Facebook สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดราชบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเปิด ทำการทุกวันเสาร์
https://www.facebook.com/610851602399603/posts/2192059934278754/

“สวัสดีปกป้อง” เป็นแนวทางในการรับปรึกษาปัญหาด้านออนไลน์อีกรูปแบบหนึ่งคะ

ผลงานเด่นของ สนง.อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดราชบุรี

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดราชบุรี
สนองนโยบายสำนักงานอัยการสูงสุดและสำนักงานอัยการภาค 7 มอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน
โดยเปิดทำการในวันเสาร์ทุกสัปดาห์ เริ่มวันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป
ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ให้บริการปรึกษาปัญหากฎหมาย
ขอจัดการมรดก ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท คดีครอบครัวให้ความช่วยเหลือ จัดทนายความอาสาฟ้องคดีแพ่งอื่่น
….ฟรี…. ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ

ร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดราชบุรี (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๔
ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ วัดตาลเตี้ย ตำบลดอนใหญ่ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดราชบุรี
จัดโครงการฝึกอบรม กระบวนการไกล่เกลี่ย ประนอม และระงับข้อพิพาท
ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอจอมบึง ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา

ร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดราชบุรี (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๓
ในวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ วัดหนองปลาหมอ ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

ร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดราชบุรี (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒
ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 07.00 น. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ศาลาภาษิต วัดอมรินทราราม (วัดตาล) ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 07.00 น. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 ณ อาคารโรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดราชบุรี (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑
ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนรุจิรพัฒน์ หมู่ที่ ๓ ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 07.00 น. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566 ณ บริเวณโรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566 เวลา 07.00 น. ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช” ประจำปี 2566 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 07.00 น. พนักงานอัยการและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ณ บริเวณด้านหน้าอาคารโรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี
จังหวัดราชบุรี

วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 นายชิติพัทธ์ คงมาก อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดราชบุรี มอบให้ นางสาวอชิรญา บุนนาค รองอัยการจังหวัด และข้าราชการ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2566 นายชิติพัทธ์ คงมาก อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดราชบุรี ข้าราชการฝ่ายอัยการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดโครงการฝึกอบรม ความรู้ทั่วไปทางกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา และ กฎหมายอื่น ๆ ในยุคดิจิตอล โดยนักศึกษา จำนวน 200 คน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง

วันเสาร์ ที่ 28 กรกฎาคม 2566 นายชิติพัทธ์ คงมาก อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดราชบุรี และข้าราชการฝ่ายอัยการ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ณ โรงยืมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 นายชิติพัทธ์ คงมาก อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดราชบุรี ข้าราชการฝ่ายอัยการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดโครงการฝึกอบรม ความรู้ทั่วไปทางกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา และ กฎหมายอื่น ๆ ในยุคดิจิตอล โดยนักศึกษา จำนวน 600 คน ณ มหาวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 นายชิติพัทธ์ คงมาก อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดราชบุรี และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ ศาลาภาษิต วัดอมรินทราราม อำเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ระหว่างเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2566 นายชิติพัทธ์ คงมาก อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดราชบุรีและคณะ ร่วมกันตรวจศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิ จำนวน 7 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกรวย ศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิเทศบาลตำบลปากท่อ ศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิเทศบาลเมืองโพธาราม ศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ ศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิเทศบาลตำบลบ้านชัฎป่าหวาย ศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิ ศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดราชบุรี ร่วมพิธีสวดมนต์ถวายพระราชกุศล งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566 ณ วัดอมรินทราราม อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดราชบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566 ณ วัดอมรินทราราม อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 17.30 น. อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดราชบุรี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 07.00 น. อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดราชบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

พิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้บริหารสำนักงานอัยการภาค ๗ เนื่องในวันสงกรานต์ ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖

ร่วมงานรัฐพิธีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๖

การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

บริการประชาชนที่มาติดต่อขอเป็นผู้จัดการมรดก เป็นผู้ป่วยติดเตียงในรถขนส่งผู้ป่วย ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ หน้าอาคารสำนักงานอัยการภาค ๗

ตรวจเยี่ยมศูนย์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกรวย ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕

เผยแพร่กฎหมาย ณ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕

ตรวจเยี่ยมศูนย์เทศบาลเมืองโพธาราม ณ ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

