ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ตรวจการอัยการลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติราชการสำนักงานอัยการในพื้นที่จังหวัดตรัง

 • วันที่ 25-26 มกราคม 2567 ท่านวัฒนา สวัสดิ์ทอง ผู้ตรวจการอัยการ พร้อมคณะ ได้เข้าตรวจราชการสำนักงานอัยการทุกสำนักงานในจังหวัดตรัง ได้แก่ สำนักงานอัยการจังหวัดตรัง สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงตรัง สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดตรัง ประจำปี พ.ศ.2567 (การตรวจราชการครั้งที่ 1/2567 ช่วงที่ 1)

สอจ.ตรัง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

 • ท่านสุเจนทร์ สินไชย (อัยการจังหวัดตรัง) มอบหมายให้ท่านธวัชชัย อินสะโร (อจ.ประจำ สนง.อสส) พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในวันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนบ้านแหลม หมู่ที่ 3 ตำบลวังวน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

สอจ.ตรัง เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

 • วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 07.00 น. ท่านสุเจนทร์ สินไชย อัยการจังหวัดตรัง มอบหมายให้ นายปริณัฐ สมนึก อัยการจังหวัดผู้ช่วย พร้อมข้าราชการธุรการ เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี ณ วัดนิโครธาราม (วัดกุฎิใน) ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

สอจ.ตรัง เข้าร่วมพิธีเนื่องในวัน “พระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566”

 • วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 น. ท่านสุเจนทร์ สินไชย อัยการจังหวัดตรัง มอบหมายให้ ท่านธวัชชัย อินสะโร อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด (ผู้กลั่นกรองงาน) เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ หอประชุมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

สอจ.ตรัง เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องใน “วันปิยมหาราช

 • วันที่ 23 ตุลาคม 2566 ท่านสุเจนทร์ สินไชย อัยการจังหวัดตรัง มอบหมายให้ ท่านสิทธิโชค เอียดทวี รองอัยการจังหวัด เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช” ประจำปี 2566 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง

การแถลงนโยบายอัยการสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

 • วันพฤหัสดีที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. ท่านสุเจนทร์ สินไชย อัยการจังหวัดตรัง พร้อมด้วย ข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้าราชการธุรการ และบุคลากรที่ปฏิบัติงานในอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดตรัง ร่วมรับฟัง รับชมถ่ายทอดสด “การแถลงนโยบายในการบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ และการดำเนินการต่างๆ ของอัยการสูงสุด” ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานอัยการจังหวัดตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

สอจ.ตรัง เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องใน “วันนวมินทรมหาราช

 • วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 07.30 น. ท่านสุเจนทร์ สินไชย อัยการจังหวัดตรัง พร้อมคณะ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร
  ถวายพระราชกุศล เนื่องใน “วันนวมินทรมหาราช”

และ ในเวลา 08.30 น. ร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบตร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมโรงเรียนวิเชียรมาตุ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

สอจ.ตรัง จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

 • วันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. ท่านสุเจนทร์ สินไชย อัยการจังหวัดตรัง พร้อมคณะ จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2566 ณ บริเวณหน้าเสาธง อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

สอจ.ตรัง จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

 • วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ท่านสุเจนทร์ สินไชย อัยการจังหวัด​ตรัง​ พร้อมคณะ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานอัยการจังหวัดตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

สอจ.ตรัง จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส​วันเฉลิมพระชนมพรรษา​สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา​ พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี​ (3 มิถุนายน​ 2566)

 • วันที่ 2 มิถุนายน 2566 ท่านสุเจนทร์ สินไชย อัยการจังหวัด​ตรัง​ พร้อมคณะ​​ จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส​วันเฉลิมพระชนมพรรษา​สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา​ พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี​ (3 มิถุนายน​ 2566) ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานอัยการจังหวัดตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

สอจ.ตรัง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันศาลยุติธรรม ประจำปี 2566

 • วันที่ 21 เมษายน 2566 ท่านสุเจนทร์ สินไชย อัยการจังหวัดตรัง ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในวันศาลยุติธรรม ประจำปี 2566 (ศาลยุติธรรมครบรอบ 141 ปี) ณ บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

สอจ.ตรัง จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์

 • วันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 สำนักงานอัยการจังหวัดตรัง ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ จัดกิจกรรม สรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรท่านอัยการจังหวัด และผู้กลั่นกรองทั้ง 5 ท่าน ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานอัยการจังหวัดตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

สอจ.ตรัง ร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา

 • วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ท่านสงวนศรี ทองแก้ว อัยการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพีธีเวียนเที่ยน เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดกะพังสุรินทร์ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง

ไหว้สักการะศาลพระพรหมและศาลตายาย

 • วันที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น. ท่านสงวนศรี ทองแก้ว อัยการจังหวัดตรังและอัยการจังหวัดคดีศาลแขวงตรัง นำบุคลากรสำนักงานอัยการจังหวัดตรัง สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงตรัง สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง และสำนักงานอัยการคดีคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดตรัง ร่วมกันไหว้สักการะพระพรหมและศาลตายายประจำสำนักงานอัยการจังหวัดตรัง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่่บุคลากรในสำนักงาน

เกี่ยวกับสำนักงาน

ประวัติความเป็นมา สำนักงานอัยการจังหวัดตรัง

เดิมสำนักงานอัยการจังหวัดตรังปฏิบัติราชการในอาคารศาลากลางจังหวัดตรัง (หลังเก่า)ตลอดมา             
     จนกระทั่งในปี พ.ศ.๒๕๕๐ นายก้องเกียรติ เกราะแก้ว อัยการจังหวัดตรัง ในสมัยนั้น ได้ของบประมาณก่อสร้าง สำนักงานอัยการสูงสุดหนึ่งร้อยสามสิบล้านแปดหมื่นเจ็ดพันบาท เป็นอาคารสำนักงานพร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ได้ดำเนินการจัดส่งแบบแปลนการวางผังบริเวณก่อสร้าง และงบประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดตรังและบ้านพักอาศัย ซึ่งได้เริ่มทำการก่อสร้างบนเนื้อที่ ๒ ไร่ ๒ งาน ๘๘ง๔ ตารางวา เดิมเป็นพื้นที่บริเวณบ้านพักอัยการหลังเก่า ซึ่งได้ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ ตามโฉนดเลขที่ ๒๙๒๘ เลขที่ดิน ๙๙ หน้าสำรวจ ๒๐๒๖ ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง            

การก่อสร้างผูกพันในระหว่างปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๕ ในช่วงระยะเวลาการก่อสร้างดังกล่าวมี

นายก้องเกียรติ  เกราะแก้ว๒๕๕๐
นายอภิชาติ ต่อดำรงค์๒๕๕๑
นายสุนทร  แสงคุณะคุปต์๒๕๕๒
นายวรรณโน อยู่ด้วง๒๕๕๔
นายณัฐพงษ์ พุฒแก้ว๒๕๕๕
ดำรง ตำแหน่ง   อัยการจังหวัดตรังในสมัยที่มีการก่อสร้าง

     ได้ดำเนินการแล้วเสร็จและทำการตรวจรับอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดตรัง เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ใช้งบประมาณการก่อสร้างตามสัญญา จำนวน หนึ่งร้อยสิบหกล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาท รายละเอียดโครงการก่อสร้างมีดังนี้ ๑. อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดตรังในพื้นที่มีอาคารสำนักงาน คสล.สูง ๖ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๔๖๙๓ ตารางเมตร  ๒. อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการอัยการขนาด ๑๖ หน่วย หนึ่งหลัง ๓. บ้านพักอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวแบบไทยเป็นสุขหนึ่งหลัง

หน่วยงานที่อยู่ในอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดตรัง มีดังนี้
๑.สำนักงานอัยการจังหวัดตรัง
๒.สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดตรัง
๓.สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง
๔.สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงตรัง

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด มีดังนี้

          (มาตรา ๒๓) สำนักงานอัยการสูงสุด นอกจากมีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการและงานวิชากร เพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้แก่พนักงานอัยการแล้ว ให้มีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้           
          (๑) ให้ความช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินการทางกฎหมายรวมตลอดทั้งในการคุ้มครองป้องกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน 
          (๒) ให้คำปรึกษา และตรวจร่างสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายให้แก่รัฐบาล และหน่วยงานของรัฐ 
          (๓) ให้คำปรึกษา และตรวจร่างสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายให้แก่นิติบุคคล ซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐแต่ได้มีพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น ทั้งนี้ ตามที่เห็นสมควร
          (๔) ดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่ง หรือคดีปกครองแทนรัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งพนักงานอัยการได้รับดำเนินคดีให้ 
          (๕) ดำเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีร้องขอ เว้นแต่การดำเนินการนั้นจะขัดต่องานในหน้าที่ หรืออาจทำให้ขัดต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการ
          (๖) ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาข้ารการฝ่ายอัยการ
          (๗) ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในการอำนวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน
          (๘) ติดต่อและประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ในอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุด
          (๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการ หรือสำนักงานอัยการสูงสุด 
          ในการตรวจร่างสัญญาตาม (๒) และ (๓) ให้สำนักงานอัยการสูงสุดมีหน้าที่รักษาประโยชน์ของรัฐ ในการนี้สำนักงานอัยการสูงสุดมีหน้าที่รายงานรัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐตาม (๒) หรือนิติบุคคลตาม (๓)
          ที่เป็นคู่สัญญาให้ทราบถึงข้อที่ควรปรับปรุงหรือแก้ไขให้สมบูรณ์ ข้อเสียเปรียบหรือข้อที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ


อำนาจหน้าที่ของอัยการสูงสุด มีดังนี้

          (มาตรา ๒๗)  ให้อัยการสูงสุดมีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
          (๑) กำหนดนโยบายและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด ให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตามเป้าหมาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด
          (๒) ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการ ปฏิบัติราชการ และบริหารงานบุคคลของสำนักงานอัยการสูงสุด ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน และประเพณีปฏิบัติของราชการ
          (๓) บริหารจัดการงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน และการพัสุดของสำนักงานอัยการสูงสุด 
          ในการปฏิบัติราชการตามวรรคหนึ่ง อัยการสูงสุดอาจมอบอำนาจให้รองอัยการสูงสุด หรือข้าราชการฝ่ายอัยการผู้หนึ่งผู้ใดปฏิบัติหน้าที่แทนได้
          ให้อัยการสูงสุดโอยความเห็นชอบของ ก.อ. มีอำนาจออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน และการพัสดุของสำนักงานอัยการสูงสุด 

อำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ มีดังนี้

          มาตรา ๑๔ พนักงานอัยการมีอำจานและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
          (๑) อำนาจและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ
          (๒) ในคดีอาญา มีอำนาจและหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ ตามกฎหมายอื่นซึ่งบัญญัติว่าเป็นอำนาจและหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการ
          (๓) ในคดีแพ่ง หรือคดีปกครอง มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินคดีแทนรัฐบาล หน่วยงานของรัฐที่เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ราชการส่วนกลาง หรือราชการส่วนภูมิภาคในศาล
                หรือในกระบวนการทางอนุญาโตตุลากรทั้งปวง กับมีอำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายอื่นซึ่งบัญญัติว่าเป็นอำนาจและหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการ
          (๔) ในคดีแพ่ง คดีปกครอง หรือคดีอาญา ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐถูกฟ้องในเรื่องการที่ได้กระทำไปตามหน้าที่ก็ดี หรือในคดีแพ่งหรือคดีอาญาที่ราษฎรผู้หนี่งผู้ใดถูกฟ้องในเรื่องการ
                ที่ได้กระทำตามคำสั่งของเจ้าที่ของรัฐซึ่งได้สั่งการโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเข้าร่วมหรือช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งกระทำการในหน้าที่ราชการก็ดี เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการจะรับแก้ต่างให้ก็ได้
          (๕) ในคดีแพ่ง คดีปกครอง หรือกรณีมีข้อพิพาทที่ต้องดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการ ที่หน่วยงานของรัฐซึ่งมิได้กล่าวใน (๓) หรือนิติบุคคลซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐ แต่ได้มีพระราชบัญญัติด้วยกันเอง เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการจะรับว่าต่างหรือแก้ต่างให้ก็ได้
          (๖) ในคดีที่ราษฎรฟ้องเองไม่ได้โดยกฎหมายห้าม เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการมีอำนาจเป็นโจทก์ได้
          (๗) ดำเนินการตามที่เห็นสมควรเกี่ยวกับการบังคับคดีอาญาเฉพาะในส่วนของการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับตามคำพิพากษาก ในการนี้มิให้เรียกค่าฤชาธรรมเนียมจากพนักงานอัยการ
          (๘) ในกรณีที่มีการผิดสัญญาประกันจำเลย หรือประกันรับสิ่งของไปดูแลรักษา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินคดีในการบังคับให้เป็นไปตามสัญญานั้น ในการนี้มิให้เรียกค่าฤชาธรรมเนียมจากพนักงานอัยการ
          (๙) อำนาจและหน้าที่ตาม ก.อ. ประกาศกำหนดหรือเห็นชอบเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรี
          (๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการ
          (๑๑) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด ตามที่ได้รับมอบหมายจากอัยการสูงสุด
          ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการตามมาตรา ๑๔ (๓) (๔) และ (๕) พนักงานอัยการจะออกคำสั่งเรียกบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำก็ได้ แต่จะเรียกคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งมาให้ถ้อยคำ โดยคู่ความฝ่ายนั้นไม่ยินยอมไม่ได้ 
          พนักงานอัยการตำแหน่งใดมีอำนาจดำเนินการตามวรรคหนึ่งได้เพียงใดให้เป็นไปตามระเบียบที่สำนักงานอัยการสูงสุด กำหนดโดยความเห็นชอบของ ก.อ.

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร

บุคลากร

ข้าราชการอัยการ สำนักงานอัยการจังหวัดตรัง

นายสุเจนทร์ สินไชย
อัยการจังหวัดตรัง

นายชัยโรจน์ ศรีภักดี
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด

นายประสาน บุญเนื่อง
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด

นายณรงค์ นุ้ยฉิม
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด

นายธีรวุฒิ พราหมหันต์
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด

นายธวัชชัย อินสะโร
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด

นายสิทธิโชค เอียดทวี
รองอัยการจังหวัด

นางวิมลศิริ ปรังพันธ์
รองอัยการจังหวัด

นางสาวจุฑามาศ พฤฒิวิญญู
รองอัยการจังหวัด

นายอธิษฐ์ พิชัยรัตน์
รองอัยการจังหวัด

นางสาวมัลลิกา บัวโชติ
อัยการจังหวัดผู้ช่วย

นายปริณัฐ สมนึก
อัยการจังหวัดผู้ช่วย

นางสาวนัดดา เลี้ยงจรูญรัตน์
อัยการจังหวัดผู้ช่วย

นางสาวสานิตตรี ยี่ฉุ้น
อัยการจังหวัดผู้ช่วย

นางสาวอัยลิศา เสนะกูล
อัยการจังหวัดผู้ช่วย

นางสาวนันทัชภรณ์ เทพสุวรรณ์
อัยการจังหวัดผู้ช่วย

นายอธิวัฒน์ ภักดี
อัยการจังหวัดผู้ช่วย

นายนิติธร จินดาพล
อัยการจังหวัดผู้ช่วย

นายภัทรธรณ์ ชูทอง
อัยการจังหวัดผู้ช่วย

ข้าราชการธุรการ สำนักงานอัยการจังหวัดตรัง

นางสาวนราวดี โยมเมือง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานอัยการจังหวัดตรัง

นายอภิชัย นวลเปียน
นิติกรชำนาญการพิเศษ

นายสุพัฒน์ จิตรา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวสุรัสวดี ศรีนวลขาว
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวสุชารตี ทองมีขวัญ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางปิยมาศ โสภณรัตน์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวพรสวรรค์ เรืองอิน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวอรนุช โอทอง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวนาตยา คุมรักษา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายยยุตตเมธ บุญเมือง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายบัญชา บุญทะโชติ
นิติกรชำนาญการ

