ข่าวประชาสัมพันธ์

วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สำนักงานอัยการจังหวัดเพชรบุรี โดยนายณัฐชนน ธนศิโรรัตน์ รองอัยการจังหวัดเพชรบุรี และข้าราชการฝ่ายอัยการ
เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2567
ณ บริเวณลานรัฐพิธี หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และพิธีบรรพชาสามเณรโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย ประจำปี พ.ศ. 2567

สำนักงานอัยการจังหวัดเพชรบุรี โดยนายณัฐชนน ธนศิโรรัตน์ รองอัยการจังหวัดเพชรบุรี และข้าราชการฝ่ายอัยการ
เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และพิธีบรรพชาสามเณรโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย ประจำปี พ.ศ. 2567
ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2567
ณ หอประชุมวัดมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

พิธีถวายสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า”
และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2567

สำนักงานอัยการจังหวัดเพชรบุรี โดยนางสาวจุฑามาศ น้ำเงิน รองอัยการจังหวัดเพชรบุรี และข้าราชการฝ่ายอัยการ
เข้าร่วมพิธีถวายสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2567
ในวันที่ 31 มีนาคม 2567
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3
วัดคงคารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

สำนักงานอัยการจังหวัดเพชรบุรี โดยนายณัฐภัทร ปัญญาพานิช รองอัยการจังหวัดเพชรบุรี และข้าราชการฝ่ายอัยการ
เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567
ณ วัดหนองจอก ตำบลห้วยลึก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

พิธีเปิดงาน “พระนครคีรี – เมืองเพชร” ครั้งที่ 37 ประจำปี 2567

สำนักงานอัยการจังหวัดเพชรบุรี โดยนายธนสรณ์ เจียงทองเลื่อน รองอัยการจังหวัดเพชรบุรี และข้าราชการฝ่ายอัยการ
เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “พระนครคีรี – เมืองเพชร” ครั้งที่ 37 ประจำปี 2567
ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567
ณ บริเวณด้านหน้าอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี และเวทีกลาง
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายสังฆทานจบ ถวายแก่พระปลัดบุญมี ปุญญภาโค เจ้าอาวาสวัดบันไดอิฐ

สำนักงานอัยการจังหวัดเพชรบุรี โดยนางสาวภรัณยา เกียรติศักดิ์โสภณ อัยการจังหวัดผู้ช่วย และข้าราชการฝ่ายอัยการ
เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายสังฆทานจบ ถวายแก่พระปลัดบุญมี ปุญญภาโค เจ้าอาวาสวัดบันไดอิฐ
ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567
ณ วัดบันไดอิฐ ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

พิธีบวงสรวง พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์
รัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 6 และรัชกาลที่ 9

สำนักงานอัยการจังหวัดเพชรบุรี โดยนายธนสรณ์ เจียงทองเลื่อน รองอัยการจังหวัดเพชรบุรี และข้าราชการฝ่ายอัยการ
เข้าร่วมพิธีบวงสรวง พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 6 และรัชกาลที่ 9
ในวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567
ณ บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดเพชรบุรี
และอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี อ.เมือง จ.เพชรบุรี

งานถวายภัตตาหารและเครื่องเขียนพระราชทานแด่พระภิกษุ สามเณร
ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง พ.ศ. 2567

สำนักงานอัยการจังหวัดเพชรบุรี โดยนายณัฐชนน ธนศิโรรัตน์ รองอัยการจังหวัดเพชรบุรี และข้าราชการฝ่ายอัยการ
เข้าร่วมงานถวายภัตตาหารและเครื่องเขียนพระราชทานแด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง พ.ศ. 2567
ในวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567
ณ วัดหนองจอก ต.หนองจอก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

วันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย ประจำปี 2567

สำนักงานอัยการจังหวัดเพชรบุรี โดยนายสำราญ ศรีโชติ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และข้าราชการฝ่ายอัยการ
เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย
ในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

สำนักงานอัยการจังหวัดเพชรบุรี โดยนางสาวกฤตยา เลิศพัลลภา อัยการจังหวัดผู้ช่วย และข้าราชการฝ่ายอัยการ
เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
ในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567
ณ วัดพุพลู ต.ยางน้ำกลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล และพิธีเวียนเทียน

