สำนักงานอัยการสูงสุดเป็นหน่วยงานที่ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด (เอกสารแนบ)


สำนักงานอัยการจังหวัดนครปฐมเข้าร่วมกิจกรรม “วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖” ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

สำนักงานอัยการจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมกิจกรรม “วันนวมินทรมหาราช” วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

  • พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
  • พิธีวางพวงมาลา

สำนักงานอัยการจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมกิจกรรม “เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖” ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

  • พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล (พระสงฆ์และสามเณร จำนวน ๙๒ รูป) เวลา ๐๗.๐๐ น.
  • พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม เวลา ๑๘.๐๐ น.
  • พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เวลา ๑๙.๑๙ น.

สำนักงานอัยการจังหวัดนครปฐมเข้าร่วม “กิจกรรมวันรพี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖” ณ หน้าอาคารศาลอุทธรณ์ภาค 7 และศาลจังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖


สำนักงานอัยการจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมงาน “ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖” ณ บริเวณลานด้านหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

สำนักงานอัยการจังหวัดนครปฐมเข้าร่วมพิธี “เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖” ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม และอาคารปฐมสัมมาคาร อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

  • พิธีตักบาตรถวายพระราชกุศล พระสงฆ์และสามเณร จำนวน ๗๒ รูป เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา
  • พิธีถวายสัตย์เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
  • พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม ณ อาคารปฐมสัมมาคาร อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
  • พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ อาคารปฐมสัมมาคาร อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม


สำนักงานอัยการจังหวัดนครปฐม จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเพื่อแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมไตรประสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดนครปฐม


สำนักงานอัยการจังหวัดนครปฐมเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล จำนวน ๙๙ รูป เวลา ๐๗.๓๐ นาฬิกา, พิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่ม เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เวลา ๑๙.๑๙ นาฬิกา


สำนักงานอัยการจังหวัดนครปฐมเข้าร่วมงานส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ พุทธมณฑล ระหว่างวันที่ ๒ – ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมณต์นานาชาติ ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา ณ บริเวณลานด้านหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑล

  • วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เข้าร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง โดยมีพระสงฆ์จำนวน ๑๖๐ รูป รับบิณฑบาตร เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา ณ บริเวณลานด้านหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑล และเวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา เข้าร่วมเวียนเทียน

สำนักงานอัยการจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมงานส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ พุทธมณฑล


สำนักงานอัยการจังหวัดนครปฐมเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบารตและพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญศีลภาวนา โครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐมสำนักงานอัยการจังหวัดนครปฐม ร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ฯ วันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา นายบุญธรรม ชื่นชัน อัยการจังหวัดนครปฐม พร้อมคณะ ร่วมถวายภัตตาหารเพล และน้ำปานะแด่พระภิกษุสงฆ์ ในโครงการบรรพชาอุปสมบท ถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ระหว่างวันที่ ๖ – ๒๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ สำนักร่มธรรม องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม


สำนักงานอัยการจังหวัดนครปฐม จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และร่วมบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในวันอังคารที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานฯ โดยมีพระจากวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร ร่วมรับบิณฑบาตร จำนวน ๑๐ รูป

ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศเจตนารมณ์ (ดาวน์โหลด)


กิจกรรมเพื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ วัดสว่างอารมณ์ จังหวัดนครปฐม


การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ศาลากองอำนวยการ องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม


กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดนครปฐม


กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหารราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕วันรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ ศาลากองอำนวยการ องค์พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม


กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี ๒๕๖๕ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕


กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ องค์พระปฐมเจดีย์


กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕


พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕


เกี่ยวกับสำนักงาน

ประวัติสำนักงาน

ประวัติและความเป็นมาของสำนักงานอัยการจังหวัดนครปฐม

จังหวัดนครปฐมนั้น ได้มีการจัดตั้งสำนักงานอัยการจังหวัดนครปฐมมาเป็นเวลาช้านานแล้ว โดยแต่เดิมนั้นสำนักงานอัยการจังหวัดนครปฐมมีที่ทำการตั้งอยู่ในอาคารศาลากลางจังหวัดนครปฐมซึ่งตามหลักฐานเท่าที่ค้นคว้าได้มีเจ้าพงศ์ธาดา ณ ลำพูน ดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดคนแรก เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๔๘๕ ถึง พ.ศ. ๒๔๘๗ ต่อมาเมื่อมีการเพิ่มจำนวนพนักงานอัยการให้มากขึ้นเพื่อให้เพียงพอกับปริมาณคดีที่เพิ่มขึ้นทุกปีจึงทำให้ที่ทำการของอัยการคับแคบไปเป็นอันมากไม่สะดวกต่อการบริการประชาชนดังนั้น สำนักงานอัยการสูงสุดจึงได้เพียรพยายามติดต่อหาที่ดินเพื่อทำการก่อสร้างสถานที่ทำงานแห่งใหม่เป็นเวลาหลายปีแต่ก็ยังหาไม่ได้จนกระทั่งมาประมาณปีพ.ศ.๒๕๔๐ท่านอัยการสูงสุด(ศาสตราจารย์สุชาติ ไตรประสิทธิ์) ทราบข่าวว่ามีที่ดรอยู่แปลงหนึ่งเนื้อที่ประมาณ ๒ ไร่ เป็นที่ดินราชพัสดุแปลงทะเบียนที่ โฉนดที่ดินเลขที่ ๖๘๒๔ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐมซึ่งขณะนั้นเทศบาลได้อนุญาตให้ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครปฐมใช้ประโยชน์เปิดเป็นสถานที่ทำการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นโดยแบ่งเป็นอาคารไม้๒ชั้นสืบสาวราวเรื่องได้ความว่าที่ดินแปลงนี้แต่เดิมสำนักงานเทศบาลเมืองนครปฐมไดใช้เป็นที่ตั้งของหน่วยบรรเทาสาธารณภัย(ดับเพลิง)มาตั้งแต่ปีพ.ศ.๒๕๐๓จนกระทั่ง ปี พ.ศ. ๒๕๒๙ จึงย้ายหน่วยงานไปอยู่ที่ ถนนเทศาซอย ๒ แล้วได้ อนุญาตให้ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ใช้ประโยชน์เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ท่าอัยการสูงสุด(ศาสตราจารย์สุชาติ ไตรประสิทธิ์) จึงได้ติดต่อประสานงานกับท่านนายกเทศมนตรีเมืองนครปฐมในขณะนั้นคือ นายสุนทร แก้วพิจิตร โดยตรงถึงขนาดให้เกียรติมาร่วมรับประทานอาหารกับท่านนายกเทศมนตรีที่โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐมและด้วยความสัมพันธ์อันดีต่อกันในที่สุด สำนักงานเทศบาลเมืองนครปฐม โดยมติที่ประชุมคณะเทศมนตรีก็ได้มีมติให้สำนักงานอัยการสูงสุดเป็นผู้ให้ประโยชน์ในที่ดินแปลงดังกล่าวโดยได้ย้ายศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ในที่ดินแปลงนี้ไปตั้งอยู่ที่บริเวณบ้านพันโอเดียนตำบลพระปฐมเจดีย์จากนั้นท่านอัยการสูงสุดจึงได้อนุมัติให้ดำการเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดนครปฐมแห่งใหม่ในที่ดินแปลงดังกล่าวโดยใช้งบประมาณตามโครงการเงินกู้มาตรการเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ(โครงการมิยาซาวา)ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาว่าจ้างตามเลขที่ ๑๔/๒๕๔๒ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๒ โดยบริษัท เอ็ฟเฟคทีฟ จำกัด ผู้รับจ้างเป็นผู้ชนะการประมูลราคาก่อสร้างเป็นจำนวนเงิน๒๑,๒๔๘,๕๙๘.๑๓ บาท และได้เริ่มทำการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๒ จนกระทั่งแล้วเสร็จและส่งมอบสำนักงานอัยการจังหวัดนครปฐม ให้แก่สำนักงานอัยการสูงสุดเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๓ ต่อมาเดือน พฤศจิกายน ๒๕๔๓ จึงได้มีการย้ายสถานที่ทำการอัยการจากอาคารศาลากลางจังหวัดนครปฐมในบริเวณพระราชวังสนามจันทร์ไปยังสถานที่แห่งใหม่คือ อาคารเลขที่ 1 ถนนหน้าพระ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม รหัสไปรษณีย์ ๗๓๐๐๐ ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน

             หากท่านเคยผ่านไปจังหวัดนครปฐม จะเห็นสำนักงานอัยการจังหวัดนครปฐมแห่งใหม่ตั้งเด่นปีสง่ากลมกลืนไปกับองค์พระปฐมเจดีย์ โดยตั้งอยู่ห่างจากองค์พระปฐมเจดีย์เพียงแค่ความกว้างของถนนหน้าพระที่กั้นไว้เพียงไม่กี่เมตรเท่านั้นและท่านจะเห็นเครื่องหมายราชการของสำนักงานอัยการสูงสุดติดตั้งอยู่บริเวณจั่วด้านหน้าของอาคารดังกล่าว ในลักษณะดูประหนึ่งว่าอาคารแห่งนี้มีจิตวิญญาณพร้อมที่จะรับใช้อำนวยความยุติธรรมรักษาผลประโยชน์ของรัฐและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพผลประโยชน์ให้แก่ประชาชนได้อย่างเต็มความภาคภูมิใจ

ตราสัญลักษณ์

โลโก้สำนักงาน

รูปพระมหาพิชัยมงกุฎประดิษฐานเหนือพระแว่น พระสุริยกานต์
และตราชูรูปพระขรรค์ รองรับด้วยช่อชัยพฤกษ์


     สำนักงานอัยการสูงสุด แต่เดิมเป็นกรมอัยการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย เครื่องหมายราชการและเครื่องหมายแสดงสังกัดจึงเป็นรูปตราราชสีห์ ต่อมาพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534 ได้บัญญัติให้สำนักงานอัยการสูงสุด เป็นส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี จึงได้มี การกำหนดเครื่องหมายราชการและเครื่องหมายแสดงสังกัดขึ้นใหม่ สำหรับใช้เป็นเครื่องหมายราชการของสำนักงานอัยการสูงสุดและเป็นเครื่องหมายแสดงสังกัด ใช้กับเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายอัยการ ประกอบกับกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ ได้บัญญัติให้นำกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน มาใช้บังคับกับข้าราชการธุรการของสำนักงานอัยการสูงสุด และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ได้บัญญัติให้เครื่องหมายแบบข้าราชการพลเรือน เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน และโดยที่กฎหมายว่าด้วยเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน ได้บัญญัติให้ การกำหนดเครื่องหมายแสดงสังกัด สำหรับใช้กับเครื่องแบบข้าราชการพลเรือน ต้องออกเป็นกฎสำนักนายกรัฐมนตรี

     สำนักนายกรัฐมนตรี จึงออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการกำหนดภาพเครื่องหมายราชการ ตามบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482 (ฉบับที่ 129) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2535 เล่ม 109 ตอนที่ 40 หน้า 104-105 และออกกฎสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 79 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช 2478 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับลงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2535 เล่ม 109 ตอนที่ 51 หน้า 4-5 กำหนดเครื่องหมายแสดงสังกัดของสำนักอัยการสูงสุด เป็นรูปตราพระมหาพิชัยมงกุฎ ประดิษฐานเหนือพระแว่น สุริยกานต์ และตราชูรูปพระขรรค์ รองรับด้วยช่อชัยพฤกษ์

     เครื่องหมายราชการ และเครื่องหมายแสดงสังกัดของสำนักงานอัยการสูงสุด จึงเปลี่ยนจากรูปตราราชสีห์เป็น รูปพระมหาพิชัยมงกุฎประดิษฐานเหนือพระแว่น พระสุริยกานต์ และตราชูรูปพระขรรค์ รองรับด้วยช่อชัยพฤกษ์ มีความหมายถึงอำนาจหน้าที่ในการเป็นทนายแผ่นดิน การใช้กฎหมายด้วยความรอบคอบ เป็นธรรม และเด็ดขาด มีชัยชนะเหนืออธรรม

