Show More Show Less

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
ข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากร
สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงนครสวรรค์

พนักงานอัยการคดีศาลแขวงนครสวรรค์ พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ
เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
ณ วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

พนักงานอัยการคดีศาลแขวงนครสวรรค์ พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ
เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2566

1.) พิธีทำบุญตักบาตร และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชกที่ดีและพลังของแผ่นดิน

2.) พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

ร้อยตรีหญิง ศุภิสร บุญเส็ง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนครสวรรค์
พร้อมด้วยพนักงานอัยการ และข้าราชการธุรการสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงนครสวรรค์
ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2566
เพื่อถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2566
เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้แสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ณ อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 26 กรกฎาคม 2566

พนักงานอัยการคดีศาลแขวงนครสวรรค์ พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ
เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ในวันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ร้อยตรีหญิง ศุภิสร บุญเส็ง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนครสวรรค์ พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ
เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลสังฆปริณายก
ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเดิม)

พนักงานอัยการคดีศาลแขวงนครสวรรค์ พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ
เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอการวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 3 มิถุนายน 2566
ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

1.) พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล

2.) พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

พนักงานอัยการคดีศาลแขวงนครสวรรค์ พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ
เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2566 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

ร้อยตรีหญิง ศุภิสร บุญเส็ง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนครสวรรค์
พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในวันที่ 25 เมษายน 2566
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

พนักงานอัยการคดีศาลแขวงนครสวรรค์ พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ
เข้าร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ในวันที่ 6 เมษายน 2566
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

พนักงานอัยการคดีศาลแขวงนครสวรรค์ พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ
เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ในวันที่ 31 มีนาคม 2566
ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

นายจักรกฤษณ์ ช้อนนาค อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนครสวรรค์ พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ
เข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566 ในวันที่ 2 มีนาคม 2566
ณ หอประชุมเทวสภา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์

พนักงานอัยการคดีศาลแขวงนครสวรรค์ พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ
เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในวันพุธที่ 18 มกราคม 2566
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

นายจักรกฤษณ์ ช้อนนาค อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนครสวรรค์ พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ
เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ในวันอังคารที่ 17 มกราคม 2566
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

พนักงานอัยการสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงนครสวรรค์ พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ในจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 ณ ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

พนักงานอัยการสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงนครสวรรค์ พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ
ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช) ในวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังก

นายจักรกฤษณ์ ช้อนนาค อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนครสวรร์
พร้อมด้วยพนักงานอัยการสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงนครสวรรค์ และข้าราชการธุรการ
ร่วมกิจกรรมน้อมรำลุกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565
ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

พนักงานอัยการสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงนครสวรรค์ พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ในวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์

นายจักรกฤษณ์ ช้อนนาค อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนครสวรรค์
พร้อมด้วยพนักงานอัยการ และข้าราชการธุรการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล (ช่วงเช้า)
และพิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล (ช่วงเย็น)
เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

นายจักรกฤษณ์ ช้อนนาค อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนครสวรรค์
พร้อมด้วยพนักงานอัยการ และข้าราชการธุรการ
ร่วมพิธีถวายราชสักการะในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
หรือ “วันระพี” ประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 ณ ศาลแขวงนครสวรรค์

นายจักรกฤษณ์ ช้อนนาค อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนครสวรรค์
พร้อมด้วยพนักงานอัยการ และข้าราชการธุรการเข้าร่วมพิธี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และการถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ช่วงเช้า)
และพิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล (ช่วงเย็น)
เนื่องในโอกาาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

พนักงานอัยการสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงนครสวรรค์ พร้อมด้วยข้าราชธุรการ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ในวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์

พนักงานอัยการ พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ เข้าร่วมพิธี ถวายราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระฯ พระบรมราชีนี
วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

