ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายชัชวาลย์ ศรีอนุชาต อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ ณ หอประชุมจังหวัด ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร


กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายชัชวาลย์ ศรีอนุชาต อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้นายอดิศักดิ์ ทรงศิลป์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ศูนย์ราชการจังหวัดพิจิตร


กิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช

วันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๖.๓๐ น. นายชัชวาลย์ ศรีอนุชาต อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้นายอดิศักดิ์ ทรงศิลป์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ วัดท่าหลวง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

และเวลา ๐๘.๓๐ น. นายชัชวาลย์ ศรีอนุชาต อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้นายอดิศักดิ์ ทรงศิลป์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมด้วยคณะ ร่วมพิธีวางมาลา ณ หอประชุมจังหวัดพิจิตร ชั้น ๒ ศูนย์ราชการจังหวัดพิจิตร


กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๖.๐๐ น. นายชัชวาลย์ ศรีอนุชาต อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร ได้มอบหมายให้พันตำรวจโทหญิงสุชารัตน์ คำภีรานนท์ รองอัยการจังหวัด เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ วัดท่าหลวง พระอารามหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

เวลา ๐๗.๒๐ น. พันตำรวจโทหญิงสุชารัตน์ คำภีรานนท์ รองอัยการจังหวัด เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดท่าหลวง พระอารามหลวง

และเวลา ๑๙.๑๙ น. นายชัชวาลย์ ศรีอนุชาต อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้นายอดิศักดิ์ ทรงศิลป์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมด้วยคณะ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมจังหวัดพิจิตร ศูนย์ราชการจังหวัดพิจิตร


กิจกรรมวันรพี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายชัชวาลย์ ศรีอนุชาต อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ เข้าร่วมพิธีสงฆ์ และพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะหน้าพระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ แสดงความกตัญญูกตเวทิตาในพระกรุณาธิคุณของพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ฯ ณ อาคารศาลจังหวัดพิจิตร


กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๖.๐๐ น. นายชัชวาลย์ ศรีอนุชาต อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ วัดท่าหลวง พระอารามหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

เวลา ๐๗.๒๐ น. นายชัชวาลย์ ศรีอนุชาต อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดท่าหลวง พระอารามหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

เวลา ๐๘.๐๐ น. นายชัชวาลย์ ศรีอนุชาต อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๖ ณ หอประชุมจังหวัดพิจิตร ชั้น ๒ ศูนย์ราชการจังหวัดพิจิตร

และเวลา ๑๗.๓๐ น. นายชัชวาลย์ ศรีอนุชาต อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้พันตำรวจโทหญิง สุชารัตน์ คำภีรานนท์ รองอัยการจังหวัด พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมจังหวัดพิจิตร ชั้น ๒ ศูนย์ราชการจังหวัดพิจิตร


กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี ประจำปี ๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ข้าราชการฝ่ายอัยการ และบุคลากร สำนักงานคดีศาลสูงภาค ๖ ส่วนสนับสนุนคดีศาลสูงจังหวัดพิจิตร สำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี ประจำปี ๒๕๖๖ ณ อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร


พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล งานฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาดญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๖.๓๐ น. นายชัชวาลย์ ศรีอนุชาต อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้พันตำรวจโทหญิงสุชารัตน์ คำภีรานนท์ รองอัยการจังหวัด พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล งานฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ ศาลาสภาบริหารคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง พระอารามหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร


กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

วันเสาร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๖.๐๐ น. นายชัชวาลย์ ศรีอนุชาต อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ วัดท่าหลวง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร


งานรัฐพิธี วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายชัชวาลย์ ศรีอนุชาต อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมงานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๖ ณ หอประชุมจังหวัดพิจิตร ชั้น ๒ ศูนย์ราชการจังหวัดพิจิตร


วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี ๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายชัชวาลย์ ศรีอนุชาต อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมงานรัฐพิธีเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดพิจิตร ชั้น ๒ ศูนย์ราชการจังหวัดพิจิตร


งานรัฐพิธี วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๖

วันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายณรงค์ชัย สิทธารถ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้นายเชษฐา เตกฉัตร อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และคณะ เข้าร่วมงานรัฐพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๖ ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดพิจิตร ศูนย์ราชการจังหวัดพิจิตร


งานรัฐพิธี วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี ๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายณรงค์ชัย สิทธารถ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้นายเชษฐา เตกฉัตร อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และคณะ เข้าร่วมงานรัฐพิธี วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี ๒๕๖๖ ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดพิจิตร ศูนย์ราชการจังหวัดพิจิตร


กิจกรรมถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันพุธที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ ข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากร สำนักงานคดีศาลสูงภาค ๖ ส่วนสนับสนุนคดีศาลสูงจังหวัดพิจิตร สำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดพิจิตร ร่วมถวายแจกันดอกไม้หน้าพระฉายาลักษณ์ พร้อมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร


กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๖.๓๐ น. นายณรงค์ชัย สิทธารถ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ วัดท่าหลวง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

และเวลา ๐๘.๐๐ น. นายณรงค์ชัย สิทธารถ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคัม ณ หอประชุมจังหวัดพิจิตร ศูนย์ราชการจังหวัดพิจิตร


นายอานนท์ จิตตกูล อัยการจังหวัดคดีเยาวชนฯ จังหวัดพิจิตร พร้อมนายธีระชัย ไพรัชวรรณ อัยการจังหวัดพิจิตร นายณัฐวิชช์ เลาหกุล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดพิจิตร พร้อมคณะ ร่วมกันปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานฯ โดยร่วมกันแจกอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา จักรยาน เสื้อม่อฮ่อม ฯลฯ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านบึงโพธิ์ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559


ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

เกี่ยวกับสำนักงาน

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร

บุคลากร

ข้าราชการอัยการ

นายชัชวาลย์ ศรีอนุชาต
อัยการจังหวัด
คดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร

นายอดิศักดิ์ ทรงศิลป์
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด

พ.ต.ท.หญิง สุชารัตน์ คำภีรานนท์
รองอัยการจังหวัด


ข้าราชการธุรการ

นางเยาวนิตย์ จันทร์สิงห์
รกน.ผอ.สอก.สอย.พิจิตร

นางสาววรวลัญช์ อ่อนละมูล
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายสุวิจักขณ์  ทองคำ
นิติกรชำนาญการ


จ้างเหมาบริการ

นางสุดใจ ทองใบ
นักการภารโรง

นายกิตติศักดิ์ นิ่มสา
พนักงานขับรถยนต์

ทำเนียบอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร

ลำดับที่ชื่อนามสกุลวันเริ่มต้นดำรงตำแหน่งวันที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง
นายสุรพลมูลศิิริ๗ สิงหาคม ๒๕๔๙๓๑ มีนาคม ๒๕๕๑
นางศิริวรรณสุริยงค์๑ เมษายน ๒๕๕๑๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒
นายพงษ์ชาญแสงมณี๑ เมษายน ๒๕๕๒๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓
นายสมชัยรัตนวิเชียร๑ เมษายน ๒๕๕๓๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔
นายวิศิษฐ์ฉัตรศรีสุวรรณ๑ เมษายน ๒๕๕๔๑ เมษายน ๒๕๕๕
นางศิรินาถฉัตรชุติมากร๒ เมษายน ๒๕๕๕๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗
ร.ต.อ.มาโนชเพ็งเพชร๑ เมษายน ๒๕๕๗๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘
นายสันติพงษ์โต๑ เมษายน ๒๕๕๘๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
นายอานนท์จิตตกูล๑ เมษายน ๒๕๕๙ ๒ เมษายน ๒๕๖๐
๑๐ว่าที่ พ.ต.ต.ไพฑูรย์พันธุ์เจริญ๓ เมษายน ๒๕๖๐ ๑ เมษายน ๒๕๖๑
๑๑นายวรากรณ์รุ่งจิรารัตน์๒ เมษายน ๒๕๖๑๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒
๑๒นางกัลยกรเทียนสวัสดิื์๑ เมษายน ๒๕๖๒๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓
๑๓นายอนุชาหัวใจแก้ว๑ เมษายน ๒๕๖๓๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔
๑๔นายอิทธิพัฒน์เพชรกวินกุล๑ เมษายน ๒๕๖๔๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
๑๕นายณรงค์ชัยสิทธารถ๑ เมษายน ๒๕๖๕๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖
๑๖นายชัชวาลย์ศรีอนุชาต๑ เมษายน ๒๕๖๖ปัจจุบัน

สถิติงาน

 ปี พ.ศ.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.รวม
2554242115241613131414161822210
255513241711 8  610 619 212114170
25561115111414  9121511101714 153
25572115162528 19161427 141920 234
25581016152215 1515  18  15  8 8 5 162
25591617201417  916  19  1713 10 10 178
25601014222014 1415  12  13122312 181
25618 168 12 18918 11 11151511 152
2562 19 7 15 14131315 91511115 147
2563 29 3 71314129834 690
2564834 57 53 47 2 2 – 50
256551859676799274
2566394448363

 ปี.พ.ศ.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.รวม
25541321 7
2555212211110
255612131 21 112
255711 3321411 –219
25581 41 11 –  1 110
25591423 2 –2 111118
25602111 211 –11112
2561
2562 3 –  –  – – – –  −  3
25632–  1 –1 116
25641 211− 1 – – 1 7
25651311219
256611121
ปี พ.ศ.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.รวม
2554242828417529233421201511349
255520251225563567631923237
2556292415561739640  313  1910189
2557 47 32 22 55 42 21 412 1412 2117366
2558 31 35 31 54 28 31 12 1222  –  6 10 272
255911  3  4 29 23 20   1515 212  5    4   143
256022 –15 8 3322     627 1120 315 182
2561 1318 4110 2317   911314 2017196
2562 27 29 15 27 62 79 98 679215
256361 10 1518531189 – 28 2170
2564732 47 8 5 732 5 – 3 92
256561152641127
2566321

ปี พ.ศ.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ครวม
2554
2555112
255611112118
25571 – –23
2558 – – – – –
2559 – – – – –
2560– 
2561 – –– 
2562–  –– –  −− − 
2563−  – –– – –  – – –– – 
2564 −  −− −  −–  – – –
2565
2566

เอกสารเผยแพร่

ผังกระบวนงาน

ขั้นตอนและรอบระยะเวลามาตรฐาน

รายชื่อระยะเวลามาตรฐาน 
 1.การขอประกันตัวผู้ต้องหา  10 นาที
 2.การคืนหลักประกันตัวผู้ต้องหา  15 นาที
 3.การช่วยเหลือให้คำปรึกษากฎหมาย  4 นาที
 4.การรวบรวม ตรวจสอบและดำเนินการยื่น คำร้องของขอตั้งผู้ปกครอง  18 นาที

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร
152/34 ถนนบึงสีไฟ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000
โทรศัพท์/โทรสาร 0 5661 2356 – 7
IP Phone 563622
อีเมล์ phichit-ju@ago.go.th