ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 15.00 น. นายบุษย์ สิทธิพันธ์ อธิบดีอัยการภาค 7 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2567 ณ สนามหน้ากองบัญชาการ สโมสรนายทหารค่ายภาณุรังษี กรมการทหารช่าง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2567 เวลา 07.00 น. นายบุษย์ สิทธิพันธ์ อธิบดีอัยการภาค 7 มอบหมายให้นายคมสัน เพ็งบุญชู อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ในวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2567 ณ ศาลาภาษิต วัดอมรินทราราม (วัดตาล) ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 07.00 น. นายบุษย์ สิทธิพันธ์ อธิบดีอัยการภาค 7 มอบหมายให้นายนรินทร์ ทองธิว อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 1 ภาค 7 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ศาลาภาษิต วัดอมรินทราราม (วัดตาล) ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายศรุต รัฐรพี ผู้ตรวจการอัยการ และคณะ ตรวจราชการสำนักงานอัยการภายในภาค 7 ณ อาคารสำนักงานอัยการภาค 7 อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยมีนายบุษย์ สิทธิพันธ์ อธิบดีอัยการภาค 7 และข้าราชการฝ่ายอัยการ ให้การต้อนรับ

วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 07.00 น. นายบุษย์ สิทธิพันธ์ อธิบดีอัยการภาค 7 มอบหมายให้นายสุพจน์ สุขวิบูลย์ อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 2 ภาค 7 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 ณ อาคารโรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 19.00 น. นายบุษย์ สิทธิพันธ์ อธิบดีอัยการภาค 7 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ณ บริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา ราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 07.00 น. นายบุษย์ สิทธิพันธ์ อธิบดีอัยการภาค 7 มอบหมายให้นายคมสัน เพ็งบุญชู อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ ค่ายหลวงบ้านไร่ ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 07.00 น. นายบุษย์ สิทธิพันธ์ อธิบดีอัยการภาค 7 มอบหมายให้นางสาวสุพัฒนา คงเจริญ รองอธิบดีอัยการภาค 7 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566 ณ บริเวณโรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายบุษย์ สิทธิพันธ์ อธิบดีอัยการภาค 7 และบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุมการดำเนินงานตามกรอบการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมยกกระบัตรเมืองราชบุรี ชั้น 4 สำนักงานอัยการภาค 7

วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566 เวลา 07.00 น. นายบุษย์ สิทธิพันธ์ อธิบดีอัยการภาค 7 มอบหมายให้นายพิศิษฏ์ มหารัศมี อัยการผู้เชี่ยวชาญ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช” ประจำปี 2566 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 07.00 น. นายบุษย์ สิทธิพันธ์ อธิบดีอัยการภาค 7 มอบหมายให้นายคมสัน เพ็งบุญชู อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ณ บริเวณด้านหน้าอาคารโรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายบุษย์ สิทธิพันธ์ อธิบดีอัยการภาค 7 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมแสดงความยินดี ท่านอำนาจ เจตน์เจริญรักษ์ ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด

วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายบุษย์ สิทธิพันธ์ อธิบดีอัยการภาค 7 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับอัยการที่ได้รับการแต่งตั้งมาดำรงตำแหน่งที่สำนักงานอัยการภาค 7

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. นายบุษย์ สิทธิพันธ์ อธิบดีอัยการภาค 7 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน ณ บริเวณหน้าเสาธงศาลากลางจังหวัดราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 18.00 น. นายบุษย์ สิทธิพันธ์ อธิบดีอัยการภาค 7 มอบหมายให้นายดุสิต แช่มชื่น อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 07.00 น. นายบุษย์ สิทธิพันธ์ อธิบดีอัยการภาค 7 มอบหมายให้นายดุสิต แช่มชื่น อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีทางศาสนามหามงคล 3 ศาสนา แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 07.00 น. นายบุษย์ สิทธิพันธ์ อธิบดีอัยการภาค 7 มอบหมายให้นายชำนาญ ศรีแฉล้ม อัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายภาค 7 และบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และสดุดีพระเกียรติคุณพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในโอกาสวันรพี 7 สิงหาคม 2566 ณ ศาลจังหวัดราชบุรี อำเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 18.00 น. นายบุษย์ สิทธิพันธ์ อธิบดีอัยการภาค 7 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 07.00 น. นายบุษย์ สิทธิพันธ์ อธิบดีอัยการภาค 7 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายบุษย์ สิทธิพันธ์ อธิบดีอัยการภาค 7 มอบหมายให้นายสุพจน์ สุขวิบูลย์ อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 2 ภาค 7 และบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ ศาลาภาษิต วัดอมรินทราราม อำเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายบุษย์ สิทธิพันธ์ อธิบดีอัยการภาค 7 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการภาค 7 ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมยกกระบัตรเมืองราชบุรี สำนักงานอัยการภาค 7

