สำนักงานในสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุดภาค…

ข่าวประชาสัมพันธ์


8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. นายวิรัตน์ วรรณวิสูตร อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (อบก.) ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อพิจารณาคำขอกู้เงินของเกษตรกร ณ หอประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

2 พฤศจิกายน 2566 นายวิรัตน์ วรรณวิสูตร อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะ ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอคำม่วง ได้ลงพื้นที่เยี่ยมแรงงานที่เดินทางกลับจากประเทศอิสราเอล ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สงคราม จำนวน 2 ราย ได้แก่ 1.นายวีรศักดิ์ โสวันทา และครอบครัว ณบ้านเลขที่ 138 หมู่ที่ 11 ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 2. นายวงษ์สวัสดิ์ ด้วยโชติ และครอบครัว ณ บ้านเลขที่ 69 หมู่ที่ 7 ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมมอบของที่ระลึกเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ พร้อมทั้งได้ให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายที่พึงได้จากหน่วยงานของรัฐ

30 ตุลาคม 2566 นางสาวปณิธาดา ไพรโสภา รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ห้องโสมพะมิตร ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา17.00 นาฬิกานายวิรัตน์ วรรณ​วิสูตร​ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์​ พร้อมคณะ ออกเยี่ยมและให้กำลังใจครอบครัวของนายสมควร พันธ์สะอาด อยู่บ้านเลขที่ 127 หมู่ที่ 3 ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์​ จังหวัดกาฬสินธุ์​ ซึ่งเป็นแรงงานไทยที่ไปทำงานและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอล พร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ของที่ระลึกและแจ้งสิทธิต่างๆตามกฎหมายและช่องทางการติดต่อ สคชจ.กาฬสินธุ์​ เพื่อให้คำปรึกษาและให้การช่วยเหลือแก่มารดาของผู้เสียชีวิต และการยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกของผู้ตายอนึ่ง มารดาของผู้เสียชีวิตประสงค์ให้มีการส่งศพของผู้ตายมายังบ้านเกิดเพื่อบำเพ็ญกุศลจัดงานศพโดยเร็ว ทาง สคชจ กาฬสินธุ์​ จึงรับดำเนินการประสานงานติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือต่อไป

26 ตุลาคม 2566 นายวิรัตน์ วรรณวิสูตร อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ และประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ห้องประชุมผาเสวยศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์​ โดยนางสาวปณิธาดา ไพรโสภา​ พร้อมคณะได้มอบของที่ระลึกให้คุณพฤฒิ พละจิต ทนายความ​อาสาของ สคชจ.กาฬสินธุ์​ เนื่องจากทำงานมาครบสองปี และมีภารกิจต้องไปทำงานประจำที่สำนักงาน​กฎหมายอื่น

26 ตุลาคม 2566 นายกฤษฎา แพงมา อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมข้าราชการฝ่ายอัยการ ออกโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดกาฬสินธุ์ และโครงการ “จังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ โรงเรียนสามเพื่อพัฒนา บ้านโนนสูง หมู่ที่ 7 ตำบลโนนนาจาน อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

