ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๖

เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายจักรกฤษ ช้อนนาค อัยการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมคณะข้าราชการ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร
พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖
วันจันทร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. อัยการจังหวัดกำแพงเพชรได้มอบหมายให้ นายกิตติพงษ์ มิ่งขวัญ อัยการประจำกอง พร้อมคณะข้าราชการ เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช เวลา ๐๗.๓๐ น. นายจักรกฤษ ช้อนนาค อัยการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมคณะข้าราชการ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยาน และเวลา ๐๙.๓๐ น. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา นายจักรกฤษ ช้อนนาค อัยการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมคณะข้าราชการ ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ ณ บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชร

“พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖”

เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นายจักรกฤษ ช้อนนาค อัยการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมคณะข้าราชการ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมลคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ สำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชร

“พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖”

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๖ นายจักรกฤษ ช้อนนาค อัยการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมคณะข้าราชการ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตรอุทยาน และพิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติฯ

“พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน”

เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฏาคม ๒๕๖๖ นายจักรกฤษ ช้อนนาค อัยการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมคณะข้าราชการ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ในเวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชร

“พิธีลงนามถวายพระพรชัยมลคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖”

เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายจักรกฤษ ช้อนนาค อัยการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมคณะข้าราชการ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ในเวลา ๐๙.๓๐ น. ณ สำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชร

เช้านี้กำแพงเพชร ครั้งที่ ๙ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖

นายจักรกฤษณ์ ช้อนนาค อัยการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะข้าราชการฝ่ายอัยการ เข้าร่วมจัดกิจกรรม “เช้านี้กำแพงเพชร ครั้งที่ ๙ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ สมาคมชาวไร่อ้อย จังหวัดกำแพงเพชร

เกี่ยวกับสำนักงาน

ประวัติความเป็นมา

สำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชร

          สำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานอัยการภาค ๖ สังกัด สำนักงานอัยการสูงสุด เดิมอาคารสำนักงานตั้งอยู่ที่ ถนนปิ่นดำริห์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร และได้เริ่มก่อสร้างอาคารหลังใหม่ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ บนที่ดินราชพัสดุ มีเนื้อที่จำนวน ๑๒ ไร่ เปิดทำการเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ มีพื้นที่ใช้สอย ๑,๑๓๗ ตารางเมตร ตั้งอยู่เลขที่ ๔๘๒ หมู่ ๗ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร เป็นอาคาร ๓ ชั้น

          ปัจจุบันนายจักรกฤษณ์ ช้อนนาค ดำรงตำแหน่ง อัยการจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีข้าราชการอัยการ จำนวน ๑๔ ท่าน  ข้าราชการธุรการ จำนวน ๒๐ คน และพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑๐ คน

อำนาจหน้าที่

อำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชร

พนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชร มีหน้าที่ตามที่กฎหมายวางไว้ ซึ่งพอสรุป ได้ดังนี้

1. อำนวยความยุติธรรม ได้แก่ การบริหารงานยุติธรรม ในส่วนของฝ่ายบริหารของรัฐเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและปลอดภัย ในชีวิตร่างกายและทรัพย์สิน โดยอัยการจะเป็นผู้พิจารณาหลักฐานในสำนวนการสอบสวนที่พนักงานสอบสวนเนอมาแล้ววินิจฉัยสั่งคดี ตลอดทั้งดำเนินคดีอาญาในศาลในฐานะทนายแผ่นดิน ตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่น ๆ ซึ่งบัญญัติว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ

2. รักษาผลประโยชน์ของรัฐ ได้แก่ การพิจารณาและให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ ตรวจร่างสัญญาตอบข้อหารือ ตลอดจนทั้งดำเนินคดีในศาลในฐานะทนายความแผ่นดินแทนรัฐบาล หน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคล ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา

เขตอำนาจของสำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชร

สถานีตำรวจภูธรเมืองกำแพงเพชร

สถานีตำรวจภูธรโกสัมพีนคร

สถานีตำรวจภูธรไทรงาม

สถานีตำรวจภูธรขาณุวรลักษบุรี

สถานีตำรวจภูธรคลองขลุง

สถานีตำรวจภูธรคลองลาน

สถานีตำรวจภูธรทรายทองวัฒนา

สถานีตำรวจภูธรบึงสามัคคี

สถานีตำรวจภูธรปางศิลาทอง

สถานีตำรวจภูธรพรานกระต่าย

สถานีตำรวจภูธรลานกระบือ

สถานีตำรวจภูธรทรงธรรม

สถานีตำรวจภูธรคลองพิไกร

สถานีตำรวจภูธรลานกระบือ

สถานีตำรวจภูธรปางมะค่า

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”


พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี


โครงสร้าง (Structure)


วัฒนธรรมองค์กร

บุคคลากรสำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชร

ทำเนียบผู้บริหาร

1.หลวงมนตรีอินทรสูตร                  2456-2470
2.นายชั้นกลิ่นดอกไม้2470 -2477
3. นายจ้งอกสู่กะ 2477-2479 
4. หลวงอรรถปกรณ์โกศล 2479 -2482 
5. นายสวงค์สุจริตพงศ์2482-2484
6. นายชื้นยอดเศรณี2484-2487
7. นายพิพัฒน์ อิศรภักดี2487-2492
8. นายบวร กระเวนเวช2492-2498 
9. นายดำรง ไกรฤทธิ์2498-2508 
10. นายประวัติ รัตนพิไชย2508-2512
11. นายมาณิกย์ ยุกตะนันท์2512-2513 
12. นายจำรูญ อรรถธรรมสุนทร2513-2520 
13. นายพันธ์ เพ็ชร2520-2521 
14. นายปรีชา นิลกำแหง2512-2523 
15. นายพูลสวัสดิ์ จรรยาสัญห์2523 -2524 
16. ร้อยตรีวิจิตร อยู่สุภาพ2524-2526 
17. นายประทีป ตรีวิมล2526-2527 
18. นายสิรินทร์ เฉลิมวัฒน์2527-2528
19. นายกิตติ ไกรสิงห์2528-2529 
20. นายวินัย กนะกาศัย2529-2531 
21. นายชัยพร สว่างวรชาติ2531-2533 
22. นายไพศาล หิรัญสาลี2533-2536 
23. นายอิศระ หลิมศิริวงษ์2536-2537 
24. นายทัศนัย ปลอดเปลี่ยว2537-2538 
25. นายสอาด บุณยโยธิน2538-2538
26. ร้อยโทวิญญู วิญญกูล2538-2539
27. นายนิพนธ์ วรรธนะโกวินท์2539-2541 
28. นายวิสูตร พ่วงใส2541-2542 
29. นายไพบูลย์ ประสารพันธ์2542-2543 
30. นายสุเทพ สนชัยเลิศ2543-2544 
31. นางลัดดาวัลย์ สินธุรักษ์2544-2545 
32. นายศิริชัย วิทยโชคกิติคุณ2545-2546 
33. นายณรงค์ เกษปรีชาสวัสดิ์2546-2547 
34. นายสกล ยิ้มพร2547-2548 
35. นายชิระ อู่เจริญ2548-2549 
36. ร้อยโทราเชนทร์ ทัพภวิมล2549-2550 
37. นายเนิน รอดกำพล2550-2551 
38. นายสุรพล มูลศิริ2551-2553 
39. นายประภาส สนั่นศิลป์2553-2554 
40. นายพงษ์ชาญ แสงมณี2554-2555 
41. นายวรศักดิ์ บุพพะเนติ2555-2556 
42. นายอำนวย สามงามน้อย2556-2558 
43. นายสุริยา สิทธิกรณ์2558-2559 
44. นายปัญญา พูญทัศน์2559-2560 
45. นายเรวัตร สุขศิริ2560-2561 
46. นายอนันต์ ทองแตง2561-2562 
47. นางสาวนิตยา เมืองมูล2562  -2563
48. นายวิวัฒน์  ศิริชัยสุทธิกร2563-2564
49.นายสุรชัยรัตนวรรณี2564-2565
50.นายธนพลประเสริฐดี2565-2566
51.นายจักรกฤษณ์ ช้อนนาค2566-ปัจจุบัน

นายจักรกฤษณ์ ช้อนนาค
อัยการจังหวัดกำแพงเพชร

นายศุภชัย เกียรติขจรฤทธิ์
อัยการจังหวัดประจำ อส.

