ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 18 มกราคม 2567 นายเนติ กิจโกศล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมคณะ เข้าร่วมงานรัฐพิธี

“วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 นายกิตติโชค คิ้มแหน รองอัยการจังหวัดฯ และคณะ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 23 ตุลาคม 2566 นายเนติ กิจโกศล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สนามด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 13 ตุลาคม 2566 นายกิตติโชค คิ้มแหน รองอัยการจังหวัดฯ และคณะ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร (ข้าวสารอาหารแห้ง) และพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2566

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 นายเนติ กิจโกศล รองอัยการจังหวัด และคณะเข้าร่วมงานรัฐพิธี “วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี


วันที่ 6 พฤษภาคม 2566 นายเนติ กิจโกศล และคณะ ร่วมงานวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี


วันที่ 6 เมษายน 2566 นางสาวพรชนก กาญจนรัตน์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ รักษาการในตำแหน่ง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี และคณะ ร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี


วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 นายวิชาญ สวยสม อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี และคณะ เข้าร่วมงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี


วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นายวิชาญ สวยสม อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ ทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี และคณะ จัดโครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการสนับสนุนการประนอมและระงับข้อพิพาทในระดับชุมชน และกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ณ หอประชุมอำเภอสามชุก ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี


วันที่ 19 มกราคม 2566 นางสาวบุญนลิน วารีวนิช รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี และคณะ ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดไทรงามธรรมธราราม ตำบลดอนมะสังข์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี


วันที่ 18 มกราคม 2566 นายวิชาญ สวยสม อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมงานรัฐพิธีถวายเครื่องราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2566 ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 17 มกราคม 2566 นายวิชาญ สวยสม และคณะ เข้าร่วมงานรัฐพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี


เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 นายวิชาญ สวยสม อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดไทรงามธรรมธราราม ต.ดอนมะสังข์ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี


เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2565 นายวิชาญ สวยสม และคณะ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565


เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2565 นายวิชาญ สวยสม อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ ทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมคณะ เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี


เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2565 นายวิชาญ สวยสม อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมคณะ เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี


เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดโครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายทั่วไปและสิทธิผู้สูงอายุตามกฎหมาย ณ ริมคลองเฮ้าส์ ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี


เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดโครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค สิทธิเด็ก เยาวชนและสถาบันครอบครัว ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เป็นประธานในพิธีเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2565 นายวิชาญ สวยสม อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ เข้าร่วมพิธีสงฆ์ และพิธีวางพวงมาลา เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ณ บริเวณด้านหน้าอาคารศาลจังหวัดสุพรรณบุรี


วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 นำโดย นายวิชาญ สวยสม พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ เข้าร่วมพิธี ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดโครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการประนอมข้อพิพาทและระงับ
ข้อพิพาทในระดับชุมชน ณ หอประชุมอำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 240 ท่าน


เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ท่านคณะอัยการ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมทำบุญสำนักงาน นิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์พรมน้ำมนต์และถวายภัตตาหารพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ ห้องประชุมสำนักงานอัยการจังหวัดสุพรรณบุรี


เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 สำนักงานคดีแรงงานภาค 7 ได้มาตรวจราชการสำนักงานอัยการภายในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี


เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรีโดยท่านวสันต์ ขจรสุขกำจาย อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และท่านบุญนลิน วารีวนิช รองอัยการจังหวัด ได้ออกเผยแพร่กฎหมายเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ร่วมกับอบต.สนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี


เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดโครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายทั่วไปและการคุ้มครองสิทธิของประชาชนเกี่ยวกับเอดส์ ณ หอประชุมโรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” ตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี


เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 นำโดยท่านวิชาญ สวยสม อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี , ท่านวสันต์ ขจรสุขกำจาย อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดและนายรังสฤษดิ์ เลิศสวัสดิ์ นิติกรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ ได้ออกสำรวจพื้นที่พิพาท กรณี นางน้ำทิพย์ พุ่มพวง ทูลเกล้าถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาทางเข้าออกที่ดิน


วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี นำโดยท่านวิชาญ สวยสมอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี และโดม 70 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี


เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ท่านวิชาญ สวยสม อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯสุพรรณบุรี , ท่านวสันต์ ขจรสุขกำจาย อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดและนายรังสฤษดิ์ เลิศสวัสดิ์ นิติกรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ ได้ตรวจ เยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิฯองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง , ศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิฯองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดา อำเภอสามชุก และ ศูนย์อัยการคุ้มครอง
สิทธิฯองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์


เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯจังหวัดสุพรรณบุรี นำโดย ท่านวิชาญ สวยสม อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ สุพรรณบุรี , ท่านวสันต์ ขจรสุขกำจาย อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และข้าราชการธุรการ ได้ออกเผยแพร่กฎหมายร่วมกับสำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ณ วัดทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี


เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 นายรังสฤษดิ์ เลิศสวัสดิ์ นิติกรชำนาญการ ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบางปลาม้า หมูที่ 5 ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี


ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ จ.สุพรรณบุรี จึงเลือกใช้การออนไลน์ในการตรวจเยี่ยมศูนย์คุ้มครองสิทธิฯ วันที่ 27 เมษายน 2565 ท่านวิชาญ สวยสม อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ ท่านวสันต์ ขจรสุขกำจาย อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดและนายรังสฤษดิ์ เลิศสวัสดิ์ นิติกรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิฯ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ผ่านระบบแอพลิเคชั่น Line เพื่อรับฟังปัญหาเรื่องที่ประชาชนมาคำปรึกษากฎหมาย


วันที่ 25 เมษายน 2565 ท่านวิชาญ สวยสม อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี จังหวัดสุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยการวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี


วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. นำโดย ท่านวิชาญ สวยสม อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ และจ้างเหมาบริการ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนวัดศรีสร้อยเพชร เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือนเมษายน 2565 วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ โรงเรียนวัดศรีสร้อยเพชร หมู่ที่ 5 บ้านดอนไฟไหม้ ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี


เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2565 นำโดย นายวิชาญ สวยสม อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ บริเวณ วัดบางสาม ถวายพระราชกุศล และน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันจักรี ณ วัดบางสาม ตำบลบางตะเคียน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี


เกี่ยวกับสำนักงาน

ประวัติความเป็นมา

อำนาจหน้าที่

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร

นโยบายอัยการสูงสุด

นโยบาย

สถิติคดี

ผังกระบวนงาน

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี จังหวัดสุพรรณบุรี

ถนนสุพรรณบุรี – ชัยนาท ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000

โทร 035-535628 | E-mail : suphan-lawaid@ago.go.th

Facebook : สคชจ.สุพรรณบุรี | Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/suphanburi.lawaid.ago