นายจักรกฤษณ์ ช้อนนาค อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนครสวรรค์
พนักงานอัยการ และข้าราชการธุรการ ร่วมจัดกิจกรรม “ปรับปรุงภูมิทัศน์” เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมรานีนี
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

นายจักรกฤษณ์ ช้อนนาค อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนครสวรรค์
เข้าร่วมพิธีทำบุตรตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระฯ พระบรมราชีนี
ในวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

พนักงานอัยการ พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ
เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ในวันที่ 25 เมษายน 2565
ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์

นายจักรกฤษณ์ ช้อนนาค อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนครสวรรค์
พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ เข้าร่วมใพิธีถวายราชสักการะในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันที่ 6 เมษายน 2565
ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์

พนักงานอัยการ พร้อมด้วยข้าราชการธุรการเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์

พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ในวันอังคารที่ 18 มกราคม 2565
ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์

พิธีถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
วันที่ 25 เมษายน 2564
ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

นางประกายรัตน์ ทองคำอ้น อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนครสวรรค์
พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ในวันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565
ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์

นางประกายรัตน์ ทองคำอ้น อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนครสวรรค์
พร้อมข้าราขการธุรการ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และถวายราชสักการะ
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราข บรมนาถบพิตร
วันชาติ – วันพ่อแห่งชาติ
ในวันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564
ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

นางประกายรัตน์ ทองคำอ้น อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนครสวรรค์
นำคณะข้าราชการฝ่ายอัยการ ร่วมพิธีวางพวงมาลา
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่ 23 ตุลาคม 2564
ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

นางประกายรัตน์ ทองคำอ้น อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนครสวรรค์
พร้อมข้าราชการธุรการ เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
13 ตุลาคม 2564 ณ สำนักงานอัยการจังหวัดนครสวรรค์

ประกาศสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงนครสวรรค์ เรื่อง การขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจราจาตกลงราคาพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพประจำปี พ.ศ.2565
ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566

ลงเว็บไซน์ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทาสีภายนอกอาคารและปรับปรุงบริเวณทางเข้า สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน 2565

ประกาศสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทาสีภายนอกอาคารและปรับปรุงบริเวณทางเข้าสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน 2565

ประกาศ สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงนครสวรรค์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื่อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2565

เกี่ยวกับสำนักงาน

รายชื่อเบอร์โทรศัพท์ เขตอำเภอ สถานีตำรวจ จังหวัดนครสวรรค์

1. สภ.เมืองนครสวรรค์056-221109
2. สภ.หนองบัว056-251434
3. สภ.ชุมแสง056-282298
4. สภ.บรรพตพิสัย056-279275
5. สภ.ลาดยาว056-271007
6. สภ.พยุหะคีรี                                   056-278304
7. สภ.โกรกพระ056-291254
8. สภ.ท่าตะโก056-249343
9. สภ.ตาคลี056-261285
10. สภ.ไพศาลี056-259287
11. สภ.เก้าเลี้ยว056-299158
12. สภ.ตากฟ้า056-241455
13. สภ.แม่วงก์056-238054
14. สภ.ชุมตาบง056-293064
15. สภ.แม่เปิน056-887191
16. สภ.บางม่วง056-276200
17. สภ.หนองปลิง056-386191
18. สภ.แม่เล่ย์056-295101
19. สภ.นิคมเขาบ่อแก้ว056-204111
20. สภ.จันเสน056-339199
21. สภ.หนองกรด056-288206
22. สภ.บางประมุง056-202124
23. สภ.ตะคร้อ056-357223

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”


พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี


โครงสร้าง (Structure)