นายศักสยาม ชัยด้วง
นิติกรชำนาญการ

นางสาวเสาวณีย์ ชั่งนะ
นิติกรปฎิบัติการ

นายชัยวัฒน์ ยูเด็น
นิติกรปฎิบัติการ

นางสาวพรทิพย์ จินดามณี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวศิวพร เเคนยุกต์
นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวนันทิภา หลังเถาะ
นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวเสาวลักษณ์ ณ พัทลุง
นักวิชาการพัสดุปฎิบัติการ

นางสาวจุฑามาศ จันทรวิบูลย์
นักวิชาการพัสดุปฎิบัติการ

นางสมศรี คำธร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวอมรรัตน์ พรายพรรณ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางเกษนิกาว์ สีคงแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายธีระภพ ช่องประเสริฐ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายเอกพิชัย หนูจันทร์แก้ว
นิติกร

นายนันทวุฒิ สุขขะ
พนักงานขับรถยนต์

นายฟูเกียรติ รามสวัสดิ์
พนักงานขับรถยนต์

นายสนธยา ยังช่วย
คนสวน

นางวันดี สามารถ
พนักงานรักษาความสะอาด

นางวรรณวดี รอดจันทร์
พนักงานรักษาความสะอาด

นางสาวปราณี ทองรุ่ง
พนักงานรักษาความสะอาด

ทำเนียบอัยการจังหวัดตรัง

ปี พ.ศ.

ชื่อ

นามสกุล

2523 – 2524

นายจรัส

นาเลื่อน

2524 – 2525

นายไสว

วัฒนเมธียานนท์

2525 – 2526

นายรณยุทธ์

ศรียิ่งยง

2526 – 2528

นายสมบูรณ์

จันทพันธ์

2528 – 2529

นายจิระ

พรรณราย

2529 – 2530

นายสมชาย

ชัยเดชสุริยะ

2531 – 2533

นายสงบ

มานะพิทักษ์

2535 – 2536

นายภักดี

พิทักษ์นราธรรม 

2537 – 2539

นายทวีศักดิ์

วิเศษ

2540 – 2542

นายสมปอง

ธานีรัตน์

2543 – 2544

นายนิวิษฐ์

ประสิทธิวิเศษ

2544 – 2545

นายไพบูลย์

ถาวรวิจิตร

2545 – 2546

นายอิทธิพล

เพิ่มศรี

2546 – 2547

นายอายุธ

สมานเดชา

2547 – 2548

นายสำราญ

รัชตเศรษฐ์

2548 – 2549

นายโสภณ

ทิพย์บำรุง

2549 – 2550

ร.ต.ต.ปราโมทย์

เจียมสกุล

2550 – 2551

นายก้องเกียรติ

เกราะแก้ว

2551 – 2552

นายอภิชาติ

ต่อดำรงค์

2552 – 2554

นายสุนทร

แสงคุณะคุปต์

2554 – 2555

นายวรรณโณ

อยู่ด้วง

2555 – 2557

นายณัฐพงษ์

พุฒแก้ว

2557 – 2558

นายสถิต

เพ็ชร์ชระ

2558 – 2560

นายทินพันธุ์

พรหมเกื้อ ณ พัทลุง

2560 – 2561

นายบุญเลิศ

ฮายุกต์

2561 – 1 เม.ย.62

นายมนัสชัย

ฉิมมี

1 เม.ย. 62 – 31 มี.ค.63

นายภูษิต

ตีระวนิชพงศ์

1 เม.ย.62 – 31 มี.ค.64

นางสาวสงวนศรี

ทองแก้ว

1 เม.ย. 64 – 31 มี.ค.65

นายเพิ่มศักดิ์

บำรุง

1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66

นายสุวิชัย

แก้วชูทอง

1 เม.ย.66 – ปัจจุบัน

นายสุเจนทร์

สินไชย

เอกสารเผยแพร่

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการจังหวัดตรัง
19/2 ถนนวิเศษกุล  ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ 075-571630 โทรสาร 075-211233
Email : trang@ago.go.th
Facebook : https://www.facebook.com/Trangago2019/