ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 11 มกราคม 2567 เวลา 07.00 น.
นางสาวประมาขวัญ ใช้เจริญพงศ์ อัยการจังหวัดราชราชบุรี และข้าราชการฝ่ายอัยการของสำนักงานอัยการจังหวัดราชบุรี
ได้เข้าร่วมงานทำบุญเมืองราชบุรี ณ บริเวณค่ายภาณุรังษี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 06.00 น.
ข้าราชการฝ่ายอัยการของสำนักงานอัยการจังหวัดราชบุรี
ได้เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสวันคล้ายประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
ณ วัดอมรินทราราม อ.เมือง จ.ราชบุรี

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 06.30 น.
ข้าราชการฝ่ายอัยการของสำนักงานอัยการจังหวัดราชบุรี
ได้เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ
เนื่องในวันคล้ายพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ
ณ อาคารโรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 06.00 น.
ข้าราชการฝ่ายอัยการของสำนักงานอัยการจังหวัดราชบุรี
ได้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
ณ อาคารโรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี

วันที่ 23 ตุลาคม 2566 เวลา 06.00 น.
ข้าราชการฝ่ายอัยการของสำนักงานอัยการจังหวัดราชบุรี
ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าอาคาร อบจ. ราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี

วันที่ 13 ตุลาคม 566 เวลา 07.00 น.
ข้าราชการฝ่ายอัยการของสำนักงานอัยการจังหวัดราชบุรี
ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช
ณ อาคารโรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี

วันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 15.30 น.
นางสาวประมาขวัญ ใช้เจริญพงศ์ อัยการจังหวัดราชราชบุรี และข้าราชการฝ่ายอัยการของสำนักงานอัยการจังหวัดราชบุรี
ได้เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชราชธิดา ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกวันที่ 28 ของเดือน
ณ วัดแคทราย ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

วันที่ 28 สิงหาคม 566 เวลา 15.30 น.
ข้าราชการฝ่ายอัยการของสำนักงานอัยการจังหวัดราชบุรี
ได้เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชราชธิดา ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกวันที่ 28 ของเดือน
ณ วัดโชติทายกายาราม ต.ดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

วันที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 07.00 น.
ข้าราชการฝ่ายอัยการของสำนักงานอัยการจังหวัดราชบุรี ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล
และพิธีทางศาสนามหามงคล 3 ศาสนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 07.00 น.
ข้าราชการฝ่ายอัยการของสำนักงานอัยการจังหวัดราชบุรี ได้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 07.00 น.
นางสาวประมาขวัญ ใช้เจริญพงศ์ อัยการจังหวัดราชบุรี และข้าราชการฝ่ายอัยการของสำนักงานอัยการจังหวัดราชบุรี
ได้เข้าร่วมพิธีสงฆ์ พิธีวางพวงมาลาหน้าพระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
เนื่องจากวันที่ 7 สิงหาคม ของทุกปี เป็น “วันรพี” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึง
วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ จึงมีการจัดงานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นประจำทุกปี

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 07.00 น.
ข้าราชการฝ่ายอัยการของสำนักงานอัยการจังหวัดราชบุรี ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 17.30 น.
ข้าราชการฝ่ายอัยการของสำนักงานอัยการจังหวัดราชบุรี ได้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม
และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น.
นายบุษย์ สิทธิพันธ์ อธิบดีอัยการภาค ๗ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศงานสำนักอัยการจังหวัดราชบุรี

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 06.30 น.
ข้าราชการฝ่ายอัยการของสำนักงานอัยการจังหวัดราชบุรี ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายพระกุศล
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ
ณ วัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร จังหวัดราชบุรี

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 14.30 น.
ข้าราชการฝ่ายอัยการของสำนักงานอัยการจังหวัดราชบุรี ได้เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล
เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ
ณ วัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร จังหวัดราชบุรี

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น.
ข้าราชการฝ่ายอัยการของสำนักงานอัยการจังหวัดราชบุรี ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 น.
ข้าราชการฝ่ายอัยการของสำนักงานอัยการจังหวัดราชบุรี
ได้เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ณ วัดอมรินทราราม (วัดตาล) จังหวัดราชบุรี