วัฒนธรรมองค์กร

บุคลากร

อัยการจังหวัดประจำศาลแขวงนครสวรรค์

1นายชัยวัฒน์ เกตุปรีชาสวัสดิ์ตั้งแต่7 มี.ค. 18ถึง17 มี.ค. 20
2นายปรีชานิลกำแหงตั้งแต่17 มี.ค. 20ถึง17 มี.ค. 21
3นายพัชรินทร์พูลโพธิ์ทองตั้งแต่17 มี.ค. 21ถึง30 มี.ค. 22
4นายสมปองศรีชุมพรตั้งแต่8 พ.ค. 22ถึง21 เม.ย. 24
5นายประทีปตรีวิมลตั้งแต่24 เม.ย. 24ถึง20 เม.ย. 26
6นายสุนนท์คชพลายุกต์ตั้งแต่2 พ.ค. 26ถึง12 เม.ย. 27
7นายกิตติไกรสิงห์ตั้งแต่12 เม.ย. 27ถึง12 เม.ย. 28
8นายวินัยกนะกาศัยตั้งแต่15 เม.ย. 28ถึง31 ต.ค. 29
9นายเรวัตรจันทร์ประเสริฐตั้งแต่3 พ.ย. 29ถึง7 พ.ค. 32
10นายเศกสรรค์บางสมบุญตั้งแต่8 พ.ค. 32ถึง8 พ.ค. 33
11ร.อ.วิวรรธน์เพิ่มพูลตั้งแต่9 พ.ค. 33ถึง3 พ.ค. 35
12นายอิศระหลิมศิริวงษ์ตั้งแต่4 พ.ค. 35ถึง3 พ.ค. 36
13นางนฤมลธิติชัยฤกษ์ตั้งแต่4 พ.ค. 36ถึง1 พ.ค. 37
14นายนภดลวรรธนะกุลตั้งแต่2 พ.ค. 37ถึง30 เม.ย. 38
15นายนิพนธ์วรรธนะโกวินท์ตั้งแต่1 พ.ค. 38ถึง31 ต.ค. 38
16นายอวบมกรเวสตั้งแต่1 พ.ย. 38ถึง30 เม.ย. 39
17นายปรีชาเชื้อพลากิจตั้งแต่1 พ.ค. 39ถึง3 ต.ค. 39
18นายบำรุงชัยแสนสุขตั้งแต่4 ต.ค. 39ถึง30 เม.ย. 41
19นายพิเชษฐถิรรัถยาตั้งแต่1 พ.ค. 41ถึง30 ก.ย. 42
20นายชูเกียรติชโลธรตั้งแต่4 ต.ค. 42ถึง30 เม.ย. 43
21นายชัยวัฒน์ โล่วณิชเกียรติกุลตั้งแต่1 พ.ค. 43ถึง30 เม.ย. 44
22นายชวลิตเกริกชัยวันตั้งแต่1 พ.ค. 44ถึง6 พ.ค. 45
23นายวิเชียรสุดรุ่งตั้งแต่7 พ.ค. 45ถึง27 เม.ย. 46

