เกี่ยวกับสำนักงาน

ขั้นตอนการติดต่อราชการ

เอกสารที่ใช้ติดต่อราชการ

กระบวนงานขอประกันตัวผู้ต้องหา

หลักเกณฑ์การขอประกันตัวผู้ต้องหาในคดีอาญา

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ระลึก “พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงค์”

ในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2567 นางตะวัน ตังคโนภาส อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายผู้แทน นางสาวสัจธรรม หนูขาว รองอัยการจังหวัด และคณะ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มดอกไม้สด), พิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล (ต่อเนื่องจากพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด) เนื่องในโอกาสวันที่ระลึก “พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงค์” ประจำปี พ.ศ.2567 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567

วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 07.00 น. นางตะวัน ตังคโนภาส อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นางสาว อุมาพร โฮมจัตุรัส อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม และทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกษิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและกตัญญูกตเวทีในพระมหากรุณาธิคุณ   ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถนนพิทักษ์ชาติ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมพิธี น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช” ประจำปี 2566

วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566 เวลา 07.00 น. นายธรรมรัตน์ ลิ่มกุลพงษ์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นางสาวสัจธรรม หนูขาว รองอัยการจังหวัด สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและกตัญญูกตเวทีในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช” ประจำปี 2566  ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถนนพิทักษ์ชาติ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสวรรคตปีที่ 7 หรือเรียกว่า “สัตตมวรรษ” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2566 ณ วัดคลองวาฬ

วันที่ 13 ต.ค.66 เวลา 14.30 น. ที่หอประชุมสงฆ์ วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง ต.คลองวาฬ อ.เมืองประจวบฯ  น.ส.สัจธรรม หนูขาว รองอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันนวมินทรมหาราช สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องจาก วันที่ 13 ตุลาคม 2566 “วันนวมินทรมหาราช” เป็นปีที่ 7 ของวันสวรรคตรัชกาลที่ 9 หรือเรียกว่า “สัตตมวรรษ” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้

การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสวรรคตปีที่ 7 และวันนวมินทรมหาราช สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2566

วันที่ 13 ต.ค. 2566  เวลา 07.30 น. นายธรรมรัตน์ ลิ่มกุลพงษ์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร และร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   โดยช่วงเช้าเป็นการประกอบพิธีทางพุทธศาสนา พระสงฆ์สมณศักดิ์ ทั้ง 10 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ  หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์-สามเณร จำนวน 89 รูป และเวลา 08.30 น ต่อเนื่องจากพิธีทำบุญตักบาตรในวันเดียวกัน นายธรรมรัตน์ ลิ่มกุลพงษ์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และคณะ ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเป็นลำดับต่อไปจนเสร็จพิธี

เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 66 เวลา 07.30 น. น.ส.สัจธรรม หนูขาว รองอัยการจังหวัดเข้าร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 1 ตุลาคม 2566 ที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 7 มิ.ย. 2566 นายธรรมรัตน์ ลิ่มกุลพงษ์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชน และครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิ.ย. 66 ณ วัดธรรมิการามวรวิหาร จ.ประจวบคีรีขันธ์

การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

ในวันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

เมื่อวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 07.00 นาฬิกา พันตำรวจโทสัญญา เย็นใส อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และนางสาวลำพูน ป้องกัน ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ ได้รับมอบจาก อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรม พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และพิธีวาง พานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ บริเวณหน้าศาลหลักเมืองประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สำนักงานอัยการภาค 7 ตรวจราชการอัยการ ประจำปี พ.ศ. 2565

เมื่อวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 นาฬิกา นายสุวิช ชูตระกูล อธิบดีอัยการภาค 7 พร้อมด้วยคณะ เดินทางมาตรวจราชการอัยการ ณ สำนักงานอัยการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายทวีป ช้างเขียว อัยการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายปราโมทย์ กิ่งพุทธพงษ์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และนายวชิระ หัสดีพงษ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยคณะข้าราชการฝ่ายอัยการ และบุคลากร ให้การต้อนรับและรับการตรวจราชการโดยพร้อมเพรียงกัน

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 06.00 นาฬิกา นายปราโมทย์ กิ่งพุทธพงษ์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยคณะข้าราชการฝ่ายอัยการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณหน้าศาลหลักเมืองประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเวลา 17.30 นาฬิกา ได้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ ห้องประชุมเกาะหลัก (ชั้น 5 ) ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565

