ข่าวประชาสัมพันธ์

สอจ.หัวหิน ทำอะไร?

วันอังคาร ที่ 5 ธันวาคม 2566 นายวชิระ หัสดีพงษ์ อัยการจังหวัดหัวหิน มอบหมายให้ นายจักรพงศ์ อินทรหอม รองอัยการจังหวัด พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ และตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ต่อด้วยพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์/โรงเรียนหัวหิน (ประจำอำเภอ) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันจันทร์ ที่ 23 ตุลาคม 2566 นายวชิระ หัสดีพงษ์ อัยการจังหวัดหัวหิน มอบหมายให้ นายสมเกียรติ ชัยวีรสกุล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ และตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ต่อด้วยพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช” ประจำปี 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์/โรงเรียนหัวหิน (ประจำอำเภอ) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันพุธ ที่ 18 ตุลาคม 2566 นายวชิระ หัสดีพงษ์ อัยการจังหวัดหัวหิน พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการและเจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการจังหวัดหัวหิน ให้การต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม “หลักสูตรการฝึกอบรมอัยการผู้ช่วย” รุ่นที่ 64 พ.ศ. 2566 (สนามใหญ่) และเจ้าหน้าที่โครงการฯ ในการเข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงานอัยการจังหวัดหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


วันศุกร์ ที่ 13 ตุลาคม 2566 นายวชิระ หัสดีพงษ์ อัยการจังหวัดหัวหิน พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “วันนวมินทรมหาราช” ณ อาคารอเนกประสงค์/โดมโรงเรียนหัวหิน (ประจำอำเภอ) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. สำนักงานอัยการจังหวัดหัวหิน จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย โดยมีนายวชิระ หัสดีพงษ์ อัยการจังหวัดหัวหิน พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณหน้าเสาธงสำนักงานอัยการจังหวัดหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


วันเสาร์ ที่ 12 สิงหาคม 2566 นายวชิระ หัสดีพงษ์ อัยการจังหวัดหัวหิน พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ อาคารอเนกประสงค์/โรงเรียนหัวหิน (ประจำอำเภอ) ต่อด้วยพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาราชประชาสมาคม (วังไกลกังวล) และช่วงค่ำเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณสวนหลวงราชินี 19 ไร่


วันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2566 สำนักงานอัยการจังหวัดหัวหิน จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2566 โดยมีนายวชิระ หัสดีพงษ์ อัยการจังหวัดหัวหิน พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ สำนักงานอัยการจังหวัดหัวหิน


วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2566 นายวชิระ หัสดีพงษ์ อัยการจังหวัดหัวหิน พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากรสำนักงานอัยการจังหวัดหัวหิน เข้าร่วมกิจกรรม “สัปดาห์วันรพี ประจำปี 2566” ณ ศาลจังหวัดหัวหิน และเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม เนื่องในวันรพี ประจำปี 2566 ณ สนามกีฬาเทศบาลหัวหิน (เขาตะเกียบ) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


วันศุกร์ ที่ 28 กรกฎาคม 2566 นายวชิระ หัสดีพงษ์ อัยการจังหวัดหัวหิน พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ อาคารอเนกประสงค์/โรงเรียนหัวหิน (ประจำอำเภอ) ต่อด้วยพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาราชประชาสมาคม (วังไกลกังวล) และช่วงค่ำเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณสวนหลวงราชินี 19 ไร่


วันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2566 สำนักงานอัยการจังหวัดหัวหิน จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2566 โดยมีนายวชิระ หัสดีพงษ์ อัยการจังหวัดหัวหิน พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ สำนักงานอัยการจังหวัดหัวหิน


วันศุกร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2566 นายไพรัช พรสมบูรณ์ศิริ รักษาการในตำแหน่ง รองอัยการสูงสุด พร้อมด้วยนายสราวุธ ปิตุเตชะ เลขาธิการสำนักงานอัยการสูงสุด นางวัลยา สุวรรณมัย ที่ปรึกษาด้านงบประมาณ สำนักงานเลขาธิการสำนักงานอัยการสูงสุด และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการและรับทราบผลการปฏิบัติงานของสำนักงานอัยการจังหวัดหัวหิน โดยมี นายวชิระ หัสดีพงษ์ อัยการจังหวัดหัวหิน พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการและจ้างเหมาบริการของสำนักงานอัยการจังหวัดหัวหิน ให้การต้อนรับ