สำนักงานอัยการจังหวัดเพชรบุรี โดยนายธเนตร อุดมสิน รองอัยการจังหวัดเพชรบุรี และข้าราชการฝ่ายอัยการ
เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล และพิธีเวียนเทียน
เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา) ประจำปี พ.ศ. 2567
ในวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567
ณ วัดมหาธาตุ วรวิหาร ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี

พิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

สำนักงานอัยการจังหวัดเพชรบุรี โดยนายณัฐชนน ธนศิโรรัตน์ รองอัยการจังหวัดเพชรบุรี และข้าราชการฝ่ายอัยการ
เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567
ณ ห้องประชุมพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ชั้น 2

กิจกรรมถวายความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สำนักงานอัยการจังหวัดเพชรบุรี โดยนางสาวภรัณยา เกียรติศักดิ์โสภณ อัยการจังหวัดผู้ช่วย และข้าราชการฝ่ายอัยการ
เข้าร่วมกิจกรรมถวายความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567
ณ ลานรัฐพิธี หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

สำนักงานอัยการจังหวัดเพชรบุรี โดยนางสาวจุฑามาศ น้ำเงิน รองอัยการจังหวัดเพชรบุรี และข้าราชการฝ่ายอัยการ
เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระพรชัยมงคลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
ในวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567
ณ วัดหนองปลาไหล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

การตรวจเยี่ยมของสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

นายศรุต รัฐรพี ผู้ตรวจการอัยการ พร้อมด้วยคณะทำงาน
ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและโครงการก่อสร้างของสำนักงานอัยการจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ในวันที่ 25 มกราคม 2567
ณ สำนักงานอัยการจังหวัดเพชรบุรี ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 8 มกราคม 2567

สำนักงานอัยการจังหวัดเพชรบุรี โดยนายณัฐภัทร ปัญญาพานิช รองอัยการจังหวัดเพชรบุรี และข้าราชการฝ่ายอัยการ
เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 8 มกราคม 2567
ในวันอังคารที่ 23 มกราคม 2567
ณ วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

พิธีเนื่องในวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

สำนักงานอัยการจังหวัดเพชรบุรี โดยนางสาวภรัณยา เกียรติศักดิ์โสภณ อัยการจังหวัดผู้ช่วย และข้าราชการฝ่ายอัยการ
เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567
ณ ห้องประชุมพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

พิธีเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

สำนักงานอัยการจังหวัดเพชรบุรี โดยนายธเนตร อุดมสิน รองอัยการจังหวัด และข้าราชการฝ่ายอัยการ
เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ในวันพุธที่ 17 มกราคม 2567
ณ ห้องประชุมพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
วันที่ 8 มกราคม 2567

สำนักงานอัยการจังหวัดเพชรบุรี โดยนายธนธรรม เจริญเลิศ รองอัยการจังหวัด และข้าราชการฝ่ายอัยการ
เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา วันที่ 8 มกราคม 2567
ในวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2567
ณ ลานรัฐพิธี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

กิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา
ถวายพระพรชัยมงคล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 28 ธันวาคม 2566

สำนักงานอัยการจังหวัดเพชรบุรี โดยนางสาวนงนภัส วาทะกุล อัยการจังหวัดผู้ช่วย และข้าราชการฝ่ายอัยการ
เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2566
ณ วัดพระรูป ตำบลช่องสะแก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

พิธีถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 28 ธันวาคม 2566

สำนักงานอัยการจังหวัดเพชรบุรี โดยนายณัฐชนน ธนศิโรรัตน์ รองอัยการจังหวัดเพชรบุรี และข้าราชการฝ่ายอัยการ
เข้าร่วมพิธีถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ในวันที่ 28 ธันวาคม 2566
ณ หอประชุมพลิบพลี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาศวันคล้ายวันประสูติ 7 ธันวาคม 2566

สำนักงานอัยการจังหวัดเพชรบุรี โดยนางสาวจุฑามาศ น้ำเงิน รองอัยการจังหวัดเพชรบุรี และข้าราชการฝ่ายอัยการ
เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
เนื่องในโอกาศวันคล้ายวันประสูติ 7 ธันวาคม 2566
ในวันที่ 12 ธันวาคม 2566
ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

สำนักงานอัยการจังหวัดเพชรบุรี โดยนายธนสรณ์ เจียงทองเลื่อน อัยการจังหวัดผู้ช่วย และข้าราชการฝ่ายอัยการ
เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีถวายพระพร
เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ในวันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2566
ณ ลานรัฐพิธี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

