ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีวันพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาจักรีบรมนาถ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ประจำปี 2567

ร้อยตำรวจเอกหญิง ชญานิศ ภาชีรัตน์ อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการภาค 5 รักษาการในตำแหน่ง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางวัลลภา วสุวัต อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมบุคลากร เข้าร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาจักรีบรมนาถ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ประจำปี 2567 ณ ห้องราชพฤกษ์ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เข้าพบท่านหัวหน้าผู้พิพากษาศาลแขวงเชียงใหม่

ร้อยตำรวจเอกหญิง ชญานิศ ภาชีรัตน์ อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการภาค 5 รักษาการในตำแหน่ง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม่ พร้อมด้วยพนักงานอัยการ ประจำสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงเชียงใหม่ เข้าพบท่านหัวหน้าผู้พิพากษาศาลแขวงเชียงใหม่ เพื่อเยี่ยมคาราวะ แนะนำตัวในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ ณ ศาลแขวงเชียงใหม่ ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เมษายน 2567

ร้อยตำรวจเอกหญิง ชญานิศ ภาชีรัตน์ อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการภาค 5 รักษาการในตำแหน่ง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาวบุษยมาศ นุชนารถ รองอัยการจังหวัด พร้อมบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เมษายน 2567 ณ ห้องราชพฤกษ์ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และการจัดงานวันข้าราชพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2567

นางอภิชยา เตชะหงษา  อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการภาค 5 รักษาการในตำแหน่ง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาวณัฐธิดา สุวรรณ อัยการจังหวัดผู้ช่วย พร้อมบุคคลากร เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และการจัดงานวันข้าราชพลเรือน ประจำปี 2567 ณ ห้องราชพฤกษ์ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียตริ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

พิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2567

นางอภิชยา เตชะหงษา  อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการภาค 5 รักษาการในตำแหน่ง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายนิธิ โพธิดารา อัยการจังหวัดผู้ช่วย พร้อมบุคคลากร เข้าร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2567 ในวัน พุธ ที่ 17 มกราคม พ.ศ.2567 ณ ห้องนิทรรศการ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียตริ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

พิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

นางอภิชยา เตชะหงษา  อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการภาค 5 รักษาการในตำแหน่ง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม่ พร้อมบุคคลากร เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 ณ ห้องนิทรรศการ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียตริ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

พิธีวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2566

นางอภิชยา เตชะหงษา  อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการภาค 5 รักษาการในตำแหน่ง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายปทาน ต้นมณีวัฒนา อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมบุคคลากร เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2566 ในวันจันทร์ ที่ 23 ตุลาคม 2566 ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

พิธีวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 

นางอภิชยา เตชะหงษา  อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการภาค 5 รักษาการในตำแหน่ง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม่ พร้อมบุคคลากร เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพวงมาลาถวายราชกุศล เนื่องในวันนวมินทรมหาราช วันที่ 13 ตุลาคม 2566 ณ ห้องนิทรรศการ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียตริ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 1 ตุลาคม 2566

นางอภิชยา เตชะหงษา อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ รักษาการในตำแหน่ง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาวณัฐธิดา สุวรรณ อัยการประจำกอง พร้อมบุคคลากร เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ณ ห้องราชพฤกษ์ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมเนื่องใน “วันพระราชทานธงชาติไทย” ในวันที่ 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2566

สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงเชียงใหม่ประดับธงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Dav) ประจำปี 2566 ในที่ 28 กันยายน 2566 ณ ที่ทำการสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

งานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา 12 สิงหาคม 2566

นางอภิชยา เตชะหงษา อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ รักษาการในตำแหน่ง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายเลิศศักดิ์ เลิศสิทธิ์สมบูรณ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมบุคคลากร เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในวัน เสาร์ ที่ 12 สิงหาคม 2566 (ช่วงเย็น) ณ ห้องนิทรรศการ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียตริ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

งานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา 12 สิงหาคม 2566

นางอภิชยา เตชะหงษา อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ รักษาการในตำแหน่ง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม่ พร้อมบุคคลากร เข้าพิธีทำบุญตักบารถวายพระราชกุศล และพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา ในวัน เสาร์ ที่ 12 สิงหาคม 2566 (ช่วงเช้า) ณ ห้องนิทรรศการ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียตริ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

งานพิธีเนื่องในวันรพี ประจำปี 2566

นางอภิชยา เตชะหงษา อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ รักษาการในตำแหน่ง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม่ พร้อมข้าราชการฝ่ายอัยการ ร่วมงานพิธีเนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2566  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน โดยมีพิธีวางพวงมาลา ณ พระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

พิธีเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2566

นางอภิชยา เตชะหงษา อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ รักษาการในตำแหน่ง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาวณัฐธิดา สุวรรณ อัยการประจำกอง พร้อมบุคลากร เข้าร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันอังคาร ที่ 1 สิงหาคม 2566 ณ วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกรฎาคม 2566

นางอภิชยา เตชะหงษา อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ รักษาการในตำแหน่ง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายณัฐเมธส์ สิริไตรรัตนกุล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกรฎาคม 2566 (ช่วงเย็น) ในวัน ศุกร์ ที่ 28 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องนิทรรศการ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียตริ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีถวามสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกรฎาคม 2566

นางอภิชยา เตชะหงษา อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ รักษาการในตำแหน่ง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม่ พร้อมบุคลากร เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีถวามสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกรฎาคม 2566 (ช่วงเช้า) ในวัน ศุกร์ ที่ 28 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องนิทรรศการ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียตริ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

พิธีถวามสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2566

นางอภิชยา เตชะหงษา อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ รักษาการในตำแหน่ง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม่ พร้อมบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวามสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมล้านนา ชั้น 3 สำนักงานอัยการภาค 5 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

พิธีทําบุญตักบาตรถวายพระกุศล งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566

นางอภิชยา เตชะหงษา อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ รักษาการในตำแหน่ง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม่ มอบมหายให้ นายคมจักร นิ่งน้อยกุล อัยการประจำกอง พร้อมบุคลากร เข้าร่วมพิธีทําบุญตักบาตรถวาย พระกุศล งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 07.30 น. ณ วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง ตําบลริมใต้ อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ยินดีต้อนรับคณะผู้ตรวจการอัยการ

นางอภิชยา เตชะหงษา อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ รักษาการในตำแหน่ง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม่ รายงานการปฏิบัติงานเบื้องต้น ต่อผู้ตรวจราชการ ในโอกาสต้อนรับผู้ตรวจราชการอัยการและคณะ ครั้งที่ 2/2566 (นายคมวิทย์ แดงไขยวัฒน์) ในวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อารคารสำนักงานอัยการคดีปกครองเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. 2566

นางอภิชยา เตชะหงษา อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ รักษาการในตำแหน่ง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายนิธิ โพธิดารา อัยการจังหวัดผู้ช่วย พร้อมบุคลากร เข้าร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวัน เสาร์ ที่ 3 มิถุนายน 2566 ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2566

นางอภิชยา เตชะหงษา อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ รักษาการในตำแหน่ง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาวบุษยมาศ นุชนารถ รองอัยการจังหวัด พร้อมบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (ช่างเย็น) ในวัน เสาร์ ที่ 3 มิถุนายน 2566 ณ ห้องนิทรรศการ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียตริ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

พิธีเนื่องในวันพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2566

นางอภิชยา เตชะหงษา อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ รักษาการในตำแหน่ง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม่ พร้อมบุคลากร เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (ช่วงเช้า) ในวัน เสาร์ ที่ 3 มิถุนายน 2566 ณ ห้องนิทรรศการ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียตริ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมวันต้นไม้ประปีของชาติ ประจำปี 2566

นางอภิชยา เตชะหงษา อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ รักษาการในตำแหน่ง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม่ พร้อมบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประปีของชาติ ประจำปี 2566 ณ ด้านหน้าสำนักงานอัยการภาค 5 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

