ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์บ้านพัก จำนวน 6 หลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 >>เอกสารแนบ
  • เอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์บ้านพัก จำนวน 6 หลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 >>เอกสารแนบ
  • ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 >>เอกสารแนบ
  • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯประจำไตรมาศที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 >>เอกสารแนบ
ศูนย์ร้องเรียน
ช่องทางติดต่อ
ติดต่อ

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

วันเสาร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๑๙ น. นางสาวกันยารัตน์ รัตนสิทธิ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ สำนักงานอัยการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมเสรี พิทักษ์ (สหกรณ์ออมทรัพย์ครู จำกัด)อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

พิธีวางพวงมาลาพระรูป พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งวงการกฎหมายไทย” เนื่องในวันรพี ประจำปี 2566

วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา 09.00 น. นายรวีวัฒน์ ชวมณีนันท์ อัยการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยข้าราชการธุรการสำนักงานอัยการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาพระรูป พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งวงการกฎหมายไทย” เนื่องในวันรพี ประจำปี 2566 ณ ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

วันศุกร์ ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๑๙ น. นายรวีวัฒน์ ชวมณีนันท์ อัยการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยข้าราชการธุรการสำนักงานอัยการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมพิธีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมเสรี พิทักษ์ (สหกรณ์ออมทรัพย์ครู จำกัด)อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

พิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2566

วันพุธ ที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายรวีวัฒน์ ชวมณีนันท์ อัยการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้าราชการธุรการ สำนักงานอัยการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมพิธีพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2566 ณ สำนักงานอัยการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

พิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายณัฐธร พิงภักดิ์ อัยการจังหวัดผู้ช่วย สำนักงานอัยการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ สำนักงานอัยการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายรวีวัฒน์ ชนมณีนันท์ อัยการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ สำนักงานอัยการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ วัดพระธาตุดอยกองมู ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และพิธีลงนามถวายพระพร กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

วันเสาร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๑๙ น. นางสาวกันยารัตน์ รัตนสิทธิ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ สำนักงานอัยการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และพิธีลงนามถวายพระพร กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ หอประชุมเวรี พิทักษ์ (สหกรณ์ออมทรัพย์ครู แม่ฮ่องสอน จำกัด) อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

พิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

วันเสาร์ ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายรวีวัฒน์ ชนมณีนันท์ อัยการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ สำนักงานอัยการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๒๙ เมษายน ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายรวีวัฒน์ ชนมณีนันท์ อัยการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ สำนักงานอัยการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๖ ณ อาคารผู้สูงอายุ ชั้น ๒ วัดพระธาตุดอยกองมู ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี ๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายรวีวัฒน์ ชนมณีนันท์ อัยการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ สำนักงานอัยการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ หอประชุมเสรีพิทักษ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด อำเภอเมืองเเม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เกี่ยวกับสำนักงาน

ประวัติความเป็นมา

สำนักงานอัยการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นหน่วยงานภายในสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุดและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานอัยการภาค๕เปิดทำการเมื่อพ.ศ.๒๔๕๙โดยมีรองอำมาตย์เอกหลวงประจนคดีดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดคนแรก

         ปัจจุบันสำนักงานอัยการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งอยู่ในศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลังเก่า)ชั้น ๒ ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อำนาจหน้าที่

องค์กรอัยการ
อัยการสูงสุด
พนักงานอัยการ
วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร

บุคลากร

ข้าราชการอัยการ

ข้าราชการอัยการ

(สาขาปาย)

