ภาพกิจกรรม

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2567 เวลาประมาณ 07.30 น. นางสาวอัจฉรา ศรีฉ่ำ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี และคณะข้าราชการฝ่ายอัยการของสำนักงานอัยจังหวัดนนทบุรี ได้ร่วมงานทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตน์ราชกัญญา ณ บริเวณริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566 เวลาประมาณ 07.30 น. นางอรทัย ลิ้มธนาคม อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการภาค 6 ช่วยราชการสำนักงานอัยการภาค 1 รักษาการในตำแหน่ง อัยการจังหวัดนนทบุรี และคณะข้าราชการฝ่ายอัยการของสำนักงานอัยจังหวัดนนทบุรี ได้ร่วมงานรัฐพิธี วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2566 จังหวัดนนทบุรี ณ บริเวณวัดบางอ้อยช้าง ตำบาลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2566 เวลาประมาณ 13.30 น. นางสาวอัจฉรา ศรีฉ่ำ อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี และคณะข้าราชการฝ่ายอัยการของสำนักงานอัยจังหวัดนนทบุรี ได้ร่วมพิธีวางพานประดับพุ่มถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว อุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลาประมาณ 13.30 น. นางอรทัย ลิ้มธนาคม อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการภาค 6 ช่วยราชการสำนักงานอัยการภาค 1 รักษาการในตำแหน่ง อัยการจังหวัดนนทบุรี และคณะข้าราชการฝ่ายอัยการของสำนักงานอัยจังหวัดนนทบุรี ได้ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดบัวขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลาประมาณ 06.45 นางอรทัย ลิ้มธนาคม อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการภาค 6 ช่วยราชการสำนักงานอัยการภาค 1 รักษาการในตำแหน่ง อัยการจังหวัดนนทบุรี และคณะข้าราชการฝ่ายอัยการของสำนักงานอัยจังหวัดนนทบุรี ได้ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลาประมาณ 07.30 นางอรทัย ลิ้มธนาคม อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการภาค 6 ช่วยราชการสำนักงานอัยการภาค 1 รักษาการในตำแหน่ง อัยการจังหวัดนนทบุรี และคณะข้าราชการฝ่ายอัยการของสำนักงานอัยจังหวัดนนทบุรี ได้ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566 ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลนครนนทบุรี ชั้น 5 (สามแยกสนามบินน้ำ) อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้สำนักงานอัยการสูงสุด นำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดชลประทานรังสฤษฏ์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยนายอำนาจ เจตน์เจริญรักษ์ อัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีอันเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน น้อมนำไปถวาย ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยนางอรทัย ลิ้มธนาคม อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการภาค 6 ช่วยราชการสำนักงานอัยการภาค 1 รักษาการในตำแหน่งอัยการจังหวัดนนทบุรี และข้าราชการฝ่ายอัยการของสำนักงานัยการจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมในพิธี

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายอดิศร ไชยคุปต์ รักษาการในตำแหน่งรองอัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีสมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้สำนักงานอัยการสูงสุด นำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2566 โดยนางอรทัย ลิ้มธนาคม อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการภาค 6 ช่วยราชการสำนักงานอัยการภาค 1 รักษาการในตำแหน่งอัยการจังหวัดนนทบุรี และข้าราชการฝ่ายอัยการของสำนักงานัยการจังหวัดนนทบุรี ได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าว และจัดให้มีซุ้มอาหารบริการประชาชนที่เข้ามาร่วมในงานพิธีสมโภชฯอีกด้วย

นางอรทัย ลิ้มธนาคม อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการภาค 6 ช่วยราชการสำนักงานอัยการภาค 1 รักษาการในตำแหน่งอัยการจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เวลา 08.00 น. เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) เมื่อวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 ณ บริเวณหน้าเสาธงสำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลาประมาณ 07.30 นางอรทัย ลิ้มธนาคม อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการภาค 6 ช่วยราชการสำนักงานอัยการภาค 1 รักษาการในตำแหน่ง อัยการจังหวัดนนทบุรี และคณะข้าราชการฝ่ายอัยการของสำนักงานอัยจังหวัดนนทบุรี ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และเวลา 17.30 น. ได้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดนนทบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลาประมาณ 17.30 นางอรทัย ลิ้มธนาคม อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการภาค 6 ช่วยราชการสำนักงานอัยการภาค 1 รักษาการในตำแหน่ง อัยการจังหวัดนนทบุรี และคณะข้าราชการฝ่ายอัยการของสำนักงานอัยจังหวัดนนทบุรี ได้ร่วมพิธีสงฆ์และวางพวงมาลางานวันรพี ประจำปี 2566 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารศาลจังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2566 เวลาประมาณ 07.30 นางอรทัย ลิ้มธนาคม อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการภาค 6 ช่วยราชการสำนักงานอัยการภาค 1 รักษาการในตำแหน่ง อัยการจังหวัดนนทบุรี และคณะข้าราชการฝ่ายอัยการของสำนักงานอัยจังหวัดนนทบุรี ได้ร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันอาสาฬหบูชา) ประจำปี พ.ศ.2566 ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลาประมาณ 17.30 นางอรทัย ลิ้มธนาคม อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการภาค 6 ช่วยราชการสำนักงานอัยการภาค 1 รักษาการในตำแหน่ง อัยการจังหวัดนนทบุรี และคณะข้าราชการฝ่ายอัยการของสำนักงานอัยจังหวัดนนทบุรี ได้ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ – พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดินและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลาประมาณ 09.30 นางอรทัย ลิ้มธนาคม อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการภาค 6 ช่วยราชการสำนักงานอัยการภาค 1 รักษาการในตำแหน่ง อัยการจังหวัดนนทบุรี และคณะข้าราชการฝ่ายอัยการของสำนักงานอัยจังหวัดนนทบุรี ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ณ บริเวณลานวัดราษฎร์ประคองธรรม ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลาประมาณ 08.30 นางอรทัย ลิ้มธนาคม อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการภาค 6 ช่วยราชการสำนักงานอัยการภาค 1 รักษาการในตำแหน่ง อัยการจังหวัดนนทบุรี และคณะข้าราชการฝ่ายอัยการของสำนักงานอัยจังหวัดนนทบุรี ได้ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล 28 กรกฎาคม 2566 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ณ โถงอาคารชั้น 1 สำนักงานอัยหารจังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลาประมาณ 08.30 สำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรีได้ต้อนรับคณะตรวจราชการของอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานภาค 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการดำเนินคดีแพ่งของพนักงานอัยการ พ.ศ.2560 ของสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงนนทบุรี สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และชาวยเหลืองกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสำนักงานอัยหารจังนนทบุรี

