พิธีวันระลึก “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ประจำปี 2567

วันที่ 2 มีนาคม 2567 นางสาวณัฐสินี โตวิชา อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมพิธีวันระลึก “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ประจำปี 2567 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี


พิธีวันที่ระลึก “พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย” ประจำปี 2567

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวธีรรัตน์ วินิจสกุลไทย อัยการจังหวัดผู้ช่วย สำนักงานคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมพิธีวันที่ระลึก “พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย” ประจำปี 2567 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี


กิจกรรมแสดงพลังความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวณัฐสินี โตวิชา อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะ เข้าร่วมกิจกรรมแสดงพลังความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังเดิม) ร.ศ.130
วันสดุดีวีรชนค่ายบางระจัน ประจำปี พ.ศ. 2567

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวชนิดา ทนนกลิ่น อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะ
เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะดวงวิญญาณวีรชนค่ายบางระจัน ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ บริเวณอนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี


กิจกรรมวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

วันที่ 8 มกราคม 2567 นางสาวชนิดา ทนนกลิ่น อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม
ณ พระอุโบสถกลางน้ำ วัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหาร อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี


กิจกรรมวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

วันอังคารที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ นางสาวธีรรัตน์ วินิจสกุลไทย อัยการจังหวัดผู้ช่วย สำนักงานคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และวางพานพุ่มดอกไม้ถวายพระราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

สำนักงานคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะ

กิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันศุกร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ นางสาวธีรรัตน์ วินิจสกุลไทย อัยการจังหวัดผู้ช่วย สำนักงานคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ๕ ธันวาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ณ พระอุโบสถกลางน้ำ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี


วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 25 พฤศจิกายน

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 นางสาวณัฐสินี โตวิชา อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ วัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหาร (พระอารามหลวง)


วันพระบิดาแห่งฝนหลวง 14 พฤศจิกายน 2566

14 พฤศจิกายน 2566 วันพระบิดาแห่งฝนหลวง นางสาวธีรรัตน์ วินิจสกุลไทย อัยการจังหวัดผู้ช่วย สำนักงานคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะ ร่วมวางพานพุ่มเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงคิดค้น วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวงจนประสบผลสำเร็จสามารถช่วยเหลือประชาชนให้รอดพ้นจากภัยแล้งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้จนถึงปัจจุบัน


พิธีวันปิยมหาราช ประจำปี 2566

23 ตุลาคม พ.ศ.2566 เวลา 08.30 น. นางสาวณัฐสินี โตวิชา อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะ ร่วมพิธีวันปิยมหาราช ประจำปี 2566 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทั้งนี้ วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศไทยหลายด้าน และสิ่งที่โดดเด่นคือ การประกาศเลิกทาส ในรัชสมัยของพระองค์ ประเทศไทยได้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สร้างความวัฒนาให้กับชาติเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้า การไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์ ฯลฯ ด้วยพระราชกรณียกิจที่ยังความผาสุกให้เกิดแก่ประชาชน ทวยราษฎร์ทั้งปวงจึงน้อมใจแสดงความจงรักภักดี ด้วยการถวายพระนามว่า “พระปิยมหาราช”


กิจกรรมประกอบพิธีเนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566

วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2566  นางสาวธีรรัตน์ วินิจสกุลไทย อัยการจังหวัดผู้ช่วย สำนักงานคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะ ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตร พระภิกษุสงฆ์จำนวน 89 รูป เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566

จากนั้นเป็นการประกอบพิธีวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยและประเทศชาติ

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Day)

ประจำปี 2566


วันพุธที่ 27 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 08.00 น.

            นางสาวณัฐสินี โตวิชา อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี พ.ศ.2566   ณ บริเวณหน้าเสาธง ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังเก่า)

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

วันที่ 12 สิงหาคม 2566

สำนักงานอัยการเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 โดยนางสาวชนิดา ทนนกลิ่น อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมคณะ เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในภาคเช้า และนางสาวณัฐสินี โตวิชา พร้อมคณะ เข้าร่วมกิจกรรมวางพานพุ่ม และจุดเทียนชัยถวายพระพรในภาคค่ำ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี


สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมงานวันรพีประจำปี 2566 ณ.บริเวณหน้าอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี

วันที่ 7 สิงหาคม 2566

นางสาวชนิดา ทนนกลิ่น อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะ ร่วมงานวันรพีประจำปี 2566 ณ.บริเวณหน้าอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี


กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา

28 กรกฎาคม 2566

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566

นางสาวณัฐสินี โตวิชา อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566


พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2566

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 สำนักงานคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2566 ณ สำนักงานอัยการจังหวัดสิงห์บุรีวันอังคารที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ นายธนัช เลิศภิญญาวัตร อัยการจังหวัดผู้ช่วย สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และพิธีบำเพ็ญกุศลบรรพบุรุษ ณ วัดหน้าพระธาตุ ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องในวันครบรอบการก่อตั้งจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี ๒๕๖๕

พิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเก้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

เนื่องในโอกาสพิธีทำบุญครบรอบการก่อตั้งจังหวัดสิงห์บุรีประจำปี ๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ นางสาวนุสรี ธีรวัชรพร อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมข้าราชการสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ณ บริเวณลานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังเก่า) ชั้น ๓ เนื่องในโอกาสวันครบรอบการก่อตั้งจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี ๒๕๖๕


ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ นางสาวนุสรี ธีรวัชรพร อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากรสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกิจกรรม ทำบุญถวายสังฆทาน ณ วัดโพธิ์ลังกา ตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕วันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ นางสาวนุสรี ธีรวัชรพร อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมพิธีมอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระอุโบสถกลางน้ำ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี


วันอังคารที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายธนัช เลิศภิญญาวัตร อัยการจังหวัดผู้ช่วย สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ วัดสาสโคดม ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี


สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันจันทร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสาวนุสรี ธีรวัชรพร อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องแสดงใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี


ร่วมงาน “วันรพี ประจำปี ๒๕๖๕”

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นางสาวนุสรี ธีรวัชรพร อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยพนักงานอัยการ และบุคลากรสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรีเข้าร่วมงาน “วันรพี ประจำปี ๒๕๖๕” ซึ่งเป็นงานทักษิณานุประทาน เพื่อระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” ณ ศาลจังหวัดสิงห์บุรี


กิจกรรมโครงการให้ความรู้เบื้องต้นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 นางสาวนุสรี ธีรวัชรพร อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เบื้องต้นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนเพื่อส่งเสริมค่านิยมด้านการมีระเบียบวินัยและเคารพต่อกฎหมาย ณ โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี จัดโดยสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี โดยมอบหมายให้นายธนัช เลิศภิญญาวัตร อัยการจังหวัดผู้ช่วย สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน อำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการรวมทั้งกระบวนการยุติธรรมเบื้องต้นในศาลเยาวชนและครอบครัว


กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง


กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นางสาวนุสรี ธีรวัชรพร อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่น (ช่วงเช้า) พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล (ช่วงค่ำ)เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นางสาวนุสรี ธีรวัชรพร อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัดสิงห์บุรี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565ณ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหารกิจกรรมจิตอาสา ร่วมใจบริจาคโลหิตและทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบ ๆ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม 2565 บุคลากรของสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี เป็นจิตอาสาร่วมใจบริจาคโลหิต ณ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี และทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ ๆ บริเวณศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565


อธิบดีอัยการภาค ๑ ตรวจราชการประจำปี ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 นายธีระนนท์ ไหวดี อธิบดีอัยการภาค ๑ และคณะ เดินทางมาตรวจราชการ
สำนักงานอัยการจังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี
และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี


พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๔ กรกฏาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา นางสาวนุสรี ธีรวัชรพร อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ พระอุโบสถกลางน้ำวัดพระนอนจักสีห์ วรวิหาร อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี


โครงการ/กิจกรรม  บริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี     

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นางสาวนุสรี ธีรวัชรพร อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยคณะอัยการและบุคลากรสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธา บริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี     

ตรวจราชการกรณีปกติของผู้ตรวจการอัยการ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายเชาวลิต วงศานรเศรษฐ์ ผู้ตรวจการอัยการ พร้อมคณะ ได้เดินทาง มาตรวจราชการในเขตท้องที่จังหวัดสิงห์บุรี ประกอบด้วย สำนักงานอัยการจังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อมอบนโยบาย รวมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติราชการ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมบริเวณสถานที่ที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารสำนักงานของจังหวัดสิงห์บุรี


สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี

นำโดย นางสาวนุสรี ธีรวัชรพร อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี

จัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
วันที่ 3 มิถุนายน 2565

กิจกรรมในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2565

นางสาวนุสรี ธีรวัชรพร อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมกิจกรรมในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2565


กิจกรรมตั้งโต๊ะหมู่บูชาเพื่อเฉลิมพระเกียรติบริเวณหน้าสำนักงาน

นางสาวดรุณี แสงสง่าศรี
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี
ร่วมพิธีบรวงสรวงและวางพวงมาลาสดุดีชาวบ้านบางระจัน
4 กุมภาพันธ์ 2565
ณ บริเวณ อนุสาวรีย์ชาวบ้านบางระจัน


ผู้มาติดต่อราชการ
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือทรัพย์สินใดๆ ทั้งสิ้น
  ยกเว้น ค่าธรรมเนียมที่ศาลเรียกเก็บ


           

กิจกรรมย้อนหลัง

เกี่ยวกับสำนักงาน

ประวัติ

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี เดิมชื่อ
สำนักงานอัยการจังหวัดสิงห์บุรี (แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว) เปิดทำการ
เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๓ โดยเช่าอาคารพาณิชย์ ตั้งอยู่ถนนวิไลจิตต์
ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี ทั้งนี้ ตามพระราชกฤษฎีกากำหนด
วันเปิดทำการของ ศาลจังหวัดสิงห์บุรี แผนกคดีเยาวชน และครอบครัว พ.ศ.๒๕๔๓
กำหนดให้ศาลเปิดทำการในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๓ สำนักงานอัยการสูงสุด
เปิดสำนักงานอัยการจังหวัดสิงห์บุรี (แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว) ขึ้น
ต่อมาจังหวัดสิงห์บุรี ได้มีการสร้างศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรีจึงได้ย้ายจาก
อาคารพาณิชย์ มาตั้งยังศูนย์ราชการ ชั้น ๒และเปลี่ยนชื่อสำนักงานใหม่
เป็น “สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี”
โดยมีรายนามอัยการจังหวัดดังต่อไปนี้
1 นายดุลยพิชัย   มหาวีระ               ดำรงตำแหน่ง 7 ส.ค. 2543   ถึง   3 พ.ค. 2544  
2 นายประยุทธ     ป.สัตยารักษ์ ดำรงตำแหน่ง 4 พ.ค. 2544   ถึง   6 พ.ค. 2545
3 นายชินวัฒน์     เรืองศรีมั่น ดำรงตำแหน่ง 7 พ.ค. 2545   ถึง    27 เม.ย. 2546
4 นายบุญสม     เนื่องพลี ดำรงตำแหน่ง 28 เม.ย. 2546  ถึง 2 พ.ค. 2547
5 นายประพัธ     มณีวงศ์ ดำรงตำแหน่ง 3 พ.ค. 2547   ถึง     3 เม.ย. 2548
6 นายบำรุง       เฟื่องเรือง ดำรงตำแหน่ง 4 เม.ย. 2548   ถึง    30 เม.ย 2549    
7 นางสิริญา       อินทามระ ดำรงตำแหน่ง 1 พ.ค. 2549   ถึง    1 เม.ย. 2550  
8 นางจตุพร     แสงหิรัญ ดำรงตำแหน่ง 2 เม.ย. 2550 ถึง    31 มี.ค. 2551
9 นายสิริชัย   สุธีวีระขจร ดำรงตำแหน่ง 1 เม.ย. 2551   ถึง 31 มี.ค. 2552
10 นางอัญชลี   สอนสุภาพ ดำรงตำแหน่ง 1 เม.ย. 2552    ถึง 31 มี.ค. 2554
11 นางสาวรัตนา เล็กสมบูรณ์ไชย ดำรงตำแหน่ง 1 เม.ย. 2554   ถึง   31 มี.ค. 2555
12 นางวันเพ็ญ     ยิ่งยงวัฒนากุล ดำรงตำแหน่ง 1 เม.ย.2555  ถึง  31 มี.ค.2557
13 นางจุไรรัตน์ สายเจริญ ดำรงตำแหน่ง 1 เม.ย.2557 ถึง 31 มี.ค.2558
14 นายชวนนท์ อิสสระวิทย์ ดำรงตำแหน่ง 1 เม.ย.2558 ถึง 31 มี.ค.2559
15 นางเกษณี อมราภรณ์ ฤชุโรจน์ ดำรงตำแหน่ง 1 เม.ย.2559 ถึง 2 เม.ย.2560
16 นายทวีทรัพย์ เขียวรัตน์ ดำรงตำแหน่ง 3 เม.ย2560 ถึง 1 เม.ย.2561
17 นายสมชาย เจียรสีดำรงค์กูล ดำรงตำแหน่ง 2 เม.ย.2561 ถึง 3 มี.ค.2563
18 นายบุญชัย เอกศรายุธ ดำรงตำแหน่ง 1 เม.ย.2563 ถึง 31 มี.ค.2564
19 นางสาวดรุณี แสงสง่าศรี ดำรงตำแหน่ง 1 เม.ย.2564 ถึง 31 มี.ค.2565

20 นางสาวนุสรี ธีรวัชรพร ดำรงตำแหน่ง 1 เม.ย.65 ถึง 31 มี.ค.2566
21 นางสาวณัฐสินี โตวิชา ดำรงตำแหน่ง 1 เม.ย.66 ถึง ปัจจุบัน


สถิติคดี
พ.ศ.2566

เดือน ส.1 ส.ฟื้นฟู ส.2 ส.2 ก ส.4 ส.มาตรการ ส.4 วาจา อุทธรณ์ ฎีกา 
 ม.ค.1 – –4
 ก.พ. –41 – –
 มี.ค.3 –12 –
 เม.ย. –11 – – – –
 พ.ค.1  – 1 – – –
 มิ.ย.313 1 – –
 ก.ค.2 –23 –
 ส.ค.3 –23 – –
 ก.ย.5 – – 64 – – –
 ต.ค.3 –4 – –
 พ.ย.3 –9 – –
ธ.ค.12 – –
รวม25143191

สถิติคดี
พ.ศ.256
5
เดือนส.1ส.1ฟื้นฟูส.2ส.2กส.4ส.มาตรการส.4วาจาอุทธรณ์ฎีกา
 ม.ค. – –
 ก.พ. –1 – –1
 มี.ค.4 –1 –
 เม.ย.1 –22 – – – –
 พ.ค.1  2 – – – –
 มิ.ย.22 2 – –
 ก.ค.1 –1 –
 ส.ค.1 –1 – –
 ก.ย. 1 – – –1 – – –
 ต.ค. –1 – –
 พ.ย. –1 – –
ธ.ค.2 – –
รวม1112121

งานบริการประชาชนตามตัวชี้วัด

หลักเกณฑ์การขอประกันตัวผู้ต้องหาในคดีอาญาชั้นอัยการ

                 1. ผู้มีสิทธิยื่นขอประกันตัวผู้ต้องหา ได้แก่ ตัวผู้ต้องหาหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง

                 2. กรณีการใช้บุคคลเป็นหลักประกัน ในการปล่อยตัวชั่วคราว ไม่จำกัดเฉพาะข้าราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ และข้าราชการการเมือง เพียงเท่านั้น บุคคลอื่น ๆ ที่มีความน่าเชื่อถือสามารถใช้สิทธินี้ได้

                 3. การขอประกันตัว ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ     ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นค่าคำร้อง ค่าสัญญาประกัน   ค่าเขียนหรือพิมพ์คำร้อง เขียนสัญญาหรือพิมพ์สัญญาประกัน รวมทั่งการพิจารณาการสั่งอนุญาตให้ประกันตัว

                 4. การเขียนหรือพิมพ์คำร้องขอประกัน และสัญญาประกันตัวให้เขียนหรือพิมพ์ตามตัวอย่างที่หน้าสำนักงานได้จัดทำไว้เป็นตัวอย่างให้ดู หากผู้ขอประกันเขียนหรือพิมพ์ไม่ได้ สำนักงานได้จัดให้มีผู้เขียนหรือพิมพ์ให้และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเขียนหรือพิมพ์แต่อย่างใด

                 5. เมื่อรับคำร้องขอประกันตัวแล้ว เจ้าหน้าที่ผู้รับคำร้องจะตรวจสอบความถูกต้องของคำร้องสัญญาประกัน และหลักประกัน พร้อมกับลงเวลาการรับคำร้องไว้ที่บนหัวกระดาษคำร้อง กรณีมีผู้ร้องขอประกันมากรายจะจัดบัตรคิวและให้บริการตามลำดับ

                 6. การพิจารณาคำขอประกันตัว ปกติพนักงานอัยการจะอนุญาตให้ประกันตัวตามคำขอ ฉะนั้นอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างหรือการเรียกเก็บเงินเพื่อตอบแทนการอนุญาตให้ประกันตัวดังกล่าว

                 7. พนักงานอัยการจะพิจารณาอนุญาต คำร้องขอประกันตัวภายในระยะเวลา 20 นาที   นับแต่      รับคำร้อง เว้นแต่ในบางกรณีที่มีเหตุสมควรที่ไม่อาจดำเนินการได้แล้วเสร็จตามเวลาดังกล่าวให้ขยายระยะเวลาไม่เกิน 30 นาที นับแต่รับคำร้อง โดยพนักงานอัยการหรือเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ขอประกันตัวทราบเหตุดังกล่าว

                 8. จะไม่มีข้ออ้างจากพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าผู้รับคำร้องไม่อยู่ ไม่มีเจ้าหน้าเขียนหรือพิมพ์คำร้อง      รวมทั้งพนักงานอัยการผู้สั่งอนุญาตคำร้องไม่อยู่ เพราะเป็นหน้าที่ของสำนักงานที่จะต้องจัดเจ้าหน้าที่ทดแทนไว้บริการประชาชนเสมอ

หลักเกณฑ์การขอประกันตัวชั้นศาล

หลักเกณฑ์การใช้บุคคล

           บุคคลผู้ขอประกันจะต้องเป็นผู้มีตำแหน่งหน้าที่การงาน หรือ มีรายได้แน่นอน เช่น เป็นข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ สมาชิกรัฐสภา ผู้บริหารราชการส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พนักงานของรัฐประเภทอื่นๆ ลูกจ้างของทางราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารพรรคการเมือง ทนายความ เป็นต้น ทั้งนี้ให้ทำสัญญาประกันได้ ไม่เกินวงเงิน 10 เท่า ของ อัตราเงินเดือน หรือ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

           ผู้ขอประกันจะต้องมีความสัมพันธ์กับผู้ต้องหาหรือจำเลย เช่น เป็นบุพการี ผู้สืบสันดาน สามี ภรรยา ญาติพี่น้อง ผู้บังคับบัญชา นายจ้าง บุคคลที่เกี่ยวพันโดยทางสมรส หรือบุคคลที่ศาลเห็นว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเสมือนเป็นญาติพี่น้อง หรือมีความสัมพันธ์ในทางอื่นที่ศาลเห็นสมควรให้ประกันได้ ในกรณีแจ้งว่ามีความสัมพันธ์เป็นญาติต้องแสดงบัญชีเครือญาติต่อศาลด้วย 

           
หลักฐานที่ใช้ในการขอประกันตัว
การยื่นขอประกันตัวผู้ต้องหา หรือจำเลยชั่วคราว ผู้ยื่นขอประกันตัว จะต้องยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวตามแบบฟอร์มของศาล และจะต้องจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน เอกสารที่ต้องเตรียมมาประกอบการขอประกันตัว 
1. บัตรประจำตัวเจ้าของหลักทรัพย์ 
    • บัตรประจำตัวประชาชน 
    • บัตรประจำตัวข้าราชการ 
    • บัตรประจำตัวอื่นๆ 
2. บัตรประจำตัวของคู่สมรสเจ้าของหลักทรัพย์ (คู่สมรสจะต้องมาให้ความยินยอมด้วยตนเองที่ศาล) 
3. ทะเบียนสมรส 
4. สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของหลักทรัพย์ และคู่สมรส 
5.ใบมรณะบัตร ( กรณีคู่สมรสเสียชีวิต ) 

อัตราประกัน(ข้อมูลจากศาลเยาวชนฯ จังหวัดสิงห์บุรี)

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี
ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี   ชั้น 2 ถนนสิงห์บุรี-บางพาน
ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000
โทรศัพท์/โทรสาร (036) 507235
e – mail   : sing-ju@ago.go.th  

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ในรอบเดือน    ตุลาคม   2565    

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี

ลำดับที่งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีจัดซื้อ/จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1จ้างเหมาบริการนิติกร ประจำปี งบประมาณ 2565  รวม  12 เดือน172,800 บาทวิธีพิเศษนางสาวเพิ่มขวัญ  มีสกุล ราคา 172,800  บาทนางสาวเพิ่มขวัญ  มีสกุล ราคา 172,800  บาทเป็นผู้รับจ้างรายเดิมและมีความจำเป็นเร่งด่วน
2จ้างเหมาบริการ พนักงาน           ขับรถยนต์  ประจำปีงบประมาณ 2565  รวม  12 เดือน145,200 บาทวิธีพิเศษนายจิระเดช  ศรีจำรัส ราคา 145,200  บาทนายจิระเดช  ศรีจำรัส ราคา 145,200  บาท”————”——– –”
3จ้างเหมาบริการนักการภารโรงประจำปีงบประมาณ 2565  รวม  12 เดือน80,400  บาทวิธีพิเศษนางสาวบุษบา นันทร ราคา 80,400 บาทนางสาวบุษบา  นันทร ราคา 80,400 บาท”————”——– –”

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ในรอบเดือน    พฤศจิกายน  2564

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี

ลำดับที่งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีจัดซื้อ/จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1จ้างทำตรายาง   2 รายการ550  บาทวิธีเฉพาะเจาะจงเอกสารบ้านกัลยาณมิตรสิงห์
550 บาท
เอกสารบ้านกัลยาณมิตรสิงห์
550 บาท
เป็นผู้ประกอบการโดยตรง และเป็นราคาที่เหมาะสม
       
       
       

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ในรอบเดือน    ธันวาคม  2564

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี

ลำดับที่งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีจัดซื้อ/จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
       
       
       

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ในรอบเดือน    มกราคม  2565

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี

ลำดับที่งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีจัดซื้อ/จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เป็นผู้ประกอบการโดยตรง และเป็นราคาที่เหมาะสม
       
       
       

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ในรอบเดือน   กุมภาพันธ์  2565

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี

ลำดับที่งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีจัดซื้อ/จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เป็นผู้ประกอบการโดยตรง และเป็นราคาที่เหมาะสม
       
       
       

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ในรอบเดือน    มีนาคม  2565

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี

ลำดับที่งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีจัดซื้อ/จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เป็นผู้ประกอบการโดยตรง และเป็นราคาที่เหมาะสม
       
       
       

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ในรอบเดือน    เมษายน  2565

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี

ลำดับที่งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีจัดซื้อ/จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เป็นผู้ประกอบการโดยตรง และเป็นราคาที่เหมาะสม
       
       
       

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ในรอบเดือน    พฤษภาคม  2565

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี

ลำดับที่งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีจัดซื้อ/จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เป็นผู้ประกอบการโดยตรง และเป็นราคาที่เหมาะสม
       
       
       

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ในรอบเดือน    มิถุนายน  2565

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี

ลำดับที่งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีจัดซื้อ/จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เป็นผู้ประกอบการโดยตรง และเป็นราคาที่เหมาะสม
       
       
       

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ในรอบเดือน    กรกฎาคม  2565

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี

ลำดับที่งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีจัดซื้อ/จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เป็นผู้ประกอบการโดยตรง และเป็นราคาที่เหมาะสม
       
       
       

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ในรอบเดือน    สิงหาคม 2565

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี

ลำดับที่งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีจัดซื้อ/จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เป็นผู้ประกอบการโดยตรง และเป็นราคาที่เหมาะสม
       
       
       

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ในรอบเดือน    กันยายน  2565

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี

ลำดับที่งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีจัดซื้อ/จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เป็นผู้ประกอบการโดยตรง และเป็นราคาที่เหมาะสม