“สำนักงานคดีปกครองนครสวรรค์ สำนักงานอัยการสูงสุด
เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน
ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด
ทั้งก่อน/ขณะ/หลังจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)”

ภาพกิจกรรมสำนักงานคดีปกครองนครสวรรค์

 • วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2566 นำโดย นางตวีทิพย์ จรรยาพรพจน์ อัยการอาวุโส เข้าร่วมพิธีเททองหล่อพระสุธรรมราชาที่ 1 (พระยาลิไท) ณ วัดเขากบ จังหวัดนครสวรรค์
 • วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2566 สำนักงานคดีปกครองนครสวรรค์ นำโดย นางประกายรัตน์ ทองคำอ้น อัยการผู้เชี่ยวชาญ และคณะข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานคดีปกครองนครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2566 สำนักงานคดีปกครองนครสวรรค์ นำโดย นายวินัย ตันวิสุทธิ์ อัยการอาวุโส และคณะข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานคดีปกครองนครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

 • วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 สำนักงานคดีปกครองนครสวรรค์ นำโดย นางตวีทิพย์ จรรจาพรพจน์ อัยการอาวุโส และข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานคดีปกครองนครสวรค์ เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2566 ณ โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ทั้งเวลา เช้า และ เย็น
 • วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 สำนักงานคดีปกครองนครสวรรค์ นำโดยนาย เลิศชาย ณ นคร อธิบดีอัยการ ข้าราชการอัยการ และข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานคดีปกครองนครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีถวายสัตปฏิญาณ ณ อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดนครสวรรค์ (แห่งใหม่)
 • วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 สำนักงานคดีปกครองนครสวรรค์ โดย นายฉกาจ ชะระภิญโญ อัยการอาวุโส และคณะข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานคดีปกครองนครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระรารายณ์มหาราช
 • วันที่ 26 มิถุนายน 2566 สำนักงานคดีปกครองนครสวรรค์ โดย นางตวีทิพย์ จรรยาพรพจน์ อัยการอาวุโส และผู้อำนวยการสำนักงานคดีปกครองนครสวรรค์ เข้าร่วมพิธี ทำบุญวันคล้ายวันเกิดสมเด็จพระสังฆราชอัมพร ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์
 • วันที่ 3 มิถุนายน 2566 สำนักงานคดีปกครองนครสวรรค์ ร่วมด้วยพนักงานอัยการและข้าราชการธุรการ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี วันเฉลิมพระชนมพรรษา
 • วันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2526 คณะอัยการสำนักงานคดีปกครองนครสวรรค์และข้าราชการธุรการ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวร ประจำปี 2566
 • วันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2566 คณะอัยการ และผู้อำนวยการสำนักงานคดีปกครองนครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวเพื่อขอพรเนื่องในวันปีใหม่ไทย 2566
 • วันที่ 6 เมษายน 2566 สำนักงานคดีปกครองนครสวรรค์ นำโดย นายฉกาจ ชะระภิญโญ อัยการอาวุโส และคณะข้าราชการ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
 • วันที่ 31 มีนาคม 2566 สำนักงานคดีปกครองนครสวรรค์ นำโดย นางสาวตวีทิพย์ จรรยาพรพจน์ อัยการอาวุโส และคณะข้าราชการ เข้าร่วมพิถีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
 • สำนักงานคดีปกครองนครสวรรค์ โดย นางสาวตวีทิพย์ จรรยาพรพจน์ อัยการอาวุโส สำนักงานคดีปกครองนครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีน้อมกราบถวายความอาลัย เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม พระอาจาร์ยหลวงพ่อวิริยังค์ สิริมฺธโร
 • วันที่ 17 มกราคม 2566 สำนักงานคดีปกครองนครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหง
 • วันที่ 16 มกราคม 2566 สำนักงานคดีปกครองนครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีเปิดงานตรุษจีนปากน้ำโพประจำปี 2566 ณ ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา
 • วันที่ 15 ธันวาคม 2565 ประชุมตัวชี้วัด ของสำนักงานคดีปกครองนครสวรรค์
 • วันที่ 5 ธันวาคม 2565 สำนักงานคดีปกครองนครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์
 • พิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงของพระสงฆ์ไทยในจังหวัดนครสวรรค์ ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ณ สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ อาคารศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ชั้น 2
 • สำนักงานคดีปกครองนครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันที่ 23 ตุลาคม 2565
 • สำนักงานคดีปกครองนครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม 2565
 • ต้อนรับนายเลิศชาย ณ นคร รองอธิบดีอัยการภาค 1 สำนักงานอัยการภาค 1 มาดำรงตำแหน่ง อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครองนครสวรรค์ ในวันที่ 3 ตุลาคม 2565
 • สำนักงานคดีปกครองนครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีวันธงชาติไทย ในวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2565 ณ อาคาร สำนักงานอัยการจังหวัดนครสวรรค์ (แห่งใหม่)
 • ร่วมเปิดพิธีเปิดโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการภาค 6 พร้อมบ้านพัก และอาคารชุดพักอาศัย โดยนายสิงห์ชัย ทนินซ้อน อัยการสูงสุด ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2565
 • ร่วมพิธีวางพวงมาลาในวันรพี ณ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2565
 • 28 กรกฎาคม 2565 (วางพานพุ่ม)
 • 28 กรกฎาคม 2565 (วางพานพุ่มเช้า)
 • 28กรกฎาคม 2565 (ถวายสัตย์)
 • 3 มิถุนายน 2565 (วันเกิดราชินี)

