ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่านสมพงศ์ เย็นแก้ว อธิบดีอัยการภาค ๖ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างคณะทำงานประจำศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิ

เด็กเยาวชนและสถาบันครอบครัวประจำจังหวัดพิษณุโลก และศูนย์พึ่งได้ OSCC สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

ในวันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ท่านสมพงศ์ เย็นแก้ว อธิบดีอัยการภาค ๖ และคณะได้เข้าตรวจเยี่ยม

ณ สำนักงานอัยการในท้องที่จังหวัดพิจิตร

กิจกรรมวันนวมินทรมหาราช “การทำบุญถวายสังฆทาน” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสพิเศษ

ปีแห่งการสวรรคต ครบ ๗ ปี หรือ “สัตตมวรรษ” พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ของสำนักงานอัยการภาค ๖

ในวันพุธที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ วัดโพธิญาณ ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

การประชุมข้าราชการฝ่ายอัยการภายในภาค ๖

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วัน พุธ ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ณ โรงแรมเดอะแกรนด์ ริเวอร์ไซด์ จังหวัดพิษณุโลก

จัดโดย สำนักงานอัยการภาค ๖

ท่านสมพงศ์ เย็นแก้ว
อธิบดีอัยการภาค ๖
เข้ารับตำแหน่ง อธิบดีอัยการภาค ๖ ในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ สำนักงานอัยการภาค ๖

วัน พฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖

ท่านสมพงษ์ เย็นแก้ว รองอธิบดีอัยการภาค ๖ รักษาการในตำแหน่ง อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีศาลสูงภาค ๖ ประธานในพิธี พร้อมด้วย ข้าราชการฝ่ายอัยการ สังกัด สำนักงานอัยการภาค ๖ ร่วมพิธีกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน (Thai National Flay Day) ประจำปี ๒๕๖๖ ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานอัยการภาค ๖

คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีภาค ๖

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 นายวิรัช พิพัฒสัตยานุวงศ์ รองอธิบดีอัยการภาค 6 นางสาวกัลยา แก้วอ้น อฝคช.ภ.6 พร้อมคณะออกตรวจราชการงาน สคช. งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ สคชจ.พิษณุโลก

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 นายวิรัช พิพัฒสัตยานุวงศ์ รองอธิบดีอัยการภาค 6 นางสาวกัลยา แก้วอ้น อฝคช.ภ.6 พร้อมคณะออกตรวจเยี่ยมศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ณ อบต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 นายวิรัช พิพัฒสัตยานุวงศ์ รองอธิบดีอัยการภาค 6 นางสาวกัลยา แก้วอ้น อฝคช.ภ.6 พร้อมคณะออกตรวจราชการงาน สคช. งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ สคชจ.กำแพงเพขร และออกตรวจเยี่ยมศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ณ เทศบาลตำบลนครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

วันอังคารที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2566 นางสาวกัลยา แก้วอ้น อฝคช.ภ.6 พร้อมคณะออกตรวจราชการงาน สคช. งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ สคชจ.พิจิตร

วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวกัลยา แก้วอ้น อฝคช.ภ.6 พร้อมคณะออกตรวจราชการงาน สคช. งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ สคชจ.สุโขทัย และสคชจ.สุโขทัย (สาขาสวรรคโลก) และตรวจเยี่ยมศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวกัลยา แก้วอ้น อฝคช.ภ.6 พร้อมคณะออกตรวจราชการงาน สคช. งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ สคชจ.เพชรบูรณ์, สคชจ.เพชรบูรณ์ (สาขาวิเชียรบุรี), สคชจ.เพชรบูรณ์ (สาขาหล่มสัก)และตรวจเยี่ยมศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 นางสาวกัลยา แก้วอ้น อฝคช.ภ.6 พร้อมคณะออกตรวจราชการงาน สคช. งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ สคชจ.อต. และร่วมกับ นายสิริพงษ์ สิริเสรีภาพ อจ.สคชจ.อต.และคณะออกตรวจเยี่ยมศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ณ อบต.นานกกก อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 นางสาวกัลยา แก้วอ้น อฝคช.ภ.6 พร้อมคณะออกตรวจราชการงาน สคช. งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ สคชจ.กพ. และร่วมกับ นายพงศ์พิพัฒน์ เขียวอุบล อจ.สคชจ.กพ.และคณะออกตรวจเยี่ยมศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ณ เทศบาลตำบลท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. นางสาวกัลยา แก้วอ้น อฝคช.ภ.6 เป็นผู้แทนอธิบดีอัยการภาค 6 เข้าร่วมงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว ร่วมกับ พมจ.พล.โดยมีนายจุติ ไกรฤกณ์ รมต.พม.เป็นประธาน ณ อบต.วัดพริก ต.วัดพริก อ.เมือง จ.พิษณุโลก