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 17.00 น.
ข้าราชการฝ่ายอัยการของสำนักงานอัยการจังหวัดราชบุรี
ได้เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี

วันที่ 2 มิถุนายน 2566
ข้าราชการฝ่ายอัยการของสำนักงานอัยการจังหวัดราชบุรี
ได้เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จ.ราชบุรี

วันที่ 2 มีนาคม 2566
นายธงชัย ศรีสวัสดิ์ อัยการจังหวัดราชบุรี และข้าราชการฝ่ายอัยการของสำนักงานอัยการจังหวัดราชบุรี
เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องใน “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” ประจำปี 2566 ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
ข้าราชการฝ่ายอัยการของสำนักงานอัยการจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี พ.ศ.2566 ณ วัดสุรชายาราม

วันที่ 4 มกราคม 2566
นายธงชัย ศรีสวัสดิ์ อัยการจังหวัดราชบุรี และข้าราชการฝ่ายอัยการของสำนักงานอัยการจังหวัดราชบุรี
เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง กิจกรรมปล่อยปลา และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ 5 ธันวาคม 2565
นายธงชัย ศรีสวัสดิ์ อัยการจังหวัดราชบุรี และข้าราชการฝ่ายอัยการของสำนักงานอัยการจังหวัดราชบุรี
เข้าร่วมพิธีถวายบังคม และกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ รัชกาลที่ 9

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565
ข้าราชการฝ่ายอัยการของสำนักงานอัยการจังหวัดราชบุรี ได้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด
เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565
นางสาวนารี ตัณฑเสถียร อัยการสูงสุด และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการในพื้นที่สำนักงานอัยการภาค 7
โดยมีนายบุษย์ สิทธิพันธ์ อธิบดีอัยการภาค 7 พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการในภาค 7 ให้การตอนรับ
ณ สำนักงาอนัยการภาค 7 อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

วันที่ 13 ตุลาคม 2565
นายธงชัย ศรีสวัสดิ์ อัยการจังหวัดราชบุรี และข้าราชการฝ่ายอัยการของสำนักงานอัยการจังหวัดราชบุรี
เข้าร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันที่ 26 สิงหาคม 2565
พันตำรวจโทสุรสีห์ เทพอวยพร ร้อยตำรวจเอกธราธิป เพ็งบุญชู อัยการประจำสำนักงานอัยการจังหวัดราชบุรี และนางรสิกางิ้วทอง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการจังหวัดราชบุรี ร่วมกับนายอำเภอ กรมการปกครอง ได้เข้าร่วมกิจกรรมพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กเรียนดีและยากจน โรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งหลวง จำนวน 8 โรงเรียน โรงเรียนละ 5 ทุน
ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งหลวง

วันที่ 12 สิงหาคม 2565
นายธงชัย ศรีสวัสดิ์ อัยการจังหวัดราชบุรี และข้าราชการฝ่ายอัยการของสำนักงานอัยการจังหวัดราชบุรี
ได้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 4 สิงหาคม 2565
นายธงชัย ศรีสวัสดิ์ อัยการจังหวัดราชบุรี และข้าราชการฝ่ายอัยการของสำนักงานอัยการจังหวัดราชบุรี
ได้เข้าร่วมพิธีสงฆ์ พิธีวางพวงมาลาหน้าพระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องจากวันที่ 7 สิงหาคม ของทุกปี เป็น “วันรพี” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงวันคล้าย
วันสิ้นพระชนม์ จึงมีการจัดงานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นประจำทุกปี

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565
ข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดราชบุรี
เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565
ข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดราชบุรี
เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
28 กรกฎาคม 2565 โดยจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ห้องประชุมยกกระบัตรเมืองราชบุรี
ชั้น 4 สำนักงานอัยการภาค 7

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565
ข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดราชบุรี
เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ

วันที่ 3 มิถุนายน 2565
นายธงชัย ศรีสวัสดิ์ อัยการจังหวัดราชบุรี  พร้อมข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดราชบุรี
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เกี่ยวกับสำนักงาน

