ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานอัยการจังหวัดอุตรดิตถ์
ร่วมขับเคลื่อนเจตนารมณ์การไม่รับของขวัญ
และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
นายสราวุธ กนกฉันท์
อัยการจังหวัดอุตรดิตถ์


วันเสาร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ท่านสุรวิศ อารียะ อัยการจังหวัดผู้ช่วย สำนักงานอัยการจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์


โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ ” อัยการอุตรดิตถ์ ” ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 โดย สำนักงานอัยการจังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานคดีศาลสูงจังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับจังหวัดอุตรดิตถ์


กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี ๒๕๖๖


มื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 13.30 นาฬิกา พนักงานอัยการจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้เข้าร่วมคุ้มครองเด็กในคดีอาญา (สอบถามปากคำพยาน ) ร่วมกับพนักงานสอบสวน และนักสังคมสงเคราะห์ ณ ตึกศัลยกรรม ชั้น 5 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์


กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566


กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566


กิจกรรม วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 6 เมษายน 2566


กิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน


เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 นายสุรจิต พัฒนสาร อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานภาค ๒ รักษาการในตำแหน่ง ผู้ตรวจการอัยการ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงานอัยการจังหวัดอุตรดิตถ์


กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565


ภาพกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ลานอเนกประสงค์ริมน่าน ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์


กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565
วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565


เมื่อวันพุทธที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2565 นายพิษณุ วิเชียรสรรค์ อธิบดีอัยการภาค 6 พร้อมคณะ เข้าตรวจราชการ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ สำนักงานอัยการ
จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมทั้งให้คำแนะนำการปฏิบัติราชการ


สำนักงานอัยการจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ด้วยการปลูกต้นไม้ เพื่อถวายพระราชกุศล ณ บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานอัยการจังหวัดอุตรดิตถ์


กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564
สำนักงานอัยการจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ณ บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์


เกี่ยวกับสำนักงาน

ประวัติความเป็นมา

         สำนักงานอัยการจังหวัดอุตรดิตถ์ เดิมตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ถนนประชานิมิตร   ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ แล้วได้ย้ายสำนักงานมาตั้งอยู่เลขที่ ๒/๗ ถนนศรีอุตรานอก  ตำบล ท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๖

โครงการก่อสร้างสำนักงานอัยการจังหวัดอุตรดิตถ์

               วัตถุประสงค์           เพื่อขยายพื้นที่ทำการของสำนักงาน และสำนักงานตั้งเป็นเอกเทศ
               สถานที่ดำเนินงาน   อาคารสำนักงานดำเนินการก่อสร้างบริเวณถนนศรีอุตรานอก  ตำบลท่าอิฐ อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์  และบ้านพักข้าราชการ ดำเนินการก่อสร้างบนพื้นที่เลขที่ ๗ ถนนแปดวา  ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ระยะการดำเนินการ ๒๑๐ วัน

              สำนักงานอัยการจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๔๕ จากสำนักงานอัยการสูงสุด ซึ่งเป็นงบผูกพันเพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพักข้าราชการ  มีพื้นที่อาคารทั้งสิ้น ๓,๖๐๐ ตารางเมตร และบ้านพัก จำนวน จำนวน ๓๖,๔๓๒,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับก่อสร้างสำนักงานเอกเทศ และพื้นที่สำหรับปลูกบ้านพักข้าราชการอัยการและธุรการ อีก ๒ ไร่ ๒ งาน ๘ ตรารางวา 

อาคารสำนักงานอัยการ ขนาดพื้นที่ ๓ ไร่ ๓ ตรารางวา                     จำนวน ๑ หลัง

บ้านพักข้าราชการอัยการและธุรการ ขนาดพื้นที่ ๒ ไร่ ๒ งาน ๘ ตรารางวา

บ้านพักอัยการจังหวัด                                                              จำนวน  ๑ หลัง

บ้านพักรองอัยการ                                                                   จำนวน ๕ หลัง