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 นายสมพงศ์ เย็นแก้ว รองอธิบดีอัยการภาค 6 พร้อมด้วย ร.ต.อ.มาโนช เพ็งเพชร อัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายภาค 6 เดินทางเปิดเยี่ยมศูนย์ประสานงานอัยการคุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชน และสถาบันครอบครัวประจำตำบลบ้านกลาง และตำบลวังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

สำนักงานอัยการภาค 6 โดยนายสมพงศ์ เย็นแก้ว รองอธิบดีอัยการภาค 6 เข้าร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ในโครงการสืบสานพระราชปณิธานแก่ราษฎร จังหวัดตาก โดยมี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ณ โรงเรียนบ้านแม่ตื่น อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ในวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565


เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 65 ร้อยตำรวจเอกมาโนช เพ็งเพชร อัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายภาค 6 ร่วมพิธีเปิดศูนย์ประสานงานอัยการคุ้มครองสิทธิเด็กฯ ประจำตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิณุโลก

เกี่ยวกับสำนักงาน

ประวัติสำนักงานอัยการภาค 6

อำนาจหน้าที่

ผังโครงสร้างสำนักงาน

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร

บุคลากร

สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา ๑ ภาค ๖

สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา ๒ ภาค ๖

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือฯ ภาค ๖

สำนักอำนวยการ สำนักงานอัยการภาค 6


ส่วนอำนวยการ

ส่วนคลังภาค

ฝ่ายพัสดุ

ส่วนบริหารงานคดี

ส่วนสนับสนุนฝ่ายคดีอาญาและวินัย

ส่วนสนับสนุนฝ่ายคุ้มครองสิทธิ
และช่วยเหลือทางกฏหมายแก่ประชาชน

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งอัยการพิเศษประจำเขต ๖

ชื่อ-สกุลช่วงเวลาดำรงตำแหน่ง
๑.  หลวงวิภัชน์พจนกร
๒.  หลวงอรรถกมลยบุตยานุวัตร
๓.  หลวงอรรถวินิจเนตินาท
๔.  หลวงอรรถนาทเนติธร
๕.  ขุนวิจัยจรรยา
๖.  นายเฟื่อง  รัชตพันธุ
๗.  หลวงอรรถประกาศกิดาการ
๘.  นายขุน  ศรียาภัย
๙.  นายผ่อง  มิลินทางกูร
๑๐.  นายโปร่ง  เปล่งศรีงาม
๑๑.  นายบุญญฤทธิ์  เจริญผลมีนาคม  ๒๕๐๙- มิถุนายน  ๒๕๑๒
๑๒.  นายปาน  รวีวงศ์     มิถุนายน  ๒๕๑๒ – เมษายน  ๒๕๑๓
๑๓.  นายประกอบ  วรพิทยุต เมษายน  ๒๕๑๓ – มกราคม  ๒๕๑๔
๑๔.  นายอำนาจ  สูตะบุตร   มกราคม  ๒๕๑๔ – มกราคม  ๑๕๑๕
๑๕.  นายวิศิษฎ์  วุฒิพฤกษ์ตุลาคม  ๒๕๑๕- พฤศจิกายน  ๒๕๑๖
๑๖.  นายปรีชา  พัววิไลย์ พฤศจิกายน  ๒๕๑๖ – ธันวาคม  ๒๕๑๗
๑๗.  นายดำรง  ไกรฤทธิ์   ธันวาคม  ๒๕๑๗ – พฤศจิกายน  ๒๕๒๐
๑๘.  นายสุจินต์  ทิมสุวรรณพฤศจิกายน  ๒๕๒๐ – มกราคม  ๒๕๒๑
๑๙.  นายพิมล  จันทรศรีวงศ์มกราคม  ๒๕๒๑- ธันวาคม  ๒๕๒๑
๒๐.  นายโยธิน  เกษมทรัพย์ ธันวาคม  ๒๕๒๑- ธันวาคม  ๒๕๒๒
๒๑.  นายสุนทร  ดนตรี     ธันวาคม  ๒๕๒๒- ตุลาคม  ๒๕๒๖
๒๒.  นายกนก  ภูษาทอง     ตุลาคม  ๒๕๒๖- ตุลาคม  ๒๕๒๘ 
๒๓.  นายบัณฑิต  เลิศวานิช ตุลาคม  ๒๕๒๘- ตุลาคม  ๒๕๒๙
๒๔.  นายอมร  มิลินทานุช   ตุลาคม  ๒๕๒๙- ตุลาคม  ๒๕๓๑
๒๕.  นายวิทยา  ปัตตพงศ์   ตุลาคม  ๒๕๓๑- ตุลาคม  ๒๕๓๓
๒๖.  นายสุนทร  เบ็ญจนิรัตน์ตุลาคม  ๒๕๓๓- ตุลาคม  ๒๕๓๕
๒๗.  นายประทีป  เปรื่องวงศ์ตุลาคม  ๒๕๓๕- เมษายน  ๒๕๓๖
๒๘.  นายประสาน  สุสิกขโกศลพฤษภาคม  ๒๕๓๖  – กันยายน  ๒๕๓๘