ผู้ดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนครสวรรค์

24นายสกลยิ้มพรตั้งแต่28 เม.ย. 46ถึง2 พ.ค. 47
25นางสาววลัยชิตานนท์ตั้งแต่3 พ.ค. 47ถึง3 เม.ย. 48
26นายอดุลย์เฉตวงษ์ตั้งแต่4 เม.ย. 48ถึง30 เม.ย. 49
27นายอิทธิพรแก้วทิพย์ตั้งแต่1 พ.ค. 49ถึง1 เม.ย. 50
28นางสาวพรดารัตจินดาตั้งแต่2 เม.ย. 50ถึง31 มี.ค. 51
29นางสาวจรวยอุ่นเมตตาอารีตั้งแต่1 เม.ย. 51ถึง31 มี.ค. 53
30นางสาวตวีทิพย์จรรยาพรพจน์ตั้งแต่1 เม.ย. 53ถึง31 มี.ค. 54
31นางสาวอังศุวัฒนากลิ่นจันทร์ตั้งแต่1 เม.ย. 54ถึง31 มี.ค. 55
32นายวัชรินทร์ภาณุรัตน์ตั้งแต่2 เม.ย. 55ถึง31 มี.ค. 57
33นายศิริชัยจันทรังษ์ตั้งแต่1 เม.ย. 57ถึง31 มี.ค. 58
34นายอนุกูลสวนสุขตั้งแต่1 เม.ย. 58ถึง31 มี.ค. 59
35 นายพลทัตสุราฤิทธิ์ตั้งแต่    1 เม.ย. 59ถึง  31 มี.ค. 61 
36นายวีระพงษ์ศิริตั้งแต่1 เม.ย. 61ถึง31 มี.ค. 62
37นายมนตรีสิงหะตั้งแต่1 เม.ย. 62ถึง31 มี.ค. 63
38นายโอภาส สุทธิมโนรัตน์ตั้งแต่1 เม.ย. 63ถึง31 มี.ค. 64
39นางประกายรัตน์ทองคำอ้นตั้งแต่1 เม.ย. 64ถึง31 มี.ค. 65
40นายจักรกฤษณ์ ช้อนนาคตั้งแต่1 เม.ย. 65ถึง31 มี.ค. 66
41ร้อยตรีหญิง ศุภิสรบุญเส็งตั้งแต่1 เม.ย. 66ถึงปัจจุบัน

ข้าราชการอัยการ

ข้าราชการธุรการ

nor

สถิติงานปี

ปริมาณคดีประจำปี พ.ศ.2564

ส.1ส.4 วาจาส.2ส.3ส.1 ฟื้นฟูยาเสพติดรับสารภาพปฏิเสธสืบพยานส.5 ก (คดีแพ่ง)
8473,3312996753323,037153054

ปริมาณคดีประจำปี พ.ศ.2565

ส.1ส.2ส.3ส.4 วาจาส.5ส.1 ฟื้นฟูส.5 ก (คดีแพ่ง)
92429753,68331685

เอกสารเผยแพร่

สำนัก งานอัยการคดีศาลแขวงนครสวรรค์มีนโยบายให้บริการแก่ ประชาชนในด้านต่างๆด้วยความรวดเร็วโปร่งใสเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพสร้าง ความประทับใจ แก่ผู้มา ติดต่อด้วยความสุภาพเรียบร้อยมีอัธยาศัยแก่ประชาชนและผู้มาติดต่อราชการโดย ให้บริการแล้วเสร็จในเวลาอันรวดเร็วการปฏิบัติงานบริการประชาชน หากข้าราชการอัยการ
ท่านใดไม่อยู่ได้จัดให้ข้าราชการอัยการปฏิบัติหน้าที่แทนกันได้ หรือ เจ้าหน้าที่ธุรการท่านใดไม่อยู่ได้จัดให้เจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติหน้าที่ แทนกันได้เพื่อให้บริการนั้นมีความสะดวกรวดเร็วและเป็นที่พึงพอใจ แก่ ประชาชนการจัดการสำนักงานได้นำระบบ  5 ส. มาใช้ เพื่อสร้างความประทับใจ ให้แก่ประชาชนผู้มาติดต่อ และมีคำขวัญในการบริการ

                      “ รวดเร็ว ฉับไว โปร่งใส และเป็นธรรม ”

สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงนครสวรรค์ ให้บริการทางกฎหมายแก่สังคม
สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงนครสวรรค์ช่วยเหลือให้บริการทางกฏหมายแก่ประชาชนทุกคน  ด้วยนโยบายของสำนักงานที่สามารถให้คำปรึกษาแก่ประชาชนทั่วไปหรือผู้มาขอความช่วยเหลือโดยตรงที่สำนักงานอัยการคดี  ศาลแขวงนครสวรรค์

