ข่าวประชาสัมพันธ์


การเพิ่มประสิทธิภาพการประกันตัวผู้ต้องหาในคดีอาญา

  • ผังกระบวนงานขอประกันตัวผู้ต้องหา

  • หลักเกณฑ์การขอประกันตัวผู้ต้องหาในคดีอาญา

สำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน ให้การต้อนรับ ท่านโชคชัย สินศุภรัตน์ ผู้ตรวจการอัยการ และคณะฯ

8 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวศรีสมวงศ์ ธรรมศิริ อัยการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยคณะพนักงานอัยการและข้าราชการธุรการ สำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน ให้การต้อนรับ ท่านโชคชัย สินศุภรัตน์ ผู้ตรวจการอัยการ และคณะฯ ในการตรวจและติดตามการปฏิบัติราชการ สำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดลำพูน


ร่วมต้อนรับพลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์

31 มกราคม 2567 นางสาวศรีสมวงศ์ ธรรมศิริ อัยการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน ร่วมต้อนรับพลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน


ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ฯ

วันที่ 8 มกราคม 2567 นางสาวศรีสมวงศ์ ธรรมศิริ อัยการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 8 มกราคม 2567 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร


ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และร่วมเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

5 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. ว่าที่ร้อยตรี วรา จตุวัลย์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และร่วมเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 8 มกราคม 2567 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำพูน


สำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน ให้การต้อนรับ อธิบดีอัยการ ภาค 5

วันที่ 15 ธันวาคม 2566 นางสาวศรีสมวงศ์ ธรรมศิริ อัยการจังหวัดลำพูน พร้อมทั้งพนักงานอัยการ ข้าราชการ สำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน ให้การต้อนรับ อธิบดีอัยการ ภาค 5 ในโอกาสเข้าตรวจราชการ ณ สำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน


สำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน ให้การต้อนรับ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานภาค 5

วันที่ 14 ธันวาคม 2566 นางสาวศรีสมวงศ์ ธรรมศิริ อัยการจังหวัดลำพูน พร้อมทั้งพนักงานอัยการ ข้าราชการ สำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน ให้การต้อนรับ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานภาค 5 ในโอกาสเข้าตรวจราชการ ณ สำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน สำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน ให้การต้อนรับ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานภาค 5


ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 น. ว่าที่ร้อยตรี วรา จตุวัลย์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมด้วยข้าราชการ สำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 7 ธันวาคม 2566 ณ ลานบาตร ลานธรรม วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย(ธ) ในพระราชูปถัมภ์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน


ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 07.00 น. ว่าที่ร้อยตรี วรา จตุวัลย์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 7 ธันวาคม 2566 ณ อุปชญายวิหารานุสรณ์ วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย(ธ) ในพระราชูปถัมภ์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน


ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรี วรา จตุวัลย์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน


ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 07.00 น. ว่าที่ร้อยตรี วรา จตุวัลย์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมทั้งข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน


ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ว่าที่ร้อยตรี วรา จตุวัลย์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน


ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายวราวุธ ครองแก้ว อัยการจังหวัดผู้ช่วย และข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน


ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๖ กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี

10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. ว่าที่ร้อยตรี วรา จตุวัลย์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๖ กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จ.ลำพูน


ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ

9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.00 น. ว่าที่ร้อยตรี วรา จตุวัลย์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง และทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน ณ วัดประตูป่า ตำบลประตูป่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน


ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม

23 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00 น. นางสาวจิตรินทร์ ชาติพันธ์ รองอัยการจังหวัด พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันปิยมหาราช 23 ตุลาคมเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดลำพูน (หลังเก่า


ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566

13 ตุลาคม 2566 เวลา 16.00 น. นายอรรจน์ ขาวแสง รองอัยการจังหวัด และข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันนวมินทรมหาราช และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จ.ลำพูน


ร่วมปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 99,999 ตัว ถวายเป็นพระราชกุศล “วันนวมินทรมหาราช” 13 ตุลาคม 2566

วันที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 15.00 น. นายอรรจน์ ขาวแสง รองอัยการจังหวัด และข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน ร่วมปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 99,999 ตัว ถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ณ บริเวณท่าน้ำหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร


ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน “วันนวมินทรมหาราช” 13 ตุลาคม 2566

13 ตุลาคม 2566 เวลา 09.45 น. ร้อยตำรวจเอกหญิง พรพิลัย ใจยเลิศ อัยการประจำกอง และข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน “วันนวมินทรมหาราช” 13 ตุลาคม 2566 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่ง ของปวงชนชาวไทย ตราบกาลนิรันดร ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน


ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องใน “วันนวมินทรมหาราช” 13 ตุลาคม 2566

13 ตุลาคม 2566 เวลา 07.00 น. นางสาวศรีสมวงศ์ ธรรมศิริ อัยการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องใน “วันนวมินทรมหาราช” 13 ตุลาคม 2566 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร


สำนักงานอัยการจังหวัดลำพูนร่วมถวายทานสลากย้อม ประจำปี 2566


ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

28 กันยายน 2566 นางสาวศรีสมวงศ์ ธรรมศิริ อัยการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย


ร่วมปิดงานประเพณีสลากย้อมหนึ่งเดียวในโลก ประจำปี 2566

นางสาวศรีสมวงศ์ ธรรมศิริ อัยการจังหวัดลำพูนร่วมปิดงานประเพณีสลากย้อมหนึ่งเดียวในโลก ประจำปี 2566 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน


ร่วมเคารพธงชาติในววันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)

28 กันยายน 2566 สำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน ร่วมเคารพธงชาติในววันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในความเป็นชาติ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย


ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

28 สิงหาคม 2566 นายเจษฎางนิพัท ตาปิง อัยการจังหวัดผู้ช่วย และข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2566 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร


ร่วมพิธีวางพวงมาลาเทิดพระเกียรติสักการะพระนางจามเทวี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ประจำปี 2566

24 สิงหาคม 2566 ร้อยตำรวจเอกหญิงพรพิลัย ใจยเลิศ อัยการประจำกอง และข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีวางพวงมาลาเทิดพระเกียรติสักการะพระนางจามเทวี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ประจำปี 2566 และประกอบพิธีทางศาสนาบำเพ็ญพระราชกุศลถวายเครื่องราชสักการะแด่พระนางจามเทวีแบบโบราณล้านนา ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี


ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

16 ส.ค.66 เวลา 09.00 น. นายณัฐวุฒิ ต๊ะน้อย รองอัยการจังหวัด และข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เน้นการบำรุงรักษาแหล่งน้ำ คูคลอง ไม่ให้เน่าเสีย กำจัดสิ่งปฏิกูลและวัชพืชที่กีดขวางลำน้ำแม่น้ำกวง ซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่ไหลผ่านในพื้นจังหวัดลำพูน ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน


ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

12 สิงหาคม 2566 เวลา 19.19 น. นายอาทิตย์ชัย เกรียงไกรวงศ์ รองอัยการจังหวัด และข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ หอระชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน


ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่12 ส.ค.66 เวลา 16.00 น. นายอรรจน์ ขาวแสง รองอัยการจังหวัดลำพูน และข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร


ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. นางสาวศรีสมวงศ์ ธรรมศิริ อัยการจังหวัดลำพูน และข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ โถงหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน


ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

12 สิงหาคม 2566 เวลา 06.30 น. นางสาวศรีสมวงศ์ ธรรมศิริ อัยการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร


12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th


กิจกรรมวันรพี 2566


ร่วมต้อนรับคณะจากอำเภอเมืองลำพูน เข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการขยะของสำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน

4 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. สำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน ให้การต้อนรับ คณะจากอำเภอเมืองลำพูน เข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการขยะของสำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน โดยมี ท่าน อนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เข้าร่วมตรวจเยี่ยม ณ บริเวณโครงการกำจัดขยะเปียก ด้านหลังอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน


ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

28 กรกฎาคม 2566 เวลา 19.00 น. ว่าที่ร้อยตรี วรา จตุวัลย์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดพร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน


ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

28 กรกฎาคม 2566 เวลา 11.30 น. ว่าที่ร้อยตรี วรา จตุวัลย์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ จ.เชียงใหม่


ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

28 กรกฎาคม 2566 นางสาวศรีสมวงศ์ ธรรมศิริ อัยการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราการสำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน


28 กรกฎาคม 2566 วันคล้ายวันเฉลิมพระชมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า

ข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน


ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2566

28 กรกฎาคม 2566 นางสาวศรีสมวงศ์ ธรรมศิริ อัยการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ สำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2566 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร


ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

26 กรกฎาคม 2566 พันตำรวจโท ชยนันท์ มีอุดร อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านกอม่วง ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน


ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

25 กรกฎาคม 2566 เวลา 16.00 น. นางสาวศรีสมวงศ์ ธรรมศิริ อัยการจังหวัดลำพูน ร่วมกับข้าราชการ สำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2566 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน


ร่วมกิจกรรม พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2566

25 กรกฎาคม 2566 สำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน นำโดยนางสาวศรีสมวงศ์ ธรรมศิริ อัยการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยพนักงานอัยการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2566 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566


ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

13 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา นางจิราพร ทิโน อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 13 กรกฎาคม 2566 เพื่อถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เป็นอันเสร็จพิธี ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร


ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

28 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา สำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน นำโดย นางสาวศรีสมวงศ์ ธรรมศิริ อัยการจังหวัดลำพูน พร้อมทั้งข้าราชการ ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคล ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำเภอเมืองลำพูนว


ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

26 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา สำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน นำโดยนางสาวศรีสงมวงศ์ ธรรมศิริ อัยการจังหวัดลำพูน พร้อมทั้งข้าราชการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร


ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

3 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา สำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน นำโดยนางสาวศรีสมวงศ์ ธรรมศิริ อัยการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน


ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

3 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา นางสาวศรีสมวงศ์ ธรรมศิริ อัยการจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณศาลากลางจังหวัดลำพูน


ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

3 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา สำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน นำโดยนางสาวศรีสมวงศ์ ธรรมศิริ อัยการจังหวัดลำพูน พร้อมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร


ต้อนรับคณะผู้ตรวจการอัยการ

2 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา สำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน ต้อนรับคณะผู้ตรวจการอัยการ นำโดยท่านคมวิทย์ แดงไชยวัฒน์

ผู้ตรวจการอัยการ ในโอกาสตรวจราชการสำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน


ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์

2 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา สำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน นำโดย ท่านเจษฎางนิพัท ตาปิง อัยการจังหวัดผู้ช่วย พร้อมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบวัด ถนน สวนสาธารณะ และปล่อยปลา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 ณ วัดบุปผาราม ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน


ร่วมโครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566

31 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา สำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน นำโดยนางสาวศรีสมวงศ์ ธรมมศิริ อัยการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยพนักงานอัยการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน ร่วมโครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 เพื่อนำเงินรายได้เข้ามูลนิธิร่วมน้อมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์และมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อเป็นทุนในการช่วยเหลือเด็ก เยาวชนและประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถพึ่งพาตนเองได้ ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขาม อ.เมืองลำพูน


ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

28 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา สำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน นำโดยนางสาวศรีสมวงศ์ ธรรมศิริ อัยการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ถวายพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคล ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร


วมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปีวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

6 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. ที่ผ่านมา สำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน โดยนายวราวุธ ครองแก้ว อัยการจังหวัดผู้ช่วย พร้อมทั้งข้าราชการ ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปีวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน


ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี

6 พฤษภาคม 2566 เวลา 06.30 น. ที่ผ่านมา สำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน โดยนางสาวจิตรินทร์ ชาติพันธ์ รองอัยการจังหวัด พร้อมทั้งข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ 6 พฤษภาคม 2566 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร


ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566

4 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา สำนักงานจังหวัดลำพูน นำโดย ร้อยตำรวจเอกหญิง พรพิลัย ใจยเลิศ อัยการประจำกอง พร้อมทั้งข้าราชการ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์อุโมงค์ลดโลกร้อน ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน


ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566

(4 พฤษภาคม 2566) เวลา 08.00 น. ที่ผ่านมา สำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน นำโดยนางสาวศรีสมวงศ์ ธรรมศิริ อัยการจังหวัดลำพูน พร้อมทั้งข้าราชการ ร่วมที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน


วันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม

“เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากร

สำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน


ร่วมถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และลงนามถวายพระพรชัย ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. ที่ผ่านมา นางสาวศรีสมวงศ์ ธรรมศิริ พร้อมด้วยพนักงานอัยการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่บสำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด ร่วมถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และลงนามถวายพระพรชัย ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 ณ สำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ นับแต่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์ ลำดับที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี


ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 15.00 น. สำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน นำโดยนางสาวศรีสมวงศ์ ธรรมศิริ อัยการจังหวัดลำพูน พร้อมทั้งข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ พระวิหารหลวง วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน


ร่วมพิธีถวายราชสักการะและวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2566

วันนี้ 25 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา สำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน นำโดย พันตำรวจโท ชยนันท์ มีอุดร อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมทั้งข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีถวายราชสักการะและวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2566 ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน


ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชณ์ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน

เมื่อวันพุธที่ 5 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา สำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน นำโดยนายณัฐวุฒิ ต๊ะน้อย รองอัยการจังหวัด พร้อมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชณ์ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ณ ลานอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย วัดดอยติ ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน


ร่วมถวายราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 สำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน นำโดยนายอาทิตย์ชัย เกรียงไกรวงศ์ รองอัยการจังหวัด ร่วมถวายราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2566