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด มีดังนี้

          (มาตรา ๒๓) สำนักงานอัยการสูงสุด นอกจากมีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการและงานวิชากร เพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้แก่พนักงานอัยการแล้ว ให้มีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้  (๑) ให้ความช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินการทางกฎหมายรวมตลอดทั้งในการคุ้มครองป้องกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน 
          (๒) ให้คำปรึกษา และตรวจร่างสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายให้แก่รัฐบาล และหน่วยงานของรัฐ 
          (๓) ให้คำปรึกษา และตรวจร่างสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายให้แก่นิติบุคคล ซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐแต่ได้มีพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น ทั้งนี้ ตามที่เห็นสมควร
          (๔) ดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่ง หรือคดีปกครองแทนรัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งพนักงานอัยการได้รับดำเนินคดีให้ 
          (๕) ดำเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีร้องขอ เว้นแต่การดำเนินการนั้นจะขัดต่องานในหน้าที่ หรืออาจทำให้ขัดต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการ
          (๖) ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาข้ารการฝ่ายอัยการ
          (๗) ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในการอำนวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน
          (๘) ติดต่อและประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ในอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุด
          (๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการ หรือสำนักงานอัยการสูงสุด 
          ในการตรวจร่างสัญญาตาม (๒) และ (๓) ให้สำนักงานอัยการสูงสุดมีหน้าที่รักษาประโยชน์ของรัฐ ในการนี้สำนักงานอัยการสูงสุดมีหน้าที่รายงานรัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐตาม (๒) หรือนิติบุคคลตาม (๓) ที่เป็นคู่สัญญาให้ทราบถึงข้อที่ควรปรับปรุงหรือแก้ไขให้สมบูรณ์ ข้อเสียเปรียบหรือข้อที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ


อำนาจหน้าที่ของอัยการสูงสุด มีดังนี้

          (มาตรา ๒๗)  ให้อัยการสูงสุดมีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
          (๑) กำหนดนโยบายและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด ให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตามเป้าหมาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด
          (๒) ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการ ปฏิบัติราชการ และบริหารงานบุคคลของสำนักงานอัยการสูงสุด ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน และประเพณีปฏิบัติของราชการ
          (๓) บริหารจัดการงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน และการพัสุดของสำนักงานอัยการสูงสุด 
          ในการปฏิบัติราชการตามวรรคหนึ่ง อัยการสูงสุดอาจมอบอำนาจให้รองอัยการสูงสุด หรือข้าราชการฝ่ายอัยการผู้หนึ่งผู้ใดปฏิบัติหน้าที่แทนได้
          ให้อัยการสูงสุดโอยความเห็นชอบของ ก.อ. มีอำนาจออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน และการพัสดุของสำนักงานอัยการสูงสุด 

อำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ มีดังนี้

          มาตรา ๑๔ พนักงานอัยการมีอำจานและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
          (๑) อำนาจและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ
          (๒) ในคดีอาญา มีอำนาจและหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ ตามกฎหมายอื่นซึ่งบัญญัติว่าเป็นอำนาจและหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการ
          (๓) ในคดีแพ่ง หรือคดีปกครอง มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินคดีแทนรัฐบาล หน่วยงานของรัฐที่เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ราชการส่วนกลาง หรือราชการส่วนภูมิภาคในศาล หรือในกระบวนการทางอนุญาโตตุลากรทั้งปวง กับมีอำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายอื่นซึ่งบัญญัติว่าเป็นอำนาจและหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการ
          (๔) ในคดีแพ่ง คดีปกครอง หรือคดีอาญา ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐถูกฟ้องในเรื่องการที่ได้กระทำไปตามหน้าที่ก็ดี หรือในคดีแพ่งหรือคดีอาญาที่ราษฎรผู้หนี่งผู้ใดถูกฟ้องในเรื่องการที่ได้กระทำตามคำสั่งของเจ้าที่ของรัฐซึ่งได้สั่งการโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเข้าร่วมหรือช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งกระทำการในหน้าที่ราชการก็ดี เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการจะรับแก้ต่างให้ก็ได้
          (๕) ในคดีแพ่ง คดีปกครอง หรือกรณีมีข้อพิพาทที่ต้องดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการ ที่หน่วยงานของรัฐซึ่งมิได้กล่าวใน (๓) หรือนิติบุคคลซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐ แต่ได้มีพระราชบัญญัติด้วยกันเอง เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการจะรับว่าต่างหรือแก้ต่างให้ก็ได้
          (๖) ในคดีที่ราษฎรฟ้องเองไม่ได้โดยกฎหมายห้าม เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการมีอำนาจเป็นโจทก์ได้
          (๗) ดำเนินการตามที่เห็นสมควรเกี่ยวกับการบังคับคดีอาญาเฉพาะในส่วนของการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับตามคำพิพากษาก ในการนี้มิให้เรียกค่าฤชาธรรมเนียมจากพนักงานอัยการ
          (๘) ในกรณีที่มีการผิดสัญญาประกันจำเลย หรือประกันรับสิ่งของไปดูแลรักษา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินคดีในการบังคับให้เป็นไปตามสัญญานั้น ในการนี้มิให้เรียกค่าฤชาธรรมเนียมจากพนักงานอัยการ
          (๙) อำนาจและหน้าที่ตาม ก.อ. ประกาศกำหนดหรือเห็นชอบเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรี
          (๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการ
          (๑๑) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด ตามที่ได้รับมอบหมายจากอัยการสูงสุด
          ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการตามมาตรา ๑๔ (๓) (๔) และ (๕) พนักงานอัยการจะออกคำสั่งเรียกบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำก็ได้ แต่จะเรียกคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งมาให้ถ้อยคำ โดยคู่ความฝ่ายนั้นไม่ยินยอมไม่ได้ 
          พนักงานอัยการตำแหน่งใดมีอำนาจดำเนินการตามวรรคหนึ่งได้เพียงใดให้เป็นไปตามระเบียบที่สำนักงานอัยการสูงสุด กำหนดโดยความเห็นชอบของ ก.อ.