ข้าราชการธุรการ

ข้าราชการธุรการ

สำนักงานอัยการจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาปาย

ทำเนียบอัยการ

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

๑.รองอำมาตย์เอกหลวงประจนคดี๒๔๕๙-๒๔๖๒
๒.รองอำมาตย์เอกหลวงสันทัดกรณี๒๔๖๒-๒๔๖๕
๓.รองอำมาตย์โทหลวงนิเทศกรณี๒๔๕๖-๒๔๖๘
๔.รองอำมาตย์ตรีขุนบริหารคดี๒๔๖๘-๒๔๗๑
๕.หลวงอนุสารกรณี๒๔๗๑-๒๔๗๘
๖.นายนูน มิลินทานุช๒๔๗๘-๒๔๘๒
๗.นายพร รัศมีภูติ๒๔๘๒-๒๔๘๗
๘.นายจุ้ย ประเสริฐวนิช๒๔๘๗-๒๔๙๐
๙.นายสวง บุณยโยธิน๒๔๙๐-๒๔๙๑
๑๐.นายจิตร ศัลยพงษ์๒๔๙๑-๒๔๙๕
๑๑.นายดำรง ไกรฤทธิ์๒๔๙๕-๒๔๙๗
๑๒.นายเสงี่ยม เอมเอี่ยม๒๔๙๗-๒๕๐๑
๑๓.นายวิเชียร วัชรายน๒๕๐๑-๒๕๐๔
๑๔.นายวิเชียร รัศมิทัต๒๕๐๔-๒๕๐๖
๑๕.นายเทียบ ศรีนพนิคม๒๕๐๖-๒๕๐๘
๑๖.นายปรีดา ใจสงฆ์๒๕๐๘-๒๕๑๐
๑๗.นายพจน์ จันทรายุ๒๕๑๐-๒๕๑๖
๑๘.นายชวน บรรณานุรักษ์๒๕๑๕-๒๕๑๙
๑๙.นายผ่อง นิ่มละมัย๒๕๑๙-๒๕๒๐
๒๐.นายอุดร ตู้จินดา๒๕๒๐-๒๕๒๑
๒๑.นายวิวัฒน์ ดวงจันทร์๒๕๒๑-๒๕๒๒
๒๒.นายสุนทร วิริยะเดชกุล๒๕๒๒-๒๕๒๓
๒๓.นายยง วัฒนสิน๒๕๒๓-๒๕๒๔
๒๔.นายชลอ ชูแสงศรี๒๕๒๔-๒๕๒๕
๒๕.นายสมัย ศรีตะวัน๒๕๒๕-๒๕๒๖
๒๖.นายกฤตกา เตลผล๒๕๒๖-๒๕๒๗
๒๗.นายธีระ สุรพลชัย๒๕๒๗-๒๕๒๘
๒๘.นายอำนวย ศรีสมาน๒๕๒๘-๒๕๒๙
๒๙.นายกิตติสาร์ ชีระพันธุ์๒๕๒๙-๒๕๓๐
๓๐.นายสุกรี สุจิตตกุล๒๕๓๐-๒๕๓๑
๓๑.นายประพันธ์ พุกกะณะสุต๒๕๓๑-๒๕๓๒
๓๒.นายนิสิต ระเบียบธรรม๒๕๓๒-๒๕๓๓
๓๓.ร.ท.สถิตย์ นิมิตรศิลป๒๕๓๓-๒๕๓๔
๓๔.ร.ท.ปรีชา พรรณสังข์๒๕๓๔-๒๕๓๖
๓๕.นายธเนศ บูชิตธรรม๒๕๓๖-๒๕๓๗
๓๖.นายปรีชา ฉิมพรัตน์๒๕๓๗-๒๕๓๘
๓๗.นายวิชิต คำภักดี๒๕๓๘-๒๕๔๑
๓๘.นายเรืองวิทย์ เตชะอินทร์๒๕๔๑-๒๕๔๒
๓๙.ร้อยโทวิโรจน์ รัตนประเสริฐ๒๕๔๒-๒๕๔๓
๔๐.นายประสิทธิ จันทร์วิสุทธิ์๒๕๔๓-๒๕๔๔
๔๑.นายนพรัตน์ นาคประเสริฐ๒๕๔๔-๒๕๔๕
๔๒.นายมานพ ศักดาพร๒๕๔๕-๒๕๔๖
๔๓.นายสกล ปันต๊ะ๒๕๔๖-๒๕๔๘
๔๔.นายพัฒนชาติ ภักดีวงศ์๒๕๔๘-๑๕๔๙
๔๕.นางธนานันท์ กาญจนนิรัติศัย๒๕๔๙-๒๕๕๐
๔๖.นายสมมาตร โตโพธิ์ไทย๒๕๕๐-๒๕๕๑
๔๗.นางวิจิตรา อิศโร๒๕๕๑-๒๕๕๓
๔๘.นายธรรมโชติ บุญรักษา๒๕๕๓-๒๕๕๔
๔๙.พันตำรวจตรี ชัย กุลกิจกำจร๒๕๕๔-๒๕๕๕
๕๐.นายสมพงษ์ อุดมวัฒนานันท์๒๕๕๕-๒๕๕๗ 
๕๑.นายสมชาติ  กมลเทพไพฑูรย์๒๕๕๗-๒๕๕๘
๕๒.นายกฤษณะ  หงษ์วิไล๒๕๕๘-๒๕๕๙
๕๓.พันตำรวจโท ณัฐพล  ศรเดช๒๕๕๙-๒๕๖๑
๕๔.นายกิตติคุณ  จันทรสถาพร๒๕๖๑- ๒๕๖๓
๕๕.นายวรา  สุขแสน๒๕๖๓-๒๕๖๔
๕๖.นายทวีศักดิ์  งามดี๒๕๖๔-๒๕๖๕
๕๗.นายกันตภณ  วิจิตรกำเหนิดกุล๒๕๖๕-๒๕๖๖
๕๘.นายรวีวัฒน์ ชวมณีนันท์๒๕๖๖

สถิติคดี

จำนวนสถิคดี ประจำเดือน ปี 2566

 เดือนมกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายนพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคม
ปริมาณคดี 131011 1523  12     

จำนวนสถิติประจำเดือน ปี 2566

เดือน มกราคมกุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายนพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคม
ปริมาณคดี 212 3 3 1  

จำนวนสถิติคดี ประจำเดือน ปี2566

เดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายนพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคม
ปริมาณคดี 01516 9 22 9      

จำนวนคดีประจำเดือน ปี2566

 เดือนมกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายนพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคม
ปริมาณคดี  461814 34 13 15      

จำนวนสถิติคดี ประจำเดือน ปี 2566

เดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายนพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคม
ปริมาณคดี 000 0 0 0      

จำนวนสถิติคดี ประจำเดือน ปี 2566

เดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายนพฤษภาคมมิถุนายนกรกฏาคมสิงหาคมกันยายนตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคม
ปริมาณคดี 2000 0 0

จำนวนสถิติคดี ประจำเดือน ปี พ.ศ.2566

 เดือน มกราคมกุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายนพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคม
ปริมาณคดี 10 0 0 0 0      

จำนวนสถิติคดี ประจำปีเดือน ปี2566

 เดือน มกราคมกุมภาพันธ์  มีนาคมเมษายนพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคม
ปริมาณคดี  000 2 0 0      

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลังเก่า) ชั้น ๒ 
ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๕๘๐๐๐ 
สำนักงานอัยการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
โทร   ๐-๕๓๖๑-๑๓๘๑  โทรสาร   ๐-๕๓๖๑-๑๓๘๑ 
e-mail : mhs@ago.go.th