ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องทำงานของข้าราชการอัยการสำนักงานคดีแรงงานภาค 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกที่นี่

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2566) คลิกที่นี่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการนิติบุคคล รักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกที่นี่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการนิติบุคคล รักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกที่นี่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำภายในอาคารสำนักงานอัยการภาค ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกที่นี่

บุคลากร

ข้าราชการอัยการ

ข้าราชการสำนักอำนวยการ

จ้างเหมาบริการ

ทำเนียบผู้บริหาร

ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินภาค 3 ครั้งที่ 11/2566

ในวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ท่านปฏิพัทธ์ บุญชิต อธิบดีอัยการภาค 3 เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย ท่านศศินันท์ สันนิธิลาวัณย์ อัยการผู้เชี่ยวชาญ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในการเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินภาค 3 ครั้งที่ 11/2566 ณ ห้องประชุมกฤษณะ ผลอนันต์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 3 ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

การตรวจราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1

วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. นายศักดิ์เกษม นิไทรโยค ผู้ตรวจการอัยการ และคณะ เข้าตรวจราชการภายในอาคารสำนักงานอัยการภาค 3

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566

ในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 น. ท่านนุกูล บุญรอด รองอธิบดีอัยการภาค 3 พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566 ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา   

โครงการสืบสานพระราชปณิธาน ณ โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว
ตำบลดอนใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองคำขออนุมัติแจ้งข้อหาแก่ผู้กระทำความผิดฐานสนับสนุนช่วยเหลือหรือสมคบกันกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดภาค 3 ครั้งที่ 1/2567

ในวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ท่านปฏิพัทธ์ บุญชิต อธิบดีอัยการภาค 3 เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองคำขออนุมัติแจ้งข้อหาแก่ผู้กระทำความผิดฐานสนับสนุนช่วยเหลือหรือสมคบกันกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดภาค 3 ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมกฤษณะ ผลอนันต์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 3 ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินภาค 3 ครั้งที่ 10/2566

ในวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ท่านปฏิพัทธ์ บุญชิต อธิบดีอัยการภาค 3 เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย ท่านศศินันท์ สันนิธิลาวัณย์ อัยการผู้เชี่ยวชาญ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในการเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินภาค 3 ครั้งที่ 10/2566 ณ ห้องประชุมกฤษณะ ผลอนันต์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 3 ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

วันปิยมหาราช

วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566 เวลา 06.00 น. ท่านวิจิตร ศรีมะเรือง อัยการผู้เชี่ยวชาญ พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา เนื่องในงานวันปิยมหาราช ประจำปี 2566

โครงการจัดงานแถลงนโยบายอัยการสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   

ประกาศเจตนารมณ์

วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2566 ท่านปฏิพัทธ์ บุญชิต อธิบดีอัยการภาค 3 ประชุมชี้แจงการประกาศเจตนารมณ์การปฏิบัติราชการตามกรอบการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันนวมินทรมหาราช

 วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 06.00 น. ท่านศศินันท์ สันนิธิลาวัณย์ อัยการผู้เชี่ยวชาญ พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช  โดยในพิธีประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล (ข้าวสารอาหารแห้ง) ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และในเวลา 08.00 น. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เวลา ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา   

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2566 เวลาประมาณ 07.00 น. ท่านกัญญาพัชร เกียรติแสวงสิงห์ อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ เข้าร่วมงานรัฐพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องใน “วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว”  ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

เกี่ยวกับสำนักงาน

ประวัติสำนักงาน

วันที่จัดตั้งสำนักงาน ประมาณปี พ.ศ.2545
ประวัติสำนักงาน…สำนักงานอัยการภาค 3 เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนกลางในสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด โดยสำนักงานอัยการสูงสุดเป็นส่วนราชการมีฐานะ ระดับกรม และเป็นหน่วยงานอิสระ ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม โดยมีผู้บังคับบัญชาสูงสุดปัจจุบัน คือ นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง อัยการสูงสุด สำนักงานอัยการภาค 3 เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลางที่ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนภูมิภาค ตั้งอยู่ที่ถนนราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา มีอธิบดีอัยการภาค 3 (ในสมัยก่อนเรียกว่ายกกระบัตรมณฑลและอัยการมณฑล) เป็นผู้บังคับบัญชาเดิมสำนักงานอยู่ชั้นล่างของศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ต่อมาสำนักงานอัยการสูงสุดได้กระจายงานของส่วนกลางมาให้สำนักงานอัยการภาครับผิดชอบมากขึ้น จำนวนบุคคลากรในสำนักงานอัยการภาคจึงเพิ่มมากขึ้นตามภาระหน้าที่ที่เพิ่มขึ้นแต่อาคารศาลากลางจังหวัดมีส่วนราชการอื่นตั้งอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากไม่สามารถขยับขยายได้สำนักงานเดิมคับแคบไม่สะดวกแก่การปฏิบัติราชการและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสำนักงานอัยการสูงสุดมีความตระหนักในปัญหาสภาพแวดล้อมในการทำงานดังกล่าว จึงมีนโยบายจัดหาที่ดินเพื่อก่อสร้างสำนักงานอัยการภาค 3 ใหม่ ให้เป็นเอกเทศและนำหน่วยงานอัยการทั้งหมดที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในศาลากลางจังหวัดไปรวมไว้ในอาคารเดียวกัน ความพยายามในการจัดหาที่ดินเพื่อสร้างสำนักงานใหม่ ได้เริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2536 และสัมฤทธิ์ผลในปี พ.ศ.2539  โดยสำนักงานอัยการสูงสุดได้ทำความตกลงกับกองทัพบก ขอใช้พื้นที่บางส่วนซึ่งเป็นบ้านสัสดีอยู่ในความดูแลของมณฑลทหารบกที่ 21 มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 2 ไร่ 3 งาน 23 ตารางวา เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการภาค 3  และสำนักงานอัยการสูงสุดได้จัดสรรเงินงบประมาณให้แก่กองทัพบกเป็นเงิน 22 ล้านบาทเศษ เพื่อก่อสร้างบ้านพักข้าราชการทหารทดแทนให้การก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการภาค 3 ใหม่ ได้เริ่มดำเนินการในเดือนกันยายน พ.ศ.2539  โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนนัยธุรกิจก่อสร้าง และการก่อสร้างแล้วเสร็จ ตรวจรับงานครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 8มีนาคม พ.ศ.2544 ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น เป็นเงิน 47,200,000 บาท รูปแบบอาคารเป็นตึก 4 ชั้น หลังคาทรงไทยตามแบบแปลนของกรมโยธาธิการ กว้าง 13.50 เมตร ยาว 62 เมตร

