ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่านนุสรี ธีรวัชรพร อัยการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานชมการแสดงยุทธหัตถีประกอบแสง สีเสียง เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระนเรศวรมหาราช ในงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ครั้งที่ 65 ประจำปี 2567 ในวันที่ 21 มกราคม 2567

พิธีวางพวงมาลา งานวันโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช วันที่ 20 มกราคม 2567

พิธีบวงสรวงถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช บริเวณหน้าวัดไชนาวาส วันที่ 19 มกราคม 2567

ท่านศรุต รัฐรพี ผู้ตรวจการอัยการ พร้อมด้วยท่านนุสรี ธีรวัชรพร อัยการจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการ ออกหน่วยให้บริการประชาชน จากเหตุการณ์พลุระเบิดในจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567

พิธีบวงสรวงและงานรัฐพิธีถวายราชสักการะองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันที่ 18 มกราคม 2567 ณ บรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี (ช่วงเช้า) โดย ท่านนุสรี ธีรวัชรพร อัยการจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะในนามผู้แทนของสำนักงานอัยการสูงสุด

พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช วันที่ 17 มกราคม 2567 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ท่านนุสรี ธีรวัชรพร อัยการจังหวัดสุพรรณบุรี มอบเงินสนับสนุนร้านธารากาชาด จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2567 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง สวัสดีปีใหม่ 2567 วันที่ 1 มกราคม 2567 ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2566 ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำลาดควาย (วัดทองประดิษฐ์) อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2566 ณ หอประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร    วันพระบิดาแห่งฝนหลวง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ณ หอประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2566 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สนามด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันปิยมหาราช  ณ วัดดงเย็น อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติประจำปี 2566   วันที่ 19 ตุลาคม 2566 โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันคล้ายวันพระราชสมภพ  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4)  วันที่ 18 ตุลาคม 2556 ณ วัดกุ่มโคก อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา   ระหว่างวันที่ 16 – 24 ตุลาคม 2566 ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร จังหวัดสุพรรณบุรี

กิจกรรม

เนื่องในวันนวมินทรมหาราช วันที่ 13 ตุลาคม 2566 พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล,พิธีวางพวงมาลา, พิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย

กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2566

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันมหิดล (วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก) ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโค้งบ่อแร่ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักษ์ต้นไม้ภายใต้โครงการสร้างพื้นที่สีเขียวในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีตามโครงการปลูกป่าเพื่อนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลนและป้องกันไฟป่า วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 ณ  โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา ตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี และกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิตติ์ฯ ณ วัดวังหว้า ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบรุี

พิธีน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติคุณพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย วันรพี ประจำปี 2566 7 สิงหาคม 2566 ณ ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี

กิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2566 วันที่ 2 สิงหาคม 2566

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ บึงลำสมุห์ ต.ท่าระหัด อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันสมเด็จพระนาราย์ วันที่ 11 กรกฎาคม 2566

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 ท่านอธิบดีแรงงานภาค 7 และคณะได้มาตราวจราชการ ณ สำนักงานอัยการจังหวัดสุพรรณบุรี

พิธีทำบุญตักบาตรฉลองพระชนมายุ 8 รอบ ถวายพระกุศล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช ณ วัดป่าเลไลย์วรวิหาร
วันที่ 26 มิถุนายน 2566

วันที่ 13 มิถุนายน 2566 ท่านอธิบดีอัยการภาค 7 และคณะ ได้เดินทางมาตรวจราชการ ณ สำนักงานอัยการจังหวัดสุพรรณบุรี

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันอานันทมหิดล วันที่ 9 มิถุนายน 2566 ณ โรงพยาบาด่านช้าง ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรณษา 3 มิถุนายน 2566 ณ บริเวณสวน
ภัทรราชินี และวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 2 มิถุนายน 2566 ณ สระน้ำสาธารณประโยชน์ บ้านหนองแจง ตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 วันพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 30 พฤษภาคม 2566
ณ วัดลาดบัวหอม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 วันปฐมบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 10 วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ณ วัดสามัคคีธรรม ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

พิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 6 พฤษภาค 2566

กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2566 ณ วัดสวนหงส์ อำเภอบางปลาม้า วันที่ 25 เมษายน 2566

พิธีวางพวงมาลาวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพิธีราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2566 ณ พระบรม
ราชนุสรณ์ดอนเจดีย์ วันที่ 25 เมษายน 2566

พิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 วันที่ 11 เมษายน 2566

พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 6 เมษายน 2566

พิธีมอบลายผ้าพระราชทาน “ลายดอกรักราชกัญญา” ณ หอประชมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 4 เมษายน 2566

เกี่ยวกับสำนักงาน

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร

สถิติคดี ปี 2566

เอกสารเผยแพร่

ติดต่อหน่วยงาน