วันที่  23  ตุลาคม  2566  เวลา  09.00 น.  นายนรเสฎฐ์  ประกอบไวทยกิจ  อัยการพิเศษฝ่ายคดีแรงงานภาค 6  ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช   ณ  บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์  หน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 08.15 น. นายวรากรณ์ รุ่งจิรารัตน์ อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ณ โดมมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2566

วันที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 07.00 น. นายโอภาส สุทธิมโนรัตน์ อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่อาคารโดม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

เวลา 19.19 น. นายโอภาส สุทธิมโนรัตน์ อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ร่วมพิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่อาคารโดม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 น. นางสาวทองมาก ใจแสน อัยการพิเศษฝ่ายคดีแรงงานภาค 6 พร้อมคณะ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ณ บริเวณลานด้านหน้าอาคารศาลแขวงนครสวรรค์

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายประสิทธิ์ บัวรักษ์ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานภาค 6 พร้อมคณะอัยการ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2566 ณ อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายมานพ สุวรรณเวก อัยการพิเศษฝ่ายคดีแรงงานภาค 6 ร่วมพิธีถวายสักการะในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ หอประชุมราชภัฎนครสวรรค์

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 07.30 น. นายโอภาส สุทธิมโนรัตน์ อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายพระกุศล งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 07.30 น. นายวรากรณ์  รุ่งจิรารัตน์ อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 19.19 น.  นายวรากรณ์  รุ่งจิรารัตน์  อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ  ร่วมพิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่ม กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วันที่  6  พฤษภาคม 2566  นายโอภาส  สุทธิมโนรัตน์  อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วันที่ 6 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น. นางสาวทองมาก ใจแสน อัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค 6 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ประจำปี 2566 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

วันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายมานพ สุวรรณเวก อัยการพิเศษฝ่ายคดีแรงงานภาค 6 เข้าร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ อาคารประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วันที่ 2 มีนาคม 2566  เวลา 09.30 น.  นายวรากรณ์  รุ่งจิรารัตน์  อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ  ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ “วันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”  หอประชุมเทวสภา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์

วันที่ 22 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. นายประสิทธิ์ บัวรักษ์ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานภาค 6 (นครสวรรค์) ต้อนรับขบวนแห่เข้าคารวะ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ตามจันทรคติของชาวจีน (วันออกชิว) ณ อาคารสำนักงานคดีแรงงานภาค 6 (นครสวรรค์)

วันที่ 18 มกราคม 2566 นางสาวอังศุวัฒนา กลิ่นจันทร์ รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานภาค 6 ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

วันที่ 17 มกราคม 2566 นายโอภาส สุทธิมโนรัตน์ อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและกล่าวคำถวายราชสดุดี เบื้องหน้าภาพถ่ายพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหง เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2566 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 นายประสิทธิ์ บัวรักษ์ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานภาค 6 และ นางสาวอังศุวัฒนา กลิ่นจันทร์ รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานภาค 6 ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย “อารยธรรมแห่งสายน้ำ วัฒนธรรมจีนไทย สานสายใยชาติพันธุ์” ณ ชายหาดต้นแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์

อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานภาค 6

ตรวจราชการ ครั้งที่ 2/2566 
ณ สำนักงานอัยการต่างๆ ภายในภาค 6

วันพุธ ที่ 9 สิงหาคม 2566 ตรวจราชการ

 • สำนักงานอัยการจังหวัดพิษณุโลก (สาขานครไทย)
 • สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงนครไทย
 • สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก (สาขานครไทย)
 • สำนักงานอัยการจังหวัดพิษณุโลก
 • สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพิษณุโลก
 • สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษรุโลก
 • สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก

วันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2566 ตรวจราชการ

 • สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพิจิตร
 • สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร
 • สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดพิจิตร

วันพุธ ที่ 19 กรกฎาคม 2566 ตรวจราชการ

 • สำนักงานอัยการจังหวัดอุตรดิตถ์
 • สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
 • สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์
 • สำนักงานอัยการจังหวัดสวรรคโลก
 • สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสวรรคโลก

วันพฤหัสบดี ที่ 20 กรกฎาคม 2566  ตรวจราชการ

 • สำนักงานอัยการจังหวัดสุโขทัย
 • สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย
 • สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย

วันพุธ ที่ 5 กรกฎาคม 2566  ตรวจราชการ

 • สำนักงานอัยการจังหวัดตาก
 • สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก
 • สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดตาก
 • สำนักงานอัยการจังหวัดแม่สอด
 • สำนักงานอัยการจังหวัดแม่สอด (คดีเยาวชน)
 • สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดตาก (สาขาแม่สอด)

วันพฤหัสบดี ที่ 6 กรกฎาคม 2566  ตรวจราชการ

 • สำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชร
 • สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร
 • สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร

วันพุธ ที่ 21 มิถุนายน 2566 ตรวจราชการ

 • สำนักงานอัยการจังหวัดเพชรบูรณ์
 • สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์
 • สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์
 • สำนักงานอัยการจังหวัดหล่มสัก
 • สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ (สาขาหล่มสัก)

วันพฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน 2566 ตรวจราชการ

 • สำนักงานอัยการจังหวัดวิเชียรบุรี
 • สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ (สาขาวิเชียรบุรี)

เกี่ยวกับสำนักงาน

ศาลแรงงานภาค 6 ได้เปิดทำการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2547 เป็นต้นไป ตามพระราชกฤษฎีกากำหนด จำนวน ที่ตั้ง เขตศาล และวันเปิดทำการของศาลภาค (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547  มีที่ตั้ง ณ จังหวัดนครสวรรค์ มีเขตอำนาจศาลในจังหวัดกำแพงเพชร  จังหวัดตาก  จังหวัดนครสวรรค์  จังหวัดพิจิตร  จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย  จังหวัดอุตรดิตถ์ และ จังหวัดอุทัยธานี  รวม  9  จังหวัด

สำนักงานอัยการสูงสุดจึงได้มีคำสั่งที่ 299/2547 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2547 ให้อธิบดีอัยการฝ่ายคดีปกครองพิษณุโลก รักษาการในตำแหน่งอธิบดีอัยการฝ่ายคดีแรงงานเขต 6 อีกหน้าที่หนึ่ง และแต่งตั้ง ข้าราชการในสำนักงานคดีปกครองพิษณุโลก ให้ช่วยราชการสำนักงานคดีแรงงานเขต 6 (นครสวรรค์)  อีกหน้าที่หนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2547 สำหรับข้าราชการธุรการยังไม่มีการบรรจุแต่งตั้ง จึงต้องอาศัยข้าราชการธุรการของสำนักงานคดีปกครองพิษณุโลกช่วยปฏิบัติงานไปพลางก่อน โดยอาศัยสำนักงานคดีปกครองพิษณุโลกซึ่งตั้งอยู่ในอาคารสำนักงานอัยการเขต 6 (ชั้น 2) จังหวัดพิษณุโลก เป็นสถานที่ปฏิบัติราชการ

ในเดือนธันวาคม 2548  สำนักงานอัยการสูงสุด  ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6   จำนวน  1  อัตรา    ในเดือนเมษายน  2549  ได้แต่งตั้ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 จำนวน 1 อัตรา ให้ปฏิบัติราชการในสำนักงานคดีแรงงานเขต 6 และยังอาศัยสำนักงานคดีปกครองพิษณุโลกเป็นสถานที่ปฏิบัติราชการเช่นเดิม

เมื่อวันที่  29 กันยายน 2549 ได้มีกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานอัยการสูงสุด (ฉบับที่ 2)   ลงวันที่ 29 กันยายน 2549 ตั้งสำนักงานคดีแรงงานเขต กำหนด ให้สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งเขต เป็นส่วนราชการของสำนักงานคดีแรงงานเขตด้วย

ต่อมาสำนักงานอัยการสูงสุด ได้มีคำสั่งที่  509/2549  ลงวันที่  2 ตุลาคม พ.ศ.2549 ให้นายประพันธ์ พุกกะณะสุต  รองอธิบดีอัยการฝ่ายคณะกรรมการอัยการ  รักษาการในตำแหน่ง อธิบดีอัยการฝ่ายคดีแรงงานเขต 6  นายอำนวย  สุขเกษม อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานคดีศาลสูงเขต 7 รักษาการในตำแหน่งรองอธิบดีอัยการฝ่ายคดีแรงงานเขต 6 และ นายวัชระ สุจริตกุล อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานคดีปกครอง ช่วยราชการสำนักงานคดีแรงงานเขต 6 (นครสวรรค์) ปฏิบัติราชการในหน้าที่อัยการพิเศษฝ่ายคดีแรงงานเขต 6 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  16 ตุลาคม 2549   เป็นต้นไป สำนักงานคดีแรงงานเขต 6 จึงได้ย้ายสถานที่ปฏิบัติราชการ จากอาคารสำนักงานอัยการเขต 6  จังหวัดพิษณุโลก มาปฏิบัติราชการในอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดนครสวรรค์  (ชั้น 1)  จังหวัดนครสวรรค์  ตั้งแต่วันที่  16  ตุลาคม  2549  เป็นต้นไป

สำนักงานคดีแรงงานภาค 6  มีอธิบดีอัยการ เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ มีอำนาจและหน้าที่
                (ก)  รับผิดชอบการดำเนินคดีทั้งปวงตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุด ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงานภาค 6  ได้แก่  คดีแรงงาน  ที่เกิดขึ้นในพื้นที่  9  จังหวัด  คือ  จังหวัดกำแพงเพชร  จังหวัดตาก  จังหวัดพิจิตร  จังหวัดนครสวรรค์  จังหวัดพิษณุโลก  จังหวัดเพชรบูรณ์  จังหวัดสุโขทัย  จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดอุทัยธานี  ทั้งนี้ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งว่าด้วยการนั้น
                (ข)  รับผิดชอบการดำเนินคดีแพ่งทั้งปวงที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุดซึ่งอยู่ภายในเขตท้องที่ของสำนักงานอัยการภาค 6 ได้แก่  คดีแพ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่  9  จังหวัด คือ
                        จังหวัดกำแพงเพชร 
                        จังหวัดตาก 
                        จังหวัดพิจิตร 
                        จังหวัดนครสวรรค์ 
                        จังหวัดพิษณุโลก 
                        จังหวัดเพชรบูรณ์ 
                        จังหวัดสุโขทัย 
                        จังหวัดอุตรดิตถ์ 
                        จังหวัดอุทัยธานี
                (ค)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

หน่วยงานราชการในสำนักงานคดีแรงงานภาค 6   มีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
                          สำนักอำนวยการ มีอำนาจและหน้าที่
                              (1)   รับผิดชอบงานธุรการ งานสารบบคดี  งานบริหารงานบุคคล  งานเลขานุการนักบริหาร งานงบประมาณ  งานการเงินและบัญชี และงานเกี่ยวกับอาคารและสถานที่พัสดุและยานพาหนะ ของสำนักงานคดีแรงงานภาค 6
                              (2)   ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

                            สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแรงงานภาค 6  มีอัยการพิเศษฝ่ายเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ มีอำนาจและหน้าที่
                               (1)    รับผิดชอบงานดำเนินคดีแรงงานของสำนักงานคดีแรงงานภาค 6 ตามคำสั่งสำนักงานอัยการสูงสุดกำหนด
                                (2)   ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

                           สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค 6    มีอัยการพิเศษฝ่ายเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ มีอำนาจและหน้าที่
                               (1)    รับผิดชอบงานดำเนินคดีแพ่งของสำนักงานคดีแรงงานภาค 6 ตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนด
                               (2)    ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร

บุคลากร

ผู้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีอัยการฝ่ายคดีแรงงานเขต 6

นายประพันธ์ พุกกะณะสุต

นายกิตติ พรหมารัตน์

ตั้งแต่ วันที่ 16 ตุลาคม 2549

ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2552

ถึง        วันที่ 30 กันยายน 2552

ถึง        วันที่ 7 ธันวาคม 2553

ผู้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานเขต 6

นายกิตติ พรหมารัตน์

ตั้งแต่ วันที่ 8 ธันวาคม 2553

ถึง        วันที่ 1 กันยายน 2554

ผู้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานภาค 6

นาย กิตติ พรหมารัตน์

นายสุจิต  อ่ำพันธุ์

นายศุภพงษ์ วงศ์รัตนานุกูล

นายวิภาส สระรักษ์

นายสุนทร สุรวัฒนาวงศ์

นายณัฐวุฒิ สกุลพานิช

นายขวัญชัย สกุลสรรเสริญ

นายกฤษณะ กสิโสภา

นายประสิทธิ์  บัวรักษ์

นายกรุณา พันธุ์เพ็ชร

ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2554

ตั้งแต่ วันที่ 14 ตุลาคม 2556

ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2558

ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2560

ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2561

ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2562

ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

ถึง        วันที่ 30 กันยายน 2554

ถึง        วันที่ 11 ตุลาคม 2556

ถึง        วันที่ 30 กันยายน 2558

ถึง        วันที่ 30 กันยายน 2560

ถึง        วันที่ 30 กันยายน 2561

ถึง        วันที่ 30 กันยายน 2562

ถึง        วันที่ 30 กันยายน 2564

ถึง        วันที่ 30 กันยายน 2565

ถึง วันที่ 30 กันยายน 2566

ปัจจุบัน

ผู้บริหาร


นายกรุณา พันธุ์เพ็ชร
อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานภาค 6


นางสาวอังศุวัฒนา กลิ่นจันทร์
รองอธิบดีอัยการ

สำนักงานคดีแรงงานภาค 6

สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแรงงานภาค 6

นายนรเสฎฐ์ ประกอบไวทยกิจ
อัยการพิเศษฝ่ายคดีแรงงานภาค 6

นายเศกสรร สกุลรัตน์
อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
นายขวัญชัย สกุลสรรเสริญ
อัยการอาวุโส

สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค 6

นางสาวทองมาก ใจแสน
อัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค 6
นายวรากรณ์ รุ่งจิรารัตน์
อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
นายโอภาส สุทธิมโนรัตน์
อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

นางเนาวรัตน์ ราชกิจ
ผู้อำนวยการ

นางปทิตตา  สายเสมา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวขนิษฐา ศิลปยามานันท์
นิติกรชำนาญการ

นางเบญญาภา เพิ่มศิลป์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวนภาวรรณ แตงแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายรัตนชัยย์ พ่วงมี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายทวิทัศน์ ธำรงค์วัฒนกุล
นิติกรปฏิบัติการ

นางสาววรรณรดา เดชครุฑ
นิติกรปฏิบัติการ

นายกีรติ  กมลคุณากร
นิติกร

นายภุชฐ์ณักษิณ  สุบัณฐะกซณ์
พนักงานขับรถยนต์

นายสนหะยา  จันทร์ปางาม
พนักงาน

นางรติมา สินแต่ง
แม่บ้าน

นายพุก  สาสอน
คนสวน

สถิติงานคดี พ.ศ.2566

คดีแรงงาน

คดีแพ่ง

เดือนจำนวน / เรื่อง
มกราคม1
กุมภาพันธ์1
มีนาคม3
เมษายน3
พฤษภาคม2
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม1
กันยายน2
ตุลาคม6
พฤศจิกายน1
ธันวาคม
รวม20
เดือนจำนวน / เรื่อง
มกราคม6
กุมภาพันธ์10
มีนาคม10
เมษายน7
พฤษภาคม7
มิถุนายน14
กรกฎาคม7
สิงหาคม9
กันยายน10
ตุลาคม3
พฤศจิกายน3
ธันวาคม
รวม86

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานคดีแรงงานภาค 6 (นครสวรรค์)
ถนนโกสีย์ใต้  ต.นครสวรรค์ตก  อ.เมือง จ.นครสวรรค์  60000
โทร. 056 – 372415  โทรสาร  056 – 372416
Email : nsawan-labor@ago.go.th