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”


พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี


โครงสร้าง (Structure)


นโยบายของอัยการสูงสุด

อำนาจหน้าที่

การแบ่งหน่วยงานและอำนาจหน้าที่สำนักงานอัยการภาค 3

ก.การแบ่งหน่วยงานตามประกาศคณะกรรมการอัยการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงาน และการกำหนดอำนาจและหน้าที่ของหน่วยงานภายในของสำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2554 ข้อ6 (41) ให้แบ่งหน่วยงานราชการอัยการออกเป็นหน่วยงานราชการภายในของสำนักงานอัยการภาค 3 ดังนี้
(ก)สำนักอำนวยการ
(ข)สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญาภาค 3
(ค)สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายภาค 3
(ง)ศูนย์อัยการคุ้มครองผู้บริโภคภาค 3
(จ)ศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิเด็กและสถาบันครอบครัวภาค 3
(ฉ)ศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ
(ช)ศูนย์บริการร่วม สำนักงานอัยการภาค 3
นอกจากนี้สำนักงานอัยการภาค 3 มีสำนักงานอัยการจังหวัดต่างๆ ภายใต้การกำกับดูแล รวม 28 สำนักงาน

ข.ภารกิจ
1.อำนวยความยุติธรรม
2.รักษาผลประโยชน์ของรัฐ
3.คุ้มครองสิทธิมนุษยชนและช่วยเหลือทางกฎหมาย

ค.อำนาจหน้าที่ตามประกาศคณะกรรมการอัยการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานและการกำหนดอำนาจและหน้าที่ของหน่วยงานภายในของสำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2554 ข้อ 7 (41) ให้หน่วยงานราชการอัยการ   ในส่วนของสำนักงานอัยการภาคตามข้อ 6 มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้
สำนักงานอัยการภาค มีอธิบดีอัยการภาคเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ มีอำนาจและหน้าที่
(ก)รับผิดชอบการบริหารงานและปฏิบัติงานในอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุดภายในเขตท้องที่ ทั้งนี้ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งของสำนักงานอัยการสูงสุด
(ข)รับผิดชอบงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ภายในเขตท้องที่ของสำนักงานอัยการภาคตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนด
(ค)ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายให้หน่วยงานราชการในสำนักงานอัยการภาค มีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
สำนักอำนวยการมีอำนาจและหน้าที่
1)รับผิดชอบงานธุรการ งานสารบบคดี งานบริหารงานบุคคล งานเลขานุการ นักบริหาร งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี และงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ พัสดุ และยานพาหนะของสำนักงานอัยการภาค
2)ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญาภาคมีอัยการพิเศษฝ่ายเป็นผู้บังคับบัญชา และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ มีอำนาจและหน้าที่
1)รับผิดชอบงานดำเนินคดีอาญาของสำนักงานอัยการภาคซึ่งไม่อยู่ในอำนาจ และหน้าที่ของสำนักงานคดีศาลสูงภาค และงานบริหารการจัดการของสำนักงานอัยการภาค
2)ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายภาค มีอัยการพิเศษฝ่ายเป็นผู้บังคับบัญชา และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ มีอำนาจและหน้าที่
1)รับผิดชอบงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนภายในเขตท้องที่ของสำนักงานอัยการภาคตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนด
2)ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

สถิติคดี

ผลการดำเนินงานด้านงานคดี สำนักงานอัยการภาค 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565)

ติดต่อสำนักงาน

สำนักงานอัยการภาค 3
สำนักงานอัยการภาค 3 ถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
เว็บไซต์ : www1.ago.go.th/region3/rg3
e-mail : region3@ago.go.th

โทร. 044-248 150 อธิบดีอัยการภาค 3
044-248 148 กลุ่มงานคดี
044-257 524 กลุ่มงานอำนวยการ
044-242 256 กลุ่มงานการเงินและพัสดุภาค
044-242 257 ฝ่ายคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายภาค 3