ร่วมถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย 2566

เมื่อวันทีี่ 18 มีนาคม 2566 สำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน นำโดยนางวาสินี นันทขว้าง ชาวเหนือ รองอัยการจังหวัดลำพูน ร่วมถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย 2566


ร่วมกิจกรรม “ชุมชนสะอาด ถนนปลอดภัย อำเภอเมืองลำพูน” ภายใต้แผนปฏิบัติการ “ลำพูนเมืองสะอาดสู่ความยั่งยืน”ประจำปี พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 สำนักงานอัยการจังหวัดลำพูนร่วมกิจกรรม “ชุมชนสะอาด ถนนปลอดภัย อำเภอเมืองลำพูน” ภายใต้แผนปฏิบัติการ “ลำพูนเมืองสะอาดสู่ความยั่งยืน”ประจำปี พ.ศ. 2566 และให้การต้อนรับ นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ให้เกียรติเข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานฯ และร่วมปลูกต้นทองอุไร รวมถึงเยี่ยมชมการคัดแยกขยะ การจัดทำถังขยะเปียก ปุ๋ยกองหมัก และภูมิทัศน์โดยรอบสำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน


ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา บริเวณหน้าสำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม ที่ผ่านมา สำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน ร่วมกับ สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดลำพูน ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา บริเวณหน้าสำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน


ร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร”พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 สำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน โดยนายชัช ฉิมเรือง อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร”พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 2566 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน


ร่วมต้อนรับและรับการตรวจราชการคณะผู้ตรวจการอัยการ

สำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน ร่วมต้อนรับและรับการตรวจราชการคณะผู้ตรวจการอัยการ นำโดย นายคมวิทย์ แดงไชยวัฒน์ ผู้ตรวจการอัยการ และนายพูลศักดิ์ ศรีเจริญ รองอธิบดีอัยการภาค 5 และคณะฯ


ร่วมต้อนรับและรับการตรวจราชการคณะผู้ตรวจราชการสำนักงานคดีแรงงานภาค 5

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานอัยการจังหวัดลำพูนร่วมต้อนรับและรับการตรวจราชการคณะผู้ตรวจราชการสำนักงานคดีแรงงานภาค 5 นำโดย นายจำนอง ปานทอง อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานภาค 5 และคณะฯ


สำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา สำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน นำโดยนางสาวจุฑาเรศร์ ศรีเจริญ อัยการจังหวัดผู้ช่วย และข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ 3 รอบ ณ พระวิหารหลวง วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน


สำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงแม่น้ำกวง ณ ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร

23 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา เวลา 07.00 น. ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร นางวาสินี นันทขว้าง ชาวเหนือ รองอัยการจังหวัด พร้อมด้วย ข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงแม่น้ำกวง บริเวณหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย เพื่อถวายพระพร แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระประชวร โดยเร็ว


ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ร.9 วันที่ 5 ธันวาคม 2565

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 09.45 น. ที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน สำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน นำโดยนางสาวจิตรินทร์ ชาติพันธ์ รองอัยการจังหวัดลำพูน พร้อมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส่ำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565


ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ร.9 วันที่ 5 ธันวาคม 2565

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 08.45 น. ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน สำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน นำโดยนายวรวุธ ครองแก้ว อัยการจังหวัดผู้ช่วยและข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565


ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ร.9 วันที่ 5 ธันวาคม 2565

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 07.00 น. ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน สำนักงานอัยการจังหวัดลำพูนนำโดย นางสาวจุฑาเรศร์ ศรีเจริญ อัยการจังหวัดผู้ช่วย พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ


ร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565 จังหวัดลำพูน

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน โดยนายชัช ฉิมเรือง อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565 จังหวัดลำพูน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน


ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565

นายณัฐวุฒิ ต๊ะน้อย รองอัยการจังหวัด พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ในวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน


ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชองค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565

นายอาทิตย์ชัย เกรียงไกรวงศ์ รองอัยการจังหวัด พร้อมด้วยข้าราชการ สำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชองค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานให้ สถาบันพระปกเกล้า นำไปถวาย แด่พระภิกษุสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน


ต้อนรับ นายสุริยา สุยะนา อัยการศาลสูงจังหวัดลำพูน ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ สำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน

สำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน นำโดยนายภาณุ ขวัญยืน อัยการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยพนักงานอัยการ และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ นายสุริยา สุยะนา อัยการศาลสูงจังหวัดลำพูน ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ สำนักงานศาลสูงจังหวัดลำพูน


ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ และกล่าวคำถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

สำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน นำโดยนายอาทิตย์ชัย เกรียงไกรวงศ์ รองอัยการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ และกล่าวคำถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ในวันที่ 23 ตุลาคม 2565 ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดลำพูนหลังเก่า


ร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

20 ตุลาคม 2565 สำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน โดยนายประเสริฐศักดิ์ สว่างเนตร อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดจวลพ ร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร


สำนักงานอัยการจังหวัดลำพูนร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2565

สำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน นำโดยนายชัช ฉิมเรือง อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 13 ตุลาคม 2565 ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน


สำนักงานอัยการจังหวัดลำพูนร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2565

สำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน นำโดย นายยศวัฒน์ เลิศปิยะภูมิชัย รองอัยการจังหวัดลำพูน และข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล น้อมรำลึก เนื่องในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565


สำนักงานอัยการจังหวัดลำพูนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2565

สำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน นำโดย นางวาสินี นันทขว้าง ชาวเหนือ รองอัยการจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน


สำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2565

สำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน นำโดยนายภาณุ ขวัญยืน อัยการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการทุกท่าน ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2565 ณ บริเวณลานหน้าสำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน


สำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหาคม 2565

สำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน นำโดยนายณัฐวุฒิ ตีะน้อย รองอัยการจังหวัด และข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565


สำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2565

สำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน นำโดยนายวราวุธ ครองแก้ว อัยการจังหวัดผู้ช่วย และข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565


สำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ

สำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน นำโดยนายภาณุ ขวัญยืน อัยการจังหวัดลำพูน ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565


สำนักงานอัยการจังหวัดลำพูนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ฯ

สำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน นำโดยนางสาวจิตรินทร์ ชาติพันธ์ รองอัยการจังหวัด และข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดลำพูนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565


สำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ งานวันรพี ประจำปี 2565


ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณและเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” เนื่องในวันรพี ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา สำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน นำโดย นายภาณุ ขวัญยืน อัยการจังหวัดลำพูน และนายชัช ฉิมเรือง อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด วางพวงมาลาถวายราชสักการะเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณและเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” เนื่องในวันรพี ประจำปี 2565 ณ ศาลจังหวัดลำพูน


ร่วมพิธีวางพวงมาลาเทิดพระเกียรติ พระนางจามเทวี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 สำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน นำโดยนายประเสริฐศักดิ์ สว่างเนตร อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีวางพวงมาลาเทิดพระเกียรติ พระนางจามเทวี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ประจำปี 2565 รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์ที่มีต่อเมืองหริภุญชัย


ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

สำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน นำโดยนายภาณุ ขวัญยืน อัยการจังหวัดลำพูน ร่วมกับสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดลำพูน และศาลสูงจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565


ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

28 กรกฎาคม 2565 สำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน นำโดยนายชัช ฉิมเรือง อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2565


ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2565 เวลา 06.30 น. สำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน นำโดยนายภาณุ ขวัญยืน อัยการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยพนักงานอัยการและข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565


ร่วมต้อนรับ นายไพรัช รุ่งเกียรติกุล ผู้ตรวจการอัยการ

สำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดลำพูน และศาลสูงจังหวัดลำพูน ร่วมต้อนรับ นายไพรัช รุ่งเกียรติกุล ผู้ตรวจการอัยการ และคณะ เนื่องในโอกาสตรวจราชการกรณีปกติในสำนักงานอัยการทุกสำนักงานในเขตท้องที่ภาค 5 ณ สำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน


ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มเงิน – พุ่มทอง และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 17.30 น. สำนักงานอัยการจังหวัดลำพุน นำโดยนางสาวจุฑาเรศร์ ศรีเจริญ อัยการจังหวัดผู้ช่วย และข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มเงิน – พุ่มทอง และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565


ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 3 มิถุนายน เวลา 8.30 น. สำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน นำโดยนายณัฐวุฒิ ต๊ะน้อย รองอัยการจังหวัด พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หมู่ที่ 3 ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน


ร่วมพิธีตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 07.30 น. สำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน นำโดย นายอาทิตย์ชัย เกรียงไกรวงศ์ รองอัยการจังหวัดลำพูน พร้อมทั้งข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร


ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำของชาติ ปี พ.ศ. 2565

สำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน นำโดยนายประเสริฐศักดิ์ สว่างเนตร อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พนักงานอัยการและข้าราชการ สำนักงานอัยการจังหวัดลำพูนร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำของชาติ ปี พ.ศ. 2565 ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