ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานอัยการจังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566

สำนักงานอัยการจังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2566 ได้กำหนดจัดพิธี
ถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด ประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566


สำนักงานอัยการจังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566
ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเดิม)


สำนักงานอัยการจังหวัดนครสวรรค์
ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ในวันที่ 19 ตุลาคม 2566


สำนักงานอัยการจังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันนวมินทรมหาราช ในวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566
ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ร่วมกับโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
ให้กับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ประจำสำนักงานอัยการจังหวัดนครสวรรค์


มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ ขอนำคณะนิสิตและอาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตร์
จำนวน 40 รูป/คน และอาจารย์ประจำหลักสูตร 4 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน
ในวันอังคารที่ 3 ตลุาคม 2566 ณ สำนักงานอัยการจังหวัดนครสวรรค์


สำนักงานอัยการจังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2566
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์


ท่านวินัย คล้ายทอง อัยการจังหวัดนครสวรรค์ และคณะเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย
28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2566
ณ สำนักงานอัยการจังหวัดนครสวรรค์


สำนักงานอัยการจังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566


สำนักงานอัยการจังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาในวันรพี ประจำปี 2566
ในวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566
ณ บริเวณด้านหน้าอาคารศาลแขวงนครสวรรค์สำนักงานอัยการจังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมพิธีและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566
ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์


พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2566
เพื่อถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2566
เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้แสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ณ อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 26 กรกฎาคม 2566


สำนักงานอัยการจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ในวันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์


สำนักงานอัยการจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566


การขับเคลื่อนประกาศเจตนารมณ์
เรื่อง ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
(No Gift Policy) ของสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เกี่ยวกับสำนักงาน

ประวัติความเป็นมา

 เดิมที่ทำการของข้าราชการอัยการจังหวัดนครสวรรค์ ตั้งอยู่ในศาลากลาง จังหวัดนครสวรรค์ เนื่องจากสถานที่เดิมคับแคบ ไม่สะดวกในการปฏิบัติงาน และการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ในการติดต่อราชการ ทางราชการจึงได้จัดสรรงบประมาณ ให้จัดสร้างสำนักงานขึ้นใหม่ ในวงเงิน 14,156,100 บาท บนเนื้อที่ 5 ไร่ ซึ่งอยู่ในบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด ตรงข้ามสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 6

     ในวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2533 เวลา 09.29 นาฬิกา ได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์  โดยศาสตราจารย์ ดร.โกเมน ภัทรภิรมย์ อธิบดีกรมอัยการ ในขณะนั้นเป็นประธาน ในพิธีกำหนด ลัคสถิตย์ ณ ราศรีมีน (อาโปธาตุ) เกาะจตุตก นวางค์ 6 ทุติยตตรียางค์ 2 เสวยหมู่ดาวอัตราภัทรบทนักกษัตรฤกษ์ ประกอบด้วย ราชาฤกษ์ มีการจุดธูปเทียนบูชาพระฤกษ์ และขอพรจากเทพยดาอารักษ์ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิทั้งหลาย ขอให้ช่วยปกปักรักษาคุ้มครองภยันอันตราย และดลบันดาลให้ข้าราชการ อัยการและธุรการทั้งปวง มีความสุข ความเจริญ และขอให้งานราชการของอัยการที่ได้กระทำมีความเจริญรุ่งเรืองทุกประการ