เจ้ามรดกผู้ร้องขอจัดการมรดกหมายเลขคดีดำวันนัดไต่สวนคำร้องเวลาพนักงานอัยการเจ้าของสำนวน
นางจันทรหรือจันทร์ ศรีนาชูนางสาวลัดดา นาใจคงพ.1308/256611 กันยายน 256609.00 น.ร.ต.อ.อิทธิศักดิ์ วชิระพิภัทร์กุล
นางอมร ภูวัฒน์นางสาวทองทองใบ ภูวัฒน์พ.1309/256611 กันยายน 256609.00 น.ร.ต.อ.อิทธิศักดิ์ วชิระพิภัทร์กุล
นายพิมพ์ ฝูงหอมนางสาวรัตติยา ฝูงหอมพ.1310/256611 กันยายน 256613.30 น.นายกฤษฎา แพงมา
นางสมบัติ แจ่มสุวรรณนางสาวศิรินันท์ แจ่มสุวรณพ.1311/256611 กันยายน 256613.30 น.นายกฤษฎา แพงมา
นางทองใบ กุดโอภาสนางเกยูนร์ ปุ้มไสวพ.1312/256611 กันยายน 256613.30 น.นายกฤษฎา แพงมา
นางคูร ฝูงหอมนางสาวรัตติยา ฝูงหอมพ.1317/256611 กันยายน 256609.00 น.ร.ต.อ.อิทธิศักดิ์ วชิระพิภัทร์กุล
นางเคนมา การวิไลนายสุทัศน์ การวิไลพ.1347/256611 กันยายน 256613.30 น.นายกฤษฎา แพงมา
เจ้ามรดกผู้ร้องขอจัดการมรดกหมายเลขคดีดำวันนัดไต่สวนคำร้องเวลาพนักงานอัยการเจ้าของสำนวน
นายทองสี ทุหานางสมควร ไชยแสนสวดพ.1413/25662 ตุลาคม 256609.00 น.นายกฤษฎา แพงมา
นายสุรชัย ศรีแก้วนางศรีไพร ศรีแก้วพ.1414/25662 ตุลาคม 256609.00 น.นายกฤษฎา แพงมา
นายวีระพัฒน์ ศิลาไสลนายบัวสี ศิลาไสลพ.1415/25662 ตุลาคม 256609.00 น.นายกฤษฎา แพงมา
นายทองสี ทุหานางสมควร ไชยแสนสวดพ.1413/25662 ตุลาคม 256609.00 น.นายกฤษฎา แพงมา
นายสุรชัย ศรีแก้วนางศรีไพร ศรีแก้วพ.1414/25662 ตุลาคม 256609.00 น.นายกฤษฎา แพงมา
นายวีระพัฒน์ ศิลาไสลนายบัวสี ศิลาไสลพ.1415/25662 ตุลาคม 256609.00 น.นายกฤษฎา แพงมา
นางมาลา โพนเมืองนายสัญญา โพนเมืองพ.1418/25662 ตุลาคม 256613.30 น.นางสาวปณิธาดา ไพรโสภา
นางสาวบังอร ขำจรัญนางสาวฐิติยา ขำจรัญพ.1419/25662 ตุลาคม 256613.30 น.นางสาวปณิธาดา ไพรโสภา
นายคำใบ ยาตาแสงนางสถาภรณ์ ยาตาแสงพ.1420/25662 ตุลาคม 256613.30 น.นางสาวปณิธาดา ไพรโสภา
นายมงคล บุญวิลัยนางลดาวัลย์ เวียงนนท์พ.1421/25662 ตุลาคม 256613.30 น.นางสาวปณิธาดา ไพรโสภา
ร.ต.ต. สนอง ทพยศนางสาวนภาวรรณ ทพยศพ.1443/25663 ตุลาคม 256609.00 น.ร.ต.อ. อิทธิศักดิ์ วชิระพิภัทร์กุล
นายบุญจันทร์ โพธินามนางละไม กุดโอภาสพ.1444/25663 ตุลาคม 256609.00 น.ร.ต.อ. อิทธิศักดิ์ วชิระพิภัทร์กุล
นางสาวธิดารัตน์ มะลาดนายพินธุ เพียรภายลุนพ.1445/25663 ตุลาคม 256609.00 น.ร.ต.อ. อิทธิศักดิ์ วชิระพิภัทร์กุล
นางจันทา ภูบุญเสริมหรือภูใบบังนางสาวพนิดา หน่อใหม่พ.1482/25669 ตุลาคม 256609.00 น.ร.ต.อ. อิทธิศักดิ์ วชิระพิภัทร์กุล
นายไวยวุฒิ พิมพะสอนนางปราณปรียา พิมพะสอนพ.1483/25669 ตุลาคม 256609.00 น.ร.ต.อ. อิทธิศักดิ์ วชิระพิภัทร์กุล
นายนิยม คำสมหมายนางเอมอร คำสมหมายพ.1484/25669 ตุลาคม 256609.00 น.ร.ต.อ. อิทธิศักดิ์ วชิระพิภัทร์กุล