นายอนุกูล อ่อนศรี
อัยการจังหวัดประจำ อส.

นายธนภัทร์ โต๊ะถม
อัยการจังหวัดประจำ อส.

นางสาวสุนทรีย์ รังผึ้ง
อัยการประจำ อส.

นายอาทิตย์ ชูเกียรติวัฒนากุล รองอัยการจังหวัด

นางสาวแก้วพิมพ์ รังสิมันต์ไพบูลย์
อัยการประจำกอง

นายชยกฤต เจตสิกทัต
อัยการประจำกอง

นางสาวชลันตา วิบูลย์วงศ์
อัยการประจำกอง

นายรัฐพงศ์ ตระกูลพิทักษ์กิจ
อัยการประจำกอง

นางสาวกันย์สินี เอกธนากุลพัชร
อัยการประจำกอง

นายกิตติพงษ์ มิ่งขวัญ
อัยการประจำกอง

ร.ท.พงษ์กเศม บุรัสการ
อัยการประจำกอง

นางสาวศุภมาส โตอ่อน
อัยการประจำกอง

ข้าราชการธุรการ

นางสุรีรัตน์ วิเศษสา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ
สอจ.กำแพงเพชร

ส.อ.หญิง ปัญจรัตน์ ศรีธนราช
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวกานดา เกษร
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางชญาณ์นันท์ เชียงสีทอง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางบุษยา สุวรรณไตรย์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวศิริญญา ลื้อยอด
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวธัชตะวัน ทองปาน
นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวภรรณิภา ตันศุภเจริญโชค
นิติกรปฏิบัติการ

นายปัทมวัฒน์ ใจกองทอง
นิติกรปฏิบัติการ

ส.ต.อ.อัษฎากรณ์ วิชญาปกรณ์
นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวพัทธมน สาธุภาพ
นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวจุฬาลักษณ์ โชติรัตน์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวหรัทรภา ไชยเนตร
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นายสิทธิรักษ์ สิทธิแปง
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาวรัชดาวัลย์ แย้มจันทร์ฉาย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวชนาพร ประจันต์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ว่าที่ ร.ต. หญิง ณัฐิดา สุดไทย
เจ้าพนักงานธุการชำนาญงาน

นางสาวสุภัสสร ธรรมสอน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางอังศุมารินทร์ บุญจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวภมรรัตน์ สิงหเดช
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

จ้างเหมาบริการ

นายเชาวลิต อินทนนท์ พนักงานขับรถยนต์

นายสุรเชษฐ์ นาคำ พนักงานขับรถยนต์

นายสาย แสนพรม พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายสำราญ ก้อนเกตุ พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายพรเทพ บุญโพธิ์ พนักงานรักษาความปลอดภัย

นางสาวภพ ศรีสวัสดิ์ พนักงานทำความสะอาด

นางละไม อ่วมเอี่ยม พนักงานทำความสะอาด

นางสาวชนิสรา ใจแสน พนักงานทำความสะอาด

นายอธิคม บดีรัฐ คนสวน

นายจักรพันธ์ อินธิวงค์ คนสวน

สถิติคดี

สถิติปริมาณงานคดี สำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชร ปี พ.ศ. 2559  ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2566

รายการปี 2566ปี 2565ปี 2564ปี 2563ปี 2562ปี 2561ปี 2560ปี 2559
สำนวนปรากกฎตัวผุ้ต้องหาที่ส่งตัวมา (ส.1)1,6542,3111,3242,4263,3953,1982,5012,471
สำนวนปราฎตัวผู้ต้องหาที่ไม่ส่งตัวมา (ส.2)192198126173227179187289
สำนวนคดีความอาญาไม่ปรากฎตัวผู้ต้องหา (ส.3) 18293242598066202
สำนวนคดีความที่ฟ้องด้วยวาจา (ส.4 วาจา)1,5182,1478698171,2511,3411,1871,134
สำนวนคดีแพ่ง (ส. 5 ก)3881702231192532
สำนวนคดีฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
(ส.1 ฟื้นฟู)
27270582705319195184
สำนวนคดีมาตราการริบทรัพย์57498111317
สำนวนมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำในความผิดที่เกี่ยวกับเพศหรือความรุนแรง (ส.13)21