ประวัติความเป็นมา

จังหวัดราชบุรีมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และประการสำคัญ คือ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 พระปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี พระองค์ท่านทรงเคยดำรงตำแหน่งหลวงยกกระบัตรเมืองราชบุรี ในอดีตก็คือ อัยการในปัจจุบัน อันถือได้ว่าทรงเป็นบรรพอัยการโดยแท้จริง นอกจากนี้ พระองค์เจ้ารพีพัฒน์ศักดิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทยก็ทรงพระนามว่า กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

ประวัติความเป็นมาของสำนักงานอัยการจังหวัดราชบุรี ได้มีการเริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2482 ผู้ดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดราชบุรีท่านแรก คือ หลวงประพัฒน์กรณี ตั้งแต่พุทธศักราช 2482 นับจบถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา 84 ปี โดยตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ต่อมาได้มีการก่อตั้งอาคารสำนักงานอัยการภาค 7 โดยเปิดทำการเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2541 สำนักงานอัยการจังหวัดราชบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 48/1 อาคารสำนักงานอัยการภาค 7 ชั้น 2 ถนนสมบูรณ์กุล ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

อำนาจหน้าที่

(มาตรา ๒๓) สำนักงานอัยการสูงสุด นอกจากมีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการและงานวิชากร เพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้แก่พนักงานอัยการแล้ว ให้มีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) ให้ความช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินการทางกฎหมายรวมตลอดทั้งในการคุ้มครอง ป้องกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน
(๒) ให้คำปรึกษา และตรวจร่างสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายให้แก่รัฐบาล และหน่วยงานของรัฐ
(๓) ให้คำปรึกษา และตรวจร่างสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายให้แก่นิติบุคคล ซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐแต่ได้มีพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น ทั้งนี้ ตามที่เห็นสมควร
(๔) ดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่ง หรือคดีปกครองแทนรัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งพนักงานอัยการได้รับดำเนินคดีให้
(๕) ดำเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีร้องขอ เว้นแต่การดำเนินการนั้นจะขัดต่องานในหน้าที่ หรืออาจทำให้ขัดต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการ
(๖) ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาข้ารการฝ่ายอัยการ
(๗) ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในการอำนวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน
(๘) ติดต่อและประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ ในอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุด
(๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการ หรือสำนักงานอัยการสูงสุด
ในการตรวจร่างสัญญาตาม (๒) และ (๓) ให้สำนักงานอัยการสูงสุดมีหน้าที่รักษาประโยชน์ของรัฐ ในการนี้สำนักงานอัยการสูงสุดมีหน้าที่รายงานรัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐตาม (๒) หรือนิติบุคคลตาม (๓) ที่เป็นคู่สัญญาให้ทราบถึงข้อที่ควรปรับปรุงหรือแก้ไขให้สมบูรณ์ ข้อเสียเปรียบหรือข้อที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ

อำนาจหน้าที่ของอัยการสูงสุด มีดังนี้

(มาตรา ๒๗)  ให้อัยการสูงสุดมีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กำหนดนโยบายและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด ให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตามเป้าหมาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด
(๒) ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการ ปฏิบัติราชการ และบริหารงานบุคคลของสำนักงานอัยการสูงสุด ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน และประเพณีปฏิบัติของราชการ
(๓) บริหารจัดการงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน และการพัสุดของสำนักงานอัยการสูงสุด
ในการปฏิบัติราชการตามวรรคหนึ่ง อัยการสูงสุดอาจมอบอำนาจให้รองอัยการสูงสุด หรือข้าราชการฝ่ายอัยการผู้หนึ่งผู้ใดปฏิบัติหน้าที่แทนได้
ให้อัยการสูงสุดโอยความเห็นชอบของ ก.อ. มีอำนาจออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน และการพัสดุของสำนักงานอัยการสูงสุด

อำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ มีดังนี้

มาตรา ๑๔ พนักงานอัยการมีอำจานและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) อำนาจและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ
(๒) ในคดีอาญา มีอำนาจและหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ ตามกฎหมายอื่นซึ่งบัญญัติว่าเป็นอำนาจและหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด หรือพนักงานอัยการ
(๓) ในคดีแพ่ง หรือคดีปกครอง มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินคดีแทนรัฐบาล หน่วยงานของรัฐที่เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ราชการส่วนกลาง หรือราชการส่วนภูมิภาคในศาล หรือในกระบวนการทางอนุญาโตตุลากรทั้งปวง กับมีอำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายอื่นซึ่งบัญญัติว่าเป็นอำนาจและหน้าที่ของ สำนักงานอัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการ
(๔) ในคดีแพ่ง คดีปกครอง หรือคดีอาญา ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐถูกฟ้องในเรื่องการที่ได้กระทำไปตามหน้าที่ก็ดี หรือในคดีแพ่งหรือคดีอาญาที่ราษฎรผู้หนี่งผู้ใดถูกฟ้องในเรื่องการที่ได้ กระทำตามคำสั่งของเจ้าที่ของรัฐซึ่งได้สั่งการโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเข้าร่วมหรือช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งกระทำการในหน้าที่ราชการก็ดี เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการจะรับแก้ต่างให้ก็ได้
(๕) ในคดีแพ่ง คดีปกครอง หรือกรณีมีข้อพิพาทที่ต้องดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการ ที่หน่วยงานของรัฐซึ่งมิได้กล่าวใน (๓) หรือนิติบุคคลซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐ แต่ได้มีพระราชบัญญัติด้วยกันเอง เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการจะรับว่าต่างหรือแก้ต่างให้ก็ได้
(๖) ในคดีที่ราษฎรฟ้องเองไม่ได้โดยกฎหมายห้าม เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการมีอำนาจเป็นโจทก์ได้
(๗) ดำเนินการตามที่เห็นสมควรเกี่ยวกับการบังคับคดีอาญาเฉพาะในส่วนของการยึด ทรัพย์สินใช้ค่าปรับตามคำพิพากษาก ในการนี้มิให้เรียกค่าฤชาธรรมเนียมจากพนักงานอัยการ
(๘) ในกรณีที่มีการผิดสัญญาประกันจำเลย หรือประกันรับสิ่งของไปดูแลรักษา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินคดีในการบังคับให้เป็นไปตามสัญญานั้น ในการนี้มิให้เรียกค่าฤชาธรรมเนียมจากพนักงานอัยการ
(๙) อำนาจและหน้าที่ตาม ก.อ. ประกาศกำหนดหรือเห็นชอบเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรี
(๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการ
(๑๑) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด ตามที่ได้รับมอบหมายจากอัยการสูงสุด
ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการตามมาตรา ๑๔ (๓) (๔) และ (๕) พนักงานอัยการจะออกคำสั่งเรียกบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำก็ได้ แต่จะเรียกคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งมาให้ถ้อยคำ โดยคู่ความฝ่ายนั้นไม่ยินยอมไม่ได้
พนักงานอัยการตำแหน่งใดมีอำนาจดำเนินการตามวรรคหนึ่งได้เพียงใดให้เป็นไปตาม ระเบียบที่สำนักงานอัยการสูงสุด กำหนดโดยความเห็นชอบของ ก.อ.


:: กฎหมายองค์กรอัยการตามรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2550

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร

ผังกระบวนงาน

บุคลากร

ข้าราชการอัยการ

ข้าราชการธุรการ

ทำเนียบผู้บริหาร

สถิติคดี

ประเภทคดีพ.ศ.2563พ.ศ.2564พ.ศ.2565พ.ศ.2566
ส.13,0972,933 2,4311787
ส.2 154141116145
ส.31616207
ส.43,0852,8712,3231654
ส.5 ก1813101
ส.12 ก 101095
รวม6,3805,9844.9093,599


แก้ไขข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการจังหวัดราชบุรี อาคารสำนักงานอัยการ ภาค 7
เลขที่ 48/1 ชั้น 2 ถนนสมบูรณ์กุล ตำบลหน้าเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
เบอร์โทร/โทรสาร : 032-337-181
E-mail : rburi@ago.go.th