นางสง่า เอี่ยมศรี และนางแก้ว เอี่ยมศรีนางสมจิตร ก้องเวหาพ.1485/25669 ตุลาคม 256609.00 น.ร.ต.อ. อิทธิศักดิ์ วชิระพิภัทร์กุล
นายทวี วันชูเสริมนางฐิตาพร นาถมทองพ.1486/25669 ตุลาคม 256613.30 น.นางสาวปณิธาดา ไพรโสภา
นายสุบิน พัสดรนางสาววราภรณ์ พัสดร
ร้องขอให้
นางจันทา โชิติ
เป็นผู้จัดการมรดก
พ.1487/25669 ตุลาคม 256613.30 นางสาวปณิธาดา ไพรโสภา
นางละออง พรมคำมูลนายทองหล่อ พรมคำมูลพ.1488/25669 ตุลาคม 256613.30นางสาวปณิธาดา ไพรโสภา
นายมงคล เกื้อปัญญานางฉวีวรรณ เกื้อปัญญาพ.1495/25669 ตุลาคม 256609.00 น.นายกฤษฎา แพงมา
เจ้ามรดก
ผู้ร้องขอจัดการมรดกหมายเลขคดีดำวันนัดไต่สวนคำร้องเวลา
พนักงานอัยการเจ้าของสำนวน
นายบัวทอง ยะมะหารนางวราภรณ์ นิลพัฒน์พ.1597/25666 พฤศจิกายน 256609.00 น.ร.ต.อ. อิทธิศักดิ์ วชิระพิภัทร์กุล
นายพรรณ์ คำโสภานางสาวรสสุคนธ์ คำโสภาพ. 1598/25666 พฤศจิกายน 256609.00 น.ร.ต.อ. อิทธิศักดิ์ วชิระพิภัทร์กุล
นายสมจิตร ศรีจำนงค์นายศตคุณ ศรีจำนงค์พ.1599/25666 พฤศจิกายน 256609.00 น.ร.ต.อ. อิทธิศักดิ์ วชิระพิภัทร์กุล
นางสมร ถินสถิตย์นางสงคราม ยอมแก้วพ.1600/25666 พฤศจิกายน 256609.00 น.ร.ต.อ. อิทธิศักดิ์ วชิระพิภัทร์กุล
นายสมพร เหมวิพัฒน์นายปานบุรี เหมวิพัฒน์พ.1601/25666 พฤศจิกายน 256609.00 น.ร.ต.อ. อิทธิศักดิ์ วชิระพิภัทร์กุล
นายพงศกร ประชาในนางสาวพุธิตา ประชาในพ.1605/25666 พฤศจิการยน 256613.30 น.นายกฤษฎา แพงมา
นางมะลิ มุขภักดิ์นายอำนาจ มุขภักดิ์พ.1606/25666 พฤศจิการยน 256613.30 น.นายกฤษฎา แพงมา
นางไพวรรณ ภูครองจิตนางแสงจันทร์ ภูสีโสมพ.1607/25666 พฤศจิกายน 256613.30 น.นายกฤษฎา แพงมา
นายจวน แพนน้อยนางสาวเอมอร แพนน้อยพ.1608/25666 พฤศจิกายน 256613.30 น.นายกฤษฎา แพงมา
นายสมบัติ แก้วโสมนางสาวแก้วสุดา แก้วโสมพ.1625/256613 พฤศจิกายน 256609.00 น.นางสาวปณิธาดา ไพรโสภา
นายสมควร จันทุดมนางสาวธัยพัต จันทุดมพ.1626/256613 พฤศจิกายน 256609.00 น.นางสาวปณิธาดา ไพรโสภา
นายลำไย อิ่มประเสริฐนางประไพศรี อิ่มประเสริฐพ.1627/256613 พฤศจิกายน 256609.00 น.นางสาวปณิธาดา ไพรโสภา
นางดวงใจ หงส์สุขนางสาวรุ่งนภา หงส์สุขพ.1628/256613 พฤศจิกายน 256609.00 น.นางสาวปณิธาดา ไพรโสภา
นายธีระศักดิ์ จำเริญพูลนางสาวดวงจันทร์ พันธุ์โสภณพ.1629/256613 พฤศจิกายน 256613.30 น.นายกฤษฎา แพงมา
นางสาวมุธิตา แก้วสีหานายบุญชื่น หมั่นประทุมพ.1630/256613 พฤศจิกายน 256613.30 น.นายกฤษฎา แพงมา
ผู้ถูกร้องให้เป็นคนไร้ความสามารถผู้ร้อง/ขอเป็นผู้อนุบาลหมายเลขคดีดำวันนัดไต่สวนคำร้องเวลาพนักงานอัยการเจ้าของสำนวน
นางนันทา สารบุตรนางสาวบุญครอง สารบุตรยชพ 172/256622 พฤศจิกายน 256608.30 น.นางสาวปณิธาดา ไพรโสภา
เจ้ามรดกผู้ร้องขอจัดการมรดกหมายเลขคดีดำวันนัดไต่สวนคำร้องเวลาพนักงานอัยการเจ้าของสำนวน
