ข่าวประชาสัมพันธ์


เกี่ยวกับสำนักงาน

นโยบายและแผนการบริหารองค์กร

ติดต่อหน่วยงาน

สํานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี (สาขาทองผาภูมิ)
หมู่ 1 ตําบลท่าขนุน อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 71180
โทรศัพท์ : 034599503
โทรสาร : 034599503
Line official : 4040040400
Facebook: สคชจ.ทองผาภูมิ สนง.อัยการสูงสุด
Cisco webex : https://meetingsapac55.webex.com/meet/pr1650787357