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งอธิบดีอัยการเขต ๖

ชื่อ-สกุล ช่วงเวลาดำรงตำแหน่ง
๑.  นายธาดาพันธ์  อังกินันทน์๑  ตุลาคม  ๒๕๓๘ – ๓๐  กันยายน  ๒๕๔๓
๒.  นายสนอง  สุวรรณฤทธิ์ ๑  ตุลาคม  ๒๕๔๓ – ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๔๔
๓.  นายปรีดี  จุลเจิม     ๑๗  ธันวาคม  ๒๕๔๔  – ๓๐  กันยายน  ๒๕๔๖
๔.  นายประวัติ  วีรกุล   ๑  ตุลาคม  ๒๕๔๖ – ๓๐  กันยายน  ๒๕๔๗
๕.  นายสุเมธ  ชัยช่วงโชค ๑  ธันวาคม  ๒๕๔๗ – ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๔๘
๖.  นายชาญวิทย์  เจริญพจน์๑  พฤศจิกายน  ๒๕๔๘  – ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๕๐
๗.  นายไพศาล  หิรัญสาลี   ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐ – ๗  ธันวาคม  ๒๕๕๓  

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งอธิบดีอัยการภาค ๖

ชื่อ-สกุล ช่วงเวลาดำรงตำแหน่ง
๑.  นายไพศาล  หิรัญสาลี   ๘  ธันวาคม  ๒๕๕๓  – ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๔
๒.  นายวิทยา  เหลืองโรจนกุล๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔  – ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๖
๓.  นายอาทร  สิขัณฑกนาค   ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๕๖  – ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๘
๔.  นายกิตติ  แก้วทับทิม ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๘  – ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๐
๕.  นายจิรพล  วชิรไพศาล   ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๐  – ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๑
๖.   นายชัยวัฒน์  โล่วณิชเกียรติกุล๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑  – ๓๐  กันยายน ๒๕๖๒
๗.   นายนิรันดร์   วุฒิวัฒน์๑ ตุลาคม ๒๕๖๒  – ๓๐  กันยายน ๒๕๖๓
๘.  นายพิทย์  จันทรศรีวงศ์๑ ตุลาคม ๒๕๖๓  – ๓๐  กันยายน ๒๕๖๔
๙.  นายพิษณุ วิเชียรสรรค์ ๑  ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
๑๐.นายกมลาสน์ สุทธิธารณ์นฤภัย๑ ตุลาคม ๒๕๖๕-๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
๑๑.นายสมพงศ์ เย็นแก้ว๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ปัจจุบัน

สถิติคดี

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการภาค 6

อาคารสำนักงานอัยการภาค 6 ถ.พิษณุโลก-เต็งหนาม ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ 0 5528 0644-5, 0 5528 0737

แฟกซ์ 0 5532 1185 (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป), 0 5532 1186 (ฝ่ายบริหารงานคดี)

e-mail : region6@ago.go.th