นายบุญจันทร์ ถิ่นรัศมีนางสาวนิภาพร ถิ่นรัศมีพ.1702/25664 ธันวาคม 256609.00 น.ร.ต.อ.อิทธิศักดิ์ วชิระพิภัทร์กุล
นายสุข ตรีกุลนายบรรจง ตรีกุลพ.1703/25664 ธันวาคม 256609.00 น.ร.ต.อ.อิทธิศักดิ์ วชิระพิภัทร์กุล
นายส่อง มีสาระพันธ์นายพงษ์พิพัฒน์ มีสาระพันธ์พ.1704/25664 ธันวาคม 256609.00 น.นางสาวปณิธาดา ไพรโสภา
นายสุรเชษฐ์ ศรีสวัสดิ์นางวันทนีย์ พไฟเลอร์พ.1705/25664 ธันวาคม 256609.00 น.นางสาวปณิธาดา ไพรโสภา
นายศรีธน ทีจักร์นางบัวลอย ทีจักร์พ.1706/25664 ธันวาคม 256609.00 น.นางสาวปณิธาดา ไพรโสภา
นางสมควร จันทุดมนางสาวธันยพัต จันทุดมพ.1626/25664 ธันวาคม 256609.00 น.นางสาวปณิธาดา ไพรโสภา
นายนิวัฒน์ ปราบพาลนางสาวฐิติพรรณ ปราบพาลพ.1707/25664 ธันวาคม 256613.30 น.นายกฤษฎา แพงมา
นายปัญจะ ทะเสนฮดนายค่าย ทะเสนฮดพ.1708/25664 ธันวาคม 256613.30 น.นายกฤษฎา แพงมา
นางสาวพรรณภา โคตรพัฒน์นางกัณจนา โคตรพัฒน์พ.1709/25664 ธันวาคม 256613.30 น.นายกฤษฎา แพงมา
นายคณิต หิริโกกุลนางอัจฉราพร พันธุ์แดงพ.1752/256618 ธันวาคม 256609.00 น.ร.ต.อ.อิทธิศักดิ์ วชิระพิภัทร์กุล
นางลี ไชยคำมิ่งนางดาราวีร์ อารีย์เอื้อพ.1753/256618 ธันวาคม 256609.00 น.ร.ต.อ.อิทธิศักดิ์ วชิระพิภัทร์กุล
นายชาตรี เกลี้ยงเกลานางสุวรรณี อรัญสารพ.1754/256618 ธันวาคม 256609.00 น.ร.ต.อ.อิทธิศักดิ์ วชิระพิภัทร์กุล
นางจินตนา ลือยงวัฒนานายสุวัฒน์ ลือยงวัฒนาพ.1793/256618 ธันวาคม 256609.00 น.นายกฤษฎา แพงมา
นายโสบิน ธนคำดีนางทองเลี่ยม ธนคำดีพ.1794/256618 ธันวาคม 256609.00 น.นายกฤษฎา แพงมา
เจ้ามรดกผู้ร้องขอจัดการมรดกหมายเลขคดีดำวันนัดไต่สวนคำร้องเวลาพนักงานอัยการเจ้าของสำนวน
นางสำราญ ภูจำปานายแสงจันทร์ ภูจำปาพ.1829/256615 มกราคม 2567 13.30 น.ร.ต.อ.อิทธิศักดิ์ วชิระพิภัทร์กุล
นายเษกสรรพ์ มาตอำพรนายทองจันทร์ มาตอำพรพ.1830/256615 มกราคม 256713.30 น.ร.ต.อ.อิทธิศักดิ์ วชิระพิภัทร์กุล
นายบุญเลิศ จักรพลนายอำนาจ จักรพลพ.1831/256615 มกราคม 256713.30 น.ร.ต.อ.อิทธิศักดิ์ วชิระพิภัทร์กุล
นายพนาสันต์ อรัญเสนนางสาวพรพรรณ อรัญเสนพ.1840/256622 มกราคม 256709.00 น.นายกฤษฎา แพงมา
นายเพลิน สอนหารนางสาวทองคูณ สอนหารพ.1841/256622 มกราคม 256709.00 น.นายกฤษฎา แพงมา
นางอำนวย แพงจันทร์ศรีนางพัชรินทร์ อดิสรณกุลพ.1842/256622 มกราคม 256709.00 น.นายกฤษฎา แพงมา


ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์
อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 1 เลขที่ 28/2 ถนนสุรินทร์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์/โทรสาร 043 -816877
E-mail : kalasin-lawaid@ago.go.th

28/2 อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 1 ถนนสุรินทร์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์/โทรสาร 043-816877
E-mail : kalasin-lawaid@ago.go.th