ข่าวประชาสัมพันธ์

23 ตุลาคม 2566 พิธีวางพวงมาลาถวายบังคม พระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช

วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566 เวลา 07.55 น. นายณชพัฒน์ ธีรพรพาณิชย์ อัยการจังหวัดผู้ช่วย พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการในสังกัดสำนักงานอัยการจังหวัดวิเชียรบุรี เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคม พระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

13 ตุลาคม 2566 พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 18.00 น. นายกฤษฎา แสนสุข อัยการจังหวัดวิเชียรบุรี พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการในสังกัดสำนักงานอัยการจังหวัดวิเชียรบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย เป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดไม่ได้ ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

13 ตุลาคม 2566 พิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566

วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 07.30 น. นายพงศกร เตรนะกาโย อัยการจังหวัดผู้ช่วย พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการในสังกัดสำนักงานอัยการจังหวัดวิเชียรบุรี เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 ณ ศาลาการเปรียญวัดประชานิมิต ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

28 กันยายน 2566 กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day)

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. นายกฤษฎา แสนสุข อัยการจังหวัดวิเชียรบุรี นำข้าราชการฝ่ายอัยการในสังกัดสำนักงานอัยการจังหวัดวิเชียรบุรีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ณ บริเวณหน้าเสาธงของสำนักงานอัยการจังหวัดวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

12 สิงหาคม 2566 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 18.00 น. นางสาวอนงค์ สมบุญเจริญ อัยการจังหวัดผู้ช่วย พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการในสังกัดสำนักงานอัยการจังหวัดวิเชียรบุรี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมอำเภอวิเชียรบุรี ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

12 สิงหาคม 2566 พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 07.00 น. นางสาวอนงค์ สมบุญเจริญ อัยการจังหวัดผู้ช่วย พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการในสังกัดสำนักงานอัยการจังหวัดวิเชียรบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ บริเวณศาลาการเปรียญวัดประชานิมิต ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

7 สิงหาคม 2566 พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน และวางพวงมาลาถวายสักการะ พระอนุสาวรีย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายกฤษฎา แสนสุข อัยการจังหวัดวิเชียรบุรี พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการในสังกัดสำนักงานอัยการจังหวัดวิเชียรบุรี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน และวางพวงมาลาถวายสักการะ พระอนุสาวรีย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี ณ ศาลจังหวัดวิเชียรบุรี อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

28 กรกฎาคม 2566 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 18.00 น. นายกฤษฎา แสนสุข อัยการจังหวัดวิเชียรบุรี พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการในสังกัดสำนักงานอัยการจังหวัดวิเชียรบุรี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมอำเภอวิเชียรบุรี ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

28 กรกฎาคม 2566 พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 07.00 น. นายณัฐพงศ์ ชิณประทีป อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการในสังกัดสำนักงานอัยการจังหวัดวิเชียรบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 ณ บริเวณศาลาการเปรียญวัดประชานิมิต ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

การจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 นายกฤษฎา แสนสุข อัยการจังหวัดวิเชียรบุรี เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 พร้อมข้าราชการฝ่ายอัยการในสังกัดกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ บริเวณชั้น 1 สำนักงานอัยการจังหวัดวิเชียรบุรี อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

26 มิถุนายน 2566 พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 นายณชพัฒน์ ธีรพรพาณิชย์ อัยการจังหวัดผู้ช่วย นายธนศักดิ์ ศิริยกุล ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานอัยการจังหวัดวิเชียรบุรี พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการในสังกัดร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566 ณ บริเวณหน้าศาลาการเปรียญวัดประชานิมิต ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

22 มิถุนายน 2566 การตรวจราชการของสำนักงานคดีแรงงานภาค 6

วันพฤหัสบดี ที่ 3 มิถุนายน 2566 นายประสิทธิ์ บัวรักษ์ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานภาค 6 และ นางสาวอังศุวัฒนา กลิ่นจันทร์ รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานภาค 6 นางสาวทองมาก ใจแสน อัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค 6 และนายโอภาส สุทธิมโนรัตน์ อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยม รับฟังปัญหาและอุปสรรค์ในการดำเนินคดีแพ่งของสำนักงานอัยการจังหวัดวิเชียรบุรี โดยมีนายกฤษฎา แสนสุข อัยการจังหวัดวิเชียรบุรี และข้าราชการฝ่ายอัยการในสังกัดให้การต้อนรับ

