ข่าวประชาสัมพันธ์

วันปิยะมหาราช

เมื่อวันที่ 23 ต.ค. 66 นายประภาส บุญเสรฐ อัยการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายอรรถพล พูลเผ่า นิติกรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายบังคม และกล่าวน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี


วันนวมินทรมหาราช

เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 66 นายประภาส บุญเสรฐ อัยการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลา และกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันนวมินทรมหาราช เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แสดงออกถึงความจงรักภักดี และร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2566 นายประภาส บุญเสรฐ อัยการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นางสาวตวงพร ช่างเรียน อัยการจังหวัดผู้ช่วย เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช  ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี


วันพระราชทานธงชาติไทย

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 นำโดย นายประภาส บุญเสรฐ อัยการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยพนักงานอัยการ และข้าราชการธุรการ เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย เพื่อเป็นการน้อมรำลักในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว


สำนักงานคดีแรงงานภาค 6 ตรวจราชการ

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ร่วมต้อนรับท่านอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานภาค ๖ ท่านประสิทธิ์ บัวรักษ์ และคณะ ตรวจราชการ ตรวจเยี่ยม ณ อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดอุทัยธานี


กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2566

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2566 >> นายประภาส บุญเสรฐ อัยการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2566  โดยมีกิจกรรม พิธีทำบุญตักบาตรถวาย
พระราชกุศล พิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และในช่วงค่ำ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณวงเวียนหอนาฬิกา


วันรพี ประจำปี 2566

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายประภาส บุญเสรฐ อัยการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยข้าราชการอัยการ ข้าราชการธุรการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานพิธี “วันรพี ประจำปี 2566 ” ณ อาคารศาลจังหวัดอุทัยธานี


กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 >> นายประภาส บุญเสรฐ อัยการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 โดยมีกิจกรรม พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และในช่วงค่ำ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณวงเวียนหอนาฬิกา


พิธีลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 น. สำนักงานอัยการจังหวัดอุทัยธานี จัดพิธีลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 โดยมี นายประภาส บุญเสรฐ อัยการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธี นำคณะข้าราชการฝ่ายอัยการและเจ้าหน้าที่ทุกสำนักงานอัยการในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารสำนักงานอัยการหวัดอุทัยธานี


โครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 26 ก.ค.66 นายประภาส บุญเสรฐ อัยการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย นางสาวตวงพร ช่างเรียน อัยการจังหวัดผู้ช่วย ร่วมโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดอุทัยธานี ณ อุทัยธานีรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี


พิธีเจริญพระพุทธมนต์

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายประภาส บุญเสรฐ อัยการจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง


บันทึกเทป วันแม่แห่งชาติ

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายประภาส บุญเสรฐ อัยการจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร 12 สิงหาคม 2566 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ . ณ ห้องแสดงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก (NBT พิษณุโลก)


พิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

เมื่อวันที่ 11กรกฎาคม 2566 (เวลา 08.30 น.) นายประภาส บุญเสรฐ อัยการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นางสาวศศิกานต์ บางสมบุญ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เข้าร่วมพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี


พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระกุศล สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายประภาส บุญเสรฐ อัยการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นางสาวตวงพร ช่างเรียน อัยการจังหวัดผู้ช่วย เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระกุศล สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2566 ณ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองอุทัยธานี พระอารามหลวง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี.


รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00 นาฬิกา

นายประภาส บุญเสรฐ อัยการจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566 ณ ลานสุพรรณิการ์ ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี


พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 07.30 นาฬิกา

นายประภาส บุญเสรฐ อัยการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายอิทธิพล น้อยคำ รองอัยการจังหวัด พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานอัยการจังหวัดอุทัยธานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วงเวียนห้าแยกวิทยุ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี


เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 17.00 นาฬิกา

นายประภาส บุญเสรฐ อัยการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายณัทรัฏฐ์ ลีลาอมรพันธ์ อัยการจังหวัดผู้ช่วย พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานอัยการจังหวัดอุทัยธานี ร่วมพิธี วางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 ณ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง (วัดทุ่งแก้ว)


เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 07.00 นาฬิกา

นายประภาส บุญเสรฐ อัยการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานอัยการจังหวัดอุทัยธานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 โดยมีพระสงฆ์ 46 รูป ออกรับบิณฑบาตข้าวสาร อาหารแห้ง ดอกไม้ธูปเทียน จากพุทธศาสนิกชนที่มาตั้งแถวรอทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน ณ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง (วัดทุ่งแก้ว) จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นำคณะส่วนราชการทุกหมู่เหล่า ร่วมปล่อยปลาตะเพียนขาว จำนวนกว่า 200,000 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน ณ บริเวณลานสุพรรณิการ์ ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี


ร่วมโครงการสืบสานพระราชปณิธาน (คสป.) ณ จังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 25 พฤษภคม 2566 ท่านนารี ตัณฑเสถียร อัยการสูงสุด พร้อมด้วยคณะอัยการ ธุรการ สำนักงานอัยการจังหวัดอุทัยธานี ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ในโครงการสืบสานพระราชปณิธาน (คสป.) แก่ราษฎรจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งสำนักงานองคมนตรี ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิ หรือองค์กรต่าง ๆ จัดขึ้น ณ โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี โดยมี พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นประธานสำหรับโครงการสืบสานพระราชปณิธาน (คสป.) เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สำนักงานองคมนตรีดำเนินการ เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด พระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ทุรกันดาร และรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร เพื่อนำไปสู่การแก้ไขและพัฒนา ตลอดจนเชิญพระราชกระแสความห่วงใยและสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ราษฎร


อัยการสูงสุดตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการและให้กำลังใจข้าราชการฝ่ายอัยการ และบุคลากร สำนักงานอัยการจังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 25 พฤษภคม 2566 ท่านนารี ตัณฑเสถียร อัยการสูงสุดได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการและให้กำลังใจข้าราชการฝ่ายอัยการ และบุคลากร สำนักงานอัยการจังหวัดอุทัยธานี


พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2566

วันที่ 27 เมษายน 2566 นายประภาส บุญเสรฐ อัยการจังหวัดอุทัยธานี ได้เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2566 ณ วัดคลองเคียน ตำบลท่าซุง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี


พิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ 25 เมษายน 2566 นายประภาส บุญเสรฐ อัยการจังหวัดอุทัยธานี ได้เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วางพวงมาลาถวายราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดี ต่อเบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณพระองค์ท่านที่ทรงปรีชาสามารถ กล้าหาญ เด็ดเดี่ยว ทรงเป็นวีรกษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถอย่างล้ำเลิศ ทรงสร้างความเป็นเอกราชให้แก่ชาติไทย ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาด อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี


เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 12 เมษายน 2566 นายประภาส บุญเสรฐ อัยการจังหวัดอุทัยธานี ได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เนื่องในโอกาสปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จ.นครสวรรค์ และ จ.อุทัยธานี ระหว่างวันที่ 12 – 14 เมษายน 2566


พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

วันที่ 6 เมษายน 2566 นายประภาส บุญเสรฐ อัยการจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ โดยร่วมพิธีบวงสรวงสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก พิธีถวายราชสักการะ และถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อพระองค์ ณ บริเวณพลับพลาจัตุรมุขพระบรมรูปสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก


งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันอนุรักษ์มรดกไทย

วันที่ 2 เมษายน 2566 นายประภาส บุญเสรฐ อัยการจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมพิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ กล่าวราชสดุดีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี


13 มีนาคม 2566 พิธีทำบุญสำนักงานอัยการจังหวัดอุทัยธานี ครบรอบ 9 ปี


เจ้าหน้าที่จากกองป้องกันภัย อบจ.อุทัยธานี สาธิตและให้ความรู้การใช้ถังดับเพลิงเบื้องต้น


ผู้ตรวจการอัยการ ตรวจราชการสำนักงานอัยการภายในจังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2566 ร่วมต้อนรับท่านผู้ตรวจการอัยการ ท่านสุรจิต พัฒนสาร และคณะ ตรวจราชการ ตรวจเยี่ยม สำนักงานอัยการภายในจังหวัดอุทัยธานี ณ อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดอุทัยธานี


กิจกรรม 5 ส สำนักงานอัยการจังหวัดอุทัยธานี


ร่วมพิธีถวายภัตตาหารพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 นายวัชราคม โยธาทิพย์ อัยการจังหวัดอุทัยธานี ร่วมพิธีถวายภัตตาหารพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ณ วัดมณีสถิตกปิฎฐาราม พระอารามหลวง (วัดทุ่งแก้ว) อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี


วิทยากรบรรยายโครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้แก่เด็กและเยาวชน ให้รู้เท่าทันภัยการค้ามนุษย์รูปแบบใหม่

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นายวัชราคม โยธาทิพย์ อัยการจังหวัดอุทัยธานี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา ใน “โครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้แก่เด็กและเยาวชน ให้รู้เท่าทันภัยการค้ามนุษย์รูปแบบใหม่” ณ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี


อธิบดีอัยการสำนักงานคดีศาลสูง ภาค 6 ตรวจราชการ

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ร่วมต้อนรับท่านอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีศาลสูงภาค ๖ ท่านสมพงศ์ เย็นแก้ว และคณะ ตรวจราชการ ตรวจเยี่ยม ณ อาคารสำนักงานอัยการ สำนักงานคดีศาลสูง จังหวัดอุทัยธานี


สำรวจพื้นที่บ้านพักอัยการหลังเก่า เพื่อปรับปรุง

วันที่ 31 มกราคม 2566 นายวัชราคม โยธาทิพย์ อัยการจังหวัดอุทัยธานี และข้าราชการธุรการ สำนักงานอัยการจังหวัดอุทัยธานี พาโยธาจังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่ดูบ้านพักอัยการหลังเก่าริมน้ำ 2 หลัง เพื่อวางโครงการปรับปรุง


พิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่ 17 มกราคม 2566 นายวัชราคม โยธาทิพย์ อัยการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นางสาวตวงพร ช่างเรียน อัยการจังหวัดผู้ช่วย และข้าราชการธุรการ สำนักงานอัยการจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง ( วัดทุ่งแก้ว ) อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี


พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่ 19 มกราคม 256 นายวัชราคม โยธาทิพย์ อัยการจังหวัดอุทัยธานี พนักงานอัยการ และข้าราชการธุรการ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง ( วัดทุ่งแก้ว ) อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี


วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

วันที่ 17 มกราคม 2566 นายวัชราคม โยธาทิพย์ อัยการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นางสาวสุภณิดา เรืองศรีมั่น อัยการจังหวัดผู้ช่วย สำนักงานอัยการจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมงาน
รัฐพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุทัยธานี


การตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 ร่วมต้อนรับท่านอธิบดีอัยการภาค 6 ท่านกมลาสน์ สุทธิธารณ์นฤภัย และคณะ ตรวจราชการ ตรวจเยี่ยม ณ อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดอุทัยธานี รวม 4 สำนักงาน


ร่วมพิธีไถ่ชีวิตและมอบกระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 นายวัชราคม โยธาทิพย์ อัยการจังหวัดอุทัยธานี พนักงานอัยการ และข้าราชการธุรการ ร่วมพิธีไถ่ชีวิตและมอบกระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ บริเวณด้านหน้าวิหารแก้ว 100 เมตร วัดจันทาราม (วัดท่าซุง)


สวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 นายวัชราคม โยธาทิพย์ อัยการจังหวัดอุทัยธานี พนักงานอัยการ และข้าราชการธุรการ ร่วมสวดมนต์ขอพรหลวงพ่อพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์ เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์โดยเร็ว ณ วิหารพระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์ วัดสังกัสรัตนคีรี


สวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันนี้ (22 ธันวาคม 2565) เวลา 14.30 น. นายวัชราคม โยธาทิพย์ อัยการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นางสาวสุภณิดา เรืองศรีมั่น อัยการจังหวัดผู้ช่วย สำนักงานอัยการจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมงานพิธีทางศาสนามหามงคล 3 ศาสนา เพื่อถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง ( วัดทุ่งแก้ว ) อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี


กิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

เช้าวันนี้ (22 ธันวาคม 65) เวลา 07.00 น. ณ บริเวณห้าแยกวิทยุ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี >> นายวัชราคม โยธาทิพย์ อัยการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมดัวยข้าราชการ เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน


ร่วมลงนามถวายพระพรและเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 นายวัชราคม โยธาทิพย์ อัยการจังหวัดอุทัยธานี ร่วมลงนามถวายพระพรและเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์โดยเร็ว


ร่วมแสดงความยินดีกับท่านธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ในโอกาสที่ท่านได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 นายวัชราคม โยธาทิพย์ อัยการจังหวัดอุทัยธานีนำคณะอัยการและธุรการเข้าแสดงความยินดีกับท่านธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ในโอกาสที่ท่านได้รับโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี


กิจกรรมเนื่องในวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

วันที่ 5 ธ.ค. 65 นายวัชราคม โยธาทิพย์ อัยการจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ บริเวณห้าแยกวงเวียนวิทยุ และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี เนื่องในวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565


กิจกรรมถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2565

วันที่ 2 ธ.ค. 65 นายวัชราคม โยธาทิพย์ อัยการจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2565 ณ ศาลาสังฆวาสภาวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี


ร่วมงานรัฐพิธี วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 65 นางสาวตววงพร ช่างเรียน อัยการจังหวัดผู้ช่วย ผู้แทนอัยการจังหวัดอุทัยธานีเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ยิ่งต่อปวงชนชาวไทย ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี


สำนักงานอัยการจังหวัดอุทัยธานี ขอต้อนรับ ท่านวิรุฬห์ ฉันท์ธนนันท์

อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ


วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นายวัชราคม โยธาทิพย์ อัยการจังหวัดอุทัยธานีพร้อมด้วยข้าราชการธุรการ เข้าร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี


เปิดการแข่งขันเปตองอัยการอุทัยธานี เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ของบุคลากรอัยการทั้งสามสำนักงาน

ให้รวมกันเป็นหนึ่งเดียว “อัยการอุทัยธานี”

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นายวัชราคม โยธาทิพย์ อัยการจังหวัดอุทัยธานี เปิดการแข่งขันเปตองอัยการอุทัยธานี เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ของบุคลากรอัยการทั้งสามสำนักงาน ให้รวมกันเป็นหนึ่งเดียว “อัยการอุทัยธานี” ณ สนามเปตองอัยการสราญสุข ภายในหมู่บ้านอัยการ


บริจาคน้ำดื่มและข้าวสารให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นำโดยนายวัชราคม โยธาทิพย์ อัยการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยท่านอัยการจังหวัดอีกสองสำนักงานในจังหวัดอุทัยธานี พนักงานอัยการ ข้าราชธุรการ เจ้าหน้าที่ และ คณะกรรมการการภาคประชาชน ร่วมกันนำน้ำดื่มและข้าวสารบริจาคให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลน้ำซึม จังหวัดอุทัยธานีที่ได้รับความเดือดร้อนจากการประสบอุทกภัยน้ำท่วม โดยมอบผ่านท่านนายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม นายอำเภอเมืองอุทัยธานี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม


เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเป็นการส่วนพระองค์ ณ บ้านอุทัย 905 จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงโปรดให้ นายวัชราคม โยธาทิพย์ อัยการจังหวัดอุทัยธานี และแพทย์หญิงจีรวรรณ โยธาทิพย์ คู่สมรส เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเป็นการส่วนพระองค์ ณ บ้านอุทัย 905 จังหวัดอุทัยธานี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอัยการจังหวัดอุทัยธานี นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้


พีธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

วันนี้ (3 พ.ย. 65) นางสาวศศิกานต์ บางสมบุญ ได้เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2565 ณ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี


เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี  ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

วันนี้ (1 พ.ย. 65) นายวัชราคม โยธาทิพย์ อัยการจังหวัดอุทัยธานี ได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี


ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

วันนี้ (23 ต.ค. 65) เวลา 08.00 น. ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี นำโดย นายภาณุพงศ์ พณิชยกุล รองอัยการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยข้าราชการอัยการและธุรการ ร่วมพิธีวางพวงมาลา ซึ่งประดับด้วยดอกไม้สดโทนสีชมพู เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งตรงกับวันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน


ร่วมงานพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2565 นำโดย นายวัชราคม โยธาทิพย์ อัยการจังหวัดอุทัยธานี นำพนักงานอัยการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลในช่วงเช้า ณ วัดมณีสถิตกปิฎฐาราม (วัดทุ่งแก้ว) และพิธีวางพวงมาลาในช่วงเย็น ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 นำโดย นายวัชราคม โยธาทิพย์ อัยการจังหวัดอุทัยธานี นำพนักงานอัยการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ณ บริเวณเสาธงอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดอุทัยธานี


กิจกรรมจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565นำโดย นายวัชราคม โยธาทิพย์ อัยการจังหวัดอุทัยธานี นำพนักงานอัยการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญ ” ถวายสังฆทาน ข้าวสาร น้ำดื่ม ” และกราบท่านเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี (พระราชอุทัยโสภณ) ณ วัดหนองขุนชาติ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี


กิจกรรมจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565นำโดย นายวัชราคม โยธาทิพย์ อัยการจังหวัดอุทัยธานี นำพนักงานอัยการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญ ” ถวายสังฆทาน ข้าวสาร น้ำดื่ม ” และกราบท่านเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี (พระราชอุทัยโสภณ) ณ วัดหนองขุนชาติ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี


พิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 31 ส.ค. 65 (12.30 น.) ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลา 12 ไร่ วัดจันทราราม (ท่าซุง) อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี


พิธีเปิด “ศูนย์ประสานงานอัยการคุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชน และสถาบันครอบครัวประจำตำบลในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ” และโครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก เยาวชน และสถาบันครอบครัว

เมื่อวันที่ 25 ส.ค.65 ณ ห้องประชุมรู้รักสามัคคี 59 ปี วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี นายสมพงศ์ เย็นแก้ว รองอธิบดีอัยการภาค 6 เป็นประธานในพิธีเปิด “ศูนย์ประสานงานอัยการคุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชน และสถาบันครอบครัวประจำตำบลในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ” และโครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก เยาวชน และสถาบันครอบครัว โดย นายวัชราคม โยธาทิพย์ อัยการจังหวัดอุทัยธานี กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ ฯ โดยมี นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดในครั้งนี้ …


ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

เมื่อวันที่ 12 ส.ค. 65>> ข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมอาคาร 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี


ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565

เมื่อวันที่ 2 ส.ค.65 >> นายวัชราคม โยธาทิพย์ อัยการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักงานอัยการในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก


กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

เมื่อวันที่ 28 ก.ค.65 >> นายวัชราคม โยธาทิพย์ อัยการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณวงเวียนห้าแยกวิทยุ และร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565 และพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ห้องประชุมอาคาร 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี


กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์”เลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก”

วันที่ 27 ก.ค.65 (11.30 น.) >> นายวัชราคม โยาธาทิพย์ อัยการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมคณะข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานอัยการจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์”เลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก” ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี


ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชารที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 >> นายวัชราคม โยธาทิพย์ อัยการจังหวัดอุทัยธานี ประธานในพิธี ได้นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการฝ่ายอัยการ และเจ้าหน้าที่ ทุกสำนักงานอัยการในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชารที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565 ณ อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดอุทัยธานี ..โดยมีข้าราชการฝ่ายอัยการ และ เจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน …


ร่วมงานพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

วันที่ 11 ก.ค.65>> นางสาวตวงพร ช่างเรียน อัยการประจำกอง เข้าร่วมงานพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี

ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 6 ก.ค.65 >> นายวัชราคม โยธาทิพย์ อัยการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมคณะ เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องแสดง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก


ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

วันที่ 5 ก.ค.65 >> นายวัรชาคม โยธาทิพย์ อัยการจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2565 ณ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี


โครงการฝึกอบรมหลักสูตรประนอมและระงับข้อพิพาทในระดับชุมชน ประจำปี 2565

วันที่ 29 มิ.ย.65 >> นายวัชราคม โยธาทิพย์ อัยการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการฝึกอบรมหลักสูตรประนอมและระงับข้อพิพาทในระดับชุมชน ประจำปี 2565” และร่วมบรรยายพิเศษ ความรู้ทางกฎหมายให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี


เข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการกับสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่  9 มิถุนายน 2565 >> นายวัชราคม โยธาทิพย์ อัยการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยพนักงานอัยการจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการกับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี หัวหน้าพนักงานสอบสวน และหัวหน้างานสืบสวน ทุกสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมสำนักงานอัยการจังหวัดอุทัยธานี  ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานดำเนินคดีอาญาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์แก่ทางราชการ 


ร่วมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

เมื่อวันที่  6 มิถุนายน 2565 >>  นายวัชราคม โยธาทิพย์ อัยการจังหวัดอุทัยธานี และคณะ ร่วมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้แก่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี และศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดอุทัยธานี (CSR) ภายใต้กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป


ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2565 >> นายวัชราคม โยธาทิพย์ อัยการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมคณะ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ วงเวียนห้าแยกวิทยุ และพีธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ลานสุพรรณิการ์ หน้าศาลากลางจังหวัด​อุทัยธานี​


การประชุมคณะทำงานในระดับจังหวัดเพื่อสนับสนุนศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชน
และครอบครัวภาค 6

เมื่อวันที่ 17 พ.ค.65 >> ท่านสมพงศ์ เย็นแก้ว รองอธิบดีอัยการภาค 6 และคณะ เดินทางมาราชการเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และประชุมคณะทำงานในระดับจังหวัดเพื่อสนับสนุนศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชนและครอบครัวภาค 6 ณ ห้องประชุมสำนักงานอัยการจังหวัดอุทัยธานี


การประชุมหารือข้อราชการกับศาลจังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 5 พ.ค.65 >> นายวัชราคม โยธาทิพย์ อัยการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยพนักงานอัยการจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการ กับศาลจังหวัดอุทัยธานี โดยมีท่านอิศเรศร์ ปรางทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุทัยธานี
เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ศาลจังหวัดอุทัยธานี ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานระหว่างศาลจังหวัดอุทัยธานีและสำนักงานอัยการจังหวัดอุทัยธานี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย.


ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ห้องประชุมอาคาร 2
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 >> นายวัชราคม โยธาทิพย์ อัยการจังหวัดอุทัยธานี ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ห้องประชุมอาคาร 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุทัยธานี


การประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน
อัยการคุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชน และสถาบันครอบครัวประจำตำบล สำนักงานอัยการภาค 6
ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 >> นายวัชราคม โยธาทิพย์ อัยการจังหวัดอุทัยธานี หัวหน้าคณะทำงานศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชน และสถาบันครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี ร้อยตรีหญิงศุภิสร บุญเส็ง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี นายณัฐคม โพธิ์ทอง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยพนักงานอัยการและคณะทำงานฯ ร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการการจัดตั้ง
ศูนย์ประสานงานอัยการคุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชน และสถาบันครอบครัวประจำตำบล สำนักงานอัยการภาค 6 ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี


ร่วมงานพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึก
มหาจักรีบรมราชวงศ์

เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๕ >> นายวัชราคม โยธาทิพย์ อัยการจังหวัดอุทัยธานี ร่วมงานพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ ห้องประชุมอาคาร2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จ.อุทัยธานี


ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตรวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ >> นางจำเนียร คงถาวร อัยการจังหวัดอุทัยธานีมอบหมายให้ นายณัทรัฏฐ์ ลีลาอมรพันธ์ อัยการจังหวัดผู้ช่วยพร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานอัยการจังหวัดอุทัยธานีร่วมงานพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตรวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔


กิจกรรมสวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ >> นางจำเนียร คงถาวร อัยการจังหวัดอุทัยธานีร่วมกิจกรรมสวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ วิหารพระพุทธมงคลศักดิ์สิทธ์ วัดสังกัสรัตนคีรี


จัดซื้อจัดจ้าง

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562


เกี่ยวกับสำนักงาน

ประวัติความเป็นมา

สำนักงานอัยการจังหวัดอุทัยธานี มีอัยการจังหวัดคนแรกชื่อ นายนาม แสงฉาย รับผิดชอบในตำแหน่งอัยการจังหวัดอุทัยธานีเมื่อ ปี พ.ศ. 2494 ถึง พ.ศ.2495

เดิมที สำนักงานอัยการจังหวัดอุทัยธานี ตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัด(หลังเก่า)และต่อมาได้ย้ายสำนักงานไปอยู่ที่สำนักงานโมสรข้าราชการจังหวัดอุทัยธานีและได้ย้ายกลับมาที่ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี(หลังเก่า)อีกครั้ง

ต่อมาสำนักงานอัยการจังหวัดอุทัยธานีได้งบประมาณในการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดอุทัยธานีและบ้านพักของสำนักงานอัยการจังหวัดอุทัยธานี (หลังใหม่) แล้วเสร็จเมื่อ ปี พ.ศ. 2555

ต่อมาสำนักงานอัยการจังหวัดอุทัยธานีได้ย้ายสำนักงานอัยการจังหวัดอุทัยธานีเข้ามา ปฏิบัติงาน ที่สำนักงานอัยการจังหวัดอุทัยธานี(หลังใหม่)เมื่อ เดือน ตุลาคม ปี พ.ศ 2555

อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดอุทัยธานี (หลังใหม่) แบ่งเป็นสี่ชั้น ได้แก่

♦ ชั้นที่หนึ่ง ส่วนงานด้านประชาสัมพันธ์

♦ ชั้นที่สอง สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี (สคช.)