ขั้นตอนการส่งสำนวนคดีปกครอง ให้อัยการแก้ต่าง-ว่าต่าง แทน

สำนักงานคดีปกครองนครสวรรค์ มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินคดีปกครองในเขตอำนาจศาลปกครองนครสวรรค์ แทนรัฐบาล หน่วยงานของรัฐ ที่เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือหน่วยงานอื่นใดที่ดำเนินกิจการของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐถูกฟ้องในคดีปกครองในเรื่องการที่ได้กระทำไปตามอำนาจหน้าที่

 แก้ต่าง พนักงานอัยการจะดำเนินการให้ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เทศบาลหรือสุขาภิบาล หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น ผู้ถูกฟ้องคดี

ว่าต่าง พนักงานอัยการจะดำเนินการให้ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เทศบาลหรือสุขาภิบาล หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น ผู้ฟ้องคดี

โดยให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

         1. ให้ส่งหนังสือไปยัง “อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครองนครสวรรค์”  สำนักงานคดีปกครองนครสวรรค์   ว่าต่าง-แก้ต่าง แทน (สามารถดูตัวอย่างหนังสือนำส่ง ด้านล่าง)

            กรณีส่งเรื่องให้สำนักงานคดีปกครองนครสวรรค์ ดำเนินการ

– แก้ต่างคดี ขอให้ส่งเรื่องไปยังสำนักงานคดีปกครองนครสวรรค์ ก่อนวันครบกำหนดยื่นคำให้การ   หากคดีใกล้ครบกำหนดยื่นคำให้การ ให้ผู้ถูกฟ้องคดียื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นคำให้การต่อศาลปกครอง นครสวรรค์ ก่อน แล้วจึงส่งเรื่องให้สำนักงานคดีปกครองนครสวรรค์ พร้อมทั้งคำร้องขอขยายฯ รวมทั้งแจ้งผลการดำเนินการดังกล่าวให้สำนักงานคดีปกครองนครสวรรค์ ทราบด้วย
              – ว่าต่าง ให้ส่งเรื่องไปยังสำนักงานคดีปกครองนครสวรรค์ ก่อนครบกำหนดที่จะต้องยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครอง และก่อนจะขาดอายุความไม่น้อยกว่า ๑ เดือน เพื่อให้อัยการได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและสำนวนคดี เพื่อมิให้เป็นการเสียหายต่อคดี

         2. ส่งใบมอบอำนาจ ตามแบบฟอร์มของศาลปกครอง จำนวน 3 ฉบับ (สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของศาลปกครอง หรือเว็บไซต์ของสำนักงานคดีปกครอง นครสวรรค์ หัวข้อดาวน์โหลดเอกสาร) โดยเซ็นชื่อผู้มอบอำนาจและพิมพ์ชื่อผู้มอบอำนาจ ส่วนข้อมูลในใบมอบอำนาจทั้งหมด สำนักงานคดีปกครองนครสวรรค์ จะพิมพ์ข้อมูลให้ เพื่อความถูกต้อง สมบูรณ์ ของใบมอบอำนาจ