3 มิถุนายน 2566 พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 ร้อยตำรวจโทภาณุพงศ์ เอกฉัตราภรณ์ อัยการจังหวัดผู้ช่วย และข้าราชการฝ่ายอัยการในสังกัด เข้าร่วมพิธีพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมอำเภอวิเชียรบุรี ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

30 พฤษภาคม 2566 การตรวจราชการของสำนักงานคดีศาลสูงภาค 6

วันอังคาร ที่ 30 พฤษภาคม 2566 นายสมพงษ์ เย็นแก้ว อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีศาลสูงภาค 6 และ นายสุชาติ ก่อพานิชกุล อัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลสูง 1 ภาค 6 พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยม รับฟังปัญหาและอุปสรรค์ในการดำเนินคดีชั้นศาลสูงของสำนักงานอัยการจังหวัดวิเชียรบุรี โดยมีนายกฤษดา แสนสุข อัยการจังหวัดวิเชียรบุรี และข้าราชการฝ่ายอัยการในสังกัดให้การต้อนรับ

28 เมษายน 2566 พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ประจำเดือน เมษายน 2566

วันที่ศุกร์ที่ 26 เมษายน 2566 นายเฉลิมวุฒิ พงษ์เรื่อง อัยการจังหวัดผู้ช่วย พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการในสังกัด ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมีนายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธี ณ วัดประชานิมิต อำเภอวิเชียบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

ทั้งนี้ พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองด้วยการน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปเป็นกรอบแนวคิดในการดำรงชีวิตประจำวัน โดยกำหนดจัดในวันที่ 28 ของเดือน ตลอดปี 2566 ซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนนี้เป็นต้นไป

25 เมษายน 2566 วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 นายกฤษฎา แสนสุข อัยการจังหวัดวิเชียรบุรี พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการในสังกัด ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาร เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์

7 กุมภาพันธ์ 2566 การตรวจราชการของผู้ตรวจการอัยการ

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 นายสุรจิต พัฒนสาร ผู้ตรวจการอัยการ พร้อมคณะเดินทางตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อรับฟังปัญหาอุสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการจังหวัดวิเชียรบุรี โดยมีนางสาวภัควลัญศ์ บัณฑะกิจจ์ อัยการจังหวัดวิเชียรบุรี และข้าราชการฝ่ายอัยการในสังกัดให้การต้อนรับ

25 มกราคม 2566 พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอวิเชียรบุรี ประจำปี 2566 (ภาคค่ำ)

วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 19.30 น. นายธนศักดิ์ ศิริยกุล ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานอัยการจังหวัดวิเชียรบุรี พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการในสังกัด เข้าร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ภาคค่ำ) และชมการแสดง แสง สี เสียง ของนักเรียนโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์

25 มกราคม 2566 พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอวิเชียรบุรี ประจำปี 2566

วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. นายนวพล แย้มภิรมย์ศรี อัยการจังหวัดผู้ช่วย และข้าราชการฝ่ายอัยการในสังกัด เข้าร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

24 มกราคม 2566 การตรวจราชการของสำนักงานคดีแรงงานภาค 6

วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 นายประสิทธิ์ บัวรักษ์ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานภาค 6 นางสาวอังคุวัฒนา กลิ่นจันทร์ รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานภาค 6 พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยม รับฟังปัญหาและอุปสรรค์ในการดำเนินคดีแพ่งของสำนักงานอัยการจังหวัดวิเชียรบุรี โดยมีนางสาวภัควลัญศ์ บัณฑะกิจจ์ อัยการจังหวัดวิเชียรบุรี และข้าราชการฝ่ายอัยการในสังกัดให้การต้อนรับ