     ต่อมาในวันที่ 9 มกราคม 2535 เวลา 19.09 นาฬิกา ร.ต.ทวี พรหมนารถ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายสุนทร เบ็ญจนิรัตน์ อัยการพิเศษประจำเขต 6 นายเศกสรรค์ บางสมบุญ อัยการนครสวรรค์และคณะอัยการในเขต 6 ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ จัดพิธีฉลองสำนักงานอัยการนครสวรรค์ และในวันที่ 10 มกราคม 2533 เวลา 10.09 นาฬิกา ได้ทำพิธีเปิดสำนักงานอัยการนครสวรรค์ ซึ่งประกอบด้วย สำนักงานอัยการจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานอัยการประจำศาลแขวงนครสวรรค์ สำนักงานอัยการประจำศาลและคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์ และสำนักงานอัยการอุทธรณ์ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.โกเมน ภัทรภิรมย์ อัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีกำหนด สมผสดาวพรเคราะห์ ลัคณสภิตย์ ณ ราศรีมีน (อาโป) เกาะจตุตถ นวางค์ 6 ทุติยตรียางค์ เสวยหมู่ดาว อุตราภัทร บทนักบัตรฤกษ์ ประกอบด้วยราชาแห่งฤกษ์ มีพระราชสิทธิเวที รองเจ้าคณะภาคคณะประธานพิธีสงฆ์ สวดเจริญพระพุทธมนต์ การก่อสร้างสำนักงานอัยการนครสวรรค์ ได้บรรลุล่วงไปด้วยดี โดยการนำของ นายสุนทร เบ็ญจนิรัตน์ อัยการพิเศษประจำเขต 6 นายกิตติ ไกรสิงห์ รองอัยการพิเศษประจำเขต 6 นายจรัล ยิ้มสินสมบูรณ์ อัยการอุทธรณ์จังหวัดนครสวรรค์ นายเสกสรรค์ บางสมบุญ อัยการจังหวัดนครสวรรค์ เรืออากาศเอกวิวรรธน์ เพิ่มพูน อัยการจังหวัดประจำศาลแขวงนครสวรรค์ นายขวัญชัย ถวิลลาภ อัยการประจำศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์ และคณะอัยการประกอบด้วย นายสุขุม มีนพัฒนสันติ นายกัมปนาท นาคะเกศ นายจารุพงศ์ วรรณโกวิท นายศิริชัย วิทยโชคกิติคุณ นายวิชัย แพรพริ้วงาม รองอัยการจังหวัดนครสวรรค์ และนายธนะชัย ปัตตพงศ์ รองอัยการจังหวัดประจำศาลแขวงนครสวรรค์ รวม 6 คน และนายขวัญชัย สกุลสรรเสริญ

     เนื่องจากทางราชการ ได้จัดสรรเงินงบประมาณให้จัดสร้างสำนักงานอัยการนครสวรรค์ ในวงเงินเพียง 14,156,100.00 บาท เท่านั้น จึงทำให้สำนักงานอัยการนครสวรรค์ และคณะอัยการจังหวัดนครสวรรค์ ได้ร่วมมือร่วมใจกัน สร้างวัตถุมงคลพระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปหล่อโบราณสมัยสุโขทัย สร้างสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยได้ขออนุญาตจากพระครูอุทัยธรรมโกศลรองเจ้าคณะอุทัยธานี เจ้าอาวาสวัดสังกัดรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี ได้จัดสร้าง ได้จัดทำพิธีมหาพุทธาภิเษกยิ่งใหญ่ รวม 3 ครั้ง โดยมีศาสตราจารย์ ดร.โกเมน ภัทรภิรมย์ อัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาสพระธรรมปิฎก เจ้าคณะภาค 4 วัสดุทัศน์ กรุงเทพมหานคร มีประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ หลังจากจัดสร้างเสร็จแล้วได้นำออกจำหน่ายให้ประชาชนทั่วไปเช่าบูชา รูปหล่อจำลองพระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์ หน้าตักกว้าง 9 นิ้ว องค์หนึ่งได้อัญเชิญเป็นพระประธานในห้องประชุมที่สำนักงานอัยการนครสวรรค์ เงินที่จำหน่ายวัตถุมงคล พระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์ ดังกล่าว ได้นำมาซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่ตกแต่งห้องทำงาน ห้องประชุม โรงรถ และเสาอากาศ วิทยุ สำหรับสำนักงานอัยการนครสวรรค์ นอกจากนั้นได้มีคณะข้าราชการ และพ่อค้าประชาชน ศาลจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งมีความรักใคร่ผูกผัน ฉันญาติสนิทมิตรสหาย กับคณะอัยการจังหวัดนครสวรรค์ ได้ให้การสนับสนุน