การประกันตัวผู้ต้องหา

1.  ผู้มีสิทธิขอประกัน ผู้ที่มีสิทธิยื่นขอประกันได้ คือ  ผู้ต้องหา/จำเลยหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
2.  ผู้มีอำนาจให้ปล่อยชั่วคราว หัวหน้าพนักงานสอบสวน  หัวหน้าพนักงานอัยการหรือหัวหน้าศาล
3.  สถานที่ที่ติดต่อ
1.  เมื่อผู้ต้องหาถูกควบคุมอยู่และยังมิได้ถูกฟ้องต่อศาล ให้ยื่นต่อพนักงานสอบสวน หากส่งสำนวนมายังพนักงานอัยการ ให้ยื่นต่อพนักงานอัยการ  ณ  สำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชร  ที่รับสำนวน
2.  เมื่อผู้ต้องหาต้องขังตามหมายศาลและยังมิได้ถูกฟ้องต่อศาล ให้ยื่นต่อศาล
3.  เมื่อผู้ต้องหาถูกฟ้องแล้ว ให้ยื่นต่อศาลชั้นต้นที่ชำระคดีนั้น
4.  เมื่อศาลอ่านคำพิพากษาชั้นศาลต้นหรือศาลอุทธรณ์ ไม่มีการยื่นอุทธรณ์หรือฎีกา หรือมีการยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาแล้ว แต่ยังไม่ได้ส่งสำนวนไปยังศาลอุทธรณ์ หรือศาลฎีกา ให้ยื่นต่อศาลชั้นต้นที่ชำระคดีนั้น
5.  เมื่อศาลส่งสำนวนไปยังศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาแล้ว จะยื่นต่อศาลชั้นต้นที่ชำระคดีนั้นหรือจะยื่นต่อศาลอุทธรณ์ หรือศาลฎีกา แล้วแต่กรณีก็ได้
4.  หลักประกันที่จะนำมาขอประกัน หลักประกันที่จะนำมายื่นขอประกันมี 3 ชนิด คือ
1. มีเงินสดมาวาง
2. มีหลักทรัพย์อื่นมาวาง
3. มีบุคคลมาเป็นหลักประกันโดยแสดงหลักทรัพย์
5.  การขอถอนประกัน ในกรณีที่นายประกันมีความประสงค์จะขอถอนสัญญาประกัน หรือขอถอนหลักประกัน ย่อมทำได้โดยผู้ทำสัญญาประกันมอบตัวผู้ต้องหาต่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงาน อัยการ หรือเมื่อฟ้องต่อศาลแล้ว ให้ส่งมอบจำเลยคืนต่อศาล
6.  หน้าที่และความรับผิดของนายประกัน เมื่อนายประกันได้ยื่นคำขอประกันและ พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ หรือศาล ได้มีคำสั่งอนุญาตและปล่อยตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยแล้ว  มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
–  นายประกันเมื่อทราบนัดแล้ว  มีหน้าที่ต้องนำตัวผู้ต้องหามามอบให้แก่พนักงานสอบสวน  พนักงานอัยการหรือศาลเพื่อฟังคำสั่งของเจ้าพนักงานนั้นๆ หากได้รับทราบนัดแล้ว  ต่อมามีเหตุขัดข้องที่ไม่สามารถมาตามนัดจะต้องติดต่อก่อนวันนัด  เพื่อขอเลื่อนนัดพร้อมแจ้งเหตุขัดข้อง
–  เมื่อผิดสัญญา นายประกันจะต้องรับผิดชดใช้เงินตามจำนวนที่ระบุไว้ในสัญญาประกัน
– หน้าที่ของนายประกันเป็นเรื่องเฉพาะตัว  หากผู้ประกันตายก่อนผิดสัญญาประกัน สัญญาประกันก็ระงับความรับผิดตามสัญญาประกันไม่ตกทอดไปยังทายาท
7. สิทธิของนายประกันเมื่อผู้ต้องหาหรือจำเลยหลบหนี
– นายประกันอาจขอให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจที่ใกล้ที่สุดจับผู้ต้องหา หรือจำเลยได้
– ถ้าไม่สามารถจะขอความช่วยเหลือจากเจ้าพนักงานได้ทันท่วงที ก็ให้มีอำนาจจับผู้ต้องหา หรือจำเลยนั้นได้เอง แล้วส่งไปยังพนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำรวจที่ใกล้ที่สุด
– จะต้องเสียค่ายานพาหนะ เมื่อเจ้าพนักงานจัดส่งผู้ต้องหา หรือจำเลยไปยังเจ้าพนักงานหรือศาล
– ผู้ประกันมีสิทธิร้องขอให้หัวหน้าพนักงานสอบสวน  หัวหน้าพนักงานอัยการ หรือหัวหน้าศาลลดค่าปรับได้ เมื่อผิดสัญญาประกัน
8. การขอคืนหลักประกัน นายประกันมีสิทธิขอหลักประกันคืน ได้ดังนี้
– เมื่อมอบตัวผู้ต้องหา หรือจำเลยคืนต่อเจ้าพนักงานหรือศาล
– เมื่อคดีถึงที่สุด หรือความรับผิดตามสัญญาประกันหมดไป เช่น  พนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหา  และผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบ  เป็นต้น
9. หลักฐานในการขอประกัน
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ ของนายประกันและคู่สมรส (หากมี)
2. สำเนาทะเบียนบ้านของนายประกัน และคู่สมรส (หากมี)
3. หนังสือให้ความยินยอมของคู่สมรสหรือสำเนาใบสำคัญการหย่า หรือสำเนาใบมรณบัตร
10. หลักทรัพย์ในการขอประกันตัว
– โฉนดที่ดิน, น.ส. 3 ก. หรือ น.ส.3
– เงินสด,พันธบัตรรัฐบาล,สลากออมสิน
– สมุดเงินฝากประจำ
– ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้จ่าย
– เช็คที่ธนาคารเป็นผู้สั่งจ่าย
– หนังสือรับรองของบริษัทประกันภัย
11. เอกสารประกอบเพิ่มเติม
– หนังสือรับรองการประเมินราคาที่ดิน
– หนังสือรับรองยอดเงินฝากคงเหลือ (กรณีใช้สมุดเงินฝาก)
– กรณีใช้บุคคลเป็นประกัน ต้องมีหนังสือรับรองจากต้นสังกัดแสดงสถานะ ตำแหน่งระดับ และอัตราเงินเดือน  (เฉพาะของศาลจะต้องระบุว่า  ปัจจุบันเงินเดือนคงเหลืออยู่เท่าไร) 
12. กรณีใช้หลักประกันเดิม
– มีการวางเงินสด หรือหลักทรัพย์อื่นเป็นประกันต่อพนักงานสอบสวน  และยังไม่ได้รับหลักประกันคืน
– พนักงานอัยการเห็นสมควรถือว่า ทรัพย์สินนั้นเป็นหลักประกันชั้นพนักงานสอบสวน
13. การใช้ตำแหน่งบุคคลเป็นประกัน