พิธีวันฉัตรมงคล ประจำปี 2566

นางอภิชยา เตชะหงษา อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ รักษาการในตำแหน่ง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายปทาน ต้นมณีวัฒนา อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมบุคลากร เข้าร่วมพิธีวันฉัตรมงคล ประจำปี พ.ศ.2566 ณ ห้องราชพฤกษ์ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

พิธีวันพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาจักรีบรมนาถ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ประจำปี 2566

นางอภิชยา เตชะหงษา อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม่ มอบหมายให้
นายณัฐเมธส์ สิริไตรรัตนกุล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมบุคลากร เข้าร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาจักรีบรมนาถ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ประจำปี 2566 ณ ห้องราชพฤกษ์ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เมษายน 2566

นางศศิธร จิรัฐิติเจริญ อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม่ มอบหมายให้
นายชัยวัฒน์  วัฒนะชัยยันต์ อัยการจังหวัดผู้ช่วย พร้อมบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เมษายน 2566 ณ ห้องราชพฤกษ์
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ตำบลช้างเผือก
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2566 และการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2566

นางศศิธร จิรัฐิติเจริญ อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม่ มอบหมายให้
นางสาวบุษยมาศ  นุชนารถ รองอัยการจังหวัด พร้อมบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ
เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2566
และการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2566 วันที่ 31 มีนาคม 2566 ณ ห้องราชพฤกษ์
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

พิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2566

นางศศิธร จิรัฐิติเจริญ อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม่ พร้อมบุคลากร เข้าร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช วันที่ 17 มกราคม 2566 ณ ห้องราชพฤกษ์ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา วันที่ 23 ธันวาคม 2565

นางศศิธร จิรัฐิติเจริญ อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม่ พร้อมพนักงานอัยการ และบุคลากร เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา วันที่ 23 ธันวามคม 2565 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

นางศศิธร จิรัฐิติเจริญ อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม่ พร้อมบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ วันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565

นางศศิธร จิรัฐิติเจริญ อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายภพธรรม ฉันท์ธนนันท์ อัยการประจำกอง พร้อมบุคลากร ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565 ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565

นางศศิธร จิรัฐิติเจริญ อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายพิชา คงทน อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และ นางสาวสิริยา พรหมราชยศ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ไทยองค์ที่ 4 แห่งราชวงศ์จักรี ประจำปี 2565

นางศศิธร  จิรัฐิติเจริญ อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม่ พร้อมบุคลากร เข้าร่วมพิธีวางพวมาลาถวายราชสักการะ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

นางศศิธร  จิรัฐิติเจริญ พร้อมบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

งานพิธีเนื่องในวันรพี ประจำปี 2565

นางศศิธร  จิรัฐิติเจริญ พร้อมข้าราชการฝ่ายอัยการ ร่วมงานพิธีเนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน โดยมีพิธีวางพวงมาลา ณ พระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

นางศศิธร จิรัฐิติเจริญ อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม่ พร้อมข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากร ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

นางศศิธร จิรัฐิติเจริญ อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
3 มิถุนายน 2565 ณ ห้องราชพฤกษ์ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียตริ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ตำบลช้างเผือก
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

นางศศิธร จิรัฐิติเจริญ อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีวันฉัตรมงคล ประจำปี 2565

ข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากร สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงเชียงใหม่ เข้าร่วมงานประเพณีสระเกล้าดำหัว ครอบครัวอัยการภาค ๕

วันที่ 28 เมษายน 2565

วันที่ 8 เมษายน 2565 นางศศิธร จิรัฐิติเจริญ อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม่ พร้อมคณะ เข้าพบเพื่อแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ย้ายมารับตำแหน่งใหม่ และหารือข้อราชการ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม่ พร้อมคณะ เข้าพบอธิบดีอัยการภาค 5

ต้อนรับอัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม่ พร้อมคณะ 1 เมษายน 2565

