ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 06.30 น. นางเยาวลักษณ์ นนทแก้ว อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานภาค 9 รักษาการในตำแหน่ง อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค ๗
มอบหมายให้ นายอังกูร พงศานานุรักษ์ และข้าราชการฝ่ายอัยการ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ (ต่อเนื่องจากพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล)
เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566
ณ บริเวณหอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566 เวลา 07.00 น. นายอธิคม ปานโต อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานคดีอาญาตลิ่งชัน
รักษาการในตำแหน่ง รองอธิบดีอัยการ รักษาราชการแทน  อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค ๗ มอบหมายให้ นายพรไพโรจน์ ตรีพงษ์พันธุ์ อัยการผู้เชี่ยวชาญ และข้าราชการฝ่ายอัยการ
ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทย เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2566
ในวันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566 ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 06.30 น. นายอธิคม ปานโต อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานคดีอาญาตลิ่งชัน
รักษาการในตำแหน่ง รองอธิบดีอัยการ รักษาราชการแทน  อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค ๗
มอบหมายให้ นายชินสาร ชนะศรีโยธิน อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และข้าราชการฝ่ายอัยการ
ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพวงมาลา (ต่อเนื่องจากพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล)

เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 ณ บริเวณหอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 18.00 น. นายวิศิษฐ์ ชัชวาลวงศ์ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 7
มอบหมายให้ นายณรงค์ชัย หิรัญรัตน์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และข้าราชการฝ่ายอัยการ
ร่วมพิธีถวายราชสักการะ วางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 
ณ บริเวณหอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 06.30 น. นายวิศิษฐ์ ชัชวาลวงศ์ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 7
มอบหมายให้ นายณรงค์ชัย หิรัญรัตน์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และข้าราชการฝ่ายอัยการ
ร่วมพิธีถวายราชสักการะ วางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 
ณ บริเวณหอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 07.30 น. นายวิศิษฐ์ ชัชวาลวงศ์ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 7
พร้อมคณะข้าราชการฝ่ายอัยการ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันรพี ประจำปี 2566 ณ บริเวณหน้าอาคารศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 07.00 น. นายวิศิษฐ์ ชัชวาลวงศ์ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 7
มอบหมายให้ นายศุภสิทธิ์ งามพรรคพันธุ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และข้าราชการฝ่ายอัยการ
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 07.00 น. ถึง 09.09 น. นายวิศิษฐ์ ชัชวาลวงศ์ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 7
มอบหมายให้ร้อยตำรวจเอก ณรงค์ น้อยเลิศ อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ และข้าราชการฝ่ายอัยการ
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริการส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 17.00 น. ถึง 20.00 น. นายวิศิษฐ์ ชัชวาลวงศ์ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 7
มอบหมายให้นายพรไพโรจน์ ตรีพงษ์พันธุ์ อัยการผู้เชี่ยวชาญ และข้าราชการฝ่ายอัยการ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริการส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 07.30 น. ถึง 09.09 น. นายวิศิษฐ์ ชัชวาลวงศ์ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 7
มอบหมายให้ร้อยตำรวจโทหญิง อรวรรณ ทำสวน อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และข้าราชการฝ่ายอัยการ
ร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตถวายพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริการส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 น.นายวิศิษฐ์ ชัชวาลวงศ์ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 7
มอบหมายให้นายพรไพโรจน์  ตรีพงษ์พันธุ์ อัยการผู้เชี่ยวชาญ และข้าราชการฝ่ายอัยการ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด

ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565
ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริการส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

วันอาทิตย์ ที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายวิศิษฐ์ ชัชวาลวงศ์ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 7
มอบหมายให้ ร้อยตำรวจเอก ณรงค์ น้อยเลิศ  อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ และข้าราชการฝ่ายอัยการ
เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายวิศิษฐ์ ชัชวาลวงศ์ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 7
มอบหมายให้ นายชินสาร ชนะศรีโยธิน อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และข้าราชการฝ่ายอัยการ
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

13 ตุลาคม 2565 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 18.00 น. นายวิศิษฐ์ ชัชวาลวงศ์ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 7
มอบหมายให้ ร้อยตำรวจโทหญิง อรวรรณ ทำสวน อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และข้าราชการฝ่ายอัยการ
ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
13 ตุลาคม 2565  ณ บริเวณหอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายฉัตรชัย ใจดี อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 7
มอบหมายให้ นายอังกูร พงศานานุรักษ์ อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และข้าราชการฝ่ายอัยการ
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 18.00 น. นายฉัตรชัย ใจดี อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 7
มอบหมายให้ ร้อยตำรวจเอก ณรงค์ น้อยเลิศ อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ และข้าราชการฝ่ายอัยการ
ร่วมพิธีถวายราชสักการะ วางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 
ณ บริเวณหอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม


วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายฉัตรชัย ใจดี อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 7
พร้อมคณะข้าราชการฝ่ายอัยการ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันรพี ประจำปี 2565 ณ บริเวณหน้าอาคารศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7


วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายฉัตรชัย ใจดี อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 7
นำข้าราชการฝ่ายอัยการ ทำกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565
เพื่อถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยจัดกิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ปฏิญาณ และลงนามถวายพระพรชัย
ณ บริเวณชั้น 1 สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 7

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายฉัตรชัย ใจดี อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 7
มอบหมายให้ ร้อยตำรวจโทหญิง อรวรรณ ทำสวน อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และข้าราชการฝ่ายอัยการ
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565
ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 18.00 น. นายฉัตรชัย ใจดี อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 7
มอบหมายให้ ร้อยตำรวจเอก พิริยะ ณ บางช้าง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ และข้าราชการฝ่ายอัยการ
ร่วมพิธีถวายราชสักการะ วางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565
ณ บริเวณหอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม


วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น. นายฉัตรชัย ใจดี อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 7
มอบหมายให้นายสมบัติ ผูกทอง เจ้าพนักงานคดีชำนาญการ และข้าราชการฝ่ายอัยการ
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี 3 มิถุนายน 2565 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 18.00 น. นายฉัตรชัย ใจดี อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 7
มอบหมายให้นายอังกูร พงศานานุรักษ์ อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และข้าราชการฝ่ายอัยการ

ร่วมพิธีถวายราชสักการะ วางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565
ณ บริเวณหอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม


วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. สำนักอำนวยการ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 7
ทำกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยตามประเพณีวันสงกรานต์วันที่ 13-15 เมษายน 2565  
โดยจัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหารสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 7  ณ ชั้น 2 สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 7


วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 13.10 น. นายฉัตรชัย ใจดี อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 7
พร้อมคณะข้าราชการอัยการ เข้าเยี่ยมคารวะนายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม


วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 11.00 น. นายฉัตรชัย ใจดี อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 7
พร้อมคณะข้าราชการอัยการ เข้าเยี่ยมคารวะนายรัฐธีย์ ยมจินดา อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7


เกี่ยวกับสำนักงาน

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร

สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 7

     มีอำนาจดำเนินคดีที่อยู่ในอำนาจของ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7 ครอบคลุม 8 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร นครปฐม สมุทรสงคราม เพชรบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี และประจวบคีรีขันธ์

สถิติคดี

ปี พ.ศ.ส.1ส.2ส.5
2560
(1 ตุลาคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560)
1821
2561801212
256268610
2563119216
2564187358
25651593015

เอกสารเผยแพร่

กรณีสั่งไม่อุทธรณ์

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 7
7/85 ถนนเอกชัย ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
เบอร์โทรศัพท์ 034-756778, 034-756864
เบอร์โทรสาร 034-756778