                
ขั้นตอนและระยะเวลา ในการแจ้งผลเกี่ยวกับทรัพย์สินของกลางกรณีคดีเสร็จขั้นพนักงานอัยการ
เมื่อพนักงานอัยการมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องผู้ต้องหา  จะนำสำนวนเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาเห็นชอบ เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัด เห็นชอบแล้ว พนักงานอัยการจะแจ้งผลเกี่ยวกับทรัพย์สินของกลางภายใน 4 วัน นับแต่วันที่ได้รับสำนวนคืนจากผู้ว่าราชการจังหวัด
เมื่อพนักงานอัยการมีคำสั่งฟ้องผู้ต้องหา หรือสั่งฟ้องผู้ต้องบริหารบางคนแต่สั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาบางคนในคดีเดียวกัน หรือสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาที่ส่งตัวมา แต่ควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาที่เรียก  หรือจับตัวไม่ได้ในคดีเดียวกัน หรือมีคำสั่งควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาทุกคนที่เรียกหรือจับตัว
ยังไม่ได้หรือควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาบางคนที่เรียกหรือจับตัว ยังไม่ได้ แต่สั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาบางคนในคดีเดียวกัน และพนักงานอัยการมีความเห็นไม่ขอริบของกลางเนื่องจาก
1. ของกลางนั้นริบไม่ได้
2. ของกลางนั้นไม่อาจใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีได้
3. ไม่จำเป็นที่จะต้องยึดของกลางนั้นไว้วินิจฉัยในคดี         
พนักงานอัยการจะแจ้งผลเกี่ยวกับทรัพย์สินของกลางภายใน 4 วัน หลังจากที่มีความเห็นดังกล่าว

                                    
คำแนะนำในการประกันตัวผู้ต้องหาต่อสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงนครสวรรค์         
จะยื่นขอประกันตัวผู้ต้องหาต่อพนักงานอัยการเมื่อพนักงานสอบสวนส่งสำนวนการสอบสวนพร้อมตัวผู้ต้องหาต่อสำนักงานอัยการ 

หลักทรัพย์ที่ใช้ในการประกัน
๑. โฉนดที่ดิน น.ส.๓ ก หรือ น.ส.๓
๒. พันธบัตรรัฐบาลหรือสลากออมสิน
๓. สมุดเงินฝากประจำ หรือใบรับฝากประจำของธนาคาร
๔. ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคารเป็นผู้ออก หรือที่ธนาคารเป็นผู้สั่งจ่ายหรือรับรอง 

กรณีประกันด้วยบุคลไม่มีหลักประกัน
การพิจารณาคำร้องชอปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีหลักประกันพนักงานอัยการจะพิจารณาความเชื่อถือของผู้ร้องจากอาชีพสถานภาพชื่อเสียงทางสังคมหรือคุณสมบัติอื่น ๆ ของผู้ร้อง โดยไม่จำกัดเฉพาะข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจและข้าราชการการเมืองเท่านั้น แต่ผู้ร้องต้องทำประกันด้วยตนเองจะมอบให้ผู้อื่นมาทำแทนไม่ได้ โดยกำหนดตามระดับของข้าราชการพลเรือนหรือข้าราชการอื่นที่เทียบเท่าหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ และทนายความดังนี้ 

ข้าราชการพลเรือน
ระดับ ๓ – ๕ หรือข้าราชการอื่นที่เทียบเท่า วงเงินไม่เกินหกหมื่นบาท
ระดับ ๖ – ๘ หรือข้าราชการอื่นที่เทียบเท่า วงเงินไม่เกินสองแสนบาท
ระดับ ๙ – ๑๐ หรือข้าราชการอื่นที่เทียบเท่า วงเงินไม่เกินห้าแสนบาท
ระดับ ๑๑ หรือข้าราชการอื่นที่เทียบเท่า วงเงินไม่เกินหนึ่งล้านบาท 

ข้าราชการตำรวจและทหาร       
ให้ทำสัญญาประกันตามระดับ ที่เทียบเท่ากับข้าราชการพลเรือน

พนักงานรัฐวิสาหกิจ       
ให้ทำสัญญาประกันตามระดับ ที่เทียบเท่ากับข้าราชการพลเรือน 

