**ประชาสัมพันธ์**

(31 ม.ค.67) นายวัฒนพงศ์ วงศ์ใหญ่ อัยการจังหวัดเชียงคำ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงคำ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อสดุดีวีรกรรมของวีรชนผู้เสียสละ ประจำปี พ.ศ.2567 ณ อนุสาวรีย์ผู้เสียสละ พลเรือน ตำรวจ ทหาร 2324 ค่ายขุนจอมธรรม ร.17 พัน 4 อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

(25 ม.ค.67) นายวัฒนพงศ์ วงศ์ใหญ่ อัยการจังหวัดเชียงคำ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมกันต้อนรับท่านวิจิตรา อิศโร อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีศาลสูงภาค 5 และคณะ เพื่อตรวจราชการการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2567 พร้อมทั้งให้คำแนะนำ รับฟังปัญหาข้อขัดข้อง ในการปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงคำ

(24 ม.ค.67) นายวัฒนพงศ์ วงศ์ใหญ่ อัยการจังหวัดเชียงคำ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมกันต้อนรับท่านจำนอง ปานทอง อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีศาลสูงภาค 5 และคณะ เพื่อตรวจราชการการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2567 พร้อมทั้งให้คำแนะนำ รับฟังปัญหาข้อขัดข้อง ในการปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงคำ

(24 ม.ค.67) นายวัฒนพงศ์ วงศ์ใหญ่ อัยการจังหวัดเชียงคำ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมกันต้อนรับผู้ตรวจราชการท่านโชคชัย สินศุภรัตน์ และคณะ เพื่อตรวจราชการการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2567 ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพัก พร้อมทั้งให้คำแนะนำ รับฟังปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงคำ

(23 ม.ค.67) นายวัฒนพงศ์ วงศ์ใหญ่ อัยการจังหวัดเชียงคำ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมกันต้อนรับท่านจิตติวรรณ เอมมณีรัตน์ อธิบดีอัยการภาค 5 พร้อมคณะ เพื่อตรวจการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพัก และให้คำแนะนำ รับฟังปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงคำ

(7 ธ.ค.66) นายวัฒนพงศ์ วงศ์ใหญ่ อัยการจังหวัดเชียงคำ ร่วมกับสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดพะเยา (สาขาเชียงคำ) คณะกรรมการที่ปรึกษาสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงคำ ร่วมกันบำเพ็ยกุศลปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 999 ตัว ในอ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ หายจากพระประชวร สถิตเป็นมิ่งขวัญของผสกนิกรชาวไทย

(5 ธ.ค.66) นายวัฒนพงศ์ วงศ์ใหญ่ อัยการจังหวัดเชียงคำ พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงคำ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

(24 ต.ค.66) นายวัฒนพงศ์ วงศ์ใหญ่ อัยการจังหวัดเชียงคำ จัดประชุมบุคลากรสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงคำ ชี้แจงนโยบายอัยการสูงสุด การสืบสานเจตนารมณ์ การปฏิบัติราชการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ (ตัวชี้วัด) ของสำนักงานอัยการสูงสุด ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 พร้อมทั้งรับฟังปัญหาการปฏิบัติราชการ ให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลแก่องค์กร

(23 ต.ค.66) นายวัฒนพงศ์ วงศ์ใหญ่ อัยการจังหวัดเชียงคำ พร้อมด้วยบุคลากรร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าที่ว่าการอำเภอเชียงคำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

(13 ต.ค.66) นายวัฒนพงศ์ วงศ์ใหญ่ อัยการจังหวัดเชียงคำ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงคำ ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ ,ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมโรงเรียนเชียงคำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