เกี่ยวกับสำนักงาน

ที่ทำการอัยการประจำศาลแขวงเชียงใหม่แยกมาจากที่ทำการอัยการจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อต้นปี พ.ศ. 2518โดยมีนายเชาว์  เตชะพันธ์ ซึ่งเป็นอัยการจังหวัดเชียงใหม่ในขณะนั้นรักษาการอัยการจังหวัดประจำศาลแขวงเชียงใหม่โดยเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2518 ได้เช่าสถานที่ที่ถนนจ่าบ้าน ต.ศรีภูมิ อ.เมือง เชียงใหม่ เปิดเป็นที่ทำการอัยการประจำศาลแขวงเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2522ที่ทำการอัยการประจำศาลแขวง เชียงใหม่ ได้ย้ายไปอยู่บริเวณศาลากลางเก่าด้านหลังอนุเสาวรีย์ สามกษัตริย์ มีนายสนอง สุวรรณฤทธิ์ เป็นอัยการจังหวัดประจำศาลแขวงเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2538ที่ทำการอัยการประจำศาลแขวงเชียงใหม่ ได้ย้ายไปอยู่ในบริเวณสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่

มีนายสุทธิ กิตติศุภพร เป็นอัยการจังหวัดประจำศาลแขวงเชียงใหม่

      ปี พ.ศ. 2539 จึงเปลี่ยนมาใช้ชื่อว่า สำนักงานอัยการประจำศาลเขวงเชียงใหม่และปี พ.ศ. 2541 สำนักงานอัยการประจำศาลแขวงเชียงใหม่ได้ย้ายมารวมอยู่ที่สำนักงานอัยการเขต จากกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สำนักงานอัยการสูงสุดพ.ศ. 2546 ข้อ 37,38 และ 39

ได้เปลี่ยนแปลงชื่อสำนักงานอัยการในภูมิภาคใหม่ จากเดิมเป็นชื่อสำนักงานอัยการประจำศาลแขวงเชียงใหม่   ได้เปลี่ยนชื่อเป็น

สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงเชียงใหม่ ตั้งอยู่ในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300 เบอร์โทรศัพท์ (053) 112565   FAX (053) 112566

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด มีดังนี้

          (มาตรา ๒๓) สำนักงานอัยการสูงสุด นอกจากมีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการและงานวิชากร เพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้แก่พนักงานอัยการแล้ว ให้มีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
          (๑) ให้ความช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินการทางกฎหมายรวมตลอดทั้งในการคุ้มครอง ป้องกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน
          (๒) ให้คำปรึกษา และตรวจร่างสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายให้แก่รัฐบาล และหน่วยงานของรัฐ
          (๓) ให้คำปรึกษา และตรวจร่างสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายให้แก่นิติบุคคล ซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐแต่ได้มีพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น ทั้งนี้ ตามที่เห็นสมควร
          (๔) ดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่ง หรือคดีปกครองแทนรัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งพนักงานอัยการได้รับดำเนินคดีให้
          (๕) ดำเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีร้องขอ เว้นแต่การดำเนินการนั้นจะขัดต่องานในหน้าที่ หรืออาจทำให้ขัดต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการ
          (๖) ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ
          (๗) ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในการอำนวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน
          (๘) ติดต่อและประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ ในอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุด
          (๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการ หรือสำนักงานอัยการสูงสุด
          ในการตรวจร่างสัญญาตาม (๒) และ (๓) ให้สำนักงานอัยการสูงสุดมีหน้าที่รักษาประโยชน์ของรัฐ ในการนี้สำนักงานอัยการสูงสุดมีหน้าที่รายงานรัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐตาม (๒) หรือนิติบุคคลตาม (๓) ที่เป็นคู่สัญญาให้ทราบถึงข้อที่ควรปรับปรุงหรือแก้ไขให้สมบูรณ์ ข้อเสียเปรียบหรือข้อที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ


อำนาจหน้าที่ของอัยการสูงสุด มีดังนี้

          (มาตรา ๒๗)  ให้อัยการสูงสุดมีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
          (๑) กำหนดนโยบายและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด ให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตามเป้าหมาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด
          (๒) ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการ ปฏิบัติราชการ และบริหารงานบุคคลของสำนักงานอัยการสูงสุด ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน และประเพณีปฏิบัติของราชการ
          (๓) บริหารจัดการงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน และการพัสดุของสำนักงานอัยการสูงสุด
          ในการปฏิบัติราชการตามวรรคหนึ่ง อัยการสูงสุดอาจมอบอำนาจให้รองอัยการสูงสุด หรือข้าราชการฝ่ายอัยการผู้หนึ่งผู้ใดปฏิบัติหน้าที่แทนได้
          ให้อัยการสูงสุดโอยความเห็นชอบของ ก.อ. มีอำนาจออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน และการพัสดุของสำนักงานอัยการสูงสุด

อำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ มีดังนี้

          มาตรา ๑๔ พนักงานอัยการมีอำจานและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
          (๑) อำนาจและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ
          (๒) ในคดีอาญา มีอำนาจและหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ ตามกฎหมายอื่นซึ่งบัญญัติว่าเป็นอำนาจและหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด หรือพนักงานอัยการ
          (๓) ในคดีแพ่ง หรือคดีปกครอง มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินคดีแทนรัฐบาล หน่วยงานของรัฐที่เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ราชการส่วนกลาง หรือราชการส่วนภูมิภาคในศาล หรือในกระบวนการทางอนุญาโตตุลากรทั้งปวง กับมีอำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายอื่นซึ่งบัญญัติว่าเป็นอำนาจและหน้าที่ของ สำนักงานอัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการ
          (๔) ในคดีแพ่ง คดีปกครอง หรือคดีอาญา ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐถูกฟ้องในเรื่องการที่ได้กระทำไปตามหน้าที่ก็ดี หรือในคดีแพ่งหรือคดีอาญาที่ราษฎรผู้หนึ่งผู้ใดถูกฟ้องในเรื่องการที่ได้ กระทำตามคำสั่งของเจ้าที่ของรัฐซึ่งได้สั่งการโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเข้าร่วมหรือช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งกระทำการในหน้าที่ราชการก็ดี เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการจะรับแก้ต่างให้ก็ได้
          (๕) ในคดีแพ่ง คดีปกครอง หรือกรณีมีข้อพิพาทที่ต้องดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการ ที่หน่วยงานของรัฐซึ่งมิได้กล่าวใน (๓) หรือนิติบุคคลซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐ แต่ได้มีพระราชบัญญัติด้วยกันเอง เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการจะรับว่าต่างหรือแก้ต่างให้ก็ได้
          (๖) ในคดีที่ราษฎรฟ้องเองไม่ได้โดยกฎหมายห้าม เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการมีอำนาจเป็นโจทก์ได้
          (๗) ดำเนินการตามที่เห็นสมควรเกี่ยวกับการบังคับคดีอาญาเฉพาะในส่วนของการยึด ทรัพย์สินใช้ค่าปรับตามคำพิพากษา ในการนี้มิให้เรียกค่าฤชาธรรมเนียมจากพนักงานอัยการ
          (๘) ในกรณีที่มีการผิดสัญญาประกันจำเลย หรือประกันรับสิ่งของไปดูแลรักษา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินคดีในการบังคับให้เป็นไปตามสัญญานั้น ในการนี้มิให้เรียกค่าฤชาธรรมเนียมจากพนักงานอัยการ
          (๙) อำนาจและหน้าที่ตาม ก.อ. ประกาศกำหนดหรือเห็นชอบเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรี
          (๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการ
          (๑๑) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด ตามที่ได้รับมอบหมายจากอัยการสูงสุด
          ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการตามมาตรา ๑๔ (๓) (๔) และ (๕) พนักงานอัยการจะออกคำสั่งเรียกบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำก็ได้ แต่จะเรียกคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งมาให้ถ้อยคำ โดยคู่ความฝ่ายนั้นไม่ยินยอมไม่ได้
          พนักงานอัยการตำแหน่งใดมีอำนาจดำเนินการตามวรรคหนึ่งได้เพียงใดให้เป็นไป ตามระเบียบที่สำนักงานอัยการสูงสุด กำหนดโดยความเห็นชอบของ ก.อ.


:: กฎหมายองค์กรอัยการตามรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. ๒๕๕๐

วิสัยทัศน์ (Vision)

“เป็นองค์กรแห่งความยุติธรรมของสังคมเพื่อความมั่นคงของชาติและความผาสุกของประชาชน”

พันธกิจ (Missions)

1. อำนวยความยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส พึ่งพิงได้บนพื้นฐานของความเสมอภาค
2. รักษาผลประโยชน์ของรัฐ เพื่อประโยชน์สาธารณะและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
3. รับรู้ ดูแล แก้ปัญหาในการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และเป็นที่พึ่งของประชาชนในด้านกฎหมาย
4. พัฒนาศักยภาพองค์กรให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกบนฐานความเชี่ยวชาญ

โครงสร้าง (Structure)
ค่านิยมร่วม “PUBLIC”
  • P : People First      ประชาชนมาที่หนึ่ง
  • U : Uprightness      เป็นที่พึ่งความยุติธรรม
  • B : Betterment      คิดและทำเพื่อพัฒนา
  • L : Lawfulness      รักษากฎหมายด้วยเหตุผล
  • I : Integrity      ประพฤติตนซื่อสัตย์และโปร่งใส
  • C : Collaboration      ร่วมมือร่วมใจสู่เป้าหมาย

บุคลากร

ร้อยตำรวจเอกหญิง ชญานิศ ภาชีรัตน์
อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม่

นางวัลลภา วสุวัต
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด

นางสาวรุ่งนภา ด่านฤทธิไกร เจริญธุระกิจ
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด

พันตำรวจตรีไกรทอง โพธิ์ตาด
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด

นางสาวบุษยมาศ  นุชนารถ
รองอัยการจังหวัด

นางสาวณัฐธิดา สุวรรณ
อัยการจังหวัดผู้ช่วย

นายคมจักร นิ่งน้อยกุล
อัยการจังหวัดผู้ช่วย

นายดิลกวัชร หิรัญวัฒน์ศิริ
อัยการจังหวัดผู้ช่วย

นางสาวนวพร บุญศร
อัยการผู้ช่วย

นางยุพิณ  ถิ่นการ์ 
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

นางสาวณัชญานันท์ โชติธนไพสิฐ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวศิริวิมล  ฟูสอน
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวนุชนาถ  อัฐธรรมรัตน์
 นิติกรชำนาญการ

นางวงศิยา วิทนี  
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

นางสาวสาวิตรี วงศ์สายคำ
  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางอติกานต์  ปิมปา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายนราธิปบดินทร์ ศรเดช
 นิติกรปฏิบัติการ

นางนุชนารถ ทิพย์โยธา
 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายวุฒิชัย แดงมาลี นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาววรวรรณ มาท้วม
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวอภิญญา กิติแก้ว
นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวชิดา ธรรมสกุลปัญญา
นิติกรปฏิบัติการ

นายสมพงษ์ เสือศักดาเดช
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายพงศ์วิสิฐ  เขื่อนแก้ว เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายรัชชานนท์  ชัยศรี
พนักงานขับรถยนต์

นายชยานนท์  ซางเล็ง
พนักงานขับรถยนต์

นางสาวเขมิกา  สุขเสริฐ
นักการภารโรง

สถิติคดี

ประเภทสำนวนส.1ส.1 ฟ.ส.2ส.2 ก.ส.3ส.4ส.4 วาจาส.5ส.5 กส.6ส.7ส.12ส.12 ก รวม
ปี 25591,4181,1901,13856,789901,0478,36624467970,160
ปี 25601,2911,640647116,690441,1088,29144569129,820
ปี 25611,2852,220760251,485301,0491,12515480 8268,222
ปี 25621,3623,150707156,068291,14611,4661442006174,179
ปี 25631,2482,36064081,169159526,033110593792,623
ปี 25641,1752,54073719,86619801,86813155527,358
ปี 25651,1495175809,750128694,304671271017,385
ปี 25661,3005306,96471,1194,1377214,129

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงเชียงใหม่
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อาคารสำนักงานอัยการภาค 5 ตึกหน้า ชั้น 1
ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐
โทรศัพท์ : 0 5311 2565 โทรสาร 0 5311 2566