ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ของสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย”

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี โดยนายทวีวงค์ ญาณกรวงค์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย” เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ วัดลานคา ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมงานรัฐพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พิธีเปิดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ และร่วมชมการแสดงยุทธหัตถีประกอบ แสง สี เสียง

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี โดยนายทวีวงค์ ญาณกรวงค์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมพิธีบวงสรวง พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ และพิธีเปิดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ครั้งที่ 65 ประจำปี 2567 และวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2567 ร่วมชมการแสดงยุทธหัตถีประกอบ แสง สี เสียง เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมงานรัฐพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”

วันพุธที่ 17 มกราคม 2567 สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี โดยนายทวีวงค์ ญาณกรวงค์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี และคณะ ได้เข้าร่วมงานรัฐพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2566 สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี โดยนายทวีวงค์ ญาณกรวงค์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี และคณะ ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสสำคัญของชาติไทย วันสมเด็จพระเจ้าตามสินมหาราช ณ วัดจำปี หมู่ที่ 2 ตำบลสนามคลี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 และกิจกรรมจิตอาสา

วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 สำนักงานอัยการดคเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี โดยนายทวีวงค์ ญาณกรวงค์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรรบุรีและคณะ ได้เข้าร่วมกิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร (ข้าวสารอาหารแห้ง) ถวายพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำลาดควาย (วัดทองประดิษฐ์) หมู่ที่ 2 ตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานอัการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 25 พฤศจิกายน 2566

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี โดยนายทวีวงค์ ญาณกรวงค์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรีและคณะ ได้เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ โดมนพรัตน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรรบุรี เขต 1 โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสสำคัญของชาติไทย วันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า)

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี นำโดย นายทวีวงค์ ญารกรวงค์ และคณะ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสสำคัญของชาติไทย วันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) ณ โรงเรียนวัดสระหลวง หมู่ที่ 10 ตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 14 พฤศจิกายน 2566

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี นำโดย นายทวีวงค์ ญาณกรวงค์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรีและคณะ ได้เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2566

วันจันทร์ 23 ตุลาคม 2566 นายทวีวงค์ ญาณกรวงค์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี และคณะ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สนามด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี และร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ณ วัดดงเย็น หมู่ที่ 10 ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566

วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566 นายทวีวงค์ ญาณกรวงค์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี และคณะ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร (ข้าวสารอาหารแห้ง) พิธีวางพวงมาลา ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี พิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ณ ศาลาการเปรียญ วัดแค ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ณ วัดบางสะแก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าสำนักงานอัยการจังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 นายทวีวงค์ ญาณกรวงค์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี และคณะ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 โดยร่วมพิธีทำบุญตักบาตร (ข้าวสารอาหารแห้ง) และ พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ อาคารโดม 70 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธี เทิดพระเกียรติวันรพี ประจำปี 2566

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 นายทวีวงค์ ญาณกรวงค์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี และคณะ เข้าร่วมพิธีเทิดพระเกียรติวันรพี ด้วยวันที่ 7 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันรพี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติคุณพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ณ ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 นายทวีวงค์ ญาณกรวงค์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี และคณะ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รับกาลที่ 10 ณ บึงลำสมุห์ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 นายทวีวงค์ ญาณกรวงค์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี และคณะ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 โดยร่วมพิธีทำบุญตักบาตร (ข้าวสารอาหารแห้ง) พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และ พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ อาคารโดม 70 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 11 กรกฎาคม 2566

วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566 นายทวีวงค์ ญาณกรวงค์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี และคณะ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมพิธีไหว้ครู วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 นายทวีวงค์ ญาณกรวงค์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 ของวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ แก่นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัย

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 นายทวีวงค์ ญาณกรวงค์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมคณะ ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566 ณ ศาลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 นายทวีวงค์ ญาณกรวงค์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมคณะ ได้เข้าร่วมพิธีทำบุตรตักบาตร (ข้าวสารอาหารแห้ง) ถวายราชกุศล ณ บริเวณสวนเฉลิมภัทรราชินี (หอคอยบรรหาร – แจ่มใส) อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ อาคารโดม 70 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย
วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ณ สระน้ำสาธารณประโยชน์ บ้านหนองแจง หมู่ที่ 4 ตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 นายทวีวงค์ ญาณกรวงค์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมคณะ ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 ณ สระน้ำสาธารณประโยชน์ บ้านหนองแจง หมู่ที่ 4 ตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีกิจกรรม ปลูกต้นไม้ และกิจกรรมปล่อยปลา

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมงานรัฐพิธี
“วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า”
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 นายปณิธาน จารุวิเศษศรี อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมคณะ เข้าร่วมงานรัฐพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหเจษฎาราชเจ้า” ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งวันที่ 31 มีนาคม  ของทุกปี เป็นวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ซึ่ง คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ถือเป็นวันสำคัญของชาติเพื่อประกอบงานรัฐพิธีถวายราช สักการะ โดยมิต้องถือเป็นวันหยุด ราชการ และเห็นชอบให้ถวายพระราชสมัญญามหาราชว่า “ พระมหาเจษฎาราชเจ้า ”  แปลว่า “ พระเจ้า แผ่นดินผู้เป็นใหญ่ ”

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 2 มีนาคม 2566 นายปณิธาน จารุวิเศษศรี อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมคณะ เข้าร่วมงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมีพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็น “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย และทรงพระปรีชาสามารถด้านการช่าง ทั้งทรงให้ความสำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานของไทยให้มีความเป็นมาตรฐาน

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย
วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ ตลาดร้อยปี ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นายปณิธาน จารุวิเศษศรี อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมคณะ ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ ตลาดร้อยปี หมู่ที่ 2 ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีกิจกรรม ทำความสะอาดตลาด ปล่อยพันธ์ุปลา ทาสีฟุตบาทและสะพาน

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และเจริญพระพุทธมนต์
เจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ศาลาปฏิบัติธรรม (ธรรมธโรนุสรณ์ 80 ปี) วัดไทรงามธรรมธราราม
ตำบลดอนมะสังข์ อำเภอ เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 นายปณิธาน จารุวิเศษศรี อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมคณะ ได้เข้าร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
และเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ณ ศาลาปฏิบัติธรรม (ธรรมธโรนุสรณ์ 80 ปี) วัดไทรงามธรรมธราราม ตำบลดอนมะสังข์ อำเภอ เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมคณะ ได้เข้าร่วมงานรัฐพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพิธีเปิดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 นายปณิธาน จารุวิเศษศรี อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมคณะ ได้เข้าร่วมพิธีบวงสรวง พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ และพิธีเปิดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2566 ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมงานรัฐพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 โดย นายปณิธาน จารุวิเศษศรี อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมงานรัฐพิธี ” วันพ่อขุนรามคำแห่งมหาราช” ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันที่ 17 มกราคม ของทุกปี เป็นวันพ่อขุนรามคำแห่งมหาราช

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรีเข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จังหวัดสุพรรณบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มกราคา ๒๕๖๖ โดย นายปณิธาน จารุวิเศษศรี อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดไทรงามธรรมธราราม ตำบลดอนมะสังข์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี

๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพรบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี นำโดย นายปณิธาน จารุวิเศษศรี อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรีและข้าราชการในหน่วยงาน ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร (ข้าวสารอาหารแห้ง) ถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณด้านหน้าหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด สุพรรณบุรี โดยมี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี

“วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี นำโดย นายปณิธาน จารุวิเศษศรี อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรีและข้าราชการในหน่วยงาน ได้เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี

23 ตุลาคม 2565 กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

นายประวัติ นาคนิยม อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2565” วันนี้ (23 ตุลาคม 2565) เวลา 08.30 น. ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

13 ตุลาคม 2565 ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

การจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 พิธีทำบุญตักบาตร (ข้าวสารอาหารแห้ง) ถวายพระราชกุศล ณ บริเวณด้านหน้าหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

15 สิงหาคม 2565 ร่วมงานประเพณีทิ้งกระจาดจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2565

