ข่าวประชาสัมพันธ์

วันปิยะมหาราช

ท่านธเนศ ทองไทย อัยการจังหวัดพิษณุโลก นำคณะข้าราชการฝ่ายอัยการ เข้าร่วมพิธีวางพวงมารา เพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 23 ตุลาคม 2566 ” ณ หน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันพระราชทานธงชาติไทย

ท่านธเนศ ทองไทย อัยการจังหวัดพิษณุโลก นำคณะข้าราชการฝ่ายอัยการ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ณ บริเวณเสาธงชาติ สำนักงานอัยการภาค 6 ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 28 กันยายน 2566


ท่านธเนศ ทองไทย อัยการจังหวัดพิษณุโลก นำคณะข้าราชการฝ่ายอัยการ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ณ บริเวณเสาธงชาติ สำนักงานอัยการภาค 6 ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 28 กันยายน 2566วันมหิดล “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย”

ท่านธเนศ ทองไทย อัยการจังหวัดพิษณุโลก นำคณะข้าราชการฝ่ายอัยการ เข้าร่วมพิธีวางพวงมารา เนื่องในโอกาสน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย วันที่ 24 กันยายน 2566 ” ณ โรงพยาบาลพุทธชินราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก


กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ท่านธเนศ ทองไทย อัยการจังหวัดพิษณุโลก นำคณะข้าราชการฝ่ายอัยการ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566


วันรพี ประจำปี 2566

ท่านธเนศ ทองไทย อัยการจังหวัดพิษณุโลก นำคณะข้าราชการฝ่ายอัยการ เข้าร่วมพิธีสงฆ์และวางพวงมาลากิจกรรมวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อถวายสักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฏหมายไทย” ณ บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดพิษณุโลก


กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบามสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ท่านธเนศ ทองไทย อัยการจังหวัดพิษณุโลก นำคณะข้าราชการฝ่ายอัยการร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566


วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2566

ท่านธเนศ ทองไทย อัยการจังหวัดพิษณุโลก นำคณะข้าราชการฝ่ายอัยการร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2566 ในวันที่ 25 เมษายน 2566 ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระราชวังจันทน์


กาแฟยามเช้า

ท่านธเนศ ทองไทย อัยการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรม ” กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก ” ครั้งที่ 6 โดยมีนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว ประจำเดือนเมษายน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมระบบการทำงานแบบบูรณาการ และให้หัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐ ผู้นำภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้พบปะหารือข้อราชการต่าง ๆ และเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานในจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 07.00 น. ณ ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก จ. พิษณุโลก


รดน้ำขอพรวันสงกรานต์

ข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกันรดน้ำดำหัว ขอพร ท่านณรงค์ อังคสิงห์ อัยการอาวุโส และท่านธเนศ ทองไทย อัยการจังหวัดพิษณุโลก เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ในวันที่ 19 เมษายน 2566


วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

ท่านธเนศ ทองไทย อัยการจังหวัดพิษณุโลกนำคณะข้าราชการฝ่ายอัยการ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ในวันที่ 6 เมษายน 2566 ณ พระบรมราชานุเสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช


อัยการจังหวัดพิษณุโลกพบผู้ว่าราารจังหวัดพิษณุโลก

ท่านธเนศ ทองไทย อัยการจังหวัดพิษณุโลกนำคณะอัยการจังหวัดคดีศาลแขวงพิษณุโลก,อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัว จ.พิษณุโลกอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายฯ จ.พิษณุโลก และข้าราชการอัยการในสังกัด เข้าพบท่านภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเพื่อรับทราบนโยบายของจังหวัดและหารือแนวทางในการปฏิบัติราชการร่วมกันระหว่างหน่วยงานวันที่ 5 เม.ย.66


ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

ศูนย์ร้องเรียน
ช่องทางติดต่อ
ติดต่อ

เกี่ยวกับสำนักงาน

ประวัติความเป็นมา

สำนักงานอัยการจังหวัดพิษณุโลก สังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลางที่ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนภูมิภาค เดิมยังไม่มี สำนักงานเป็นของตนเอง ได้ใช้บริเวณชั้น 1 ของศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกเป็นที่ทำการและเปิดทำการเมื่อปี พ.ศ.2443 แต่เนื่องจากบริเวณดังกล่าว คับแคบ กรมอัยการจึงได้อนุมัติ ให้สร้างสำนักงานอัยการเขต 6 ขึ้นในบริเวณรั้วศาลากลางจังหวัดเป็นอาคาร 3 ชั้น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน ปี พ.ศ.2528 โดย สำนักงานอัยการจังหวัดพิษณุโลกใช้พื้นที่บริเวณชั้น 1 และชั้น 2 เป็นที่ทำการ ต่อมาในปี พ.ศ.2540 สำนักงานอัยการสูงสุดได้อนุมัติ ให้ก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการเขต 6 หลังใหม่ จึงได้มอบอาคารหลังเก่าให้เป็นที่ทำการของสำนักงานอัยการจังหวัดพิษณุโลก ในบริเวณชั้น 2 และชั้น 3 และที่ทำการของสำนักงานอัยการประจำศาลแขวงพิษณุโลก ในบริเวณชั้น 1 ซึ่งตั้งอยู่ ถนนวังจันทน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 เป็นต้นมา

       ต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา255 ได้บัญญัติให้องค์กรอัยการเป็นองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ และพนักงานอัยการมีอิสระในการพิจารณาสั่งคดีและการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปโดยเที่ยงธรรม ครั้นวันที่ 7 ธันวาคม 2553 ได้มีพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553 

อำนาจหน้าที่พนักงานอัยการ

พนักงานอัยการมีอำนาจหน้าที่ในการอำนวยความยุติธรรมการรักษาผลประโยชน์ของรัฐและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน และเป็นเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ดำเนินคดีอาญาเป็นทนายแผ่นดินและเป็นตัวแทนของแผ่นดินในการตรวจสอบและค้นหาความจริงในคดีความตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๔๗๗ มาตรา ๓ เป็นส่วนหนึ่งของระบบงาน กระบวนการยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐  มาตรา ๘๑ และมาตรา ๒๕๕      มีหน้าที่ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องระเบียบ และคำสั่งของสำนักงานอัยการสุงสุด ทั้งนี้เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน


อำนาจหน้าที่สำนักงานอัยการจังหวัดพิษณุโลก

 สำนักงานอัยการจังหวัดพิษณุโลก มีอัยการจังหวัดพิษณุโลกเป็นผู้บังคับบัญชา และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ มีอำนาจและหน้าที่
            ๑.รับผิดชอบการดำเนินคดีทั้งปวงในอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุดภายในเขตท้องที่ของสำนักงานอัยการจังหวัดนั้น ๆ ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลจังหวัดพิษณุโลกแล้วแต่กรณีทั้งนี้ตามกฎหมายประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งว่าด้วยการนั้น
            ๒. รับผิดชอบงานคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และผลประโยชน์ของประชาชน รวมทั้งศึกษา และพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
            ๓. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 


อำนาจหน้าที่สำนักอำนวยการ

 ๑. รับผิดชอบงานธุรการ งานสารบบคดี งานบริหารบุคคล  งานเลขานุการ นักบริหารงานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี และงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ พัสดุ และยานพาหนะของสำนักงานอัยการจังหวัดพิษณุโลก
 ๒. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 


วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร

ผังกระบวนงาน

บุคลากร

ข้าราชการอัยการ

นายธเนศ ทองไทย
อัยการจังหวัดพิษณุโลก

นายณรงค์ อังคสิงห์
อัยการอาวุโส

นายสุเมธ คูหเพ็ญแสง
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด(ผู้กรองงาน1)

นายพงษ์พันธ์ ยอดจันทร์
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด(ผู้กรองงาน2)

นายประจวบ ศรีสวัสดิ์
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด(ผู้กรองงาน3)

นายสนธยา สุริยะพรหม
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด(ผู้กรองงาน4)

นายวีรเวช ทองน้อย
รองอัยการจังหวัด

นายศุภชัย ลีลานันทกุล
รองอัยการจังหวัด

นายนิธิพัฒน์ สินเพ็ง
รองอัยการจังหวัด

น.ส.วิชภรณ์ เอียงเทศ
อัยการผู้ช้วย

นายปิติชน ตนชาบุตร
อัยการผู้ช่วย

น.ส.กุลนิษฐ์ รัตนคูสกุล
อัยการผู้ช่วย

นายธีรภัทร อรุณสวัสดิ์ฤก
อัยการผู้ช่วย

ข้าราชการธุรการ

นายปิยะ ภูมิประเสริฐโชค
นิติกรชำนาญการพิเศษ

นางสาววารินทร์ อาพัด
นิติกรชำนาญการ

นางสาวมาณีรัตน์ เจริญโต๊ะ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวปรียาภัทร อยู่สนิท
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวมณีรัตน์ เกตุพราหม์
เจ้าพนักงานชำนาญงาน

