ประกาศเตือน เพจปลอม !!!!

❌❌ เพจปลอม – สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดระยอง ❌❌

ทาง สคชจ.ระยอง ไม่มีนโยบายให้ประชาชนส่งข้อมูลส่วนตัวผ่านทางข้อความ Facebook หรือช่องทางอื่นใด
หากต้องการรับความช่วยเหลือกรุณาติดต่อที่
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดระยอง
ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ 038 – 617826 – 7 โทรสาร 038 – 617828
Email: rayong-lawaid@ago.go.th เท่านั้น
ประชาชนอย่าหลงเชื่อ ❗️ อย่าแชทสนทนาเป็นอันขาด ❗️
อย่ากดลิงค์ ❗️ หรือส่งข้อมูลใด ๆ ❗️
🚫 มิฉะนั้นอาจถูกมิจฉาชีพหลอกลวงให้เกิดความเสียหายได้

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเจตนารมณ์ : https://www.ago.go.th/wp-content/uploads/NoGiftPolicy2567.pdf

หนึ่งในภารกิจของสำนักงานอัยการสูงสุด คือ ให้ความช่วยเหลือกับประชาชนทางกฎหมาย
ซึ่งสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดระยอง
เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งของสำนักงานอัยการสูงสุด ที่ดำเนินภารกิจด้านนี้
เนื่องในวันสถาปนาองค์กรอัยการ 128 ปี สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและ
ช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดระยอง 
จึงขอนำเสนอคลิปวิดีโอ เรื่อง การไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท ซึ่งจัดทำเป็นสื่อออนไลน์
เพื่อเผยแพร่เป็นเกร็ดความรู้ ให้ประชาชนได้รับทราบ
และหากประชาชนท่านใด มีความประสงค์ที่จะใช้บริการของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและ
ช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดระยอง
สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 038 – 617826 -7 ในวันและเวลาราชการ

สำนักงานอัยการสูงสุดโดยสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดระยองต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และให้บริการประชาชนและหน่วยงานของรัฐด้วยความเสมอภาค โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือทรัพย์สินใดๆ ทั้งสิ้น และไม่รับสินน้ำใจ ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อการหลอกลวงเอาทรัพย์สินจากท่านเพื่อไปวิ่งเต้นพนักงานอัยการในการปฏิบัติหน้าที่หากมีการเรียกทรัพย์สินดังกล่าวจากท่าน ขอให้ร้องเรียนไปที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์กลาง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ภาค 1 – 9 สำนักงานอัยการสูงสุด

สคชจ.ระยอง
จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน”
ในวันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564
ณ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดระยอง
ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

สคชจ.ระยอง
จัดโครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและ
ช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดระยอง ประจำปี พ.ศ. 2564
ในวันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.00 – 16.30 น.
ด้วยวิธีการบรรยายผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom
ณ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดระยอง
ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

สคชจ.ระยอง
จัดโครงการฝึกอบรมการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทสำหรับผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ย
และประนอมข้อพิพาท ประจำปี พ.ศ.2564
ในวันพุธที่ 22 กันยายน 2564
เวลา 08.30 – 16.30 น.
ด้วยวิธีการบรรยายผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom 
ณ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดระยอง
ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

สคชจ.ระยอง
เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ในวันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564
ณ สำนักงานอัยการจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

สคชจ.ระยอง
จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ในวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564
นำโดยนางสาวยุวรินทร์ เศรษฐพงษ์ชัย อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดระยอง
พร้อมด้วยพนักงานอัยการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารเพล
ณ วัดเนินพระ ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

สคชจ.ระยอง
จัดโครงการฝึกอบรมเผยแพร่ให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิด้านเอดส์ จังหวัดระยอง ปี พ.ศ.2564
ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564
ณ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง


สคชจ.ระยอง
เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564
ในวันอาทิตย์ ที่ 5 ธันวาคม 2564
ณ บริเวณสนามสวนศรีเมือง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

สคชจ.ระยอง
เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและถวายราชสักการะพระบรมรูปจำลอง สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2564
ในวันอังคาร ที่ 28 ธันวาคม 2564
ณ บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดลุ่ม พระอารามหลวง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

