ภาพกิจกรรม

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

วันที่ 14 พ.ย.66 เวลา 07.00 น. ดร.จินดา สุระชาติ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566 โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง

ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน ยลก๋องปู่จา

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. ดร. จินดา สุระชาติ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นางสาวกัญญมล ขันแก้ว อัยการจังหวัดผู้ช่วย ร่วมกิจกรรมโครงการทำบุญตักบาตรวันธรรมสวนะ “ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน ยลก๋องปู่จา” โดยมีนายชนาธิป เสมแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีฝ่ายฆราวาส พระมหาณัฏฐพงษ์ ฐิตวังโส เจ้าอาวาสวัดกิ่วหลวง ประธานฝ่ายสงฆ์ ณ วัดกิ่วหลวง ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 10/2566

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. ดร.จินดา สุระชาติ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุม คณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 10/2566 โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง เพื่อเป็นการรับทราบผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและของจังหวัด พร้อมทั้งหารือข้อราชการที่สำคัญ นโยบายเร่งด่วนและนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลและจังหวัดลำปาง เพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องยึดถือและนำไปปฏิบัติ

ทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในประเพณีวันออกพรรษา

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 เวลา 07.00 น.ดร. จินดา สุระชาติ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ร่วมงานทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในประเพณีวันออกพรรษา ประจำปี 2566 ณ วัดพระธาตุสันดอน (สะพานบุญลำปาง) หมู่ที่ 1 ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2566

วันที่ 23 ตุลาคม 2566 ดร. จินดา สุระชาติ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นายจักรพันธ์  เมฆศิขริน อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2566 โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน  ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 สนามด้านหน้าศาลากลางจังหวัดลำปาง  

พิธีเปิดการแข่งขันวิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 30

วันที่ 15 ตุลาคม  2566 เวลา 04.30 น. ดร. จินดา สุระชาติ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันวิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 30 ประจำปี 2566 โดยมีนายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน  โดยเวลา 05.15 น. ปล่อยตัวนักวิ่งประเภทฮาล์ฟมาราธอน เวลา 05.45 น. ปล่อยตัวนักวิ่งมินิมาราธอน และเวลา 06.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่งระยะฟันรัน ณ ลานอเนกประสงค์ข้างอาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ กฟผ. แม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

กิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช

วันที่ 13 ตุลาคม  2566 เวลา 16.00 น. ดร. จินดา สุระชาติ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ร่วมพิธี สวดพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันนวมินทรมหาราช โดยมีนายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง

วันที่ 13 ตุลาคม  2566 เวลา 08.10 น. ดร. จินดา สุระชาติ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน ณ  อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง

วันที่ 13 ตุลาคม  2566   ดร. จินดา สุระชาติ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ร่วมเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง

วันที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 07.30 น. ดร. จินดา สุระชาติ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีทางศาสนา บำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระภิกษุสงฆ์-สามเณร เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง

ประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 10/2566

วันที่ 11 ตุลาคม 2566 ดร.จินดา สุระชาติ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นายจักรพันธ์ เมฆศิขริน อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 10/2566 โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารโรงอาหาร ม.การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง เพื่อร่วมพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อราชการ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของหน่วยงานและประสานการทำงานร่วมกัน

ต้อนรับท่านอาวุโส และร่วมคารวะแสดงความยินดีกับท่านผู้บริหารสำนักงานอัยการภาค 5

วันที่ 2 ตุลาคม 2566 ดร.จินดา สุระชาติ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง และเจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ให้การต้อนรับท่านอภิชาต พลอยแก้ว อัยการอาวุโส ในวาระเข้ารับตำแหน่ง ณ สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง

วันที่ 6 ตุลาคม 2566 ดร.จินดา สุระชาติ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง และเจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ร่วมคารวะแสดงความยินดีกับท่านผู้บริหาร ณ สำนักงานอัยการภาค 5

กันยายน 2566 : เสร็จสิ้นภารกิจ การปลดเผาสำนวน

กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 ดร. จินดา สุระชาติ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง นำคณะข้าราชการฝ่ายอัยการและเจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย โดยร่วมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยที่บริเวณหน้าเสาธงด้านหน้าศาลากลางจังหวัดลำปาง ประดับธงชาติไทย เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในสำนักงานฯ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยในปีพุทธศักราช 2460 และกล่าวคำถวายพระพร เจริญจิตตภาวนา สวดมนต์อธิษฐานจิต ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้พระองค์ทรงหายจากอาการประชวร ซึ่งกระทำต่อเนื่องมาในทุกวันพฤหัสบดี ณ อาคารสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง

ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 9/2566

วันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. ดร.จินดา สุระชาติ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุม คณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 9/2566 โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง เพื่อเป็นการรับทราบผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและของจังหวัด พร้อมทั้งหารือข้อราชการที่สำคัญ นโยบายเร่งด่วนและนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลและจังหวัดลำปาง เพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องยึดถือและนำไปปฏิบัติ

กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

วันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. ดร.จินดา สุระชาติ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นายจักรพันธ์ เมฆศิขริน อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย ที่บริเวณหน้าเสาธง ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดลำปาง เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน

ประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 9/2566

วันที่ 22 กันยายน 2566 ดร.จินดา สุระชาติ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 9/2566 โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน ณ ลานอเนกประสงค์ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 32 อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เพื่อร่วมพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อราชการ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของหน่วยงานและประสานการทำงานร่วมกัน

พิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระราชธรรมาลังการ

วันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 15.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ และเครื่องเกียรติยศประกอบศพ พระราชธรรมาลังการ (จันทร์ กตปุญฺโญ) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 อดีตเจ้าอาวาสวัดบุญวาทย์วิหาร พระอารามหลวง โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระพรหมมงคลวัชโรดม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดย  ดร. จินดา สุระชาติ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นายจักรพันธ์  เมฆศิขริน   อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ ณ อาคารปฏิสังขรณ์ พระสุนทรมุนี 72 ปี วัดบุญวาทย์วิหาร อ.เมืองลำปาง

ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. ดร.จินดา สุระชาติ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 8/2566

วันที่ 30  สิงหาคม   2566 เวลา 09.30  น.  ดร.จินดา สุระชาติ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง  เข้าร่วมประชุม คณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 8/2566 โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม  ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง    เพื่อเป็นการรับทราบผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและของจังหวัด พร้อมทั้งหารือข้อราชการที่สำคัญ นโยบายเร่งด่วนและนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลและจังหวัดลำปาง เพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องยึดถือและนำไปปฏิบัติ

ประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 8/2566

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 ดร.จินดา สุระชาติ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 8/2566  โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน  ณ ห้องประชุมชมพู ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตำบลชมพู  อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง   เพื่อร่วมพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อราชการ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของหน่วยงานและประสานการทำงานร่วมกัน

กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 17 สิงหาคม 2566  ดร. จินดา สุระชาติ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา เพื่อฟื้นฟูสภาพเหมือง ประจำปี 2566 โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณท้ายเขื่อนห้วยหลวงตอนบน กฟผ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 17.30 น. ดร. จินดา สุระชาติ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นายจักรพันธ์  เมฆศิขริน อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง

กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. ดร. จินดา สุระชาติ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นางสาวกัญญมล  ขันแก้ว  อัยการจังหวัดผู้ช่วย ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ปล่อยพันธุ์ปลา ปลูกต้นไม้  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566  โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ (ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย) อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 06.30 น.  ดร. จินดา สุระชาติ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 92 รูป และประกอบพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา (ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกข์) สวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566  โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง

พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันรพี

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง โดย ดร. จินดา สุระชาติ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันรพี ประจำปี 2566 โดยมีนายวัชระ เอี่ยมอธิคม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี ณ พระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ หน้าอาคารศาลแขวงลำปาง

กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 ดร.จินดา สุระชาติ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง นำคณะข้าราชการฝ่ายอัยการเข้าร่วมงานกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี 2566 ซึ่งหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดลำปางได้ร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้น โดยมีนางสาวรัชนี  วิเศษชาติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง และได้ร่วมมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่โรงเรียนผู้เข้ารอบการแข่งขัน

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 17.30 น. ดร.จินดา สุระชาติ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง พร้อมข้าราชการฝ่ายอัยการและเจ้าหน้าที่ ในสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ประกอบด้วย นายจักรพันธ์ เมฆศิขริน นางบุญทวี สองสีโย นางกมลทิพย์ ปุกคำ นางสาวกฤติกา ชลัย นายสุนทร ทิพยพร เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 06.30 น. ดร.จินดา สุระชาติ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง พร้อมข้าราชการฝ่ายอัยการและเจ้าหน้าที่ ในสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ประกอบด้วย นายจักรพันธ์ เมฆศิขริน นางบุญทวี สองสีโย นางกมลทิพย์ ปุกคำ นางสาวกฤติกา ชลัย นายสุนทร ทิพยพร เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง

ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 7/2566

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น. ดร.จินดา สุระชาติ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุม คณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 7/2566 โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสลุงคำ อาคารคอมพิวเตอร์ ม.ราชภัฏลำปาง เพื่อเป็นการรับทราบผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและของจังหวัด พร้อมทั้งหารือข้อราชการที่สำคัญ นโยบายเร่งด่วนและนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลและจังหวัดลำปาง เพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องยึดถือและนำไปปฏิบัติ

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. ดร.จินดา สุระชาติ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง  พร้อมข้าราชการฝ่ายอัยการและเจ้าหน้าที่ ในสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ประกอบด้วยนายยงยุทธ  เกียรติศักดิ์โสภณ  นายจักรพันธ์  เมฆศิขริน  นางบุญทวี  สองสีโย  นางกมลทิพย์  ปุกคำ  นางสาวกฤติกา  ชลัย  นายสุนทร  ทิพยพร  นางสาววรรยา  มหาวัน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน  ณ บริเวณพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียมลำปาง) อำเภอเมืองลำปาง   

พิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ

วันที่ 26 กรกฎาคม  2566  ดร.จินดา สุระชาติ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง พร้อมข้าราชการฝ่ายอัยการและเจ้าหน้าที่ ในสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ประกอบด้วยนายยงยุทธ  เกียรติศักดิ์โสภณ   นางบุญทวี  สองสีโย  นางกมลทิพย์  ปุกคำ  นางสาวกฤติกา  ชลัย  นายสุนทร  ทิพยพร เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ร่วมกับสำนักงานอัยการจังหวัดลำปาง  สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงลำปาง และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดลำปาง ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดลำปาง 

ประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 7/2566

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ดร.จินดา สุระชาติ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 7/2566 โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน ณ ศูนย์แห่งความสุข Happiness Center (คลังน้ำมัน ปตท.) ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง เพื่อร่วมพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อราชการ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของหน่วยงานและประสานการทำงานร่วมกัน  

งานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดลำปาง

วันที่ 14 ก.ค. 2566  ดร.จินดา สุระชาติ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ร่วมงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดลำปาง ปี 2566 โดยมีนายชนาธิป เสมแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง   เป็นประธานในพิธี  ณ ห้องประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง  

ร่วมโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมฯ

วันที่ 7 กรกฎาคม  2566 ดร.จินดา สุระชาติ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง  นายจักรพันธ์  เมฆศิขริน อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวกฤติกา  ชลัย  นิติกรชำนาญการ  เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

วันที่ 4 ก.ค. 2566 เวลา 14.00 น. ดร.จินดา สุระชาติ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2566 โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง

ประชุมรายงานความก้าวหน้าและทดลองใช้ระบบฐานข้อมูลเครือข่ายด้านป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ภาคเหนือตอนบน

วันที่  27 มิถุนายน  2566 เวลา 09.45 -12.00 น.  ดร.จินดา สุระชาติ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง  และนางสาวกฤติกา  ชลัย  นิติกรชำนาญการ    เข้าร่วมประชุมรายงานความก้าวหน้าและทดลองใช้ระบบฐานข้อมูลเครือข่ายด้านป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ภาคเหนือตอนบน เพื่อสนับสนุนการทำงานเพื่อช่วยเหลือคุ้มครองและป้องกันผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  โดยมูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก (FOCUS)   ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom Meeting)

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตร ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 07.00 น. ดร.จินดา สุระชาติ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นางสาวกัญญมล ขันแก้ว อัยการจังหวัดผู้ช่วย ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตร ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 96 พรรษา 26 มิถุนายน 2566 โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง

ประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 6/2566

วันที่ 22  มิถุนายน   2566 ดร.จินดา สุระชาติ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ร่วมประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 6/2566  โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน   ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อร่วมพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อราชการ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของหน่วยงานและประสานการทำงานร่วมกัน

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566

วันที่ 8 มิถุนายน 2566  สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ร่วมกับสำนักงานอัยการจังหวัดลำปาง ร่วมจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ   พ.ศ.2566 โดยร่วมปลูกต้นมะม่วง, ต้นมะยงชิด และต้นตะลิงปลิง ณ บริเวณสำนักงานอัยการจังหวัดลำปาง

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 19.00 น. ดร.จินดา สุระชาติ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง

กิจกรรมจิตอาสา

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.จินดา สุระชาติ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่สาธารณะ ปลูกต้นไม้ ปลูกป่า และปล่อยพันธุ์ปลา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน ณ บริเวณพื้นที่ราชพัสดุ (ตรงข้ามพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช) ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 07.00 น. ดร.จินดา สุระชาติ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระภิกษุและสามเณร จำนวน 46 รูป เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง

ลงนามถวายพระชัยมงคล

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 ดร.จินดา สุระชาติ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวลำปาง นำคณะข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 ณ สำนักงานอัยการจังหวัดลำปาง

ตรวจราชการและนิเทศงาน

วันที่ 1 และ 2 มิถุนายน 2566 ดร.จินดา สุระชาติ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง คณะอัยการและเจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปางรับการตรวจราชการและนิเทศงาน จากคณะผู้ตรวจการอัยการ นำโดยท่านคมวิทย์ แดงไชยวัฒน์ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติราชการ และรับทราบปัญหาขัดข้อง ในการปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานอัยการจังหวัดลำปาง

ประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 5/2566

วันที่ 31  พฤษภาคม  2566 ดร.จินดา สุระชาติ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ร่วมประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 5/2566 โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ศูนย์จำหน่ายเซรามิก อำเภอเกาะคา) จังหวัดลำปาง  เพื่อร่วมพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อราชการ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงาน และประสานการทำงานร่วมกัน

ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 5/2566

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ดร.จินดา สุระชาติ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นายจักรพันธ์ เมฆศิขริน อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เข้าร่วมประชุม คณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 5/2566 โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง เพื่อเป็นการรับทราบผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและของจังหวัด พร้อมทั้งหารือข้อราชการที่สำคัญ นโยบายเร่งด่วนและนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลและจังหวัดลำปาง เพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องยึดถือและนำไปปฏิบัติ

พิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ดร.จินดา สุระชาติ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) ณ สวนพฤกษชาติ กฟผ. แม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง สำหรับพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ กฟผ.แม่เมาะ จัดขึ้นเป็นประจำในวันที่ 30 พฤษภาคมของทุกปี อันเป็นวันคล้ายวันสวรรคต เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ดร.จินดา สุระชาติ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม วันธรรมสวนะ “ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน” โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง

พิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

วันที่ 6 พ.ค.2566 ดร.จินดา สุระชาติ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นางสาวกัญญมล  ขันแก้ว  อัยการจังหวัดผู้ช่วย  ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีทำบุญตักบาตร และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้  เนื่องในงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ดร.จินดา สุระชาติ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง พนักงานอัยการ ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2566 ณ บริเวณชั้น 1 สำนักงานอัยการจังหวัดลำปาง

กิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

วันที่  29 เมษายน 2566 เวลา 07.30 น. ดร.จินดา  สุระชาติ  อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2566 โดยมี นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  พระจินดารัตนภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง  

ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 4/2566

วันที่ 27 เมษายน   2566 เวลา 09.30 น. ดร.จินดา สุระชาติ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุม คณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่  4/2566 โดยมีนายศิริวัฒน์  บุปผาเจริญ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  เป็นประธานการประชุม ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง เพื่อเป็นการรับทราบผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและของจังหวัด พร้อมทั้งหารือข้อราชการที่สำคัญ นโยบายเร่งด่วนและนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลและจังหวัดลำปาง เพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องยึดถือและนำไปปฏิบัติ  

ประชุมภายในมอบนโยบายการบริหารงานและแนวทางการปฏิบัติราชการฯ

วันที่ 26 เม.ย. 2566 ดร. จินดา สุระชาติ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง จัดให้มีการประชุมภายในสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง เพื่อมอบนโยบายการบริหารงานและแนวทางการปฏิบัติราชการของอธิบดีอัยการภาค 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แก่คณะข้าราชการฝ่ายอัยการและเจ้าหน้าที่ ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา

พิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2566

วันที่ 25 เม.ย. 2566  ดร.จินดา สุระชาติ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง  ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 25 เมษายน โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน  ณ มณฑลพิธี พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

ประชุมรับมอบนโยบายการบริหารงานฯ และร่วมงานสระเกล้าดำหัวครอบครัวอัยการ 2566

วันที่ 21 เมษายน 2566 ดร.จินดา สุระชาติ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง และท่านจักรพันธ์ เมฆศิขริน อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายการบริหารงานและแนวทางการปฏิบัติราชการของอธิบดีอัยการภาค 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และนำคณะข้าราชการฝ่ายอัยการเข้าร่วมงานสระเกล้าดำหัวครอบครัวอัยการ 2566

ประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 4/2566

วันที่ 20 เมษายน 2566 ดร.จินดา สุระชาติ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ร่วมประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 4/2566 โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน ณ สำนักงานชลประทานที่ 2 เพื่อร่วมพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อราชการ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงาน และประสานการทำงานร่วมกัน

พิธีสรงน้ำพระ สระเกล้าดำหัว เนื่องในโอกาสปี๋ใหม่เมือง 2566

วันที่ 18-19 เมษายน 2566 สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง โดย ดร.จินดา สุระชาติ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง นำคณะข้าราชการฝ่ายอัยการ จัดพิธีสรงน้ำพระ สระเกล้าดำหัว ขอพรจากท่านอัยการอาวุโส และอัยการจังหวัดลำปาง ทั้งนี้ ได้ให้พรคณะข้าราชการฝ่ายอัยการที่เข้าขอพร เนื่องในโอกาสปี๋ใหม่เมือง 2566

งานบุญสลุงหลวง และขบวนน้ำทิพย์ 13 อำเภอ ประจำปี พ.ศ.2566

วันที่ 12 เมษายน 2566 ดร.จินดา สุระชาติ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ร่วมขบวนแห่งานบุญสลุงหลวง และขบวนน้ำทิพย์ 13 อำเภอ ประจำปี พ.ศ.2566 ณ ลานพระธาตุศรีจอมไคล วัดปงสนุก ก่อนจะเคลื่อนขบวนออกจากบริเวณด้านหน้าวัดปงสนุก ไปยังมณฑลพิธี ณ ข่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกา โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฯ  

เปิดงาน สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง ประจำปี 2566

วันที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 19.30น.  ดร.จินดา สุระชาติ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง  ร่วมรับชมการแสดง แสง สี เสียง  “จากตำนาน สานสู่ป๋าเวณี” และร่วมเปิดงาน “สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฯ  ณ ลานพระธาตุศรีจอมไคล วัดปงสนุก  

เข้าพบท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำปาง

วันที่ 10 เมษายน 2566 อัยการจังหวัดลำปาง (นายพรรษา  เมฆสวรรค์) อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง (นางสาวจินดา สุระชาติ)  อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดลำปาง (นางภาณุมาศ  สุวรรณสุจริต)  นำคณะอัยการและข้าราชการในสำนักงานอัยการฯ เข้าพบท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำปางพร้อมคณะ ในโอกาสเข้าพบและหารือข้อราชการ ซึ่งได้รับการต้อนรับจากคณะท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำปางเป็นอย่างดียิ่ง

เข้าคารวะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 7 เมษายน  2566 อัยการจังหวัดลำปาง (นายพรรษา  เมฆสวรรค์) อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง (นางสาวจินดา สุระชาติ) อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงลำปาง (นายวรพจน์  เฉียงตะวัน)  อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดลำปาง (นางภาณุมาศ  สุวรรณสุจริต)  นำคณะอัยการและข้าราชการในสำนักงานอัยการฯ เข้าคารวะท่านชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  ซึ่งได้รับการต้อนรับจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นอย่างดียิ่ง

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

วันที่ 6 เมษายน 2566 ดร.จินดา สุระชาติ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและมหาจักรีบรมราชวงศ์ โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง

วันที่ 4  เมษายน  2566 

วันอังคารที่ 4 เมษายน 2566  ท่านจินดา  สุระชาติ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง นำคณะอัยการ และเจ้าหน้าที่ เข้าพบท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปางพร้อมคณะ ในโอกาสเข้าพบและหารือข้อราชการ ซึ่งได้รับการต้อนรับจากคณะท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปางเป็นอย่างดียิ่ง

วันที่ 3  เมษายน  2566 

ช่วงเช้า ดร.จินดา สุระชาติ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง   นำข้าราชฝ่ายอัยการ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองลำปาง เพื่อความเป็นสิริมงคลสำหรับข้าราชการฝ่ายอัยการที่ย้ายมาบรรจุใหม่และที่อยู่เดิม และได้เข้าพบท่านอัยการศาลสูงเพื่อแนะนำข้าราชการอัยการที่ย้ายมารับราชการใน สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง

ช่วงบ่าย  ดร.จินดา สุระชาติ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง   เป็นประธานการประชุมข้าราชการฝ่ายอัยการภายใน สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง เพื่อ ชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานร่วมกัน ณ สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง

วันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2566

วันที่ 2 เมษายน 2566 ดร.จินดา สุระชาติ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ท่านจักรพันธ์ เมฆศิขริน อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2566 และวันอนุรักษ์มรดกไทย โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน โดยได้รับเมตตาจากพระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง

ร่วมประกาศเจตนารมณ์และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในเจตนารมณ์ที่ประกาศว่า
“สำนักงานอัยการสูงสุดเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด
ทั้งก่อน/ขณะ/หลังการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)”
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ที่เข้มแข็งในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์ สุจริตโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่

เกี่ยวกับสำนักงาน

ประวัติความเป็นมาในการจัดตั้งสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง

ด้วยในปี พ.ศ.2540 ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเปิดทำการแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลจังหวัดขึ้น โดยศาลจังหวัดลำปางแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ได้เปิดทำการตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2540 เป็นต้นไป สำนักงานอัยการสูงสุด จึงได้จัดตั้งสำนักงานอัยการจังหวัดลำปาง(แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว) ขึ้น เพื่อดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง กับการดำเนินคดีด้านคุ้มครองเด็กและเยาวชน และเพื่อให้ทำหน้าที่พิจารณาอรรถคดีในส่วนที่เป็นคดีเยาวชนและคดีครอบครัวและส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมีเขตอำนาจตลอดทั้งจังหวัดลำปาง

ซึ่งต่อมา ได้มีกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2546 ข้อ 3(39)  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 120 ตอน 117 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2546 เปลี่ยนแปลงชื่อสำนักงานอัยการในภูมิภาค จากเดิม คือ สำนักงานอัยการจังหวัดลำปาง(แผนกคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง) เป็น สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ตั้งแต่ วันที่ 11 ธันวาคม 2546 เป็นต้นมา โดยได้ใช้พื้นที่ ชั้น 3 ของอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดลำปาง เป็นที่ทำการของสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง จนถึงปัจจุบัน

ภารกิจและอำนาจหน้าที่

          ประกาศคณะกรรมการอัยการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานและการกำหนดอำนาจและหน้าที่ของหน่วยงานภายในของสำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2554 ข้อ 7 (44) ได้กำหนดให้สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวมีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้

          (ก) รับผิดชอบการดำเนินคดีทั้งปวงในอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการ หรือสำนักงานอัยการสูงสุดภายในเขตท้องที่ของสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนั้น ๆ ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด หรือแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลจังหวัด แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งว่าด้วยการนั้น

           (ข) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง จึงมีหน้าที่โดยสรุป ดังนี้

          1. รับผิดชอบดำเนินคดีอาญาทั้งปวง ในอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการภายในเขตท้องที่ของสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง

          2.อำนาจหน้าที่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในการดำเนินคดีคุ้มครองสิทธิของเด็กและเยาวชน ซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติให้เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ  ดังนี้

                   2.1. ดำเนินคดีแทนเด็ก กรณีชายจะไม่รับเด็กเป็นบุตรของตน (ป.พ.พ. มาตรา 1539) และฟ้องคดีแทนคดีแทนเด็ก กรณีเด็กปฏิเสธความเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของชายผู้เป็นสามีของมารดา    (ป.พ.พ. มาตรา 1545)

                   2.2. ร้องขอให้ศาลตั้งผู้แทนเฉพาะคดี เพื่อทำหน้าที่ฟ้องคดีแทนเด็ก ในคดีฟ้องขอรับเป็นบุตร ในกรณีเด็กไม่มีผู้แทนโดยชอบธรรม หรือมีแต่ผู้แทนโดยชอบธรรมไม่สามารถทำหน้าที่ได้   (ป.พ.พ. มาตรา 1546)

                   2.3. เป็นโจทก์ฟ้องคดีที่กฎหมายห้ามมิให้ราษฎรฟ้อง เช่น คดีฟ้องบุพการีของตนเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญา (ป.พ.พ. มาตรา 1562) อันได้แก่การร้องขอค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร หรือขอให้บุตรได้รับการอุปการะเลี้ยงดู (ป.พ.พ. มาตรา 1565)

                   2.4. ร้องขอให้ศาลสั่งถอนอำนาจปกครอง (ป.พ.พ. มาตรา 1582)

                   2.5. ร้องขอให้ศาลตั้งผู้ปกครอง (ป.พ.พ. มาตรา 1586) และร้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนคำสั่งตั้งผู้ปกครอง และมีคำสั่งเกี่ยวกับผู้ปกครองต่อไปตามที่เห็นสมควร เนื่องจากเป็นผู้ต้องห้ามมิให้เป็นผู้ปกครอง ตามมาตรา 1587 ( ป.พ.พ. มาตรา 1588)