บ้านพักข้าราชการธุรการ                                                          จำนวน  ๒ หลัง

อำนาจหน้าที่

ตามพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการพ.ศ.๒๕๕๓ อำนาจและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ

               ในคดีอาญา มีอำนาจและหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและตามกฎหมายอื่นซึ่งบัญญัติว่าเป็นอำนาจและหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการ

                ในคดีแพ่ง หรือคดีปกครอง มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินคดีแทนรัฐบาล หน่วยงานรัฐที่เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ราชการส่วนกลาง หรือราชการส่วนภูมิภาคในศาล หรือในกระบวนการทางอนุญาโตตุลาการทั้งปวง  กับมีอำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายอาญาอื่นซึ่งบัญญัติว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการ

                ในคดีแพ่ง  คดีปกครอง หรือคดีอาญา ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐถูกฟ้องในเรื่องการที่ได้กระทำไปตามหน้าที่ก็ดี หรือในคดีแพ่งหรือคดีอาญาที่ราษฎรผู้หนึ่งผู้ใดถูกฟ้องในเรื่องการที่ได้กระทำตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งได้สั่งการโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเข้าร่วมหรือช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งกระทำการในหน้าที่ราชการก็ดี เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการจะรับแก้ต่างให้ก็ได้

                ในคดีแพ่ง  คดีปกครอง หรือกรณีมีข้อพิพาทที่ต้องดำเนินการทางอานุญาโตตุลาการที่หน่วยงานของรัฐซึ่งมิได้กล่าวใน (ย่อหน้าที่ ๓)  หรือนิติบุคคลซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐ แต่ได้มีพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้นเป็นคู่กรณีและมิใช่กรณีที่เป็นข้อพิพาทกับรัฐบาลหรือระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกันเอง เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการจะรับว่าต่างหรือแก้ต่างให้ก็ได้

               ในคดีที่ราษฎรฟ้องเองไม่ได้โดยกฎหมายห้าม  เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการมีอำนาจเป็นโจทก์ได้ ดำเนินการตามที่เห็นสมควรเกี่ยวการบังคับคดีอาญาเฉพาะในส่วนของการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับตามคำพิพากษา ในการนี้มิให้เรียกค่าฤชาธรรมเนียมจากพนักงานอัยการ

             ในกรณีที่มีการผิดสัญญาประกันจำเลย หรือประกันรับสิ่งของไปดูแลรักษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินคดีในการบังคับให้เป็นไปตามสัญญานั้นในการนี้มิให้เรียกค่าฤชาธรรมเนียมจากพนักงานอัยการ

              อำนาจและหน้าที่อื่นตามที่ ก.อ. ประกาศกำหนดหรือเห็นชอบเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุดตามที่ได้รับมอบหมายจากอัยการสูงสุด

อำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการตามกฎหมายต่างๆ มี ดังนี้

        – อำนวยความยุติธรรม

        – รักษาผลประโยชน์ของรัฐ

        – คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

        – หน้าที่อื่น ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้


        พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้นิยามว่าคำว่า อัยการ ไว้ 2 นัย คือ “ชื่อกรมหนึ่งซึ่งมีหน้าที่เป็นทนายแผ่นดิน” และ “เจ้าหน้าที่ในกรมนั้นผู้ทำหน้าที่เป็นทนายแผ่นดิน”