         3. แนบบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ/บัตรข้าราชการ ของผู้มีอำนาจลงนามของผู้ถูกฟ้องคดี-ผู้ฟ้องคดี จำนวน 3 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)   หากเป็นผู้ทำการแทน ปฏิบัติราชการแทน หรือรักษาการแทน ให้ส่งคำสั่งแต่งตั้งมาด้วย จำนวน 3 ชุด

         4. ส่งคำสั่งเรียกให้ทำคำให้การ (หมายศาลปกครอง) สำเนาคำฟ้องและสำเนาพยานหลักฐาน (ตัวจริง)

         5. จัดทำคำชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดี ตามลำดับเหตุการณ์ (สรุปข้อเท็จจริง) พร้อมส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องจำนวน ๓ ชุด และรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า ทุกแผ่น

         6. ขอให้แจ้งเหตุผลที่ประสงค์จะให้พนักงานอัยการใช้เป็นข้อโต้แย้งคำฟ้อง หรือเหตุผลที่ต้องการฟ้องคดีปกครอง ทุกประเด็น หากมีเอกสารประกอบข้อโต้แย้งหรือประกอบคำฟ้อง ขอให้ส่งเอกสารประกอบด้วย จำนวน ๓ ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า ทุกแผ่น

         7. หากมีผู้ฟ้องคดี หรือผู้ถูกฟ้องคดี มากกว่า 1 คน ให้จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมอีก 1 คน/1 ชุด

         8. บันทึกข้อมูลสรุปข้อเท็จจริง ลงในแผ่น CD

         9. ส่งเอกสารทั้งหมดในข้อ 1-6 มายัง สำนักงานคดีปกครองนครสวรรค์

     อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดนครสวรรค์ ชั้น 3      
     ถนนไกรลาส ตำบลนครสวรรค์ตก  
     อำเภอเมืองนครสวรรค์
     จังหวัดนครสวรรค์   
     60000 โทร 0-5637-0506

ระยะเวลาการฟ้องคดีปกครอง

 ระยะเวลาในการฟ้องคดีปกครองเป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ.๒๕๔๒มาตรา๔๙,๕๐หรือ๕๑ซึ่งมีระยะเวลาในการฟ้องคดีที่แตกต่างกันตามประเภทคดีดังนี้

              ๑คดีที่พิพาทเกี่ยวกับหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกกฎหรือคำสั่งทางปกครองหรือกระทำการอื่นใดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้บังคับบัญชามีคำสั่งลงโทษทางวินัยโดยไม่เป็นธรรมผู้ฟ้องคดีต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน๙๐วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี

            ๒.คดีที่พิพาทเกี่ยวกับหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรเช่นกรณีเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ไม่ตรวจตราและออกคำสั่งให้เจ้าของอาคารรื้อถอนอาคารที่ก่อสร้างหรือต่อเติมโดยไม่ได้รับอนุญาตผู้ฟ้องคดีต้องฟ้องภายใน๙๐วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอต่อหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งแต่หน่วยงานละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรจะเริ่มนับระยะการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่พ้นกำหนด๙๐วันนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องขอต่อหน่วยงานหรือหากผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยงานแต่เห็นว่าเป็นคำชี้แจงที่ไม่มีเหตุผลจะเริ่มนับระยะเวลาการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือแจง

             ๓.คดีพิพาทเกี่ยวกับการทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือจากกฎคำสั่งหรือการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรเช่นการที่เจ้าพนักงานที่ดินออกคำสั่งเพิกถอนการออกโฉนดที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมายเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายและผู้ฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายหรือการฟ้องเรียกค่าทดแทนการเวนคืนผู้ฟ้องคดีต้องยื่นฟ้องต่อศาลปกครองภายใน๑ปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีแต่จะต้องไม่เกิน๑๐ปีนับแต่มีเหตุแห่งการฟ้องคดีและจะต้องฟ้องภายในระยะเวลา๑๐ปีเท่านั้น

             ๔.คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเช่นข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจ้างเอกชนก่อสร้างถนนสะพานอาคารเรียนหรือข้อพิพาทเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าสัมปทานตามสัญญาสัมปทานผู้ฟ้องคดีต้องยื่นฟ้องภายใน๕ปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีแต่ระยะเวลา๕ปีนั้นจะต้องไม่เกิน๑๐ปีนับแต่มีเหตุแห่งการฟ้องคดีและจะต้องฟ้องภายในระยะเวลา๑๐ปี