กิจกรรมเนื่องในวันพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

สำนักงานอัยการจังหวัดเพชรบุรี โดยนายณัฐชนน ธนศิโรรัตน์ รองอัยการจังหวัดเพชรบุรี และข้าราชการฝ่ายอัยการ
เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ
เนื่องในวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ในวันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566
ณ ลานรัฐพิธี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

กิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สำนักงานอัยการจังหวัดเพชรบุรี โดยนางสาวกฤตยา เลิศพัลลภา อัยการจังหวัดผู้ช่วย และข้าราชการฝ่ายอัยการ
เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566
ณ วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

กิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา
ถวายพระพรชัยมงคล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 28 พฤศจิกายน 2566

สำนักงานอัยการจังหวัดเพชรบุรี โดยนางสาวภรัณยา เกียรติศักดิ์โสภณ อัยการจังหวัดผู้ช่วย และข้าราชการฝ่ายอัยการ
เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ในวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566
ณ วัดมหาธาตุ วรวิหาร ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

กิจกรรมเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

สำนักงานอัยการจังหวัดเพชรบุรี โดยนายธเนตร อุดมสิน รองอัยการจังหวัดเพชรบุรี และข้าราชการฝ่ายอัยการ
เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566
ณ ลานรัฐพิธี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

กิจกรรมเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

สำนักงานอัยการจังหวัดเพชรบุรี โดยนางสาวนงนภัส วาทะกุล อัยการจังหวัดผู้ช่วย และข้าราชการฝ่ายอัยการ
เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายเป็นพระราชสักการะ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
ในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566
ณ หอประชุมพลิบพลี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สำนักงานอัยการจังหวัดเพชรบุรี โดยนายธนสรณ์ เจียงทองเลื่อน อัยการจังหวัดผู้ช่วย และข้าราชการฝ่ายอัยการ
เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ในวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566
ณ วัดพลับพลาชัย ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2566

สำนักงานอัยการจังหวัดเพชรบุรี โดยนางสาวจุฑามาศ น้ำเงิน รองอัยการจังหวัดเพชรบุรี และข้าราชการฝ่ายอัยการ
เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2566
ณ พระรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน) มณฑลทหารบกที่ 15 อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันพยาบาลแห่งชาติ

สำนักงานอัยการจังหวัดเพชรบุรี โดยนางสาวภรัณยา เกียรติศักดิ์โสภณ อัยการจังหวัดผู้ช่วย และข้าราชการฝ่ายอัยการ
เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2566
ณ ลานวัฒนธรรม หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี

กิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช

สำนักงานอัยการจังหวัดเพชรบุรี โดยนายธเนตร อุดมสิน รองอัยการจังหวัดเพชรบุรี และข้าราชการฝ่ายอัยการ
เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพวงมาลา
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช “วันนวมินทรมหาราช” 13 ตุลาคม 2566
ณ ลานรัฐพิธี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

สำนักงานอัยการจังหวัดเพชรบุรี โดยนายณัฐชนน ธนศิโรรัตน์ รองอัยการจังหวัดเพชรบุรี และข้าราชการฝ่ายอัยการ
เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์เป็นพระราชกุศล
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช “วันนวมินทรมหาราช” 13 ตุลาคม 2566
ณ วัดหาดเจ้าสำราญ ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภแเมือง จังหวัดเพชรบุรี

วันรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

สำนักงานอัยการจังหวัดเพชรบุรี โดยนางสาวนงนภัส วาทะกุล อัยการจังหวัดผู้ช่วย และข้าราชการฝ่ายอัยการ
เข้าร่วมงานวันรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ในวันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2566
ณ พระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาท และพระที่นั่งราชธรรมสถาน พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนครคีรี

พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สำนักงานอัยการจังหวัดเพชรบุรี โดยนางสาวจุฑามาศ น้ำเงิน รองอัยการจังหวัดเพชรบุรี และข้าราชการฝ่ายอัยการ
เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566
ณ วัดบรรพตาวาส (ธ) ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

สำนักงานอัยการจังหวัดเพชรบุรี โดยนายสำราญ ศรีโชติ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และข้าราชการฝ่ายอัยการ
เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ในวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566
ณ บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สำนักงานอัยการจังหวัดเพชรบุรี โดยนายณัฐภัทร ปัญญาพานิช รองอัยการจังหวัดเพชรบุรี และข้าราชการฝ่ายอัยการ
เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ในวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566
ณ วัดอุทัยโพธาราม ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
12 สิงหาคม 2566