วันเสาร์ ที่ 3 มิถุนายน 2566 นายวชิระ หัสดีพงษ์ อัยการจังหวัดหัวหิน พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2566 ประกอบด้วย ช่วงเช้าเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ อาคารอเนกประสงค์ (โดม) โรงเรียนหัวหิน (ประจำอำเภอ) จากนั้นเข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ศาลราชประชาสมาคม วังไกลกังวล และในช่วงค่ำเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณสวนหลวงราชินี 19 ไร่ ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


วันจันทร์ ที่ 1 พฤษภาคม 2566 นายวชิระ หัสดีพงษ์ อัยการจังหวัดหัวหิน พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อโรงโกศ และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ วัดธรรมิการามวรหาร (คณะใน) อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


วันศุกร์ ที่ 21 เมษายน 2566 นายวชิระ หัสดีพงษ์ อัยการจังหวัดหัวหิน พร้อมด้วยข้าราชการอัยการ เข้าร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ 9 รูป และชมนิทัศการวันศาลยุติธรรม ประวัติความเป็นมาของวันศาลยุติธรรม เนื่องในวันศาลยุติธรรม ณ ศาลจังหวัดหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


วันอังคาร ที่ 11 เมษายน 2566 สำนักงานอัยการจังหวัดหัวหิน เข้าร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระและพิธีรดน้ำขอพรจากคณะผู้บริหารสำนักงานอัยการภาค 7 เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 โดยมีนายบุษย์ สิทธิพันธ์ อธิบดีอัยการภาค 7 เป็นประธานพร้อมกล่าวให้พรเนื่องในวันสงกรานต์แก่ข้าราชการฝ่ายอัยการและเจ้าหน้าที่ หน่วยงานภายในสำนักงานอัยการภาค 7 ณ ห้องประชุมยกกระบัตรเมืองราชบุรี ชั้น 4 สำนักงานอัยการภาค 7 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี


วันจันทร์ ที่ 10 เมษายน 2566 สำนักงานอัยการจังหวัดหัวหิน จัดกิจกรรมสรงน้ำพระและพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 โดยมีนายวชิระ หัสดีพงษ์ อัยการจังหวัดหัวหิน เป็นประธานพร้อมกล่าวให้พรเนื่องในวันสงกรานต์แก่ข้าราชการฝ่ายอัยการและเจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการจังหวัดหัวหินและสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (สาขาหัวหิน) ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


วันพฤหัสบดี ที่ 6 เมษายน 2566 นายวชิระ หัสดีพงษ์ อัยการจังหวัดหัวหิน มอบหมายให้ นายนพกช พวงหอม อัยการจังหวัดผู้ช่วย พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ อาคารอเนกประสงค์ (โดม) โรงเรียนหัวหิน (ประจำอำเภอ) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


วันจันทร์ ที่ 3 เมษายน 2566 ข้าราชการอัยการและธุรการสำนักงานอัยการจังหัวหิน ให้การต้อนรับและร่วมแสดงความยินดีกับ นายวชิระ หัสดีพงษ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง อัยการจังหวัดหัวหิน ณ สำนักงานอัยการจังหวัดหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


วันพุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นายศรัณย์ ถิรพัฒน์ ผู้ตรวจการอัยการ พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการจังหวัดหัวหิน ณ สำนักงานอัยการจังหวัดหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


วันพฤหัสบดี ที่ 29 ธันวาคม 2565 นายวชิระ หัสดีพงษ์ อัยการจังหวัดหัวหิน พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ เข้าร่วมพิธีปล่อยปลาถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ บริเวณน้ำตกวัดห้วยมงคล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


วันพฤหัสบดี ที่ 22 ธันวาคม 2565 นายวชิระ หัสดีพงษ์ อัยการจังหวัดหัวหิน เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดบุศยบรรพต (เขาต้นงิ้ว) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


วันพฤหัสบดี ที่ 22 ธันวาคม 2565 นายวชิระ หัสดีพงษ์ อัยการจังหวัดหัวหิน มอบหมายให้ นายสุนทร แก้วประเสริฐศรี อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและปล่อยปลาถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยทำการทำบุญตักบาตร ณ ศาลจังหวัดหัวหิน และต่อด้วยการปล่อยปลา ณ บริเวณน้ำตกวัดห้วยมงคล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


วันจันทร์ ที่ 5 ธันวาคม 2565 นายวชิระ หัสดีพงษ์ อัยการจังหวัดหัวหิน พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ต่อด้วยพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ (โดม) โรงเรียนหัวหิน (ประจำอำเภอ) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


วันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นายวชิระ หัสดีพงษ์ อัยการจังหวัดหัวหิน พร้อมคณะข้าราชการฝ่ายอัยการและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม โครงการศึกษาดูงาน “หลักสูตรการอบรมอัยการอาวุโส” รุ่นที่ 12 ระหว่างวันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2565 ณ พื้นที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