สคชจ.ระยอง
จัดโครงการฝึกอบรมกฎหมายทั่วไปให้ผู้ต้องขัง ผู้ต้องโทษชาย มีระเบียบวินัยและเคารพต่อกฎหมายจังหวัดระยอง ประจำปี พ.ศ.2565
ในวันพุธที่ 26 มกราคม พ.ศ.2565
ณ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดระยอง
ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ด้วยวิธีการบรรยายผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม ZOOM

สคชจ.ระยอง
เข้าร่วมงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน จังหวัดระยอง และยุติธรรมพบประชาชน
นำโดยร้อยตำรวจเอกธีระยุทธ แรงเขตร์การ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดระยอง
และมีท่านอัยการณัฐติกาญจน์ วิฑิตวิริยกุล เป็นวิทยากร ร่วมเสวนาหัวข้อเรื่อง
“การขับเคลื่อนงานไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทและการอำนวยความยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดระยอง”
ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2565
ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

สคชจ.ระยอง
จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565
ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565
โดยการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเช้า เป็นเมนู ข้าวผัดแหนม ให้กับเด็กเเละผู้ป่วยเอดส์
ณ คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

สคชจ.ระยอง
นำโดยร้อยตำรวจเอกธีระยุทธ แรงเขตร์การ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและ
การบังคับคดีจังหวัดระยอง พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ
เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565
ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565
ณ บริเวณสนามสวนศรีเมือง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

สคชจ.ระยอง
เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ในวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2565
ณ บริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

สคชจ.ระยอง
ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน
ในวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565
ณ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลระยอง ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

สคชจ.ระยอง
ร่วมลงนามถวายพระพร
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน
ในวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565
ณ บริเวณโถง ชั้น 1 สำนักงานอัยการจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

สคชจ.ระยอง
ร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 9 รูป
เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน
ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565
ณ วัดป่าประดู่ พระอารามหลวง ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

สคชจ.ระยอง
เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและถวายราชสักการะพระบรมรูปจำลอง สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2565
ในวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565
ณ บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดลุ่ม พระอารามหลวง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง


สคชจ.ระยอง
จัดโครงการอบรมกฎหมายทั่วไปให้ผู้ต้องขัง ผู้ต้องโทษหญิง มีระเบียบวินัยและเคารพต่อกฎหมายจังหวัดระยอง ประจำปี พ.ศ. 2566
ในวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566
ณ อาคารฝึกอบรมแดน 3 (แดนหญิง) เรือนจำกลางจังหวัดระยอง ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

สคชจ.ระยอง
ร่วมพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
“พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ในวันมาตราฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566
 ณ ห้องประชุมศูนย์ราชการจังหวัดระยอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

สคชจ.ระยอง
เข้าร่วมพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า”
และ “วันข้าราชการพลเรือน” ประจำปี พ.ศ.2566
ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566
 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดระยอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

สคชจ.ระยอง
เข้าร่วมพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์”
ในวันพฤหัสบดีที่ 6 เม.ย. 66
 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดระยอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

สคชจ.ระยอง
เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2566
ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ก.ย. 66
 ณ สำนักงานอัยการจังหวัดระยอง ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

สคชจ.ระยอง
เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช
ในวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566
ณ บริเวณสนามสวนศรีเมือง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

สคชจ.ระยอง
เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ในวันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566
ณ บริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

สคชจ.ระยอง
เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566
ในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566
ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 7 ธันวาคม 2566
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
สำนักงานอัยการจังหวัดระยอง
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดระยอง
ร่วมกันจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดระยอง
ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ บริเวณหน้าประตูทางเข้าห้างสรรพสินค้า โลตัส สาขาระยอง
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

สคชจ.ระยอง
ร่วมพิธีบวงสรวงและถวายราชสักการะพระบรมรูปจำลองสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2566
ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2566
ณ บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดลุ่ม พระอารามหลวง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

