18 มกราคม 2567

ในวันที่ 18 มกราคม 2567 สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพัทยาร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2567

17 มกราคม 2567

ในวันที่ 17 มกราคม 2567 สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพัทยาร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2567

28 ธันวาคม 2566

ในวันที่ 28 ธันวาคม 2566 สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพัทยาร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

7 ธันวาคม 2566

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพัทยา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชชรกิติยา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

5 ธันวาคม 2566

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพัทยา ร่วมพิธิวางพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

14 พฤศจิกายน 2566

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงได้ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้าน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

23 ตุลาคม 2566

วันที่ 23 ตุลาคม 2566 สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพัทยาได้ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะน้อมรำลึก เนื่องในคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

13 ตุลาคม 2566

วันที่ 13 ตุลาคม 2566 สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพัทยา ได้ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

28 กันยายน 2566

วันที่ 28 กันยายน 2566 เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพัทยาร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ณ หน้าอาคาร สำนักงานอัยการจังหวัดพัทยา

17 สิงหาคม 2566

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพัทยา ร่วมต้อนรับการตรวจเยี่ยม ท่านนารี ตัณฑเสถียร อัยการสูงสุด สำนักงานภายในภาค 2 ณ อาคารสำนักงานอัยการภาค 2

12 สิงหาคม 2566

วันที่ 12 สิงหาคม 2566 สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพัทยา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัย

7 สิงหาคม 2566

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพัทยา ร่วมงานพิธีถวายพวงมาลาวันรพี ณ ศาลจังหวัดพัทยา

28 กรกฎาคม 2566

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพัทยาได้ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี

27 กรกฎาคม 2566

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพัทยาได้ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินและลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารสำนักงานอัยการภาค 2

11 กรกฎาคม 2566

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 สำนักงานอยการคดีศาลแขวงพัทยา ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2566

26 มิถุนายน 2566

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพัทยา ร่วมงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็นพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาลังฆปริณายก

3 มิถุนายน 2566

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพัทยา ร่วมพิธีวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมการเฉลิมพระเกียรติสามเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

6 พฤษภาคม 2566

วันที่ 6 พฤษภาคม 2566 สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพัทยา ร่วมวางพานพุ่ม พิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระนางเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ อาคารอเนกประสงค์วิทยาการ โรงเรียนชลกัลยานุกูล อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

25 เมษายน 2566

วันที่ 25 เมษายน 2566 สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพัทยา ร่วมพิธี วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จ พระนเรศวรมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ ฯ

11 เมษายน 2566

วันที่ 11 เมษายน 2566 สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงและคณะเจ้าหน้าที่ธุรการ ร่วมกันทรงน้ำพระและขอพร ในกิจกรรมวันสงกรานต์ ณ สำนักงานอัยการภาค 2 และ

ขอพรท่านทรงศักดิ์ นาควิจิตร์ อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงพัทยา

6 เมษายน 2566

วันที่ 6 เมษายน 2566 สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพัทยา ได้ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

1 เมษายน 2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพัทยา นำโดย นายธารา เตชะสหะพัฒนา อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงพัทยา ได้ร่วมกิจกรรม 131 ปี องค์กรอัยการ ณ สำนักงานอัยการภาค 2

เกี่ยวกับสำนักงาน

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”


พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี


โครงสร้าง (Structure)


วัฒนธรรมองค์กร

ภารกิจและหน้าที่ของสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพัทยา

               พนักงานอัยการคดีศาลแขวงพัทยามีอำนาจฟ้องผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดทางอาญาทุกประเภทที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแขวงพัทยา และมีอำนาจในการว่าต่างและแก้ต่างให้กับหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ เทศบาล หรือนิติบุคคลของรัฐ ซึ่งมิใช่เป็นคดีพิพาทกับรัฐบาล ที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแขวงพัทยา ซึ่งได้แก่ คดีอาญาในฐานความผิดที่มีอัตราโทษตามกฎหมายจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000.- บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา หรือความผิดตามพระราชบัญญัติต่างๆ ที่มีอัตราโทษดังกล่าว และเมื่อฟ้องผู้ถูกกล่าวหาต่อศาลแล้ว พนักงานอัยการมีหน้าที่ในการนำเสนอพยานหลักฐานต่างๆ ต่อศาล เพื่อที่จะแสดงได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหา

               ส่วนในคดีแพ่งเป็นคดีที่มีทุนทรัพย์หรือราคาทรัพย์สินที่พิพาทกันหรือจำนวนเงินที่ฟ้องไม่เกิน 300,000.- บาท ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะฟ้องร้องคดีต่อศาลหรือถูกบุคคลอื่นฟ้องร้องคดีต่อศาล พนักงานอัยการมีหน้าที่ในการว่าต่างและแก้ต่างคดีให้กับหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการล้วนเป็นไปเพื่อการอำนวยความยุติธรรมในทางอาญาและรักษาผลประโยชน์ของรัฐ เพื่อการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพและรักษาความสงบสุขเรียบร้อยของสังคม
นอกจากนี้พนักงานอัยการคดีศาลแขวงชลบุรียังมีอำนาจและหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนโดยทั่วไป ซึ่งได้แก่ การร้องขอต่อศาลให้ปล่อยตัวจำเลยหรือผู้ต้องหาที่ถูกคุมขังโดยมิชอบด้วยกฎหมาย การเข้าร่วมในการสอบสวนผู้ต้องหาหรือผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็ก ในคดีความผิดที่มีอัตราโทษจำคุกตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป หรือคดีทำร้ายร่างกายในคดีที่เด็กร้องขอ การเข้าร่วมชันสูตรพลิกศพการตายที่เกิดขึ้นจากการกระทำของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติตามหน้าที่ (การวิสามัญฆาตกรรม) หรือการตายในระหว่างการควบคุมของเจ้าพนักงาน เช่น นักโทษตายในเรือนจำ หรือผู้ต้องหาตายในห้องควบคุมของเจ้าพนักงานตำรวจ การดำเนินคดีที่ราษฎรฟ้องเองไม่ได้โดยกฎหมายห้าม เช่นคดีอุทลุม ซึ่งห้ามมิให้ผู้สืบสันดาน ( ลูก,หลาน) ดำเนินคดีกับบุพการี (บิดา,มารดา,ปู่,ย่า,ตา,ยาย) กฎหมายก็ได้กำหนดให้พนักงานอัยการฟ้องคดีแทนบุคคลดังกล่าวได้โดยเฉพาะ และพนักงานอัยการในฐานะเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคมีอำนาจในการฟ้องร้องนิติบุคคลที่ทำผิดสัญญาตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 300,000.- บาทได้ด้วย ซึ่งเป็นการคุ้มครองสิทธิของประชาชนในฐานะผู้บริโภคอีกทางหนึ่ง

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพัทยา
อาคารสำนักงานอัยการภาค 2 ชั้น 1 เลขที่ 81/1 หมู่ที่ 1
ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
โทรศัพท์ 0 3818 1931 โทรสาร 0 3818 1931
E-mail: pattaya-sum@ago.go.th

ID Line : @120lcvlx
หรือ สแกนคิวอาร์โค้ด QR Code ผ่านโปรแกรม Line

Loading