ท่านอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ท่านปณิธาน จารุวิเศษศรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานประเพณีทิ้งกระจาดเพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและสืบทอดความสัมพันธ์ระหว่างชาวไทยเชื้อสายจีนที่มีมาเป็นเวลานาน

12 สิงหาคม 2565 ร่วมพิธีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีพันปีหลวง

ร่วมงานพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา (เช้า)ทำบุญตักบาตข้าวสารอาหารแห้ง และพิธีทางศาสนามหามงคล ๓ ศาสนา และ(เย็น)ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

9 สิงหาคม 2565 ท่านอธิบดีอัยการภาค 7 พร้อมคณะ ตรวจราชการ

ท่านสุวิช ชูตระกูล พร้อมคณะตรวจราชการประจำปี 2565 พร้อมแนะนำการปฏิบัติราชการ และตรวจเยี่ยมชมสำนักงานอัยการจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสุพรรณบุรี สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี รวม 4 สำนักงาน

วันที่ 7 สิงหาคม 2565 ร่วมงานวันรพี

อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี โดย นายปณิธาน จารุวิเศษศรี พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ เข้าร่วมพิธีสงฆ์ และพิธีวางพวงมาลา เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ณ บริเวณด้านหน้าอาคารศาลจังหวัดสุพรรณบุรี

3 สิงหาคม 2565 โครงการจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระชนมพรรษา 90 พรรษา

คณะข้าราชการสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกันบริจาคสิ่งของให้แก่ โรงเรียนปัญญานุกูล นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา และออทิสติก.

28 กรกฎาคม 2565 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

นายปณิธาน จารุวิเศษศรี อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมพิธีทำบุญใส่บาตรหน้าศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

26 กรกฎาคม 2565 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

คณะข้าราชการสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี โดย ท่านปณิธาน จารุวิเศษศรี อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมคณะข้าราชการร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณ ณ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี

22 กรกฎาคม 2565 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันยุทธหัตถี ปี 2565

เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นายอนุชา หัวใจแก้ว อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ร่วมพิธีบวงสรวง และพิธีถวายราชสักการะ (วางพานพุ่มดอกไม้สด) สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๘ มกราคม ของทุกปี ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

กิจกรรมจิตอาสา ปี 2564

3 ธันวาคม 2564 คณะข้าราชการสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ หน้าอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสุพรรณบุรี

วันพ่อ ปี 2564

5 ธันวาคม 2564 กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาตืิ

ตรวจพื้นที่ก่อสร้างอาคาร

2 ธันวาคม 2564 ท่านสมศักดิ์ เวทย์วิไล รองอัยการสูงสุด และคณะทำงานฯ ร่วมสำรวจพื้นที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี

วันต้นไม้ 64

กิจกรรมววันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณหน่วยงานหรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควร การปลูกต้นไม้ตามโครงการและกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น

วันปิยมหาราช 64

ด้วยจังหวัดสุพรรณบุรีกำหนดจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยกำหนดจัดพิธีวางพวงมาลา ในวันเสาร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณสนามด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี และนายอนุชา หัวใจแก้ว อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

วันธงชาติไทย 64

กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี ๒๕๖๔ วันอังคาร ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔

น้อมรำลึก

13 ตุลาคม 2564 คณะข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดสุพรรณบุรี รวมทั้ง 5 สำนักงาน เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นำโดย นายเจริญ จันทวิลาศ อัยการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี ณ อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 2

ตรวจราชการ 64

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 ผู้ตรวจราชการ โดยท่านเฉลิมพันธ์ ประทีปถิ่นทอง อธิบดีอัยการภาค 7 พร้อมคณะเข้าตรวจเยี่ยมและให้โอวาส รับฟังปัญหา และให้คำแนะนำ พร้อมทั้งมอบของแทนความห่วงใยในช่วงการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี

วันสวรรคตพระนเรศวรมหาราช

ด้วย จังหวัดสุพรรณบุรีได้จัดงานรัฐพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” และวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหารช ซึ่งกำหนดให้ตรงกับวันที่ ๒๕ เมษายน ของทุกปี และกำหนดให้ใช้พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นสถานที่จัดงานรัฐพิธี และในปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔ นายอนุชา หััวใจแก้ว อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ได้เดินทางเข้าร่วมงานรัฐพิธี และได้วางพวงมาลาร่วมกับอัยการจังหวัดในนาม “สำนักงานอัยการ

วันจักรี 64

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 08.00 นาฬิกา นายอนุชา หัวใจแก้ว อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ได้เดินทางเข้าร่วมงานรัฐพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ซึ่งตรงกับวันที่ 6 เมษายน ของทุกปี ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

วันคล้ายวันพระราชสมภพพระเทพ

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 นายอนุชา หัวใจแก้ว อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้ นางสาวมนต์ทิพย์ ชลนาคเกษม รองอัยการจังหวัดและข้าราชการสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และจิตอาสาต้านภัยแล้ง ร่วมปลูกต้นหญ้าแฝก ณ บริเวณฝายบ้านใหม่ไร่อ้อย ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

จิตอาสา 64-1

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 นางวันเพ็ญ ขุนทอง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ ณ สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

วางศิลาฤกษ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 นาฬิกา นางวันเพ็ญ ขุนทอง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ได้เดินทางเข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารสำนักงานอัยการภาค 7 และอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดนครปฐม (หลังใหม่) ณ สถานที่ก่อสร้างในศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

วันทำบุญเมือง

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 07.00 นาฬิกา นางวันเพ็ญ ขุนทอง อัยการจังหวัดคดีเยาวนชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ได้เดินทางเข้าร่วมโครงการ “นุ่งโจง แต่งไทย ไปทำบุญเมือง” ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด สุพรรณบุรี

เกี่ยวกับสำนักงาน

ประวัติความเป็นมาสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานอัยการจังหวัดสุพรรณบุรี เดิมได้อาศัยพื้นที่ของศาลกลางจังหวัดหลังเก่า ใช้เป็นสถานที่การปฏิบัติราชการ ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2538 ได้รับเงินงบประมาณก่อสร้างอาคารหลังใหม่เป็นเอกเทศ ซึ่งเป็นอาคาร 3 ชั้น ตั้งอยู่บริเวณศูนย์ว่าชการ ถนนสุพรรณ-ชัยนาท ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี อาคารหลังใหม่ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2541 และได้ย้ายเข้าไปปฏิบัติราชการอาคารหลังใหม่ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 สำนักงานอัยการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลาง แต่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค สังกัด สำนักงานยัยการสูงสุด อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสุพรรณบุรี มีหน่วยงานราชการ ที่ปฏิบัติราชการ 4 หน่วยงาน
1. สำนักงานอัยการจังหวัดสุพรรณบุรี
2. สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสุพรรณบุรี
3. สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรรบุรี
4. สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร

หลักการดำเนินคดีอาญา
การ ดำเนินคดีอาญาเด็กหรือเยาวชนนั้น พนักงานอัยการต้องคำนึงถึง การคุ้มครองเด็ก สวัสดิภาพของเด็กหรือเยาวชน โดยการแก้ไข บำบัด และฟื้นฟู ยิ่งกว่าการลงโทษ ตามนัยระเบียบกรมอัยการว่าด้วยการดำเนินคดีของพนักงานอัยการ ข้อ 111

ระเบียบและคำสั่งที่ใช้ในการดำเนินคดีอาญา
ระเบียบและคำสั่งที่ใช้ในการดำเนินคดี อาญาเด็กหรือเยาวชน เป็นไปตามระเบียบกรมอัยการว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ.2528 ข้อ 112 และตามคำสั่งหรือหนังสือเวียนสำนักงานอัยการสูงสุดที่ออกเป็นคราว ๆ

ผู้ต้องหาเป็นเด็กหรือเยาวชน
“เด็ก” หมายความว่า บุคคลอายุเกิน 7 ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่เกิน 14 ปีบริบูรณ์
“เยาวชน” หมายความว่า บุคคลอายุเกิน 14 ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ (พ.ร.บ.จัดตั้งศาลเยาวชนฯ มาตรา4)
ข้อสังเกต
1. กรณีเด็กอายุไม่เกิน 7 ปีกระทำความผิดอาญา ไม่ต้องรับโทษ
2. กรณีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ ไม่ถือว่าเป็นเยาวชน

การนับอายุของเด็กหรือเยาวชน
การนับอายุของบุคคลให้เริ่มนับแต่วัน เกิด ในกรณีที่รู้ว่าเกิดเดือนใด แต่ไม่รู้วันเกิดให้นับวันที่ 1 แห่งเดือนนั้น เป็นวันเกิด แต่ถ้าพ้นวิสัยที่จะหยั่งรู้เดือนและวันเกิดของบุคคลใดให้นับอายุบุคคลนั้น ตั้งแต่วันต้นปีปฏิทิน (วันที่ 1 มกราคม) ซึ่งเป็นปีที่บุคคลนั้นเกิด (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 16)

การสอบสวนเด็กหรือเยาวชน
การสอบสวนในคดีที่ผู้ต้องหาเป็นเด็ก หรือเยาวชนให้ถืออายุไม่เกิน 18 ปี ในวันที่พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหา (ไม่ใช่เจ้าพนักงานจับกุมแจ้งข้อหา) ส่วนการที่เด็กหรือเยาวชนกระทำผิดขณะอายุไม่เกิน 18 ปี แต่วันที่แจ้งข้อหาเด็กมีอายุเกิน 18 ปี การสอบสวนก็ไม่ต้องดำเนินการตามมาตรา 133 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา การสอบสวนจะต้องดำเนินการตามมาตรา 133 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งจะต้องมีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ บุคคลที่เด็กร้องขอ และพนักงานอัยการเข้าร่วมในการถามปากคำนั้นด้วย (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134 ทวิ)

พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ
ต้องเป็นพนักงานสอบสวนต้องมีเขตอำนาจการสอบสวน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 18-21

การสอบสวนที่ชอบด้วยกฎหมาย
การสอบสวนในกรณีที่ต้องมีนักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห์ พนักงานสอบสวนจะต้องดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 12 ทวิ, 133 ทวิ

ใน วันที่พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาผู้ต้องหาที่ มีอายุไม่เกินสิบแปดปี พนักงานสอบสวนต้องถามผู้ต้องหาว่ามีทนาย (ที่ปรึกษากฎหมาย) หรือไม่ ถ้าไม่มีให้รัฐจัดหาทนายให้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134 ทวิ
การถามปากคำ (คำให้การ) ผู้ต้องหาที่มีอายุไม่เกินสิบแปดปี พนักงานสอบสวนจะต้องดำเนินการโดยแยกกระทำเป็นสัดส่วนในสภาพที่เหมาะสม และมีพนักงานอัยการ ทนายความ
(ที่ปรึกษากฎหมาย) แต่หากเป็นคดีที่มีอัตราโทษจำคุกตั้งแต่สามปีขึ้นไป หรือในคดีที่มีอัตราโทษ
จำคุกอย่างสูงไม่ถึงสามปี และถ้าผู้ต้องหาร้องขอ ต้องมีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ บุคคลที่ผู้ต้องหาร้องขอ และพนักงานอัยการเข้าร่วมในการถามปากคำด้วยเสมอ (ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134 ตรี และนำมาตรา 133 ทวิ มาใช้บังคับโดยอนุโลม)

ใน คดีที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงตั้งแต่สาม ปีขึ้นไป หรือในคดีที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงไม่ถึงสามปี และผู้เสียหายหรือพยานซึ่งเป็นเด็กร้องขอหรือในคดีทำร้ายร่างกายเด็กอายุไม่ เกินสิบแปดปี พนักงานสอบสวนต้องดำเนินการ โดยแยกกระทำเป็นสัดส่วนในสถานที่เหมาะสมสำหรับเด็ก และมีพนักงานอัยการ นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ บุคคลที่เด็กร้องขอร่วมถามปากคำด้วย (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 133 ทวิ)

ใน กรณีจำเป็นเร่งด่วนอย่างยิ่ง ซึ่งมีเหตุอันควรไม่อาจรอนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ บุคคลที่เด็กร้องขอ และพนักงานอัยการเข้าร่วมในการถามปากคำพร้อมกันได้ พนักงานสอบสวนต้องดำเนินการ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 133 ทวิ วรรคท้าย

ใน คดีที่พนักงานสอบสวนมีความจำเป็นต้องจัด ให้เด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี ในฐานะผู้เสียหายหรือพยาน ชี้ตัวผู้ต้องหาพนักงานสอบสวนต้องดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ อาญา มาตรา 133 ตรี และนำมาตรา 133 ทวิ วรรคห้า มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ทั้งนี้ การดำเนินการของพนักงานสอบสวนดังกล่าว พนักงานอัยการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบอัยการสูงสุดว่าด้วยการคุ้มครองเด็กใน คดีอาญา พ.ศ.2543 ข้อ 11-15

การดำเนินคดีของพนักงานอัยการ
การพิจารณาและสั่งคดี

การพิจารณาสั่งคดีในคดีอาญาที่เด็กหรือเยาวชนเป็นผู้ต้องหานั้น จะต้องตรวจพิจารณาสั่งสำนวนโดยละเอียดรอบคอบ
จะต้องพิจารณาสั่งคดีให้ทันภายในกำหนดอายุความตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 95 หากเป็นคดีความผิดอันยอมความได้ผู้เสียหายต้องร้องทุกข์ภายในสามเดือนตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 96
จะต้องนำรายงานการสืบเสาะของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน มาประกอบการพิจารณาด้วย
จะต้องคำนึงถึงการคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชนยิ่งกว่าการลงโทษ
ต้องพิจารณาของกลาง และขอให้ผู้ต้องหาคืนหรือใช้ราคาทรัพย์แทนผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความอาญา มาตรา 43 พิจารณาประวัติการเคยกระทำความผิดและเคยต้องโทษของผู้ต้องหาว่ามีหรือไม่ ถ้ามีก็ให้มีคำสั่งและขอให้ศาลสั่ง
กรณีสั่งฟ้อง
เมื่อ ตรวจพิจารณาสั่งสำนวนโดยละเอียดรอบคอบแล้ว พนักงานอัยการต้องทำความเห็นสั่งฟ้อง กรณีต้องเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ต้องใช้ความเห็น “เห็นควรสั่งฟ้อง” ในสำนวนการสอบสวนโดยละเอียดตามระเบียบกรมอัยการว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาของ พนักงานอัยการ พ.ศ.2528 ข้อ 32 และก่อนมีคำสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้อง หากพิจารณาพยานหลักฐานและพยานหลักฐานยังไม่แน่ชัด ก็ต้องสั่งสอบสวนเพิ่มเติมตามรูปคดีตามระเบียบกรมอัยการว่าด้วยการดำเนินคดี อาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ.2528 ข้อ 35

กรณีสั่งไม่ฟ้อง
เมื่อในกรณีพิจารณาพยานหลักฐานในสำนวน การสอบสวนโดยละเอียดรอบคอบดังกล่าวแล้ว คดีมีพยานหลักฐานไม่พอฟ้อง หรือการฟ้องคดีใดจะไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชนหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือจะมีผลกระทบต่อความปลอดภัยหรือความมั่นคงแห่งชาติ หรือผลประโยชน์อันสำคัญของประเทศ (ระเบียบกรมอัยการว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ.2528 ข้อ 51) พนักงานอัยการต้องทำความเห็นสั่งไม่ฟ้อง (กรณีต้องเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ต้องเสนอความเห็นควรสั่งไม่ฟ้อง) แล้วจึงเสนอผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณี

การขออนุญาตฟ้อง และการผัดฟ้อง
คดี ขออัยการสูงสุดอนุญาตฟ้อง ได้แก่ คดีที่ยื่นฟ้องผู้ต้องหาต่อศาลไม่ทันภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวฯ พ.ศ. 2534 หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งคดีว่าขาดผัดฟ้อง ซึ่งอาจเป็นกรณีที่ขาดผัดฟ้องมาตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวน หรือในชั้นพนักงานอัยการแล้วแต่กรณี

การดำเนินคดีในชั้นศาล
การพิจารณาคดีอาญาที่เด็กหรือเยาวชน เป็นจำเลย ไม่ต้องดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญาโดยเคร่งครัด และให้ใช้ถ้อยคำที่จำเลยสามารถเข้าใจได้ง่าย กับต้องให้โอกาสจำเลยรวมทั้งบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลที่จำเลยอาศัยอยู่ หรือบุคคลที่ให้การศึกษา หรือให้ทำการงาน หรือมีความเกี่ยวข้องด้วย แถลงข้อเท็จจริง ความรู้สึก และความคิดเห็น ตลอดจนระบุและซักถามพยานได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ ในระหว่างที่มีการพิจารณาคดีนั้น (ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว ฯ พ.ศ.2534 มาตรา 77)

ศาลที่มีอำนาจรับพิจารณาคดีเด็กหรือเยาวชน
การที่จะฟ้องเด็กหรือเยาวชนต่อศาลให้ ถืออายุเด็กหรือเยาวชนในวันที่การกระทำความผิดได้เกิดขึ้น แม้เด็กหรือเยาวชนขณะกระทำความผิดมีอายุไม่เกิน 18 ปี แต่ได้หลบหนีไปจนมีอายุเกิน 18 ปี เช่น หลบหนีไป 10 ปี จนอายุถึง 28 ปี ก็นำมาฟ้องศาลเยาวชนและครอบครัว (ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว ฯ พ.ศ.2534 มาตรา 5)

จะ ต้องเป็นศาลเยาวชนและครอบครัวมีเขตอำนาจ พิจารณาคดีในท้องที่ที่เด็กหรือเยาวชนมีถิ่นที่อยู่ปกติเท่านั้น (ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวฯ พ.ศ.2534
มาตรา 58)

ใน กรณีที่ท้องที่ที่เด็กหรือเยาวชนมีถิ่นที่ อยู่ปกติ ไม่มีศาลเยาวชนและครอบครัว แต่มีศาลเยาวชนและครอบครัวในท้องที่ที่เด็กหรือเยาวชนกระทำความผิด ให้ศาลเยาวชนและครอบครัวที่ความผิดได้เกิดขึ้นในเขตมีอำนาจพิจารณาคดี สำหรับกรณีมีศาลเยาวชนและครอบครัวทั้งในท้องที่ที่เด็กหรือเยาวชนมีถิ่นที่ อยู่ปกติ และในท้องที่ที่เด็กหรือเยาวชนกระทำความผิด เพื่อประโยชน์แก่เด็กหรือเยาวชน ศาลแห่งท้องที่ที่เด็กหรือเยาวชนกระทำความผิดมีอำนาจรับพิจารณาคดีนั้นได้ ด้วย

ถิ่น ที่อยู่ปกติของเด็กหรือเยาวชน ไม่ใช่ถือตามท้องที่ที่เด็กหรือเยาวชนมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้าน แต่ถือตามท้องที่ที่เด็กหรือเยาวชนมีที่พักอาศัยเป็นปกติ (ตามนัยคำพิพากษาฎีกาที่ 1382/2523)

ข้อสังเกต

1. กรณีไม่มีศาลเยาวชนและครอบครัวในท้องที่ที่เด็กหรือเยาวชนมีถิ่นที่อยู่ปกติ และในท้องที่ที่เด็กหรือเยาวชนกระทำความผิด ให้ศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีธรรมดา (ศาลจังหวัด ศาลแขวง) มีอำนาจพิจารณาคดีนั้น (พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวฯ พ.ศ.2534 มาตรา 58 (4))

2. ในกรณีที่ผู้กระทำผิดอายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ กระทำผิดและอยู่ในอำนาจของศาลธรรมดา ถ้าศาลนั้นพิจารณาโดยคำนึงถึงร่างกาย สติปัญญา สุขภาพ ภาวะแห่งจิตวิสัย เห็นว่าบุคคลดังกล่าวนั้นมีสภาพเช่นเดียวกับเด็กหรือเยาวชน ให้ศาลมีอำนาจโอนคดีไปพิจารณาที่ศาลเยาวชนและครอบครัวที่มีอำนาจและให้ถืว ่าบุคคลนั้นเป็นเด็กหรือเยาวชน (ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว ฯ พ.ศ.2534 มาตรา 61)

บุคคลที่เกี่ยวข้องในคดี

ผู้พิพากษา มี 2 ประเภท คือ ผู้พิพากษา และผู้พิพากษาสมทบ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวฯ พ.ศ.2534 มาตรา 16
พนักงานอัยการ ซึ่งอัยการสูงสุดแต่งตั้งให้มีหน้าที่ดำเนินคดีที่มีข้อหาว่าเด็กหรือ เยาวชนกระทำความผิด และต้องฟ้องต่อศาลเยาวชนและครอบครัวตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและ ครอบครัวฯ พ.ศ.2534 มาตรา 66
จำเลย กรณีถ้าไม่รับการประกันตัวจะถูกควบคุมอยู่ที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ที่ปรึกษากฎหมาย จำเลยที่เป็นเด็กหรือเยาวชนจะมีทนายความแก้คดีแทนไม่ได้ แต่ให้มีที่ปรึกษากฎหมายเพื่อปฏิบัติหน้าที่ทำนองเดียวกันกับทนายความได้ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวฯ พ.ศ.2534 มาตรา 83
การสืบพยานในคดีที่เด็กหรือเยาวชนกระทำผิด
ในคดีที่พยานเป็นผู้ใหญ่ การสืบพยานจะเป็นแบบคดีปกติธรรมดา พนักงานอัยการจะต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 และมาตรา 172-181 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 112 และระเบียบกรมอัยการว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ.2528 ข้อ 73-88

การ สืบพยานในคดีที่พยานเป็นเด็กอายุยังไม่ เกินสิบแปดปี ตามปกติห้องที่พิจารณาจะต้องไม่ใช่ห้องพิจารณาคดีธรรมดา แต่ถ้าไม่อยู่ในวิสัยที่จะกระทำได้ ก็ให้ใช้ห้องพิจารณาคดีธรรมดา แต่ต้องไม่ปะปนกับการพิจารณาคดีธรรมดา ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวฯ พ.ศ.2534 มาตรา 72 และพนักงานอัยการจะต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 172 ตรี และก่อนเบิกความพยานต้องสาบานตามลัทธิศาสนาหรือจารีตประเพณีแห่งชาติของตน หรือกล่าวคำปฏิญาณว่าจะให้การตามสัตย์จริงเสียก่อน ยกเว้นบุคคลที่มีอายุต่ำกว่าสิบสี่ปี (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 112 (1) และระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการคุ้มครองเด็กในคดีอาญา พ.ศ.2543 ข้อ 26-29)

การพิจารณาลับ
การพิจารณาคดีที่ศาลให้กระทำเป็นการลับ พนักงาน อัยการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกรมอัยการว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาของพนักงาน อัยการ พ.ศ.2528 ข้อ 73 และเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีตามที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและ ครอบครัวฯ พ.ศ.2534 มาตรา 73 (1)-(7) กำหนดเท่านั้น จึงจะมีสิทธิเข้าฟังการพิจารณาคดีได้และการพิจารณาจะต้องกระทำต่อหน้าที่ ปรึกษากฎหมายของจำเลยเท่านั้น ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวฯ พ.ศ. 2534 มาตรา 90

ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุด
ว่าด้วยการคุ้มครองเด็กในคดีอาญา
พ.ศ. 2543

โดยเหตุที่ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2542 ได้บทบัญญัติเพิ่มบทบาทของพนักงานอัยการในการคุ้มครองเด็กอายุไม่เกินสิบแปด ปี ทั้งในชั้นสอบสวนและชั้นศาลหลายประการ กล่าวคือในชั้นสอบสวนได้กำหนดให้พนักงานอัยการเข้าร่วมในการจดบันทึกคำร้อง ทุกข์ในกรณีที่เด็กเป็นผู้เสียหาย การถามปากคำเด็กในฐานะผู้เสียหายหรือพยาน การที่ผู้เสียหายหรือพยานซึ่งเป็นเด็กชี้ตัวผู้ต้องหาและการสอบสวนผู้ต้องหา ซึ่งเป็นเด็ก ส่วนในชั้นศาลได้มีการกำหนดกระบวนการถามปากคำและสืบพยานในการไต่สวนการตาย การไต่สวนมูลฟ้องและการพิจารณาคดีสำหรับเด็กเป็นพิเศษ นอกจากนั้นยังได้มีการปรับปรุงขยายเหตุและวิธีการเกี่ยวกับการสืบพยานไว้ ก่อนการฟ้องคดีต่อศาลอย่างกว้างขวาง รวมทั้งให้นำวิธีสืบพยานสำหรับเด็กในชั้นศาลไปใช้กับการสืบพยานไว้ก่อนการ ฟ้องคดีต่อศาลอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อให้การคุ้มครองเด็กในคดีอาญาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวด เร็วสอดคล้องกับมาตรฐาน ข้อ 12 แห่งอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก พ.ศ. 2532 (ค.ศ.1989) และบทบัญญัติในมาตรา 4 และมาตรา 53 วรรคหนึ่งของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 กรณีจึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดองค์กร เพื่อรองรับภารกิจและบทบาทดังกล่าวและสมควรกำหนดหลักปฏิบัติราชการในการ ดำเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติพนักงานอัยการ พ.ศ. 2498 อัยการสูงสุด จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

หมวด 1
บททั่วไป

ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุด ว่าด้วยการคุ้มครองเด็กในคดีอาญา พ.ศ. 2543”
ข้อ 2. ให้ยกเลิกระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
การปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คำนึงถึงข้อบังคับและระเบียบของส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้การอำนวยความยุติธรรมเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กในคดีอาญาเป็น ไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความยุติธรรมตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กกติการะหว่างประเทศว่าด้วย สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง พ.ศ. 2509 (ค.ศ.1966) และตามบทบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ข้อ 3. ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2543 เป็นต้นไป
ข้อ 4. ในระเบียบนี้
“ศูนย์อำนวยการ” หมายความถึง ศูนย์อำนวยการคุ้มครองเด็กในคดีอาญา
“ผู้อำนวยการศูนย์” หมายความถึง อธิบดีอัยการฝ่ายคดีอาญา หรืออัยการจังหวัดผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำ ณ สำนักงานอัยการจังหวัดนั้น หรืออัยการจังหวัดประจำศาลจังหวัดแล้วแต่กรณี
“รองผู้อำนวยการศูนย์” หมายความถึง รองอธิบดีอัยการฝ่ายคดีอาญา หรือพนักงานอัยการที่อัยการจังหวัดมอบหมาย
“เลขานุการศูนย์” หมายความถึง
(1) ในกรุงเทพมหานคร อัยการพิเศษฝ่ายที่ได้รับมอบหมาย
(2) ในต่างจังหวัด พนักงานอัยการที่อัยการจังหวัดมอบหมาย
“หัวหน้าพนักงานอัยการ” หมายความถึง อัยการพิเศษฝ่ายหรืออัยการจังหวัดที่รับผิดชอบในการดำเนินคดี
“พนักงานอัยการ” หมายความถึง
(1) ในกรุงเทพมหานคร อัยการพิเศษฝ่ายที่ได้รับมอบหมาย
(2) ในต่างจังหวัดพนักงานอัยการประจำสำนักงานอัยการต่าง ๆ
“เด็ก” หมายความถึง เด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี
“การคุ้มครองเด็ก” หมายความถึง การเข้าร่วมในการจดบันทึกคำร้องทุกข์ในกรณีที่เด็กเป็นผู้เสียหาย การถามปากคำเด็กในฐานะผู้เสียหายหรือพยาน การชี้ตัวผู้ต้องหา การสอบสวนผู้ต้องหาซึ่งเป็นเด็กในชั้นสอบสวน และ การถามปากคำหรือสืบพยานในการไต่สวนการตาย การไต่สวนมูลฟ้องและการพิจารณาคดีสำหรับเด็กเป็นพิเศษในชั้นศาล
ข้อ 5. พนักงานอัยการมีหน้าที่ในการอำนวยความยุติธรรม และพึงให้ความคุ้มครองสิทธิเด็กจากการใช้ความรุนแรง การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและการปฏิบัติอันไม่เป็นธรรมต่อเด็ก โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ

หมวด 2
ศูนย์อำนวยการ

ข้อ 6. ให้จัดตั้งศูนย์อำนวยการคุ้มครองเด็กในคดีอาญาขึ้นในกรุงเทพมหานครและต่าง จังหวัด มีหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการติดต่อประสานงานรวมทั้งปฏิบัติการตามที่ได้ รับมอบหมาย กรณีพนักงานอัยการต้องเข้าคุ้มครองเด็ก โดยให้ศูนย์อำนวยการคุ้มครองเด็กในคดีอาญากรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางพัฒนา ระบบการคุ้มครองเด็ก และจัดระบบการสำรวจ การเก็บ การใช้ประโยชน์ข้อมูลการคุ้มครองเด็กทั่วราชอาณาจักร การศึกษาวิจัยเชิงประเมินผล โดยพัฒนารูปแบบ วิธีการและแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการคุ้มครองเด็กของสำนักงานอัยการสูงสุด
ให้ผู้อำนวยการศูนย์ เป็นผู้รับผิดชอบอำนวยการให้การคุ้มครองเด็กในการเข้าร่วมจดบันทึกคำร้อง ทุกข์ การถามปากคำเด็กในฐานะผู้เสียหายหรือพยาน การชี้ตัวผู้ต้องหา การสอบสวนผู้ต้องหาซึ่งเป็นเด็กการไต่สวนการตาย การไต่สวนมูลฟ้อง หรือการสืบพยานในคดีที่พยานเป็นเด็ก และการสืบพยานไว้ก่อนในคดีที่พยานนั้นเป็นเด็ก หรือคดีนั้นเด็กเป็นผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยให้รองผู้อำนวยการศูนย์มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อำนวยการศูนย์ และให้เลขานุการศูนย์ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ
ข้อ 7. ศูนย์อำนวยการ มีหน้าที่ดำเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทำบัญชีรายชื่อพนักงานอัยการผู้มีหน้าที่เข้าร่วมในการคุ้มครองเด็กใน ชั้นสอบสวน โดยในกรุงเทพมหานครให้เสนออัยการสูงสุด หรือผู้ที่อัยการสูงสุดมอบหมายเพื่อออกคำสั่ง ในต่างจังหวัดให้ผู้อำนวยการศูนย์เป็นผู้ออกคำสั่ง แล้วแจ้งให้พนักงานอัยการทราบล่วงหน้า
(2) จัดให้มีพนักงานอัยการปฏิบัติหน้าที่แทน กรณีพนักงานอัยการผู้มีรายชื่อตาม (1) ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
(3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อำนวยการไว้คอยรับแจ้งจากพนักงานสอบสวน กรณีขอให้พนักงานอัยการเข้าร่วมในการจดบันทึกคำร้องทุกข์ การถามปากคำเด็กในฐานะผู้เสียหายหรือพยาน การชี้ตัวผู้ต้องหา การสอบสวนผู้ต้องหาซึ่งเป็นเด็กในชั้นสอบสวน
(4) รับและพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการสืบพยานไว้ก่อน
(5) จัดทำสารบบการเข้าร่วมในการคุ้มครองเด็กในชั้นสอบสวนตามแบบที่สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนด
(6) จัดสถานที่สำหรับการซักถามปากคำเด็กเพื่อสั่ง โดยให้มีการบันทึกภาพและเสียงซึ่งสามารถนำออกถ่ายทอดได้อย่างต่อเนื่องไว้ เป็นพยาน
(7) จัดระบบการสำรวจ การเก็บ การใช้ประโยชน์ข้อมูล การคุ้มครองเด็ก
(8) ประสานงานกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ 8. การมอบหมายพนักงานอัยการที่เข้าร่วมในการจดบันทึกคำร้องทุกข์ การถามปากคำเด็กในฐานะผู้เสียหายหรือพยาน การชี้ตัวผู้ต้องหา การสอบสวนผู้ต้องหาซึ่งเป็นเด็กในชั้นสอบสวนตามระเบียบนี้ ให้พิจารณาคุณสมบัติ ความสามารถ ความประพฤติของพนักงานอัยการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมในด้านอายุและเพศของผู้เสียหาย พยาน หรือผู้ต้องหา และข้อกล่าวหาเป็นองค์ประกอบสำคัญด้วย
ข้อ 9. เมื่อได้รับแจ้งจากพนักงานสอบสวนขอให้พนักงานอัยการเข้าร่วมในการจดบันทึกคำ ร้องทุกข์ การถามปากคำเด็กในฐานะผู้เสียหายหรือพยาน การชี้ตัวผู้ต้องหา การสอบสวนผู้ต้องหาซึ่งเป็นเด็กในชั้นสอบสวน ให้เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อำนวยการบันทึกถ้อยคำของพนักงานสอบสวนไว้ในแบบรับ แจ้งการเข้าคุ้มครองเด็กในชั้นสอบสวนท้ายระเบียบนี้ และให้พนักงานสอบสวนลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ในกรณีจำเป็นให้แจ้งทางโทรสารได้
ให้เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อำนวยการเสนอบันทึกการรับแจ้งดังกล่าวต่อผู้อำนวย การศูนย์ และแจ้งพนักงานอัยการผู้มีหน้าที่พิจารณาดำเนินการต่อไป
ข้อ 10. พนักงานอัยการและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเข้าคุ้มครองเด็ก ในชั้นสอบสวนมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน ค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พักตามระเบียบที่สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนด

หมวด 3
การคุ้มครองเด็กในชั้นสอบสวน

ข้อ 11. การเข้าร่วมในการจดบันทึกคำร้องทุกข์ การถามปากคำเด็กในฐานะผู้เสียหายหรือพยาน การชี้ตัวผู้ต้องหา การสอบสวนผู้ต้องหาซึ่งเป็นเด็กในชั้นสอบสวน ให้พนักงานอัยการใช้กริยาและภาษาที่เหมาะสม โดยให้คำนึงถึงสภาพร่างกายและจิตใจของเด็ก โดยไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อจิตใจของเด็กและส่งผลให้ข้อเท็จจริงคลาดเคลื่อนไป จากความเป็นจริง อีกทั้งต้องไม่ตอกย้ำจิตใจเด็กซึ่งบอบช้ำให้เลวร้ายยิ่งขึ้น
กรณีจำเป็นโดยมีเหตุอันควร พนักงานอัยการอาจถามปากคำเด็กผ่านนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ก็ได้
ข้อ 12. ให้พนักงานอัยการผู้ได้รับมอบหมายเข้าร่วมในการจดบันทึกคำร้องทุกข์ การถามปากคำเด็กในฐานะผู้เสียหายหรือพยาน การชี้ตัวผู้ต้องหาหรือการสอบสวนผู้ต้องหาซึ่งเป็นเด็กในชั้นสอบสวน ยังสถานที่และวันเวลาตามที่ได้รับแจ้งจากพนักงานสอบสวน
ก่อนดำเนินการคุ้มครองเด็กในชั้นสอบสวนตามวรรคแรก ให้พิจารณาดังนี้
(1) สถานที่ที่ทำการสอบสวนได้แยกกระทำเป็นส่วนสัด และมีความเหมาะสมสำหรับเด็ก รวมทั้งจัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงการสอบปากคำ ซึ่งสามารถนำออกถ่ายทอดได้อย่างต่อเนื่องไว้เป็นพยานแล้วหรือไม่
(2) สถานที่ที่จัดให้มีการชี้ตัวผู้ต้องหานั้น มีความเหมาะสมและ สามารถจะป้องกันมิให้ผู้ต้องหาเห็นตัวผู้เสียหายหรือพยานได้หรือไม่
(3) มีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ บุคคลที่เด็กร้องขอแล้วหรือไม่
ถ้าพนักงานสอบสวนยังไม่ได้ดำเนินการให้เป็นไปตาม (1) หรือ (2) ให้แจ้งพนักงานสอบสวนดำเนินการให้ถูกต้อง หากพนักงานสอบสวนเพิกเฉย ให้ทำบันทึกคัดค้านแจ้งพนักงานสอบสวนทราบและงดการเข้าร่วมคุ้มครองเด็กใน ชั้นสอบสวน แล้วรายงานพร้อมสำเนาบันทึกคัดค้านเสนอผู้อำนวยการศูนย์รวม
ในกรณีไม่มีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ บุคคลที่เด็กร้องขอตาม (3) ให้พิจารณาว่าเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วนอย่างยิ่งซึ่งมีเหตุอันควรไม่อาจรอ บุคคลดังกล่าวหรือไม่ ถ้ามีหลักฐานว่าเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วนอย่างยิ่งโดยมีเหตุอันควรก็ให้ดำเนิน การเข้าคุ้มครองเด็กต่อไป หากไม่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วนอย่างยิ่งโดยไม่มีเหตุอันควรให้ดำเนินการตาม วรรคก่อน
ข้อ 13. กรณีที่พนักงานสอบสวนดำเนินการสอบสวนไปก่อนโดยไม่รอพนักงานอัยการ ให้พนักงานอัยการพิจารณาว่ามีเหตุจำเป็นเร่งด่วนอย่างยิ่งซึ่งมีเหตุอันควร หรือไม่ หากเห็นว่าไม่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วนอย่างยิ่งโดยไม่มีเหตุอันควร ให้ทำบันทึกคัดค้านแจ้งให้พนักงานสอบสวนทราบ แล้วรายงานพร้อมสำเนาบันทึกคัดค้านเสนอผู้อำนวยการศูนย์ทราบ
ข้อ 14. ให้พนักงานอัยการทำบันทึกรายงานการเข้าร่วมคุ้มครองเด็กในชั้นสอบสวนตามแบบ รายงานที่กำหนด ให้ได้ความเพียงพอที่จะทราบว่า ได้ดำเนินการดังกล่าวในวันใด ครั้งใด ร่วมกับผู้ใด และดำเนินการไปอย่างไร ถ้าเหตุที่ได้จัดการไปนั้นสมควรจะให้ปรากฏถึงเจตนาเพื่อผลใด ๆ ก็ให้บันทึกเหตุนั้นให้ปรากฏไว้ด้วย แล้วเสนอผู้อำนวยการศูนย์ทราบ
ในคดีสำคัญตามนัยแห่งระเบียบกรมอัยการว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาของพนักงาน อัยการ พ.ศ. 2528 ให้ศูนย์อำนวยการรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นจนถึงอัยการสูงสุด
ให้ศูนย์อำนวยการเก็บรักษาแบบรายงานการเข้าร่วมคุ้มครองเด็กในชั้นสอบสวน เพื่อส่งให้พนักงานอัยการผู้รับผิดชอบรวมเข้าไว้ในสำนวนคดีอาญาต่อไป
ข้อ 15. การเข้าร่วมในการคุ้มครองเด็กในชั้นสอบสวน หากพนักงานอัยการไม่ได้รับความร่วมมือจากพนักงานสอบสวนหรือพบข้อบกพร่องของ พนักงานสอบสวนอันอาจทำให้คดีเสียหายได้ ให้พนักงานอัยการแจ้งพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการ ถ้าพนักงานสอบสวนเพิกเฉยให้บันทึกไว้ในแบบรายงานตามข้อ 14 แล้วรายงานต่อผู้อำนวยการศูนย์ เพื่อแจ้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณี

หมวด 4
การคุ้มครองเด็กในชั้นพนักงานอัยการ

ข้อ 16. เมื่อพนักงานอัยการได้รับสำนวนการสอบสวนแล้ว ให้พิจารณาในเบื้องต้นว่าเป็นคดีที่ต้องคุ้มครองเด็กตามกฎหมายหรือไม่ หากเป็นคดีที่ต้องคุ้มครองเด็กแต่พนักงานสอบสวนไม่ได้ดำเนินการให้เป็นไปตาม กฎหมาย ให้สั่งไม่รับสำนวนการสอบสวนและส่งคืนพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการให้ถูก ต้อง
กรณีเป็นสำนวนการสอบสวนที่พนักงานอัยการเข้าคุ้มครองเด็กตามหมวด 3 ให้พนักงานอัยการเจ้าของสำนวนขอรับแบบรายงานตามข้อ 14 วรรคสามมารวมเข้าไว้ในสำนวนการสอบสวนดังกล่าว เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
ข้อ 17. ในกรณีจำเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ที่จะต้องนำผู้เสียหายหรือพยานซึ่งเป็น เด็กมาซักถามเพื่อสั่ง จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีอัยการแล้ว
ในการซักถามเพื่อสั่งดังกล่าว ให้หัวหน้าพนักงานอัยการแจ้งพนักงานสอบสวนส่งผู้เสียหายหรือพยาน ซึ่งเป็นเด็กพร้อมนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์บุคคลที่เด็กร้องขอมา และให้นำความในหมวด 3 ของระเบียบนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม

หมวด 5
การสืบพยานไว้ก่อนเพื่อการคุ้มครองเด็ก

ข้อ 18. เมื่อมีเหตุจะดำเนินการสืบพยานไว้ก่อนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็ ดี พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธี พิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 ก็ดี พระราชบัญญัติมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก พ.ศ. 2540 ก็ดี หรือตามกฎหมายอื่น ให้พนักงานอัยการดำเนินการไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นและระเบียบสำนักงาน อัยการสูงสุดที่ว่าด้วยการสืบพยานไว้ก่อนในเรื่องนั้น ๆ เว้นแต่กรณีที่ระเบียบนี้กำหนดไว้เป็นพิเศษ ให้นำความในระเบียบดังกล่าวมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ในกรณีมีเหตุจะต้องดำเนินการสืบพยานไว้ก่อนตามวรรคแรกและมีพยานซึ่งเป็นเด็ก จะสืบไว้ก่อนหรือเด็กเป็นผู้เสียหายหรือผู้ต้องหา ให้พนักงานอัยการดำเนินการเข้าคุ้มครองเด็กตามระเบียบในสามข้อต่อไปนี้
ข้อ 19. เมื่อศูนย์อำนวยการได้รับการร้องขอจากผู้เสียหายให้สืบพยานไว้ก่อน ให้ตรวจสอบในเบื้องต้นว่าเป็นเรื่องอยู่ระหว่างการสอบสวนหรือไม่ หากปรากฏว่าพนักงานสอบสวนยังไม่ได้รับคำร้องทุกข์หรือคำกล่าวโทษ ให้สอบปากคำบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์และ เหตุอันควรที่จะดำเนินการสืบพยานไว้ก่อนตามข้อ 18 และรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เมื่อเห็นว่ามีมูลเหตุอันควรเข้าคุ้มครองเด็ก ให้ส่งเรื่องไปยังสำนักงานคดีหรือสำนักงานอัยการที่มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ การดำเนินคดีนั้นแล้วแต่กรณีโดยเร็ว เพื่อพิจารณาดำเนินการให้มีการสืบพยานไว้ก่อนหรือศูนย์อำนวยการอาจดำเนินการ เองก็ได้
เมื่อสำนักงานคดีหรือสำนักงานอัยการได้รับเรื่องตามวรรคแรก ให้พนักงานอัยการผู้รับผิดชอบตรวจสอบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานว่ามีเหตุที่ จะสืบพยานไว้ก่อนตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ หากเห็นว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอและมีเหตุอันสมควรก็ให้ดำเนินการสืบพยานไว้ ก่อน แต่หากเห็นว่าไม่มีเหตุอันควรดำเนินการให้หัวหน้าพนักงานอัยการเสนอเรื่อง ต่ออธิบดีอัยการเพื่อพิจารณาสั่ง
ในกรณีที่ศูนย์อำนวยการเห็นว่าไม่มีมูลเหตุอันควรดำเนินการ ให้สั่งยุติการดำเนินการ เว้นแต่ในต่างจังหวัดให้ศูนย์อำนวยการเสนอเรื่องต่ออธิบดีอัยการเขตเพื่อ พิจารณาสั่ง
คำสั่งของอธิบดีอัยการให้ถือเป็นที่สุด แล้วให้ศูนย์อำนวยการแจ้งคำสั่งให้ผู้ร้องขอทราบตามแบบที่กำหนด
ข้อ 20. ในกรณีที่ศูนย์อำนวยการตรวจสอบในเบื้องต้นตามข้อ 19 วรรคแรกและปรากฏว่าพนักงานสอบสวนได้รับคำร้องทุกข์หรือคำกล่าวโทษไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้ส่งสำนวนการสอบสวนให้พนักงานอัยการ ให้ศูนย์อำนวยการส่งเรื่องไปยังสำนักงานคดีหรือสำนักงานอัยการที่มีอำนาจ หน้าที่รับผิดชอบการดำเนินคดีเรื่องนั้นแล้วแต่กรณีเพื่อพิจารณาดำเนินการ
เมื่อได้รับเรื่องจากศูนย์อำนวยการตามวรรคแรก ให้นำความในข้อ 19 วรรคสองและวรรคสี่มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ก่อนที่พนักงานสอบสวนจะส่งสำนวนการสอบสวนให้พนักงานอัยการพนักงานสอบสวน หรือพนักงานอัยการผู้เข้าร่วมคุ้มครองเด็กในชั้นสอบสวนในคดีนั้นอาจร้องขอ ให้ศูนย์อำนวยการดำเนินการสืบพยานไว้ก่อน และให้นำความในสองวรรคก่อนมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 21. ในกรณีที่ศูนย์อำนวยการตรวจสอบในเบื้องต้นตามข้อ 19 วรรคแรกและปรากฏว่าพนักงานสอบสวนได้รับคำร้องทุกข์หรือคำกล่าวโทษและได้ส่ง สำนวนการสอบสวนให้พนักงานอัยการไว้แล้ว ให้ศูนย์อำนวยการส่งเรื่องไปยังสำนักงานคดีหรือสำนักงานอัยการที่ได้รับ สำนวนการสอบสวนเพื่อพิจารณาดำเนินการ
เมื่อได้รับเรื่องจากศูนย์อำนวยการตามวรรคแรก ให้พนักงานอัยการตรวจพิจารณาสำนวนโดยละเอียดรอบคอบและให้นำความในข้อ 19 วรรคสองและวรรคสี่มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ในกรณีที่พนักงานสอบสวนได้ส่งสำนวนการสอบสวนให้พนักงานอัยการไว้แล้ว หากพนักงานอัยการเจ้าของสำนวนโดยตนเองหรือพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบหรือผู้ เสียหาย ร้องขอให้ดำเนินการสืบพยานไว้ก่อนต่อสำนักงานคดีหรือสำนักงานอัยการที่ได้ รับสำนวนการสอบสวนโดยตรง ให้นำความในวรรคก่อนมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 22. การพิจารณาทำความเห็นและสั่งดำเนินการสืบพยานไว้ก่อนเพื่อการคุ้มครองเด็ก ตามข้อ 19 ข้อ 20 และข้อ 21 หรือกรณีเป็นคดีสำคัญ ให้นำความในข้อ 13 และข้อ 32 แห่งระเบียบกรมอัยการว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ. 2528 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 23. เมื่อได้รับแจ้งจากศาลในกรณีที่อนุญาตให้ผู้ต้องหาสืบพยานไว้ก่อน หากพนักงานอัยการยังไม่ได้รับสำนวนการสอบสวน ให้ประสานงานไปยังพนักงานสอบสวนเพื่อขอทราบข้อเท็จจริงอันเป็นมูลคดีและ พฤติการณ์แห่งคดีเท่าที่จำเป็น หรือในกรณีที่พนักงานอัยการได้รับสำนวนการสอบสวนแล้ว อาจแจ้งพนักงานสอบสวนเพื่อขอทราบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมก็ได้
ข้อ 24. ก่อนเริ่มสืบพยานไว้ก่อน ถ้าเป็นกรณีที่ผู้ต้องหาถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดอาญา ซึ่งหากการฟ้องคดีจะเป็นคดีซึ่งศาลจะต้องตั้งทนายความให้หรือจำเลยมีสิทธิ ร้องขอให้ศาลตั้งทนายความ ให้พนักงานอัยการตรวจสอบว่าได้มีการตั้งทนายความแล้วหรือไม่ หากยังไม่มีให้แถลงศาลทราบ
ให้พนักงานอัยการเข้าดำเนินการซักค้านพยานและต้องทำบันทึกการดำเนินการทุก เรื่องในรายงานการคดี (แบบ อ.ก.13) ให้ละเอียดเพียงพอที่จะทราบว่าได้ดำเนินการดังกล่าวในวันใด ครั้งใด พนักงานอัยการคนใด ได้จัดการไปอย่างไร ถ้าเหตุที่ได้จัดการไปนั้นสมควรจะให้ปรากฏถึงเจตนาเพื่อผลใดๆ ก็ให้บันทึกเหตุนั้นให้ปรากฏไว้ด้วย ทั้งนี้เพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินคดีต่อไป และให้รายงานหัวหน้าพนักงานอัยการเพื่อทราบด้วย
ข้อ 25. กรณีสืบพยานไว้ก่อนตามข้อ 19 และข้อ 20 เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วให้ส่งสำเนาบันทึกการดำเนินการดังกล่าวไปยังศูนย์ อำนวยการเพื่อเก็บรักษา
กรณีสืบพยานไว้ก่อนตามข้อ 21 ให้หัวหน้าพนักงานอัยการรายงานผลการดำเนินการให้ศูนย์ทราบเพื่อเป็นข้อมูลทางวิชาการต่อไป