        ภารกิจของอัยการอาจแบ่งเป็นหลักใหญ่ ๆ ดังนี้

        1. งานอำนวยความยุติธรรมทางอาญา

        เมื่อมีเหตุและละเมิดกระบิลเมือง เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะดำเนินการสืบสวน จับกุมสอบสวน แล้วเสนอสำนวนการสอบสวนต่ออัยการ อัยการเป็นจะเป็นผู้วินิจฉัยว่าพยานหลักฐานการสอบสวนพียงพอที่จะพิสูจน์ให้รับฟังได้โดยปราศจากข้อสงสัยหรือไม่ว่าผู้ต้องหาเป็นผู้กระทำความผิดตามข้อกล่าวหา หากเห็นว่าเพียงพออัยการก็จะสั่งฟ้องหากเห็นว่าไม่เพียงพอก็จะสั่งไม่ฟ้อง หรือหากเห็นว่าการสอบสวนยังไม่สิ้นกระแสความก็จะสั่งให้พนักงานสอบสวนทำการสอบสวนเพิ่มเติมในประเด็นที่กำหนดให้จนกว่าจะเพียงพอที่จะวินิจฉัยได้ว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้อง เมื่อสั่งฟ้องแล้วก็จะติดตามดำเนินคดีในศาล และเมื่อศาลมีคำพิพากษาแล้วหากเห็นว่าคำพิพากษาไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมก็จะอุทธรณ์ฎีกาต่อไปจนถึงที่สุด

        ดังนั้น อัยการจึงเป็นองค์กรตรวจสอบถ่วงดุลและคานอำนาจการใช้ดุลพินิจทั้งของพนักงานสอบสวนและศาลเพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้องชอบธรรม

        นอกเหนือจากหน้าที่ในการสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องผู้ต้องหาแล้ว อัยการยังมีหน้าที่ในการมีส่วนร่วมสอบสวนคดีที่ผู้ต้องหาหรือผู้เสียหายหรือพยานเป็นเด็กอายุไม่เกิน 18 ปี ซึ่งอัยการจะเข้าไปมีส่วนในการอำนวยความยุติธรรมตั้งแต่ในชั้นสอบสวน โดยจะเข้าสอบปากคำผู้ต้องหา สอบปากคำพยาน ผู้เสียหายและการให้พยานเด็กทำการชี้ตัวผู้ต้องหาด้วย ทั้งนี้เพื่อคุ้มครองให้เยาวชนผู้นั้นได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสมแก่วัย

        หน้าที่อีกประการหนึ่งคือการเป็นหลักประกันความเป็นธรรมในสังคมเกี่ยวกับคดีวิสามัญฆาตกรรมคือในกรณีความตายเกิดขึ้นโดยการกระทำของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ เช่นกรณีที่คนร้ายถึงแก่ความตายเนื่องจากยิงต่อสู้กับเจ้าพนักงาน ดังที่เรียกกันเป็นภาษาพูดว่า “คดีวิสามัญฆาตกรรม” หรือมีคนตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าเป็นปฏิบัติราชการตามหน้าที่กฎหมายกำหนดให้อัยการเข้าไปร่วมชันสูตรพลิกศพด้วยเพื่อเป็นหลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนว่าการตายนั้นต้องไม่เกิดจากการกระทำเกินขอบเขตแห่งกฎหมายของเจ้าหน้าที่นั้น ๆ


        2. งานด้านคดีอาญาระหว่างประเทศ

         (ก) คดีส่งผู้ร้ายข้ามแดน ในกรณีมีผู้ก่ออาชญากรรมขึ้นในต่างประเทศแล้วหลบหนีเข้ามาในราชอาณาจักรรัฐบาลแห่งประเทศที่ความผิดเกิดนั้นอาจขอให้ไทยส่งตัวบุคคลผู้กระทำความผิดกลับคืนไปให้ประเทศนั้น ๆ ดำเนินคดีได้ตามหลักเกณฑ์แห่งสนธิสัญญาที่ได้ทำไว้ต่อกัน หรือแม้แต่ประเทศที่ไม่มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับไทยแต่มีสัมพันธ์ไมตรีทางการทูตต่อกันก็สามารถขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้โดยอาศัยหลักถ้อยที่ถ้อยปฏิบัติต่อกันผ่านวิถีทางการทูต กล่าวคือ ประทั้งสองจะถือเป็นหลักการว่าหากประเทศไทยให้ความร่วมมือในการดำเนินการเพื่อส่งผู้ร้ายข้ามแดนประเทศผู้ร้องขอนั้นก็ต้องให้ความร่วมมือเช่นกัน หากประเทศไทยร้องขอ และผู้มีหน้าที่โดยตรงในการนี้ก็คืออัยการ