ตำแหน่งหลักประกัน
ข้าราชการพลเรือนระดับ  3-5  หรือเทียบเท่า   ประกันได้ในวงเงิน   ไม่เกิน 60,000 บาท
ข้าราชการพลเรือนระดับ  6-8  หรือเทียบเท่า   ประกันได้ในวงเงิน  ไม่เกิน 200,000 บาท
ข้าราชการพลเรือนระดับ  9-11  หรือเทียบเท่า   ประกันได้ในวงเงิน  ไม่เกิน 500,000 บาท
ข้าราชการพลเรือนระดับ 11  สมาชิกรัฐสภา,ข้าราชการการเมืองและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร   ประกันได้ในวงเงิน  ไม่เกิน 800,000 บาท
ข้าราชการบำนาญตั้งแต่ระดับ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป,
สมาชิกสภากรุงเทพมหานครสจ.,สท.,สข., อบต.,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน
   ประกันได้ในวงเงิน  ไม่เกิน 60,000บาท

หมายเหตุ
– ศาลอนุญาตให้เฉพาะข้าราชการประจำและสมาชิกรัฐสภา,  ข้าราชการการเมือง เท่านั้น
– บุคคลอื่นๆ  ตามที่เจ้าพนักงานเห็นสมควรเป็นกรณีๆ ไป

ติดต่อหน่วยงา

สำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชร

482 หมู่ที่ 7 ถนนกำแพงเพชร – สุโขทัย ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000

โทรศัพท์ : 055-714-112

โทรสาร : 055-711-170

E-mail : Kpp@ago.go.th

แผนที่สำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชร