ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

วันจันทร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายราชันย์ เติมผล อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค ๔
เข้าร่วมงานพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

วันอาทิตย์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายฦๅชา วัฒนเนติกุล อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค ๔
เข้าร่วมงานรัฐพิธี เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช
ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น


วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ นางสาวชุติพร วุฒิภาณุภาคย์ อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค ๔ 
เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย
ณ บริเวณหน้าเสาธงชาติของศาลากลางจังหวัดขอนแก่น


วันจันทร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายพิพากษา ชุมแวงวาปี อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค ๔
พร้อมด้วย นายสมชาย คชไกร รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค ๔ เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอนแก่น


วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๖ นายพิพากษา ชุมแวงวาปี อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค ๔ 
เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น


วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ นางสาวชุติพร วุฒิภาณุภาคย์ อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค ๔ 
เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า”
และพิธี “วันข้าราชการพลเรือน” ประจำปี ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น


วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ นายปิยสิษฐ์ อุ่นศิลป์ อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค ๔ 
เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาชน บรมนาถบพิตร
“พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ณ ห้องแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น


วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายปิยสิษฐ์ อุ่นศิลป์ อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค ๔ 
เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาชน บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
ณ ห้องแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น


วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๖.๓๐ น. นางสาวชุติพร วุฒิภานุภาคย์ อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค ๔
เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น


วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ นายปิยสิษฐ์ อุ่นศิลป์ อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค ๔ 
เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕
ณ ห้องแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น


วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายพิพากษา  ชุมแวงวาปี อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค ๔ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ
วางพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕
ณ  ห้องแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น


เกี่ยวกับสำนักงาน

ประวัติความเป็นมา

 สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค ๔ เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด ที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค อาคารที่ทำการ ตั้งอยู่ ณ อาคารศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังเดิม) ชั้น ๔ ภายในบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดขอนแก่น ถนนกลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยอยู่ภายใต้การบริหารงานของสำนักงานอัยการสูงสุดตามประกาศคณะกรรมการอัยการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงาน และการกำหนดอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานภายในของสำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. ๒๕๖๓

               สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค ๔ ได้เปิดทำการเมื่อวันที่  ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามคำสั่งสำนักงานอัยการสูงสุดที่ ๕๑๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มีอธิบดีอัยการ เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด มีหน่วยราชการภายในประกอบด้วย สำนักอำนวยการ และสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปราบปรามการทุจริต ๑ ภาค ๔ ต่อมาสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปราบปรามการทุจริต ๒ ภาค ๔ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ตามคำสั่งสำนักงานอัยการสูงสุดที่ ๑๙๗๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ เปิดทำการรับผิดชอบในการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งปวงตามกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุด ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ มีอำนาจครอบคลุม ๑๒ จังหวัด ได้แก่

๑. จังหวัดขอนแก่น ๒. จังหวัดกาฬสินธุ์ ๓. จังหวัดนครพนม ๔. จังหวัดบึงกาฬ
๕. จังหวัดมหาสารคาม ๖. จังหวัดมุกดาหาร ๗. จังหวัดร้อยเอ็ด ๘. จังหวัดเลย
๙. จังหวัดสกลนคร ๑๐. จังหวัดหนองคาย ๑๑. จังหวัดหนองบัวลำภู ๑๒. จังหวัดอุดรธานี 

อำนาจหน้าที่

นโยบายอัยการสูงสุด

ขออภัย!!! ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุงเว็บไซต์

วิสัยทัศน์ (Vision)

“เป็นองค์กรแห่งความยุติธรรมของสังคมเพื่อความมั่นคงของชาติและความผาสุกของประชาชน”

พันธกิจ (Missions)

1. อำนวยความยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส พึ่งพิงได้บนพื้นฐานของความเสมอภาค
2. รักษาผลประโยชน์ของรัฐ เพื่อประโยชน์สาธารณะและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
3. รับรู้ ดูแล แก้ปัญหาในการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และเป็นที่พึ่งของประชาชนในด้านกฎหมาย
4. พัฒนาศักยภาพองค์กรให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกบนฐานความเชี่ยวชาญ