♦ ชั้นที่สาม สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี

♦ ชั้นที่สี่ สำนักงานอัยการจังหวัดอุทัยธานี

ซึ่งปัจจุบัน สำนักงานอัยการจังหวัดอุทัยธานีตั้งอยู่ อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดอุทัยธานี ถนนวงศาโรจน์ ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี61000

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด มีดังนี้

(มาตรา ๒๓) สำนักงานอัยการสูงสุด นอกจากมีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการและงานวิชากร เพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้แก่พนักงานอัยการแล้ว ให้มีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้ความช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินการทางกฎหมายรวมตลอดทั้งในการคุ้มครองป้องกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน 
(๒) ให้คำปรึกษา และตรวจร่างสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายให้แก่รัฐบาล และหน่วยงานของรัฐ 
(๓) ให้คำปรึกษา และตรวจร่างสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายให้แก่นิติบุคคล ซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐแต่ได้มีพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น ทั้งนี้ ตามที่เห็นสมควร
(๔) ดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่ง หรือคดีปกครองแทนรัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งพนักงานอัยการได้รับดำเนินคดีให้ 
(๕) ดำเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีร้องขอ เว้นแต่การดำเนินการนั้นจะขัดต่องานในหน้าที่ หรืออาจทำให้ขัดต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการ
(๖) ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาข้ารการฝ่ายอัยการ
(๗) ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในการอำนวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน
(๘) ติดต่อและประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ในอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุด
(๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการ หรือสำนักงานอัยการสูงสุด 
ในการตรวจร่างสัญญาตาม (๒) และ (๓) ให้สำนักงานอัยการสูงสุดมีหน้าที่รักษาประโยชน์ของรัฐ ในการนี้สำนักงานอัยการสูงสุดมีหน้าที่รายงานรัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐตาม (๒) หรือนิติบุคคลตาม (๓) ที่เป็นคู่สัญญาให้ทราบถึงข้อที่ควรปรับปรุงหรือแก้ไขให้สมบูรณ์ ข้อเสียเปรียบหรือข้อที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ


อำนาจหน้าที่ของอัยการสูงสุด มีดังนี้

(มาตรา ๒๗)  ให้อัยการสูงสุดมีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กำหนดนโยบายและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด ให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตามเป้าหมาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด
(๒) ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการ ปฏิบัติราชการ และบริหารงานบุคคลของสำนักงานอัยการสูงสุด ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน และประเพณีปฏิบัติของราชการ
(๓) บริหารจัดการงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน และการพัสุดของสำนักงานอัยการสูงสุด 
ในการปฏิบัติราชการตามวรรคหนึ่ง อัยการสูงสุดอาจมอบอำนาจให้รองอัยการสูงสุด หรือข้าราชการฝ่ายอัยการผู้หนึ่งผู้ใดปฏิบัติหน้าที่แทนได้
ให้อัยการสูงสุดโอยความเห็นชอบของ ก.อ. มีอำนาจออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน และการพัสดุของสำนักงานอัยการสูงสุด 

อำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ มีดังนี้

มาตรา ๑๔ พนักงานอัยการมีอำจานและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) อำนาจและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ
(๒) ในคดีอาญา มีอำนาจและหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ ตามกฎหมายอื่นซึ่งบัญญัติว่าเป็นอำนาจและหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการ
(๓) ในคดีแพ่ง หรือคดีปกครอง มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินคดีแทนรัฐบาล หน่วยงานของรัฐที่เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ราชการส่วนกลาง หรือราชการส่วนภูมิภาคในศาล หรือในกระบวนการทางอนุญาโตตุลากรทั้งปวง กับมีอำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายอื่นซึ่งบัญญัติว่าเป็นอำนาจและหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการ
(๔) ในคดีแพ่ง คดีปกครอง หรือคดีอาญา ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐถูกฟ้องในเรื่องการที่ได้กระทำไปตามหน้าที่ก็ดี หรือในคดีแพ่งหรือคดีอาญาที่ราษฎรผู้หนี่งผู้ใดถูกฟ้องในเรื่องการที่ได้กระทำตามคำสั่งของเจ้าที่ของรัฐซึ่งได้สั่งการโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเข้าร่วมหรือช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งกระทำการในหน้าที่ราชการก็ดี เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการจะรับแก้ต่างให้ก็ได้
(๕) ในคดีแพ่ง คดีปกครอง หรือกรณีมีข้อพิพาทที่ต้องดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการ ที่หน่วยงานของรัฐซึ่งมิได้กล่าวใน (๓) หรือนิติบุคคลซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐ แต่ได้มีพระราชบัญญัติด้วยกันเอง เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการจะรับว่าต่างหรือแก้ต่างให้ก็ได้
(๖) ในคดีที่ราษฎรฟ้องเองไม่ได้โดยกฎหมายห้าม เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการมีอำนาจเป็นโจทก์ได้
(๗) ดำเนินการตามที่เห็นสมควรเกี่ยวกับการบังคับคดีอาญาเฉพาะในส่วนของการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับตามคำพิพากษาก ในการนี้มิให้เรียกค่าฤชาธรรมเนียมจากพนักงานอัยการ
(๘) ในกรณีที่มีการผิดสัญญาประกันจำเลย หรือประกันรับสิ่งของไปดูแลรักษา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินคดีในการบังคับให้เป็นไปตามสัญญานั้น ในการนี้มิให้เรียกค่าฤชาธรรมเนียมจากพนักงานอัยการ
(๙) อำนาจและหน้าที่ตาม ก.อ. ประกาศกำหนดหรือเห็นชอบเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรี
(๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการ
(๑๑) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด ตามที่ได้รับมอบหมายจากอัยการสูงสุด
ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการตามมาตรา ๑๔ (๓) (๔) และ (๕) พนักงานอัยการจะออกคำสั่งเรียกบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำก็ได้ แต่จะเรียกคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งมาให้ถ้อยคำ โดยคู่ความฝ่ายนั้นไม่ยินยอมไม่ได้ 
พนักงานอัยการตำแหน่งใดมีอำนาจดำเนินการตามวรรคหนึ่งได้เพียงใดให้เป็นไปตามระเบียบที่สำนักงานอัยการสูงสุด กำหนดโดยความเห็นชอบของ ก.อ.