        ในทางกลับกัน กรณีที่บุคลกระทำความผิดในไทยแล้วหลบหนีไปต่างประเทศ เมื่ออัยการมีคำสั่งฟ้องแล้วก็จะดำเนินการเพื่อขอให้รัฐบาลแห่งประเทศนั้น ๆ ส่งตัวข้ามแดนมา อัยการแห่งประเทศนั้น ๆ ก็จะนคดีขึ้นสู่ศาลในทำนองเดียวกัน โดยอัยการไทยจะร่วมประงานปละปรึกษาหารือกับอัยการเจ้าของคดีในประเทศนั้นอย่างใกล้ชิด เพื่อรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานทั้งปวงให้ตามที่อัยการในประเทศนั้นต้องการและเห็นว่าเพียงพอสำหรับการดำเนินคดีในศาล

         (ข) การร่วมมือกับต่างประเทศในการสอบสวนและอื่น ๆ

        นอกจากการส่งผู้ร้ายข้ามแดนให้แก่กันแล้วนานาประเทศยังมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องทางอาญากรณีอื่น ๆ เพื่อปราบปรามอาชญากรรมระหว่างประเทศ เช่น ช่วยสอบปากคำพยานและช่วยรวบรวมพยานหลักฐานให้แก่กัน ช่วยดำเนินการค้น ยึด และสืบหาตัวบุคคลให้แก่กัน

        พ.ร.บ ความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. 2535 กำหนดให้อัยการสูงสุดเป็นผู้ประสานงานกลางทั้งการให้ความช่วยเหลือหรือขอรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ซึ่งในทางปฏิบัติอัยการจะทำหน้าที่ประสานงานโดยตรงกับผู้ประสานงาน กลางของต่างประเทศ


        3. งานด้านรักษาผลประโยชน์ของรัฐ

        ในการบริหารราชการแผ่นดิน หน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจอาจประสบปัญหากฎหมายอันเป็นอุปสรรคแก่การปฏิบัติงาน หรืออาจนำไปสู่การเป็นคดีความได้ อัยการจึงทำหน้าที่ทนายแผ่นดินด้วยการรับปรึกษาหารือปัญหากฎหมายเหล่านั้น เพื่อให้การบริหารราชการของหน่วยงานต่าง ๆ ลุล่วงไปด้วยดี และแม้จะเกิดเป้นคดีความขึ้นในทางแพ่งไม่ว่าฝ่ายราชการจะเป็นโจทก์หรือจำเลย อัยการก็จะรับดำเนินการว่าต่างแก้ต่างให้ จนกว่าคดีจะถึงที่สุด

        อนึ่ง ในแต่ละปีหน่วยงานภาครัฐต้องใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน รวมทั้งใช้เงินกู้จากต่างประเทศเป็นจำนวนมากในการจัดซื้อจัดจ้าง ในกรณีนี้อัยการจะทำหน้าที่ตรวจร่างสัญญาก่อนที่จะนำไปลงนามผูกพันกันเพื่อดูแลให้สัญญามีความเป็นธรรมแก่คู่สัญญาทั้งฝ่ายราชการและเอกชน โดยตข้อสำคัญจะต้องไม่ทำให้รัฐเสียเปรียบ


        4. งานด้านคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน

        การทำหน้าที่ทนายแผ่นดินหาได้จำกัดเพียงการเป็นที่ปรึกษากฎหมายและการดำเนินคดีแทนรัฐเท่านั้นแต่อัยการยังรับดำเนินการทางศาลให้แก่ประชาชนที่สามารถดำเนินการเองได้อีกด้วย เช่นจะฟ้องบุพการีของตนเองเพื่อเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู กฎหมายห้ามมิให้ฟ้อง แต่อัยการอาจดำเนินการแทนให้ได้ซึ่งเรียกว่า “คดีอุทลุม” หรือในกรณีที่ประสงค์จะดำเนินคดีแพ่งแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ อัยการก็รับดำเนินการให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น รวมทั้งรับดำเนินการให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น รวมทั้งรับให้คำปรึกษาหารือด้านกฎหมาย ตลอดจนช่วยทำนิติกรรมสัญญาปละประนอมข้อพิพาทให้แก่ประชาชนทั่วไปโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

