ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์
ลงพื้นที่ให้บริการประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการยื่นคำร้องขอถอนอำนาจปกครองและขอตั้งผู้ปกครอง
ในการจัดทำหนังสือให้ความยินยอม เนื่องจากสามีของผู้ร้องสุขภาพไม่แข็งแรง
ณ ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ท่านพิลาสินี จินตปัญญาสกุล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ท่านณวภา รุจิกัณหะ ลิ้มศิริลักษณ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมจัดรายการ “กอ.รมน.จังหวัดอุตรดิตถ์ พบประชาชน”
สนทนาในหัวข้อ การคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์
เพื่อประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการทางกฎหมายที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นธรรม
ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.อุตรดิตถ์) คลื่นความถี่ 96.75 เมกะเฮิรตซ์

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ท่านณวภา รุจิกัณหะ ลิ้มศิริลักษณ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์          

เมื่อวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ท่านณวภา รุจิกัณหะ ลิ้มศิริลักษณ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎมหาย
และการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจเยี่ยมบ้าน ให้ความช่วยเหลือมอบสิ่งของยังชีพและให้คำแนะนำด้านกฎหมายแก่ครอบครัวของเด็กหญิงอายุ 8 เดือน
ซึ่งมารดาถูกจับกุมในข้อหาวิ่งราวทรัพย์ ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของตายาย ซึ่งเลี้ยงชีพด้วยการปลูกหอม
และไม่มีบัตรสวัสดิการของรัฐ ณ ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2566 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์
ลงพื้นที่ให้บริการประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการยื่นคำร้องตั้งผู้อนุบาล
ณ ตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566 ท่านพิลาสินี จินตปัญญาสกุล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ลานอเนกประสงค์ริมน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566 ท่านณวภา รุจิกัณหะ ลิ้มศิริลักษณ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะ
ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช
ณ บริเวณศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์


วันพุธที่ 20 กันยายน 2566 ท่านณวภา รุจิกัณหะ ลิ้มศิริลักษณ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะ
ร่วมออกหน่วย “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์” ณ วัดป่าเซ่า หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

วันพุธที่ 6 กันยายน 2566 ท่านกิตติรักษ์ ทัพใหญ่ รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นวิทยากรตามโครงการฝึกอบรมเผยแพร่กฎหมายน่ารู้สู่ชุมชน
ณ หอประชุมธรรมาภิบาล องค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

วันพุธที่ 6 กันยายน 2566 ท่านณวภา รุจิกัณหะ ลิ้มศิริลักษณ์
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะ
ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ณ วันพระแท่นศิลาอาสน์ ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 ท่านณวภา รุจิกัณหะ ลิ้มศิริลักษณ์
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์
เป็นวิทยากรตามโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประชาชน
ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ จังหวัดอุตรดิตถ์

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 ท่านณวภา รุจิกัณหะ ลิ้มศิริลักษณ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะ
ร่วมออกหน่วย “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์” ณ วัดห้องสูง หมู่ที่ 3 ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 ท่านณวภา รุจิกัณหะ ลิ้มศิริลักษณ์
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์
เป็นวิทยากรตามโครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชนตำบลนายาง
ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนายาง จังหวัดอุตรดิตถ์

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์
จัดโครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่นักเรียนโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์
ณ หอประชุมโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 ท่านกัลยา แก้วอ้น อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานคดียาเสพติด ช่วยราชการสำนักงานอัยการภาค 6
ปฏิบัติราชการในหน้าที่ อัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายภาค 6 และคณะ
ตรวจราชการ ณ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์
และตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน และศูนย์ประสานงานอัยการสิทธิเด็ก เยาวชน และครอบครัวประจำตำบลศรีพนมมาศ

วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 ท่านณวภา รุจิกัณหะ ลิ้มศิริลักษณ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษ 12 สิงหาคม 2566
ณ บริเวณศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ และบริเวณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 ท่านณวภา รุจิกัณหะ ลิ้มศิริลักษณ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์
ร่วมพิธีเนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2566 จังหวัดอุตรดิตถ์
ณ หอประชุมอำเภอเมืองอุตรดิตถ์

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์
จัดโครงการอบรมความรู้ทางกฎหมาย “หลักสูตรโครงการฝึกอบรมการประนอมข้อพิพาทระดับชุมชน”
ณ บริเวณศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 ท่านณวภา รุจิกัณหะ ลิ้มศิริลักษณ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะ
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีวางพวงมาลา วันรพีประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 ท่านณวภา รุจิกัณหะ ลิ้มศิริลักษณ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะ
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566
ณ บริเวณศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ และบริเวณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 ท่านณวภา รุจิกัณหะ ลิ้มศิริลักษณ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะ
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม
ณ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง จังหวัดอุตรดิตถ์

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 ท่านณวภา รุจิกัณหะ ลิ้มศิริลักษณ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะ
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566
ณ สำนักงานอัยการจังหวัดอุตรดิตถ์

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 ท่านณวภา รุจิกัณหะ ลิ้มศิริลักษณ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะ
ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ณ หมู่ที่ 8 ตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 ท่านพิลาสินี จินตปัญญาสกุล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์
เป็นวิทยากรบรรยาย โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ผู้นำชุมชน บุคลากร และประชาชนทั่วไป
ณ เทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566 ท่านณวภา รุจิกัณหะ ลิ้มศิริลักษณ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะ
ร่วมออกหน่วย “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์” ณ วัดป่ากะพี้ หมู่ที่ 4 ตำบลท่ามะเฟือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566 ท่านณวภา รุจิกัณหะ ลิ้มศิริลักษณ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์
ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ณ ห้องแสดง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก

วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566 ท่านณวภา รุจิกัณหะ ลิ้มศิริลักษณ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะ
ลงพื้นที่ ตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ตรวจสอบปัญหาตามข้อร้องทุกข์จากประชาชน

วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566 ท่านกิตติรักษ์ ทัพใหญ่ รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๔ กรกฎาคม
ณ วัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง จังหวัดอุตรดิตถ์

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 ท่านณวภา รุจิกัณหะ ลิ้มศิริลักษณ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะ
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566
ณ บริเวณศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 ท่านพิลาสินี จินตปัญญาสกุล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะ
ตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ณ เทศบาลตำบลในเมือง องค์การบริหารส่วนในเมือง
เทศบาลตำบลตรอน และองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ่าง จังหวัดอุตรดิตถ์

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 ท่านณวภา รุจิกัณหะ ลิ้มศิริลักษณ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะ
ตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ณ เทศบาลตำบลท่าปลา และองค์การบริหารส่วนตำบลผาเลือด จังหวัดอุตรดิตถ์

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 ท่านณวภา รุจิกัณหะ ลิ้มศิริลักษณ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะ
ร่วมออกหน่วย “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์” ณ วัดหาดงิ้ว หมู่ที่ 4 ตำบลหาดงิ้ว อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 ท่านกิตติรักษ์ ทัพใหญ่ รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะ
ตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ณ เทศบาลตำบลฟากท่า องค์การบริหารส่วนตำบลฟากท่า
เทศบาลตำบลน้ำปาด และองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ จังหวัดอุตรดิตถ์

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 ท่านณวภา รุจิกัณหะ ลิ้มศิริลักษณ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์
ร่วมโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ประจำปี 2566
ณ บริเวณหอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 ท่านณวภา รุจิกัณหะ ลิ้มศิริลักษณ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะ
ตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ณ เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนานกกก
และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 ท่านณวภา รุจิกัณหะ ลิ้มศิริลักษณ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะ
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ณ บริเวณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 ท่านณวภา รุจิกัณหะ ลิ้มศิริลักษณ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะ
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 ท่านณวภา รุจิกัณหะ ลิ้มศิริลักษณ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะ
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อแสดงความจงรักภักดี
และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สำนักงานอัยการจังหวัดอุตรดิตถ์

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566 ท่านณวภา รุจิกัณหะ ลิ้มศิริลักษณ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์
เป็นวิทยากรบรรยาย โครงการเผยแพร่กฎหมาย ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ณ โรงเรียนบ้านห้วยครั่ง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566 ท่านณวภา รุจิกัณหะ ลิ้มศิริลักษณ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะ
ตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ณ เทศบาลตำบลบ้านโคก และองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเจ็ดต้น จังหวัดอุตรดิตถ์

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 ท่านพิลาสินี จินตปัญญาสกุล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะ
ตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ณ เทศบาลตำบลทองแสนขัน และองค์การบริหารส่วนตำบลผักขวง จังหวัดอุตรดิตถ์

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 ท่านพิลาสินี จินตปัญญาสกุล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะ
ตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ณ เทศบาลตำบลท่าเสา จังหวัดอุตรดิตถ์

วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2566 ท่านณวภา รุจิกัณหะ ลิ้มศิริลักษณ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะ
ร่วมออกหน่วย “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์” ณ ตลาดกลางผลไม้ OTOP เทศบาลตำบลหัวดง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2566 ท่านกิตติรักษ์ ทัพใหญ่ รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะ
ร่วมพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ณ ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์

วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2566 ท่านณวภา รุจิกัณหะ ลิ้มศิริลักษณ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะ
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๒๙ เมษายน ณ ศาลาการเปรียญวัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง จังหวัดอุตรดิตถ์

วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 ท่านณวภา รุจิกัณหะ ลิ้มศิริลักษณ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะ
ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 ท่านกิตติรักษ์ ทัพใหญ่ รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะ
ร่วมออกหน่วย “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์” ณ วัดวังผักรุง หมู่ที่ 3 ตำบลไร่อ้อย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2566 ท่านณวภา รุจิกัณหะ ลิ้มศิริลักษณ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะ
ร่วมพิธีถวายราชสักการะ “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ณ ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์

วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566 ท่านณวภา รุจิกัณหะ ลิ้มศิริลักษณ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน ณ ศาลาการเปรียญวัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง จังหวัดอุตรดิตถ์

วันศกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 ท่านกิตติรักษ์ ทัพใหญ่ รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะ
ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และงาน “วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2566” ของจังหวัดอุตรดิตถ์
ณ ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์

วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 ท่านสิริพงษ์ สิริเสรีภาพ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะ
ตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลฟากท่า และเทศบาลตำบลฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 ท่านกิตติรักษ์ ทัพใหญ่ รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะ
ร่วมออกหน่วย “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์” ณ วัดวังแดง หมู่ที่ 3 ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ท่านสิริพงษ์ สิริเสรีภาพ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์
เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ ” บทบาทการช่วยเหลือเมื่อตกเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาและการอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมสำหรับคนตาบอด”
ณ โรงแรมสีหราช ถนนบรมอาสน์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์
ได้จัดโครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่บุคคลกลุ่มต่าง ๆ ณ อาคารฉลองครองราชย์ 60 ปี เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ท่านพิลาสินี จินตปัญญาสกุล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะ
ร่วมออกหน่วย “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์” ณ วัดน้ำพี้ หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ท่านสิริพงษ์ สิริเสรีภาพ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคประจำจังหวัดอุตรดิตถ์

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ท่านกมลาสน์ สุทธิธารณ์นฤภัย อธิบดีอัยการภาค 6 และคณะ
ตรวจราชการ ณ สำนักงานอัยการ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ท่านประสิทธิ์ บัวรักษ์ รองอธิบดีอัยการภาค 6 รักษาการในตำแหน่ง อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานภาค 6 และคณะ
ตรวจราชการ ณ สำนักงานอัยการ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ท่านสิริพงษ์ สิริเสรีภาพ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคประจำจังหวัดอุตรดิตถ์

วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 ท่านสิริพงษ์ สิริเสรีภาพ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะ
ร่วมออกหน่วย “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์” ณ เทศบาลตำบลจริม หมู่ที่ 5 ตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 ท่านสิริพงษ์ สิริเสรีภาพ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์
ร่วมงานพิธี “วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ณ ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 ท่านกัลยา แก้วอ้น อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานคดียาเสพติด ช่วยราชการสำนักงานอัยการภาค 6 ปฏิบัติราชการในหน้าที่
อัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายภาค 6 และคณะ ตรวจราชการ ณ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์

ท่านสิริพงษ์ สิริเสรีภาพ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ และบุคลากร ลงนามรับทราบประกาศเจตนารมณ์
เรื่อง ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฎิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2566 ท่านสิริพงษ์ สิริเสรีภาพ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2566 ณ วันดอยท่าเสา อำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลืทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ได้เข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วย
” บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ” ในวันที่ 26 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียนป่ากั้งวิทยา หมู่ที่ 5 ตำบลท่าแฝก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 ท่านสิริพงษ์ สิริเสรีภาพ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
จังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 700 รูป เพื่อถวายเป็พระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ สามแยกบ้านห้วยยาง ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 ท่านพิลาสินี จินตปัญญาสกุล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะ ตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ่าง เทศบาลตำบลตรอน องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง และสำนักงานเทศบาลตำบลในเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 ท่านสิริพงษ์ สิริเสรีภาพ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
จังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พิธีลงนามถวายพระพร ณ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ณ วัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง จังหวัดอุตรดิตถ์

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 ท่านพิลาสินี จินตปัญญาสกุล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะ ตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลผักขวง และสำนักงานเทศบาลทองแสนขัน อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 ท่านพิลาสินี จินตปัญญาสกุล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะ ตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 ท่านกิตติรักษ์ ทัพใหญ่ รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะ ตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบล
แสนตอ และเทศบาลตำบลน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 ท่านกิตติรักษ์ ทัพใหญ่ รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 7 ธันวาคม 2565

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 ท่านสิริพงษ์ สิริเสรีภาพ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
จังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะ ตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบล
ผาเลือด และเทศบาลตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 ท่านสิริพงษ์ สิริเสรีภาพ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ และบริเวณอาคารอเนกประสงค์ ภายในสนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์
ได้จัดการฝึกอบรมถ่ายทดความรู้ ในหัวข้อ “การประนอมข้อพิพาทระดับชุมชนสำหรับผู้นำชุมชนพื้นที่อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์”

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ท่านกิตติรักษ์ ทัพใญ่ รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะ ร่วมออกหน่วย “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์” ณ วัดห้วยไข่เขียด หมู่ที่ 7 ตำบลสองคอน อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ท่านสิริพงษ์ สิริเสรีภาพ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นจังหวัดคุณธรรม ณ ศาลาประชาคมจัวหวัดอุตรดิตถ์

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ท่านพิลาสินี จินตปัญญาสกุล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์

วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 ท่านสิริพงษ์ สิริเสรีภาพ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ลานอเนกประสงค์ริมน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565 ท่านพิลาสินี จินตปัญญาสกุล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะ ร่วมออกหน่วย “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์” ณ ตลาดช่องมหาราช หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์

วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 ท่านสิริพงษ์ สิริเสรีภาพ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
จังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565

วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565 ท่านสิริพงษ์ สิริเสรีภาพ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคประจำจังหวัดอุตรดิตถ์

วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 ท่านสิริพงษ์ สิริเสรีภาพ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
จังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 ท่านสิริพงษ์ สิริเสรีภาพ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ ท่านกิตติรักษ์ ทัพใญ่ รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายสมพงศ์ เย็นแก้ว รองอธิบดีอัยการภาค 6 พร้อมด้วย ร.ต.อ.มาโนช เพ็งเพชร อัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายภาค 6 และคณะ ประชุมชี้แจงบทบาทหน้าที่และมอบป้ายศูนย์ประสานงานอัยการคุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชน และสถาบันครอบครัวประจำตำบล ณ เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ท่านสมพงศ์ เย็นแก้ว รองอธิบดีอัยการภาค 6 พร้อมด้วย ร.ต.อ.มาโนช เพ็งเพชร อัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายภาค 6 และคณะ มาตรวจราชการ ณ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 ท่านภวินท์ หาเรือนขวัญ อัยการจังหวัดผู้ช่วย สำนักงานอัยการจังหวัดอุตรดิตถ์และคณะ ตรวจเยี่ยมและมอบป้ายศูนย์ประสานงานอัยการคุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชน และสถาบันครอบครัวประจำตำบล ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก อำเภอน้ำปาด และองค์การบริหารส่วนตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ท่านสิริพงษ์ สิริเสรีภาพ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ ท่านพิลาสินี จินตปัญญาสกุล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ท่านกิตติรักษ์ ทัพใญ่ รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมงานวันรพี ณ ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ท่านกิตติรักษ์ ทัพใญ่ รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์และคณะ ตรวจเยี่ยมและมอบป้ายศูนย์ประสานงานอัยการคุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชน และสถาบันครอบครัวประจำตำบล ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำไคร้ และเทศบาลตำบลน้ำปาด อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 ท่านพิลาสินี จินตปัญญาสกุล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์และคณะ ตรวจเยี่ยมและมอบป้ายศูนย์ประสานงานอัยการคุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชน และสถาบันครอบครัวประจำตำบล ณ เทศบาลตำบลบ้านโคก องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเจ็ดต้น และองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 ท่าน พ.ต.ท.จักรกฤช ชูคง อัยการจังหวัดผู้ช่วย สำนักงานอัยการจังหวัดอุตรดิตถ์และคณะ ตรวจเยี่ยมและมอบป้ายศูนย์ประสานงานอัยการคุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชน และสถาบันครอบครัวประจำตำบล ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแฝก และองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ท่านสิริพงษ์ สิริเสรีภาพ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ท่านณวภา รุจิกัณหะ ลิ้มศิริลักษณ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์และคณะ ตรวจเยี่ยมและมอบป้ายศูนย์ประสานงานอัยการคุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชน และสถาบันครอบครัวประจำตำบล ณ องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง อำเภอพิชัย และ เทศบาลตำบลทองแสนขัน อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ท่านพิลาสินี จินตปัญญาสกุล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์และคณะ ตรวจเยี่ยมและมอบป้ายศูนย์ประสานงานอัยการคุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชน และสถาบันครอบครัวประจำตำบล ณ เทศบาลตำบลท่าสัก และเทศบาลตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ท่านสุรสีห์ หุ่นกิตติเวชกุล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการอุตรดิตถ์และคณะ ตรวจเยี่ยมและมอบป้ายศูนย์ประสานงานอัยการคุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชน และสถาบันครอบครัวประจำตำบล ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ท่านกิตติรักษ์ ทัพใญ่ รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์และคณะ ตรวจเยี่ยมและมอบป้ายศูนย์ประสานงานอัยการคุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชน และสถาบันครอบครัวประจำตำบล ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนายาง อำเภอพิชัย และองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ท่านกิตติรักษ์ ทัพใญ่ รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์และคณะ ตรวจเยี่ยมและมอบป้ายศูนย์ประสานงานอัยการคุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชน และสถาบันครอบครัวประจำตำบล ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ท่านพิลาสินี จินตปัญญาสกุล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์และคณะ ตรวจเยี่ยมและมอบป้ายศูนย์ประสานงานอัยการคุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชน และสถาบันครอบครัวประจำตำบล ณ เทศบาลตำบลท่าปลา และเทศบาลตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ท่านพิลาสินี จินตปัญญาสกุล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ท่านกิตติรักษ์ ทัพใญ่ รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์และคณะ ตรวจเยี่ยมและมอบป้ายศูนย์ประสานงานอัยการคุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชน และสถาบันครอบครัวประจำตำบล ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ท่านณวภา รุจิกัณหะ ลิ้มศิริลักษณ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ท่านกิตติรักษ์ ทัพใญ่ รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์และคณะ ตรวจเยี่ยมและมอบป้ายศูนย์ประสานงานอัยการคุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชน และสถาบันครอบครัวประจำตำบล ณ เทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ เทศบาลตำบลตรอน อำเภอตรอน และองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

         วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ท่านสิริพงษ์ สิริเสรีภาพ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์และคณะ ตรวจเยี่ยมและมอบป้ายศูนย์ประสานงานอัยการคุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชน และสถาบันครอบครัวประจำตำบล ณ เทศบาลตำบลท่าเสา องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ และองค์การบริหารส่วนตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

         วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ท่านสิริพงษ์ สิริเสรีภาพ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์และคณะ ตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานอัยการคุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชน และสถาบันครอบครัวประจำตำบล ณ เทศบาลตำบลป่าเซ่า องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ และองค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ท่านพิลาสินี จินตปัญญาสกุล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ ตรวจเยี่ยมและมอบป้ายศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนประจำปี 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ท่านสิริพงษ์ สิริเสรีภาพ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี เนื่องในวันคล้ายวันประสูตร 4 กรกฎาคม 2565 ณ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ท่านสิริพงษ์ สิริเสรีภาพ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดอุตรดิตถ์ มอบป้ายศูนย์ประสานงานอัยการคุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชน และสถาบันครอบครัวประจำตำบล ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ท่านพิลาสินี จินตปัญญาสกุล ท่านพิลาสินี จินตปัญญาสกุล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลฟากท่า ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

         วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ ตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนประจำปี 2565 และ และตรวจเยี่ยมมอบป้ายศูนย์ประสานงานอัยการคุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชน และสถาบันครอบครัวประจำตำบล ณ เทศบาลตำบลฟากท่า และ องค์การบริหารส่วนตำบลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือน มิถุนายน 2565

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดอบรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายในหลักสูตรการประนอมข้อพิพาทระดับชุมชนในเขตอำเภอตรอน ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลตรอน อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์

         วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ ตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนประจำปี 2565 ณ เทศบาลตำบลตรอน และ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ่าง จังหวัดอุตรดิตถ์

         วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชน หลักสูตรการประนอมข้อพิพาทระดับชุมชน ประจำปี 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์