:: กฎหมายองค์กรอัยการตามรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2550

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร

บุคลากร

ข้าราชการอัยการ

นายประภาส บุญเสรฐ
อัยการจังหวัดอุทัยธานี

นายประภาส สนั่นศิลป์
อัยการอาวุโส

นางสาวศศิกานต์ บางสมบุญ
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด

นายสุปรีดา ชื่นชม
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด

นายอิทธิพล น้อยคำ
รองอัยการจังหวัด

นายณัทรัฏฐ์ ลีลาอมรพันธ์
อัยการจังหวัดผู้ช่วย

นางสาวตวงพร ช่างเรียน
อัยการจังหวัดผู้ช่วย

ร.ต.อ.วิรากร หอมเย็น
อัยการจังหวัดผู้ช่วย

ข้าราชการธุรการ

ส.ต.ต.หญิงวาสนา ภู่ระย้า
ผู้อำนวยการ สำนักอำนวยการ
สำนักงานอัยการจังหวัดอุทัยธานี

นายอรรถพล พูลเผ่า
นิติกรชำนาญการพิเศษ

นางศรัญญา กองกูล
นิติกรชำนาญการ

นางสาวกนิษฐา สมัครเขตการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวสุจิรา นาคพงษ์ ชุรินทร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวสุภิลักษณ์ เอกพัฒนวงศ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวกนกกร ทองศิลลา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายสุพัฒน์ แห้วเพ็ชร
นิติกรปฏิบัติการ

นายอาณัฐ ฉลองชนม์
นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวสมใจ แรงเขตการณ์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวนภาพร โนนสูงเนิน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวภัชภิชา พิผ่วนนอก
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาวศิริทิพย์ บุญเป็ง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวณัฐนันท์ ขันสัมฤทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายรุ่งโรจน์ สุ่มเงิน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

จ้างเหมาบริการ

นายณัฐวุฒิ จุลมุสิก
พนักงานขับรถยนต์

นายประจบ มณีฤทธิ
พนักงานรักษาความสะอาด

นางสมพร สิทธิทูล
พนักงานรักษาความสะอาด

นางสาวเบญมาศ คำแสง
พนักงานรักษาความสะอาด

นายสุเทพ ชวดนุช
คนสวน

ทำเนียบผู้บริหาร

ลำดับที่รายชื่อดำรงตำเหน่งเมื่อ ปี พ.ศ.
1.นายนาม  ฉายแสง2494-2495
2.นายสืบศักดิ์  ดอกไม้ทอง2495-2498
3.นายส่ง  วิบูลย์สวัสดิ์2498-2502
4.นายพินิจ  มลกุล2502-2504
5.นายอภิสิทธิ์  ตันฑุกะสิริ2504-2506
6.นายปรีชา  โกไศยกานนท์2506-2509
7.นายปริญญา  แดงประดับ2509-2512
8.นายนพร  โภคาปกรณ์2512-2518
9.นายจำนง  บางสมบุญ2518-2521
10.นายสมศักดิ์  ชาญด้วยกิจ2521-2522
11.นายนิติ  เมฆสวรรค์2522-2525
12.นายสุข  ปริญญานุภาพ2525-2526
13.นายอำพล เหมาคม2526-2527
14.นายเพิ่มศักดิ์  พลายมาศ2527-2529
15.นายไพสิทธิ์  กนกเวชยันต์2529-2531
16.หม่อมหลวงอัมพร  ชยางกูร2531-2533
17.นายวิชัย  อนันตสมบูรณ์2533-2536
18.นายทัศนัย  ปลอดเปลี่ยว2536-2537
19.นายอรรถยา  ลิ้มจำรูญ2537-2538
20.นายพล  ศักดิ์เดชยนต์2538-2539
21.นางสาวกมลกานต์  ศรีประไพ2539-2541
22.นายคณิต  สุขทัพภ์2541-2542
23.นายพิสิทธิ์  วาจานนท์2542-2543
24.นายวิศิษฎ์  ตรังคสัญชัย2543-2544
25.นางอรอนงค์  วัฒนาบรรจงสุข2544-2545
26.นายณัฐวุฒิ  สกุลพานิช2545-2546
27.นายเรืองวิทย์  โภคัย2546-2547
28.นายนิพนธ์  บุรัสการ2547-2548
29.นายศักดิ์  นาคะ2548-2550
30.นายพิทักษ์  บูรพาชีพ2550-2551
31.นายอนันต์  ธรรมรัตน์2551-2552
32.นายฉกาจ  ชะระภิญโญ2552-2554
33.ร.ต.ท.ปริญญา  เฉลิมพันธ์2554-2555
34.นายสิทธิชัย  ธีรพรพาณิชย์2555-2557
35.นางวรรณา  พานิชเจริญ2557-2559
36.นายนรินทร์  ทองธิว2559-2560
37.นายดุสิต  เพิ่มเจริญ2560-2561
38.นายทวีทรัพย์  เขียวรัตน์2561-2562
39.นายสมชาย แก้วสิงห์2562-2563
40.นายจุมพล สุโขยะชัย2563-2564
41.นางจำเนียร คงถาวร2564-2565
42.นายวัชราคม โยธาทิพย์2565-ปัจจุบัน