หมวด 6
การคุ้มครองเด็กในชั้นศาล

ข้อ 26. ในการฟ้องคดีของพนักงานอัยการ หากปรากฏว่ากระบวนการในการดำเนินคดีเรื่องนั้น จะส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจเด็กและเป็นการซ้ำซากที่จะตอกย้ำจิตใจเด็กซึ่งบอบ ช้ำให้เลวร้ายยิ่งขึ้น อันจำเป็นต้องมีการคุ้มครองเด็ก ให้พนักงานอัยการระบุไว้ในคำฟ้องเพื่อขอให้ศาลใช้กระบวนการถามปากคำและการ สืบพยานสำหรับเด็กเป็นการเฉพาะด้วย
การนำเด็กเข้าสืบในชั้นพิจารณาคดีของศาลนั้น ให้พนักงานอัยการเจ้าของสำนวนระบุไว้ในบัญชีพยานว่าพยานนั้นเป็นเด็ก และในการขอหมายเรียกพยานเด็กดังกล่าว ให้ระบุไว้ในคำร้องด้วยว่าพยานที่จะนำเข้าสืบเป็นเด็ก
ข้อ 27. ก่อนการสืบพยานเด็กหากปรากฏเหตุตามความในข้อ 26 วรรคแรกหรือมีเหตุอันควร ให้พนักงานอัยการเจ้าของสำนวนแถลงต่อศาลขอให้จัดให้มีการถ่ายทอดภาพและเสียง คำให้การพยานที่ได้บันทึกไว้ในชั้นสอบสวน หรือชั้นไต่สวนมูลฟ้องต่อหน้าคู่ความก่อน และหากจำเป็นต้องถามพยานเด็กเพิ่มเติม หรือมีการซักค้านหรือถามติง ให้นำความในข้อ 11. แห่งระเบียบนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 28. กรณีที่ไม่ได้ตัวเด็กซึ่งเป็นพยานมาเบิกความในชั้นพิจารณาของศาลเพราะมีเหตุ จำเป็นอย่างยิ่ง ให้พนักงานอัยการดำเนินการให้ศาลรับฟังสื่อภาพและเสียงคำให้การพยานนั้นใน ชั้นสอบสวน ทั้งนี้เพื่อให้ศาลรับฟังประกอบพยานอื่นในการพิจารณาพิพากษาคดีต่อไป
ข้อ 29. ในการไต่สวนการตาย เมื่อปรากฏว่าพยานที่นำเข้าไต่สวนเป็นเด็ก ให้นำความในหมวดนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ประกาศ ณ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2543

(นายสุชาติ ไตรประสิทธิ์)
อัยการสูงสุด

บุคลากร

รายนามทำเนียบอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี

ลำดับที่รายนามผู้บริหารระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
1นายอัคคสิทธิ์ ฉวรรณกุล 2 เมษายน 2540 – 30 เมษายน 2541
2ร้อยเอกฉัตรชัย กันนิ่ม1 พฤษภาคม 2541 – 2 พฤษภาคม 2542
3นายกิตินันท์ ธัชประมุข3 พฤษภาคม 2542 – 30 พฤษภาคม 2543
4ร้อยเอกสมศักดิ์ หวลบุตตา 1 พฤษภาคม 2543 – 30 เมษายน 2544
5นายอภิชาต เชื้อชอบธรรม 1 พฤษภาคม 2544 – 7 พฤษภาคม 2545
6นางสุวรดา เหมเภตรา7 พฤษภาคม 2545 – 28 เมษายน 2546
7นางสาววลัย ชิตานนท์ 29 เมษายน 2546 – 30 เมษายน 2547
8นายวุฒิกร อินทวงศ์ 3 พฤษภาคม 2547 – 3 เมษายน 2548
9นายเชาวรัตน์ คันธคามชิต 4 เมษายน 2548 – 30 เมษายน 2549
10นายสุรพันธ์ กิจพ่อค้า 1 พฤษภาคม 2549 – 31 มีนาคม 2551
11นางเยาวลักษณ์ นนทแก้ว 1 เมษายน 2551 – 31 มีนาคม 2553
12นายอภิชัย ยอดครุท 1 เมษายน 2553 – 31 มีนาคม 2554
13นายณรงค์ สินลอย 1 เมษายน 2554 – 31 มีนาคม 2555
14นางสาวปัทมา ตันติวงศ์วัฒน์ 1 เมษายน 2555 – 31 มีนาคม 2556
15นายนิธิรุจน์ พุทธิจิระพัชร์ 1 เมษายน 2556 – 31 มีนาคม 2557
16นายวิโรจน์ ศรีดุษฎี 1 เมษายน 2557 – 31 มีนาคม 2558
17นางสาวพรพรรณ ธัมมนันท์กุล 1 เมษายน 2558 – 31 มีนาคม 2559
18นางบุญศรี ทองดี 1 เมษายน 2559 – 31 มีนาคม 2560
19นายสุพจน์ พรมข้าง 1 เมษายน 2560 – 30 มีนาคม 2561
20นายสุนทร เกิดโภคา 2 เมษายน 2561 – 31 มีนาคม 2563
21นางวันเพ็ญ ขุนทอง 1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564
22นายอนุขา หัวใจแก้ว 1 เมษายน 2564 – 31 มีนาคม 2565
23นายปณิธาน จารุวิเศษศรี 1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม 2566
24นายทวีวงค์ ญาณกรวงค์ 1 เมษายน 2566 – ปัจจุบัน

ข้าราชการอัยการ

นายทวีวงค์ ญาณกรวงค์
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี

นายพสุพงศ์ ศรภักดี
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด

นางสาวจารุวรรณ สวยสม
รองอัยการจังหวัด

สำนักอำนวยการ

นางสาวจิราพร ชาวบางงาม
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

นางตรีเนตร หานาม
นิติกรชำนาญการ

นางวีนา สุนทรวิภาต
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

จ้างเหมาบริการ

นายสมพร ทองฉ่ำ
พนักงานขับรถยนต์

นายสมพร เพ็ชร์สุข
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

สถิติคดี

ประเภทคดี ปี พ.ศ.2560ปี พ.ศ.2561ปี พ.ศ.2562ปี พ.ศ.2563ปี พ.ศ.2564ปี พ.ศ.2565ปี พ.ศ.2566ปี พ.ศ.2567ปี พ.ศ.2568ปี พ.ศ.2569
ส.1 205146122855560503
ส.1 คร0000001
ส.1 ฟื้นฟู6584200
ส.216151012101018
ส.2 ก531,0611,045327123197301
ส.30000000
ส.4000005643
ส.4 ฟ้องด้วยวาจา0000000
ส.5 ก0000000
ส.60000012
ส.70000000
ส.2 คร0000000
รวม2801,2271,1854281903241444
ส.มาตรการพิเศษ ม.8615720835
ส.1 คด (คุ้มครองเด็ก)0000000
คส.0000000
รวมทุกประเภท2811,2321,192448198327149
ข้อมูล ณ วันที่ 9 มกราคม 2567

ติดต่อหน่วยงาน

 ที่อยู่       :  สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี       
ถ.สุพรรณบุรี – ชัยนาท  ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี  72000
โทรศัพท์  :  035-535264
แฟกซ์     :  035-535264
อีเมล      :  suphan-ju@ago.go.th

facebook :https://www.facebook.com/profile.php?id=100009198345315