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด มีดังนี้

          (มาตรา ๒๓) สำนักงานอัยการสูงสุด นอกจากมีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการและงานวิชากร เพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้แก่พนักงานอัยการแล้ว ให้มีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
          (๑) ให้ความช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินการทางกฎหมายรวมตลอดทั้งในการคุ้มครอง ป้องกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน
          (๒) ให้คำปรึกษา และตรวจร่างสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายให้แก่รัฐบาล และหน่วยงานของรัฐ
          (๓) ให้คำปรึกษา และตรวจร่างสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายให้แก่นิติบุคคล ซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐแต่ได้มีพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น ทั้งนี้ ตามที่เห็นสมควร
          (๔) ดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่ง หรือคดีปกครองแทนรัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งพนักงานอัยการได้รับดำเนินคดีให้
          (๕) ดำเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีร้องขอ เว้นแต่การดำเนินการนั้นจะขัดต่องานในหน้าที่ หรืออาจทำให้ขัดต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการ
          (๖) ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาข้ารการฝ่ายอัยการ
          (๗) ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในการอำนวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน
          (๘) ติดต่อและประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ ในอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุด
          (๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการ หรือสำนักงานอัยการสูงสุด
          ในการตรวจร่างสัญญาตาม (๒) และ (๓) ให้สำนักงานอัยการสูงสุดมีหน้าที่รักษาประโยชน์ของรัฐ ในการนี้สำนักงานอัยการสูงสุดมีหน้าที่รายงานรัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐตาม (๒) หรือนิติบุคคลตาม (๓) ที่เป็นคู่สัญญาให้ทราบถึงข้อที่ควรปรับปรุงหรือแก้ไขให้สมบูรณ์ ข้อเสียเปรียบหรือข้อที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ


อำนาจหน้าที่ของอัยการสูงสุด มีดังนี้

          (มาตรา ๒๗)  ให้อัยการสูงสุดมีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
          (๑) กำหนดนโยบายและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด ให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตามเป้าหมาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด
          (๒) ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการ ปฏิบัติราชการ และบริหารงานบุคคลของสำนักงานอัยการสูงสุด ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน และประเพณีปฏิบัติของราชการ
          (๓) บริหารจัดการงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน และการพัสุดของสำนักงานอัยการสูงสุด
          ในการปฏิบัติราชการตามวรรคหนึ่ง อัยการสูงสุดอาจมอบอำนาจให้รองอัยการสูงสุด หรือข้าราชการฝ่ายอัยการผู้หนึ่งผู้ใดปฏิบัติหน้าที่แทนได้
          ให้อัยการสูงสุดโอยความเห็นชอบของ ก.อ. มีอำนาจออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน และการพัสดุของสำนักงานอัยการสูงสุด

อำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ มีดังนี้

          มาตรา ๑๔ พนักงานอัยการมีอำจานและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
          (๑) อำนาจและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ
          (๒) ในคดีอาญา มีอำนาจและหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ ตามกฎหมายอื่นซึ่งบัญญัติว่าเป็นอำนาจและหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด หรือพนักงานอัยการ
          (๓) ในคดีแพ่ง หรือคดีปกครอง มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินคดีแทนรัฐบาล หน่วยงานของรัฐที่เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ราชการส่วนกลาง หรือราชการส่วนภูมิภาคในศาล หรือในกระบวนการทางอนุญาโตตุลากรทั้งปวง กับมีอำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายอื่นซึ่งบัญญัติว่าเป็นอำนาจและหน้าที่ของ สำนักงานอัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการ
          (๔) ในคดีแพ่ง คดีปกครอง หรือคดีอาญา ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐถูกฟ้องในเรื่องการที่ได้กระทำไปตามหน้าที่ก็ดี หรือในคดีแพ่งหรือคดีอาญาที่ราษฎรผู้หนี่งผู้ใดถูกฟ้องในเรื่องการที่ได้ กระทำตามคำสั่งของเจ้าที่ของรัฐซึ่งได้สั่งการโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเข้าร่วมหรือช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งกระทำการในหน้าที่ราชการก็ดี เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการจะรับแก้ต่างให้ก็ได้
          (๕) ในคดีแพ่ง คดีปกครอง หรือกรณีมีข้อพิพาทที่ต้องดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการ ที่หน่วยงานของรัฐซึ่งมิได้กล่าวใน (๓) หรือนิติบุคคลซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐ แต่ได้มีพระราชบัญญัติด้วยกันเอง เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการจะรับว่าต่างหรือแก้ต่างให้ก็ได้
          (๖) ในคดีที่ราษฎรฟ้องเองไม่ได้โดยกฎหมายห้าม เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการมีอำนาจเป็นโจทก์ได้
          (๗) ดำเนินการตามที่เห็นสมควรเกี่ยวกับการบังคับคดีอาญาเฉพาะในส่วนของการยึด ทรัพย์สินใช้ค่าปรับตามคำพิพากษาก ในการนี้มิให้เรียกค่าฤชาธรรมเนียมจากพนักงานอัยการ
          (๘) ในกรณีที่มีการผิดสัญญาประกันจำเลย หรือประกันรับสิ่งของไปดูแลรักษา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินคดีในการบังคับให้เป็นไปตามสัญญานั้น ในการนี้มิให้เรียกค่าฤชาธรรมเนียมจากพนักงานอัยการ
          (๙) อำนาจและหน้าที่ตาม ก.อ. ประกาศกำหนดหรือเห็นชอบเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรี
          (๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการ
          (๑๑) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด ตามที่ได้รับมอบหมายจากอัยการสูงสุด
          ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการตามมาตรา ๑๔ (๓) (๔) และ (๕) พนักงานอัยการจะออกคำสั่งเรียกบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำก็ได้ แต่จะเรียกคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งมาให้ถ้อยคำ โดยคู่ความฝ่ายนั้นไม่ยินยอมไม่ได้
          พนักงานอัยการตำแหน่งใดมีอำนาจดำเนินการตามวรรคหนึ่งได้เพียงใดให้เป็นไป ตามระเบียบที่สำนักงานอัยการสูงสุด กำหนดโดยความเห็นชอบของ ก.อ.


:: กฎหมายองค์กรอัยการตามรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2550

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร

บุคลากร

ข้าราชการอัยการ

นายวินัย คล้ายทอง
อัยการจังหวัดนครสวรรค์
นายสุประชา ศุภรวงศ์
อัยการจังหวัดประจำ อส. (ผู้กลั่นกรองงาน)
นายพิริยะ วรรธนะมณีกุล
อัยการจังหวัดประจำ อส. (ผู้กลั่นกรองงาน)
นางสาวสุรีภรณ์ ธีระนุกูล
อัยการจังหวัดประจำ อส.
(ผู้กลั่นกรองงาน)
ร.ต.อ.ตุลา โชติภักดี
อัยการจังหวัดประจำ อส.
(ผู้กลั่นกรองงาน)
นายพัชระ ชนะสาร
อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
 
นางสาวศิรินุช วุฒิวรารางค์
รองอัยการจังหวัด
นางสาวนุตาลัย นาคพรหม
อัยการจังหวัดผู้ช่วย
นางสาวพิรุณรักษ์ ศิวารมณ์
อัยการจังหวัดผู้ช่วย
นายจาตุรงค์ บุญทรง
อัยการจังหวัดผู้ช่วย

นางสาวสรรพรัตน์ ตั้งสัจจธรรม
อัยการจังหวัดผู้ช่วย
นายอานนท์ กมลกิตติวงศ์
อัยการจังหวัดผู้ช่วย
นายณัฐวุฒิ รักษาทรัพย์
อัยการจังหวัดผู้ช่วย

นายอรรถชัย อุดมดิเรกกุล
อัยการจังหวัดผู้ช่วย
นายอภิวัฒน์ ขยันกิจ
อัยการจังหวัดผู้ช่วย
นายณัฐพันธ์ มัตติทานนท์
อัยการจังหวัดผู้ช่วย