สถิติคดี

ประเภทคดีปี 2566  ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.คส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ส.1 คดีอาญาปรากฎตัวผู้ต้องหา86755751078311899 708491 85 
ส.1 ฟ  คดีฟื้นฟู0
ส.2 คดีอาญาปรากฎตัวผู้ต้องหาที่ไม่ได้ส่งตัวมา184918136152728361715
ส.2 ก  คดีเปรียบเทียบปรับ5624245301113339484414156
ส.3 คดีอาญาไม่ปรากฎตัวผู้ต้องหา143111152
ส.4 ฟ้องวาจา28182202156131926131417
ส.5 คดีอาญาแก้ต่าง0 –
ส.5 ก  คดีแพ่ง12111216 –
ส 1211
ส 12 ก ชันสูตรพลิกศพตายผิดธรรมชาติ61221
ส.มาตรการ ริบทรัพย์ฯ531 –1 –
ประเภทคดีปี 2565  ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.คส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ส.1 คดีอาญาปรากฎตัวผู้ต้องหา1,1207975858188 95 113 126 116 80 72110
ส.1 ฟ  คดีฟื้นฟู194618– 
ส.2 คดีอาญาปรากฎตัวผู้ต้องหาที่ไม่ได้ส่งตัวมา139961659141611227159
ส.2 ก  คดีเปรียบเทียบปรับ7187210112324956768467844
ส.3 คดีอาญาไม่ปรากฎตัวผู้ต้องหา1523211123
ส.4 ฟ้องวาจา488672433774323304236322952
ส.5 คดีอาญาแก้ต่าง– – – – 
ส.5 ก  คดีแพ่ง823
ส 1241111– 
ส 12 ก ชันสูตรพลิกศพตายผิดธรรมชาติ162313113
ส.มาตรการ ริบทรัพย์ฯ51 1– – 
ประเภทคดีปี2564  ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.คส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ส.1 คดีอาญาปรากฎตัวผู้ต้องหา1,26210573113107127 10385 84 90 79 147  149
ส.1 ฟ  คดีฟื้นฟู147827101131 15 11 18 12  15
ส.2 คดีอาญาปรากฎตัวผู้ต้องหาที่ไม่ได้ส่งตัวมา13419161061113 11 11  17
ส.2 ก  คดีเปรียบเทียบปรับ1,15430304447239260 53 138 49 40 33  39
ส.3 คดีอาญาไม่ปรากฎตัวผู้ต้องหา284231 3
ส.4 ฟ้องวาจา49712523171291631 26 17 15 17  74
ส.5 คดีอาญาแก้ต่าง1– – – – – – – – –  –
ส.5 ก  คดีแพ่ง481865211 –  2
ส 123111– – – – – –  –
ส 12 ก ชันสูตรพลิกศพตายผิดธรรมชาติ15212– –  2
ส.มาตรการ ริบทรัพย์ฯ6113 –– – – –  –
ส.6106891271210 11  13
ส.79212– – – – –  4 2
ประเภทคดีปี2563  ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.คส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ส.1 คดีอาญาปรากฎตัวผู้ต้องหา1,267101108108163113146129121110605454
ส.1 ฟ  คดีฟื้นฟู217182816392724142312655
ส.2 คดีอาญาปรากฎตัวผู้ต้องหาที่ไม่ได้ส่งตัวมา13264410171314814151116
ส.2 ก  คดีเปรียบเทียบปรับ1,569370235201722220372132931123126
ส.3 คดีอาญาไม่ปรากฎตัวผู้ต้องหา1863122211
ส.4 ฟ้องวาจา31763995953191318181343
ส.5 คดีอาญาแก้ต่าง– – – – – – – –  ––  –
ส.5 ก  คดีแพ่ง4125531634723
ส 125211
ส 12 ก ชันสูตรพลิกศพตายผิดธรรมชาติ5221
ส.มาตรการ ริบทรัพย์ฯ41111
ส.615520111210817111219121013
ส.7112311112
ประเภทคดีปี2562  ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.คส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ส.1 คดีอาญาปรากฎตัวผู้ต้องหา2,10898185  277382 521 680 8561,010  1,157 1,2961,430 1,632 
ส.1 ฟ  คดีฟื้นฟู108113 19 27  29 3033 
ส.2 คดีอาญาปรากฎตัวผู้ต้องหาที่ไม่ได้ส่งตัวมา1341020 34  4051 59 67 75 93  102 113120 
ส.2 ก  คดีเปรียบเทียบปรับ3,32114 4050 61 84 94 110 128  138 157 160181 
ส.3 คดีอาญาไม่ปรากฎตัวผู้ต้องหา501723 31 35 38 43 51 55 64  74 7981 
ส.4 ฟ้องวาจา5465570 87 202 230 271 309 327 339  350362  437
ส.5 คดีอาญาแก้ต่าง– – – – – – – –  ––  –
ส.5 ก  คดีแพ่ง43 312 14 16 32  33 34 34 35
ส 124 ––  2 2 3 3
ส 12 ก ชันสูตรพลิกศพตายผิดธรรมชาติ18114 16  2124 29 33  3637  45 45
ส.มาตราการ ริบทรัพย์ฯ83–  4– – – – – – 
ส.613111161614 1212 1410 3
ส.717132 1– 3121
ประเภทคดีปี2561  ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.คส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ส.1 คดีอาญาปรากฎตัวผู้ต้องหา1,17998185  277382 521 680 8561,010  1,157 1,2961,430 1,632 
ส.1 ฟ  คดีฟื้นฟู33113 19 27  29 3033 
ส.2 คดีอาญาปรากฎตัวผู้ต้องหาที่ไม่ได้ส่งตัวมา1051020 34  4051 59 67 75 93  102 113120 
ส.2 ก  คดีเปรียบเทียบปรับ2,89014 4050 61 84 94 110 128  138 157 160181 
ส.3 คดีอาญาไม่ปรากฎตัวผู้ต้องหา521723 31 35 38 43 51 55 64  74 7981 
ส.4 ฟ้องวาจา4605570 87 202 230 271 309 327 339  350362  437
ส.5 คดีอาญาแก้ต่าง1– – – – – – – –  ––  –
ส.5 ก  คดีแพ่ง23 312 14 16 32  33 34 34 35
ส 12 ––  2 2 3 3
ส 12 ก ชันสูตรพลิกศพตายผิดธรรมชาติ45114 16  2124 29 33  3637  45 45
ส.4 (อาญา)1,18384168 264 345  465625 785 948  1,078 1,214 1,352 1,542
ส.มาตราการ พิเศษ–  ––  –– – –  – ––  –
ส.มาตราการ ริบทรัพย์ฯ2– – – –  2 9
ส.6691523  3432 49 60  7179 8492 
ส.7133 5 8 111213
ประเภทคดีปี2559  ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.คส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ส.1 คดีอาญาปรากฎตัวผู้ต้องหา1,140108197 1,577 288392 458 584  719 807 903992  1,084
ส.1 ฟ  คดีฟื้นฟู333 598 3 618 18 19 26 27 30 32 
ส.2 คดีอาญาปรากฎตัวผู้ต้องหา115517  231 223042 42 52 62 72 84 99 
ที่ไม่ได้ส่งตัวมา
ส.2 ก  คดีเปรียบเทียบปรับ4,0121629 332  3947 2,045 71 91 102 115 128 141 
ส.3 คดีอาญาไม่ปรากฎตัวผู้ต้องหา75913  14814 12 18 18 25 41 44 46 51 
ส.4 ฟ้องวาจา5256698  685130 257 307 310 335 371 383 400 418 
ส.5 คดีอาญาแก้ต่าง–  –– – 
ส.5 ก  คดีแพ่ง14 710 11 13 21 
ส 12 ก ชันสูตรพลิกศพตายผิดธรรมชาติ37611 – – 23 28 29 32 34 40 
ส.4 (อาญา)1,072121214  1,575313 415 586 613 709 808 908 984 1,082 
ส.มาตราการฯ17 25– – – 
ส.มาตราการ ริบทรัพย์ฯ1112
ประเภทคดีปี2558  ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ส.1 คดีอาญาปรากฎตัวผู้ต้องหา 1,20987189  318421  518 582669758  836922 1022 1140
ส.1 ฟ  คดีฟื้นฟู 150610 19 20  2326 27 29  2931 32 33 
ส.2 คดีอาญาปรากฎตัวผู้ต้องหา162611 28 42 57 61 71  82 88100 107 115 
ที่ไม่ได้ส่งตัวมา
ส.2 ก  คดีเปรียบเทียบปรับ 3,724171747 58 72 88 97 107  120132 145 158 
ส.3 คดีอาญาไม่ปรากฎตัวผู้ต้องหา 123816 26 29 40 47 52 58 6173  7475 
ส.4 ฟ้องวาจา602 71105 140 232 257 298 337  372413 428 467 525 
ส.5 คดีอาญาแก้ต่าง 2– – – – – – – – –  –1072 
ส.5 ก  คดีแพ่ง101 7 1314 
ส 12 ก สำนวนชันสูตรพลิกศพ142– – – – – –  –– 
ส.4 (อาญา)1,169 67173 304 398 497 570 643 739  817890  9571072 
ส.มาตราการฯ16 –  – 1 – 2 3 4
ประเภทคดีปี2557  ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ส.1 คดีอาญาปรากฎตัว 1,577108 96 65107  75 145 124106  114 8468 70 
ผู้ต้องหา
ส.1 ฟ  คดีฟื้นฟู5981635 18 17 27 12  5
ส.2 คดีอาญาปรากฎตัวผู้ต้องหา2311318 12 22 16 13 13 13 13 
ที่ไม่ได้ส่งตัวมา
ส.2 ก  คดีเปรียบเทียบปรับ 5,049294502 341 407 558 207 273 248 249 – 408 23 
ส.3 คดีอาญาไม่ปรากฎตัวผู้ต้องหา 1481424 10 10 15 
ส.4 ฟ้องวาจา6856646 99 73 85 52 30 33 27 27 31 59 
ส.5 คดีอาญาแก้ต่าง –– – – – – – – – 
ส.5 ก  คดีแพ่ง6– – – – 
ส.12 ก ชันสูตรตายผิดธรรมชาติ1– 
ส.4 (อาญา)1,57510595 55 14 64 134 132 101 118 83 69 91 
ส.มาตราการฯ25 4– – – – 