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 17.00 น. นายบุษย์ สิทธิพันธ์ อธิบดีอัยการภาค 7 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการภาค 7 เปิดพิธีการแข่งขัน “มหกรรมกีฬา ปี 2566” ของข้าราชการฝ่ายอัยการภาค 7 ณ สนามกีฬาเปตอง อาคารที่พักอาศัยข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการภาค 7

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 11.20 น. นายบุษย์ สิทธิพันธ์ อธิบดีอัยการภาค 7 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการภาค 7 ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 11.20 น. นายบุษย์ สิทธิพันธ์ อธิบดีอัยการภาค 7 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการภาค 7 ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. นายบุษย์ สิทธิพันธ์ อธิบดีอัยการภาค 7 และคณะ ตรวจราชการและนิเทศงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สำนักงานอัยการภายในพื้นที่จังหวัดราชบุรี อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี

วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. นายบุษย์ สิทธิพันธ์ อธิบดีอัยการภาค 7 และคณะ ตรวจราชการและนิเทศงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สำนักงานอัยการภายในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 06.20 น. นายบุษย์ สิทธิพันธ์ อธิบดีอัยการภาค 7 มอบหมายให้นายนรินทร์ ทองธิว อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 1 ภาค 7 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566 ณ วัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. นายบุษย์ สิทธิพันธ์ อธิบดีอัยการภาค 7 และคณะ ตรวจราชการและนิเทศงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สำนักงานอัยการจังหวัดทองผาภูมิ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. นายบุษย์ สิทธิพันธ์ อธิบดีอัยการภาค 7 และคณะ ตรวจราชการและนิเทศงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สำนักงานอัยการภายในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. นายบุษย์ สิทธิพันธ์ อธิบดีอัยการภาค 7 และคณะ ตรวจราชการและนิเทศงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สำนักงานอัยการภายในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. นายบุษย์ สิทธิพันธ์ อธิบดีอัยการภาค 7 และคณะ ตรวจราชการและนิเทศงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สำนักงานอัยการภายในพื้นที่จังหวัดนครปฐม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. นายบุษย์ สิทธิพันธ์ อธิบดีอัยการภาค 7 และคณะ ตรวจราชการและนิเทศงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สำนักงานอัยการภายในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 17.30 น. นายบุษย์ สิทธิพันธ์ อธิบดีอัยการภาค 7 มอบหมายให้นายพิศิษฏ์ มหารัศมี อัยการผู้เชี่ยวชาญ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 07.00 น. นายบุษย์ สิทธิพันธ์ อธิบดีอัยการภาค 7 มอบหมายให้นายพิศิษฏ์ มหารัศมี อัยการผู้เชี่ยวชาญ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.30 น. นายบุษย์ สิทธิพันธ์ อธิบดีอัยการภาค 7 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการภาค 7 ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (3 มิถุนายน 2566) เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายบุษย์ สิทธิพันธ์ อธิบดีอัยการภาค 7 และคณะ ตรวจราชการและนิเทศงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สำนักงานอัยการภายในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายบุษย์ สิทธิพันธ์ อธิบดีอัยการภาค 7 และคณะ ตรวจราชการและนิเทศงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สำนักงานอัยการจังหวัดหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายบุษย์ สิทธิพันธ์ อธิบดีอัยการภาค 7 และคณะ ตรวจราชการและนิเทศงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สำนักงานอัยการภายในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2566 เวลา 07.30 น. นายบุษย์ สิทธิพันธ์ อธิบดีอัยการภาค 7 มอบหมายให้นายสรรเพชญ ตรีเทพ รองอธิบดีอัยการภาค 7 และบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ ศาลาภาษิต วัดอมรินทราราม จ.ราชบุรี