:: กฎหมายองค์กรอัยการตามรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. ๒๕๕๐

บุคลากร

นายสุรพงษ์ จันทร์สูรย์
อัยการจังหวัดนครปฐม
นายนภสินธุ์ สังข์พุ่ม
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด

(ผู้กลั่นกรองงาน)
นายพีรสัณฑ์ เอี่ยมทศ
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด

(ผู้กลั่นกรองงาน)
ว่าที่ร้อยตรีกมล บุญมีสุข
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด

(ผู้กลั่นกรองงาน)
นายเทวิน วิธวาศิริ
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด

(ผู้กลั่นกรองงาน)
นางสาวชญานี เลียบทวี
รองอัยการจังหวัดนครปฐม
นายพูนศักดิ์ สายหล้า
รองอัยการจังหวัดนครปฐม
นายณัฐพล กิตติตระกูล
รองอัยการจังหวัดนครปฐม
นางดิษยากร รุ่งรักสกุล
เศรษฐสุขิน
รองอัยการจังหวัดนครปฐม
นางสาวณัฐธยาน์ ว่องวงศารักษ์
รองอัยการจังหวัดนครปฐม
นางสาวกนิษฐ์นิตา อำนวยทรัพย์
อัยการจังหวัดผู้ช่วย
นางสาวอทิติ เลิศฤทธิ์ศิริกุล
อัยการจังหวัดผู้ช่วย
นางสาวพิชญ์วดี สงวนพงษ์
อัยการจังหวัดผู้ช่วย
นายอำนาจ ลีนะเปสนันท์
อัยการจังหวัดผู้ช่วย
นายสุรสิทธิ์ ม่วงศิริ
อัยการอาวุโส
นางสาวชนัญญา กิจทวี
อัยการอาวุโส

ข้าราชการธุรการ-ลูกจ้างประจำ
สำนักอำนวยการ

นางลัดดาวัลย์ วันแพ
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

ฝ่ายบริหารทั่วไป 

นางสาววิลาวัลย์ เย็นกลม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวรจรี แก่นจันทร์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาววรรณา เถื่อนสมบุญ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวอิสรีย์ อริยะวุฒิพันธ์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวณิชา สีขาว
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายบุญชรัสมิ์ บุญนา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ฝ่ายการคลังและพัสดุ 

นางสาวหงส์นภา วิทลัสวศินุ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวกิติยา ขำคง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวลัดดาวัลย์ แก้วสะอาด
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นายอรุณโรจน์ รูปหล่อ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ฝ่ายบริหารงานคดี

นางสาวจุฑามาศ บรรเทิง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายวิรัช อิ่มจิตต์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวภคมน ผิวอ่อน
เจ้าพนกงานธุรการปฏิบัติงาน
นางณัฏฐนันท์ ประจำเมือง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวอรวรรณ แก้วสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ฝ่ายนิติการ