ค่านิยมร่วม (Shared Values)

“PUBLIC”
P : People First      ประชาชนมาที่หนึ่ง
U : Uprightness      เป็นที่พึ่งความยุติธรรม
B : Betterment       คิดและทำเพื่อพัฒนา
L : Lawfulness      รักษากฎหมายด้วยเหตุผล
I : Integrity      ประพฤติตนซื่อสัตย์และโปร่งใส
C : Collaboration     ร่วมมือร่วมใจสู่เป้าหมาย

โครงสร้าง (Structure)

บุคลากร

ข้าราชการอัยการ

นายพิพากษา  ชุมแวงวาปี
อธิบดีอัยการ
นางสาวรัชณีวรรณ เสวกพิบูลย์
รองอธิบดีอัยการ
นายวิเชตร   แสนคำ
อัยการพิเศษฝ่าย
คดีปราบปรามการทุจริต ๑ ภาค ๔
นายเดชชัย ผานะวงค์
อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
นายศรีวงษ์ หลักคำ
อัยการผู้เชี่ยวชาญ
นายราชันย์ เติมผล
อัยการผู้เชี่ยวชาญ
นางสาวชุติพร วุฒิภานุภาคย์
อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด

นายสุขสันต์ จันทรโรจน์
อัยการพิเศษฝ่าย
คดีปราบปรามการทุจริต ๒ ภาค ๔
นายฦๅชา วัฒนเนติกุล
อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
นายธงไชย ทะแพงพันธ์
อัยการผู้เชี่ยวชาญ
นายบุญลือ พิมพ์ทองงาม
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานสำนักงานอัยการสูงสุด

ข้าราชการธุรการ

นางสาวหฤทัย  เบ้าวรรณ
นิติกรชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ
 
นางสาวนริศรา วิชัยวงษ์
เจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ

จ้างเหมาบริการ

สถิติคดี

update ต.ค. ๒๕๖๖

ชี้แจงเหตุผลของอัยการสูงสุด
ตาม พ.ร.ป. ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 94