        นอกจากนี้อัยการยังออกไปอบรมกฎหมายที่จำเป็นในชีวิตประจำวันแก่ประชาชน และจัดอบรมอนุญาโตตุลาการหมู่บ้านเพื่อให้ผู้ที่ผ่านการอบรมทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยคดีความเล็ก ๆ น้อย ๆ แก่ประชาชนในท้องถิ่นด้วย


        5. งานตรวจสอบผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและข้าราชการระดับสูง

        ในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือข้าราชการระดับสูงผู้ใดมีทรัพย์สินเพิ่มมาขึ้นผิดปกติ หรือเมื่อถูกกล่าวว่ามีพฤติการณ์ร่ำรวยผิดปกติ หรือกระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ หรือใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อกฎหมายและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไต่สวนแล้วเห็นว่ามีมูล จะส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดดำเนินการฟ้องคดีต่อศาลฎีการแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ซึ่งเป็นงานตามที่กำหนดโดยรัฐธรรมนูญ


        6. งานพิเศษ

       นอกเหนือจากหน้าที่ราชการดังกล่าวแล้ว สำนักงานอัยการสูงสุดังตระหนักในภารกิจที่จะต้องเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนในชนบททั่วประเทศและในวาระมงคลพิเศษสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนพรรษา 6 รอบ สำนักงานอัยการสูงสุดจึงได้เฉลิมพระเกียรติยศ โดยจัดตั้งห้องสมุดกฎหมายสำหรับประชาชนเฉลิมพระเกียรติฯ ขึ้นในสำนักงานอัยการทั่วประเทศ เช่นที่อำเภอเบตง อำเภอแม่สอด อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดนราธิวาส โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้เป็นสถานที่ค้นคว้าหาความรู้ในวิชากฎหมายของนักเรียน นิสิตนักศึกษา ประชาชน รวมทั้งข้าราชการในท้องถิ่นชนบท

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร

บุคลากร

ข้าราชการอัยการ

นายสราวุธ กนกฉันท์
อัยการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายศิโรจน์ กิตติคุณ
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด

ร.ต.อ. ชูมิตร ชุณหวาณิชพิทักษ์
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด

นายสมโชค ศรีนิรัตน์
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด

นางสาวสุธิชา ม่วงผล
รองอัยการจังหวัด

นายวศิน แสงแก้ว
รองอัยการจังหวัด

นายศุชานนท์ ศรุติสุต
อัยการจังหวัดผู้ช่วย

นายภวินท์ หาเรือนขวัญ
อัยการจังหวัดผู้ช่วย

นายกฤษฎา ทับทิม
อัยการจังหวัดผู้ช่วย

นายสุรวิศ อารียะ
อัยการจังหวัดผู้ช่วย

นางสาวปกรณ์ณภัฌ ชมเชย
อัยการจังหวัดผู้ช่วย

นายเปรม ภู่ทอง
อัยการจังหวัดผู้ช่วย

นายฤทธิชัย ขันอุระ
อัยการจังหวัดผู้ช่วย

สำนักอำนวยการ สำนักงานอัยการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสายลม กัลปนารถ
ผู้อำนวยการ สำนักอำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานคดี

นางสมทรง ประจำทอง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางศุภลักษณ์ ทิพย์แก้ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายมนัส อินเพ็ชร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายประเวช พรมฝาย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นายเอก เตชะปัน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวญาณิดา ผลาอุบัติ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวณัฐกฤตา วังอินทร์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวฉัตรชฎา ไชยเทพ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ฝ่ายนิติการ