( 11 ต.ค.66) เนื่องในวันที่ 13 ตุลาคม 2566 เป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ว่าวันนวมินทรมหาราช แปลว่า วันที่ระลึกถึงพระมหาราช รัชกาลที่ 9 ผู้ยิ่งใหญ่เพื่อน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณอันประเสริฐและพระราชปณิธาณในการสร้างป่า รักษาน้ำ เพื่อความอุดมสมบูรณ์ สำนักงานอัยการจังหวัดเชียงคำ ,สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯสาขาเชียงคำ ,คณะกรรมการที่ปรึกษาสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงคำ และกรมทหารราบ ที่ 17 กองพันทหารราบที่ 4 (ค่ายขุนจอมธรรม)ร่วมกันปลูกต้นเสี้ยวขาว เสี้ยวชมพู พญาเสือโคร่ง เหลืองอินเดีย ในพื้นที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงคำ จำนวน 300 ต้น

(10 ต.ค.66) นายวัฒนพงศ์ วงศ์ใหญ่ อัยการจังหวัดเชียงคำ พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงคำ ร่วมกับสำนักงานอัยการจังหวัดพะเยา สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดพะเยา และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดพะเยา (สาขาเชียงคำ) เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายและทำความเคารพผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานอัยการภาค 5 เพื่อรับมอบนโยบายการบริหารราชการจากท่านจิตติวรรณ เอมมณีรัตน์ อธิบดีอัยการภาค 5 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการต่อไป

(3 ต.ค.66) นายวัฒนพงศ์ วงศ์ใหญ่ อัยการจังหวัดเชียงคำ พร้อมด้วยบุคลากรร่วมแสดงความยินดี แก่นายธงชัย บุญตาธนวัชร์ รองอัยการจังหวัดเชียงคำ และพันตำรวจโทศุภเดช ไชยเนตรเกษม รองอัยการจังหวัดเชียงคำ ที่ได้รับการปรับเลื่อนตำแหน่งใหม่เป็นอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด

(29 ก.ย.66) นายวัฒนพงศ์ วงศ์ใหญ่ อัยการจังหวัดเชียงคำ จัดการประชุมบุคลากรสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงคำ ประจำเดือนกันยายน 2566 เพื่อมอบแนวทางการปฏิบัติราชการ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาการปฏิบัติราชการ พร้อมทั้งชื่นชม ให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลแก่องค์กร

(12 ส.ค.66) นายวัฒนพงศ์ วงศ์ใหญ่ อัยการจังหวัดเชียงคำ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงคำ ช่วงเช้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลและช่วงค่ำร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

(7 ส.ค.66) นายวัฒนพงศ์ วงใหญ่ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงคำ และคณะกรรมการที่ปรึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ร่วมพิธีทำบุญและวางพวงมาลาในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ รำลึกถึงพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ ณ ศาลจังหวัดเชียงคำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

(28 ก.ค.66) นายวัฒนพงศ์ วงใหญ่ อัยการจังหวัดเชียงคำ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงคำ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีถายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

(26 ก.ค.66) นายวัฒนพงศ์ วงศ์ใหญ่ อัยการจังหวัดเชียงคำ พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ และบุคลากรสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงคำ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

(19 ก.ค.66)นายไพรัช พรสมบูรณ์ศิริ รักษาการในตำแหน่งรองอัยการสูงสุด พร้อมด้วยนายสราวุธ ปิตุเตซะ เลขาธิการสำนักงานอัยการสูงสุด นางวัลยา สุวรรณมัย ที่ปรึกษาด้านงบประมาณ สำนักงานเลขาธิการสำนักงานอัยการสูงสุดและคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงคำ และสำนักงานในพื้นที่จังหวัดพะเยา

(17 ก.ค.66) นายวัฒนพงศ์ วงศ์ใหญ่ อัยการจังหวัดเชียงคำ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล งานฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ วัดเชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

(29 ก.ค.66) นายวัฒนพงศ์ วงศ์ใหญ่ อัยการจังหวัดเชียงคำ พร้อมด้วยบุคลากรและหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ดำเนินโครงการ “สร้างป่า รักษาน้ำเฉลิมพระเกียรติ ” ในพื้นที่ก่อสร้างสำนักงานอัยการจังหวัดพะเยา ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