ข้าราชการธุรการ

นายเอกสิทธิ์ วงศ์ครุฑ
ผู้อำนวยการ สำนักอำนวยการ
สำนักงานอัยการจังหวัดนครสวรรค์
นายศรันย์วิทย์ ธนานันท์
นิติกรชำนาญการพิเศษ
นางสาวจันจิรา หงษ์อ่อน
นิติกรชำนาญการ
นางสาวศุทธินี จงเจริญ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวมาริสา เอี่ยมคำ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาววัลลี จิตรราช
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวเสาวณีย์ ทองมาก
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวยุพิน คชสิทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางวรรณลักษณ์ แสงปาน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวจุฑามาศ อ่อนจู
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวเกศิณี นิลประยูร
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวปัทมา ฤทธิมหันต์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางนงลักษณ์ ด้วงโท้
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวจันทร์แรม หม้อทอง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวศิริลักษณ์ ฉัตรเจริญทรัพย์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวชฎาพร อำไพพันธุ์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบ
นางสาวสุรีรัตน์ ลอยบัญดิษฐ
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวนลัชนันท์ อัมระนันทน์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นายเทพฤทธิ์ ปาเวียง
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวศิริรัตน์ พฤษภา
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวณัฐชานันท์ อินทรไทยวงษ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายโกวิท วาศรี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

จ้างเหมาบริการ

นายพุฒิพงศ์ กระแสร์ญาณ
พนักงานขับรถยนต์

นายดอกรัก แก้วเกิด
คนสวน

นางสาวสุกัญญา มงคลสวัสดิ์
นักการภารโรง

นายสิรวิชญ์ อาจเอื้อ
นักการภารโรง

นางสาวศรีจันทร์ เนียมหอม
นักการภารโรง

นายวันชัย ยมรัตน์
พนักงานขับรถยนต์

 รายนามผู้ดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับชื่อ-สกุลตั้งแต่ถึง
1นายอุดม อินทุวงศ์20 พ.ย.05
2นายอำนาจ   สูตะบุตร20 พ.ย.0523 เม.ย.07
3นายทวน   ดิศวานนท์23 เม.ย.0715 พ.ค.12
4นายเสน่ห์   วัฒนดิเรก15 พ.ค.1229 มี.ค.15
5นายภานุ   เจริญพูล18 เม.ย.1527 ก.พ.18
6นายสมาน   สุขปราณี3 มี.ค.1826 ธ.ค.18
7นายสหัส   แสงฉาย5 ม.ค.1928 พ.ค.19
8นายทวีศักดิ์   ศรีวุฒิวงค์1 มิ.ย.1921 มี.ค.20
9นายสมศักดิ์   ธรรมประภาส21 มี.ค.2030 มี.ค.22
10นายประทีป   เปรื่องปัญญานนท์2 เม.ย.221 เม.ย.25
1นายอุดมวิทย์   อิฐรัตน์7 เม.ย.2529 เม.ย.26
12นายสมบูรณ์   ศุภอักษร2 พ.ค.2612 เม.ย.27
13นายประทีป   ตรีวิมล16 เม.ย.2712 เม.ย.28
14นายสุธน   แสงสายัณห์14 เม.ย.2831 ต.ค.29
15นายกิตติ   ไกรสิงห์3 พ.ย.293 พ.ค.30
16นายดำริห์   สุดเตมีย์4 พ.ค.3029 เม.ย.31
17นายศิโรตม์   สวัสดิพงษ์2 พ.ค.3130 เม.ย.33
18นายเศกสรรค์   บางสมบุญ1 พ.ค.3328 เม.ย.37
19ร.ต.ท.ธานี   วุธยากร2 พ.ค.3728 เม.ย.39
20ร.ท.วิญญู   วิญญูกูล4 ต.ค.3930 เม.ย.41
21นายสุขุม   มีนพัฒนสันติ1 พ.ค.4130 เม.ย.42
22นายชูเกียรติ   ชโลธร3 พ.ค.4230 เม.ย.44
23นายวิเชียร   ถนอมพิชัย1 พ.ค.446 พ.ค.45
24นายวิรัช   บัวเผื่อน7 พ.ค.4527 เม.ย.46
25นายวิชัย   แพรพริ้วงาม28 เม.ย.4630 เม.ย.47
26นายเฉลิมพล   พลญาพิพัฒน์3 พ.ค.471 เม.ย.48
27นายขวัญชัย สกุลสรรเสริญ4 เม.ย.4830 เม.ย.49
28นายอดุลย์   เฉตวงษ์1 พ.ค.491 เม.ย.50
29นายนิพนธ์   ผังสุวรรณดำรง2 เม.ย.5030 มี.ค.51
30นายสิปทิศ   รพีมนัส1 เม.ย.5131 มี.ค.52
31นายบุษย์   สิทธิพันธ์1 เม.ย.5231 มี.ค.53
32นายสุรพล   มูลศิริ1 เม.ย.5331 มี.ค.54
33นายประสิทธิ์   เอี่ยมพรพิภพชัย1 เม.ย.5431 มี.ค.55
34นายวินัย   เงินแจ้ง2 เม.ย.5531 มี.ค.56
35นายวรศักดิ์   บุพพะเนติ1 เม.ย.5631 มี.ค.57
36นายสิทธิชัย   ธีรพรพาณิชย์1 เม.ย.5731 มี.ค.58
37นายอุกฤษ   จันทรวิสุทธิ์1 เม.ย.5831 มี.ค.59
38นายสัญชัย   กรุงกาญจนา1 เม.ย.592 เม.ย.60
39นายนรินทร์  ทองธิว 3 เม.ย.601 เม.ย.61
40นางสาวทองมาก  ใจแสน2 เม.ย.6131 มี.ค.62
41นายศกร  หลิมศิริวงษ์1 เม.ย.6231 มี.ค. 63
42นายวรากรณ์ รุ่งจิรารัตน์1 เม.ย. 6331 มี.ค. 64
43นายณุวัฒน์ หรรษคุณาฒัย1 เม.ย. 6431 มี.ค. 65
44นายเพิ่มศักดิ์ กมลสุขสถิต1 เม.ย. 6531 มี.ค.66
45นายวินัย คล้ายทอง1 เม.ย. 66ปัจจุบัน