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 นายสำเภา ปรัชญาภรณ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรีและคณะข้าราชการฝ่ายอัยการของสำนักงานอัยจังหวัดนนทบุรี ได้เข้าร่วมงานต่อต้านยาเสพติด ณ อุทยานมกุฎรมยสราญ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีการปล่อยแถวระดมกวาดล้างยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2566 พร้อมทั้งสร้างการรับรู้ทุกช่องทางเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติดด้วย

เมื่อวันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00 น. นางอรทัย ลิ้มธนาคม อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการภาค 6 ช่วยราชการสำนักงานอัยการภาค 1 รักษาการในตำแหน่ง อัยการจังหวัดนนทบุรี และคณะข้าราชการฝ่ายอัยการของสำนักงานอัยจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพรสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชนมายุ 8 รอบ ณ พระอุโบสถ วัดบัวขวัญพระอารมหลวง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันเสาร์ ที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. นางอรทัย ลิ้มธนาคม อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการภาค 6 ช่วยราชการสำนักงานอัยการภาค 1 รักษาการในตำแหน่ง อัยการจังหวัดนนทบุรี และคณะข้าราชการฝ่ายอัยการของสำนักงานอัยจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ตำบลไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันเสาร์ ที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 06.30 น. นางอรทัย ลิ้มธนาคม อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการภาค 6 ช่วยราชการสำนักงานอัยการภาค 1 รักษาการในตำแหน่ง อัยการจังหวัดนนทบุรี และคณะข้าราชการฝ่ายอัยการของสำนักงานอัยจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2566 และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 46 รูป ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤษภาคม 2566 นางอรทัย ลิ้มธนาคม อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการภาค 6 ช่วยราชการสำนักงานอัยการภาค 1 รักษาการในตำแหน่ง อัยการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในงานทำบุญสำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี โดยมีคณะสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดบัวขวัญ และคณะอัยการรวมถึงเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดสำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมงานบุญดังกล่าว

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 4 พฤษภาคม 2566 นางอรทัย ลิ้มธนาคม อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค 6 ช่วยราชการสำนักงานอัยการภาค 1 รักษาการในตำแหน่ง อัยการจังหวัดนนทบุรี และคณะข้าราชการฝ่ายอัยการของสำนักงานอัยจังหวัดนนทบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2566 มีการถวายเครื่องราชสักการะ(วางพุมเงิน-พุมทอง) และกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีฯ ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 5 เทศบาลนครนนทบุรี

เมื่อวันเสาร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2566 นางอรทัย ลิ้มธนาคม อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค 6 ช่วยราชการสำนักงานอัยการภาค 1 รักษาการในตำแหน่ง อัยการจังหวัดนนทบุรี และคณะข้าราชการฝ่ายอัยการของสำนักงานอัยจังหวัดนนทบุรี ได้เข้าร่วมการจัดงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 5 เทศบาลนครนนทบุรี

เมื่อวันอังคาร ที่ 11 เมษายน 2566 นางอรทัย ลิ้มธนาคม อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค 6 ช่วยราชการสำนักงานอัยการภาค 1 รักษาการในตำแหน่ง อัยการจังหวัดนนทบุรี และคณะข้าราชการฝ่ายอัยการของสำนักงานอัยจังหวัดนนทบุรี ได้เข้าร่วมโครงการประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 ร่วมพิธีอาราธณาศีล ถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม ใส่บาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 99 รูป และร่วมกันปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ ณ บริเวณริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 6 เมษายน 2566 นายบัณฑิต กองทิพย์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี และข้าราชการฝ่ายอัยการของสำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญห่มผ้าพระประธานในพระอุโบสถ พุทธสถานเชิงท่า – หน้าโบสถ์ ประจำปี 2566 ณ พุทธสถานเชิงท่า – หน้าโบสถ์ ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 6 เมษายน 2566 นางอรทัย ลิ้มธนาคม อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค 6 ช่วยราชการสำนักงานอัยการภาค 1 รักษาการในตำแหน่ง อัยการจังหวัดนนทบุรี และข้าราชการฝ่ายอัยการของสำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี ได้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 6 เมษายน 2566 นายณัฐพล วิลารักษ์ อัยการจังหวัดผู้ช่วย สำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี และข้าราชการฝ่ายอัยการของสำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี ได้เข้าร่วมงานจิตอาสาเนื่องในวันจักรี (วันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี) พิธีถวายเครื่องราชสักการะ ณ บริเวณลานวัดแสงสิริธรรม ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566 นางอรทัย ลิ้มธนาคม อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค 6 ช่วยราชการสำนักงานอัยการภาค 1 รักษาการในตำแหน่ง อัยการจังหวัดนนทบุรี
และคณะข้าราชการอัยการซึ่งย้ายมาปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานอัยจังหวัดนนทบุรี ได้ทำการสัการะบูชาศาลหลักเมืองนนทบุรี  รวมถึงพระพุทธสุทธิธรรมปชานาถ
พระพุทธรูปปางจักรพรรดิ และศาลพระภูมิของอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรีเพื่อความเป็นศิริมงคลในการเข้ารับตำแหน่ง

ในวันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม เวลา 07.15 น. นางสาวจุฑาทิพย์ เย็นยิ่งรอดสำราญ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี นำข้าราชการฝ่ายอัยการในสังกัดสำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี ไปร่วมงานพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าฯ ประจำปี 2566 ณ ลานพระบรมราช่นุเสารีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น. นางสาวกาญจนา ปัญจกิจไบูลย์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี นำข้าราชการฝ่ายอัยการในสังกัดสำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี ไปร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

วันจันทร์ ที่ 6 มีนาคม 2566 เวลา 07.00 น. นางสาวสุภาภรณ์ นิปวณิชย์ อัยการจังหวัดนนทบุรี นำข้าราชการฝ่ายอัยการในสังกัดสำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี ไปร่วมกิจกรรมการจัดงานสัปกาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา) ประจำปี พ.ศ.2566 ณ พระอุโบสถ วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 15 รูป

วันพฤหัสบดี ที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 07.30 น. นางสาวนุชรีย์ ขวัญเมือง อัยการจังหวัดผู้ช่วย สำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี นำข้าราชการฝ่ายอัยการในสังกัดสำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี ไปร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดกู้ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วันอาทิตย์ ที่ 8 มกราคม 2566 เวลา 07.30 น. นางสาวสุภาภรณ์ นิปวณิชย์ อัยการจังหวัดนนทบุรี นำข้าราชการฝ่ายอัยการในสังกัดสำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี ไปร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าสิริวัณณวรี นารนีรัตนราชกัญญา เนื่องในวันคล้ายวันประสูติครบ 3 รอบ ประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตร พิธีเจริญพุทธมนต์ ณ วัดบางไผ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

วันพฤหัสบดี ที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 น. นางสาวสุภาภรณ์ นิปวณิชย์ อัยการจังหวัดนนทบุรี นำข้าราชการฝ่ายอัยการในสังกัดสำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี ไปร่วมลงนามถวายพระพรและถวายแจกันดอกไม้แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและหายจากพระอาการประชวร ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

เวลา 07.30 น. วันพฤหัสบดี ที่ 29 ธันวาคม 2565 นางสาวสุภาภรณ์ นิปวณิชย์ อัยการจังหวัดนนทบุรี นำข้าราชการฝ่ายอัยการในสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีเจริญพุทธมนต์และพิธีปล่อยปลา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดบางอ้อยช้าง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

เวลา 07.30 น. วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 นางสาวสุภาภรณ์ นิปวณิชย์ อัยการจังหวัดนนทบุรี นำข้าราชการฝ่ายอัยการในสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด เข้าร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา และพิธีปล่อยสัตว์น้ำ เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดบางไผ่ (พระอารามหลวง) อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

เวลา 08.00 น. วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 นางสาวสุภาภรณ์ นิปวณิชย์ อัยการจังหวัดนนทบุรี นำข้าราชการฝ่ายอัยการในสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด เข้าร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดบัวขวัญ (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 นางสาวสุภาภรณ์ นิปวณิชย์ อัยการจังหวัดนนทบุรี นำข้าราชการฝ่ายอัยการในสังกัดสำนักงานอัยการอัยการจังหวัดนนทบุรี ตักบาตรทำบุญสำนักงาน โดยกราบนิมนต์ท่านเจ้าอาวาสวัดอ่วมอ่องประชานฤมิต อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี  ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี

เวลา 09.30 น. วันที่ 5 ธันวาคม 2565 นางสาวสุภาภรณ์ นิปวณิชย์ อัยการจังหวัดนนทบุรี นำข้าราชการฝ่ายอัยการในสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติและถนนเทศบาล 9 เทศบาลเมืองบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 07.00 น. นางสาวจุฑาทิพย์ เย็นยิ่งรอดสำราญ อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี พร้อมนางสาวจันดา สำนึกศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ และข้าราชการธุรการของสำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 เทศบาลนครนนทบุรี(อาคารใหม่) อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 07.30 น. – 12.00 น. นายชัชพล ชั้นประดับ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอััยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการธุรการในสำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ อุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เวลา 08.00 น. วันที่ 23 ตุลาคม 2565 นางสาวสุภาภรณ์ นิปวณิชย์ อัยการจังหวัดนนทบุรี นำข้าราชการฝ่ายอัยการในสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด เข้าร่วมกิจกรรมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเก้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราชและวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระผู้ทรงมีคุณูปการต่อปวงชนชาวไทย ณ สำนักงาน ป.ช.ช. ถนนนนทบุรี(สนามบินน้ำ) อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 13 ตุลาคม 2565 นางสาวสุภาภรณ์ นิปวณิชย์ อัยการจังหวัดนนทบุรี นำข้าราชการฝ่ายอัยการในสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในเวลา 06.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระสงฆ์ จำนวน 49 รูป และเวลา 17.00 น. พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะน้อมรำลึกจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