             ๕.คดีที่พิพาทเกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะเช่นการฟ้องคดีขอเพิกถอนโฉนดที่ดินที่ออกทับหนองน้ำสาธารณะผู้ฟ้องคดีจะยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองเมื่อใดก็ได้

             ๖.คดีที่พิพาทเกี่ยวกับสถานะของบุคคลเช่นการฟ้องเกี่ยวกับสัญชาติของบุคคลผู้ฟ้องคดีจะยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองเมื่อใดก็ได้

             ๗.การฟ้องคดีปกครองที่ยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดการฟ้องคดีแล้วถ้าศาลปกครองเห็นว่าคดีที่ยื่นฟ้องนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือเป็นเหตุจำเป็นอื่นศาลปกครองอาจรับไว้พิจารณาก็ได้

            ๘.การยื่นคำร้องขอบังคับตามคำชี้ขาดอนุญาโตตุลาการต้องยื่นคำร้องภายใน๓ปีนับแต่วันที่อาจสามารถบังคับคดีได้(วันที่คู่ความทราบคำชี้ขาดมาตรา๔๒)

            ๙.การยื่นคำร้องขอเพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการต้องยื่นภายใน๙๐วันนับแต่วันทราบคำชี้ขาด(วันที่รับคำชี้ขาดจากสำนักระงับข้อพิพาทสำนักงานศาลยุติธรรม)

การคิดเงินค่าธรรมเนียมศาล

– การฟ้องคดีที่ขอให้ศาลสั่งให้ใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินอันสืบเนื่องจากคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง(๓) หรือ(๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งมีทุนทรัพย์ไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท  คิดค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ ๒  แต่ไม่เกินสองแสนบาท ส่วนที่เกิน ๕๐ ล้านขึ้นไปคิดค่าธรรมเนียมศาลอีกในอัตราร้อยละ ๐.๑ ของจำนวนทุนทรัพย์ที่จะฟ้อง

         – คำร้องขอให้ศาลบังคับตามคำชี้ขาดหรือคำร้องขอเพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการในประเทศไทยซึ่งมีทุนทรัพย์ไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท คิดค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ ๐.๕ แต่ไม่เกินห้าหมื่นบาท ส่วนที่เกิน ๕๐ ล้านบาทขึ้นไปคิดค่าธรรมเนียมศาลอีกในอัตราร้อยละ ๐.๑ ของจำนวนที่ร้องขอให้ศาลบังคับ

    การคำนวณทุนทรัพย์ถ้าทุนทรัพย์ไม่ถึงหนึ่งร้อยบาทให้นับเป็นหนึ่งร้อยบาทเศษของหนึ่งร้อยบาทถ้าไม่ถึง ๕๐บาท ให้ปัดทิ้งถ้าเกิน ๕๐ บาทให้ปัดเป็นหนึ่งร้อยบาทแล้วนำไปคิดเงินค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ ๒ หรือ๐.๕ หรือ ๐.๑ แล้วแต่กรณีและเพื่อรวมค่าธรรมเนียมศาลดังกล่าวแล้วมีเศษไม่ถึงหนึ่งบาทให้ปัดทิ้ง

                  – การชำระค่าธรรมเนียมศาลตัวความสามารถชำระได้โดย   
            –  จ่ายเป็นเงินสดด้วยตนเอง ณ ศาลปกครองนครสวรรค์ 
             – จ่ายเป็นตั๋วแลกเงิน โดยสั่งจ่ายในนาม“เงินค่าธรรมเนียมและเงินค่าปรับของสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์”ส่งไปยังศาลปกครอง นครสวรรค์
            –  นำเงินสดไปพบพนักงานอัยการ เพื่อยื่นเงินค่าธรรมเนียม
(ทั้งนี้การชำระค่าธรรมเนียมศาลดังกล่าวให้หน่วยงานเจ้าของคดีประสานกับพนักงานอัยการหรือนิติกรที่รับผิดชอบคดีก่อนชำระค่าธรรมเนียมศาลทุกครั้ง)

                     เมื่อชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลเรียบร้อยแล้วให้จัดส่งสำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลส่งไปยังสำนักงานคดีปกครอง นครสวรรค์  เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป

พบเห็นการทุจริต ประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัด
สำนักงานคดีปกครองนครสวรรค์
ร้องเรียนได้ที่

สำนักงานคดีปกครองนครสวรรค์
อาคารสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ ชั้น 3
ถนนไกรลาส ต.นครสวรรค์ตก
อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