สมาชิกรัฐสภาและข้าราชการการเมือง       
สมาชิกรัฐสภาและข้าราชการการเมือง วงเงินไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท  

ทนายความ       
พิจารณาตามความเหมาะสมและฐานานุรูปของทนายความประกอบกับอายุการป็นทนายความ 

หมายเหตุ
๑. ผู้ใหญ่บ้าน กำนันและข้าราชการการเมืองส่วนท้องถิ่นประกันได้ในวงเงินไม่เกินหกหมื่นบาทถ้วน
ในกรณีที่ใช้บุคคลเป็น
ประกันแล้ว ยังไม่พอเพียงให้ใช้บุคคลตามตำแหน่งอื่น หรือหลักทรัพย์เป็นหลักประกันเพิ่มเติมได้
๒. ความผิดลหุโทษหรือความผิดที่มีอัตราโทษไม่สูงกว่าความผิดลหุโทษ ไม่ต้องทำประกัน 

หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในการขอประกัน      
๑. บัตรประจำตัวประชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรทนายความ แล้วแต่กรณี พร้อมสำเนา ๑ ชุด
๒. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอประกันและเจ้าของหลักทรัพย์ พร้อมสำเนา ๑ ชุด
๓. ผู้ขอค้ำประกันที่สมรสแล้ว แม้มิได้จดทะเบียนสมรส ต้องให้สามีหรือภรรยาให้ความยินยอม

พร้อมทั้งนำหลักฐานต่อไปนี้มาแสดง
        – บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ พร้อมสำเนา ๑ ชุด
๔. กรณีวางโฉนดที่ดิน น.ส.๓ ก หรือ น.ส.๓ ต้องมีหนังสือรับรองการประเมินราคาที่ดินของเจ้าพนักงานหรือนายอำเภอหรือผู้รักษาราชการแทนซึ่งได้ลงลายมือชื่อและประทับตราประจำตำแหน่งมาแสดงด้วยโดยหนัวสือดังกล่าวต้องออกให้ไม่เกินหกเดือน
๕. กรณีใช้สมุดเงินฝากธนาคารประจำ หรือใบรับฝากประจำของธนาคาร จะต้องมีหนังสือรับรองยอดเงินฝากคงเหลือปัจจุบันมาแสดงด้วย
๖. กรณีใช้บุคคลเป็นประกัน เช่น ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สมาชิกรัฐสภาหรือข้าราชการการเมืองท้องถิ่นทนายความต้องมีหนังสือรับรองผู้ประกันที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่และเงินเดือนในปัจจุบันขณะยื่นประกัน  ออกโดยต้นสังกัดของผู้ประกันและต้องทำเป็นหนังสือราชการระบุที่หนังสือออกและวันที่ออกหนังสืออย่างชัดเจน ถึงอัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนครสวรรค์กรณีใช้ตำแหน่งทนายความ หนังสือรับรองการเป็นทนายความในกรุงเทพมหานคร ผู้ลงนามคือนายกสภาทนายความหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายส่วนในจังหวัดอื่นๆ คือ กรรมการภาคหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย หรือประธานทนายความจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ที่ทนายความผู้ยื่นคำขอประกันมีที่ตั้งสำนักงานอยู่ในจังหวัดนั้นๆ หลังจากพนักงานอัยการให้ประกันตัวแล้ว ผู้ขอประกันจะต้องทำสัญญาประกันไว้ต่อพนักงานอัยการว่าจะนำตัวผู้ต้องหามาส่งมอบให้พนักงานอัยการตามนัด ถ้านายประกันผิดสัญญาประกัน พนักงานอัยการจะสั่งปรับตามที่กำหนดไว้ในสัญญาประกัน

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงนครสวรรค์
ถนนโกสีย์ใต้ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ 60000
0-5622-2532, 0-5623-2969
E-mail : nsawan-sum@ago.go.th