วันอาทิตย์ ที่ 23 ตุลาคม 2565 นายวชิระ หัสดีพงษ์ อัยการจังหวัดหัวหิน มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี วรา จตุวัลย์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ และตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ต่อด้วยพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช” ประจำปี 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์/โรงเรียนหัวหิน (ประจำอำเภอ) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


วันพฤหัสบดี ที่ 13 ตุลาคม 2565 นายวชิระ หัสดีพงษ์ อัยการจังหวัดหัวหิน พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ และตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ต่อด้วยพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ อาคารอเนกประสงค์/โดมโรงเรียนหัวหิน (ประจำอำเภอ) เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และช่วงค่ำมอบหมายให้ นายสุนทร แก้วประเสริฐศรี อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด นำข้าราชการฝ่ายอัยการเข้าร่วมกิจกรรม “เดินด้วยใจ ไปบ้านพ่อ” โดยตั้งขบวนที่สวนสาธารณะ โผน กิ่งเพชร (เทศบาลเมืองหัวหิน) และเดินไปยังแนวถนนเพชรเกษมด้านหน้าวังไกลกังวล ต่อด้วยพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณด้านหน้าวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


วันศุกร์ ที่ 12 สิงหาคม 2565 นายปัญญา สอนวิสัย อัยการจังหวัดหัวหิน มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี วรา จตุวัลย์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ อาคารอเนกประสงค์/โรงเรียนหัวหิน (ประจำอำเภอ) ต่อด้วยพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ ศาลาราชประชาสมาคม (วังไกลกังวล) และช่วงค่ำเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณสวนหลวงราชินี 19 ไร่


วันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2565 นายปัญญา สอนวิสัย อัยการจังหวัดหัวหิน พร้อมด้วยข้าราชการอัยการ เข้าร่วมกิจกรรม “สัปดาห์วันรพี” ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ณ ศาลจังหวัดหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


วันพฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม 2565 นายสุวิช ชูตระกูล อธิบดีอัยการภาค 7 พร้อมด้วยคณะทำงาน ตรวจราชการและนิเทศงานเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ภารกิจตามแผนงาน/โครงการ และตรวจติดตามผลปฏิบัติราชการตามกรอบประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สำนักงานอัยการจังหวัดหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


วันจันทร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2565 นายปัญญา สอนวิสัย อัยการจังหวัดหัวหิน พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา” ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


อส. ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และให้บริการประชาชนและหน่วยงานของรัฐด้วยความเสมอภาค

โครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย “ธงไตรรงค์ ธำรงไทย”

อส. ร่วมใจ ต้านภัยโควิด 19

เกี่ยวกับสำนักงาน

 ประวัติความเป็นมาของสำนักงานอัยการจังหวัดหัวหิน

 ด้วยมีพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเปิดทำการศาลจังหวัดหัวหิน พ.ศ. 2556 เพื่อการพิจารณาพิพากษาคดีที่เกิดขึ้นในท้องที่อำเภอหัวหิน อำเภอสามร้อยยอด และอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมีผลใช้บังคับในวันที่ 1 เมษายน 2556 สำนักงานอัยการจังหวัดหัวหิน จึงได้เปิดทำการในวันที่ 1 เมษายน 2556 โดยใช้ตึกที่ว่าการอำเภอหัวหิน เป็นสำนักงานบริเวณชั้น 1 ซึ่งตั้งอยู่ ถนนเพชรเกษมแนวใหม่ (บายพาส) ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จนกระทั่งเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 การก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดหัวหินได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จ จึงได้ย้ายที่ทำการมาอยู่ ณ สำนักงานแห่งใหม่ เลขที่ 166/7 ซอยหัวหิน 2 ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน


อำนาจหน้าที่

ภารกิจและหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด

      ๑. การอำนวยความยุติธรรม ได้แก่ ดำเนินคดีอาญาในศาลตามอำนาจหน้าที่ในฐานะทนายแผ่นดินพิจารณาสำนวนการสอบสวนและวินิจฉัยสั่งคดีอาญา ร่วมสอบสวนเด็กในคดีอาญา การชันสูตรพลิกศพ ร่วมไต่สวนคดี ป.ป.ช. และการสอบสวนคดีนอกราชอาณาจักร ดำเนินการตามความร่วมมือ ระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา
      ๒. รักษาผลประโยชน์ของรัฐ ได้แก่ ดำเนินคดีแพ่งแทนรัฐ หน่วยงานของรัฐ และนิติบุคคลในฐานะทนายแผ่นดิน ให้คำปรึกษาในด้านกฎหมาย ตอบข้อหารือ และตรวจร่างสัญญาให้แก่ส่วนราชการหน่วยงานต่างๆของรัฐ ดำเนินคดีปกครองแทนหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
     ๓. การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และผลประโยชน์ของประชาชน ได้แก่ ฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนให้ความช่วยเหลือจากอรรถคดี การทำนิติกรรมสัญญา และให้คำปรึกษาในด้านกฎหมายแก่ประชาชน คุ้มครองสิทธิเสรีภาพและผลประโยชน์ของประชาชน โดยดำเนินคดีแพ่งตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการตามที่กฎหมายกำหนด โดยดำเนินคดีแพ่งตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการตามที่กฎหมายกำหนด ประนอบข้อพิพาทในชั้นพนักงานอัยการและส่งเสริมการประนอมข้อพิพาทแก่ประชาชนในท้อง ถิ่น
      ๔. บริหารงานยุติธรรม ให้แก่ความยุติธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยระบบการบริหารงานแบบบูรณาการ การพัฒนากฎหมายอาญาและระบบงานยุติธรรมให้ทันสมัยและรวดเร็ว ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม เป็นต้น

อำนาจและหน้าที่ของสำนักงานอัยการจังหวัดหัวหิน

     ๑. รับผิดชอบการดำเนินคดีทั้งปวงในอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุด ภายในเขตท้องที่ของสำนักงานอัยการจังหวัดหัวหิน ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลจังหวัดหัวหิน ศาลจังหวัดสาขาหรือ หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นในศาลจังหวัดหัวหินแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งว่าด้วยการนั้น
     ๒. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนันการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายเขตอำนาจการดำเนินการ

เขตอำนาจการสอบสวนภายในท้องที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรในสำนักงานอัยการจังหวัดหัวหิน มีดังนี้
๑. สถานีตำรวจภูธรหัวหิน
๒. สถานีตำรวจภูธรปราณบุรี
๓. สถานีตำรวจภูธรสามร้อยยอด
๔. สถานีตำรวจภูธรปากน้ำปราณ
๕. สถานีตำรวจภูธรบ้านหนองพลับ

ตราสัญลักษณ์

รูปพระมหาพิชัยมงกุฎประดิษฐานเหนือพระแว่น พระสุริยกานต์
และตราชูรูปพระขรรค์ รองรับด้วยช่อชัยพฤกษ์

     สำนักงานอัยการสูงสุด แต่เดิมเป็นกรมอัยการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย เครื่องหมายราชการและเครื่องหมายแสดงสังกัดจึงเป็นรูปตราราชสีห์ ต่อมาพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534 ได้บัญญัติให้สำนักงานอัยการสูงสุด เป็นส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี จึงได้มี การกำหนดเครื่องหมายราชการและเครื่องหมายแสดงสังกัดขึ้นใหม่ สำหรับใช้เป็นเครื่องหมายราชการของสำนักงานอัยการสูงสุดและเป็นเครื่องหมายแสดงสังกัด ใช้กับเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายอัยการ ประกอบกับกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ ได้บัญญัติให้นำกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน มาใช้บังคับกับข้าราชการธุรการของสำนักงานอัยการสูงสุด และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ได้บัญญัติให้เครื่องหมายแบบข้าราชการพลเรือน เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน และโดยที่กฎหมายว่าด้วยเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน ได้บัญญัติให้ การกำหนดเครื่องหมายแสดงสังกัด สำหรับใช้กับเครื่องแบบข้าราชการพลเรือน ต้องออกเป็นกฎสำนักนายกรัฐมนตรี

     สำนักนายกรัฐมนตรี จึงออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการกำหนดภาพเครื่องหมายราชการ ตามบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482 (ฉบับที่ 129) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2535 เล่ม 109 ตอนที่ 40 หน้า 104-105 และออกกฎสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 79 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช 2478 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับลงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2535 เล่ม 109 ตอนที่ 51 หน้า 4-5 กำหนดเครื่องหมายแสดงสังกัดของสำนักอัยการสูงสุด เป็นรูปตราพระมหาพิชัยมงกุฎ ประดิษฐานเหนือพระแว่น สุริยกานต์ และตราชูรูปพระขรรค์ รองรับด้วยช่อชัยพฤกษ์

     เครื่องหมายราชการ และเครื่องหมายแสดงสังกัดของสำนักงานอัยการสูงสุด จึงเปลี่ยนจากรูปตราราชสีห์เป็น รูปพระมหาพิชัยมงกุฎประดิษฐานเหนือพระแว่น พระสุริยกานต์ และตราชูรูปพระขรรค์ รองรับด้วยช่อชัยพฤกษ์ มีความหมายถึงอำนาจหน้าที่ในการเป็นทนายแผ่นดิน การใช้กฎหมายด้วยความรอบคอบ เป็นธรรม และเด็ดขาด มีชัยชนะเหนืออธรรม

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร

บุคลากร

ข้าราชการอัยการ


ข้าราชการธุรการ

บุคลากรจ้างเหมาบริการ

ทำเนียบอัยการ

สำนักงานอัยการจังหวัดหัวหิน

  ลำดับอัยการจังหวัด  ปีที่ดำรงตำแหน่ง 
 นายสมชาย ศักดิ์สุนทร๑ เมษายน ๒๕๕๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘
 นายธนัท อุไรฤกษ์กุล๑ เมษายน ๒๕๕๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
 นายวีระศักดิ์ วิไลสรการ๑ เมษายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐
 นายประกิต กิตอำนวยพงษ์๓ เมษายน ๒๕๖๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑
 นางปาริชาติ  แดงบรรจง๒ เมษายน ๒๕๖๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒
 นายพนมฤทธิ์  หอมนิจสกุล๑ เมษายน ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓
 ว่าที่ร้อยตรี มิตร มูลสวัสดิ์๑ เมษายน ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔
 นายปัญญา สอนวิสัย๑ เมษายน ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
นายวชิระ หัสดีพงษ์๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ปัจจุบัน

สถิติคดี

สำนักงานอัยการจังหวัดหัวหิน โดย นายจักรพงศ์ อินทรหอม รองอัยการจังหวัด พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ และตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ต่อด้วยพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และถวายบังคม
เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์/โรงเรียนหัวหิน (ประจำอำเภอ) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สำนักงานอัยการจังหวัดหัวหิน โดย นายสมเกียรติ ชัยวีรสกุล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ และตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ต่อด้วยพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช” ประจำปี 2566
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์/โรงเรียนหัวหิน (ประจำอำเภอ) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สำนักงานอัยการจังหวัดหัวหิน โดย นายวชิระ หัสดีพงษ์ อัยการจังหวัดหัวหิน พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “วันนวมินทรมหาราช” เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์ (โดม) โรงเรียนหัวหิน (ประจำอำเภอ) และบริเวณแนวถนนทางเข้าโรงเรียนหัวหิน (ประจำอำเภอ) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กิจกรรม “สัปดาห์วันรพี ประจำปี 2566” ณ ศาลจังหวัดหัวหิน

สำนักงานอัยการจังหวัดหัวหิน โดย นายวชิระ หัสดีพงษ์ อัยการจังหวัดหัวหิน พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากรสำนักงานอัยการจังหวัดหัวหิน
เข้าร่วมกิจกรรม “สัปดาห์วันรพี ประจำปี 2566” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
พระบิดาแห่งกฎหมายไทย เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 ณ ศาลจังหวัดหัวหิน


การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม เนื่องในวันรพี ประจำปี 2566 ณ สนามกีฬาเทศบาลหัวหิน (เขาตะเกียบ) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สำนักงานอัยการจังหวัดหัวหิน โดย นายวชิระ หัสดีพงษ์ อัยการจังหวัดหัวหิน พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากรของสำนักงานอัยการจังหวัดหัวหินเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม เนื่องในวันรพี ประจำปี 2566 ณ สนามกีฬาเทศบาลหัวหิน (เขาตะเกียบ) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ อาคารอเนกประสงค์ (โดม) โรงเรียนหัวหิน (ประจำอำเภอ) และบริเวณแนวถนนทางเข้าโรงเรียนหัวหิน (ประจำอำเภอ)

สำนักงานอัยการจังหวัดหัวหิน โดย นายวชิระ หัสดีพงษ์ อัยการจังหวัดหัวหิน พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์ (โดม) โรงเรียนหัวหิน (ประจำอำเภอ) และบริเวณแนวถนนทางเข้าโรงเรียนหัวหิน (ประจำอำเภอ) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ประจำปีพุทธศักราช 2566 ณ ศาลาราชประชาสมาคม (วังไกลกังวล)

สำนักงานอัยการจังหวัดหัวหิน โดย นายวชิระ หัสดีพงษ์ อัยการจังหวัดหัวหิน พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2566 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ณ ศาลาราชประชาสมาคม (วังไกลกังวล) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณสวนหลวงราชินี 19 ไร่