นายอดิศักดิ์ จันทรสร อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และข้าราชการฝ่ายอัยการ
เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566
ในวันที่ 12 สิงหาคม 2566
ณ ลานรัฐพิธี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

นางสาวกฤตยา เลิศพัลลภา อัยการจังหวัดผู้ช่วย และข้าราชการฝ่ายอัยการ
เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566
ในวันที่ 12 สิงหาคม 2566
ณ ลานรัฐพิธี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

กิจกรรมลงนามถวายพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566

นายกุลชาติ โชติชูตระกูล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และข้าราชการฝ่ายอัยการ
เข้าร่วมลงนามถวายพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566
ในวันที่ 12 สิงหาคม 2566
ณ วังไกลกังวล ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

กิจกรรมวันรพี 66

นายสำราญ ศรีโชติ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และข้าราชการฝ่ายอัยการ
เข้าร่วมกิจกรรมงานวันรพี ประจำปี 2566
ในวันที่ 7 สิงหาคม 2566
ณ อาคารศาลจังหวัดเพชรบุรี อ.เมือง จ.เพชรบุรี

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

นายธเนตร อุดมสิน รองอัยการจังหวัดเพชรบุรี และข้าราชการฝ่ายอัยการ
เข้าร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566
ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2566
ณ ลานรัฐพิธี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี อ.เมือง จ.เพชรบุรี

นายหิรัญ ศรนุวัตร อัยการจังหวัดเพชรบุรี และข้าราชการฝ่ายอัยการ
เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566
ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2566
ณ ลานรัฐพิธี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี อ.เมือง จ.เพชรบุรี

กิจกรรมลงนามถวายพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวิชราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566

นายหิรัญ ศรนุวัตร อัยการจังหวัดเพชรบุรี และข้าราชการฝ่ายอัยการ
เข้าร่วมกิจกรรมลงนามถวายพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวิชราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566
ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2566
ณ วังไกลกังวล ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

กิจกรรมถวายพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวิชราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 66

นายสำราญ ศรีโชติ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และข้าราชการฝ่ายอัยการ
เข้าร่วมกิจกรรมถวายพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวิชราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566
ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2566
ณ วัดโพธาวาส ต.สมอพลือ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

กิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธรูปเชียงแสน พระคันธารราษฎร์ และรูปหล่อสมเด็จแตงโม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566

นางสาวกฤตยา เลิศพัลลภา อัยการจังหวัดผู้ช่วย และข้าราชการฝ่ายอัยการ
เข้าร่วมกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธรูปเชียงแสน พระคันธารราษฎร์ และรูปหล่อสมเด็จแตงโม
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566
ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2566
ณ พระอุโบสถวัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร อ.เมือง จ.เพชรบุรี

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 และถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี

นายหิรัญ ศรนุวัตร อัยการจังหวัดเพชรบุรี และข้าราชการฝ่ายอัยการ
เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566
และถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี
ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2566
ณ สำนักงานอัยการจังหวัดเพชรบุรี ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี

การตรวจเยี่ยมของสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

นายไพรัช พรสมบูรณ์ศิริ รองอัยการสูงสุด พร้อมด้วยคณะทำงาน
ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและโครงการก่อสร้างของสำนักงานอัยการจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2566
ณ สำนักงานอัยการจังหวัดเพชรบุรี ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี

พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สำนักงานอัยการจังหวัดเพชรบุรี โดยนางสาวนงนภัส วาทะกุล อัยการจังหวัดผู้ช่วย และข้าราชการฝ่ายอัยการ
เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ในวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566
ณ วัดเขาตะเครา ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

การตรวจราชการสำนักงานอัยการภาค 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานอัยการภาค 7 โดยนายบุษย์ สิทธิพันธ์ อธิบดีอัยการภาค 7 พร้อมด้วยคณะทำงาน
ตรวจราชการและนิเทศงานเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ภารกิจตามแผนงาน/โครงการ และตรวจติดตามผลปฏิบัติราชการ
ตามกรอบประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ในวันที่ 27 มิถุนายน 2566
ณ สำนักงานอัยการจังหวัดเพชรบุรี ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี

การจัดงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก
26 มิถุนายน 2566

สำนักงานอัยการจังหวัดเพชรบุรี โดย นายสำราญ ศรีโชติ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และข้าราชการฝ่ายอัยการ
เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก
26 มิถุนายน 2566
ณ บริเวณลานรัฐพิธี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

กิจกรรมลงนามถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566

นายหิรัญ ศรนุวัตร อัยการจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566
ในวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566
ณ วังไกลกังวล ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

นายหิรัญ ศรนุวัตร อัยการจังหวัดเพชรบุรี ร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566
ในวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566
ณ สำนักงานอัยการจังหวัดเพชรบุรี ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
3 มิถุนายน 2566

สำนักงานอัยการจังหวัดเพชรบุรี โดยข้าราชการธุรการ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566
ในวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566
ณ บริเวณลานรัฐพิธี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

สำนักงานอัยการจังหวัดเพชรบุรี โดยนางสาวภรัณยา เกียรติศักดิ์โสภณ อัยการจังหวัดผู้ช่วย และข้าราชการฝ่ายอัยการ
เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566
ในวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566
ณ บริเวณลานรัฐพิธี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

งานตามประทีปโคมไฟเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา

สำนักงานอัยการจังหวัดเพชรบุรี โดยนายธนสรณ์ เจียงทองเลื่อน อัยการจังหวัดผู้ช่วย และข้าราชการฝ่ายอัยการ
เข้าร่วมงานตามประทีปโคมไฟเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา
ในวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566
ณ พุทธสถานวัดพระแก้วน้อย และพระธาตุจอมเพชร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี

พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สำนักงานอัยการจังหวัดเพชรบุรี โดยนางสาวจุฑามาศ น้ำเงิน รองอัยการจังหวัดเพชรบุรี และข้าราชการฝ่ายอัยการ
เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566
ณ วัดหนองจอก ตำบลห้วยลึก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

กิจกรรมงานวันเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี
วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

สำนักงานอัยการจังหวัดเพชรบุรี โดยนายณัฐชนน ธนศิโรรัตน์ รองอัยการจังหวัดเพชรบุรี และข้าราชการฝ่ายอัยการ
เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ในวันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2566
ณ บริเวณลานรัฐพิธี หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

พิธีถวายพวงมาลัยดอกไม้สดเป็นราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

สำนักงานอัยการจังหวัดเพชรบุรี โดยนายธเนตร อุดมสิน รองอัยการจังหวัดเพชรบุรี และข้าราชการฝ่ายอัยการ
เข้าร่วมถวายพวงมาลัยดอกไม้สดเป็นราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566
ณ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