(3 มิ.ย.66) นายวัฒนพงศ์ วงศ์ใหญ่ อัยการจังหวัดเชียงคำ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและร่วมพิธีถวายพานพุ่มเงินพานพุ่มทอง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ หอประชุมโรงเรียนเชียงคำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

( 1 มิ.ย.66) นายวัฒนพงศ์ วงศ์ใหญ่ อัยการจังหวัดเชียงคำ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมกันต้อนรับผู้ตรวจราชการนายคมวิทย์ แดงไชยวัฒน์ และคณะ เพื่อตรวจราชการและให้คำแนะนำ รับฟังปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงคำ

( 19 พ.ค. 66) นายวัฒนพงศ์ วงศ์ใหญ่ อัยการจังหวัดเชียงคำ พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานอัยการจังหวัดเชียงคำร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายสักการะ ณ ศาลตำหนักกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ สำนักสงฆ์บ้านใหม่นาสา ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา

(6 พ.ค.66) นายวัฒนพงศ์ วงศ์ใหญ่ พร้อมด้วยคณะ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม เนื่องในพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ หอประชุมอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

( 27 เม.ย.66) บุคลากรสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงคำพร้อมด้วยคณะกรรมการภาคประชาชน ร่วมกันจัดงานสระเกล้าดำหัว ผู้บริหาร เนื่องในวันประเพณีปีใหม่ไทย พ.ศ.2566

(21 เม.ย.66) นายวัฒนพงศ์ วงศ์ใหญ่ อัยการจังหวัดเชียงคำ พร้อมคณะ ร่วมประเพณีสระเกล้าดำหัวผู้บริหาร ณ สำนักงานอัยการภาค 5 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

(10 เม.ย.66) นายวัฒนพงศ์ วงศ์ใหญ่ อัยการจังหวัดเชียงคำ พร้อมคณะ ให้การต้อนรับคณะข้าราชการตำรวจจากสภ.เชียงคำ สภ.จุน และสภ.ภูซาง เพื่อประสานงานความร่วมมือในการปฏิบัติราชการร่วมกัน

(10 เม.ย.66) นายวัฒนพงศ์ วงศ์ใหญ่ อัยการจังหวัดเชียงคำ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าพบผู้พิพากษาศาลจังหวัดเชียงคำ เพื่อประสานความร่วมมือในการบริหารราชการด้านงานคดีร่วมกัน

(10 เม.ย.66) นายวัฒนพงศ์ วงศ์ใหญ่ อัยการจังหวัดเชียงคำ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าพบนายอำเภอเชียงคำ เพื่อประสานความร่วมมือในการบริหารราชการ

(5 เม.ย.66) นายวัฒนพงศ์ วงศ์ใหญ่ อัยการจังหวัดเชียงคำ พร้อมด้วยคณะพนักงานอัยการ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เพื่อรับนโยบายและประสานความร่วมมือในการบริหารราชการ

(3 เม.ย.66) บุคลากรสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงคำ ร่วมกันต้อนรับและแสดงความยินดีกับท่านวัฒนพงศ์ วงศ์ใหญ่ อัยการจังหวัดเชียงคำ ในวาระเข้ารับตำแหน่งอัยการจังหวัดเชียงคำ

สำนักงานคดีแรงงานภาค 5 ตรวจราชการและนิเทศงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

(25 ม.ค.66) นายเทียนชัย นกอยู่ อัยการจังหวัดเชียงคำ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงคำ ให้การต้อนรับนายจำลอง ปานทอง อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานภาค 5 พร้อมคณะตรวจราชการและนิเทศงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติราชการ

งานสนับสนุนกิจการสาธารณกุศล

(17 ม.ค.66) นางสาวสวพร นุสสติ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงคำ ร่วมบริจาครถจักรยานเพื่อใช้ร่วมกิจกรรมออกร้านมัจฉากาชาด เพื่อหารายได้ในการสนับสนุนกิจการสาธารณกุศลของกิ่งกาชาดอำเภอเชียงคำ ณ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