นางสาวสุภาภรณ์ นิปวณิชย์ อัยการจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เวลา 08.00 น. เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) เมื่อวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 ณ บริเวณหน้าเสาธงสำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 นางสาวสุภาภรณ์ นิปวณิชย์ อัยการจังหวัดนนทบุรี นำข้าราชการฝ่ายอัยการในสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เวลา 08.30 น.ณ วัดปราสาท ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 นางสาวสุภาภรณ์ นิปวณิชย์ อัยการจังหวัดนนทบุรี นำข้าราชการฝ่ายอัยการในสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันศุกร์ ที่ 12 สิงหาคม 2565 ณ ลานพรบรมราชาสาวรีย์รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดนนทบุรี เวลา 07.00 น. งานพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และในเวลา 16.45 น. เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (วางพานพุ่ม) และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 เทศบาลนครนนทบุรี

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ณ สนามกีฬาฟุตบอล สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) (สนามบินน้ำ) จังหวัดนนทบุรี เวลา 17.00 น. ได้มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร ของสำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี สถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยนายสิงห์ชัย ทนินซ้อน อัยการสูงสุดเป็นประธานในพิธีเปิด แต่ละทีมนำโดย นางสาวสุภาภรณ์ นิปวณิชย์ อัยการจังหวัดนนทบุรี พ.ต.ต.ไพศาล วงศ์วัชรมงคล ผบก.ภ.จว.นนทบุรี นายธนา ธรรมวิหาร ที่ปรึกษากรรมการ ป.ป.ช. และนายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี และข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม

ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.00 น. นางสาวสุภาภรณ์ นิปวณิชย์ อัยการจังหวัดนนทบุรี นำข้าราชการฝ่ายอัยการในสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด เข้าร่วมร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเจริญพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 หลังจากนั้น ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดนนทบุรี และในเวลา 17.00 น. ได้เข้าร่วมถวายเครื่องราชสักการะ และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 เทศบาลนครนนทบุรี

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 นางสาวสุภาภรณ์ นิปวณิชย์ อัยการจังหวัดนนทบุรี นำคณะผู้บริหารและข้าราชการฝ่ายอัยการในสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด ถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่น และลงนามถวายพระพร ณ อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เพื่อให้ข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลกรของสำนักงานอัยการสูงสุดปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 นางสาวสุภาภรณ์ นิปวณิชย์ อัยการจังหวัดนนทบุรี นำข้าราชการฝ่ายอัยการในสังกัดสำนักงานอัยการอัยการจังหวัดนนทบุรี ตักบาตรทำบุญสำนักงาน โดยกราบนิมนต์ท่านเจ้าอาวาสวัดอ่วมอ่องประชานฤมิต อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี  ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี และท่านอัยการจังหวัดได้เลี้ยงอาหารกลางวันเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนต่อไป

สำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี นำโดยนางสาวสุภาภรณ์ นิปวณิชย์ อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค 1 รักษาการในตำแหน่ง และอัยการจังหวัดนนทบุรี ได้จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสอบสวน เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคาร 1 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี เพื่อให้ความรู้ด้านกฎหมายเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการสอบสวนแก่ข้าราชการตำรวจในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี และได้รับความร่วมมือรวมถึงการสนับสนุนโครงการดังกล่าวเป็นอย่างดี

นางสาวสุภาภรณ์ นิปวณิชย์ อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค 1 รักษาการในตำแหน่ง อัยการจังหวัดนนทบุรี และข้าราชการธุรการสำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชการลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดนนทบุรีและเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2565

วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 เวลา 07.30 น. ที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดนนทบุรี นางสาวสุภาภรณ์ นิปวณิชย์ อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค 1 รักษาการในตำแหน่ง อัยการจังหวัดนนทบุรี นำข้าราชการธุรการสำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี ประกอบพิธีถวายราชสดุดี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 นางสาวสุภาภรณ์ นิปวณิชย์ อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค 1 รักษาการในตำแหน่ง อัยการจังหวัดนนทบุรี
และคณะข้าราชการอัยการซึ่งย้ายมาปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานอัยจังหวัดนนทบุรี ได้ทำการสัการะบูชาศาลหลักเมืองนนทบุรี  รวมถึงพระพุทธสุทธิธรรมปชานาถ
พระพุทธรูปปางจักรพรรดิ และศาลพระภูมิของอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรีเพื่อความเป็นศิริมงคลในการเข้ารับตำแหน่ง


ทำบุญสำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 นายสืบพงศ์  โอภาพงศ์พันธ์ อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการภาค 1 รักษาการในตำแหน่ง อัยการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในงานทำบุญสำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี โดยมีคณะสงฆ์จำนวน 10 รูป และคณะอัยการรวมถึงเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดสำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมงานบุญดังกล่าว

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำชาติ พ.ศ. 2564

นายสืบพงศ์  โอภาพงศ์พันธ์ อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการภาค 1 รักษาการในตำแหน่ง อัยการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในกิจกรรมเนื่องในวันรักต้นไม้แห่งชาติ
ประจำปี พ.ศ.2564 ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันพุธ ที่ 26 พฤษภาคม 2564 และทางสำนักอัยการจังหวัดนนทบุรีได้จัดให้มีกิจกรรมการปลูกต้นไม้ เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป
ณ บริเวณ อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี ซึ่งได้รับความร่วมมือจากข้าราชการฝ่ายอัยการในสังกัดสำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างดี
ซึ่งภายในงานมีการปลูกต้นไม้  คือ ต้นธรณีสาร และต้นพุดน้ำบุศย์  โดยวันรักต้นไม้ จะตรงกับวันวิสาขบูชาของทุกปี เป็นวันสำคัญที่ประชาชนทุกคน
จะได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่ออนุรักษ์และเพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้ อันเป็นประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ อีกทางหนึ่งด้วย


พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. ที่บริเวณห้องโถง ชั้น 1 สำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี

นายสืบพงศ์  โอภาพงศ์พันธ์ อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการภาค 1 รักษาการในตำแหน่ง อัยการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ครบรอบ 5 ปี 13 ตุลาคม 2564 พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการในสังกัดสำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี
มีการกล่าวคำน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรต่างน้อมจิตตั้งมั่น เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

” ตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี แห่งรัชสมัยพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ปวงพสกนิกรใต้ร่มพระบานมีทั่วราชอาณาจักร ต่างประจักษ์ซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาที่ได้ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกาย และกำลังพระปัญญา ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงพสกนิกร โครงการในพระราชดำริน้อยใหญ่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างอเนกอนันต์แก่ประเทศชาติ  ทั้งได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางให้อาณาประชาราษฎร์ได้ดำเนินชีวิตโดยใช้ความรู้และสติปัญญาเป็นภูมิคุ้มกัน อีกทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์ แก่ประชาชนของประเทศต่างๆที่ได้น้อมนำแนวทางพระราชทานไปปฏิบัติ พระเกียรติคุณ แผ่ไพศาลขจรขจายไปทั่วทิศานุทิศ แสงแห่งดวงประทีปที่ส่องไสวอยู่ทั่วแผ่นดินนี้ เปรียบประดุจดั่งจิตอันบริสุทธิ์ ของปวงพสกนิกรที่ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ปวงข้าพระพุทธเจ้า จักน้อมนำแนวทางพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติหน้าที่และดำรงตน เพื่อสร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป”
          จากนั้น ได้นำผู้เข้าร่วมพิธีพร้อมใจกันยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยตราบกาลนิรันดร์ 


วันธงชาติไทย

 อัยการจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เวลา 08.00 น. เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) เมื่อวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564
ณ บริเวณหน้าเสาธงสำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี


เข้ารับตำแหน่ง

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564  ท่านสืบพงศ์  โอภาพงพันธ์ อัยการจังหวัดนนทบุรี และพนักงานอัยการ ได้กราบคาราวะสิ่งศักดิ์ประจำสำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี ในวาระเข้ารับตำแหน่งใหม่
นายสืบพงศ์  โอภาพงศ์พันธ์ อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการภาค 1 รักษาการในตำแหน่ง อัยการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในกิจกรรมเนื่องในวันรักต้นไม้แห่งชาติ
ประจำปี พ.ศ.2564 ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันพุธ ที่ 26 พฤษภาคม 2564 และทางสำนักอัยการจังหวัดนนทบุรีได้จัดให้มีกิจกรรมการปลูกต้นไม้ เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป
ณ บริเวณ อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี ซึ่งได้รับความร่วมมือจากข้าราชการฝ่ายอัยการในสังกัดสำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างดี
ซึ่งภายในงานมีการปลูกต้นไม้  คือ ต้นธรณีสาร และต้นพุดน้ำบุศย์  โดยวันรักต้นไม้ จะตรงกับวันวิสาขบูชาของทุกปี เป็นวันสำคัญที่ประชาชนทุกคน
จะได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่ออนุรักษ์และเพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้ อันเป็นประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ อีกทางหนึ่งด้วย


เกี่ยวกับสำนักงาน

ประวัติสำนักงาน

สำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรีเปิดทำการเมื่อปี พ.ศ.2478 โดยมีนายต๋อ (จรรยา) สัตยประกอบ เป็นอัยการจังหวัดนนทบุรี ท่านแรก ตั้งสำนักงานอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  ต่อมาในปี พ.ศ.2530 ศาลจังหวัดนนทบุรี ได้ย้ายที่ทำการศาลมาตั้งอยู่บริเวณที่ราชพัสดุ ถนนรัตนาธิเบศร์ ซึ่งห่างจากศาลกลางจังหวัดนนทบุรีประมาณ 8 กิโลเมตร ทำให้การเดินทางมาว่าความที่ศาลของพนักงานอัยการเป็นไปด้วยความยากลำบากและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย  ต่อมาในปี พ.ศ.2532 กระทรวงยุติธรรมได้เปิดศาลแขวงนนทบุรีรวมทั้งแผนกคดีเด็กและเยาวชนขึ้นที่จังหวัดนนทบุรีอีก  เป็นเหตุให้มีความจำเป็นต้องหาสถานที่สำหรับที่ทำการอัยการประจำศาลแขวงนนทบุรี และที่ทำการอัยการจังหวัดนนทบุรี (แผนกคดีเด็กและเยาวชน) เพราะสถานที่ตั้งที่ทำการอัยการจังหวัดนนทบุรีในศาลากลางนั้นคับแคบและไม่เอื้ออำนวยให้เป็นที่ทำการอัยการทั้งสองดังกล่าวได้  กรมอัยการในขณะนั้นจึงต้องเช่าตึกแถวของเอกชนเพื่อใช้สำหรับเป็นที่ทำการอัยการที่ตั้งขึ้นใหม่นี้  การเช่าตึกแถวดังกล่าวต้องเสียเงินงบประมาณทุกเดือนๆ และอาคารตึกแถวก็ไม่ใช่สถานที่ซึ่งเหมาะสมจะใช้เป็นที่ทำการอัยการอย่างถาวร

    นอกจากปัญหาข้อขัดข้องเกี่ยวกับสถานที่ที่ทำการอัยการจังหวัดทั้งสามแห่งดังกล่าวแล้ว  ก็ยังมีปัญหาเกี่ยวกับสถานที่ทำการของสำนักงานอัยการเขต 1 ซึ่งตั้งอยู่ที่กรมอัยการนั้นมีสภาพคับแคบและไม่เหมาะสม สมควรจะย้ายมาตั้งในส่วนภูมิภาค

    ด้วยเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น  กรมอัยการจึงได้ดำเนินการจัดหาที่ดินและเงินงบประมาณเพื่อใช้ก่อสร้างอาคารที่ทำการอัยการ  โดยให้รวมที่ทำการอัยการต่างๆ ดังกล่าว ตลอดจนงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไว้ในอาคารเดียวกัน

   ที่สุดก็ได้ที่ราชพัสดุในศูนย์ราชการของจังหวัดนนทบุรีแห่งใหม่ซึ่งอยู่ริมถนนรัตนาธิเบศร์ ใกล้าศาลจังหวัดนนทบุรี รวมพื้นที่ 2 ไร่ 3 งาน 55 ตารางวา  ได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์ที่ทำการอัยการจังหวัดนนทบุรี ในวันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2533  และได้เปิดที่ทำการสำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2535

ตราสัญลักษณ์

รูปพระมหาพิชัยมงกุฎประดิษฐานเหนือพระแว่น พระสุริยกานต์
และตราชูรูปพระขรรค์ รองรับด้วยช่อชัยพฤกษ์

     สำนักงานอัยการสูงสุด แต่เดิมเป็นกรมอัยการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย เครื่องหมายราชการและเครื่องหมายแสดงสังกัดจึงเป็นรูปตราราชสีห์ ต่อมาพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534 ได้บัญญัติให้สำนักงานอัยการสูงสุด เป็นส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี จึงได้มี การกำหนดเครื่องหมายราชการและเครื่องหมายแสดงสังกัดขึ้นใหม่ สำหรับใช้เป็นเครื่องหมายราชการของสำนักงานอัยการสูงสุดและเป็นเครื่องหมายแสดงสังกัด ใช้กับเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายอัยการ ประกอบกับกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ ได้บัญญัติให้นำกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน มาใช้บังคับกับข้าราชการธุรการของสำนักงานอัยการสูงสุด และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ได้บัญญัติให้เครื่องหมายแบบข้าราชการพลเรือน เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน และโดยที่กฎหมายว่าด้วยเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน ได้บัญญัติให้ การกำหนดเครื่องหมายแสดงสังกัด สำหรับใช้กับเครื่องแบบข้าราชการพลเรือน ต้องออกเป็นกฎสำนักนายกรัฐมนตรี

     สำนักนายกรัฐมนตรี จึงออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการกำหนดภาพเครื่องหมายราชการ ตามบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482 (ฉบับที่ 129) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2535 เล่ม 109 ตอนที่ 40 หน้า 104-105 และออกกฎสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 79 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช 2478 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับลงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2535 เล่ม 109 ตอนที่ 51 หน้า 4-5 กำหนดเครื่องหมายแสดงสังกัดของสำนักอัยการสูงสุด เป็นรูปตราพระมหาพิชัยมงกุฎ ประดิษฐานเหนือพระแว่น สุริยกานต์ และตราชูรูปพระขรรค์ รองรับด้วยช่อชัยพฤกษ์

     เครื่องหมายราชการ และเครื่องหมายแสดงสังกัดของสำนักงานอัยการสูงสุด จึงเปลี่ยนจากรูปตราราชสีห์เป็น รูปพระมหาพิชัยมงกุฎประดิษฐานเหนือพระแว่น พระสุริยกานต์ และตราชูรูปพระขรรค์ รองรับด้วยช่อชัยพฤกษ์ มีความหมายถึงอำนาจหน้าที่ในการเป็นทนายแผ่นดิน การใช้กฎหมายด้วยความรอบคอบ เป็นธรรม และเด็ดขาด มีชัยชนะเหนืออธรรม

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีโครงสร้าง (Structure)

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ มีดังนี้

          มาตรา ๑๔ พนักงานอัยการมีอำจานและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
          (๑) อำนาจและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ
          (๒) ในคดีอาญา มีอำนาจและหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ ตามกฎหมายอื่นซึ่งบัญญัติว่าเป็นอำนาจและหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด หรือพนักงานอัยการ
          (๓) ในคดีแพ่ง หรือคดีปกครอง มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินคดีแทนรัฐบาล หน่วยงานของรัฐที่เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ราชการส่วนกลาง หรือราชการส่วนภูมิภาคในศาล หรือในกระบวนการทางอนุญาโตตุลากรทั้งปวง กับมีอำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายอื่นซึ่งบัญญัติว่าเป็นอำนาจและหน้าที่ของ สำนักงานอัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการ
          (๔) ในคดีแพ่ง คดีปกครอง หรือคดีอาญา ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐถูกฟ้องในเรื่องการที่ได้กระทำไปตามหน้าที่ก็ดี หรือในคดีแพ่งหรือคดีอาญาที่ราษฎรผู้หนี่งผู้ใดถูกฟ้องในเรื่องการที่ได้ กระทำตามคำสั่งของเจ้าที่ของรัฐซึ่งได้สั่งการโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเข้าร่วมหรือช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งกระทำการในหน้าที่ราชการก็ดี เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการจะรับแก้ต่างให้ก็ได้
          (๕) ในคดีแพ่ง คดีปกครอง หรือกรณีมีข้อพิพาทที่ต้องดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการ ที่หน่วยงานของรัฐซึ่งมิได้กล่าวใน (๓) หรือนิติบุคคลซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐ แต่ได้มีพระราชบัญญัติด้วยกันเอง เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการจะรับว่าต่างหรือแก้ต่างให้ก็ได้
          (๖) ในคดีที่ราษฎรฟ้องเองไม่ได้โดยกฎหมายห้าม เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการมีอำนาจเป็นโจทก์ได้
          (๗) ดำเนินการตามที่เห็นสมควรเกี่ยวกับการบังคับคดีอาญาเฉพาะในส่วนของการยึด ทรัพย์สินใช้ค่าปรับตามคำพิพากษาก ในการนี้มิให้เรียกค่าฤชาธรรมเนียมจากพนักงานอัยการ
          (๘) ในกรณีที่มีการผิดสัญญาประกันจำเลย หรือประกันรับสิ่งของไปดูแลรักษา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินคดีในการบังคับให้เป็นไปตามสัญญานั้น ในการนี้มิให้เรียกค่าฤชาธรรมเนียมจากพนักงานอัยการ
          (๙) อำนาจและหน้าที่ตาม ก.อ. ประกาศกำหนดหรือเห็นชอบเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรี
          (๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการ
          (๑๑) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด ตามที่ได้รับมอบหมายจากอัยการสูงสุด
          ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการตามมาตรา ๑๔ (๓) (๔) และ (๕) พนักงานอัยการจะออกคำสั่งเรียกบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำก็ได้ แต่จะเรียกคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งมาให้ถ้อยคำ โดยคู่ความฝ่ายนั้นไม่ยินยอมไม่ได้
          พนักงานอัยการตำแหน่งใดมีอำนาจดำเนินการตามวรรคหนึ่งได้เพียงใดให้เป็นไป ตามระเบียบที่สำนักงานอัยการสูงสุด กำหนดโดยความเห็นชอบของ ก.อ.

บุคลากร

ข้าราชการอัยการ

นางอรทัย ลิ้มธนาคม 
 อัยการจังหวัดนนทบุรี

นางสาวกาญจนา ปัญจกิจไพบูลย์  
อัยการจังหวัดประจำ อส. 
(ผู้กลั่นกรองงาน) 
นายบัณฑิต กองทิพย์
อัยการจังหวัดประจำ อส. 
(ผู้กลั่นกรองงาน) 
นายสำเภา ปรัชญาภรณ์  
อัยการจังหวัดประจำ อส. 
(ผู้กลั่นกรองงาน) 
นางสาวอัจฉรา ศรีฉ่ำ
อัยการจังหวัดประจำ อส. 
(ผู้กลั่นกรองงาน) 

น.ส.จุฑาทิพย์ เย็นยิ่งรอดสำราญ
 อัยการจังหวัดประจำ อส. 
นางสาวกฤติมา ธรรมรักษ์
รองอัยการจังหวัด
นางสาวอุทัยวรรณ ศรีสกุล
รองอัยการจังหวัด
นายชัยชนะ ทองสมัครพันธ์ รองอัยการจังหวัด
นายสิทธินัย ชนะรัตน์
รองอัยการจังหวัด

นางสาวประภัสสร ประกอบแก้ว
อัยการจังหวัดผู้ช่วย

นายจารณต์ บูรณชัย
อัยการจังหวัดผู้ช่วย

นายณัฐพล วิลารักษ์
อัยการจังหวัดผู้ช่วย
นางสาวนุชรัย์ ขวัญเมือง
อัยการจังหวัดผู้ช่วย
นายภูพงษ์ ภู่ศิริ
อัยการจังหวัดผู้ช่วย
นางสาววัชรินทร์ อริยะนันทกะ
อัยการจังหวัดผู้ช่วย
นายธารินทร์ รินยานะ
อัยการจังหวัดผู้ช่วย

