ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานอัยการสูงสุด
เรื่อง เจตนารมณ์เป็น “องค์กรไร้ความรุนแรง


ประกาศเจตนารมณ์
เรื่อง ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
(No Gift Policy)

เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี ๒๕๖๖
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย
จึงจัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ ณ บริเวณหน้าเสาธงของหน่วยงาน
โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงานเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย
เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม
และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยคณะบุคลากร
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีลงนามถวายพระพร
และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566


วันที่ 26 มิถุนายน 2566 อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย
เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 26 มิถุนายน 2566
ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย

สำนักงานอัยการเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย
ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและถวายพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ
เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ณ อาคารวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย

วันที่ 28 ธันวาคม 2565
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย พร้อมคณะ
ร่วมกิจกรรมสาธารณกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่ 26 ธันวาคม 2565
นางสาวพนิดา มงคลศุภนิมิต รองอัยการจังหวัด
ร่วมปฏิบัติหน้าที่รับข้อร้องเรียน ร่วมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมจังหวัดสุโขทัย
ณ ตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565
นายพิทักษ์ แก้วรอด อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมด้วยคณะ
เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
ณ บริเวณหน้าลานพรบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565
นายพิทักษ์ แก้วรอด อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมด้วยคณะ
เข้าร่วมพิธีรับไฟพระฤกษ์และพระประทีปพระราชทาน
เนื่องในงานลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ ประจำปี 2565
ณ บริเวณหน้าเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี

วันที่ 29 ตุลาคม 2565
นายพิทักษ์ แก้วรอด อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมด้วยคณะ
เข้าร่วมกิจกรรมใส่บาตรรับรุ่งอรุณ
ณ สะพานบุญวัดตระพังทอง

วันพฤหัสบดี ที่ 13 ตุลาคม 2565
นางสาวพนิดา มงคลศุภนิมิต พร้อมด้วยคณะ
เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ณ อาคารวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย
เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม
และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
ณ วัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมจิตอาสา
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาแหล่งน้ำ โดยการร่วมปล่อยปลาพันธุ์พื้นเมือง
ณ แผ่นดินรูปหัวใจ ทุ่งทะเลหลวง

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย
เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม
และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ณ วัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย


เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย
จึงจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
ประกอบด้วยพิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีลงนามถวายพระพร
และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาท ในฐานะข้าของแผ่นดิน
ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป

วันอังคาร ที่ 5 กรกฎาคม 2565
นายพิทักษ์ แก้วรอด ผู้แทนสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย
เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
ณ ศาลาการเปรียญ (ศาลาพิบูลวราศรัย) วัดตระพังทอง

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565
นายพิทักษ์ แก้วรอด ผู้แทนสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย
เข้าร่วมงานรัฐพิธี “วันที่ระลึกคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล”
ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ ศาลากางจังหวัดสุโขทัย

วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565
พนักงานอัยการ ข้าราชการธุรการฝ่ายอัยการ พร้อมคณะ
เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
และเข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่ม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
ณ อาคารวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565
นายพิทักษ์ แก้วรอด ผู้แทนสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย
เข้าร่วมงานรัฐพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว”
ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ ศาลากางจังหวัดสุโขทัย

วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2565 อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย
พร้อมพนักงานอัยการและเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
ณ บริเวณอาคารสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย

วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 นางสาวพนิดา  มงคลศุภนิมิต รองอัยการจังหวัด
ผู้แทน สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย
เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายเครื่องราชสักการะในวันยุทธหัตถี
ณ อาคารวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย

วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 นายกษิดิ์เดช  เรืองสว่าง อัยการจังหวัดประจำสำนักงาอัยการสูงสุด
ผู้แทน สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย
เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายเครื่องราชสักการะในวันพ่อขุนราชคำแหงมหาราช
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมาหาราช บรมนาถบพิตร
และพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม
นางสาวพนิดา  มงคลศุภนิมิต ผู้แทนอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย
ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมาหาราช บรมนาถบพิตร
ในวันที่ 5 ธันวาคม 2564
ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย

วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 นางสาวพนิดา  มงคลศุภนิมิต รองอัยการจังหวัด
ผู้แทนสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย
เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันปิยะมหาราช

เนื่องในวนคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัยพร้อมด้วยคณะอัยการและเจ้าหน้าที่
ร่วมชุมนุมกันและพร้อมใจยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ณ สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย
วันที่ 13 ตุลาคม  2564

เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง อธิบอัยการภาค ๖
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย
ได้เข้ามอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีและต้อนรับ ท่านพิษณุ วิเชียรสรรค์ อธิบดีอัยการภาค ๖
ในวันที่  ๖  ตุลาคม  ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สำนักงานอัยการ ๖

เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (28 กันยายน ของทุกปี)
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย
โดยมี นางสาวประมาขวัญ  ใช้เจริญพงศ์ รักษาการในตำแหน่ง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวเป็นประธาน
มีข้าราชการอัยการ ข้าราชการธุรการฝ่ายอัยการ และผู้เชิญธงเข้าร่วมกิจกรรม
ในเวลา 08.00 นาฬิกา ณ บริเวณหน้าเสาธงของส่วนราชการ

กิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564
ณ อาคารวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย

เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เมษายน 2564 เพื่อแสดงถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาบรมราชกุมารี

เกี่ยวกับสำนักงาน

อำนาจหน้าที่
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัยมีอำนาจและหน้าที่ดำเนินคดีอาญาที่อยู่ในอำนาจของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย ดังนี้

         ในคดีอาญา มีอำนาจพิจารณาสั่งคดีกรณีที่ผู้กระทำความผิดมีอายุยังไม่ถึงสิบแปดปีและผู้ กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ผู้กระทำผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 ที่มีอายุตั้งแต่สิบแปดปีด้วย

        คดีอาญาเรื่องใดที่ผู้เสียหายมีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทนเพราะเหตุได้รับ อันตรายแก่ชีวิต แก่ร่างกาย จิตใจ หรือได้รับความเสื่อมเสียต่อเสรีภาพในร่ากาย ชื่อเสียง หรือได้รับความเสียหายในทางทรัพย์สินเนื่องมาจากการกระทำความผิดของจำเลย พนักงานอัยการจะแจ้งผู้เสียหายทราบถึงสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทนเพื่อผู้เสีย หายได้รับการเยียวยาจากการเสียหาย

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร

บุคลากร

    รายนามผู้ดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดสุโขทัย(แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว) 
ลำดับชื่อ – สกุลระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1.นายขวัญชัย  สกุลสรรเสริญเม.ย.2545 – เม.ย.2546
2.นายบรรจง  ละมุนตรีเม.ย.2546 – 29 พ.ย.2546
 รายนามผู้ดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย 
1.นายบรรจง  ละมุนตรี30 พ.ย.2546 – 3 เม.ย.2548
2.นางวารุณี  ศุขอารีย์4 เม.ย.2548 – 30 เม.ย.2549
3.นายณรงค์  อังคสิงห์1 พ.ค.2549 – 1 เม.ย.2550
4.นายสุภัทร์  ไพสิน2 เม.ย.2550 – 31 มี.ค.2551
5.นางวราภรณ์  จันทนากูล1 เม.ย.2551 – 31 มี.ค.2553
6.นางอังศุวัฒนา  กลิ่นจันทร์1 เม.ย.2553 – 31 มี.ค.2554
7.นายสมชาย  คชไกร1 เม.ย.2554 – 31 มี.ค.2556
8.นายธนิศร์  กฤษณะบำรุง1 เม.ย.2556 – 31 มี.ค.2557
9.นายมานะ  จั่นแย้ม1 เม.ย.2557 – 30 มี.ค.2558
10.นายอาคม  นวพิพัฒน์ 1 เม.ย.2558 – 30 มี.ค.2560
11.นายดุสิต  แช่มชื่น1 เม.ย.2560 – 31 มี.ค. 2562
12.นายพันศักดิ์  อภิสิทธิ์ศักดิ์1 เม.ย. 2562 – 31 มี.ค. 2563
13.นายรุ่งเรือง  เถื่อนโต1 เม.ย. 2563 – 31 มี.ค. 2564
14.นางสาวประมาขวัญ  ใช้เจริญพงศ์1 เม.ย. 2564 – 31 มี.ค. 2565
15.นายกิตติภาส ไพบูลย์วรพิสิฐ1 เม.ย. 2565 – ปัจจุบันนายวิวัฒน์ แก่นจันทร์
พนักงานขับรถยนต์

นางไพรินทร์ ลาลำโกน
พนักงานรักษาความสะอาด

สถิติงาน

ปริมาณคดี ปี 2565

ติดต่อหน่วยงาน