ประมวลภาพกิจกรรม

ร่วมกิจกรรมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์


ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2566 ณ วัดคลองกล้วย ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์


ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ลานอเนกประสงค์ริมน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์


ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช
ณ บริเวณศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์


กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2566

ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษ 12 สิงหาคม 2566
ณ บริเวณศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ และบริเวณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์


ร่วมพิธีเนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2566 จังหวัดอุตรดิตถ์
ณ หอประชุมอำเภอเมืองอุตรดิตถ์


ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566
ณ บริเวณศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ และบริเวณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์


ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566


ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566


ร่วมพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 6 พฤษภาคม 2566


ร่วมกิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2566


ร่วมกิจกรรมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 25 เมษายน 2566


ร่วมกิจกรรมพิธีถวายราชสักการะ “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” 6 เมษายน 2566


ร่วมกิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2566


ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2566


ร่วมกิจกรรมตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 700 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ สามแยกบ้านห้วยยาง ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์


ร่วมกิจกรรมถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา


ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี

กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 7 ธันวาคม 2565


ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

5 ธันวาคม 2565


ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565


ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565


โครงการ “อัยการอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565″


ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565


ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565


ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565


ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2565


ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 25 เมษายน 2565


วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
18 มกราคม 2565


เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันชาติ

และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564


เกี่ยวกับสำนักงาน

ประวัติความเป็นมา

       สำนักงานอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุครดิตถ์ มีสถานที่ ทำงานตั้งอยู่ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดอุตรดิคถ์ 2/7 ถนนศรีอุตรานอก ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด เดิมชื่อ สำนักงานอัยการ จังหวัดอุตรดิตถ์ (แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว) ต่อมาจึงได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “สำนักงานอัยการคดี เยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์” จนถึงปัจจุบัน

อำนาจหน้าที่

     พิจารณาคดีเด็กและเยาวชน(อายุไม่เกิน 18 ปี) กระทำความผิดทางอาญาหรือความผิดที่มี โทษทางอาญา 

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร

เป้าหมาย

       ประชาชนพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ  85  ภายในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

เป้าประสงค์

       1.สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์  มีการบูรณาการเป้าหมาย ร่วมกับหน่วยงานยุติธรรมอื่น  และกระบวนการการทำงานที่สอดคล้องและเป็นไปใน ทิศทางเดียวกันโดยมุ่งสู่การอำนวยความยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพ  เสมอภาค  รวดเร็ว  โปร่งใส ตรวจสอบได้และเป็นธรรม  โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน

       2.บุคลากรในสำนักงานมีความรู้  ความสามารถอย่างมืออาชีพ  มีความเป็นอิสระ ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมกับภารกิจ  มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีจิตสำนึกที่ดีในการอำนวย ความยุติธรรมและการให้บริการ  มีศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจต่อการปฏิบัติหน้าที่

       3.ประชาชนและสังคมมีความรู้  ความศรัทธาเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของพนักงานอัยการ และกระบวนการยุติธรรม  มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการของสำนักงาน และมีความรู้สึกมั่นคง  ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บุคลากร

ทำเนียบผู้บริหาร

นายวันเฉลิม เมตไตรพันธุ์
ดำรงตำแหน่ง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
ตั้งแต่ 1 เมษายน 2566 ถึง ปัจจุบัน

นาวาอากาศตรี นครธรรม คล่องเชิงสาร
ดำรงตำแหน่ง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
ตั้งแต่ 1 เมษายน 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566

นายยงยุทธ วิจิตรกุลสวัสดิ์
ดำรงตำแหน่ง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565

นายณัฐพล ตั้งศรีไพโรจน์
ดำรงตำแหน่ง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564

ว่าที่ร้อยตรี สมคิด ตุ้มวารี
ดำรงตำแหน่ง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
ตั้งแต่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 มีนาคม 2563

นายพันศักดิ์  อภิสิทธิ์ศักดิ์
ดำรงตำแหน่ง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
ตั้งแต่ 3 เมษายน 2560 ถึง 31 มีนาคม 2562

นายไชยโย น้อยนคร
ดำรงตำแหน่ง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
ตั้งแต่ 1 เมษายน 2559 ถึง 2 เมษายน 2560

นายพงศ์ศิษฎ์ สังคหะพงศ์
ดำรงตำแหน่ง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
ตั้งแต่ 1 เมษายน 2558 ถึง 31 มีนาคม 2559

นางสาวกัลยา แก้วอ้น
ดำรงตำแหน่ง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
ตั้งแต่ 1 เมษายน 2557 ถึง 31 มีนาคม 2558

นายอนุสรณ์ ปิตกาญจนกุล
ดำรงตำแหน่ง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
ตั้งแต่ 2 เมษายน 2555 ถึง 31 มีนาคม 2557

นายวุฒิชัย วิชิตนาค
ดำรงตำแหน่ง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
ตั้งแต่ 1 เมษายน 2554 ถึง 1 เมษายน 2555

นายจรัญ ศุภรตุลธร
ดำรงตำแหน่ง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
ตั้งแต่ 1 เมษายน 2553 ถึง 31 มีนาคม 2554

นายธรรมโชติ บุญรักษา
ดำรงตำแหน่ง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
ตั้งแต่ 1 เมษายน 2551 ถึง 31มีนาคม 2553

นายอรรถพร สุทธิบุตร
ดำรงตำแหน่ง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
ตั้งแต่ 1 เมษายน 2550 ถึง 31 มีนาคม 2551

นายจิรประวัติ แบบประเสริฐ
ดำรงตำแหน่ง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2549 ถึง 31 มีนาคม 2550

ทำเนียบบุคลากร

สถิติคดี

เอกสารเผยแพร่

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
2/7 ถ.ศรีอุตรานอก ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทร/โทรสาร 055-414372,055-414382 อีเมล utadit-ju@ago.go.th