นายธิติพันธ์ ศุภภาสวัฒน์
อัยการจังหวัดผู้ช่วย

ข้าราชการธุรการ 

นางจันดา  สำนึกศักดิ์ศรี
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ
น.ส.ลัดดาวัลย์  อนันต์ปรีชาศรี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางวราภรณ์  เศรษฐศิริรัตน์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสุชีวัน  ตลับนาค
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญ
น.ส.จรัสภัค  กลิ่นกลั่น
นิติกรปฏิบัติการ 
นายสุฒากร  คีรีพันธ์
นิติกรปฏิบัติการ
นางอุรารัตน์  เหล็กพิมาย
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางกาญจนา  ภูเบ้าทอง 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ     
นายธนาเศรษฐ์ วีระธราพันธ์ 
นิติกรปฏิบัติการ   
น.ส.กรรณิกา  ธีระพันธ์ 
นิติกรปฏิบัติการ 
น.ส.ทศพรวรรณญ์  อินทร์ขาว
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  
น.ส.พิมพ์พรรณ ประชุมพวก
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
น.ส.รัชนี ทาเกิด
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นายพงษ์พิชัย ชารีวงศ์
 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวนงค์ลักษณ์ รัตนชัย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวอรอนงค์ บุตตะ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวกิ่งแก้ว คำมาก
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวบงกชรัตน์ ถ้ำทอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

จ้างเหมาบริการ

นางปาริชาติ  ดอกไม้
บรรณารักษ์   
นางสาวสุรีพร  พงษ์รอด 
 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
นายไพฑูรย์  สาวาภักดี
นักการภารโรง 
นายจิระพงษ์  ดาวขจร
พนักงานขับรถยนต์

นายสังวาลย์ กรมปั่น คนสวน

ทำเนียบผู้บริหารสำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี 

ลำดับที่       ชื่อ-สกุล                 ระหว่างปี พ.ศ.      
1.นายต๋อ (จรรยา) สัตยประกอบพ.ศ.2478-2482
2.นายปุ่น ภูอภิรมย์พ.ศ.2482-2493
3.นายสาย  พราหมณะนันทน์พ.ศ.2493-2504
4.นายสุทัศน์ เกษมสุวรรณพ.ศ.2504-2507
5.นายสวัสดิ์ เศานานนท์พ.ศ.2507-2508
6.นายเทียบ (เทียบธรรม) ศรีนพนิคมพ.ศ.2508-2512
7.นายอวบ ศุภลักษณ์พ.ศ.2512-2515
8.นายไพบูลย์ ประพุทธนิติสารพ.ศ.2515-2519
9.นายสมศักดิ์ ทนินซ้อนพ.ศ.2519-2520
10.นายเฉลิม อินทนท์จันทร์  พ.ศ.2520-2521 
11.นายสุรินทร์ ลิมปิษเฐียร พ.ศ.2521-2522 
12.นายมนูญ จรูญพร  พ.ศ.2522-2525 
13.นายสมชาย  อินทุโสมา พ.ศ.2525-2526 
14.นายสุข ปริญญานุภาพ พ.ศ.2526-2527 
15.นายประสาร หัตถกรรม พ.ศ.2527-2528 
16. ร้อยโทปัญญา มีชื่น พ.ศ.2528-2531 
17.นายสุเมธ  ชัยช่วงโชคพ.ศ.2531-2532
18.นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ์พ.ศ.2532-2536
19.นายสัมพันธ์ สาระธนะพ.ศ.2536-2537
20.นายสมปอง อินสว่างพ.ศ.2537-2538
21.นายวิษณุ บุณยสมิตพ.ศ.2538-2539
22.นายวิโรจน์ ตังอำนวยพ.ศ.2539-2541
23.นายอัษฎางค์ เชี่ยวธาดาพ.ศ.2541-2542
24.นายคณิต  สุขทัพภ์พ.ศ.2542-2544
25.นายอนันต์ ฟ้ารุ่งสาง  พ.ศ.2544-2544 
26.ร้อยตรีสุทิน สุขสุเดช  พ.ศ.2544-2544 
27.นายชานนท์  สุศรีวรพฤฒิพ.ศ.2544-2545
28.นางอรทัย อำพันแสงพ.ศ.2545-2546
29.นายวาทิน ศรีตระกูล พ.ศ.2546-2548
30.นายสกล ยิ้มพรพ.ศ.2548-2549
31.นางสาววลัย ชิตานนท์พ.ศ.2549-2550
32.นายกุลวัฒน์ นพคุณพ.ศ.2550-2551
33.นางสุภาวดี มาศพงศ์พ.ศ.2551-2552
34.นายธัญญนิตย์ เศรษฐบุตร พ.ศ.2552-2553
35.นายเพิ่มสิน วิชิตนาคพ.ศ.2553-2554
36.นางอัจฉราพร เศรษฐบุตรพ.ศ.2554-2555
37.นายประเสริฐ  กาญจนอุทัยพ.ศ.2555-2557
38.นายประเสริฐ  โอฬารสกุลพ.ศ.2557-2558
39.นายธานินทร์ ยะคะเสมพ.ศ.2558-2559
40.นายสุขุม  หิรัญวงษ์พ.ศ.2559-2560 
41.นายสัญชัย  กรุงกาญจนาพ.ศ.2560-2561
42.นาวาอากาศตรีวิจิตร บำรุงกิจพ.ศ.2561-2562
43.นายฉันทิชย์ วิชญสมบูรณ์พ.ศ.2562-2563
44.นายปรีชา ปิ่นอำพลพ.ศ.2563-2564
45.นายสืบพงศ์  โอภาพงพันธ์ พ.ศ.2564-2565
46.นางสาวสุภาภรณ์ นิปวณิชย์พ.ศ.2565-2566
47.นางอรทัย ลิ้มธนาคมพ.ศ.2566-ปัจจุบัน

ปริมาณคดี สำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี

ปริมาณคดี สำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี

ติดต่อสำนักงาน

สำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2591-0535-6 โทรสาร 0-2591-5462


ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือนกันยายน ธันวาคม พ.ศ. 2566) สำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี