ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีวันยุทธหัตถี ประจำปี 2567

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 07.00 น. นายชญานนท์ พยาเวช อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายให้ นางสาวกฤติกา กิติยานันท์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถี ประจำปี 2567 ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

พิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2567

วันพุธที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 07.00 น. นายชญานนท์ พยาเวช อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายให้ นางสาวกฤติกา กิติยานันท์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2567 ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

กิจกรรมเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2566

วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายชญานนท์ พยาเวช อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายให้ นางสาวกฤติกา กิติยานันท์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และข้าราชการธุรการ ร่วมพิธีถวายสักการะเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2566 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ค่ายบางกุ้ง อำเภอบางคนดี จังหวัดสมุทรสงคราม

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 06.30 น. นายชญานนท์ พยาเวช อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายให้ นางสาวกฤติกา กิติยานันท์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และข้าราชการธุรการ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

พิธีสวดพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 06.00 น. นายชญานนท์ พยาเวช อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายให้ พ.ต.ท.จิรันธนิน สุสัณฐิตพงษ์ รองอัยการจังหวัด และข้าราชการธุรการ เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 07.00 น. นายชญานนท์ พยาเวช อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566 ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

พิธีวันปิยมหาราช ประจำปี 2566

วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566 เวลา 07.00 น. นายชญานนท์ พยาเวช อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทย ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาตามโครงการ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องใน ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2566

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. ข้าราชการธุรการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ การกำจัดลูกน้ำยุงลาย ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดเก็บขยะมูลฝอยบริเวณวัด ให้มีความสะอาด สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย เนื่องใน “วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” 23 ตุลาคม 2566 ณ วัดเจริญรัตนาราม ตำบลแพรกหนามแดง

กิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566

วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 06.30 น. นายชญานนท์ พยาเวช อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายให้ นางสาวพรพิมล สวัสดิผล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และข้าราชการธุรการ เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาตามโครงการ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องใน “วันนวมินทรมหาราช” 13 ตุลาคม 2566

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. ข้าราชการธุรการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์การกำจัดลูกน้ำยุงลาย กำจัดผักตบชวา ปรับภูมิทัศน์ถนนลานจอดรถ ทำความสะอาดเก็บขยะมูลฝอยบริเวณวัด ให้มีความสะอาด สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย เนื่องใน “วันนวมินทรมหาราช” 13 ตุลาคม 2566 ณ วัดคู้ธรรมสถิตติ์วราราม ตำบลบางขันแตก

กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2566

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 8.00 น. ข้าราชการธุรการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติไทย และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในวันพระราชทานธงชาติไทย ณ บริเวณหน้าเสาธงของศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น. ข้าราชการธุรการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์สาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล การกำจัดลูกน้ำยุงลาย ทำความสะอาดบริเวณวัดบางสะแก ริมเขื่อนวัด และบริเวณโรงเรียนวัดบางสะแกให้มีความสะอาด สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 ณ โดมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบางสะแก

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มทอง พุ่มเงิน และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566

วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 19.19 น. นางสาวกรรณิการ์ แม้นเลขา อัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม และข้าราชการธุรการ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

พิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566

วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 นางสาวกรรณิการ์ แม้นเลขา อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายให้ นางสาวกฤติกา กิติยานันท์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และข้าราชการธุรการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

พิธีวางพวงมาลา “วันรพี 2566” รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” วันที่ 7 สิงหาคม 2566

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 07.30 น. นางสาวกรรณิการ์ แม้นเลขา อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม และข้าราชการฝ่ายอัยการ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันรพี ประจำปี 2566 ณ บริเวณหน้าอาคารศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7

พิธีถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 19.19 น. นางสาวกรรณิการ์ แม้นเลขา อัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม และข้าราชการธุรการ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

กิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 พร้อมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 07.00 น. นางสาวกรรณิการ์ แม้นเลขา อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายให้ นางสาวกฤติกา กิติยานันท์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และข้าราชการธุรการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 07.00 น. และ เวลา 18.00 น. ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม นางสาวกฤติกา กิติยานันท์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และข้าราชการธุรการ สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวาย
พระราชกุศล พิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

พิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2566 เวลา 07.00 น. ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม นางสาวกฤติกา กิติยานันท์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และข้าราชการ
ธุรการ สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร
ถวายพระราชกุศล

พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
นางสาวกรรณิการ์ แม้นเลขา อัยการจังหวัดคดีเยาวชนฯ จ.สมุทรสงคราม เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน
วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

พิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2566

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นายณัฐวิชช์ เลาหกุล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมด้วข้าราชการธุรการของสำนักงานฯ เข้าร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย วัดอัมพวันเจติยาราม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2565

เมื่อวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565 นางสาวสินีนาถ กอไพศาล อัยการจังหวัดผู้ช่วย พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ
ของสำนักงานฯ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2565
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ค่ายบางกุ้ง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 07.00 น. ณ หอหอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
นางสาวสินีนาถ กอไพศาล อัยการจังหวัดผู้ช่วย และข้าราชการธุรการของสำนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องใน
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565


พิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 น. ณ หอหอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
นางสาวสินีนาถ กอไพศาล อัยการจังหวัดผู้ช่วย และข้าราชการธุรการของสำนักงาน เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ
วางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565

พิธีวันปิยมหาราช ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 06.45 น. ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม นายณัฐวิชช์ เลาหกุล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และข้าราชการธุรการของสำนักงาน
เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์

กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 07.00 น. และ เวลา 17.00 น. ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม นายณัฐวิชช์ เลาหกุล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และข้าราชการธุรการของสำนักงาน เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพวงมาลาเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565

กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 8.00 น. ณ บริเวณหน้าเสาธงของศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม นางสาวมัลลิกา มิตรเมฆ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
12 สิงหาคม 2565

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 19.19 น. ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
นายณัฐวิชช์ เลาหกุล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และข้าราชการธุรการของสำนักงาน
เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 06.30 น. ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม นายณัฐวิชช์ เลาหกุล
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และข้าราชการธุรการของสำนักงาน เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร
ถวายพระราชกุศล

พิธีสงฆ์และพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระรูปพระเจ้าพระบรมวงศ์เธอ
พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าลานศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบภาค 7 นายณัฐวิชช์ เลาหกุล
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และข้าราชการฝ่ายอัยการของสำนักงาน เข้าร่วมพิธีสงฆ์และวางพวงมาลา
ถวายราชสักการะพระรูปพระเจ้าพระบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ฯ

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม2565

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 19.19 น. ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
นายณัฐวิชช์ เลาหกุล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และข้าราชการธุรการของสำนักงาน
เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 06.30 น. ณ ลานศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม นายณัฐวิชช์ เลาหกุล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดและข้าราชการธุรการของสำนักงาน เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายธนิต อดิศักดิ์ไพศาล อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม และข้าราชการธุรการของสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม ได้บริจาคสิ่งของ อาหาร เครื่องใช้
แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม และช่วยกันกวาดขยะบริเวณลานวัดบางกะพ้อม

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายธนิต อดิศักดิ์ไพศาล อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม และข้าราชการอัยการของสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย อัยการจังหวัดสมุทรสงคราม และอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี โดยจัดให้มีการลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสงคราม

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 07.00 น. ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม นายณัฐวิชช์ เลาหกุล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดและข้าราชการธุรการ สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม
เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 07.00 น. ณ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ข้าราชการธุการ สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม เข้า่รวมพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ

พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมศูนย์วัฒนธรรม อำเภอเมืองสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงคราม
นายณัฐวิชช์ เลาหกุล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมี นายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานในพิธี

พิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 2

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย วัดอัมพวันเจติยาราม นายบุญช่วย บัวใหญ่ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนฯ จ.สมุทรสงคราม เข้าร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

พิธีวันยุทธหัตถี ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2565 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมศูนย์วัฒนธรรมอำเภอเมืองสมุทรสงคราม นายบุญช่วย บัวใหญ่ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนฯ จ.สมุทรสงคราม เข้าร่วมพิธีวันยุทธหัตถี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานในพิธี

เกี่ยวกับสำนักงาน

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม(หลังเก่า) ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000

เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2549 ศาลจังหวัดสมุทรสงครามแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวได้เปิดทำการตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว ( ฉบับที่ 3 )  พ.ศ.2548   ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2548 มาตรา 7 ให้ ดำเนินการเปิดทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด หรือแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลจังหวัด ให้มีเขตอำนาจครอบคลุมทุกจังหวัดภายในสามปี และตามพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเปิดทำการแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลจังหวัดน่าน   ศาลจังหวัดพัทลุง ศาลจังหวัดมุกดาหาร ศาลจังหวัดเลย ศาลจังหวัดสกลนคร ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลจังหวัดหนองคาย ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ ศาลจังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. 2548      ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2548 มาตรา 3 ให้เปิดทำการแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงครามในวันดังกล่าวข้างต้น เนื่องจากเพื่อให้ทำหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยวกับการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน โดย ให้เด็กและเยาวชนผู้ถูกดำเนินคดีได้รับประโยชน์จากการคุ้มครองสิทธิตาม กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ ครอบครัว สำนักงานอัยการสูงสุดจึงได้จัดตั้งสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัว จังหวัดสมุทรสงครามขึ้น โดยเปิดทำการเมื่อวันที่ 9  มกราคม พ.ศ. 2549 และมีคำสั่งให้พนักงานอัยการปฏิบัติและช่วยราชการสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเป็นทนายแผ่นดินประจำศาลจังหวัดสมุทรสงครามแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว   ตามพระราชบัญญัติพนักงานอัยการ พ.ศ. 2498  โดยสำนักงานตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม(หลังเก่า) ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000

        “เด็ก”   หมายความว่า บุคคลอายุยังไม่เกิน ๑๕ ปีบริบูรณ์

         “เยาวชน”  หมายความว่า บุคคลอายุเกิน ๑๕ ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึง ๑๘ ปีบริบูรณ์ (พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๓

มาตรา ๔)

ข้อสังเกต

       ๑. กรณีเด็กอายุไม่เกิน ๑๐ ปี กระทำการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๗๓ ไม่ต้องรับโทษ

การนับอายุของเด็กหรือเยาวชน

       การนับอายุของบุคคลให้เริ่มนับแต่วันเกิด ในกรณีที่รู้ว่าเกิดเดือนใด แต่ไม่รู้วันเกิดให้นับวันที่ ๑ แห่งเดือนนั้นเป็นวันเกิด แต่ถ้าพ้นวิสัยที่จะหยั่งรู้เดือนและวันเกิดของบุคคลใด

ให้นับอายุบุคคลนั้น ตั้งแต่วันต้นปีปฏิทิน (วันที่ ๑ มกราคม) ซึ่งเป็นปีที่บุคคลนั้นเกิด (ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ มาตรา ๑๖)

การสอบสวนเด็กหรือเยาวชน

       การสอบสวนในคดีที่ผู้ต้องหาเป็นเด็กหรือเยาวชนให้ถืออายุไม่เกิน ๑๘ ปี ในวันที่พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหา(ไม่ใช่เจ้าพนักงานจับกุมแจ้งข้อหา) ส่วนการที่เด็กหรือเยาวชนกระทำผิดขณะอายุไม่เกิน ๑๘ ปี แต่วันที่แจ้งข้อหาเด็กมีอายุเกิน ๑๘ ปี การสอบสวนก็ไม่ต้องดำเนินการตามมาตรา ๑๓๓ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยการสอบสวนเด็กหรือเยาวชนต้องอาศัยหลักเกณฑ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ดังนี้


        มาตรา ๑๓๓ ทวิ ในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายอันมิใช่ความผิดที่เกิดจากการชุลมุนต่อสู้ ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพ ความผิดฐานกรรโชกชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็กความผิดตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ หรือคดีความผิดอื่นที่มีอัตราโทษจำคุก  ซึ่งผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปีร้องขอ การถามปากคำผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี ให้พนักงานสอบสวนแยกกระทำเป็นส่วนสัดในสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับเด็กและให้มีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์บุคคลที่เด็กร้องขอและพนักงานอัยการร่วมอยู่ด้วยในการถามปากคำเด็กนั้น และในกรณีที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์เห็นว่าการถามปากคำเด็กคนใดหรือคำถามใด อาจจะมีผลกระทบกระเทือนต่อจิตใจเด็กอย่างรุนแรง ให้พนักงานสอบสวนถามผ่านนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์เป็นการเฉพาะตามประเด็นคำถามของพนักงานสอบสวนโดยมิให้เด็กได้ยินคำถามของพนักงานสอบสวนและห้ามมิให้ถามเด็กซ้ำซ้อนหลายครั้งโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนที่จะต้องแจ้งให้นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ บุคคลที่เด็กร้องขอ และพนักงานอัยการทราบ รวมทั้งแจ้งให้ผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็กทราบถึงสิทธิตามวรรคหนึ่งด้วย  นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ หรือพนักงานอัยการที่เข้าร่วมในการถามปากคำอาจถูกผู้เสียหายหรือพยานซึ่งเป็นเด็กตั้งรังเกียจได้ หากมีกรณีดังกล่าวให้เปลี่ยนตัวผู้นั้นภายใต้บังคับแห่ง มาตรา๑๓๙ การถามปากคำเด็กตามวรรคหนึ่งให้พนักงานสอบสวนจัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงการถามปากคำดังกล่าวซึ่งสามารถนำออกถ่ายทอดได้อย่างต่อเนื่องไว้เป็นพยาน  ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนอย่างยิ่งซึ่งมีเหตุอันควรไม่อาจรอนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ บุคคลที่เด็กร้องขอ และพนักงานอัยการเข้าร่วมในการถามปากคำพร้อมกันได้ให้พนักงานสอบสวนถามปากคำเด็กโดยมีบุคลใดบุคคลหนึ่งตามวรรคหนึ่งอยู่ร่วมด้วยก็ได้ แต่ต้องบันทึกเหตุที่ไม่อาจรอบุคคลอื่นไว้ในสำนวนการสอบสวนและมิให้ถือว่าการถามปากคำผู้เสียหายหรือพยานซึ่งเป็นเด็กในกรณีดังกล่าวที่ได้กระทำไปแล้วไม่ชอบด้วยกฎหมาย

         มาตรา ๑๓๔/๑ ในคดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิต หรือในคดีที่ผู้ต้องหามีอายุไม่เกินสิบแปดปีในวันที่พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหา ก่อนเริ่มถามคำให้การให้พนักงานสอบสวนถามผู้ต้องหาว่ามีทนายความหรือไม่ ถ้าไม่มีให้รัฐจัดหาทนายความให้มาตรา ๑๓๔/๒ ให้นำบทบัญญัติในมาตรา ๑๓๓ ทวิ  มาใช้บังคับโดยอนุโลมแก่การสอบสวนผู้ต้องหาที่เป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี  ทั้งนี้ การดำเนินการของพนักงานสอบสวนดังกล่าว พนักงานอัยการ

จะต้องปฏิบัติตามระเบียบอัยการสูงสุดว่าด้วยการคุ้มครองเด็กในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๑๑ – ๑๔

อำนาจและหน้าที่

        พนักงานอัยการมีอำนาจหน้าที่ในการอำนวยความยุติธรรมการรักษาผลประโยชน์ของรัฐและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและเป็นเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ดำเนินคดีอาญาเป็นทนายแผ่นดินและเป็นตัวแทนของแผ่นดินในการตรวจสอบและค้นหาความจริงในคดีความตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๔๗๗ มาตรา ๓ เป็นส่วนหนึ่งของระบบงาน กระบวนการยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๘๑ และมาตรา ๒๕๕ มีหน้าที่ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องระเบียบ และคำสั่งของสำนักงานอัยการสูงสุดทั้งนี้เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

อำนาจและหน้าที่ของสำนักงาน

       สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม  มีอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นผู้บังคับบัญชา และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ มีอำนาจและหน้าที่

        ๑.รับผิดชอบการดำเนินคดีทั้งปวงในอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุดภายในเขตท้องที่ของสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนั้น ๆซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม แล้วแต่กรณีทั้งนี้ตามกฎหมายประกาศ  ระเบียบข้อบังคับ และคำสั่งว่าด้วยการนั้น

       ๒.รับผิดชอบงานคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และผลประโยชน์ของเด็กและเยาวชน รวมทั้งศึกษาวิจัย และพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้อง

       ๓.ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

เขตอำนาจศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม

       ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม  มีฐานะเป็นศาลชั้นต้น มีอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งในคดีดังต่อไปนี้ 

      ๑. คดีอาญาที่มีข้อหาว่าเด็กหรือเยาวชนกระทำความผิดที่เกิดขึ้นในเขตท้องที่จังหวัดสมุทรสงคราม หรือเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดมีถิ่นที่อยู่ปกติในเขตท้องที่จังหวัดสมุทรสงคราม

        ๒. คดีครอบครัว หมายถึง คดีแพ่งที่ฟ้องหรือร้องขอต่อศาลหรือกระทำการใดๆ ในทางศาล เกี่ยวกับผู้เยาว์หรือครอบครัว ซึ่งจะต้องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัวหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับครอบครัว

        ๓. คดีคุ้มครองสวัสดิภาพ  หมายความว่า คดีที่ฟ้องหรือร้องขอต่อศาลหรือกระทำการใดๆ ในทางศาลเกี่ยวกับการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กหรือบุคคลในครอบครัว ซึ่งจะต้องบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กหรือบุคคลในครอบครัว

       ๔.  คดีที่ศาลจะต้องพิพากษาหรือสั่งเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ประกาศใช้ใน      ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ โดยมีผลใช้บังคับในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐   ตามนัยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๓ ให้คำจำกัดความว่า

            “ เด็ก ” หมายความว่า บุคคลอายุยังไม่เกิน ๑๕ ปีบริบูรณ์

           “ เยาวชน” หมายความว่า บุคคลอายุเกิน ๑๕ ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึง ๑๘ ปีบริบูรณ์

          ดังนั้นแม้เยาวชนซึ่งอายุเกิน ๑๕ ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึง ๑๘ ปีบริบูรณ์ จะทำการสมรสและเป็นผลให้เยาวชนนั้นบรรลุนิติภาวะด้วยการสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็ตาม ก็มีผลเพียง ทำให้เยาวชนนั้นพ้นสภาพ จากการเป็นผู้เยาว์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เท่านั้น แต่ตาม     พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๓ ยังถือว่าบุคคลนั้นเป็นเยาวชนอยู่

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร

บุคลากร

ชื่อ-สกุลปีที่ดำรงตำแหน่ง
นางวนิดา  สุวรรณบริบาล1 พฤษภาคม 49 – 1 เมษายน 50
นางวลัยพร  ใจดี2 เมษายน 50 – 31 มีนาคม 52
นายชัยยศ  ปัญจบุตรชัย1 เมษายน 52 – 31 มีนาคม 53
นางสาวอภิพร  จันทพันธ์1 เมษายน 53 – 31 มีนาคม 54
นายวัชรินทร์  ภาณุรัตน์1 เมษายน 54 – 1 เมษายน 55
นายพินันพ์  ลักษณ์ศิริ2 เมษายน 55 – 31 มีนาคม 56
นายวีรพล  โมระกรานต์1 เมษายน 56 – 31 มีนาคม 57
นายณรงค์  กู้เกียรตินันท์1 เมษายน 57 – 31 มีนาคม 59
นายชาญ  เกียรติ์ศักดาวงศ์1 เมษายน 59 – 31 มีนาคม 60
นายกฤษฎา  กสานติกุล1 เมษายน 60 –  31 มีนาคม 61
นางอลิสา   อภิบุณโยภาส2 เมษายน 61 – 31 มีนาคม 62
นายสาธิราช  ภัทรพิทักษ์1 เมษายน 62 – 31 มีนาคม 63
นายคมสัน เพชรฉวี1 เมษายน 63 – 31 มีนาคม 64
นายบุญช่วย บัวใหญ่  1 เมษายน 64 – 31 มีนาคม 65
นายธนิต อดิศักดิ์ไพศาล1 เมษายน 65 – 31 มีนาคม 66
นางสาวกรรณิการ์ แม้นเลขา1 เมษายน 66 – 30 กันยายน 66

สถิติคดี

สถิติคดี ประจำเดือน ปี 2566

เดือน/ประเภทคดีส.1ส.4ส.1ฟื้นฟูส.2ส.2 กส.4 วาจาครร.มพ.
มกราคม1
กุมภาพันธ์1
มีนาคม33
เมษายน
พฤษภาคม11
มิถุนายน221
กรกฎาคม21
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม  –   –  –  –   –  –  –
พฤศจิกายน –  – – – – 
ธันวาคม– – – –  – 

สถิติคดี(รายปี)

ปี พ.ศ.ส.1ส.4ส.1 ฟื้นฟูส.2ส.2 กส.5 กส.4 วาจาส.1 คุ้มครองความรุนแรงม.พ.
25491321317177
255095961641085
255111110848151938
25528992629975
255311411281135543
25549191608645
2555888685
2556102105766121 
255741384152
25583637431
2559575553133
2560555171212
2561484381
2562131141
25632523311111
25641920323
25651819123

เอกสารเผยแพร่

ติดต่อหน่วยงาน

ที่อยู่สำนักงาน : สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม
ศาลากลางจังหวัด (อาคารหลังเก่า)
ถนนเอกชัย ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
เบอร์โทรศัพท์: 034-715802
เบอร์โทรสาร: 034-715804
Email: skram-ju@ago.go.th

Email ผู้จัดทำเว็บไซต์ : n.2560k.2560@gmail.com