ภาพกิจกรรม

เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นายเธียรไท วานิชชยุตพงศ์ อัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค ๔ นายอนุรักษ์ ชิงพยัคฆ์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานคดีแรงงานภาค ๔ และบุคลากรสำนักงานคดีแรงงานภาค ๔ ได้เดินทางมาตรวจราชการเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานในส่วนของการดำเนินคดีแพ่งของสำนักงานอัยการจังหวัดชุมแพ โดยมีนายนิติคุปตก์ นพคุณ อัยการจังหวัดชุมแพ และบุคลากรของสำนักงานอัยการจังหวัดชุมแพ เข้ารับการตรวจ ณ ห้องประชุมสำนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น ในการตรวจราชการครั้งนี้ได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงาน ตลอดจนข้อแนะนำ และข้อชี้แนะในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการอัยการ ข้าราชการสำนักอำนวยการสำนักงานอัยการจังหวัดชุมแพ เพื่อนำไปปฏิบัติ ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน


เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖  นายนิติคุปตก์ นพคุณ อัยการจังหวัดชุมแพ และบุคลากรสำนักงานอัยการจังหวัดชุมแพ ร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร ในเวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา ณ บริเวณงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ศูนย์ย่อยเมืองชุมแพ) และพิธีวางพานพุ่มถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ในเวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ณ หอประชุมอำเภอชุมแพ เพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ณ หอประชุมอำเภอชุมแพ


เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ นายอมฤต วะสมบัติ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และบุคลากรสำนักงานอัยการจังหวัดชุมแพ ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ “พระปิยมหาราช” เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ โดยมีพิธีบวงสรวงถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าที่ว่าการอำเภอชุมแพ


เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ นายนิติคุปตก์ นพคุณ อัยการจังหวัดชุมแพ และบุคลากรสำนักงานอัยการจังหวัดชุมแพ ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องใน “วันนวมินทรมหาราช” วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ โดยมีพิธีสวดพระพุทธมนต์ และพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมอำเภอชุมแพ


เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา นายนิติคุปตก์ นพคุณ อัยการจังหวัดชุมแพ นางสาวชลิตา ลือสากลวาณิชกุล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และข้าราชการฝ่ายอัยการพร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานอัยการจังหวัดชุมแพ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น (สาขาชุมแพ) ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี ๒๕๖๖ ณ บริเวณหน้าเสาธงสำนักงานอัยการจังหวัดชุมแพ


เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายนิติคุปตก์ นพคุณ อัยการจังหวัดชุมแพ และข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดชุมแพ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ บริเวณงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ศูนย์ย่อยเมืองชุมแพ) เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา พิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอำเภอชุมแพ ในเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖


เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา นายนิติคุปตก์ นพคุณ อัยการจังหวัดชุมแพ และนายอมฤต วะสมบัติ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ร้อยตำรวจเอก ณัฐพล ปภัสสราพันธุ์ อัยการจังหวัดผู้ช่วย นางสาวภรัณญา ปาทา นิติกรชำนาญการ เป็นผู้แทนสำนักงานอัยการจังหวัดชุมแพเข้าร่วมการอบรมและประชุมสัมมนา “โครงการส่งเสริมประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมในเขตศาลจังหวัดชุมแพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖” ณ โรงแรมเมเจอร์แกรนด์ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยศาลจังหวัดชุมแพได้จัดทำโครงการฯ ดังกล่าว เพื่อรับทราบถึงปัญหาและข้อขัดข้องในการติดต่อประสานงาน และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาพร้อมข้อเสนอแนะระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมกับศาลจังหวัดชุมแพ และเพื่อเป็นการพัฒนากระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นระบบ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผู้รับบริการให้สามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างแท้จริง


เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา นายนิติคุปตก์ นพคุณ อัยการจังหวัดชุมแพ พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากรสำนักงานอัยการจังหวัดชุมแพ ร่วมกิจกรรม “วันรพี” ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ศาลจังหวัดชุมแพ โดยมีกิจกรรมพิธีสงฆ์และพิธีวางพวงมาลาหน้าพระรูปเพื่อเป็นการน้อมลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย


เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา นายนิติคุปตก์ นพคุณ อัยการจังหวัดชุมแพ เป็นประธานในพิธี การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๖ ณ สำนักงานอัยการจังหวัดชุมแพ โดยมีข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากรของสำนักงานอัยการจังหวัดชุมแพ และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น (สาขาชุมแพ) ร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ โดยพร้อมเพรียงกัน


ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก จ้างเหมาบริการตำแหน่งคนสวน

การคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว มีผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 1 ราย จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการตำแหน่งคนสวน ดังนี้ นายเชาว์ลิต มุ่งชมกลาง


๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ วันคล้ายพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี ในการนี้สำนักงานอัยการจังหวัดชุมแพ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาโดยได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในเวลา ๐๗.๓๐ นาฬิกา ร้อยตำรวจเอก ณัฐพล ปภัสสราพันธุ์ อัยการจังหวัดผู้ช่วย สำนักงานอัยการจังหวัดชุมแพ และบุคคลากรสำนักงานอัยการจังหวัดชุมแพ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ บริเวณงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ศูนย์ย่อยเมืองชุมแพ) และในเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๙.๑๙ นาฬิกา นายนิติคุปกต์ นพคุณ อัยการจังหวัดชุมแพ และบุคคลากรสำนักงานอัยการจังหวัดชุมแพ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ สำนักงานอัยการจังหวัดชุมแพ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือประชาชนและการบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ โดยนายนิติคุปตก์ นพคุณ อัยการจังหวัดชุมแพ เป็นประธานจัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ สำนักงานอัยการจังหวัดชุมแพ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสานรักษาวัฒนธรรมและประเพณีเนื่องในวันสงกรานต์และวันขึ้นปีใหม่ของไทย โดยมีกิจกรรมสรงน้ำพระและการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ สำนักงานอัยการจังหวัดชุมแพ

เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ว่าที่ร้อยตรี โกวิท บุตรลำภู ประธานสภาทนายความจังหวัดชุมแพ นำคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สภาทนายความจังหวัดชุมแพ เข้าแสดงความยินดีกับนายนิติคุปตก์ นพคุณ อัยการจังหวัดชุมแพ เนื่องในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งอัยการจังหวัดชุมแพ ณ ห้องประชุมสำนักงานอัยการจังหวัดชุมแพ


เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นายนิติคุปตก์ นพคุณ อัยการจังหวัดชุมแพ ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคณพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ หอประชุมอำเภอชุมแพ


วันสถาปนาองค์กรอัยการ ครบรอบ ๑๓๐ ปี ๑ เมษายน ๒๕๖๖

ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กรมศาสนา มีมติเห็นชอบยกย่องชุมชน องค์กร และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเถอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๕) โดยให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นดำเนินการจัดเกียรติบัตรมอบให้กับชุมชน องค์กร อำเภอคุณธรรมที่ผ่านเกณฑ์ประเมินทั้ง ๓ ระดับ ได้แก่ ๑. ระดับส่งเสริมคุณธรรม ๒. ระดับคุณธรรม ๓.ระดับคุณธรรมต้นแบบ ในการนี้ สำนักงานอัยการจังหวัดชุมแพ ได้รับมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่องที่มีผลงานประเมินองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระดับ คุณธรรมต้นแบบ


สำนักงานอัยการจังหวัดชุมแพ โดยนายพงษ์นรินทร์ นิลจันทร์ อัยการจังหวัดชุมแพ ข้าราชการอัยการ ข้าราชการสำนักอำนวยการ และบุคลากรของสำนักงานอัยการจังหวัดชุมแพ ร่วมกันรับทราบและประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรภายในสำนักงานอัยการจังหวัดชุมแพ เป็นไปตามเจตนารมณ์ และเป็นการแสดงเจตนารมณ์ที่เข็มแข็ง ในการต่อต้านการทุจริต ทุกรูปแบบ และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป


เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา นายประพัฒน์พงศ์ สุคนธ์ ผู้ตรวจการอัยการ พร้อมด้วยคณะ ได้เดินทางมาตรวจราชการในสำนักงานอัยการในเขตท้องที่ภาค ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมีอัยการจังหวัด พนักงานอัยการ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ และบุคลากรของสำนักงานอัยการในสำนักงานอัยการเขตท้องที่ภาค ๔ ประกอบด้วยสำนักงานคดีในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (พล, ชุมแพ) จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมหาสารคาม (พยัคฆภูมิพิสัย) เข้าร่วมรับการตรวจราชการ และรับฟังนโยบายแนวทางการปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อนำไปปฏิบัติและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์แนวทางการปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการสูงสุดต่อไป ในการนี้ผู้ตรวจการอัยการได้ให้สำนักงานอัยการที่เข้ารับการตรวจราชการเสนอปัญหาอุปสรรค และความต้องการ เพื่อนำไปพิจารณาผลักดัน ปรับปรุง แก้ไข ปัญหาอุปสรรคและความต้องการ ดังกล่าวต่อไป


เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเธียรไท วานิชชยุตพงศ์
อัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค ๔ นายเนติวิทย์ โง่นคำ อัยการผู้เชี่ยวชาญ และนายอนุรักษ์ ชิงพยัคฆ์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานคดีแรงงานภาค ๔ ได้เดินทางมาตรวจราชการเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานในส่วนของการดำเนินคดีแพ่งของสำนักงานอัยการจังหวัดชุมแพ ณ ห้องประชุมสำนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น ในการตรวจราชการครั้งนี้ได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงาน ตลอดจนข้อแนะนำ และข้อชี้แนะในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการอัยการ ข้าราชการสำนักอำนวยการสำนักงานอัยการจังหวัดชุมแพ เพื่อนำไปปฏิบัติ ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน


เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพงษ์ศักดิ์ รัตนะพิสิฐ
อธิบดีอัยการภาค ๔ และคณะผู้บริหารสำนักงานอัยการภาค ๔ ได้เดินทางมาตรวจราชการ ณ สำนักงานอัยการจังหวัดชุมแพ ในการตรวจราชการครั้งนี้ อธิบดีอัยการภาค ๔ และคณะผู้บริหารสำนักงานอัยการภาค ๔ ได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงานตลอดจนข้อแนะนำและข้อชี้แนะในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการอัยการ ข้าราชการสำนักอำนวยการและบุคลากรของสำนักงานอัยการจังหวัดชุมแพ เพื่อนำไปปฏิบัติ ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่อไป


เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากรสำนักงานอัยการจังหวัดชุมแพ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยจัดกิจรรมร่วมทำบุญ ณ วัดป่าสว่างรังสรรค์ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล


เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา ณ บริเวณพิธีงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำโดย นายพิชย์ พิเชษฐวณิชย์โชค รองอัยการจังหวัด ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม ณ หอประชุมอำเภอชุมแพ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ นาฬิกา สำนักงานอัยการจังหวัดชุมแพ ร่วมกับ บริษัทรักษาความปลอดภัยฟินิกซ์ เอส แอนด์ ซี จำกัด ฝึกอบรมเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย การใช้อุปกรณ์ป้องกันตัวของพนักงานรักษาความปลอดภัยเบื้องต้น การช่วยเหลือเจ้าพนักงานเมื่อเกิดเหตุการณ์ และการป้องกันอัคคีภัย ของพนักงานรักษาความปลอดภัยสำนักงานอัยการจังหวัดชุมแพ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีผู้ฝึกสอนและวิทยากรจาก บริษัทรักษาความปลอดภัยฟินิกซ์ เอส แอนด์ ซี จำกัด มาให้ความรู้ในการฝึกอบรมดังกล่าว


เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอชุมแพ นำโดยนางสาวศศิยาล์ กระแสจันทร์ อัยการจังหวัดผู้ช่วย ได้ร่วมพิธีวางพวงมาลาเบื่องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันปิยมหาราช


สำนักงานอัยการจังหวัดชุมแพ โดยนายพงษ์นรินทร์ นิลจันทร์ อัยการจังหวัดชุมแพ

ร่วมกิจกรรมวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เนื่องในวัคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

ณ หอประชุมอำเภอชุมแพ


วันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ สำนักงานอัยการจังหวัดชุมแพ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีการจัดกิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ณ บริเวณเสาธงหน้าสำนักงานอัยการจังหวัดชุมแพ โดยมีนายพงษ์นรินทร์ นิลจันทร์ อัยการจังหวัดชุมแพ พนักงานอัยการจังหวัดชุมแพ ข้าราชการสำนักอำนวยการและบุคคลากรของสำนักงานอัยการจังหวัดชุมแพ เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน


นายปริญเดช ศิริพานิช อธิบดีอัยการภาค 4 คณะผู้บริหารสำนักงานอัยการภาค 4 คณะอัยการจังหวัดชุมแพ พร้อมคณะกรรมการการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสำนักงานอัยการจังหวัดชุมแพ มอบทุนการศึกษาพร้อมอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านนาฝายวิทยา ตำบลนาฝาย อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น


พิธีมอบเกียรติบัตรคณะกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสำนักงานอัยการจังหวัดชุมแพ (กรรมการภาคประชาชน)

เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมสำนักงานอัยการจังหวัดชุมแพ สำนักงานอัยการจังหวัดชุมแพ ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นเกียรติให้แก่คณะกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสำนักงานอัยการจังหวัดชุมแพ (กรรมการภาคประชาชน) เพื่อร่วมขับเคลื่อนและพัฒนา ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสำนักงานอัยการสูงสุด และเป็นการประสานความร่วมมือการมีส่วนร่วม และการบูรณาการของทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดการพัฒนา  และการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน ในการนี้นายปริญเดช  ศิริพานิช อธิบดีอัยการภาค ๔ และคณะผู้บริหารสำนักงานอัยการภาค  ๔  ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร และมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ให้แก่คณะกรรมการดังกล่าว


เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ นำโดยนายพงษ์นรินทร์ นิลจันทร์ อัยการจังหวัดชุมแพ และว่าที่เรือตรีวรเทพ นาขุนทด อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายราชกุศล ณ บริเวณพิธีงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ศูนย์ย่อยเมืองชุมแพ) และพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล


กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นำโดยนายพงษ์นรินทร์ นิลจันทร์ อัยการจังหวัดชุมแพ และนางสาววรวรรณ วงศ์ปัญญา อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด (ผู้กลั่นกรองงาน) ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ บริเวณพิธีงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอำเภอชุมแพ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ สำนักงานอัยการจังหวัดชุมแพ โดยนายพงษ์นรินทร์ นิลจันทร์ อัยการจังหวัดชุมแพ พร้อมด้วยข้าราชการอัยการ ข้าราชการและบุคคลากรสำนักอำนวยการ จัดกิจกรรมโครงการอัยการอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมรานินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยจัดกิจกรรมโครงการอาหารกลางวัน ร่วมบริจาคอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และเงินสนับสนุนในการพัฒนาด้านการศึกษา ให้แก่โรงเรียนบ้านโป่งแห้ง ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น


เมื่อวันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานอัยการจังหวัดชุมแพ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ ฝ่ายสนับสนุนงานศาลสูงจังหวัดขอนแก่น (ชุมแพ) ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยจัดพิธีถวายพระพรชัยชัยมงคล และลงนามถวายพระพร พร้อมด้วยการจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีนายพงษ์นรินทร์ นิลจันทร์ อัยการจังหวัดชุมแพ เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ และบุคคลากรในสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุดเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน


เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ทางเทศบาลเมืองชุมแพ ได้ดำเนินการฉีดหมอกควันกำจัดยุงลายโดยรอบเพื่อเป็นการดำเนินมาตราการป้องกันโรคที่เป็นพาหะจากการแพร่ระบาดของยุงลาย


วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยนายพงษ์นรินทร์ นิลจันทร์ อัยการจังหวัดชุมแพ ร่วมกิจกรรมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ ณ หอประชุมอำเภอชุมแพ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี


วันฉัตรมงคลตรงกับวันที่ ๔ พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๑๐ แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทย


เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ นายปริญเดช ศิริพานิช อธิบดีอัยการภาค ๔ และคณะผู้บริหารสำนักงานอัยการภาค ๔ ได้เดินทางมาตรวจราชการ ณ สำนักงานอัยการจังหวัดชุมแพเพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการแก่ข้าราชการอัยการ ข้าราชการสำนักอำนวยการ และบุคลากรสำนักงานอัยการจังหวัดชุมแพ


๕ ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

        โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมกำหนดให้ วันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติไทย ดังนี้

๑. วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
๒. วันชาติ
๓. วันพ่อแห่งชาติ


สำนักงานอัยการจังหวัดชุมแพ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น (สาขาชุมแพ) ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” โดยนายพลเทพ สุขโชติ อัยการจังหวัดชุมแพ พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากรร่วมกันทำความสะอาดบริเวณพื้นที่โดยรอบสำนักงานอัยการจังหวัดชุมแพ เพื่อให้เกิดความสวยงาม ความสะอาด และรองรับการให้บริการแก่ประชาชน


เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรพระมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการจังหวัดชุมแพ สวรรคต ร.๙


๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระพันปีหลวง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการจังหวัดชุมแพ


๒๘  กรกฎาคม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร์เทพยวรางกูร


๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี


เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานอัยการจังหวัดชุมแพ และสคช.ขอนแก่น (สาขาชุมแพ) โดยนายพลเทพ  สุขโชติ อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการภาค ๔ รักษาการในตำแหน่ง อัยการจังหวัดชุมแพ ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันไวรัสโควิท ๑๙ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการและบุคคลากรผู้ปฏิบัติงาน ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ณ สำนักงานอัยการจังหวัดชุมแพ

เกี่ยวกับสำนักงาน

ประวัติสำนักงาน

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

๑. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
๒. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
๓. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
๔. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

วัฒนธรรมองค์กร

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการจังหวัดชุมแพ
เลขที่ ๒๕๕  หมู่ที่ ๑๐ ถนนมลิวรรณ  ตำบลชุมแพ  อำเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๓๐ E-mail : Chumphae@ago.go.th
โทรศัพท์ ๐ ๔๓๓๑ ๒๖๘๐, ๐ ๔๓๓๑ ๒๐๘๐, ๐ ๔๓๓๑ ๒๕๘๐ โทรสาร ๐ ๔๓๓๑ ๒๕๘๐