นายณัฐกร เรือนศิลา
เจ้าพนักงานชำนาญงาน

จ้างเหมาบริการ

ทำเนียบอัยการ

1.หลวงอรรถพรพิศาล    
2.หลวงอนุสารกรณี    
3.นายอุดม  อินทุวงศ์    
4.นายสุนทร  ศุภจตุรัส     
5. นายสุพีร์  จิวาลักษณ์     
6. นายธนี  สินธุประมา     
 7.นายสวัสดิ์ สนิทพันธ์     
 8.นายสวัสดิ์  โสภณวสุ     
 9.นายศิริ  เข็มเพ็ชร์ ตั้งแต่เมษายน  2508 ถึงพฤษภาคม  2512 
 10.นายสหัส  ยศธำรง  ” พฤษภาคม  2512 “มีนาคม  2513
 11.นายพิมล  จันทร์ศรีวงศ์  “มีนาคม  2513 “เมษายน  2514
 12.นายภาณุ  เจริญผล “เมษายน  2514เมษายน  2515
 13.นายเสน่ห์  วัฒนดิเรก  “เมษายน  2515 “ธันวาคม  2516
 14.นายประจวบ  จันทรโชติ  “ธันวาคม  2516  “มีนาคม  2520
 15.นายวิชัย  จันทรมณี  “มีนาคม  2520  “มีนาคม  2521
 16.นายประสาน  บัณทุรัตน์  “มีนาคม  2521  “พฤศจิกายน  2521
 17.นายวิชัย  จันทรมณี  “พฤศจิกายน  2521  “เมษายน  2522
 18.นายวิทยา  ปัตตพงศ์  “เมษายน  2522  “เมษายน  2525
 19.นายสนอง  แก่นแก้ว  “เมษายน  2524  “สิงหาคม  2524
 20.นายพัชรินทร์ พูลโพธิ์ทอง  “เมษายน  2525 “พฤษภาคม  2526
 21.นายไกรสีห์  พันธุมาสโกมล  “พฤษภาคม  2526  “เมษายน  2527
 22.นายนิยม  บุญกล่อม  “เมษายน  2527 “เมษายน  2528
 23.นายธวัชชัย  ชำนาญหล่อ  “เมษายน  2528 “พฤษภาคม  2530
 24.เรืออากาศโทบุญเลิศ  เจริญผล  “พฤษภาคม  2530  “พฤษภาคม  2531
 25.นายสมบูรณ์  บริสุทธิ์  “พฤษภาคม 2531  “พฤษภาคม  2533
 26.นายทวี  แจ้งมีสุข  “พฤษภาคม  2533  “พฤษภาคม  2536
 27.ร้อยโทปรีชา  พรรณสังข์  “พฤษภาคม  2536  “กันยายน  2538
 28.นายทรงพล  ชูเชิด  “ตุลาคม  2538  “กันยายน  2539
 29.นายยุทธศิลป์  เสนานาญ  “ตุลาคม  2539  “เมษายน  2541
 30.นายประมวล  สุทธิพงษ์ประชา  “เมษายน  2541  “เมษายน  2543
 31.นายไพบูลย์  ประสารพันธุ์  “พฤษภาคม  2543  “เมษายน  2544 
 32.นายพินิจ ตันสถิรานันท์  “พฤษภาคม  2544 “เมษายน  2545 
 33.เรืออากาศเอกประทีบ  จันทรยุคล  “พฤษภาคม  2545 “เมษายน  2546
 34.นายนพรัตน์  นาคประเสริฐ  “เมษายน  2546 “เมษายน  2547
 35.นายวุฒิรัตน์  มีผดุง  “เมษายน  2547 “เมษายน  2548
36. นายมนูญ  มุ่งพาลชล  “เมษายน  2548 “เมษายน  2549
 37.นายปรเมศ  อภัยสุวรรณ  “พฤษภาคม  2549 “มีนาคม  2550
 38.นายมนูญ  วสันต์  “เมษายน  2550  “เมษายน  2551
 39.นายสุรศักดิ์  บุญเพิ่ม  “เมษายน  2551  “มีนาคม  2553
 40.นายกมลาสน์  สุทธิธารณ์นฤภัย  “เมษายน  2553  “มีนาคม  2554
 41.นายวัฒนา  ชั้นบุญ  “เมษายน  2554 “มีนาคม  2555
 42.นายเผดิม  แสงอุไร  “เมษายน  2555  “มีนาคม  2556
 43.นายวุฒิชัย  วิชิตนาค  “เมษายน  2556  “มีนาคม  2557
 44.นายวิรัช  พิพัฒสัตยานุวงศ์  “เมษายน  2557 “มีนาคม  2558
 45.นายสุธา  เกียรติขจรฤทธิ์  “เมษายน  2558 “มีนาคม  2559
 46.ร้อยตำรวจเอกมาโนช เพ็งเพชร  “เมษายน  2559 “มีนาคม  2560
 47.พันตำรวจโทชน  อินพิทักษ์  “เมษายน  2560 “มีนาคม 2562
 48 นายนรเสฏฐ์  ประกอบไวทยกิจ ” เมษายน  2562 ” มีนาคม 2563
 49 นายชุติเดช  กอนวงษ์ “เมษายน 2563  ” มีนาคม 2564
 50 นายรุ่งเรือง  เถื่อนโต”  เมษายน 2564  ”  มีนาคม 2565
51นางอรทัย ลิ้มธนาคม  เมษายน 2565มีนาคม 2566
52นายธเนศ ทองไทย  เมษายน 2566ปัจจุบัน

สถิติคดี

ปีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.รวม
25562903023324123823693344275344455133754715
2557344309273302318 414356255  309242 227 243  3592
2558 193 224 179 207 193279 178  243291  198234  1822601
25592232533042612702232242682632292672433038
2560215243175235231171186 166  230213  256252 2573 
2561189217234243269 245313  311291 316  290 2793198 
2562248260250  287 288 221 300 325 272 235 261 202 3149
2563264278270261274285215270226211184199 2939
2564 230 179 254 226 253 235 222228 213213  363 233 2849
25651501751741471841681722261821731801712103
2566181
ปีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.รวม
2556182610192118112031172018229
25572018211017 29 20 14 1924 18 20  230
2558 12 11 9 20 1029 18  1427 33 19 183 
2559 533351 32 24 43 57 54 25  8 29413 
25601216141320 3317 18 16  23 2232 236 
2561 19 2028 21 15  2813 26 25 2417 26 262 
25621423 2827  18 29 2514  3015  27 18 268
2563251445232525171313162217255
2564 41 27 14 –40  29 1532 32 42  54 25351 
2565144822133326251535273028316
256625
ปีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.รวม
2556171419102640223352292619307
25572029211922 1125 20  29 4530  28 299
2558 50 32 – 31 2530 24 49 19 27 41 62 390
2559 –54  47 71 40 10 10346  34 557 473 
2560131615 –21 16 9 2020 – 130 
256116 – – 11 13 – 17 21 101 
256291012 20 11 12 21 126
25639191249217741349109
2564 6 11 5 6 6 6 8 1116  84
256553021872665891108
25669
ปีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.รวม
2556646546713832569
25572157104 ––  8 66
2558 4 4 2 7 5 60
2559411 6 2 2 4 14 8 6 8 73
256054755 – 7 254 
2561 5 3 310 45
2562–  – 2 9 4– 25 
2563314213131120
2564 1 5– – –  4–  3 2 2 21
256534263211544136
2566
ปีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.รวม
2556615591014618392249157
2557201013 10 2 2 67
2558 – 2 – 1 2– – 12 
2559– 1 2 1 12 – 1– 1– 9
25601113 5 4 1 2 – 3 23
2561 1– –  – 16
25621 123
2563 1–  2 9 –1–  26
2564 2– – –  – 8 27
256532122361
2566

ประกาศสำนักงานอัยการจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สำนักงานอัยการจังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

จัดซื้อจัดจ้าง

ดาวน์โหลดเอกสาร

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการจังหวัดพิษณุโลก
ถนนวังจันทน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทร. 0-5524-4034 โทรสาร 0-5525-8489 
E-mail : pislok@ago.go.th