เผยแพร่กฎหมาย ณ โรงเรียนวัดไทรอารีรักษ์ ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

เผยแพร่กฎหมาย ณ โรงเรียนคุรุราษฏรรังสฤษฎ์ ในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมโครงการสืบสาน พระราชปณิธาน ณ โรงเรียนรุจิรพัฒน์ ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565
โดยมี นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธาน

เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

โครงการฝึกอบรม “ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ความผิดอาญา หลักสิทธิมนุษยชน
สิทธิเด็ก สิทธิสตรี ความรุนแรงในครอบครัวการคุ้มครองสวัสดิภาพ และการคุ้มครองสิทธิด้านเอดส์
ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕
ณ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

โครงการฝึกอบรม “ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ความผิดอาญา หลักสิทธิมนุษยชน
สิทธิเด็ก สิทธิสตรี ความรุนแรงในครอบครัวการคุ้มครองสวัสดิภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค”
ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕
ณ หอประชุมโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

ร่วมพิธีวันรพี ณ ศาลจังหวัดราชบุรี ในวันที่ 4 สิงหาคม 2565

ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565
ณ บริเวรด้านหน้าอาคารโรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โครงการฝึกอบรม กระบวนการไกล่เกลี่ย ประนอม และระงับข้อพิพาท ณ หอประชุมอำเภอโพธาราม ที่ว่าการอำเภอโพธาราม
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2565

เกี่ยวกับสำนักงาน

              อยู่ในส่วนของอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือแก่ประชาชนภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานอัยการจังหวัดราชบุรี ต่อมาสำนักงานอัยการสูงสุดได้มีคำสั่งให้เปิดสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดราชบุรีขึ้นโดยให้เป็นสำนักงานอัยการใหม่ทั่วประเทศโดยเปิดสำนักงานอย่างเป็นทางการพร้อมกันทั้งประเทศ
               ในวันที่ 1 เมษายน 2557 โดยมี ท่านอัยการชนภัทร  วินยวัฒน์  อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการภาค 7 ย้ายมาดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดราชบุรีเป็นคนแรก ซึ่งสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดราชบุรี ตั้งอยู่ภายใต้อาคารสำนักงานอัยการภาค 7 ชั้น 1 เลขที่ 48/1 ถนนสมบูรณ์กุล ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด มีดังนี้

(มาตรา ๒๓) สำนักงานอัยการสูงสุด นอกจากมีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการและงานวิชากร เพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้แก่พนักงานอัยการแล้ว ให้มีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้

  (๑) ให้ความช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินการทางกฎหมายรวมตลอดทั้งในการคุ้มครอง ป้องกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน

  (๒) ให้คำปรึกษา และตรวจร่างสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายให้แก่รัฐบาล และหน่วยงานของรัฐ

  (๓) ให้คำปรึกษา และตรวจร่างสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายให้แก่นิติบุคคล ซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐแต่ได้มีพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น ทั้งนี้ ตามที่เห็นสมควร

  (๔) ดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่ง หรือคดีปกครองแทนรัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งพนักงานอัยการได้รับดำเนินคดีให้

  (๕) ดำเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีร้องขอ เว้นแต่การดำเนินการนั้นจะขัดต่องานในหน้าที่ หรืออาจทำให้ขัดต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการ

  (๖) ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาข้ารการฝ่ายอัยการ

  (๗) ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในการอำนวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน

  (๘) ติดต่อและประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ ในอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุด

  (๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการ หรือสำนักงานอัยการสูงสุด

ในการตรวจร่างสัญญาตาม (๒) และ (๓) ให้สำนักงานอัยการสูงสุดมีหน้าที่รักษาประโยชน์ของรัฐ ในการนี้สำนักงานอัยการสูงสุดมีหน้าที่รายงานรัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐตาม (๒) หรือนิติบุคคลตาม (๓) ที่เป็นคู่สัญญาให้ทราบถึงข้อที่ควรปรับปรุงหรือแก้ไขให้สมบูรณ์ ข้อเสียเปรียบหรือข้อที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่รั


อำนาจหน้าที่ของอัยการสูงสุด มีดังนี้

(มาตรา ๒๗) ให้อัยการสูงสุดมีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
  (๑) กำหนดนโยบายและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด ให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตามเป้าหมาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด

  (๒) ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการ ปฏิบัติราชการ และบริหารงานบุคคลของสำนักงานอัยการสูงสุด ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน และประเพณีปฏิบัติของราชการ

  (๓) บริหารจัดการงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน และการพัสุดของสำนักงานอัยการสูงสุด

ในการปฏิบัติราชการตามวรรคหนึ่ง อัยการสูงสุดอาจมอบอำนาจให้รองอัยการสูงสุด หรือข้าราชการฝ่ายอัยการผู้หนึ่งผู้ใดปฏิบัติหน้าที่แทนได้
ให้อัยการสูงสุดโอยความเห็นชอบของ ก.อ. มีอำนาจออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน และการพัสดุของสำนักงานอัยการสูงสุด

อำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ มีดังนี้

มาตรา ๑๔ พนักงานอัยการมีอำจานและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
  (๑) อำนาจและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ

  (๒) ในคดีอาญา มีอำนาจและหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ ตามกฎหมายอื่นซึ่งบัญญัติว่าเป็นอำนาจและหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด หรือพนักงานอัยการ

  (๓) ในคดีแพ่ง หรือคดีปกครอง มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินคดีแทนรัฐบาล หน่วยงานของรัฐที่เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ราชการส่วนกลาง หรือราชการส่วนภูมิภาคในศาล หรือในกระบวนการทางอนุญาโตตุลากรทั้งปวง กับมีอำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายอื่นซึ่งบัญญัติว่าเป็นอำนาจและหน้าที่ของ สำนักงานอัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการ

  (๔) ในคดีแพ่ง คดีปกครอง หรือคดีอาญา ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐถูกฟ้องในเรื่องการที่ได้กระทำไปตามหน้าที่ก็ดี หรือในคดีแพ่งหรือคดีอาญาที่ราษฎรผู้หนี่งผู้ใดถูกฟ้องในเรื่องการที่ได้ กระทำตามคำสั่งของเจ้าที่ของรัฐซึ่งได้สั่งการโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเข้าร่วมหรือช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งกระทำการในหน้าที่ราชการก็ดี เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการจะรับแก้ต่างให้ก็ได้

  (๕) ในคดีแพ่ง คดีปกครอง หรือกรณีมีข้อพิพาทที่ต้องดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการ ที่หน่วยงานของรัฐซึ่งมิได้กล่าวใน (๓) หรือนิติบุคคลซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐ แต่ได้มีพระราชบัญญัติด้วยกันเอง เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการจะรับว่าต่างหรือแก้ต่างให้ก็ได้

  (๖) ในคดีที่ราษฎรฟ้องเองไม่ได้โดยกฎหมายห้าม เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการมีอำนาจเป็นโจทก์ได้

  (๗) ดำเนินการตามที่เห็นสมควรเกี่ยวกับการบังคับคดีอาญาเฉพาะในส่วนของการยึด ทรัพย์สินใช้ค่าปรับตามคำพิพากษาก ในการนี้มิให้เรียกค่าฤชาธรรมเนียมจากพนักงานอัยการ

  (๘) ในกรณีที่มีการผิดสัญญาประกันจำเลย หรือประกันรับสิ่งของไปดูแลรักษา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินคดีในการบังคับให้เป็นไปตามสัญญานั้น ในการนี้มิให้เรียกค่าฤชาธรรมเนียมจากพนักงานอัยการ

  (๙) อำนาจและหน้าที่ตาม ก.อ. ประกาศกำหนดหรือเห็นชอบเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรี

  (๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการ

  (๑๑) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด ตามที่ได้รับมอบหมายจากอัยการสูงสุด

ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการตามมาตรา ๑๔ (๓) (๔) และ (๕) พนักงานอัยการจะออกคำสั่งเรียกบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำก็ได้ แต่จะเรียกคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งมาให้ถ้อยคำ โดยคู่ความฝ่ายนั้นไม่ยินยอมไม่ได้พนักงานอัยการตำแหน่งใดมีอำนาจดำเนินการตามวรรคหนึ่งได้เพียงใดให้เป็นไปตาม ระเบียบที่สำนักงานอัยการสูงสุด กำหนดโดยความเห็นชอบของ ก.อ.