นางสาวธนพร ปิณฑคุปต์
นิติกรชำนาญการ
นางสาวขวัญชนก เทพอิน
นิติกรชำนาญการ
นางสาวชัญญาภัค พละสุ
นิติกรชำนาญการ
นางสาวชิชาณัฏฐ์ กลิ่นมะลิทอง
นิติกรชำนาญการ
นางสาวสิริรินดา พริ้งพร้อม
นิติกรปฏิบัติการ

จ้างเหมาบริการ

นางสาวเพชรพร วิริยะทรัพย์
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
นายสาธิต ทองสามสี
พนักงานขับรถยนต์

นายภวัต พงศ์ชยพล
พนักงานขับรถยนต์

นางสาวกฤติยาพัฒน์ สุขสวัสดิ์
พนักงานทำความสะอาด
นางวรนุช สินทอง
พนักงานทำความสะอาด
นางสาวจงรักษ์ โคจริก
พนักงานทำความสะอาด
นายธีรนันท์ พลบูรณ์
คนสวน

ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหารสำนักงานอัยการจังหวัดนครปฐม

ลำดับที่ชื่อ – นามสกุลระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง
๑.เจ้าพงศ์ธาดา ณ ลำพูน๒๔๘๕ – ๒๔๘๗
๒.นายสอาด  นาควิโรจน์๒๔๙๓ – ๒๔๙๕ 
๓.นายสวงค์ สุจริตพงศ์๒๔๙๕ – ๒๔๙๗ 
๔.นายวิชุณห์ โพธิวิหค๒๔๙๗ – ๒๔๙๘
๕.นายสุธรรม แสงเสยโย๒๔๙๘ – ๒๕๐๓ 
๖.นายจำลอง บุษปวณิช๒๕๐๓ – ๒๕๐๕
๗.นายสุเมธ กาญจนอักษร๒๕๐๕ – ๒๕๐๘ 
๘.นายปรีชา พัววิไล๒๕๐๘ – ๒๕๐๙ 
๙.นายกิตติ  วุธยากร๒๕๑๓ – ๒๕๑๙
๑๐.นายบุรี  อาธารมาศ๒๕๑๙ – ๒๕๒๐
๑๑.นายอุสาห์  สร้อยแสน๒๕๒๐ – ๒๕๒๐
๑๒.นายทวี เย็นสบาย๒๕๒๐ – ๒๕๒๑ 
๑๓.นายวิญญา  สุทรนนท์๒๕๒๑ – ๒๕๒๒
๑๔.นายเธียร  ธีระสุนทรวงศ์๒๕๒๒ – ๒๕๒๓
๑๕.นายถิรวัฒน์ พรหมสวาสดิ์๒๕๒๓ – ๒๕๒๔
๑๖.นายบุณยรัตน์  ศุนะนันท์๒๕๒๔ – ๒๕๒๔
๑๗.นายอภิชาติ อาสภวิริยะ๒๕๒๔ – ๒๕๒๕ 
๑๘.นายวิวัฒน์  ดวงจันทร์๒๕๒๕ – ๒๕๒๖ 
๑๙. นายธีระศักดิ์  วรรธนวินิจ๒๕๒๖ – ๒๕๒๗ 
๒๐.นายบรรณสิฎฐ์  สุวรรณ ๒๕๒๘ – ๒๕๒๙ 
๒๑.ร้อยโทมนัส  อุบลทิพย์ ๒๕๒๙ – ๒๕๓๐ 
๒๒.นายไพรสิทธิ์ กนกเวชยันต์๒๕๓๑ – ๒๕๓๑ 
๒๓.นายไพศิษฐ พันธุ์วุฒิ๒๕๓๑ – ๒๕๓๒
๒๔.นายกิตติสาห์ ชีระพันธุ์ ๒๕๓๓ – ๒๕๓๕ 
๒๕.นายโชติ   ไพรพิรุณโรจน์ ๒๕๓๕ – ๒๕๓๖ 
๒๖.นายสมพงศ์  สุวรรณภักดี ๒๕๓๖ – ๒๕๓๗
๒๗.นายนันทศักดิ์  พูลสุข ๒๕๓๗ – ๒๕๓๘ 
๒๘.นายประสิทธิ์ ปทุมารักษ์ ๒๕๓๘ – ๒๕๓๙
๒๙.นางสาวจาจุรี  สิทธิวรรณรักษ์ ๒๕๓๙ – ๒๕๔๑ 
๓๐.นายศุภพงษ์  วงศ์รันานุกูล ๒๕๔๑ – ๒๕๔๒
๓๑.นายอรรถพนธ์  ยาวะประภาษ ๒๕๔๒ – ๒๕๔๔ 
๓๒.ร้อยเอกอำนวย  จีนถนอม ๒๕๔๔ – ๒๕๔๕ 
๓๓.นายวีระชัย  ทรัพยวณิช๒๕๔๕ – ๒๕๔๖ 
๓๔.นายสมพร  แย้มนิล ๒๕๔๖ – ๒๕๔๗ 
๓๕.นายวิเชียร  สุดรุ่ง ๒๕๔๗ – ๒๕๔๘ 
๓๖.นายสมนึก  โอภาปัญญโชติ ๒๕๔๘ – ๒๕๔๙ 
๓๗.นายเอนก  มีทิพย์ ๒๕๔๙ – ๒๕๕๐ 
๓๘.นายสมเจตน์  อำนวยสวัสดิ์ ๒๕๕๐ – ๒๕๕๑
๓๙.นายวิทยา  หวั่งประดิษฐ์ ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ 
๔๐.นายวิรุฬห์  ฉันท์ธนนันท์ ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓ 
๔๑.นายสุรศักดิ์  บุญเพิ่ม ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔ 
๔๒.นายพงศ์ปกรณ์  รุจิระชุณห์ ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕
๔๓.นางสาวสุพัฒนา  คงเจริญ ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖
๔๔.นายศศิน  ศุขจรัส ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗
๔๕.นายวีระ  พูนวิทย์  ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘
๔๖.นายต่อศักดิ์  บูรณะเรืองโรจน์๒๕๕๘ – ๒๕๕๙
๔๗.นายมานะ  จั่นแย้ม๒๕๕๙ – ๒๕๖๐
๔๘.นรยวีระศักดิ์  วิไลสรการ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑
๔๙.นายพรชัย  กำริสุ๒๕๖๑  – ๒๕๖๒
๕๐.นายจิระเดช  ทัพพจิรเดช๒๕๖๒ –  ๒๕๖๓
๕๑.นายจันทคราม   เทียมทัน๒๕๖๓ – ๒๕๖๔
๕๒.นางสาวกานต์พิชชา  สูริประเสริฐ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕
๕๓.นายบุญธรรม ชื่นชัน๒๕๖๕ – ๒๕๖๖
๕๔.นายสุรพงษ์ จันทร์สูรย์๒๕๖๖ – ปัจจุบัน

