ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 นาฬิกา นายสมโชค ศรีคงแก้ว อัยการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายจีรพงศ์ เพชรจรัส อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และเจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการจังหวัดปัตตานี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 7 ธันวาคม 2566 ณ วัดตานีนรสโมสร พระอารมหลวง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 นายสมโชค ศรีคงแก้ว อัยการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายชัยวัฒน์ ศุกรวรรณ รองอัยการจังหวัด และเจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการจังหวัดปัตตานี ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 10.30 นาฬิกา นายสมโชค ศรีคงแก้ว อัยการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายชัยชาญ ยมจินดา อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และเจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการจังหวัดปัตตานี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 ณ ป่าชายเลนบ้านโต๊ะโสม หมู่ที่ 1 ตำบลบางปู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 นายสมโชค ศรีคงแก้ว อัยการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นางสาวภาณิน อภิรักษ์วันติกุล รองอัยการจังหวัด และเจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีสวดมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ วัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

วันที่ 11 ตุลาคม 2566 นายสมโชค ศรีคงแก้ว อัยการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นางสาวสุมณฑา พันธนสมบัติ รองอัยการจังหวัด และเจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการจังหวัดปัตตานี ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 ณ ลานศิลปวัฒนธรรม หน้าศาลากลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

วันที่ 28 กันยายน 2566 สำนักงานอัยการจังหวัดปัตตานีร่วมกับ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 4 ภาค 9 สำนักงานอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดปัตตานี ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai Nationnal Flag Day) ประจำปี 2566 โดยจัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ เวลา 08.00 นาฬิกา ณ บริเวณหน้าเสาธรอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดปัตตานี

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 นายสมโชค ศรีคงแก้ว อัยการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นางสาวทิพย์วลัย มีเลี่ยม รองอัยการจังหวัดปัตตานี และเจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประจำปีพุทธศักราช 2566 ครั้งที่ 8 ณ วัดญาโณทัย ตำบลคอกกระบือ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

วันที่ 12 สิงหาคม 2566 นายสมโชค ศรีคงแก้ว อัยการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายชัยชาญ ยมจินดา อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และเจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการจังหวัดปัตตานี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

วันที่ 12 สิงหาคม 2566 นายสมโชค ศรีคงแก้ว อัยการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายชัยวัฒน์ ศุกรวรรณ รองอัยการจังหวัด และเจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการจังหวัดปัตตานี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 นายสมโชค ศรีคงแก้ว อัยการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยพนักงานอัยการและเจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันรพี ประจำปี 2566 อันเป็นกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบชุรีดิเรกฤทธิ์ หรือพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ณ บริเวณอาคารศาลจังหวัดปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 06.45 นาฬิกา นายสมโชค ศรีคงแก้ว อัยการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายชัยวัฒน์ ศุกรวรรณ รองอัยการจังหวัด และเจ้าหน้าที่ สำนักงานอัยการจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2566 ณ วัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง ตำบลอาเนาะรู อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

วันที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 18.30 นาฬิกา นายสมโชค ศรีคงแก้ว อัยการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายชัยชาญ ยมจินดา อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานแสดงสินค้า ศิลปวัฒนธรรม และงานประจำปี จังหวัดปัตตานี วิถีใหม่ประจำปี 2566 ณ เวทีกลางสวนเจ้าทะเล (Pattani Sea Gate) ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

วันที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. นายสมโชค ศรีคงแก้ว อัยการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นางสาวทิพย์วลัย มีเลี่ยม รองอัยการจังหวัด และเจ้าหน้าที่สำหนักงานอัยการจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ บริเวณหาดรัชดาภิเษก หมูที่ 6 บ้านสายหมอ ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

วันที่ 10 มิถุนายน 2566 นายสมโชค ศรีคงแก้ว อัยการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นางสาวสุมณฑา พันธนสมบัติ และเจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองปัตตานีและพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ณ ลานศิลปวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

วันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2566 นายสมโชค ศรีคงแก้ว อัยการจังหวัดปัตตานี ร่วมกิจกรรม “พบปะยามเช้า” ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารของจังหวัด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา และนายอำเภอในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปรึกษาหารือข้อราชการในการปฏิบัติงานของจังหวัดสร้างความสัมพันธ์อันดีตาอกันแลร่วมรับประทานอาหารเช้าร่วมกัน ทุกวันพฤหัสบดี ที่ 2 ของเดือน ณ แขวงทางหลวงชนบทปัตตานี ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

วันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2566 นายสมโชค ศรีคงแก้ว อัยการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายจีรพงศ์ เพชรจรัส อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมเป็นเกียรติในงานวันรวมน้ำใจเพื่อเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานีและพิธีแถลงข่าว ณ สวนจ้าวทะเล (Pattani Sea Gate)

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 17.30 นาฬิกา นายสมโชค ศรีคงแก้ว อัยการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายจีรพงศ์ เพชรจรัส อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 07.00 นาฬิกา นายสมโชค ศรีคงแก้ว อัยการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายยุทธนา ปิดเมือง รองอัยการจังหวัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 ณ ลานวัฒนธรรม หน้าศาลากลาง ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 นายสมโชค ศรีคงแก้ว อัยการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายไกรสิทธิ์ ธัมมัญญู อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และเจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์สมโภชพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัด พระพุทธนวราชบพิตร เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 ณ วัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 นางสาวนารี ตัณฑเสถียร อัยการสูงสุด นายไพรัช พรสมบูรณ์ศิริ รองอัยการสูงสุด นายธรัมพ์ ชาลีจันทร์ ผู้ตรวจการอัยการ นายสราวุธ ปิตุเตชะ เลขาธิการสำนักงานอัยการสูงสุด และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการพิเศษฝ่าย อาญา 4 ภาค 9 สำนักงานอัยการจังหวัดปัตตานี สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดปัตตานี

วันที่ 6 มีนาคม 2566 นายณัฐวุฒิ ทวีจรรยากุล อัยการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายภาณุพันธ์ โอปอ เปรมมานะดี อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และคณะ ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศษสนา (วันมาฆบูชา) ประจำปี พ.ศ.2566 ณ วัดควนใน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี และร่วมพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย หน้าโต๊ะหมู่บูชา และจุดเทียนส่องธรรม ที่ธรรมาสน์ ณ วัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

วันที่ 2 มีนาคม 2566 นายณัฐวุฒิ ทวีจรรยากุล อัยการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นางสาวภาณิน อภิรักษ์สันติกุล รองอัยการจังหวัด และคณะ ร่วมพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งการช่างไทย” ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นายณัฐวุฒิ ทวีจรรยากุล อัยการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายศุภณัฏฐ์ โสตถิพันธุ์ อัยการจังหวัดผู้ช่วย และคณะร่วมพิธีพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ประจำปีพุทธศักราช 2566 ณ วัดมุจลินทวาปีวิหาร อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

วันอังคาร ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 นายชาญชัย ชลานนท์นิวัฒน์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้ตรวจการอัยการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการในสังกัดสำนักงานอัยการภาค 9 พื้นที่จังหวัดปัตตานี ประกอบด้วย สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 4 ภาค 9 (คดีความมั่นคง) สำนักงานอัยการจังหวัดปัตตานี สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดปัตตานี โดยมี นายศิริศักดิ์ พจนสิทธิ์ อธิบดีอัยการ สำนักงานอัยการภาค 9 นายภารดร สืบเอกรัตน์ รองอธิบดีอัยการ สำนักงานอัยการภาค 9 นายอารยะ กระโหมวงศ์ อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 4 ภาค 9 นายณัฐวุฒิ ทวีจรรยากุล อัยการจังหวัด สำนักงานอัยการจังหวัดปัตตานี และคณะให้การต้อนรับ การลงพื้นที่ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติราชการสำนักงานอัยการในพื้นที่จังหวัดปัตตานี โดยได้นำนโยบายการบริหารของสำนักงานอัยการสูงสุด บรรยายแก่ข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากรสำนักงานอัยการสูงสุดที่ปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดปัตตานี พร้อมชื่นชมบุคลากรที่ได้ร่วมกันปฏิบัติงานในการให้บริการประชาชน และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารงานของสำนักงานอัยการสูงสุดและการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ พ.ศ.2566

วันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นายณัฐวุฒิ ทวีจรรยากุล อัยการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายยุทธนา ปิดเมือง รองอัยการจังหวัดปัตตานีและคณะ ร่วมพิธีถวายภัตตาหารและสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิษุสามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ปี พ.ศ.2566 ณ วัดราษฎร์บูรณะ ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 นายณัฐวุฒิ ทวีจรรยากุล อัยการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายกิตติศักดิ์ รุ่งเรือง อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมในพิธีสวนสนาม เนื่องในโอกาสการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 29 ปี ประจำปี 2566 เพื่อระลึกถึงวีรกรรมของเหล่าวีรชนกองอาสารักษาดินแดนที่ได้ทุ่มเท เสียสละพลีชีพเพื่อรักษาประเทศชาติ ณ ลานศิลปวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี ถนนสายบุรี ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 นายณัฐวุฒิ ทวีจรรยากุล อัยการจังหวัดปัตตานี ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า เพื่อให้ผู้บริหารของจังหวัด ผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และนายอำเภอในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ได้พบปะหารือ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอันส่งผลให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัวยิ่งขึ้น โดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมพบปะยามเช้า ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี ถนนสวนสมเด็จ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

วันที่ 22 มกราคม 2566 นายณัฐวุฒิ ทวีจรรยากุล อัยการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายภาณุพันธ์ โอปอ เปรมมานะดี อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และเจ้าหน้าที่ ร่วมถวายอาหารเพลแด่พระสงฆ์ที่ได้บรรพชาอุปสมบท ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ของจังหวัดปัตตานี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จำนวน 19 รูป ณ วัดวิมลวัฒนาราม อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

วันที่ 20 มกราคม 2566 นายณัฐวุฒิ ทวีจรรยากุล อัยการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายจีรพงศ์ เพชรจรัส อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตน์ราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2566 ณ วัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

วันที่ 19 มกราคม 2566 นายณัฐวุฒิ ทวีจรรยากุล อัยการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายภาณุพันธ์ โอปอ เปรมมานะดี อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 99 รูป และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ ลานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี และวัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

วันที่ 12 มกราคม 2566 นายณัฐวุฒิ ทวีจรรยากุล อัยการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายชัยชาญ ยมจินดา อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำปี 2566 เพื่อพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสานความร่วมมือระหว่างหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้างาน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดปัตตานี ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

วันที่ 9 มกราคม 2566 นายณัฐวุฒิ ทวีจรรยากุล อัยการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายภาณุพันธ์ โอปอ เปรมมานะดี อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อเป็นการถวายพระพรชัยมลคลให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน และเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ วัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

วันที่ 9 มกราคม 2566 นายณัฐวุฒิ ทวีจรรยากุล มอบหมายให้ นายชัยชาญ ยมจินดา อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดปัตตานี และเจ้าหน้าที่ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพะเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ครบ 3 รอบ วันที่ 8 มกราคม 2566 ณ ห้องโถงอาคาร 1 ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

วันที่ 1 มกราคม 2566 นายณัฐวุฒิ ทวีจรรยากุล อัยการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายมานิตย์ นาคทั่ง อัยการอาวุโส ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2566 เพื่อสืบสานส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของชาติไทยให้ดำรงสืบไป ณ ลานศิลปวัฒนธรรม ถนนสายบุรี ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 สำนักงานอัยการจังหวัดปัตตานีร่วมกิจกรรมการปล่อยปลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ริมชายหาดตะโละกาโปร์ ตำบลตะโละกาโปร์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 นายณัฐวุฒิ ทวีจรรยากุล อัยการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นางสาวภาณิน อภิรักษ์สันติกุล รองอัยการจังหวัดปัตตานี และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ ริมชายหาดตะโละกาโปร์ หมู่ที่ ๑ ตำบลตะโละกาโปร์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 สำนักงานอัยการจังหวัดปัตตานี  สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 4 ภาค 9  สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดปัตตานี และภาคประชาชน ร่วมจัดพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรททิราเทพยวดี กรมหลงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรททิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ บริเวณลานชั้น ๑ อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดปัตตานี

วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 นายณัฐวุฒิ ทวีจรรยากุล อัยการจังหวัดปัตตานี ร่วมลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 นายณัฐวุฒิ ทวีจรรยากุล อัยการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายภูมิพัฒน์ เกษมสุข อัยการประจำกอง และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล เนื่องในวันสำคัญของชาติในห้วงเดือนธันวคม 2565

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 นายณัฐวุฒิ ทวีจรรยากุล อัยการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายจีรพงศ์ เพชรจรัส อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 นายณัฐวุฒิ ทวีจรรยากุล อัยการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายจีรพงศ์ เพชรจรัส อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ วัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

วันที่ 13 ตุลาคม 2565 นายณัฐวุฒิ ทวีจรรยากุล อัยการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายภาณุพันธ์ โอปอ เปรมมานะดี อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดปัตตานี และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมน้อยรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 โดยร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เวลา 07.00 น. ณ วัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี และร่วมพิธีวางพวงมาลา เวลา 17.00 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

วันที่ 28 กันยายน 2565 สำนักงานอัยการจังหวัดปัตตานีจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai national Flag Day) ประจำปี 2565 โดยให้ข้าราชการร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลง เวลา 08.00 นาฬิกา ณ บริเวณหน้าเสาธงอาคารสำนักงาน โดยมี นายไพโรจน์ พนังนิตินันท์ อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 4 ภาค 9 เป็นประธานในพิธี และอัยการจังหวัดปัตตานี อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดปัตตานี และข้าราชการฝ่ายอัยการ รวมทั้งบุคลากรของสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายอาญา 4 ภาค 9 สำนักงานอัยการจังหวัดปัตตานี สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

วันที่ 21 สิงหาคม 2565 นายณัฐวุฒิ ทวีจรรยากุล อัยการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายจีรพงศ์ เพชรจรัส อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดปัตตานี ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีการหมุนวงล้อออกรางวัลสลากกาชาด ประจำปี 2565 ณ บริเวณสนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

วันที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายณัฐวุฒิ ทวีจรรยากุล อัยการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายกิตติศักดิ์ รุ่งเรือง อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดปัตตานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการมหกรรมต้อนรับปีฮิจญ์เราะฮฺ 1440 ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๓๐ นาฬิกา นายณัฐวุฒิ ทวีจรรยากุล อัยการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายประทักษ์พงศ์ ลิ้มสกุล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และคณะ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกัยรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษษ ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ลานศิลปวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายณัฐวุฒิ ทวีจรรยากุล อัยการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายชัยชาญ ยมจินดา อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และคณะ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี ตำบลอาเนาะรู อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายณัฐวุฒิ ทวีจรรยากุล อัยการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายภาณุพันธ์ โอปอ เปรมมานะดี อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และคณะ ร่วมพิธีทางศาสนา ถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอดมือง จังหวัดปัตตานี

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายณัฐวุฒิ ทวีจรรยากุล อัยการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายภาณุพันธ์ โอปอ เปรมมานะดี อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และคณะ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ลานศิลปวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายณัฐวุฒิ ทวีจรรยากุล อัยการจังหวัดปัตตานี ได้มอบหมายให้ข้าราชการอัยการ และข้าราชการธุรการ สำนักงานอัยการจังหวัดปัตตานี ร่วมกิจกรรม “วันรพีประจำปี 2565” พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ หรือพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ณ บริเวณอาคารศาลจังหวัดปัตตานี

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 11.15 น. นายณัฐวุฒิ ทวีจรรยากุล อัยการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยข้าราชการอัยการ สำนักงานอัยการจังหวัดปัตตานี และผู้แทนอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดปัตตานี ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย ณ ห้องแสดงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา

วัันที่ 1 สิงหาคม 2565 สำนักงานอัยการจังหวัดปัตตานี ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 และกิจกรรมจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยอัยการจังหวัดปัตตานี ได้มอบหมายให้ นายกิตติศักดิ์ รุ่งเรือง อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และบุคลากรสำนักงานอัยการจังหวัดปัตตานี ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กจังหวัดปัตตานี