นายกรกช ม่วงกล่ำ
นิติกรชำนาญการ

นางสาวกัญญาพัชร ภู่วรรณะ
นิติกรปฏิบัติการ

นายศักดิ์ระพี ศรีประภา
นิติกรปฏิบัติการ

ร้อยโท ยุทธการณ์ ขุดขำ
นิติกรปฏิบัติการ

ฝ่ายการคลังและพัสดุ

นางสตรีรัตน์ เรืองกำเนิด
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวชลลดา อิ่มเหว่า
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวยุพิน ปานเพ็ง
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

จ้างเหมาบริการ

นายจีรทิปต์ ทั่งรอด
พนักงานขับรถยนต์

นายนวเรณทร์ รามัญวงษ์
พนักงานขับรถยนต์

นางสมคิด ไวคง
แม่บ้าน

นางนภัสภรณ์ ทิพพาสุวรรณ
แม่บ้าน

นางพะเยาว์ โพธิ์เหมือน
แม่บ้าน

นายชีพ ทะบาง
คนสวน

๔๖นายบรรพต อ่อนชมจันทร์ เม.ย.๒๕๖๔ – มี.ค.๒๕๖๖
๔๗นายสราวุธกนกฉันท์เม.ย. ๒๕๖๖ – ปัจจุบัน

สถิติคดี

ประเภทคดีมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายนพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคมรวม
ส.11842462022002121871531441,531
ส.2142591617274124173
ส.2ก922241771977069225491,100
ส.34352124122
ส.41582092331652152031351421,460
ส.4 วาจา99394916537324231494
ส.5000000000
ส.5ก000000000
ส.1202245101
ส.12 ก00220020
ส.ฟื้นฟู00000000
ส.มาตรการ40521852
ขอคืนของกลาง00000000

ประเภทคดีมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายนพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคมรวม
ส.11392131431741711961931852081732071802,182
ส.2291831131823252924131826267
ส.2ก10614425611918137767146218111721791,976
ส.341911614344341073
ส.41561571841431771611532472011612001952,135
ส.4 วาจา101533713859735763625783126909
ส.50000000000000
ส.5ก101403320323132
ส.120000000100012
ส.12ก04120111020113
ส.ฟื้นฟู63417104100000117
ส.มาตรการ30225140045430
ขอคืนของกลาง0000000000000
ประเภทคดีมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายนพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคมรวม
ส.11621892192381892142311751982062202572,498
ส.210208121623141420211621195
ส.2ก86192408106400319951558382149612,136
ส.31343667642144473
ส.41871592262371762032211512101812042482,403
ส.4 วาจา107121613828261819122719112534
ส.50000000000000
ส.5ก661121790200044
ส.1211301102110011
ส.12ก21233122002018
ส.ฟื้นฟู233238344937292721142078402
ส.มาตรการ121011501440332
ขอคืนของกลาง0000000000000
ประเภทคดีมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายนพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคมรวม
ส.11892382222432212571511951601401171742,307
ส.2231305121168877814176
ส.2ก32540444238418984185179134112108372,583
ส.365331111246111265
ส.41762102992161872721641841252071211642,325
ส.4 วาจา416381047020202414171758429
ส.50000000000000
ส.5ก125419131702550
ส.122011000020006
ส.12ก12444412110024
ส.ฟื้นฟู746268568227173013111418472
ส.มาตรการ12021132210621
ขอคืนของกลาง0000000000000

เอกสารเผยแพร่

ผังกระบวนงาน

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการจังหวัดอุตรดิตถ์
2/7 ถนนศรีอุตรานอก   ตำบลท่าอิฐ  อำเภอเมืองอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์
เบอร์โทรศัทพ์ติดต่อ 055-411265 ต่อ 216 โทรสาร 055-414063
E-mail: utadit@ago.go.th

ผู้ดูแลเว็บไซต์
Tel : 055-411265 ต่อ 205
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นางสาว ญาณิดา ผลาอุบัติ