ลำดับศาลคดีหมายเลขดำคดีหมายเลขแดงรายละเอียด
อาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4อท 76, 101/2565อท 30-31/2566ดาวน์โหลด
อาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4อท 59/2565อท 21/2566ดาวน์โหลด
อาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4อท 168/2562, 49/2563อท 128-129/2564ดาวน์โหลด
อาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4อท 224/2564อท 158/2565ดาวน์โหลด
อาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4อท 219/2564อท 143/2565ดาวน์โหลด
อาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4อท 19/2565อท 225/2565ดาวน์โหลด
อาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4อท 1/2565อท 206/2565ดาวน์โหลด
อาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4อท 284/2564อท 193/2565ดาวน์โหลด
อาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4อท 263/2564อท 191/2565ดาวน์โหลด
อาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4อท 288/2564อท 152/2565ดาวน์โหลด
อาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4อท 73/2565อท 320/2565ดาวน์โหลด
อาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4อท 127/2565อท 272/2565ดาวน์โหลด
อาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4อท 8, 46/2564อท 138, 139/2565ดาวน์โหลด
อาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4อท 209/2564อท 123/2565ดาวน์โหลด
อาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4อท 290/2564อท 208/2565ดาวน์โหลด
อาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4อท 264/2564อท 168/2565ดาวน์โหลด
อาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4อท 11, 64/2563อท 17, 18/2565ดาวน์โหลด
อาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4อท 11/2565อท 178/2565ดาวน์โหลด
อาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4อท 27/2565อท 195/2565ดาวน์โหลด
อาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4อท 289/2564อท 174/2565ดาวน์โหลด
อาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4อท 233/2564, 95/2565อท 150-151/2565ดาวน์โหลด
อาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4อท 182/2563อท 228/2564ดาวน์โหลด
อาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4อท 43/2565อท 239/2565ดาวน์โหลด
อาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4อท 232/2564อท 86/2565ดาวน์โหลด
อาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4อท 289/2564อท 174/2565ดาวน์โหลด
อาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4อท 93,114,183/2564อท 129-131/2565ดาวน์โหลด
อาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4อท 165/2564อท 99/2564ดาวน์โหลด
อาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4อท 86/2564อท 192/2564ดาวน์โหลด
อาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4อท 198/2563อท 14/2564ดาวน์โหลด
อาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4อท 267/2564อท 159/2565ดาวน์โหลด
อาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4อท 142/2563อท 3/2564ดาวน์โหลด
อาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4อท 134/2564อท 223/2564ดาวน์โหลด
อาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4อท 148/2564อท 220/2564ดาวน์โหลด
อาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4อท 173/2564อท 74/2565ดาวน์โหลด
อาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4อท 287/2564อท 85/2565ดาวน์โหลด
อาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4อท 20/2564อท 43/2565ดาวน์โหลด
อาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4อท 158/2563อท 209/2564ดาวน์โหลด
อาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4อท 105/2564อท 112/2564ดาวน์โหลด
อาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4อท 148/2564อท 160/2564ดาวน์โหลด
อาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4อท 286/2564อท 120/2565ดาวน์โหลด
อาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4อท 159/2563อท 127/2563ดาวน์โหลด
อาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4อท 190/2563อท 103/2564ดาวน์โหลด
อาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4อท 147/2562อท 25/2563ดาวน์โหลด
อาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4อท 129/2563อท 156/2563ดาวน์โหลด
อาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4อท 85, 104/2563อท 110, 111/2564ดาวน์โหลด
อาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4อท 64/2564อท 90/2564ดาวน์โหลด
อาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4อท 42/2563อท 119/2563ดาวน์โหลด
อาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4อท 170/2562อท 111/2563ดาวน์โหลด
อาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4อท 37/2563อท 95/2563ดาวน์โหลด
อาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4อท 70/2563อท 14/2565ดาวน์โหลด
อาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4อท 145,165/2563, 37/2564อท 203-205/2564ดาวน์โหลด
อาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4อท 177/2564อท 163/2564ดาวน์โหลด
อาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4อท 135/2565อท 218/2562ดาวน์โหลด
อาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4อท 126/2564อท 149/2564ดาวน์โหลด
อาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4อท 62,177/2563อท 217,218/2564ดาวน์โหลด
อาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4อท 80,89/2563อท 212,213/2563ดาวน์โหลด
อาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4อท 3/2564อท 123/2564ดาวน์โหลด
อาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4อท 123, 132/2562อท 112,113/2563ดาวน์โหลด
อาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4อท 113/2562อท 214/2562ดาวน์โหลด
อาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4อท 163/2561อท 123/2562ดาวน์โหลด
อาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4อท 77, 154/2561, 19/2562อท 137-139/2562ดาวน์โหลด
อาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4อท 167/2561อท 89/2562ดาวน์โหลด
อาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4อท 106/2561อท 41/2562ดาวน์โหลด
อาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4อท 52/2561อท 118/2561ดาวน์โหลด
อาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4อท 85, 89/2560อท 79, 80/2561ดาวน์โหลด
ลำดับศาลคดีหมายเลขดำคดีหมายเลขแดงรายละเอียด
อาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4อท 126/2564อท 149/2564ดาวน์โหลด
อาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4อท 187/2562อท 49/2563ดาวน์โหลด
อาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4อท 129/2562อท 73/2563ดาวน์โหลด
อาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4อท 176/2564อท 172/2565ดาวน์โหลด
อาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4อท 184/2562อท 21/2564ดาวน์โหลด
อาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4อท 98/2563อท 73/2564ดาวน์โหลด
อาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4อท 176/2562อท 92/2563ดาวน์โหลด
อาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4อท 80/2562อท 40/2563ดาวน์โหลด
อาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4อท 62/2562อท 202/2562ดาวน์โหลด
อาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4อท 65/2560อท 59/2561ดาวน์โหลด

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค ๔
อาคารศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น ๔  (หลังเดิม)
อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น  ๔๐๐๐๐
โทร. ๐-๔๓๒๔-๕๒๗๒  (ติดต่องานคดี ต่อ ๑๐๑ , ๑๑๒  ติดต่องานอำนวย ต่อ ๑๑๐ , ๑๑๑)
โทรสาร ๐-๔๓๒๔-๕๒๗๖ 
email : region4-pacc@ago.go.th