สถิติคดี

สถิติสำนวนคดีอาญาของสำนักงานอัยการจังหวัดนครสวรรค์ ปี พ.ศ. 2560 – 2565

ประเภทคดี256025612562256325642565
คดีความอาญาปรากฏตัวผู้ต้องหาที่ส่งตัวมา (ส.1)4,175 คดี4,055 คดี3,629 คดี3,513 คดี3,126 คดี2,733 คดี
คดีฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (ส.1ฟ)118 คดี90 คดี91 คดี216 คดี178 คดี14 คดี
คดีความอาญาปรากฏตัวผู้ต้องหาที่ไม่ได้ส่งตัวมา (ส.2)206 คดี188 คดี184 คดี213 คดี237 คดี358 คดี
คดีความอาญาไม่ปรากฏตัวผู้กระทำผิด (ส.3)39 คดี48 คดี47 คดี49 คดี24 คดี24 คดี
คดีความอาญาที่ฟ้องศาล (ส.4)3,895 คดี3,809 คดี3,504 คดี3,278 คดี2,958 คดี2,571 คดี
คดีความอาญาแก้ต่าง (ส.5)2 คดี4 คดี1 คดี0 คดี3 คดี1 คดี
คดีแพ่ง (ส.5ก)10 คดี21 คดี22 คดี28 คดี29 คดี21 คดี

Show More Show Less

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการจังหวัดนครสวรรค์
1102/120  หมู่ที่ 10  ถนนไกรลาศ  ตำบลนครสวรรค์ตก   อำเภอเมืองนครสวรรค์ 
 จังหวัดนครสวรรค์    รหัสไปรษณีย์  60000
โทรศัพท์ : 056-370521-3     โทรสาร : 056-370524
e–mail : nsawan@ago.go.th

ช่องทางการร้องทุกข์
ร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตได้ที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานอัยการจังหวัดนครสวรรค์
1. ตู้รับความคิดเห็น
2. โทรศัพท์  056-370521-3
3. โทรสาร  056-370524
4. ทางไปรษณีย์
5. e–mail : nsawan@ago.go.th