สคชจ.ระยอง
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล
แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2567
ในวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2567
ณ พระอุโบสถ วัดป่าประดู่ พระอารามหลวง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

สคชจ.ระยอง
มอบเครื่องอุปโภค บริโภค เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ให้กับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง
ในวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567
ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

สคชจ.ระยอง
เข้าร่วมกิจกรรม “ตลาดนัดแก้หนี้” ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ในวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2567
ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

สคชจ.ระยอง
เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดระยอง พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1
วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 08.30 –13.00 น.
ณ วัดพลงไสว หมู่ที่ 2 ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

สคชจ.ระยอง
เข้าร่วมจัดกิจกรรม “ตลาดนัดแก้หนี้” ครั้งที่ 2
วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15.00 – 18.00 น.
ณ บริเวณด้านหน้าลานจอดรถตึกสตาร์ไอที เซ็นเตอร์ 2 ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

สคชจ.ระยอง
เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดระยอง พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2
วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 – 13.00 น.
ณ โรงยิมเนเซี่ยมเทศบาลตำบลบ้านฉาง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

สคชจ.ระยอง
สคชจ.ระยอง เข้าร่วมจัดกิจกรรม “ตลาดนัดแก้หนี้” ครั้งที่ 3
วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 – 13.00 น.
ณ โรงยิมเนเซี่ยมเทศบาลตำบลบ้านฉาง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

สคชจ.ระยอง
จัดโครงการอบรมกฎหมายทั่วไปให้ผู้ต้องขัง ผู้ต้องโทษหญิง ในเรือนจำกลางระยอง
มีระเบียบวินัยและเคารพต่อกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ อาคารฝึกวิชาชีพแดนหญิง เรือนจำกลางระยอง
ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

สคชจ.ระยอง
จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมแข่งขันตอบคำถามความรู้เกี่ยวกับภารกิจอำนาจหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด
ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567
ณ สำนักงานอัยการจังหวัดระยอง
ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

สคชจ.ระยอง
เข้าร่วมพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และ “วันข้าราชการพลเรือน”
ในวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567
ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

สคชจ.ระยอง
เข้าร่วมงานมหกรรมเล่าขานตำนานเมืองระยอง เฉลิมพระเกียรติ 69 พรรษา
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2567
ในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร – อาหารแห้งแด่พระสงฆ์,
พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และพิธีถวายราชสักการะ
ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2567
ณ บริเวณหน้าหอพระพุทธอังคีรส สวนศรีเมือง,
บริเวณท่าน้ำ ถนนอดุลธรรมประภาส (ข้างสวนศรีเมือง)
และเวทีกลาง ถนนริมน้ำ (ฝั่งโรงเรียนอนุบาลระยอง) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

สคชจ.ระยอง
เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในโครงการสนับสนุนการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทับมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 08.30 – 12.00 น.
ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

สคชจ.ระยอง
เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟสัญจร ครั้งที่ 4/2567 ประจำเดือนเมษายน 2567
ในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 07.30 น.
ณ บริเวณหน้าพระบวรราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท กองพันทหารราบที่ 7 กรมทหารราบที่ 3
กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายมหาสุรสิงหนาท อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

สคชจ.ระยอง
เข้าร่วมงานวันสถาปนาศาลยุติธรรมประจำปี 2567 ครบ 142 ปี
ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมเคียงฟ้า ชั้น 5 อาคารศาลจังหวัดระยอง

เกี่ยวกับสำนักงาน

ตราสัญลักษณ์

รูปพระมหาพิชัยมงกุฎประดิษฐานเหนือพระแว่น พระสุริยกานต์
และตราชูรูปพระขรรค์ รองรับด้วยช่อชัยพฤกษ์