18 มกราคม 2566 พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 นายศุภกร ศุกร์สังวาลย์ อัยการจังหวัดประจำสนักงานอัยการสูงสุด พร้อมด้วยนายธนศักดิ์ ศิริยกุล ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานอัยการจังหวัดวิเชียรบุรี และนางสาวกอบกุล รักแก้ว เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในงานวันกองทัพไทยและเป็นวันที่ระลึกในวาระที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีและมีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชาของพม่า โดยถือเอาวันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเป็นวันกองทัพไทย ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

11 มกราคม 2566 เลขาธิการสำนักงานอัยการสูงสุด ตรวจเยี่ยมสำนักงานอัยการจังหวัดวิเชียรบุรี

วันพุธที่ 11 มกราคม 2566 นายสราวุธ ปิตุเตชะ เลขาธิการสำนักงานอัยการสูงสุด และนายรัชต์เทพ ดีประหลาด รองเลขาธิการสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการจังหวัดวิเชียรบุรี โดยมีนางสาวภัควลัญศ์ บัณฑะกิจจ์ อัยการจังหวัดวิเชียรบุรี และข้าราชการฝ่ายอัยการในสังกัดให้การต้อนรับ

22 ธันวาคม 2565 การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 นางสาวภัควลัญศ์ บัณฑะกิจจ์ อัยการจังหวัดวิเชียรบุรี นำข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคคลากรของสำนักงานอัยการจังหวัดวิเชียรบุรี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง โดยมีพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ณ สำนักงานอัยการจังหวัดวิเชียรบุรี อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

13 ธันวาคม 2565 การตรวจราชการของอธิบดีอัยการภาค 6 และคณะ

เมื่อวันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2565 นายกมลาสน์ สุทธิธารณ์นฤภัย อธิบดีอัยการภาค 6 พร้อมคณะ เดินทางตรวจราชการสำนักงานอัยการจังหวัดวิเชียรบุรี โดยมีนางสาวภัควลัญศ์ บัณฑะกิจจ์ อัยการจังหวัดวิเชียรบุรี พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคคลากรในสังกัดร่วมให้การต้อนรับ

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

สำนักงานอัยการจังหวัดวิเชียรบุรี จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

5 ธันวาคม 2565 กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 07.00 น. ร้อยตำรวจโทภาณุพงศ์ เอกฉัตราภรณ์ อัยการจังหวัดผู้ช่วย และข้าราชการฝ่ายอัยการในสังกัด เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคมเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ณ หอประชุมอำเภอวิเชียรบุรี ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

23 ตุลาคม 2565 พิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565

13 ตุลาคม 2565 พิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565

13 ตุลาคม 2565 พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565

28 กันยายน 2565 กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน

วันที่ 22 กันยายน 2565 พิธีเปิดศูนย์ประสานงานอัยการคุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชน และสถาบันครอบครัว ตำบลซับสมบูรณ์ ตำบลภูน้ำหยด และตำบลวังพิกุล จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 พิธีเปิดศูนย์ประสานงานอัยการคุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชน และสถาบันครอบครัว ตำบลหนองไผ่และตำบลวังโบสถ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี 7 สิงหาคม 2565

การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 พิธีเปิดศูนย์ประสานงานอัยการคุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชน และสถาบันครอบครัวตำบลนาสนุ่น และตำบาลหนองย่างทอย จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 การตรวจราชการของอธิบดีอัยการภาค 6

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 พิธีเปิดศูนย์ประสานงานอัยการคุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชน และสถาบันครอบครัวตำบลยางสาว อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

วันที่ 25 เมษายน 2565 พิธีวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ 1 เมษายน 2565 ต้อนรับข้าราชการอัยการ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