เกี่ยวกับสำนักงาน

อำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ มีดังนี้

          มาตรา ๑๔ พนักงานอัยการมีอำจานและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
          (๑) อำนาจและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ
          (๒) ในคดีอาญา มีอำนาจและหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ ตามกฎหมายอื่นซึ่งบัญญัติว่าเป็นอำนาจและหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด หรือพนักงานอัยการ
          (๓) ในคดีแพ่ง หรือคดีปกครอง มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินคดีแทนรัฐบาล หน่วยงานของรัฐที่เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ราชการส่วนกลาง หรือราชการส่วนภูมิภาคในศาล หรือในกระบวนการทางอนุญาโตตุลากรทั้งปวง กับมีอำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายอื่นซึ่งบัญญัติว่าเป็นอำนาจและหน้าที่ของ สำนักงานอัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการ
          (๔) ในคดีแพ่ง คดีปกครอง หรือคดีอาญา ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐถูกฟ้องในเรื่องการที่ได้กระทำไปตามหน้าที่ก็ดี หรือในคดีแพ่งหรือคดีอาญาที่ราษฎรผู้หนี่งผู้ใดถูกฟ้องในเรื่องการที่ได้ กระทำตามคำสั่งของเจ้าที่ของรัฐซึ่งได้สั่งการโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเข้าร่วมหรือช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งกระทำการในหน้าที่ราชการก็ดี เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการจะรับแก้ต่างให้ก็ได้
          (๕) ในคดีแพ่ง คดีปกครอง หรือกรณีมีข้อพิพาทที่ต้องดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการ ที่หน่วยงานของรัฐซึ่งมิได้กล่าวใน (๓) หรือนิติบุคคลซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐ แต่ได้มีพระราชบัญญัติด้วยกันเอง เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการจะรับว่าต่างหรือแก้ต่างให้ก็ได้
          (๖) ในคดีที่ราษฎรฟ้องเองไม่ได้โดยกฎหมายห้าม เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการมีอำนาจเป็นโจทก์ได้
          (๗) ดำเนินการตามที่เห็นสมควรเกี่ยวกับการบังคับคดีอาญาเฉพาะในส่วนของการยึด ทรัพย์สินใช้ค่าปรับตามคำพิพากษาก ในการนี้มิให้เรียกค่าฤชาธรรมเนียมจากพนักงานอัยการ
          (๘) ในกรณีที่มีการผิดสัญญาประกันจำเลย หรือประกันรับสิ่งของไปดูแลรักษา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินคดีในการบังคับให้เป็นไปตามสัญญานั้น ในการนี้มิให้เรียกค่าฤชาธรรมเนียมจากพนักงานอัยการ
          (๙) อำนาจและหน้าที่ตาม ก.อ. ประกาศกำหนดหรือเห็นชอบเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรี
          (๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการ
          (๑๑) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด ตามที่ได้รับมอบหมายจากอัยการสูงสุด
          ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการตามมาตรา ๑๔ (๓) (๔) และ (๕) พนักงานอัยการจะออกคำสั่งเรียกบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำก็ได้ แต่จะเรียกคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งมาให้ถ้อยคำ โดยคู่ความฝ่ายนั้นไม่ยินยอมไม่ได้
          พนักงานอัยการตำแหน่งใดมีอำนาจดำเนินการตามวรรคหนึ่งได้เพียงใดให้เป็นไป ตามระเบียบที่สำนักงานอัยการสูงสุด กำหนดโดยความเห็นชอบของ ก.อ.

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน แจ้งผลเกี่ยวกับทรัพย์สินของกลาง กรณีคดีเสร็จชั้นพนักงานอัยการ

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร

บุคลากร

ลำดับที่ชื่อ – นามสกุลระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1นายบัญญัติ วิสุทธิมรรค22 เม.ย. 2524 – 19 ส.ค. 2524
2นายเฉลียว รอดเดช20 ส.ค. 2524 – 1 เม.ย. 2525
3นายวิวัฒน์ ดวงจันทร์2 เม.ย. 2525 – 1 ส.ค. 2525
4นายเสวี กุโลภาส2 ส.ค. 2525 – 11 เม.ย. 2527
5ร้อยตรีเขษม สันตะบุตร12 เม.ย. 2527 – 11 เม.ย. 2528
6นายสมศักดิ์ สิโรรส12 พ.ค. 2528 – 9 พ.ค. 2530
7เรืออากาสตรีเฉลิมพล พรหมกสิกร11 พ.ค. 2530 – 9 พ.ค. 2533
8หม่อมหลวงอัมพร ชยางกรู10 พ.ค. 2533 – 31 มี.ค. 2535
9นายสรรเพร็ช สิงหเสนี1 เม.ย. 2535 – 30 เม.ย. 2536
10นายรุ่งฤทธิ์ วงภูมิ1 พ.ค. 2536 – 28 ก.พ. 2537
11นายชัยพร สว่างวรชาติ1 มี.ค. 2537 – 30 เม.ย. 2537
12นายกิตติ ทิศธรรม1 พ.ค. 2537 – 30 เม.ย. 2538
13นายกิตติ เเก้วทับทิม1 พ.ค. 2538 – 4 ต.ค. 2539
14นายยงยุทธ สิทธิธัญกิจ7 ต.ค. 2539 – 1 พ.ค. 2541
15นายชัยณรงค์ เชาวน์ดี1 พ.ค. 2541 – 1 พ.ค. 2543
16นายอัคคสิทธิ์ ฉวรรณกุล1 พ.ค. 2543 – 1 พ.ค. 2544
17นายอิสระ พานิชวัฒนา1 พ.ค. 2544 – 3 มี.ค. 2545
18ร้อยเอกสมศักดิ์ หวลบุตตา7 พ.ค. 2545 – 27 เม.ย. 2546
19นายมนต์ชัย บ่อทรัพย์28 เม.ย. 2546 – 3 เม.ย. 2548
20นายขจร มีศีล4 เม.ย. 2548 – 30 เม.ย. 2549
21นายบุญสม เนื่่องพลี1 พ.ค. 2549 – 1 เม.ย. 2550
22นายสถาพร บำรุงไทย2 เม.ย. 2550 – 31 มี.ค. 2551
23นายไพรัช เชื้อทองฮัว1 เม.ย. 2551 – 31 มี.ค. 2553
24นายสัญจัย จันทร์ผ่อง1 เม.ย. 2553 – 31 มี.ค. 2554
25นายวาที อากาศวิภาต1 เม.ย. 2554 – 1 เม.ย. 2555
26นายวรวิทย์ สัมพัมนวรชัย2 เม.ย. 2555 – 31 มี.ค. 2556
27นายวิรัตน์ วจนกิจไพบูลย์1 เม.ย. 2556 – 31 มี.ค. 2557
28นางวลัย หิรัญวัฒน์ศิริ1 เม.ย. 2557 – 31 มี.ค. 2558
29นายทวีทรัพย์ อัฒนวานิช1 เม.ย. 2558 – 31 มี.ค. 2559
30นายนิเวศน์ รุ่งสาคร1 เม.ย. 2559 – 2 เม.ย. 2560
31นายรักษพงษ์  วงษ์ห้าวศึก3 เม.ย. 2560 – 1 เม.ย. 2561
32นายสุพจน์ สุขวิบูลย์ 2 เม.ย. 2561 – 31 มี.ค. 2562
33นายพิสิฐพงศ์  ชัยยะ 1 เม.ย. 2562 – 31 มี.ค. 2563 
34นายสมเกียรติ  รัตนพันธ์ุ 1 เม.ย. 2563 – 31 มี.ค. 2564 
35นายพิมล เจาวัฒนา 1 เม.ย. 2564 – 31 มี.ค. 2565
36นายวิชัย รอดภัย1 เม.ย. 2565 – 31 มี.ค. 2566
37นายหิรัญ ศรนุวัตร1 เม.ย. 2566 – ปัจจุบัน

สถิติคดี

สถิติคดีสำนักงานอัยการจังหวัดเพชรบุรี

ประเภทคดี/ปี พ.ศ.255825592560256125622563256425652566
ส.12,9783,1182,9793,0143,0843,0042,5122,182
ส.2477420403522340299204199
ส.2 ก.9,999 8,2752,1192,5831,393439438751
ส.31671211117469 955437
ส.4 ฟ้องวาจา1,4101,1689301,0141,1669162,4513,169
ส.510  33–  21
ส.5 ก.2324394362905862
ส.6 (อุทธรณ์)251193245– 
ส.7 (ฎีกา)302632– 
ส.12 /ส. 12 ก.3430402626142518
ส.1 ฟื้นฟู42 618 8091,3841,4851,34088952
มาตรการริบทรัพย์17118117    13813
คัดค้านขอคืนของกลาง2038292813 1419
บังคับโทษปรับฯ8731,34939946549

สถิติการรับสำนวนคดีสำนักงานอัยการจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2566

ประเภทคดี/เดือน 2566ม.ค. ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย. ธ.ค. รวม
ส.1184222179184197 966
ส.2 23 36 41 29 22 151
ส.2 ก. 117 45 26147 335
ส.3 3 1 2 3  – 9
ส.4 ฟ้องวาจา400309276332218 1,535
ส.5  –  1 1
ส.5 ก. 3 3 1 4 1 14
ส.6 (อุทธรณ์)  –
ส.7 (ฎีกา)  –
ส.12 1 1 1 3
ส. 12 ก. 1 2 3
ส.1 ฟื้นฟู  –
มาตรการริบทรัพย์ 2 1   4  3
คัดค้านขอคืนของกลาง 2 2 2  1
บังคับโทษปรับฯ

เอกสารเผยแพร่

67-02-08 – ประกาศผลการชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

67-01-09 – ประกาศขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีขายทอดตลาด

66-12-28 – ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2567 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.66)

66-09-29 – ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.66)

66-09-20 – ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

66-06-30 – ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างปรับปรุงรั้วและบ้านพักอัยการจังหวัดเพชรบุรี

66-06-30 – ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.66)

66-03-31 – ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.66)

66-02-22 – ประกาศผลผู้ชนะ การประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดเพชรบุรี

65-12-29 – ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.65)

65-11-29 – ประกาศแผนการจัดจ้างโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดเพชรบุรี

65-06-30 – ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.65)

65-06-30 – ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.65)

65-03-31 – ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.65)

ติดต่อหน่วยงาน