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 15.30 น. นายบุษย์ สิทธิพันธ์ อธิบดีอัยการภาค 7 มอบหมายให้นางสาวสุพัฒนา คงเจริญ รองอธิบดีอัยการภาค 7 และบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประจำปีพุทธศักราช 2566 ณ วัดหนองหอย พระอารามหลวง จังหวัดราชบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น. นายบุษย์ สิทธิพันธ์ อธิบดีอัยการภาค 7 มอบหมายให้นางสาวกิจนา ตรีอนุรักษ์ รองอธิบดีอัยการภาค 7 และบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 1 สวนสาธารณะจักรีอนุสรณ์สถาน (เชิงเขาแก่นจันทน์) อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น. นายบุษย์ สิทธิพันธ์ อธิบดีอัยการภาค 7 และบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายพระราชสมภพ 2 เมษายน 2566 และกิจกรรมรณรงค์ดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 07.30 น. นายบุษย์ สิทธิพันธ์ อธิบดีอัยการภาค 7 มอบหมายให้นายดุสิต แช่มชื่น อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ และบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องใน “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” ประจำปี 2566 ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.30 น. นายบุษย์ สิทธิพันธ์ อธิบดีอัยการภาค 7 มอบหมายให้นางวรินท์ธร ฐิตินันท์จิรกร ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานอัยการภาค 7 และบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2566 ณ วัดสุรชายาราม จังหวัดราชบุรี

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. นายศรัณย์ ถิรพัฒน์ ผู้ตรวจการอัยการ และคณะ ตรวจราชการและนิเทศงานสำนักอัยการภายในอาคารสำนักงานอัยการภาค 7 ณ สำนักงานอัยการภาค 7 อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยมีนายบุษย์ สิทธิพันธ์ อธิบดีอัยการภาค 7 และข้าราชการฝ่ายอัยการ ให้การต้อนรับ

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นายบุษย์ สิทธิพันธ์ อธิบดีอัยการภาค 7 มอบหมายให้นายสอาด สุขเสดาะ อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ และบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีถวายภัตตาหารพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ปี พ.ศ. 2566 ณ ศาลาสมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จ.ราชบุรี

วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 15.30 น. นายบุษย์ สิทธิพันธ์ อธิบดีอัยการภาค 7 มอบหมายให้นายคมสัน เพ็งบุญชู อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ และบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ วัดอมรญาติสมาคม จ.ราชบุรี

วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 15.00 น. นายบุษย์ สิทธิพันธ์ อธิบดีอัยการภาค 7 มอบหมายให้นายชำนาญ ศรีแฉล้ม อัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายภาค ๗ และบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ณ สนามหน้ากองบัญชาการ กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี จ.ราชบุรี


วันพุธที่ 4 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. นายบุษย์ สิทธิพันธ์ อธิบดีอัยการภาค 7 และบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร จัดกิจกรรมปล่อยปลา และลงนามถวายพระพร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ สำนักงานอัยการภาค 7 จังหวัดราชบุรี

วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2566 เวลา 06.15 น. นายบุษย์ สิทธิพันธ์ อธิบดีอัยการภาค 7 มอบหมายให้บุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2566 ณ บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี จังหวัดราชบุรี

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 น. นายบุษย์ สิทธิพันธ์ อธิบดีอัยการภาค 7 มอบหมายให้นางวรินท์ธร ฐิตินันท์จิรกร ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานอัยการภาค 7 และบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ พระมหาเจดีย์สมเด็จฯ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จังหวัดราชบุรี

วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 07.30 น. นายบุษย์ สิทธิพันธ์ อธิบดีอัยการภาค 7 มอบหมายให้นายสุพจน์ สุขวิบูลย์ อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 2 ภาค 7 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ณ อาคารโรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 น. นายบุษย์ สิทธิพันธ์ อธิบดีอัยการภาค 7 มอบหมายให้นายนรินทร์ ทองธิว อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 1 ภาค 7 ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ณ อาคารโรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวนารี ตัณฑเสถียร อัยการสูงสุด และคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักอัยการภายในอาคารสำนักงานอัยการภาค 7 ณ สำนักงานอัยการภาค 7 อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยมีนายบุษย์ สิทธิพันธ์ อธิบดีอัยการภาค 7 และข้าราชการฝ่ายอัยการ ให้การต้อนรับ

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 19.00 น. นายบุษย์ สิทธิพันธ์ อธิบดีอัยการภาค 7 พร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงานอัยการภาค 7 เข้าร่วมงานพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ณ บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายบุษย์ สิทธิพันธ์ อธิบดีอัยการภาค 7 มอบหมายให้นายสรรเพชญ ตรีเทพ รองอธิบดีอัยการภาค 7 ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช” ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี


วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 18.00 น. นายบุษย์ สิทธิพันธ์ อธิบดีอัยการภาค 7 มอบหมายให้นางสาวกิจนา ตรีอนุรักษ์ รองอธิบดีอัยการภาค 7 ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 ณ อาคารโรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