เกี่ยวกับสำนักงาน

ประวัติความเป็นมา สำนักงานอัยการจังหวัดวิเชียรบุรี

                 ด้วยมีพระราชกฤษฎีกา กำหนดวันเปิดทำการศาลจังหวัดวิเชียรบุรี พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้เปิดทำการศาลจังหวัด วิเชียรบุรีตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป และตามพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ     พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๑๒กำหนดให้ในท้องที่ที่ตั้งศาลจังหวัด ศาลแขวง หรือศาลเยาวชนและครอบครัว ยกเว้นในเขตกรุงเทพมหานคร ให้มีสำนักงานอัยการจังหวัดประจำศาลแต่ละศาล มีเขตพื้นที่ตามที่ ก.อ. ประกาศกำหนด จึงได้มีการจัดตั้งสำนักงานอัยการจังหวัดวิเชียรบุรีขึ้น

                สำนักงานอัยการจังหวัดวิเชียรบุรี เปิดทำการตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ มีเขตอำนาจภายใน ๔ อำเภอ    ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบด้วย อำเภอหนองไผ่ อำเภอบึงสามพัน อำเภอวิเชียรบุรี และอำเภอศรีเทพ โดยอยู่ในเขตอำนาจการสอบสวนของสถานีตำรวจภูธร ๖ แห่ง ได้แก่

                                ๑. สถานีตำรวจภูธรหนองไผ่

                                ๒.สถานีตำรวจภูธรนาเฉลียง

                                ๓.สถานีตำรวจภูธรบึงสามพัน

                                ๔.สถานีตำรวจภูธรวิเชียรบุรี

                                ๕.สถานีตำรวจภูธรพุเตย

                                ๖.สถานีตำรวจภูธรศรีเทพ

                โดยในช่วงเปิดทำการช่วงแรก สำนักงานอัยการจังหวัดวิเชียรบุรีได้รับโอนสำนวนคดีที่ยังไม่ได้ฟ้องศาล จากสำนักงานอัยการจังหวัดเพชรบูรณ์ และรับสำนวนการสอบสวนจากพนักงานสอบสวนภายในเขตอำนาจเพื่อพิจารณาและมีคำสั่งคดี

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด มีดังนี้

(มาตรา ๒๓) สำนักงานอัยการสูงสุด นอกจากมีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการและงานวิชากร เพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้แก่พนักงานอัยการแล้ว ให้มีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) ให้ความช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินการทางกฎหมายรวมตลอดทั้งในการคุ้มครองป้องกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน
(๒) ให้คำปรึกษา และตรวจร่างสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายให้แก่รัฐบาล และหน่วยงานของรัฐ
(๓) ให้คำปรึกษา และตรวจร่างสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายให้แก่นิติบุคคล ซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐแต่ได้มีพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น ทั้งนี้ ตามที่เห็นสมควร
(๔) ดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่ง หรือคดีปกครองแทนรัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งพนักงานอัยการได้รับดำเนินคดีให้
(๕) ดำเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีร้องขอ เว้นแต่การดำเนินการนั้นจะขัดต่องานในหน้าที่ หรืออาจทำให้ขัดต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการ
(๖) ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาข้ารการฝ่ายอัยการ
(๗) ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในการอำนวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน
(๘) ติดต่อและประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ในอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุด
(๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการ หรือสำนักงานอัยการสูงสุด
ในการตรวจร่างสัญญาตาม (๒) และ (๓) ให้สำนักงานอัยการสูงสุดมีหน้าที่รักษาประโยชน์ของรัฐ ในการนี้สำนักงานอัยการสูงสุดมีหน้าที่รายงานรัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐตาม (๒) หรือนิติบุคคลตาม (๓) ที่เป็นคู่สัญญาให้ทราบถึงข้อที่ควรปรับปรุงหรือแก้ไขให้สมบูรณ์ ข้อเสียเปรียบหรือข้อที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ


อำนาจหน้าที่ของอัยการสูงสุด มีดังนี้

(มาตรา ๒๗) ให้อัยการสูงสุดมีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กำหนดนโยบายและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด ให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตามเป้าหมาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด
(๒) ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการ ปฏิบัติราชการ และบริหารงานบุคคลของสำนักงานอัยการสูงสุด ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน และประเพณีปฏิบัติของราชการ
(๓) บริหารจัดการงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน และการพัสุดของสำนักงานอัยการสูงสุด
ในการปฏิบัติราชการตามวรรคหนึ่ง อัยการสูงสุดอาจมอบอำนาจให้รองอัยการสูงสุด หรือข้าราชการฝ่ายอัยการผู้หนึ่งผู้ใดปฏิบัติหน้าที่แทนได้
ให้อัยการสูงสุดโอยความเห็นชอบของ ก.อ. มีอำนาจออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน และการพัสดุของสำนักงานอัยการสูงสุด

อำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ มีดังนี้

มาตรา ๑๔ พนักงานอัยการมีอำจานและหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) อำนาจและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ
(๒) ในคดีอาญา มีอำนาจและหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ ตามกฎหมายอื่นซึ่งบัญญัติว่าเป็นอำนาจและหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการ
(๓) ในคดีแพ่ง หรือคดีปกครอง มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินคดีแทนรัฐบาล หน่วยงานของรัฐที่เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ราชการส่วนกลาง หรือราชการส่วนภูมิภาคในศาล หรือในกระบวนการทางอนุญาโตตุลากรทั้งปวง กับมีอำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายอื่นซึ่งบัญญัติว่าเป็นอำนาจและหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการ
(๔) ในคดีแพ่ง คดีปกครอง หรือคดีอาญา ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐถูกฟ้องในเรื่องการที่ได้กระทำไปตามหน้าที่ก็ดี หรือในคดีแพ่งหรือคดีอาญาที่ราษฎรผู้หนี่งผู้ใดถูกฟ้องในเรื่องการที่ได้กระทำตามคำสั่งของเจ้าที่ของรัฐซึ่งได้สั่งการโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเข้าร่วมหรือช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งกระทำการในหน้าที่ราชการก็ดี เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการจะรับแก้ต่างให้ก็ได้
(๕) ในคดีแพ่ง คดีปกครอง หรือกรณีมีข้อพิพาทที่ต้องดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการ ที่หน่วยงานของรัฐซึ่งมิได้กล่าวใน (๓) หรือนิติบุคคลซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐ แต่ได้มีพระราชบัญญัติด้วยกันเอง เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการจะรับว่าต่างหรือแก้ต่างให้ก็ได้
(๖) ในคดีที่ราษฎรฟ้องเองไม่ได้โดยกฎหมายห้าม เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการมีอำนาจเป็นโจทก์ได้
(๗) ดำเนินการตามที่เห็นสมควรเกี่ยวกับการบังคับคดีอาญาเฉพาะในส่วนของการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับตามคำพิพากษาก ในการนี้มิให้เรียกค่าฤชาธรรมเนียมจากพนักงานอัยการ
(๘) ในกรณีที่มีการผิดสัญญาประกันจำเลย หรือประกันรับสิ่งของไปดูแลรักษา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินคดีในการบังคับให้เป็นไปตามสัญญานั้น ในการนี้มิให้เรียกค่าฤชาธรรมเนียมจากพนักงานอัยการ
(๙) อำนาจและหน้าที่ตาม ก.อ. ประกาศกำหนดหรือเห็นชอบเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรี
(๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการ
(๑๑) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด ตามที่ได้รับมอบหมายจากอัยการสูงสุด
ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการตามมาตรา ๑๔ (๓) (๔) และ (๕) พนักงานอัยการจะออกคำสั่งเรียกบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำก็ได้ แต่จะเรียกคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งมาให้ถ้อยคำ โดยคู่ความฝ่ายนั้นไม่ยินยอมไม่ได้
พนักงานอัยการตำแหน่งใดมีอำนาจดำเนินการตามวรรคหนึ่งได้เพียงใดให้เป็นไปตามระเบียบที่สำนักงานอัยการสูงสุด กำหนดโดยความเห็นชอบของ ก.อ.


:: กฎหมายองค์กรอัยการตามรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2550

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร

สถิติคดี

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการจังหวัดวิเชียรบุรี

เลขที่ 67 หมู่ที่ 6 ตำบลสระประดู่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67130
โทร.0-5602-9783 , 0-5602-9784
โทรสาร. 0-5602-9784
E-mail : vichien@ago.go.th