ผังกระบวนงาน

หลักเกณฑ์การขอประกันตัวผู้ต้องหาในคดีอาญา

****************************

๑.  ผู้มีสิทธิยื่นขอประกันตัวผู้ต้องหา ได้แก่  ตัวผู้ต้องหาหรือผู้มีประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง

๒.  กรณีการใช้บุคคลเป็นหลักประกันในการปล่อยตัวชั่วคราว  ไม่จำกัดเฉพาะข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และข้าราชการการเมืองเพียงเท่านั้น  บุคคลอื่น ๆ  ที่มีความน่าเชื่อถือสามารถใช้สิทธินี้ได้เช่นกัน

๓.  การร้องขอประกันตัวไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นค่าคำร้อง ค่าสัญญาประกัน ค่าเขียนหรือพิมพ์ คำร้อง  เขียนสัญญาหรือพิมพ์สัญญาประกัน รวมทั้งการพิจารณาการสั่งอนุญาตให้ประกันตัว

๔.  การเขียนหรือพิมพ์คำร้องขอประกันตัว และสัญญาประกันตัว ให้เขียน หรือพิมพ์ตามตัวอย่างที่สำนักงานได้จัดหาไว้เป็นตัวอย่างให้ดู  หากผู้ขอประกันเขียนหรือพิมพ์ไม่ได้ สำนักงานได้จัดให้มีผู้เขียนหรือพิมพ์ให้ และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเขียนหรือพิมพ์แต่อย่างใด

๕.  เมื่อรับคำร้องขอประกันตัวแล้ว เจ้าหน้าที่ผู้รับคำร้องจะตรวจสอบความถูกต้องของคำร้อง  สัญญาประกัน  และหลักประกันพร้อมกับลงเวลาการรับคำร้องไว้ที่บนหัวกระดาษคำร้อง  กรณีผู้ร้องขอประกันตัวมากรายจะจัดบัตรคิวและให้บริการตามลำดับ