     สำนักงานอัยการสูงสุด แต่เดิมเป็นกรมอัยการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย เครื่องหมายราชการและเครื่องหมายแสดงสังกัดจึงเป็นรูปตราราชสีห์ ต่อมาพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534 ได้บัญญัติให้สำนักงานอัยการสูงสุด เป็นส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี จึงได้มี การกำหนดเครื่องหมายราชการและเครื่องหมายแสดงสังกัดขึ้นใหม่ สำหรับใช้เป็นเครื่องหมายราชการของสำนักงานอัยการสูงสุดและเป็นเครื่องหมายแสดงสังกัด ใช้กับเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายอัยการ ประกอบกับกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ ได้บัญญัติให้นำกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน มาใช้บังคับกับข้าราชการธุรการของสำนักงานอัยการสูงสุด และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ได้บัญญัติให้เครื่องหมายแบบข้าราชการพลเรือน เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน และโดยที่กฎหมายว่าด้วยเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน ได้บัญญัติให้ การกำหนดเครื่องหมายแสดงสังกัด สำหรับใช้กับเครื่องแบบข้าราชการพลเรือน ต้องออกเป็นกฎสำนักนายกรัฐมนตรี

     สำนักนายกรัฐมนตรี จึงออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการกำหนดภาพเครื่องหมายราชการ ตามบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482 (ฉบับที่ 129) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2535 เล่ม 109 ตอนที่ 40 หน้า 104-105 และออกกฎสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 79 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช 2478 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับลงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2535 เล่ม 109 ตอนที่ 51 หน้า 4-5 กำหนดเครื่องหมายแสดงสังกัดของสำนักอัยการสูงสุด เป็นรูปตราพระมหาพิชัยมงกุฎ ประดิษฐานเหนือพระแว่น สุริยกานต์ และตราชูรูปพระขรรค์ รองรับด้วยช่อชัยพฤกษ์

     เครื่องหมายราชการ และเครื่องหมายแสดงสังกัดของสำนักงานอัยการสูงสุด จึงเปลี่ยนจากรูปตราราชสีห์เป็น รูปพระมหาพิชัยมงกุฎประดิษฐานเหนือพระแว่น พระสุริยกานต์ และตราชูรูปพระขรรค์ รองรับด้วยช่อชัยพฤกษ์ มีความหมายถึงอำนาจหน้าที่ในการเป็นทนายแผ่นดิน การใช้กฎหมายด้วยความรอบคอบ เป็นธรรม และเด็ดขาด มีชัยชนะเหนืออธรรม

ประวัติความเป็นมาของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดระยอง

จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557 โดยเดิมมีชื่อว่าสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนจังหวัดระยอง อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานอัยการจังหวัดระยอง
ต่อมาเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมร้อยปีอัยการ ชั้น 4 สำนักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ได้มีการประชุมการจัดตั้งสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดและสาขา โดยสำนักงานคณะกรรมการอัยการได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดประจำจังหวัดและประจำสาขาต่าง ๆ ขึ้น มีการปรับโครงสร้างใหม่
ให้มีอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ โดยกำหนดกรอบอัตรากำลังข้าราชการอัยการและธุรการแยกออกมาจากสำนักงานอัยการจังหวัด โดยกำหนดเปิดทำการพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 1 เมษายน 2557 สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนจังหวัดระยอง จึงเปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดระยองตั้งแต่บัดนั้น

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”


พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี


โครงสร้าง (Structure)


วัฒนธรรมองค์กร

นโยบายการบริหารงานของอัยการสูงสุด

     “PUBLIC TRUST”

นโยบายที่ 1 สังคม ประชาชน เชื่อมั่น
     สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐ และการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ด้วยการพัฒนาคุณภาพงานสอบสวนคดีอาญาของพนักงานอัยการ ผลักดันให้กระบวนการบังคับคดีและการประนีประนอมยอมความระหว่างคู่พิพาทในชั้นพนักงานอัยการมีประสิทธิภาพ โดยยึดมั่น และยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส และไม่เลือกปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของสังคมและประชาชน

นโยบายที่ 2 บริหารทันสมัย
     เพิ่มกลไกการบริหารงานของสํานักงานอัยการสูงสุดให้มีความทันสมัย สร้างทัศนคติการทํางานเชิงรุกเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ ปรับปรุงรูปแบบการทํางานของสํานักงานอัยการสูงสุดให้มีความสะดวก รวดเร็ว ทันต่อการเปลี่ยนแปลงพร้อมทั้งพัฒนาทักษะความรู้ ศักยภาพของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเป็นมืออาชีพ มีความพร้อมทํางานในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของสังคมได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

นโยบายที่ 3 บุคลากรมีคุณธรรม
     พัฒนาและส่งเสริมให้ข้าราชการฝ่ายอัยการ และบุคลากรเป็นคนดีและคนเก่ง โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งมีความมั่นคงและความก้าวหน้าในอาชีพ มีคุณภาพชีวิตและขวัญกําลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน

อำนาจและหน้าที่ตาม พ.ร.บ. องค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553

          กำหนดให้องค์กรอัยการประกอบด้วย ก.อ. อัยการสูงสุด และพนักงานอัยการอื่น โดยมีสำนักงานอัยการสูงสุดเป็นหน่วยงานธุรการ

          สำนักงานอัยการสูงสุดเป็นส่วนราชการที่มีอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณและการดำเนินการอื่น และนิติบุคคล โดยมีอัยการสูงสุดเป็นผู้บังคับบัญชาและเป็นผู้แทนนิติบุคคล และให้ข้าราชการฝ่ายอัยการสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด  มีดังนี้

           1. ให้ความช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินการทางกฎหมายรวมตลอดทั้งในการคุ้มครองป้องกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน

           2. ให้คำปรึกษา และตรวจร่างสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายให้แก่รัฐบาล และหน่วยงานของรัฐ

           3. ให้คำปรึกษา และตรวจร่างสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายให้แก่นิติบุคคล ซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐแต่ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น ทั้งนี้ ตามที่เห็นสมควร

           4. ดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่ง หรือคดีปกครองแทนรัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐซึ่งพนักงานอัยการได้รับดำเนินคดีให้

           5. ดำเนินการตามที่รัฐมนตรีร้องขอ เว้นแต่การดำเนินการนั้นจะขัดต่องานในหน้าที่ หรืออาจทำให้ขัดต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการ

           6.  ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ

           7. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในการอำนวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน

           8. ติดต่อและประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ในอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุด

           9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุด

         ในการตรวจร่างสัญญาตาม (2) และ (3) ให้สำนักงานอัยการสูงสุดมีหน้าที่รักษาประโยชน์ของรัฐ ในการนี้ สำนักงานอัยการสูงสุดมีหน้าที่รายงานรัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐตาม (2) หรือนิติบุคคลตาม (3) ที่เป็นคู่สัญญาให้ทราบถึงข้อที่ควรปรับปรุงหรือแก้ไขให้สมบูรณ์ ข้อเสียเปรียบหรือข้อที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ

อำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการตาม พ.ร.บ. องค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 มาตรา 14 มีดังนี้

           1. อำนาจและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ

           2.ในคดีอาญา มีอำนาจและหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและตามกฎหมายอื่นซึ่งบัญญัติว่าเป็นอำนาจและหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการ

           3. ในคดีแพ่ง หรือคดีปกครอง มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินคดีแทนรัฐบาล หน่วยงานของรัฐที่เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ราชการส่วนกลางหรือราชการส่วนภูมิภาคในศาล หรือในกระบวนการทางอนุญาโคตุลาการทั้งปวงกับมีอำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายอื่น ซึ่งบัญญัติว่าเป็นอำนาจและหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการ

           4. ในคดีแพ่ง คดีปกครอง หรือคดีอาญา ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐถูกฟ้องในเรื่องการที่ได้กระทำไปตามหน้าที่ก็ดีหรือในคดีแพ่งหรือคดีอาญาที่ราษฎรผู้หนึ่งผู้ใดถูกฟ้องในเรื่องการที่ได้กระทำตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งได้สั่งการโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเข้าร่วมหรือช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งกระทำการในหน้าที่ราชการก็ดี เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการจะรับแก้ต่างให้ก็ได้

           5. ในคดีแพ่ง คดีปกครอง หรือกรณีมีข้อพิพาทที่ต้องดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการที่หน่วยงานของรัฐซึ่งมิได้กล่าวใน (3) หรือนิติบุคคลซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐ แต่ได้มีพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้นเป็นคู่กรณีและมิใช่กรณีที่พิพาทกับรัฐบาลหรือระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกันเอง เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการจะรับว่าต่างหรือแก้ต่างให้ก็ได้

           6. ในคดีที่ราษฎรฟ้องเองไม่ได้โดยกฎหมายห้าม เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการมีอำนาจเป็นโจทก์ได้

           7. ดำเนินการตามที่เห็นสมควรเกี่ยวกับการบังคับคดีอาญาเฉพาะในส่วนของการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับตามคำพิพากษา ในการนี้มิให้เรียกค่าฤชาธรรมเนียมจากพนักงานอัยการ

           8. ในกรณีที่มีการผิดสัญญาประกันจำเลย หรือประกันรับสิ่งของไปดูแลรักษา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินคดีในการบังคับให้เป็นไปตามสัญญานั้น ในการนี้มิให้เรียกค่าฤชาธรรมเนียมจากพนักงานอัยการ

           9. อำนาจและหน้าที่ตาม ก.อ. ประกาศกำหนดหรือเห็นชอบเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรี

           10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการ

           11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่สำนักงานอัยการสูงสุด ตามที่ได้รับมอบหมายจากอัยการสูงสุด

           ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการตามมาตาร 14 (3) (4) และ (5) พนักงานอัยการจะออกคำสั่งเรียกบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำก็ได้ แต่จะเรียกคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งมาให้ถ้อยคำโดยคู่ความฝ่ายนั้นไม่ยินยอมไม่ได้

           พนักงานอัยการตำแหน่งใดมีอำนาจดำเนินการตามวรรคหนึ่งได้เพียงใดให้เป็นไปตามระเบียบที่สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนดโดยความเห็นชอบของ ก.อ.

           

บุคลากร

หัวหน้าส่วนราชการ

นางปัญจพร บุญอากาศ
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดระยอง
รักษาการในตำแหน่งอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ
และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดระยอง

ข้าราชการอัยการ

นายอานนท์ พลสงคราม
อัยการจังหวัด
ประจำสำนักงานอัยการสูงสุด


นางสาววรกต เกษปรีชาสวัสดิ์
รองอัยการจังหวัดพัทยา
ช่วยราชการสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดระยอง

นายณรงค์ อาษาแก้ว
อัยการอาวุโส

ข้าราชการธุรการ

นางพรพิมล สุนทรวินิต
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

ว่าที่ ร.ต.สุรยุทธ์  มาลากุล
นิติกรชำนาญการ

นายสมพจน์ ศรีขลา
เจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ

นางสาวรัชดา  เกิดมณี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายมานิตย์ บรรณจิรกุล
นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวปริศนา วีระ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

จ้างเหมาบริการ

นางสาวญาณิน แสนอุ่น
นิติกร

นายสุทัย  พิเชฐสิทธิกุล
พนักงานขับรถยนต์

ทนายความอาสา

นายธวัชชัย  ธรรมเจริญ
ทนายความอาสา

นายภูมิรัตน์  พรสุขสวัสดิ์
ทนายความอาสา

นางสาวหนึ่งฤทัย  หงษ์ดวง
ทนายความอาสา

นางรังสิยากร  เพ็ชรสว่าง
ทนายความอาสา

เอกสารเผยแพร่


แบบการให้คำปรึกษาปัญหากฎหมาย (สคช.9)

คำร้องขอรับความช่วยเหลือ (สคช.8)

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก

เอกสารที่ต้องใช้ในการขอรับหนังสือให้ความยินยอม (ต่างจังหวัด)

เอกสารการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งเป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ และตั้งผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์

เอกสารยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้เป็นคนสาบสูญ

เอกสารการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้มีการรับบุตรบุญธรรม

เอกสารการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งถอนอำนาจปกครอง และตั้งผู้ปกครอง

เอกสารที่ใช้ประกอบหลักฐานในการยื่นคำร้องเรียกค่าสินไหมทดแทน

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดระยอง
ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ 038 – 617826 – 7
โทรสาร 038 – 617828
Email: rayong-lawaid@ago.go.th