เมื่อวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 นาฬิกา นายทวีป ช้างเขียว อัยการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายปราโมทย์ กิ่งพุทธพงษ์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และนายวชิระ หัสดีพงษ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยคณะข้าราชการฝ่ายอัยการ และบุคลากร เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณลานโลงชั้น 1 สำนักงานอัยการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565

เมื่อวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 17.00 นาฬิกา นายปราโมทย์ กิ่งพุทธพงษ์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมพิธีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ วัดหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 นาฬิกา นายปราโมทย์ กิ่งพุทธพงษ์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยข้าราชการอัยการฝ่ายอัยการ และบุคลากร ร่วมบำเพ็ญสาธารณกุศล ทำบุญ ไหว้พระ ถวายสังฆทาน และให้อาหารปลา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ วัดอ่าวน้อย ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าไตรจีวร ในโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา
เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พุทธศักราช 2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 พ.ต.ท.สัญญา เย็นใส อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าไตรจีวร ในโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พุทธศักราช 2565 ณ วัดคลองวาฬพระอารามหลวง วัดธรรมมิการามวรวิหาร และวัดกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมรำลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย และได้เข้าวัดปฏิบัติธรรม บำเพ็ญศาสนกิจ รักษาศีล ลด ละ เลิกอบายมุข ถวายเป็นพุทธบูชา สืบสานพระพุทธศาสนาด้วยการมีส่วนร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในมิติศาสนา

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 06.00 นาฬิกา พ.ต.ท.สัญญา เย็นใส อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมด้วยคณะข้าราชการฝ่ายอัยการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ บริเวณหน้าศาลหลักเมืองประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต่อมาเวลา 15.00 นาฬิกา ได้เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 นาฬิกา นายทวีป ช้างเขียว อัยการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายปราโมทย์ กิ่งพุทธพงษ์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และนายวชิระ หัสดีพงษ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยคณะข้าราชการฝ่ายอัยการ และบุคลากร ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เก็บขยะและทำความสะอาดบริเวณชายทะเลหน้าสำนักงานอัยการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

พิธีเนื่องในวันคล้ายวันวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 09.30 นาฬิกา พ.ต.ท.สัญญา เย็นใส อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ณ ห้องประชุมเกาะหลัก (ชั้น 5 ) ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2565

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 13.00 นาฬิกา นายปราโมทย์ กิ่งพุทธพงษ์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2565 ณ วัดกุยบุรี ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

เมื่อวันพุธที่ 6 เมษายน 2565 เวลา 08.30 นาฬิกา นายปราโมทย์ กิ่งพุทธพงษ์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ ห้องประชุมเกาะหลัก (ชั้น 5 ) ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
วันที่ 8 มกราคม 2565

เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 08.45 นาฬิกา นายทวีป ช้างเขียว อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา วันที่ 8 มกราคม 2565 ณ พิพิธภัณฑ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

บุคลากร

ข้าราชการอัยการ

นางตะวัน ตังคโนภาส
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นางสาวอุมาพร โฮมจัตุรัส
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด

นางสาวสัจธรรม หนูขาว
อัยการจังหวัดผู้ช่วย

นายเจษฎา พูนสุขโข
อัยการอาวุโส

ข้าราชการธุรการ

นางสาวธนวรรณ ขุนเที่ยงธรรม
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการ สำนักอำนวยการ

นางสาวลำพูน ป้องกัน
นิติกรชำนาญการ

นางสาวอังคนา ปิ่นพงษ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลูกจ้างเหมาบริการ

นายพิพัฒน์ เกิดลาภ
พนักงานขับรถยนต์

นายสมบัติ กิจธุระ
นักการภารโรง

ปริมาณคดีของสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 4 ถนนสวนสน ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000

โทรศัพท์ : 032-611788, 032-611139

ผู้อำนวยการ ต่อ 421, งานนิติการ ต่อ 411, งานคดี ต่อ 418, งานอื่นๆ ต่อ 420

โทรสาร : 032-611788

E-mail : pcp-ju@ago.go.th

เว็บไซต์ : https://www1.ago.go.th/region7/prachuapkhirikhan-ju/

เว็บไซต์หน่วยงานภายในองค์กรสำนักงานอัยการสูงสุด Click

เอกสารเผยแพร่