งานร่วมกิจกรรมเพื่อสาธารณกุศล

(4 ม.ค.65) นายธงชัย บุญตาธนวัชร์ รองอัยการจังหวัดเชียงคำ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงคำ ร่วมงานทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม เพื่อนำรายได้จัดสร้างห้องน้ำนักเรียน

กิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

(30 ธ.ค.65) นายเทียนชัย นกอยู่ อัยการจังหวัดเชียงคำพร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงคำ ร่วมกิจกรรมตักบาตรสองแผ่นดิน พระสงฆ์ไทยลาว จำนวน 200 รูป ณ บริเวณเขตรอยต่อชายแดนไทย – ลาว กิ่วหก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

(21 ธ.ค.65)บุคลากรสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงคำร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

งานกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

( 5 ธ.ค.65) นายเทียนชัย นกอยู่ อัยการจังหวัดเชียงคำ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงคำ ร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

งานกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 วันปิยมหาราช ประจำปี 2565

(23 ต.ค.2565) นายธงชัย บุญตาธนวัชร์ รองอัยการจังหวัดเชียงคำ พร้อมบุคลากรสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงคำ ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 วันปิยมหาราช ประจำปี 2565 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ว่าการอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

งานกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565

(13 ต.ค.65 ช่วงเย็น) นายธงชัย บุญตาธนวัชร์ รองอัยการจังหวัด สำนักงานอัยการจังหวัดเชียงคำ พร้อมข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงคำ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

(13 ต.ค.65 ช่วงเช้า) นายประเสริฐ สิทธินวผล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดเชียงคำ พร้อมข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงคำ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 39 รูป เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

งานกิจกรรม Big Cleaning Day บุคลากรสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงคำร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารที่ทำการ ภายใต้โครงการโครงการอัยการอาสา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

งานกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565

(ช่วงเช้า) นายธงชัย บุญตาธนวัชร์ รองอัยการจังหวัดเชียงคำ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงคำ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565

(ช่วงค่ำ) พันตำรวจโท ศุภเดช ไชยเนตรเกษม รองอัยการจังหวัดเชียงคำ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงคำ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565

งานวันรพี ประจำปี 2565

นายเทียนชัย นกอยู่ พร้อมข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากร ร่วมงานพิธีเนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน ณ บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดเชียงคำ ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดเชียงคำ

งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

นายเทียนชัย นกอยู่ อัยการจังหวัดเชียงคำ พร้อมบุคลากรสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงคำ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

นายประเสริฐ สิทธินวผล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดเชียงคำ พร้อมบุคลากรสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงคำ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล

นายเทียนชัย นกอยู่ อัยการจังหวัดเชียงคำ และบุคลากรสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงคำจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและนำข้าราชการฝ่ายอัยการกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ สำนักงานอัยการจังหวัดเชียงคำ


ตรวจราชการ

 วันที่ 7 กุมภาพันธ์  2565 สำนักงานอัยการภาค 5 โดยนายเชษฐวิทย์  ตัสติพันธุ์วดี อธิบดีอัยการภาค 5 และคณะได้ตรวจเยี่ยมสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงคำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคมต่อไป

กิจกรรมจิตอาสา

กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2564 ณ บริเวณพื้นที่สาธารณหนองสระลื้อบ้านร่องส้าน หมู่ที่ 8 ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 5  ธันวาคม  2564 นายนรพล  วิริยะโสฬส อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และบุคลากรสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงคำได้ร่วมกิจกรรมจิตอาศาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง ณ บริเวณพื้นที่สาธารณหนองสระลื้อ โดยร่วมกล่าวคำปฏิญาณว่า “เราทำความดีด้วยหัวใจ” และร่วมกับกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน พร้อมกับประชาชนโดยการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยรอบให้เรียบร้อยและสวยงาม

กิจกรรมพิธีวันคล้านวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

กิจกรรมพิธีวันคล้านวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ทณ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564  นายนรพล  วิริยะโสฬส อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และบุคลากรสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงคำ ได้เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ณ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา โดยเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 89 รูป และร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม ณ หอประชุมโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม เพื่อถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ตรวจราชการและนิเทศงานสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงคำ และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดพะเยา (สาขาเชียงคำ)
เมื่อวันที่ 22  พฤศจิกายน  2564 นายจิระประวัติ  แบบประเสริฐ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานภาค 5 และคณะ ตรวจราชการและนิเทศงาน เพื่อติดตามผลการปฏิบัติราชการและรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงคำและสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดพะเยา (สาขาเชียงคำ)

เกี่ยวกับสำนักงาน

ประวัติความเป็นมา


สำนักงานอัยการจังหวัดเชียงคำ เปิดทำการเมื่อวันที่ 1 เมษายน  2560 ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะยา พ.ศ. 2550 โดยมีเขตอำนาจในท้องที่อำเภอเชียงคำ อำเภอจุน และอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา อันเป็นเขตอำนาจศาลศาลจังหวัดเชียงคำ โดยมีนายไชยยศ  สุขใส เป็นอัยการจังหวัดคนแรก ซึ่งสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงคำแห่งแรกตั้งอยู่เลขที่ 181 หมู่ 8 ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัด

          ต่อมา เมื่อวันที่ 1  กรกฎาคม  2564  สำนักงานอัยการจังหวัดเชียงคำได้ย้ายสำนักงานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาติดต่อ สถานที่ตั้งปัจจุบัน เลขที่ 593/2-5 หมู่ 4 ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยาอันเป็นสถานที่ปฏิบัติงานหน้าที่ให้เป็นไปโดยเที่ยงธรรมและเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชนต่อไป

อำนาจหน้าที่


อำนาจหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด มีดังนี้

          (มาตรา ๒๓) สำนักงานอัยการสูงสุด นอกจากมีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการและงานวิชากร เพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้แก่พนักงานอัยการแล้ว ให้มีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
          (๑) ให้ความช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินการทางกฎหมายรวมตลอดทั้งในการคุ้มครอง ป้องกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน 
          (๒) ให้คำปรึกษา และตรวจร่างสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายให้แก่รัฐบาล และหน่วยงานของรัฐ 
          (๓) ให้คำปรึกษา และตรวจร่างสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายให้แก่นิติบุคคล ซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐแต่ได้มีพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น ทั้งนี้ ตามที่เห็นสมควร
          (๔) ดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่ง หรือคดีปกครองแทนรัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งพนักงานอัยการได้รับดำเนินคดีให้ 
          (๕) ดำเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีร้องขอ เว้นแต่การดำเนินการนั้นจะขัดต่องานในหน้าที่ หรืออาจทำให้ขัดต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการ
          (๖) ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาข้ารการฝ่ายอัยการ
          (๗) ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในการอำนวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน
          (๘) ติดต่อและประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ ในอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุด
          (๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการ หรือสำนักงานอัยการสูงสุด 
          ในการตรวจร่างสัญญาตาม (๒) และ (๓) ให้สำนักงานอัยการสูงสุดมีหน้าที่รักษาประโยชน์ของรัฐ ในการนี้สำนักงานอัยการสูงสุดมีหน้าที่รายงานรัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐตาม (๒) หรือนิติบุคคลตาม (๓) ที่เป็นคู่สัญญาให้ทราบถึงข้อที่ควรปรับปรุงหรือแก้ไขให้สมบูรณ์ ข้อเสียเปรียบหรือข้อที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ

อำนาจหน้าที่ของอัยการสูงสุด มีดังนี้

          (มาตรา ๒๗)  ให้อัยการสูงสุดมีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
          (๑) กำหนดนโยบายและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด ให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตามเป้าหมาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด
          (๒) ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการ ปฏิบัติราชการ และบริหารงานบุคคลของสำนักงานอัยการสูงสุด ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน และประเพณีปฏิบัติของราชการ
          (๓) บริหารจัดการงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน และการพัสุดของสำนักงานอัยการสูงสุด 
          ในการปฏิบัติราชการตามวรรคหนึ่ง อัยการสูงสุดอาจมอบอำนาจให้รองอัยการสูงสุด หรือข้าราชการฝ่ายอัยการผู้หนึ่งผู้ใดปฏิบัติหน้าที่แทนได้
          ให้อัยการสูงสุดโอยความเห็นชอบของ ก.อ. มีอำนาจออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน และการพัสดุของสำนักงานอัยการสูงสุด 

อำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ มีดังนี้

          มาตรา ๑๔ พนักงานอัยการมีอำจานและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
          (๑) อำนาจและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ
          (๒) ในคดีอาญา มีอำนาจและหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ ตามกฎหมายอื่นซึ่งบัญญัติว่าเป็นอำนาจและหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด หรือพนักงานอัยการ
          (๓) ในคดีแพ่ง หรือคดีปกครอง มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินคดีแทนรัฐบาล หน่วยงานของรัฐที่เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ราชการส่วนกลาง หรือราชการส่วนภูมิภาคในศาล หรือในกระบวนการทางอนุญาโตตุลากรทั้งปวง กับมีอำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายอื่นซึ่งบัญญัติว่าเป็นอำนาจและหน้าที่ของ สำนักงานอัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการ
          (๔) ในคดีแพ่ง คดีปกครอง หรือคดีอาญา ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐถูกฟ้องในเรื่องการที่ได้กระทำไปตามหน้าที่ก็ดี หรือในคดีแพ่งหรือคดีอาญาที่ราษฎรผู้หนี่งผู้ใดถูกฟ้องในเรื่องการที่ได้ กระทำตามคำสั่งของเจ้าที่ของรัฐซึ่งได้สั่งการโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเข้าร่วมหรือช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งกระทำการในหน้าที่ราชการก็ดี เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการจะรับแก้ต่างให้ก็ได้
          (๕) ในคดีแพ่ง คดีปกครอง หรือกรณีมีข้อพิพาทที่ต้องดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการ ที่หน่วยงานของรัฐซึ่งมิได้กล่าวใน (๓) หรือนิติบุคคลซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐ แต่ได้มีพระราชบัญญัติด้วยกันเอง เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการจะรับว่าต่างหรือแก้ต่างให้ก็ได้
          (๖) ในคดีที่ราษฎรฟ้องเองไม่ได้โดยกฎหมายห้าม เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการมีอำนาจเป็นโจทก์ได้
          (๗) ดำเนินการตามที่เห็นสมควรเกี่ยวกับการบังคับคดีอาญาเฉพาะในส่วนของการยึด ทรัพย์สินใช้ค่าปรับตามคำพิพากษาก ในการนี้มิให้เรียกค่าฤชาธรรมเนียมจากพนักงานอัยการ
          (๘) ในกรณีที่มีการผิดสัญญาประกันจำเลย หรือประกันรับสิ่งของไปดูแลรักษา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินคดีในการบังคับให้เป็นไปตามสัญญานั้น ในการนี้มิให้เรียกค่าฤชาธรรมเนียมจากพนักงานอัยการ
          (๙) อำนาจและหน้าที่ตาม ก.อ. ประกาศกำหนดหรือเห็นชอบเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรี
          (๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการ
          (๑๑) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด ตามที่ได้รับมอบหมายจากอัยการสูงสุด
          ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการตามมาตรา ๑๔ (๓) (๔) และ (๕) พนักงานอัยการจะออกคำสั่งเรียกบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำก็ได้ แต่จะเรียกคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งมาให้ถ้อยคำ โดยคู่ความฝ่ายนั้นไม่ยินยอมไม่ได้ 
          พนักงานอัยการตำแหน่งใดมีอำนาจดำเนินการตามวรรคหนึ่งได้เพียงใดให้เป็นไป ตามระเบียบที่สำนักงานอัยการสูงสุด กำหนดโดยความเห็นชอบของ ก.อ.