๖.  การพิจารณาคำขอประกัน ปกติพนักงานอัยการจะอนุญาตให้ประกันตัวตามคำขอ  ฉะนั้น อย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างหรือการเรียกเงินเพื่อตอบแทน  การอนุญาตให้ประกันตัวดังกล่าว

๗.  พนักงานอัยการจะพิจารณาสั่งคำร้องขอประกันตัว ภายในระยะเวลา ๒๐ นาที  นับแต่รับคำร้อง  เว้นแต่ในบางกรณีที่มีเหตุสมควรที่ไม่อาจดำเนินการได้แล้วเสร็จตามเวลาดังกล่าวให้ขยายระยะเวลาเป็นไม่เกิน ๓๐ นาที  นับแต่รับคำร้อง โดยพนักงานอัยการ หรือเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ขอประกันตัวทราบเหตุดังกล่าว

๘.  จะไม่มีข้ออ้างจากพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าผู้รับคำร้องไม่อยู่ ไม่มีเจ้าหน้าที่เขียนหรือพิมพ์คำร้อง   รวมทั้งพนักงานอัยการผู้สั่งอนุญาตคำร้องไม่อยู่  เพราะเป็นหน้าที่ของสำนักงานที่จะต้องจัดเจ้าหน้าที่ทดแทนไว้บริการประชาชนเสนอ

สถิติคดี

ประเภทคดี/
ปี พ.ศ.
ส.๑ ส.๑ ฟ. ส.๒ ส.๓ ส.๔ ส.๕ ส.๕ ก. ส. ๖ ส. ๗ ส.๑๒ 
ส.๑๒ ก. ส.บังคับคดีส.มาตร
การริบทรัพย์
๒๕๖๖
(ข้อมูล ณ วันที่ ๗ มิ.ย. ๖๖)
๘๘๗๑๗๔๘๐๒
๒๕๖๕๒,๔๘๔๖๘๑๖๒๑๖๒,๔๐๐๒๐๔๙
๒๕๖๔๒,๘๕๘๒๓๒๑๖๙๒๙๒,๗๑๙๒๔ ๑๙๕๓๑  ๒๑ ๓๓๕ ๔ 
๒๕๖๓๓,๕๔๗๓๖๗๒๔๑๖๕๓,๔๑๗๑๙๒๔๘ ๔๗ – ๕ ๔๓๐ ๑๔ 
๒๕๖๒๓,๘๓๗๓๕๓๒๕๘๗๗๓,๗๖๙๑๙๒๙๑ ๔๑ ๑ ๑๑ ๙๖๖ ๑ 
๒๕๖๑๔,๑๕๔๓๙๐๓๐๐๑๒๓๔,๐๒๕๑๙๒๘๙ ๓๗ ๒ ๑๖ ๔๐๒ ๑๓ 
๒๕๖๐๔,๕๐๑๒๕๔๓๓๗๑๙๒๔,๔๑๙๑๖๒๙๖ ๔๓ ๒ ๑๑ ๑๗๔ ๒๒ 
๒๕๕๙๔,๖๖๑๑๓๑๒๗๕๒๒๙๔,๕๑๖๓๔๒ ๓๙ ๑ ๙ ๒๕๕ ๒๓ 
๒๕๕๘๔,๓๖๕๙๕๓๐๖๒๔๐๔,๒๕๒๑๔๓๔๖ ๔๘ ๑ ๘ – ๒๓ 
๒๕๕๗๔,๔๙๔๙๒๓๗๖๒๔๑๔,๓๙๐๑๔๓๕๕ ๕๕ ๑๐ ๑๓ – ๓๗ 

  สถิติคดีสำนักงานอัยการจังหวัดนครปฐม   

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการจังหวัดนครปฐม  
อาคารเลขที่ ๑ ชั้นที่ ๒ ถนนหน้าพระ  ตำบลพระปฐมเจดีย์  
อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์  ๗๓๐๐๐
เบอร์โทรศัพท์ เบอร์แฟกซ์    ๐๓๔-๒๕๙๖๖๓, ๐๓๔-๒๕๙๖๖๕
E-mail:  nkpt@ago.go.th