:: กฎหมายองค์กรอัยการตามรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2550

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร

ผังกระบวนงาน ของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดราชบุรี

บุคลากร

๑ เมษายน  ๒๕๕๗ –  ๓๑ มีนาคม  ๒๕๕๘นายชนภัทร  วินยวัฒน์
๑ เมษายน  ๒๕๕๘  –  ๓๑ มีนาคม  ๒๕๕๙นายปรัชญา  ทัพทอง
๑ เมษายน  ๒๕๕๙  –  ๓๑ มีนาคม  ๒๔๖๐ร.ต.อ. พิริยะ ณ บางช้าง
๓ เมษายน  ๒๕๖๐   –   ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑นายเชาวฤทธิ์  จันทร์สนาม 
๒ เมษายน ๒๕๖๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒นางสาวอรุณศรี  ภูวพานิช
๑ เมษายน ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔นายกิตติ  ทัพพันธ์ชัย
๑ เมษายน ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕นายธงชัย  ศรีสวัสดิ์
๑ เมษายน ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖นางสาวณัฐสินี โตวิชา
๑ เมษายน ๒๕๖๖ – ปัจจุบันนายชิติพัทธ์ คงมาก

นายชิติพัทธ์ คงมาก
อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานักงานอัยการภาค ๗
รักษาการในตำแหน่งอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ
และช่วยเหลือทางกฎหมาย และการบังคับคดีจังหวัดราชบุรี

นายพนรัตน์ บุญรอด
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด

นางสาวภพพร พายทอง
รองอัยการจังหวัด

นางสาวอชิรญา บุนนาค
รองอัยการจังหวัด

นางณัฏฐธิดา โสดยวง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักอำนวยการ

นายธนวัฒน์ ลัดดากลม
เจ้าพนักงานบังคับคดีชำนาญการ

นางสุวดี วศินโภคทรัพย์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสุภัสสร แก้วอ่อน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวสุธิสา ทองดี
นิติกรปฏิบัติการ

นางสาววิลาวรรณ กดอยู่
นิติกรปฏิบ้ติการ

นางสาวสุนิภรณ์ ศรีหะรัญ
พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

นางสาวพรรณสุกาญจน์ สุขพันธ
นิติกร

นายไกรสร ม่วงตน
พนักงานขับรถยนต์

นายพรชัย ตังคโนภาส
ทนายความอาสา

นายนันทพล โพธิภิรมย์
ทนายความอาสา

                              

สถิติคดี

ลำดับ ประเภท/ลักษณะงานปี2564ปี2565
1งานคุ้มครองสิทธิทางศาลตามที่กฎหมายกำหนด ฯ
จัดการมรดก367/เรื่อง474/เรื่อง
รับบุตรบุญธรรม2/เรื่อง7/เรื่อง
คนไร้ความสามารถ17/เรื่อง
คนสาบสูญ2/เรื่อง
ขอเฉลี่ยทรัพย์3/เรื่อง
ขอเป็นผู้ปกครอง2/เรื่อง1/เรื่อง
ขอตั้งผู้พิทักษ์2/เรื่อง
ขอตั้งผู้อนุบาล15/เรื่อง
ถอนการปกครอง1/เรื่อง
อื่นๆ2/เรื่อง1/เรื่อง
2ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท
แพ่ง66/เรื่อง41/เรื่อง
อาญา4/เรื่อง7/เรื่อง
3ให้คำปรึกษากฎหมาย1,305/เรื่อง1,396/เรื่อง
4สำนวนบังคับคดี
บังคับคดีแพ่ง48/เรื่อง85/เรื่อง
บังคับคดีอาญา7/เรื่อง163/เรื่อง
บังคับคดีปกครอง2/เรื่อง2/เรื่อง
5สำนวนคุ้มครองผู้บริโภค2/เรื่อง1/เรื่อง
6ช่วยเหลืออรรถคดี6/เรื่อง24/เรื่อง
7เผยแพร่ให้ความรู้ทางกฎหมาย265/เรื่อง1,559/เรื่อง
8ฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมาย100/เรื่อง881/เรื่อง
9ทำคำร้องเรียกค่าสินไหมทดแทน ตาม ป.วิอาญามาตรา 44/171/เรื่อง79/เรื่อง
10พระราชทานความช่วยเหลือ2/เรื่อง3/เรื่อง

เอกสารเผยแพร่

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดราชบุรี
อาคารสำนักงานอัยการภาค 7 ชั้น 1
ถนนสมบูรณ์กุล ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์ 0-3232-7973 โทรสาร 0-3232-7974
Facebook : สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายฯ จังหวัดราชบุรี