ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมแสดงพลังความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวภัควลัญศ์ บัณฑะกิจจ์ อัยการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักงานอัยการจังหวัดสิงห์บุรี
เข้าร่วมกิจกรรมแสดงพลังความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังเดิม) ร.ศ.130
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พร้อมกล่าวน้อมแสดงความจงรักภักดี จากนั้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเปล่งเสียง ทรงพระเจริญ ดังกึกก้องไปทั่วบริเวณ พร้อมโบกธงสีม่วง แสดงถึงความจงรักภักดี
และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าเสมอมา


การตรวจราชการสำนักงานอัยการในเขตท้องที่จังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 นายอธึก คล้ายสังข์ ผู้ตรวจการอัยการ พร้อมด้วยนายพิจิตร จูฑะประชากุล อธิบดีอัยการภาค 1 และคณะ
เดินทางมาตรวจราชการสำนักงานอัยการในเขตท้องที่จังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ 2567


วันสดุดีวีรชนค่ายบางระจัน ประจำปี พ.ศ. 2567

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 พันตำรวจตรี สำราญ ปิยะวงค์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนสำนักงานอัยการจังหวัดสิงห์บุรีพร้อมคณะ
เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะดวงวิญญาณวีรชนค่ายบางระจัน ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ บริเวณอนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี


กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรี

วันที่ 31 มกราคม 2567 นางสาวภัควลัญศ์ บัณฑะกิจจ์ อัยการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรี
เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาด (Big Cleaning Day) ให้มีภูมิทัศน์ที่สะอาด เรียบร้อย สวยงาม
ตามพื้นที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ (30 ZONE) มีความพร้อมในการให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรี


วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปีพุทธศักราช 2567

วันที่ 18 มกราคม 2567 พันตำรวจตรี สำราญ ปิยะวงค์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนสำนักงานอัยการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปีพุทธศักราช 2567 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี


วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

วันที่ 17 มกราคม 2567 นายภราดร จรดำ อัยการจังหวัดผู้ช่วย ผู้แทนสำนักงานอัยการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ
วางพานพุ่มดอกไม้สด และกล่าวคำถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ เพื่อน้อมรำลึก 17 มกราคม “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ผู้ทรงคิดประดิษฐ์อักษรไทย
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี


กิจกรรมตลาดนัดแก้หนี้ จังหวัดสิงห์บุรี

วันที่ 14 มกราคม 2567 นางสาวภัควลัญศ์ บัณฑะกิจจ์ อัยการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะ เข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัดแก้หนี้ จังหวัดสิงห์บุรี
ณ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี หลังเดิม (รศ. 130)


วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 8 มกราคม

วันที่ 8 มกราคม 2567 นายสุรสิทธิ์ เหลืองวิริยะ รองอัยการจังหวัดสิงห์บุรี ผู้แทนสำนักงานอัยการจังหวัดสิงห์บุรีพร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม
ณ พระอุโบสถกลางน้ำ วัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหาร อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี


วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 นางสาวพรรณสุวัชร รุ่งโรจน์วุฒิกุล รองอัยการจังหวัด ผู้แทนสำนักงานอัยการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะ เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี และด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ร.ศ.130


วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 25 พฤศจิกายน

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ร้อยตำรวจโทหญิง อรวรรณ ทำสวน รองอัยการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ วัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหาร (พระอารามหลวง)


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายผ้าพระกฐิน

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 นางสาวภัควลัญศ์ บัณฑะกิจจ์ อัยการจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม (วัดไผ่ดำ) ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี


วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นายภราดร จรดำ อัยการจังหวัดผู้ช่วย พร้อมคณะ ร่วมวางพานพุ่มเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ที่ทรงคิดค้น วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวงจนประสบผลสำเร็จสามารถช่วยเหลือประชาชนให้รอดพ้นจากภัยแล้งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้จนถึงปัจจุบัน
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี


วันปิยะมหาราช ประจำปี 2566

วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2566 นายสุรสิทธิ์ เหลืองวิริยะ รองอัยการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีวันปิยะมหาราช ประจำปี 2566
เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
ด้วยพระราชกรณียกิจที่ยังความผาสุกให้เกิดแก่ประชาชน ทวยราษฎร์ทั้งปวงจึงน้อมใจแสดงความจงรักภักดี ด้วยการถวายพระนามว่า “พระปิยมหาราช”


วันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566

วันที่ 13 ตุลาคม 2566 นางสาวภัควลัญศ์ บัณฑะกิจจ์ อัยการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะ เข้าร่วมกิจกรรมวัน “นวมินทรมหาราช”
โดยเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และเข้าร่วมกิจกรรมวางพวงมาลา
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี


กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

วันที่ 12 สิงหาคม 2566 สำนักงานอัยการจังหวัดสิงห์บุรีเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 โดยนางสาวภัควลัญศ์ บัณฑะกิจจ์ อัยการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะ เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในภาคเช้า และนางสาวพรรณสุวัชร รุ่งโรจน์วุฒิกุล รองอัยการจังหวัด พร้อมคณะ
เข้าร่วมกิจกรรมวางพานพุ่ม และจุดเทียนชัยถวายพระพรในภาคค่ำ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี


กิจกรรมวันรพี ประจำปี 2566

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 นางสาวภัควลัญศ์ บัณฑะกิจจ์ อัยการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะเข้าร่วมกิจกรรม วันรพี ประจำปี 2566 ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี
เพื่อระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย


กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 นางสาวภัควลัญศ์ บัณฑะกิจจ์ อัยการจังหวัดสิงห์บุรี และนางสาวฐิติกาญจน์ เสมอเหมือน อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมคณะ
เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566


พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2566

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 สำนักงานอัยการจังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี
ร่วมทำพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2566 ณ สำนักงานอัยการจังหวัดสิงห์บุรี


บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 นางสาวภัควลัญศ์ บัณฑะกิจจ์ อัยการจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี


กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 นางสาวภัควลัญศ์ บัณฑะกิจจ์ อัยการจังหวัดสิงห์บุรี และพันตำรวจตรีสำราญ ปิยะวงค์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมคณะ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี


ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 นางสาวภัควลัญศ์ บัณฑะกิจจ์ อัยการจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี


กิจกรรมสภากาแฟ จังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 7

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 สำนักงานอัยการจังหวัดสิงห์บุรีร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมสภากาแฟ จังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 7
ณ อาคารอเนกประสงค์ สนามกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี


พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย เนื่องในวันประสูติครบรอบ 100 ปี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

วันที่ 6 พฤษภาคม 2566 นายสุรสิทธิ์ เหลืองวิริยะ รองอัยการจังหวัด ผู้แทนสำนักงานอัยการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย เนื่องในวันประสูติครบรอบ 100 ปี
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ร.ศ. 130


พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 30 เมษายน 2566 นางสาวพรรณสุวัชร รุ่งโรจน์วุฒิกุล รองอัยการจังหวัด ผู้แทนสำนักงานอัยการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2566
ณ วัดศรีพรหมประสิทธิ์ ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี


พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

วันที่ 28 เมษายน 2566 ร้อยตำรวจโทหญิง อรวรรณ ทำสวน อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนสำนักงานอัยการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2566 ณ พระอุโบสถกลางน้ำ วัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหาร


วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปี 2566

วันที่ 25 เมษายน 2566 นายภราดร จรดำ อัยการจังหวัดผู้ช่วย ผู้แทนสำนักงานอัยการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปีพุทธศักราช 2566
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี


กิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 20 เมษายน 2566 นายภราดร จรดำ อัยการจังหวัดผู้ช่วย ผู้แทนสำนักงานอัยการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะ เข้าร่วมกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2566
ณ ศาลา 100 ปี วัดพิกุลทอง พระอารามหลวง


วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ปี 2566

วันที่ 6 เมษายน 2566 นางสาวภัควลัญศ์ บัณฑะกิจจ์ อัยการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีทำบุญถวายพระราชกุศลและพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเนื่องใน
“วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ปี 2566” ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ถนนวิไลจิตต์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี


พิธีวางพวงมาลาสักการะดวงวิญญาณวีรชนค่ายบางระจัน

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 นายธีระยุทธ์ รอดเจริญ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนสำนักงานอัยการจังหวัดสิงห์บุรีพร้อมคณะ
เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะดวงวิญญาณวีรชนค่ายบางระจัน ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ บริเวณอนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี


พิธีรับมอบหนังสือเจริญพระพุทธมนต์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวอาจารี สุนทรพินิจกิจ อัยการจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมพิธีรับมอบหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์
โดยมีนายสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีเป็นผู้รับมอบ ณ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี


พิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปีพุทธศักราช 2566

วันที่ 18 มกราคม 2566 นายเกียรติยศ ศักดิ์แสง อัยการจังหวัดผู้ช่วย ผู้แทนสำนักงานอัยการจังหวัดสิงห์บุรีพร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปีพุทธศักราช 2566
เพื่อถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณแห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ถนนวิไลจิตต์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี


พิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ปีพุทธศักราช 2566

วันที่ 17 มกราคม 2566 นายพงศกร สุขชื่น อัยการจังหวัดผู้ช่วย ผู้แทนสำนักงานอัยการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ปีพุทธศักราช 2566
โดยมีนายสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธี  ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ถนนวิไลจิตต์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี


พิธีทำบุญตักบาตร และร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล 99 รูป
ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่ 11 มกราคม 2566 นายรพีพงษ์ เอกปิยะพรชัย อัยการจังหวัดผู้ช่วย ผู้แทนสำนักงานอัยการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล 99 รูป
ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ณ พุทธมณฑลประจำจังหวัดสิงห์บุรี วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร  ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี


ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

อัยการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน ในวันจันทร์ ที่ 26 ธันวาคม 2565 ณ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี


วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

นายเกียรติยศ ศักดิ์แสง รองอัยการจังหวัด ผู้แทนสำนักงานอัยการจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมพิธีทำบุญถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565
ในวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ถนนวิไลจิตต์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี


วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

นายรพีพงษ์ เอกปิยะพรชัย อัยการจังหวัดผู้ช่วย ผู้แทนสำนักงานอัยการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2565 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรี


วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

นายเกียรติยศ ศักดิ์แสง อัยการจังหวัดผู้ช่วย ผู้แทนสำนักงานอัยการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะ เข้าร่วมกิจกรรม
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2565 ณ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ถนนวิไลจิตต์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี


วันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี พ.ศ. 2565

สำนักงานอัยการจังหวัดสิงห์บุรีเข้าร่วมพิธีวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 ณ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี


กิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565

นางสาวอาจารี สุทรพินิจกิจ อัยการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะ เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรในช่วงเช้า และพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มในช่วงเย็น
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เมื่อวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสิงห์บุรี


กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นางสาวอาจารี สุทรพินิจกิจ อัยการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เมื่อวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 ณ วัดพิกุลทอง อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี


งาน “วันรพี ประจำปี 2565”

นางสาวอาจารี สุทรพินิจกิจ อัยการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะ เข้าร่วมงานวันรพี เพื่อระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์
กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” เมื่อวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 ณ อาคารศาลจังหวัดสิงห์บุรี


กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 นางสาวอาจารี สุทรพินิจกิจ อัยการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะ
เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565
ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสิงห์บุรี และสำนักงานอัยการจังหวัดสิงห์บุรี


โครงการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัดสิงห์บุรี
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นายเกียรติยศ ศักดิ์แสง อัยการจังหวัดผู้ช่วย และคณะ
เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัดสิงห์บุรี
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565
ณ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร


อธิบดีอัยการภาค 1 ตรวจราชการประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 นายธีระนนท์ ไหวดี อธิบดีอัยการภาค ๑ และคณะ เดินทางมาตรวจราชการ
สำนักงานอัยการจังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี
และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี


การประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสิงห์บุรี
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ
ครั้งที่ 1/2565

นายประพัฒน์ ชื่นฤทธิ์ รองอธิบดีอัยการภาค 1 ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ครั้งที่ 1/2565
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมนายทองแก้ว นายดอก ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี


พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวาย พระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2565

นายเกียรติยศ ศักดิ์แสง อัยการจังหวัดผู้ช่วย พร้อมคณะเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร
ถวายพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2565 ณ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร


ผู้ตรวจการอัยการ ตรวจราชการ ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 นายเชาวลิต วงศานรเศรษฐ์ ผู้ตรวจการอัยการ พร้อมคณะ
ตรวจราชการสำนักงานอัยการจังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี
และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี 


ร่วมส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

นายประพัฒน์ ชื่นฤทธิ์ รองอธิบดีอัยการภาค 1 และคณะ ร่วมกับสำนักงานอัยการจังหวัดสิงห์บุรี
และสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี ส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ
ให้แก่ บริษัท พอร์ทอล เฟรม (ไทยแลนด์) จำกัด เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565


วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

นางสาวอาจารี สุนทรพินิจกิจ อัยการจังหวัดสิงห์บุรี และคณะเข้าร่วมกิจกรรมในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2565


วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปีพุทธศักราช 2565

นางสาวฐิติกาญจน์ เสมอเหมือน อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนสำนักงานอัยการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะ
เข้าร่วมพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ปีพุทธศักราช 2565  ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี


งานสถาปนาศาลยุติธรรม ประจำปี 2565

นายธีระยุทธ์ รอดเจริญ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนสำนักงานอัยการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะ
เข้าร่วมงานวันสถาปนาศาลยุติธรรม ประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 ณ บริเวณอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี


วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

นายพงศกร สุขชื่น อัยการจังหวัดผู้ช่วย ผู้แทนสำนักงานอัยการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีทำบุญถวายพระราชกุศลและพิธีวางพานพุ่มดอกไม้
ถวายสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
ในวันพุธ ที่ 6 เมษายน 2565  ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี


วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และงานข้าราชการพลเรือน

นายรพีพงษ์ เอกปิยะพรชัย อัยการจังหวัดผู้ช่วย ผู้แทนสำนักงานอัยการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีทำบุญถวายพระราชกุศลและพิธีวางพานพุ่มดอกไม้
ถวายราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และงานข้าราชการพลเรือน
ในวันพฤหัสบดี ที่ 31 มีนาคม 2565 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี


งานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565

นายพงศกร สุขชื่น อัยการจังหวัดผู้ช่วย สำนักงานอัยการจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี


ร่วมงาน “สดุดีวีรชนค่ายบางระจัน” ประจำปี 2565

สำนักงานอัยการจังหวัดสิงห์บุรีร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะดวงวิญญาณวีรชนค่ายบางระจัน ประจำปี 2565
ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อุทยานวีรชนค่ายบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี


ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

สำนักงานอัยการจังหวัดสิงห์บุรีร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา วันที่ 12 มกราคม 2565 ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรี


ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “สิงห์บุรีบ้านเรา เรารักษ์”

สำนักงานอัยการจังหวัดสิงห์บุรีร่วมกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาด (Big Cleaning Day) ตามโครงการ “สิงห์บุรี เมืองสะอาด คนสุขภาพดี (Exercise for Clean)”
วันที่ 15 ธันวาคม 2564 ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรี


ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ
และวันพ่อแห่งชาติ

สำนักงานอัยการจังหวัดสิงห์บุรีเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม
เนื่องในวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2564


ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

สำนักงานอัยการจังหวัดสิงห์บุรีร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม 2564 


ร่วมกิจกรรมเนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์”

ร้อยเอกภัทรภณ  ชูชัยมงคล ผู้แทนอัยการจังหวัดสิงห์บุรี และคณะ ร่วมกิจกรรมเนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
และ วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ปีพุทธศักราช 2564

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ๒๕๖๕

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ๒๕๖๕

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานฯ ฉบับย่อ by ดร.ท่านติ

ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ๒๕๖๖

 ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ๒๕๖๖

คำสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งหัวหน้าคณะทำงานเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานฯ ที่ 1/2565 ลงวันที่ 28 พ.ย. 2565

คำสั่งสำนักงานอัยการสูงสุด ที่ 1642-2565 ลงวันที่22 กันยายน 2565 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานฯ

หนังสือเวียนแนวทางปฏิบัติว่าด้วยการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ๒๕๖๖

แนวทางปฏิบัติว่าด้วยการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ๒๕๖๖

หนังสือแนวทางปฏิบัติสำนักงานการสอบสวนว่าด้วยการสอบสวนและงานธุรการเกี่ยวกับการสอบสวน พ.ศ. ๒๕๖๐

หนังสือแนวทางปฏิบัติสำนักงานการสอบสวนว่าด้วยการสอบสวนและงานธุรการเกี่ยวกับการสอบสวน พ.ศ. ๒๕๖๐ pdf

แนวทางพิจารณาการตรวจสอบ กรณีรับแจ้งการควบคุมตัวจากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับผิดชอบ (แบบ ปทส. ๑)

แบบพิจารณาและตรวจสอบ กรณีรับแจ้งการควบคุมตัวจากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับผิดชอบ (Pdf)

แบบพิจารณาและตรวจสอบ กรณีรับแจ้งการควบคุมตัวจากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับผิดชอบ (Word)

แนวทางพิจารณาการตรวจสอบ กรณีรับแจ้งเหตุการทรมานฯ จากผู้พบเห็นหรือทราบเหตุ (แบบ ปทส. ๒)

แบบพิจารณาและตรวจสอบ กรณีการรับแจ้งเหตุการทรมาน ฯ จากผู้พบเห็นหรือทราบเหตุ (Pdf)

แบบพิจารณาและตรวจสอบ กรณีการรับแจ้งเหตุการทรมาน ฯ จากผู้พบเห็นหรือทราบเหตุ (Word)

แนวทางพิจารณาการตรวจสอบ กรณีรับคำร้องทุกข์หรือคำกล่าวโทษ (ปทส. ๓)

แบบพิจารณาและตรวจสอบ กรณีรับคำร้องทุกข์หรือคำกล่าวโทษ (Pdf)

 แบบพิจารณาและตรวจสอบ กรณีรับคำร้องทุกข์หรือคำกล่าวโทษ (Word)

แบบบันทึกคำร้องทุกข์/คำกล่าวโทษ (แบบ อ.ก.ส.๙)

 แบบบันทึกคำร้องทุกข์/คำกล่าวโทษ (แบบ อ.ก.ส.๙) (Pdf) / (Word)

เอกสารประกอบการสัมมนาฯ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

สไลด์ของสำนักงานการสอบสวน

เอกสารสำนักงานวิชาการ

เอกสารประกอบการสัมมนา (ฉบับเต็ม)

presentation สารบบและแบบพิมพ์ ฉบับเต็ม

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายจังหวัดสิงห์บุรี 
ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ชั้น ๒
ถนนสิงห์บุรี – บางพาน ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี  ๑๖๐๐๐
โทร. ๐๓๖ – ๕๐๗๐๔๖

เกี่ยวกับสำนักงาน

คณะผู้บริหารสำนักงานอัยการสูงสุด

นโยบายอัยการสูงสุด

ประวัติความเป็นมา

ศาลากลางจังหวัดหลังเดิม


ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า


ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่


วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานอัยการจังหวัดสิงห์บุรี

3.1 อำนาจหน้าที่ของสำนักงาน

สำนักงานอัยการจังหวัดสิงห์บุรี มีอำนาจหน้าที่3.1.1 รับผิดชอบการดำเนินคดีทั้งปวงในอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุดภายในเขตท้องที่ของสำนักงานอัยการจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลจังหวัดสิงห์บุรี ศาลจังหวัดสาขาหรือ
หน่วย งานที่เรียกชื่ออย่างอื่นในศาลจังหวัดสิงห์บุรี แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งว่าด้วยการนั้น 3.1.2 ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย3.2 เขตอำนาจการดำเนินการ
– เขตอำนาจการสอบสวนภายในท้องที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรในจังหวัดสิงห์บุรีดังนี้
1. สภ. เมืองสิงห์บุรี
2. สภ. อินทร์บุรี
3. สภ. พรหมบุรี
4. สภ. ค่ายบางระจัน
5. สภ. บางระจัน
6. สภ. ท่าช้าง
7. สภ. โพทะเล

– เขตอำนาจดำเนินคดีของสำนักงาน
คดีอาญา
คดีอาญาที่เกิดขึ้นภายในท้องที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรภายในจังหวัดสิงห์บุรี คือ
1.สภ.เมืองสิงห์บุรี
2. สภ. อินทร์บุรี
3. สภ. พรหมบุรี
4. สภ. ค่ายบางระจัน
5. สภ. บางระจัน
6. สภ. ท่าช้าง
7. สภ.โพทะเล

– เขตอำนาจศาล
ศาลจังหวัดสิงห์บุรี


บุคลากร

   ทำเนียบผู้บริหาร

                        1. นายสมถวิล           อุดมรัตน์              ตุลาคม 2510 – กันยายน 2512

                        2. นายชัชวาล            ชาตะสิงห์            ตุลาคม 2513 – กันยายน 2514

                        3. นายทวีศักดิ์                                    ตุลาคม 2514 – ตุลาคม 2517

                        4. นายธวัส               วิสุทธิกุล              ตุลาคม 2517 – กันยายน 2520

                        5. นายสมบัติ             ศรีอนุพันธ์           ตุลาคม 2526 – กันยายน 2527

                        6. นายนิติ                 เมฆสวรรค์          ตุลาคม 2527 – กันยายน 2528

                        7. ร.ต.วิจิตร              อยู่สภาพ             ตุลาคม 2528 – กันยายน 2529

                        8. นายพิบูล             สาครวาสี              ตุลาคม 2529 – กันยายน 2530

                        9. นายกิตติ                สุทธิเสวันต์          ตุลาคม 2530 – กันยายน 2532

                        10. นายจรัล              ยิ้มสินสมบูรณ์       พฤษภาคม 2532 – พฤษภาคม 2533

                        11. นายวิทยา            เหลืองโรจนกุล       พฤษภาคม 2533 – พฤษภาคม 2534

                        12. นายนิพนธ์            วิทยาทร              พฤษภาคม 2534 – พฤษภาคม 2535

                        13. นายวีระ               คุ้มวงศ์ดี              พฤษภาคม 2535 – พฤษภาคม 2536

                        14. นายขวัญชัย          ถวิลลาภ              พฤษภาคม 2536 – พฤษภาคม 2537

                        15. นายพงษ์ศักดิ์        แก้วกมล              พฤษภาคม 2537 – เมษายน 2538

                        16. นายสมณัฐ           เปรมประเสริฐ       พฤษภาคม 2538 – ตุลาคม 2538

                        17. นายเกษมศักดิ์       อินทวงศ์              ตุลาคม 2538 – เมษายน 2539

                        18. นายจรุงเกียรติ       ภาษีผล               พฤษภาคม 2539 – ตุลาคม 2539

                        19. นายชัยณรงค์        เชาวน์ดี                ตุลาคม 2539 – เมษายน 2541

                        20. นายไพบูลย์           อานัญจวนิชย์       พฤษภาคม 2541 – พฤษภาคม 2542

                        21. นายคารม             คูรัตน์                 พฤษภาคม 2542 – เมษายน 2543

                        22. นายเกษม             สุกิจบริหาร          พฤษภาคม 2543 – เมษายน 2544

                        23. นายวชิระ             สนธิรักษ์              พฤษภาคม 2544 – พฤษภาคม 2545

                        24. นายชาญชัย          เผ่าภู่                   พฤษภาคม 2544 – เมษายน 2546

                        25. นายบุญเกียรติ       อุดมแสวงโชค       เมษายน 2546 – เมษายน 2547

                        26. นายขจร               มีศีล                   พฤษภาคม 2547 – เมษายน 2548

                        27. นายบุญสม           เนื่องพลี               เมษายน 2548 – เมษายน 2549

                        28. นายโชคชัย            พัทยาอารยา        พฤษภาคม 2549 – เมษยน 2550

                        29. นายสุเทพ            ตันติรัศมี              เมษยน 2550 – มีนาคม 2551

                        30. นายสุพจน์            ศรีจักรโคตร         เมษายน 2551- มีนาคม 2552

                        31. นายนพเดช           ตระกูลดิษฐ์           เมษายน 2552 – มีนาคม 2554

                        32. นางประไพพรรณ    จวติช                  เมษายน 2554 – มีนาคม 2555

                        33. นางรัตนา             พานิชพันธุ์            เมษายน 2555 – มีนาคม 2557

                        34. นางสาวปัทมา        ตันติวงศ์วัฒน์        เมษายน 2557 – มีนาคม 2558

                        35. นางศิรินาถ            ฉัตรชุติมากร         เมษายน 2558 – มีนาคม 2559

                        36. นางสาวณัฐธิดา      เฉลยฤกษ์             เมษายน 2559 – 2 เมษายน 2560

                        37. นางนาตยา            แน่นหนา              3 เมษายน 2560 – 1 เมษายน 2561

                        38. นางสาวกฤตยานันทน์  คงเมือง      2 เมษายน 2561 – 31 มีนาคม 2562

                        39. นายประพาส          หนูเจริญ             1 เมษายน 2562 – 31 มีนาคม 2563

                        40. นายวราวุฒิกรณ์     ด้วงตุ่น            1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564

                        40. ว่าที่ร้อยตรีสมคิด    ตุ้มวารี         1 เมษายน 2564 – 31 มีนาคม 2565

                        42. นางสาวอาจารี สุนทรพินิจกิจ        1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม 2566

43. นางสาวภัควลัญศ์ บัณฑะกิจจ์ 1 เมษายน 2566 ถึงปัจจุบัน

การขอประกันตัวผู้ต้องหาในคดีอาญา

           1.ผู้มีสิทธิยื่นขอประกันตัวผู้ต้องหา ได้แก่ ตัวผู้ต้องหาหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง
           2.กรณีการใช้บุคคลเป็นหลักประกันในการปล่อยตัวชั่วคราว ไม่จำกัดเฉพาะ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และข้าราชการการเมืองบุคคลอื่นๆ ที่มีความน่าเชื่อถือ สามารถใช้สิทธินี้ได้เช่นกัน
           3.การร้องขอประกันตัวไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นค่าคำร้องค่าสัญญาประกันค่าเขียนหรือพิมพ์คำร้อง เขียนสัญญาหรือพิมพ์สัญญาประกัน รวมทั้งการพิจารณาการสั่งอนุญาตให้ประกันตัว
           4.การเขียนหรือพิมพ์คำร้องขอประกันตัวและสัญญาประกันตัว ให้เขียนหรือพิมพ์  ตามตัวอย่างที่สำนักงานได้จัดทำไว้เป็นตัวอย่างให้ดูหากผู้ขอประกันเขียนหรือพิมพ์ไม่ได้สำนักงานได้จัดให้มีผู้เขียนหรือพิมพ์ให้และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเขียนหรือพิมพ์แต่อย่างใด
           5.เมื่อรับคำร้องขอประกันตัวแล้วเจ้าหน้าที่ผู้รับคำร้องจะตรวจสอบความถูกต้องของ คำร้อง สัญญาประกันและหลักประกัน
           6.การพิจารณาคำขอประกันตัวปกติพนักงานอัยการจะอนุญาตให้ประกันตัวตามขอ ฉะนั้นอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้าง การเรียกเงินเพื่อตอบแทนการอนุญาตให้ประกันตัวดังกล่าว
           7.พนักงานอัยการจะพิจารณาสั่งคำร้องขอประกันตัวภายในระยะเวลา 20 นาทีและ ไม่เกิน 30 นาทีนับแต่รับคำร้อง
           8.จะไม่มีข้ออ้างจากพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าผู้รับคำร้องไม่อยู่ไม่มีเจ้าหน้าที่เขียนหรือพิมพ์คำร้อง รวมทั้งพนักงานอัยการผู้สั่งอนุญาตคำร้องไม่อยู่ เพราะเป็นหน้าที่ของสำนักงานที่จะต้องจัดเจ้าหน้าที่ทดแทนไว้บริการประชาชนเสมอ

การประกันโดยมีประกันและหลักประกัน หมายถึง การประกันตัวผู้ต้องหา นอกจากมีสัญญาประกันแล้วยังจะต้องมีหลักประกันอีกด้วยทั้งนี้ถ้าหากว่ามีการผิดสัญญาประกันแล้วพนักงานอัยการ จะได้ยึดหลักประกันนั้นมาใช้เป็นค่าปรับ

หลักประกันมี ๕ ชนิด คือ
             ๑.เงินสด โดยใช้สมุดเงินฝากธนาคารประเภทประจำ
             – หนังสือรับรองยอดเงินฝากคงเหลือปัจจุบัน
             – ขอรับหนังสือที่สาขาธนาคารที่เปิดบัญชี
             ๒.แคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายในนาม “อัยการจังหวัดสิงห์บุรี”
             ๓.สลากออมทรัพย์ ธกส. สลากออมสิน ฯลฯ
             ๔.โฉนดที่ดิน น.ส.3, น.ส.3 ก. ต้องมีหนังสือรับรองการประเมินราคาที่ดิน
             ๕.บุคคลเป็นหลักประกัน โดยใช้หนังสือรับรองจากต้นสังกัด แสดงสถานะตำแหน่ง ระดับ อัตราเงินเดือน
หลักฐานการประกันตัวนำไปแสดงเพิ่มเติมเฉพาะกรณี
            ๑.กรณีของเจ้าของหลักทรัพย์มีคู่สมรส
                   – หนังสือให้ความยินยอมของคู่สมรส
                   – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจ ของคู่สมรส
           ๒.กรณีเจ้าของหลักทรัพย์หย่าจากคู่สมรสแล้วม
                   – สำเนาใบสำคัญการหย่า
                  ๓.กรณีคู่สมรสเจ้าของหลักทรัพย์ถึงแก่กรรมแล้ว
                   – สำเนามรณบัตร หรือทะเบียนบ้านประทับตราว่า “ตาย” หน้าชื่อคู่สมรส
          ๔.กรณีชื่อตัวหรือชื่อสกุล เจ้าของหลักทรัพย์ตามบัตรของทางราชการไม่ตรงกับ ที่ปรากฏในหลักทรัพย์
                   – หนังสือรับรองว่า เป็นบุคคลคนเดียวกันออก ณ ที่ว่าการอำเภอท้องที่ ที่เจ้าของหลักทรัพย์ ชื่อในทะเบียนบ้าน
          ๕.กรณีชื่อตัวหรือ ชื่อ สกุล เจ้าของหลักทรัพย์ตามบัตรของทางราชการไม่ตรงกับ ที่ปรากฏในหลักทรัพย์ เนื่องจากการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล
          ๖.กรณีชื่อ สกุล เจ้าของหลักทรัพย์ตามบัตรของทางราชการไม่ตรงกับที่ปรากฏในหลักทรัพย์เนื่องจากเปลี่ยนชื่อ สกุล เพราะทำการสมรสแล้ว
                   – สำเนาใบสำคัญการสมรส
          ๗.กรณีเจ้าของหลักทรัพย์ต้องการมอบอำนาจให้ผู้อื่นทำประกันแทน
                   – ทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมสำเนา 1 ชุด
                   – บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจของผู้รับมอบอำนาจขอหลักทรัพย์คืนได้ทันทีโดยแสดงหลักฐานคือใบรับหลักฐานที่เจ้าหน้าที่ออก                       ให้เมื่อครั้งที่ได้ยื่นประกัน
                   – หนังสือมอบอำนาจพนักงานอัยการจะใช้ดุลยพินิจสั่งโดยอาศัยหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งจะอนุญาตให้ประกันตัวหรือจะไม่อนุญาตก็ได้
                    การขอรับหลักทรัพย์คืน
     สัญญาประกันจะสิ้นสุดลงเมื่อพนักงานอัยการได้ยื่นฟ้องผู้ต้องหาเป็นจำเลยต่อศาลแล้ว หรือพนักงานอัยการได้มีคำสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาต่อศาล นายประกันสามารถขอหลักทรัพย์คืนได้ทันทีโดยแสดงหลักฐาน คือ ใบรับหลักฐานที่เจ้าหน้าที่ออกให้เมื่อครั้งที่ได้ยื่นประกัน
หน้าที่ของนายประกัน
     ในกรณีที่พนักงานอัยการมีคำสั่งให้ประกันตัวผู้ต้องหา นายประกันมีหน้าที่ต้องส่งตัวตามกำหนดนัดของพนักงานอัยการทุกครั้ง
การผิดสัญญาประกัน
     ในกรณีผิดสัญญาประกันต่อพนักงานอัยการ พนักงานอัยการมีอำนาจสั่ง บังคับตามสัญญาประกัน


สถิติคดีอาญา

ประเภทคดีมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายนพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคมรวมทั้งสิ้น
ส.170
ส.27
ส.32
ส.4 วาจา111
ส.1 ฟื้นฟู
ส.5ก คดีแพ่ง2
ประเภทคดี มกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายนพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคมรวมทั้งสิ้น
ส.1565671687857675952557491784
ส.237351176612551181
ส.31020000000014
ส.4 วาจา13481861248247727770587585991
ส.1 ฟื้นฟู0000000000000
ส.5ก คดีแพ่ง 20232112224122
ประเภทคดี มกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายนพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคมรวมทั้งสิ้น
ส.1377354597182495165487751717
ส.2785331313119108696
ส.30022000000138
ส.4 วาจา811151241481101028895926595801,195
ส.1 ฟื้นฟู84401110000019
ส.5ก คดีแพ่ง 12110124031117

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดโต๊ะทำงาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ดาวน์โหลด

ฟ้องที่น่าสนใจ

1. ร่วมกันบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณวัดโดยผิดกฎหมาย ดาวน์โหลด
2.กระทำการให้ผู้ที่ถูกคุมขังตามอำนาจของพนักงานอัยการหลุดพ้นจากการคุมขังดาวน์โหลด
3.ชักชวนหรือแนะนำด้วยเอกสารในลักษณะที่เห็นได้ว่าเป็นการเรียกร้องฯดาวน์โหลด
4.ค้า และมีสัตว์ป่าคุ้มครอง(นกกระจาบ)ไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ดาวน์โหลด
5.โฆษณา จำหน่าย หรือมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฯ  ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มอื่น

ตัวอย่างขอหนังสือรับรองปฏิบัติราชการธุรการ

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการจังหวัดสิงห์บุรี 
ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ชั้น ๒
ถนนสิงห์บุรี – บางพาน ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี  ๑๖๐๐๐
โทร. ๐๓๖ – ๕๐๗๒๓๔ โทรสาร. ๐๓๖ – ๕๐๗๒๓๓

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายจังหวัดสิงห์บุรี 
ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ชั้น ๒
ถนนสิงห์บุรี – บางพาน ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี  ๑๖๐๐๐
โทร. ๐๓๖ – ๕๐๗๐๔๖


E-mail sing@ago.go.th