คำแนะนำการเขียนหนังสือร้องเรียนต่อสำนักงานคดีปกครองนครสวรรค์
หนังสือทำถึง “เรียน สำนักงานคดีปกครองนครสวรรค์ ” หรือเข้าร้องทุกข์ กล่าวโทษต่อเจ้าพนักงานอัยการ ณ สำนักงานคดีปกครองนครสวรรค์ โดยพนักงานอัยการจะส่งเรื่องเพื่อดำเนินการต่อไป
ให้มีรายละเอียดการร้องเรียนดังนี้
2.1 ชื่อ -สกุล ที่อยู่ และ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้กล่าวหา
2.2 ชื่อ -สกุล ตำแหน่ง สังกัด ของผู้ถูกกล่าวหา
2.3 ระบุข้อกล่าวหาการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่การกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม ร่ำรวยผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
2.4 บรรยายการกระทำความผิดอย่างละเอียดตามหัวข้อดังนี้
2.4.1 กรณีกล่าวหากระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ ราชการหรือ กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม ก.การกระทำความผิดเกิดขึ้นเมื่อใด ข.มีขั้นตอนหรือรายละเอียดการกระทำความผิดอย่างไร ค.มีพยานบุคคลรู้เห็นเหตุการณ์ หรือไม่ (ถ้าไม่สามารถนำมาได้ให้ระบุว่าใครเป็นผู้เก็บรักษาไว้) ง.ในเรื่องนี้ได้ร้องเรียนต่อหน่วยงานใด หรือยื่นฟ้องต่อศาลใด เมื่อใด และผลเป็นประการใด 2.4.2 กรณีกล่าวหาว่าร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ ก.ฐานะเดิมของผู้ถูกกล่าวหาและภริยาหรือสามีรวมทั้งบิดามารดาของทั้งสองฝ่ายเป็นอย่างไร ข.ผู้ถูกกล่าวหา และภริยาหรือสามี มีอาชีพอื่น ๆ หรือไม่ ถ้ามีอาชีพอื่นแล้วมีรายได้มากน้อย เพียงใด ค.ทรัพย์สินที่จะแสดงให้เห็นว่าร่ำรวยผิดปกติฯ มีอะไรบ้างเช่น - บ้าน มีจำนวนกี่หลัง, ตั้งอยู่ที่ใด (เลขที่บ้าน ถนน/ซอย ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัด), ซื้อเมื่อใด และราคาขณะซื้อเท่าใด - ที่ดิน มีจำนวนกี่แปลง, ตั้งอยู่ที่ใด (เช่นเดียวกับหัวข้อที่ตั้งของบ้าน), ซื้อเมื่อใด และราคา ขณะซื้อเท่าใด - รถยนต์ มีจำนวนกี่คัน, ยี่ห้อ, รุ่น, สี, หมายเลขทะเบียน,ซื้อเมื่อใด จากใครและราคาขณะ ซื้อเท่าใด - มีเงินฝากที่ธนาคารใด สาขาใด - ทรัพย์สินอื่น ๆ
ลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ – สกุลด้วยตัวบรรจง พร้อมแจ้งที่อยู่ของผู้กล่าวหาให้ชัดเจนหากต้องการให้สำนักงานคดีปกครองนครสวรรค์ ปกปิดชื่อ – สกุล และที่อยู่ให้ระบุชัดเจนด้วย ส่วนกรณีที่ไม่เปิดเผย ชื่อ – สกุลจริงถือว่าเป็นบัตรสนเท่ห์ให้ส่งแบบไปรษณีย์ตอบรับ (เพื่อจะได้รับทราบว่าหนังสือร้องเรียนส่งถึงสำนักงานคดีปกครองนครสวรรค์แล้ว) เพราะสำนักงานคดีปกครองนครสวรรค์จะติดต่อกับผู้ร้องเรียนโดยตรงกับผู้ร้องเรียนที่แจ้งชื่อ – สกุล และที่อยู่ เท่านั้น หมายเหตุ หากกล่าวหาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง จะต้องระบุชื่อ – นามสกุลและลงลายมือชื่อผู้กล่าวหาโดยเฉพาะผู้กล่าวหาจะต้องเป็นผู้รับได้รับความเสียหายโดยตรงจากการกระทำนั้น

หรือ  สามารถร้องเรียนได้ที่ 
>> ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด สำนักงานอัยการสูงสุด <<
http://www.cmiss.ago.go.th สำนักงานคณะกรรมการอัยการ
>> สายด่วนประชาสัมพันธ์ – สายด่วนร้องเรียน
<< http://www.pr.ago.go.th ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานอัยการสูงสุด

ดาวน์โหลดเอกสารการร้องเรียน/ร้องทุกข์

เกี่ยวกับสำนักงาน

ประวัติความเป็นมาของสำนักงานคดีปกครองนครสวรรค์

ด้วยมีประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด ให้เปิดทำการศาลปกครองนครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป ประกอบกับ มาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรอัยการ และพนักงานอัยการ พ.ศ.2553 บัญญัติให้มีพนักงานอัยการไว้เป็นทนายแผ่นดินประจำศาลต่างๆนอกจากศาลทหาร จึงจำเป็นต้องจัดตั้งสำนักงานคดีปกครองนครสวรรค์ เพื่อให้การดำเนินคดีและการปฏิบัติราชการของพนักงานอัยการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเหมาสมแก่ราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด

สำนักงานอัยการสูงสุด ได้มีหนังสือที่ อส 0003(คก 2)/ว177 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เรื่องเปิดทำการสำนักงานคดีปกครองนครสวรรค์ และสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายสำนักงานคดีปกครองนครสวรรค์ 1

สำนักงานคดีปกครองนครสวรรค์ เริ่มเปิดทำการ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559

อำนาจหน้าที่ของ

สำนักงานคดีปกครองนครสวรรค์

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)

สำนักงานคดีปกครองนครสวรรค์
มีพื้นที่ในความรับผิดชอบในการดำเนินคดีปกครอง

จำนวน 5 จังหวัด  ได้แก่

1.จังหวัดนครสวรรค์
2.จังหวัดอุทัยธานี
3.จังหวัดชัยนาท
4.จังหวัดเพชรบูรณ์
5.จังหวัดลพบุรี

ที่มา ศาลปกครอง

คณะผู้บริหาร

นายเลิศชาย ณ นคร
อธิบดีอัยการ
สำนักงานคดีปกครองนครสวรรค์

นายประพัฒน์ ชื่นฤทธิ์
รองอธิบดีอัยการ
สำนักงานคดีปกครองนครสวรรค์

ข้าราชการอัยการ

นายอนุกุล สวนสุข
อัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครองนครสวรรค์ 1

นายวินัย ตันวิสุทธิ์
อัยการอาวุโส

นางสาวตวีทิพย์ จรรยาพรพจน์
อัยการอาวุโส

นายฉกาจ ชะระภิญโญ
อัยการอาวุโส

ข้าราชการธรุการ

นางอภิชญา เฮงทับทิม
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

ส่วนงานคดี

นายนพดล สัมทับ
นิติกรชำนาญการพิเศษ

นางสาวสิธยา อินทรปัญญา
นิติกรชำนาญการ

นางสาวภัควลัญชญ์พร คงประเสริฐ
เจ้าพนักงานคดีชำนาญการ

นายสหัชเชษฐ์ วงศ์ชนะพิบูลย์
นิติกรปฎิบัติการ

นายพลฤษณ์ โตแย้ม
เจ้าพนักงานคดีปฎิบัติการ

นายอัครพงษ์ เนื่องนุช
นิติกรปฏิบัติการ

ส่วนอำนวยการ

นางวาสนา วงศ์ครุฑ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายสาธิต งามเมือง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวจรีรัตน์ นุ่มโต
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายธนภัทร ราชกิจ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายนพพล สกุลพรเจริญ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

จ้างเหมาบริการ

นายศักดิ์นารายณ์ ทิมศิลป์
พนักงานขับรถ

น.ส.พัชราภรณ์ น่วมเกิด
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

สถิติคดีสำนักงานคดีปกครองนครสวรรค์

ประจำปี 2565

Blue Modern 3 Points Vertical Bar Chart Graph
ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานคดีปกครองนครสวรรค์

อาคารสำนักงานคดีแรงงานภาค 6 (นครสวรรค์) ชั้น 2
ถนนโกสีย์ใต้ ตำบล นครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ 60000

โทร 056 – 370506 โทรสาร 056 370507
Email nsawan-admin@ago.go.th

ระบบ e-Litigation Portal

คู่มือการใช้งานระบบยื่นฟ้องศาลปกครองออนไลน์