                   2.6. ร้องขอให้ศาลสั่งให้ผู้ปกครองหาประกันอันสมควรในการจัดการทรัพย์สิน หรือแถลงถึงความเป็นอยู่ของทรัพย์สินของผู้อยู่ในปกครอง (ป.พ.พ.มาตรา 1597)

                   2.7. ร้องขอให้ศาลถอนผู้ปกครอง (ป.พ.พ.มาตรา 1598/9)

                   2.8. ร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งอนุญาตให้มีการรับบุตรบุญธรรม ( ป.พ.พ.มาตรา 1598/21, 1598/22, 1598/23) การเลิกรับบุตรบุญธรรม ( ป.พ.พ. มาตรา 1598/31)

                   2.9. ฟ้องคดีแทนบุตรบุญธรรมเกี่ยวกับการขอเลิกรับบุตรบุญธรรม ( ป.พ.พ. มาตรา 1598/35)

                   2.10. ร้องขอให้ศาลตั้งผู้ปกครอง, ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ ในกรณีที่มรดกตกทอดแก่ผู้เยาว์ หรือบุคคลวิกลจริต หรือผู้ไม่สามารถจัดการงานตนเองได้ และบุคคลนั้นยังไม่มีผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ (ป.พ.พ.มาตรา 1610)

          3.อำนาจหน้าที่อื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ตามที่กำหนดไว้ในหนังสือสำนักงานอัยการสูงสุด   ที่ อส 0007(พก)/ว 430 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งกำหนดให้สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบการคุ้มครองสวัสดิภาพ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก   พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 และการคุ้มครองสิทธิ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสวัสดิภาพดังกล่าว

          4. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

วิสัยทัศน์ (Vision)

“เป็นองค์กรแห่งความยุติธรรมของสังคมเพื่อความมั่นคงของชาติและความผาสุกของประชาชน”

พันธกิจ (Missions)
  1. อำนวยความยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส พึ่งพิงได้บนพื้นฐานของความเสมอภาค
  2. รักษาผลประโยชน์ของรัฐ เพื่อประโยชน์สาธารณะและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
  3. รับรู้ ดูแล แก้ปัญหาในการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และเป็นที่พึ่งของประชาชนในด้านกฎหมาย
  4. พัฒนาศักยภาพองค์กรให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกบนฐานความเชี่ยวชาญ
ค่านิยมร่วม “PUBLIC”
  • P : People First      ประชาชนมาที่หนึ่ง
  • U : Uprightness      เป็นที่พึ่งความยุติธรรม
  • B : Betterment      คิดและทำเพื่อพัฒนา
  • L : Lawfulness      รักษากฎหมายด้วยเหตุผล
  • I : Integrity      ประพฤติตนซื่อสัตย์และโปร่งใส
  • C : Collaboration      ร่วมมือร่วมใจสู่เป้าหมาย

เบอร์โทรสถานีตำรวจในจังหวัดลำปาง

รายชื่อสถานีตำรวจ                          เบอร์โทรศัพท์                 แฟกซ์

สถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง                 0-5422-1600            0-5422-7288

สถานีตำรวจภูธรแม่เมาะ                      0-5426-6153            0-5426-6153

สถานีตำรวจภูธรแม่พริก                      0-5429-9178            0-5429-9251

สถานีตำรวจภูธรแม่ทะ                         0-5428-9193            0-5428-9191

สถานีตำรวจภูธรแจ้ห่ม                         0-5427-1191            0-5427-1252

สถานีตำรวจภูธรเสริมงาม                      0-5428-6119            0-5428-6119

สถานีตำรวจภูธรเวียงมอก                      0-5432-3689            0-5432-3689

สถานีตำรวจภูธรเมืองปาน                      0-5427-6122            0-5427-6122

สถานีตำรวจภูธรเถิน                             0-5429-1602            0-5429-1601

สถานีตำรวจภูธรเกาะคา                         0-5428-1501            0-5428-1501

สถานีตำรวจภูธรห้างฉัตร                        0-5429-6251            0-5429-6251

สถานีตำรวจภูธรสบปราบ                       0-5429-6251            0-5429-6451

สถานีตำรวจภูธรวังเหนือ                        0-5427-9078            0-5427-9078

สถานีตำรวจภูธรบ้านเอื้อม                      0-5421-4087            0-5421-4087

สถานีตำรวจภูธรบ้านเสด็จ                      0-5434-2670            0-5464-2669

สถานีตำรวจภูธรทุ่งฝาย                         0-5421-4067            0-5421-4067

สถานีตำรวจภูธรงาว                             0-5426-1249            0-5426-1567

สถานีตำรวจภูธรเขลางค์นคร                0-5420-9852            0-5420-98523

สถานีตำรวจภูธรเมืองยาว                       0-5434-3529            0-54343-529

สถานีตำรวจภูธรแจ้ซ้อน                        0-5426-3232            0-5426-3233

สถานีตำรวจภูธรร่องเคาะ                       0-5483 -4128            0-5483-4150

ทำเนียบผู้บริหาร

สำนักงานอัยการจังหวัดลำปาง (แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว)

1. นายประวิทย์          พรเจริญ                 2 เมษายน 2540-30 เมษายน 2541

2. นายดิลก                โรจนศิริ                 1 พฤษภาคม 2541- 2 พฤษภาคม 2542

3. นายประสพโชค     วสิกชาติ                3 พฤษภาคม 2542- 30 เมษายน 2543

4. นายนฤพล             มีเชื้อ                     1 พฤษภาคม 2543- 30 เมษายน 2544

5. นายพิชญ์พันธ์        เศรษฐบุตร           1 พฤษภาคม 2544- 6 พฤษภาคม 2545

6. นายมานัส              รัตนนาคะ             7 พฤษภาคม 2545- 27 เมษายน 2546

7. นายสุวิช                 ชูตระกูล               28 เมษายน 2546 – 30 พฤศจิกายน 2546

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง

1. นายสุวิช               ชูตระกูล                     1 ธันวาคม 2546- 2 พฤษภาคม 2547

2. นายสาโรช             นักเบศร์                    3 พฤษภาคม 2547- 1 เมษายน 2548

3. นายอดิศร              ไชยคุปต์                   4 เมษายน 2548 – 30 เมษายน 2549

4. นายคมวิทย์            ภัทรไชยวัฒน์           1 พฤษภาคม 2549- 1 เมษายน 2550

5. นายสันติ                สวัสดิ์พงษ์                2 เมษายน 2550- 31 มีนาคม 2552

6. นายศุทธสิทธิ์         ธนาเรือนอินทร์        1 เมษายน 2552- 31 มีนาคม 2554

7. นายเนธิภัททิก์        เสฎฐิตานันท์           1 เมษายน 2554 – 31 มีนาคม 2555

8. นายสิทธิพร            บุญคุ้ม                     1 เมษายน 2555- 31 มีนาคม 2556

9. นางทัศนาภรณ์       ภู่กาญจนพร้อย       1 เมษายน 2556-  31  มีนาคม 2559

10. นายนราธิป          ธารากรสันติ             1  เมษายน 2559 –  2 เมษายน 2560

11.  นายสมเกียรติ     เพชรรุ่งรัศมี              3  เมษายน  2560  –   1 เมษายน 2561

12.  นายเกรียงวิศ      รัตนกัลยา                2  เมษายน  2561  –  31 มีนาคม  2562

13.  นายจเด็จ          ดำรงค์ศิริ                  1  เมษายน  2562  –   31 มีนาคม 2563

14.  นายบุญธรรม     ชื่นชัน                       1  เมษายน  2563 –   31  มีนาคม  2564

15.  นางสาวอรัญญา  เตไชยกูล                 1  เมษายน  2564 – 31 มีนาคม 2565

16.  นางสาวจินดา สุระชาติ                1  เมษายน  2565 – 31 มีนาคม 2567

17.  นางภาณุมาศ สุวรรณสุจริต              1  เมษายน  2567 – ปัจจุบัน

นางภาณุมาศ สุวรรณสุจริต
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง

นายอภิชาติ พลอยแก้ว
อัยการอาวุโส

พันตำรวจโท นิมิตร เอ๋ยานะ
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด

นายภพธรรม ฉันท์ธนนันท์
อัยการจังหวัดผู้ช่วย

นางบุญทวี สองสีโย
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

นางสาวกฤติกา ชลัย
นิติกรชำนาญการ

นางกมลทิพย์ ปุกคำ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายสุนทร ทิพยพร
พนักงานขับรถยนต์

นางสาววรรยา มหาวัน
นักการภารโรง

กฎหมายน่ารู้/เอกสารเผยแพร่

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง
ชั้น ๓ ถนนบุญวาทย์ ตำบลหัวเวียง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ๕๒๐๐๐
โทร ๐ ๕๔๒๓๐ ๗๔๓ โทรสาร ๐ ๕๔๒๓๐ ๗๔๔
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : lampang-ju@ago.go.th

Office of Lampang Provincial Juvenile and Family Litigation.

3rd floor, Boonyawat Road, Hua Wiang , Mueang , Lampang  52000

Telephone 0 5423 0743 Fax 0 5423 0744  

E-mail: lampang-ju@ago.go.th