ข่าวประชาสัมพันธ์

นางยุวดี เยี่ยงยุกดิ์สากล อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช วันที่ 5 ธันวาคม 2565


 • นางยุวดี เยี่ยงยุกดิ์สากล อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร
 • ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

นายพิเชษฐ์ คุปตินทร อัยการจังหวัดผู้ช่วย ร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

นายพิเชษฐ์ คุปตินทร อัยการจังหวัดผู้ช่วย ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน”วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2565

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

นายพิเชษฐ์ คุปตินทร รองอัยการจังหวัด สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร

เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 2 มีนาคม 2566

นายปราโมทย์ กิ่งพุทธพงษ์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมงานวันรัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันที่ 6 เมษายน 2566

นายปราโมทย์ กิ่งพุทธพงษ์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกิจกรรม “สืบสานสงกรานต์วิถีไทย ร่วมสานใจ สู่สากล” พุทธศักราช 2566 ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 10 เมษายน 2566

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา เพื่อเป็นศิริมงคล

นายปราโมทย์ กิ่งพุทธพงษ์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ วันที่ 6 พฤษภาคม 2566

นายปราโมทย์ กิ่งพุทธพงษ์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร และร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ลานหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 3 มิถุนายน 2566

นายปกรณ์ คุณสาระ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566 ณ วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

เกี่ยวกับสำนักงาน

คำขวัญ ประจำจังหวัด
เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาตร์

สมุทรสาคร หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “มหาชัย” เป็นจังหวัดเล็ก ๆ ตั้งอยู่บนปากน้ำท่าจีน ห่างจากทะเลเพียง 2 กิโลเมตร
และห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 36 กิโลเมตร เป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่มีบันทึกไว้ในพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา เมื่อคราวพระเจ้าเสือเสด็จประพาสทางชลมารคกำเนิดเป็นเรื่องราวของพันท้าย นรสิงห์ผู้จงรักภักดี
จังหวัดนี้เดิมเรียกว่า ”ท่าจีน” เพราะแต่เดิมเป็นตำบลใหญ่อยู่ติดอ่าวไทยมีชาวต่างประเทศโดยเฉพาะชาวจีนนำ
สำเภาเข้ามาจอดเทียบท่าค้าขายกันมากจึงเรียกติดปากกลายเป็นตำบล ”ท่าจีน” ต่อมาในปี พ.ศ. 2091
ในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิโปรดให้สร้างเมืองใหม่ขึ้นอีกหลายเมือง ด้วยมีพระราชประสงค์จะใช้เป็นที่ระดมพล
สำหรับสู้รบกับพม่า บ้านท่าจีนจึงยกฐานะเป็นเมือง “สาครบุรี”

เพื่อให้เป็นเมืองหน้าด่านป้องกันศัตรูที่จะมารุกรานทางทะเลตั้งแต่นั้นมาจน ถึงสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรด
ให้เปลี่ยนชื่อเมืองสาครบุรีเป็นเมืองสมุทรสาคร ครั้นถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงปฏิรูปการปกครองมีการจัดระบบราชการส่วนภูมิภาคเป็นมณฑลเทศาภิบาล
และประกาศจัดตั้งสุขาภิบาลแห่งแรกของประเทศไทยขึ้นที่ตำบลท่าฉลอมเมื่อปี พ.ศ. 2449 ต่อมา พ.ศ. 2456 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการให้ทางราชการเปลี่ยนคำว่า
“เมือง” เป็น “จังหวัด” ทั่วทุกแห่ง เมืองสมุทรสาครจึงได้เปลี่ยนเป็น “จังหวัดสมุทรสาคร” มาจนทุกวันนี้ ส่วนคำว่า “มหาชัย” ที่คนชอบเรียกกันนั้นเป็นชื่อของคลองที่ขุดขึ้นที่ตัดความคดเคี้ยวของคลอง โคกขาม
อันเป็นสัญลักษณ์แห่งความซื่อสัตย์ของพันท้ายนรสิงห์ จังหวัดสมุทรสาครมีเนื้อที่ประมาณ 872 ตารางกิโลเมตร
แบ่งการปกครองเป็น 3 อำเภอ คืออำเภอเมือง อำเภอกระทุ่มแบน และอำเภอบ้านแพ้ว

บุคลากร

ทำเนียบผู้บริหาร

๑.นางสาวศิรินันท์ จึงสง่า พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๔๗
๒.นาวิรัช สุวัธนะเชาว์ พ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๔๘
๓.นายสมชาย นรัตถรักษา พ.ศ.๒๕๔๘-๒๕๔๙
๔.นางกอร์ปกุล แก้วทิพย์ พ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๕๐
๕.นายประสิทธิ์ บัวรักษ์ พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๑
๖.นางพรรณพิไล พาหุสัจจะลักษณ์ พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๒
๗.นางยุพาภรณ์ เอกวัฒนโชตกูร พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๔
๘.นางประภา พัทยาอารยา พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๕
๙.นายภราดร สืบเอกรัตน์ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗

๑๐.นายทรงกลด วารายานนท์ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๘
๑๑.นายสุวีระ ลูกรักษ์ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙
๑๒.นายอำนาจ เนตยสุภา พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๐
๑๓.นางสาวเรณู อาจรยวัตรกุล พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๑
๑๔.นายสมศักดิ์ ศิริชัยสุทธิกร พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๒
๑๕.นางสาวชลธิชา ศุภรัตน์วนิชย์ พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๓

๑๖.นายอนิรุทธ์ แสงทับทิม พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๔
๑๗.นางศนิ อานันทสฤษฎ์ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๕
๑๘.นางยุวดี เยี่ยงยุกดิ์สากล พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๖
๑๙.นายปราโมทย์ กิ่งพุทธพงษ์ ๑ เม.ย.๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖ ๒๐. นายเสมา ชมชื่นธรรม ๑ ต.ค. ๒๕๖๖ – ปัจจุบัน

ข้าราชการอัยการ

 นายเสมา ชมชื่นธรรม
            อัยการจังหวัดสมุทรสาคร รักษาการในตำแหน่ง                                                                       อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร

นายปกรณ์ คุณสาระ
อัยการจังหวัด
ประจำสำนักงานอัยการสูงสุด

นายปริญญา โปตะวณิช
อัยการอาวุโส

ข้าราชการธุรการ

นางกนิษฐา  ทองประไพ
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

ผังกระบวนงาน

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร
อาคารศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า)
ชั้น๒ ตำบลมหาชัย  อำเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
เบอร์โทรศัพท์:034-424811
เบอร์โทรสาร:034-424811
Email:skhon-ju@ago.go.th
Email ผู้จัดทำเว็บไซต์: Patthamaanu707@mail.com โทร 0905234029