:: กฎหมายองค์กรอัยการตามรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2550

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร

บุคลากร

ข้าราชการอัยการ


นายวัฒนพงศ์ วงศ์ใหญ่
อัยการจังหวัดเชียงคำ

 นายนรพล  วิริยะโสฬส
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด

นายประเสริฐ สิทธินวผล
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด

นายธงชัย บุญตาธนวัชร์
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด

พันตำรวจโท ศุภเดช ไชยเนตรเกษม
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด

ข้าราชการธุรการ


นางสาวสวพร  นุสสติ
นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักอำนวยการ

นางสาวพรพิมล  ถายะ
นิติกรชำนาญการ

นางสาวอัญชลี ดีมงคล
นิติกรชำนาญการ

นางสาวสุจิตราภรณ์  กาศมณี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายวุฒิชัย อุปเสน
นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวรัตนา  วงค์ราษฎร์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวพรรณราย เทพานนท์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นางสาวสุดารัตน์ ไชยชุมภู

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวนภาพร วุฒิชา

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

นายวรวิทย์ มุ่งโนนบ่อ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

บุคลากรจ้างเหมาบริการ

นางสาวสุธีรา  พรหมขัติแก้ว
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นายวีรพันธ์  วงศราษฎร์
พนักงานขับรถยนต์

นางสาวนฤมล  บุตรดี
นักการภารโรง

นายชิน  ทวีทรัพย์
พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายยงยุทธ วงค์หลวง
พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายปรมินทร์ ภัทรกิตติโยธิน
พนักงานรักษาความปลอดภัย

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดเชียงคำ
สำนักงานอัยการจังหวัดเชียงคำ


ลำดับชื่อ – สกุลตั้งแต่ถึง
1นายไชยยศ   สุขใส3 เม.ย. 25601  เม.ย.  2561
2นายจเด็จ ดำรงค์ศิริ2 เม.ย. 256130  มี.ค.  2562
3นายชุมพล พุ่มชุมพล1 เม.ย. 256231  มี.ค. 2564
4นายเทียนชัย  นกอยู่1 เม.ย. 256431 มี.ค. 2566
5นายวัฒนพงศ์ วงศ์ใหญ่1 เม.ย.25661 เม.ย.2566- ปัจจุบัน

***ข้อมูล ณ 1 เมษายน 2566

สถิติคดี

สถิติสำนวนคดีของสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงคำ พ.ศ. 2566

ประเภทคดีปี 2566
คดีความอาญาปรากฎตัวผู้ต้องหาที่ส่งมา (ส.1) 307
คดีความอาญาปรากฎตัวผู้ต้องหาที่ส่งตัวมา (ส.1 ฟื้นฟู)
คดีความอาญาปรากฎตัวผู้ต้องหาที่ไม่ได้ส่งตัวมา (ส.2) 46
คดีความอาญาปรากฏตัวผู้ต้องหาที่ไม่ได้ส่งตัวมา               (เฉพาะคดีเปรียบเทียบปรับ) (ส.2ก) 587
คดีความอาญาไม่ปรากฏตัวผู้กระทำผิด (ส.3) 31
คดีความฟ้องความอาญาด้วยวาจา (ส.4 วาจา) 515
พรบ.ป้องกันการกระทำทรมานฯ 266
***ข้อมูล ณ 31 ตุลาคม 2566

สถิติสำนวนคดีอาญาของสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงคำปี พ.ศ. 2565

ประเภทคดี ปี 2565
คดีความอาญาปรากฎตัวผู้ต้องหาที่ส่งมา (ส.1) 491
คดีความอาญาปรากฏตัวผู้ต้องหาที่ส่งตัวมา (ส.1 ฟื้นฟู) 137
คดีความอาญาปรากฏตัวผู้ต้องหาที่ไม่ได้ส่งตัวมา (ส.2) 57
คดีความอาญาปรากฏตัวผู้ต้องหาที่ไม่ได้ส่งตัวมา               (เฉพาะคดีเปรียบเทียบปรับ) (ส.2ก) 36
คดีความอาญาไม่ปรากฏตัวผู้กระทำผิด (ส.3) 91
คดีความฟ้องความอาญาด้วยวาจา (ส.4 วาจา) 938
***ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2565

สถิติสำนวนคดีอาญาของสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงคำปี พ.ศ. 2564

ประเภทคดี ปี 2564
คดีความอาญาปรากฎตัวผู้ต้องหาที่ส่งมา (ส.1) 613
คดีความอาญาปรากฏตัวผู้ต้องหาที่ส่งตัวมา (ส.1 ฟื้นฟู) 736
คดีความอาญาปรากฏตัวผู้ต้องหาที่ไม่ได้ส่งตัวมา (ส.2) 60
คดีความอาญาปรากฏตัวผู้ต้องหาที่ไม่ได้ส่งตัวมา               (เฉพาะคดีเปรียบเทียบปรับ) (ส.2ก) 53
คดีความอาญาไม่ปรากฏตัวผู้กระทำผิด (ส.3) 101
คดีความฟ้องความอาญาด้วยวาจา (ส.4 วาจา)
***ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2564

สถิติสำนวนคดีอาญาของสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงคำปี พ.ศ. 2563

ประเภทคดีปี 2563
คดีความอาญาปรากฏตัวผู้ต้องหาที่ส่งตัวมา (ส.1)706
คดีความอาญาปรากฏตัวผู้ต้องหาที่ส่งตัวมา (ส.1 ฟื้นฟู)569
คดีความอาญาปรากฏตัวผู้ต้องหาที่ไม่ได้ส่งตัวมา (ส.2)39
คดีความอาญาปรากฏตัวผู้ต้องหาที่ไม่ได้ส่งตัวมา               (เฉพาะคดีเปรียบเทียบปรับ) (ส.2ก)2937
คดีความอาญาไม่ปรากฏตัวผู้กระทำผิด (ส.3)27

*** ข้อมูล ณ 1 มกราคม  2564


สถิติสำนวนคดีอาญาของสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงคำ ปี พ.ศ. 2562

ประเภทคดีปี 2562
คดีความอาญาปรากฏตัวผู้ต้องหาที่ส่งตัวมา (ส.1)559
คดีความอาญาปรากฏตัวผู้ต้องหาที่ส่งตัวมา (ส.1 ฟื้นฟู)396
คดีความอาญาปรากฏตัวผู้ต้องหาที่ไม่ได้ส่งตัวมา (ส.2)49
คดีความอาญาไม่ปรากฏตัวผู้กระทำผิด (ส.3)19

*** ข้อมูล ณ 1 มกราคม  2563


สถิติสำนวนคดีอาญาของสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงคำ ปี พ.ศ. 2561

ประเภทคดีปี 2561
คดีความอาญาปรากฏตัวผู้ต้องหาที่ส่งตัวมา (ส.1)514
คดีความอาญาปรากฏตัวผู้ต้องหาที่ส่งตัวมา (ส.1 ฟื้นฟู)464
คดีความอาญาปรากฏตัวผู้ต้องหาที่ไม่ได้ส่งตัวมา (ส.2)87
คดีความอาญาไม่ปรากฏตัวผู้กระทำผิด (ส.3)23

*** ข้อมูล ณ 1 มกราคม  2562


สถิติสำนวนคดีอาญาของสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงคำ ปี พ.ศ. 2560 

ประเภทคดีปี 2560ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย.60
คดีความอาญาปรากฏตัวผู้ต้องหาที่ส่งตัวมา (ส.1)405
คดีความอาญาปรากฏตัวผู้ต้องหาที่ส่งตัวมา (ส.1 ฟื้นฟู)207
คดีความอาญาปรากฏตัวผู้ต้องหาที่ไม่ได้ส่งตัวมา (ส.2)62
คดีความอาญาไม่ปรากฏตัวผู้กระทำผิด (ส.3)17

ติดต่อหน่วยงาน

ที่อยู่

สำนักงานอัยการจังหวัดเชียงคำ ที่อยู่ 593/2-5 หมู่ที่ 4 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

โทรศัพท์ : 054-452141 โทรสาร : 054-452142

e–mail : chiangkham@ago.go.th

เวลาเปิดทำการ : วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 ถึง 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