ภาพกิจกรรม

วันที่ 23 ต.ค. 2566 เวลา 08.00 น. นางสาวสิรินาท บางสมบุญ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันปิยมหาราช หน้าศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี


วันที่ 13 ต.ค.2566 เวลา 07.00 น. ร้อยตำรวจเอก ธีระยุทธ แรงเขตร์การ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี
เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันนวมินทรมหาราช
ณ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม (วัดทุ่งแก้ว) อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

ต่อจากนั้น เวลา 09.30 น. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา และกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ณ บริเวณวงเวียนหอนาฬิกา อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี


วันที่ 1 ต.ค.2566 เวลา 09.00 น. นางสาวกุลนิดา ศักดิ์สุภา อัยการจังหวัดผู้ช่วย
เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4
ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาด อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี


วันที่ 28 ก.ย. 2566 เวลา 08.00 น. ร้อยตำรวจเอก ธีระยุทธ  แรงเขตร์การ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี
นำคณะข้าราชการฝ่ายอัยการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ
และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) 28 กันยายน 2566
ณ บริเวณหน้าเสาธง อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดอุทัยธานี


วันที่ 12 ส.ค. 2566 เวลา 07.30 น. นางสาวสิรินาท บางสมบุญ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
เข้าร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล 3 ศาสนา คือ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต์ พร้อมทั้งพิธีทำบุญตักบาตร แด่พระสงฆ์
เพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566
ณ บริเวณวงเวียนห้าแยกวิทยุ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

เวลา 18.00 น. เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566
ณ บริเวณวงเวียนหอนาฬิกา อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี


วันที่ 7 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
พระบิดาแห่งกฎหมายไทย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านและเป็นการเชิดชูเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์
ในพระกรณียกิจที่พระองค์ทรงกระทำเพื่อบ้านเมืองและประเทศชาติ

ร้อยตำรวจเอก ธีระยุทธ แรงเขตร์การ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี
นำคณะข้าราชการอัยการ ข้าราชการธุรการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี
ร่วมพิธีสงฆ์และพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ “วันรพี” ประจำปี 2566 ณ อาคารศาลจังหวัดอุทัยธานี


วันที่ 28 ก.ค. 2566 เวลา 06.30 น.นางสาวกุลนิดา ศักดิ์สุภา อัยการจังหวัดผู้ช่วย
เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566
ณ บริเวณห้าแยกวงเวียนวิทยุ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

เวลา 17.30 น. ได้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 71 พรรษา 28 กรกฎาคม 2566
ณ บริเวณวงเวียนหอนาฬิกา อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 


วันที่ 11 ก.ค. 2566 เวลา 08.30 น.นางสาวกุลนิดา ศักดิ์สุภา อัยการจังหวัดผู้ช่วย
เข้าร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี


วันที่ 4 ก.ค. 2566 เวลา 9.30 น. นางสาวสิรินาท บางสมบุญ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระกุศล สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2566
วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี


วันที่ 26 มิ.ย. 2566 เวลา 8.00 น. ร้อยตำรวจเอกธีระยุทธ แรงเขตร์การ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี
ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566
ณ ลานสุพรรณิการ์ ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี


วันที่ 9 มิ.ย. 2566 เวลา 8.30 น. ร้อยตำรวจเอกธีระยุทธ แรงเขตร์การ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี
เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8
ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี


วันที่ 3 มิ.ย. 2566 เวลา 07.30 น.นางสาวกุลนิดา ศักดิ์สุภา อัยการจังหวัดผู้ช่วย
เข้าร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566

ณ วัดมณีสถิตกปิฐาราม พระอารามหลวง (วัดทุ่งแก้ว) อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
ต่อจากนั้น เวลา 19.19 น.
เข้าร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566
ณ วัดมณีสถิตกปิฎฐาราม พระอารามหลวง (วัดทุ่งแก้ว) อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี


วันที่ 30 พ.ค. 2566 เวลา 8.00 น.นางสาวกุลนิดา ศักดิ์สุภา อัยการจังหวัดผู้ช่วย
เข้าร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี


วันที่ 25 เม.ย. 2566 เวลา 8.30 น. ร้อยตำรวจเอกธีระยุทธ แรงเขตร์การ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี
เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี


วันที่ 6 เม.ย. 2566 เวลา 7.30 น. นางสาวสิรินาท บางสมบุญ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
เข้าร่วมพิธีบวงสรวงสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก สมเด็จพระชนกาธิบดี และพิธีถวายราชสักการะ
และถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ณ บริเวณอนุสาวรีย์ สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก บนยอดเขาสะแกกรัง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี


วันที่ 31 มี.ค. 2566 เวลา 8.30 น. นางสาวสิรินาท บางสมบุญ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาเจษฎาราชเจ้าและวันข้าราชการพลเรือน
ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี


วันที่ 18 มี.ค. 2566 เวลา 8.00 น.นางสาวกุลนิดา ศักดิ์สุภา อัยการจังหวัดผู้ช่วย
เข้าร่วมประกอบพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
เนื่องในวันท้องถิ่นไทยประจำปี 2566


วันที่ 2 มี.ค. 2566 เวลา 9.00 น. นางสาวกุลนิดา ศักดิ์สุภา อัยการจังหวัดผู้ช่วย
เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร“พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”

เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566
ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี


วันที่ 27 ก.พ. 2566 เวลา 13.00 น. ร้อยตรีหญิงศุภิสร บุญเส็ง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี
เข้าร่วมพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2566
ณ ศาลาสังฆสภา วัดมณีสถิตกบิฏธาราม (วัดทุ่งแก้ว) พระอารามหลวง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี


วันที่ 24 ม.ค. 66 เวลา 08.30 น. นางสาวกุลนิดา ศักดิ์สุภา อัยการจังหวัดผู้ช่วย
เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
รัชกาลที่ 2 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี


วันที่ 22 ก.พ. 2566 เวลา 09.00 น. ร้อยตรีหญิงศุภิสร บุญเส็ง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี
เป็นประธานเปิดโครงการกีฬาเชื่อมสัมพันธ์สำหรับเด็กและเยาวชนกับบุคลากรและเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี


วันที่ 17 ก.พ. 2566 เวลา 10.00 น. ร้อยตรีหญิงศุภิสร บุญเส็ง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี
เข้าร่วมพิธีถวายภัตตาหารพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแด่พระภิกษุ สามเณร
ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ปี พ.ศ.2566
ณ วัดมณีสถิตกปิฎฐาราม พระอารามหลวง (วัดทุ่งแก้ว) อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี


วันที่ 25 ม.ค. 66 เวลา 08.30 น. สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี
เข้าร่วมพิธีลาสิกขา ปิดโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ณ วัดมณีสถิตกปิฎฐาราม พระอารามหลวง (วัดทุ่งแก้ว) อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี


วันที่ 25 ม.ค. 66 เวลา 14.00 น. ร้อยตรีหญิงศุภิสร บุญเส็ง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี
จัดประชุมการขับเคลื่อนประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ของสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


วันที่ 23 ม.ค. 66 เวลา 07.30 น.นางสาวสิรินาท บางสมบุญ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์(ข้าวสารอาหารแห้ง) จำนวน 99 รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร
มีพระพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน ณ วัดมณีสถิตกปิฎฐาราม พระอารามหลวง (วัดทุ่งแก้ว) อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี


วันที่ 19 ม.ค. 66 เวลา 14.30 น. ร้อยตรีหญิงศุภิสร  บุญเส็ง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี
เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระพรชัยมงคล
แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
ณ วัดมณีสถิตกปิฎฐาราม พระอารามหลวง (วัดทุ่งแก้ว) อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี


วันที่ 18 ม.ค. 66 เวลา 08.00 น.นางสาวสิรินาท บางสมบุญ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี


วันที่ 17 ม.ค. 66 เวลา 8.30 น. นางสาวกุลนิดา ศักดิ์สุภา อัยการจังหวัดผู้ช่วย
เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี


วันที่ 10 ม.ค. 66 เวลา 7.30 น. ร้อยตรีหญิงศุภิสร  บุญเส็ง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี
เข้าร่วมพิธีอุปสมบท และพิธีฉลองพระภิกษุใหม่ผู้ที่บรรพชาอุปสมบทถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ณ วัดมณีสถิตกปิฎฐาราม พระอารามหลวง (วัดทุ่งแก้ว) อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี


วันที่ 9 ม.ค. 66 เวลา 16.30 น. สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี
เข้าร่วมพิธีบรรพชาสามเณร ผู้ที่บรรพชาอุปสมบทถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ณ วัดมณีสถิตกปิฎฐาราม พระอารามหลวง (วัดทุ่งแก้ว) อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี


วันที่ 9 ม.ค. 66 เวลา 07.00 น. สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี
เข้าร่วมพิธีปลงผมนาค ผู้ที่บรรพชาอุปสมบทถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ณ วัดมณีสถิตกปิฎฐาราม พระอารามหลวง (วัดทุ่งแก้ว) อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี


วันที่ 28 ธ.ค. 65 เวลา 7.30 น. นางสาวกุลนิดา ศักดิ์สุภา อัยการจังหวัดผู้ช่วย
เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี


วันที่ 22 ธ.ค. 65 เวลา 14.30 น. ร้อยตรีหญิงศุภิสร  บุญเส็ง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี
เข้าร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล 3 ศาสนา เพื่อถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ณ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง ( วัดทุ่งแก้ว ) อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี


วันที่ 22 ธ.ค. 65 เวลา 06.30 น.นางสาวสิรินาท บางสมบุญ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ให้หายจากพระอาการประชวร
ณ บริเวณห้าแยกวงเวียนวิทยุ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี


วันที่ 19 ธ.ค. 65 เวลา 08.30 น.นางสาวสิรินาท บางสมบุญ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังใหม่)

และเวลา 08.45 น.เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์ปลาไทยและสัตว์น้ำจืด จำนวน 9 ชนิด
ณ บริเวณลานสุพรรณิการ์ ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน


วันที่ 5 ธ.ค. 65 เวลา 07.00 น.นางสาวสิรินาท บางสมบุญ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ บริเวณห้าแยกวงเวียนวิทยุ
และเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี
เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ
และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565


วันที่ 2 ธ.ค. 65 เวลา 08.45 น. นางสาวกุลนิดา ศักดิ์สุภา อัยการจังหวัดผู้ช่วย
เข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2565)จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2565
ณ ศาลาสังฆสภาวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี


วันที่ 25 พ.ย. 65 เวลา 07.30 น. ร้อยตรีหญิงศุภิสร  บุญเส็ง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี
เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี


วันที่ 14 พ.ย. 65 เวลา 08.30 น. นางสาวกุลนิดา ศักดิ์สุภา อัยการจังหวัดผู้ช่วย
เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565
ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี


วันที่ 3 พ.ย. 65 เวลา 10.00 น. นางสาวกุลนิดา ศักดิ์สุภา อัยการจังหวัดผู้ช่วย
เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการเล่าเรียนหลวงสำหรับพระภิกษุสงฆ์ไทย จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2565
ณ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม (วัดทุ่งแก้ว) อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี


วันที่ 23 ต.ค. 65 เวลา 08.00 น.นางสาวสิรินาท บางสมบุญ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี


วันที่ 13 ต.ค. 65 เวลา 06.30 น.ร้อยตรีหญิงศุภิสร  บุญเส็ง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี
เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม (วัดทุ่งแก้ว) อำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานี และเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ณ ห้องประชุมอาคาร 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี


วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 น. นางสาวสิรินาท  บางสมบุญ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธาน


วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. ร้อยตรีหญิงศุภิสร  บุญเส็ง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี
นำคณะข้าราชการอัยการและข้าราชการธุรการ สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย
28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 28 กันยายน 2565
โดยร่วมกับสำนักงานอัยการจังหวัดอุทัยธานี และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี


วันที่ 3 ก.ย.2565 เวลา 12.30 น. นางสาวกุลนิดา ศักดิ์สุภา อัยการจังหวัดผู้ช่วย
เข้าร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ ศาลา 12 ไร่ วัดจันทาราม (ท่าซุง) ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี


วันที่ 12 ส.ค.2565 เวลา 17.15 น. นางสาวสิรินาท  บางสมบุญ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
ณ ห้องประชุมอาคาร 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี


วันที่ 12 ส.ค.2565 เวลา 06.30 น. ร้อยตรีหญิงศุภิสร  บุญเส็ง อัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี
เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
ณ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

และเข้าร่วมประกอบพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา และรับฟังพระธรรมเทศนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
ณ ห้องประชุมอาคาร 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี


วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ร้อยตรีหญิงศุภิสร บุญเส็ง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี
นำคณะข้าราชการฝ่ายอัยการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานวันรพี ประจำปี 2565
ณ หน้าอาคารศาลจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี


วันที่ 2 สิงหาคม 2565 นางสาวกุลนิดา ศักดิ์สุภา อัยการจังหวัดผู้ช่วย
เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ณ ห้องแสดง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก


วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 นางสาวกุลนิดา ศักดิ์สุภา อัยการจังหวัดผู้ช่วย
เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565


วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.00 น. ร้อยตรีหญิงศุภิสร บุญเส็ง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี
เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พุทธศักราช 2565
ณ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี


วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.30 น. นางสาวสิรินาท บางสมบุญ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
เข้าร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี


วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ร้อยตรีหญิงศุภิสร  บุญเส็ง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี
เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ ห้องแสดง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก


วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 8.30 น. ร้อยตรีหญิงศุภิสร บุญเส็ง อัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี
เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลลงนามถวายพระพร และเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2565
ณ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี


วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ร้อยตรีหญิงศุภิสร บุญเส็ง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี และ นางสาวสิรินาท บางสมบุญ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
ได้รับเชิญเป็นวิทยากร เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาสำหรับเด็กและเยาวชน ตามโครงการ “การป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน
เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยนำเครือข่ายชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2565″ แก่กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านอำเภอบ้านไร่
ณ อาคารหอประชุม อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี


วันที่ 9 มิถุนายน 2565 นางสาวกุลนิดา ศักดิ์สุภา อัยการจังหวัดผู้ช่วย
เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบามสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
ณ ห้องประชุมอาคาร 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ร้อยตรีหญิง ศุภิสร บุญเส็ง อัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี
เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ บริเวณห้าแยกวิทยุ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
และพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 ณ บริเวณลานสุพรรณิการ์ หน้าศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 นางสาวสิรินาท บางสมบุญ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
เข้าร่วมประกอบพิธี วันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ ห้องประชุมอาคาร 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี


วันที่ 25 เมษายน 2565 นางสาวกุลนิดา ศักดิ์สุภา อัยการจังหวัดผู้ช่วย
เข้าร่วมประกอบพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”
ณ ห้องประชุมอาคาร 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี


วันที่ 6 เมษายน 2565 ร้อยตรีหญิง ศุภิสร บุญเส็ง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี
เข้าร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
วางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ และถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ณ ห้องประชุมอาคาร2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จ.อุทัยธานี


วันที่ 1 เมษายน 2565 นางสาวสิรินาท บางสมบุญ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2565 และกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ และ Open House เปิดบ้านวิชาชีพ ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์


วันที่ 18 มีนาคม 2565 นายปณิธาน จารุวิเศษศรี อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี
เข้าร่วมประกอบพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทยประจำปี 2565
ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดอุทัยธานีหลังเก่า


วันที่ 2 มีนาคม 2565 วันนี้ เวลา 09.00 น. ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานีนายปณิธาน จารุวิเศษศรี อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โดยมีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วย นายอลงกต วรกี นายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นในการพัฒนาฝีมือการช่างเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและเพื่อให้แรงงาน และช่างฝืมือไทยต่างได้ย้อนเห็นถึงคุณค่าของช่างฝีมือ


วันที่ 24 มกราคม 2565 วันนี้ เวลา 8.30 น. นายปณิธาน จารุวิเศษศรี อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โดยมีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน พร้อมด้วย นายอลงกต วรกีและนายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี


วันที่ 18 มกราคม 2565 วันนี้ นายปณิธาน จารุวิเศษศรี อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมประกอบพิธีประกอบพิธีถวายราชสักการะวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทย โดยมีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายอลงกต วรกีและนายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชา


วันที่ 17 มกราคม 2565 วันนี้ เวลา 07.30 น. นายปณิธาน จารุวิเศษศรี อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมประกอบพิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทย โดยมีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายอลงกต วรกีและนายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี


เกี่ยวกับสำนักงาน

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร

สถิติคดี

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี
อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดอุทัยธานี (ชั้น 3)
ถ.วงศาโรจน์ ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000
โทรศัพท์ 0-5651-4150 โทรสาร 0-5651-2921
Email: uthai-ju@ago.go.th

นางสาวเยี่ยมรุ้ง หัตถะกา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
E-mail : uthai-ju@ago.go.th