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายณัฐวุฒิ ทวีจรรยากุล อัยการจังหวัดปัตตานี ได้มอบหมายให้ นางสาวภาณิน อภิรักษ์สันติกุล รองอัยการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานอัยการจังหวัดปัตตานีร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ คลองตุยง บริเวณหลังโรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ) อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 นายณัฐวุฒิ ทวีจรรยากุล อัยการจังหวัดปัตตานี ได้มอบหมายให้ข้าราชการอัยการ ข้าราชการธุรการและบุคลากรสำนักงานอัยการจังหวัดปัตตานี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ ลานศิลปวัฒนธรรม อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ดังนี้
1.เวลา 06.00 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
2.เวลา 07.30 น. ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
3.เวลา 17.30 น. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและการวางพานพุ่ม และ
4.เวลา 19.19 น. ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงค

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 สำนักงานอัยการจังหวัดปัตตานีจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ บริเวณโถงชั้น 2 อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดปัตตานี โดยมี นายไพโรจน์ พนังนิตินันท์ อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 4 ภาค 9 เป็นประธานในพิธี และอัยการจังหวัดปัตตานี อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดปัตตานี ผู้แทนอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี และข้าราชการฝ่ายอัยการ รวมทั้งบุคลากรของสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายอาญา 4 ภาค 9 สำนักงานอัยการจังหวัดปัตตานี สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 นายณัฐวุฒิ ทวีจรรยากุล อัยการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายชัยชาญ ยมจินดา อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 90 พรรษา ฯ วัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 นายณัฐวุฒิ ทวีจรรยากุล อัยการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายศุภณัฐฐ์ โสตถิพันธุ์ อัยการจังหวัดผู้ช่วย ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์สมโภชพระมหาธาตุเจดีย์สำคัญประจำจังหวัด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ วัดหลักเมือง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

วันพุธ ที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.15 น. นายณัฐวุฒิ ทวีจรรยากุล อัยการจังหวัดปัตตานี พร้อมคณะ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทร?ัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา

วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 นายณัฐวุฒิ ทวีจรรยากุล อัยการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นายภาณุพันธ์ โอปอ เปรมมานะดี อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมคณะ ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันอาสฬหบูชา และวันเข้าพรรษา) ประจำปี 2565 ในวันพุธ ที่ 13 กรกฎาคม 2565 ณ วัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 นายณัฐวุฒิ  ทวีจรรยากุล อัยการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายประทักษพงศ์  ลิ้มสกุล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดปัตตานี พร้อมคณะ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2565 เพื่อส่งเสริมให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกันทำความดีถวายพระกุศล แสดงออกถึงความจงรักต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ นำหลักธรรมคำสอนทางศาสนามาใช้ในการดำรงชีวิต สืบสานวัฒนธรรมประเพณี                        อันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันหลักของชาติและเสริมสร้างความรักความสามัคคีของประชาชนในชาติให้มั่นคง  ณ วัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สำนักงานอัยการจังหวัดปัตตานีจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายณัฐวุฒิ ทวีจรรยากุล อัยการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายจีรพงศ์ เพชรจรัส อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และคณะ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัด เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ วัดมุจลินทวาปีวิหาร พระอารามหลวง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.15 น. นายณัฐวุฒิ ทวีจรรยากุล อัยการจังหวัดปัตตานี นายสมโชค ศรีคงแก้ว อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดปัตตานี และคณะ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย

วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๕ นายณัฐวุฒิ ทวีจรรยากุล อัยการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายภาณุพันธ์ โอปอ เปรมานะดี อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ปัตตานี วิถีใหม่ ๒๕๖๕ PATTANI NEW NORMAL SONGKRAN FESTIVAL 2022 วันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันครอบครัว ปี ๒๕๖๕ วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๕ และร่วมทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระพุทธรูป ณ ลานศิลปะวัฒนธรรม ถนนสายบุรี ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

เกี่ยวกับสำนักงาน

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร

ติดต่อหน่วยงาน