สำนักงานอัยการภาค 7 ต้อนรับท่านบุษย์ สิทธิพันธ์ อธิบดีอัยการภาค 7 เข้ารับตำแหน่ง ในวันที่ 3 ตุลาคม 2565

เกี่ยวกับสำนักงาน

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร

บุคลากร

ผู้บริหาร
สำนักงานอัยการภาค ๗


นายบุษย์ สิทธิพันธ์
อธิบดีอัยการภาค ๗
นายเทพสิทธิ์ รักไตรรงค์
อัยการอาวุโส (ที่ปรึกษา)
นางสาวสุพัฒนา คงเจริญ
รองอธิบดีอัยการภาค ๗
นายสรรเพชญ ตรีเทพ
รองอธิบดีอัยการภาค ๗
นายสมยศ โอชาพันธุ์
รองอธิบดีอัยการภาค ๗

นายนรินทร์ ทองธิว
อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา ๑ ภาค ๗
นายดุสิต แช่มชื่น
อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
นายพิศิษฏ์ มหารัศมี
อัยการผู้เชี่ยวชาญ
นายไพบูลย์ อาชวานันทกุล
อัยการอาวุโส

นายสุพจน์ สุขวิบูลย์
อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา ๒ ภาค ๗

นายคมสัน เพ็งบุญชู
อัยการผู้เชี่ยวชาญพิิเศษ
นายธนะชัย ปัตตพงศ์
อัยการอาวุโส
นายกฤษฎา กสานติกุล
อัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายภาค ๗

สำนักอำนวยการ สำนักงานอัยการภาค ๗ 
ข้าราชการธุรการ


 นางวรินท์ธร  ฐิตินันท์จิรกร
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ
สำนักงานอัยการภาค ๗

             

นางอำไพ  ทิมทอง
นักวิชาการเงินและบัญชีเชี่ยวชาญ

นายมนต์ชัย  อยู่จงดี
 นิติกรชำนาญการพิเศษ

นางสาวปรียาภรณ์  พงษ์สุข
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

นายกฤษฎา  แสงบุญ
นิติกรชำนาญการพิเศษ

นางสาวปวริศา  ติ้งเพ็ง
นิติกรชำนาญการพิเศษ

นางสาวปสุตา  ประทุมแก้ว
นิติกรชำนาญการ

นางสาวปวัณนันท์ เรืองเดชสิรวี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

           

นางสาวสุพรรษา  ฮู้ตราทอง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวกาญจนา  โพธิ์แสงทอง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายธันวา  เพชรนิล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายทันกร หัสเถื่อน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ

นางสาวกัญญรัชญ์  แก้ววิไล
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวหทัยชนก  วรรณปะเก
นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวณัฐกานต์ เปียภิรมย์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวจีราพัชร์  เมืองถาวร
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ Uithairat-1.jpeg

นางสาวอุทัยรัตน์  ทองหวาน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ kanya-1.jpeg

นางสาวกัญญา  เพชรรัตน์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาวกฤษณ์ธีรา  คำแหง
นิติกรปฏิบัติการ

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ warattaya-1.jpeg

นางสาววรัทยา  วัฒนกุล
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ natchanun-1.jpeg

นางสาวณัฏฐ์ชานันท์  ไชยโกฎิ์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวนฤมล โททรัพย์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นายภานุพงศ์ สิโนทก
นิติกรปฏิบัติการ

นายชนะใจ เดชาสถิตย์วงค์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายสงคราม ปลื้มบำเรอ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาววารุณี ครุฑธา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

จ้างเหมาบริการ

นางสาวรัชนีกร  ทองสุข
นิติกร

                 

นางสาววิราวรรณ สังขสุวรรณกุล
นิติกร

นางสาวจิราภา  เรืองกฤษ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางสาววรรณกร  ศรีโยหะ
  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นายฉัตรชัย  คฤหบดี
พนักงานขับรถยนต์

นายวิรัช  ประสพชาติ
 พนักงานขับรถยนต์

นายสุวัธจชัย  เพ่งพินิจ
พนักงานขับรถยนต์

นางสาวนัยนา นุสา
แม่บ้าน

นางนิภา  แซ่ตั้น
แม่บ้าน

นางจุรี ระนาดแก้ว
แม่บ้าน

นายศุภราช แรมชื่น
คนสวน

สถิติคดี

เอกสารเผยแพร่

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการภาค 7


ที่อยู่ 48/1 อาคารสำนักงานอัยการภาค 7 ชั้น 4
ถนนสมบูรณ์กุล ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 

E-mail : region7@ago.go.th

โทรศัพท์ : 032-327120, 032-327126
โทรสาร : 032-327120, 032-327126