ขั้นตอนการประกันตัวผู้ต้องหา

การขอประกันตัวผู้ต้องหาในคดีอาญา

  1. ผู้มีสิทธิ์ยื่นขอประกันตัวผู้ต้องหา ได้แก่ตัวผู้ต้องหาหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง

  2. กรณีการใช้บุคคลเป็นหลักประกัน ในการปล่อยตัวชั่วคราว ไม่จำกัดเฉพาะข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจ และข้าราชการการเมือง  เพียงเท่านั้นบุคคลอื่น ๆ ที่มีความน่าเชื่อถือสามารถใช้สิทธิ์นี้ได้เช่นกัน

  3. การร้องขอประกันตัว ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นค่าคำร้องค่าสัญญาประกันค่าเขียนหรือพิมพ์คำร้อง เขียนสัญญาหรือพิมพ์สัญญาประกัน รวมทั้งการพิจารณาการสั่งอนุญาตให้ประกันตัว

  4. การเขียนหรือพิมพ์คำร้องขอประกันตัวและสัญญาประกันตัวให้เขียนหรือพิมพ์ตามตัวอย่างที่สำนักงานได้จัดทำไว้เป็นตัวอย่างให้ดู (ให้ทุกสำนักงานจัดทำตัวอย่างปิดคู่กับประกาศนี้)หากผู้ขอประกันเขียนหรือพิมพ์ไม่ได้สำนักงานได้จัดให้มีผู้เขียนหรือพิมพ์ให้และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเขียนหรือพิมพ์แต่อย่างใด

  5. เมื่อรับคำร้องขอประกันแล้วเจ้าหน้าที่ผู้รับคำร้องจะตรวจสอบความถูกต้อง ของคำร้องสัญญาประกัน และหลักประกันพร้อมกับลงเวลาการรับคำร้องไว้ที่บนหัวกระดาษคำร้อง กรณีผู้ร้องขอประกันมากมาย  จะจัดบัตรคิวและให้บริการตามลำดับ

  6. การพิจารณาคำขอประกันตัวปกติจากพนักงานอัยการจะอนุญาตให้ประกันตัวตามขอฉะนั้นอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างหรือการเรียกเงินเพื่อตอบแทนการอนุญาตให้ประกันตัวดังกล่าว

  7. พนักงานอัยการจะพิจารณาสั่งคำร้องขอประกันตัวภายในระยะเวลา 20 นาทีนับแต่รับคำร้องเว้นแต่ในบางกรณีที่มีเหตุสมควรไม่อาจดำเนินการได้แล้วเสร็จตามเวลาดังกล่าวให้ขยายระยะเวลาเป็นไม่เกิน 30  นาที นับแต่รับคำร้องโดยพนักงานอัยการหรือเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ขอประกันตัวทราบเหตุดังกล่าว

  8. จะไม่มีข้ออ้างจากพนักงานเจ้าหน้าที่ว่า ผู้รับคำร้องไม่อยู่ไม่มีเจ้าหน้าที่เขียนหรือพิมพ์คำร้องรวมทั้งพนักงานอัยการผู้สั่งอนุญาตคำร้องไม่อยู่เพราะเป็นหน้าที่ของสำนักงานที่จะต้องจัดเจ้าหน้าที่ทดแทนไว้บริการประชาชนเสมอ


กระบวนงานขอคืนหลักประกันตัวผู้ต้องหา

ผู้ขอคืนหลักประกันตัวยื่นคำร้องขอคืนหลักประกันตัวพร้อมหลักฐานประกอบคำร้อง  


เจ้าหน้าที่รับคำร้อง/ตรวจสอบหลักฐาน
เสร็จแล้วลงเวลารับเรื่องที่หัวคำร้อง
เสนอคำร้องให้หัวหน้าพนักงานอัยการพิจารณาสั่ง


  แจ้งผลการพิจารณาและนำหลักทรัพย์คืนให้ผู้ขอคืนหลักประกัน

กระบวนงานดังกล่าวนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่รับคำร้อง /ตรวจสอบหลักฐานจนกระทั่ง
แจ้งผลการพิจารณาและนำหลักทรัพย์คืนให้ผู้ขอคืนหลักประกันแล้วเสร็จใช้ระยะเวลาไม่เกิน 15  นาที

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการจังหวัดอุทัยธานี
ถ.วงศาโรจน์ ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000
โทร. 0 5651 1092 , 0 5651 2993


ผู้ดูแลเว็บไซต์

นางสาวนันท์นภัส บุญนิล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
E-mail : tik4884@gmail.com