ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี

กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

               วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 นายธีระพล แจ่มกระจ่าง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ณ บริเวณลานรัฐพิธีศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

5 ธันวาคม 2566

               วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 นายธีระพล แจ่มกระจ่าง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 ณ ณ บริเวณลานรัฐพิธีศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

23 ตุลาคม 2566

               วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566 นายธีระพล แจ่มกระจ่าง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2566 ณ พระรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน) มณฑลทหารบกที่ 15 อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

การจัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช

13 ตุลาคม 2566

               วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566 นายธีระพล แจ่มกระจ่าง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมทำบุญตักบาตร และพิธีวางพวงมาลา ณ บริเวณลานรัฐพิธีศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

ประชุมสำนักงาน

การประกาศเจตนารมณ์

เรื่อง ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

(No Gift Policy)

               วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 14.30 น. นายธีระพล แจ่มกระจ่าง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ร่วมประชุมประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Fift Policy)

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

12 สิงหาคม 2566

               วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 17.30 น. นายธีระพล แจ่มกระจ่าง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้นายมาโนช รัมมะสินธุ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณลานรัฐพิธีศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม

และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

               วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 17.30 น. นายธีระพล แจ่มกระจ่าง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้นายมาโนช รัมมะสินธุ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ร่วมถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณลานรัฐพิธีศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี

และพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2566

               วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายธีระพล แจ่มกระจ่าง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้นายมาโนช รัมมะสินธุ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ ชั้น 1 สำนักงานอัยการจังหวัดเพชรบุรี

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

3 มิถุนายน 2566

               วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 17.30 น. นายธีระพล แจ่มกระจ่าง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้นายมาโนช รัมมะสินธุ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ร่วมวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณลานรัฐพิธี หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จ

พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและ

วันที่ระลึกจักรีบรมราชวงศ์

               วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น. นายธีระพล แจ่มกระจ่าง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้นายมาโนช รัมมะสินธุ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ ณ บริเวณลานรัฐพิธีศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

ประชุมสำนักงาน

การประกาศเจตนารมณ์

เรื่อง ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

(No Gift Policy)

               วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายไพโรจน์ คิดชอบ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ร่วมประชุมประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Fift Policy)

พิธีถวายสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

“บิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”

               วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายไพโรจน์ คิดชอบ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้ นายมาโนช รัมมะสินธุ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมพิธีวางพานพุ่ม ถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

               วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 07.00 น. นายไพโรจน์ คิดชอบ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ณ ลานรัฐพิธี หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

“พระบิดาแห่งฝนหลวง”

               วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 07.00 น. นายไพโรจน์ คิดชอบ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งฝนหลวง” เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ลานรัฐพิธี หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

23 ตุลาคม 2565

               วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 นายไพโรจน์ คิดชอบ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565 ณ พระรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน) มณฑลทหารบกที่ 15 อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565

               วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 นายไพโรจน์ คิดชอบ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 ณ บริเวณลานรัฐพิธี หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

งานรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 07.00 น. อัยการจังหวัดมอบหมายให้ นายมาโนช รัมมะสินธุ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมพิธีวางพวงมาลา พิธีบวงสรวง และการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามงกุฎวิทยามหาราช ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนครคีรี

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

12 สิงหาคม 2565

               วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 อัยการจังหวัดมอบหมายให้ นายมาโนช รัมมะสินธุ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

คำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

               ตลอดระยะเวลา 70 ปี ที่ทรงครองราชย์สมบัติเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 9 แห่งพระบรมจักรีวงศ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงปกครองอาณาเขตประชาราษฎร์ใต้ร่มพระบารมีทั่วราชอาณาจักรด้วยทศพิธราชธรรม พระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระสติปัญญาเพื่อดับทุกข์ร้อนแก่ปวงพสกนิกรและก่อให้เกิดคุณอเนกอนันต์แก่ประเทศชาติ พระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาอันเปี่ยมล้นในพระราชหฤทัยประจักษ์แจ้งและประทับอยู่ในดวงใจปวงประชา นับเป็นบุญของปวงข้าพระพุทธเจ้าที่ได้มีชีวิตอยู่อย่างผาสุกร่มเย็นบนผืนแผ่นดินไทย ภายใต้ร่มพระบารมีของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ
                ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อเหล่าปวงชนชาวไทย ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอสืบสานพระราชปณิธานด้วยความจงรักภัคดี จะยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม รักษาชาติบ้านเมือง และสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนตลอดไป

เกี่ยวกับสำนักงาน

ด้วยกระทรวงยุติธรรมได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ของแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ศาลจังหวัดเพชรบุรี ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ ศาลจังหวัดยะลา ศาลจังหวัดลำพูน ศาลจังหวัดศรีสะเกษ ศาลจังหวัดสมุทรสาคร ศาลจังหวัดสุโขทัยและศาลจังหวัดอ่างทอง รวม 9 แห่ง ขึ้นมานั้น สำนักงานอัยการสูงสุดจึงจำเป็นต้องจัดตั้งสำนักงานอัยการจังหวัด (แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว) ขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีด้านคุ้มครองเด็กและเยาวชน สำนักงานอัยการจังหวัดเพชรบุรี (แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว) ได้เปิดทำการเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2545 เป็นต้นมาและมีเขตอำนาจตลอดจังหวัดเพชรบุรี

1.รับผิดชอบการดำเนินคดีทั้งปวงตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ
ซึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลจังหวัดเพชรบุรี แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

2.รับผิดชอบงานคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และผลประโยชน์ของเด็กและเยาวชนในจังหวัดเพชรบุรี

3.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

เขตอำนาจการสอบสวน
มีอำนาจการสอบสวนในคดีที่เด็กและยาวชนต้องหาว่ากระทำความผิดในเขตท้องที่จังหวัดเพชรบุรี
โดยพนักงานสอบสวนประจำสถานีตำรวจในท้องที่นั้นๆ มีอำนาจสอบสวนคดีดังกล่าว

 • สถานีตำรวจภูธรในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีมีดังนี้
  • สถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบุรี
  • สถานีตำรวจภูธรหาดเจ้าสำราญ
  • สถานีตำรวจภูธรชะอำ
  • สถานีตำรวจภูธรท่ยาง
  • สถานีตำรวจภูธรทำไม้รวก
  • สถานีตำรวจภูธรหนองหญ้าปลื้อง
  • สถานีตำรวจฎธรหนองจอก
  • สถานีตำรวจภูธรบ้านลาด
  • สถานีตำรวจภูธรไรสะท้อน
  • สถานีตำรวจภูธรบ้านแหลม
  • สถานีตำรวจภูธรบางตะปูน
  • สถานีตำรวจภูธรเขาย้อย
  • สถานีตำรวจฎธรแก่งกระจำาน
วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร

สถิติคดี

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
อาคาร สำนักงานอัยการจังหวัด (ชั้น 3) เลขที่ 290 ถนนราชวิถี
ตำบลคลองกระแชง  อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทร 032-402924-6  โทรสาร 032-402924-6 ต่อ 305

E-mail สำนักงาน : pburi-ju@ago.go.th
E-mail admin phetchaburi.ju@gmail.com