ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566
อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานภาค 4
และคณะ
ลงพื้นที่ตรวจราชการในเขตท้องที่ภาค 4
ณ จังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566
อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานภาค 4
และคณะ
ลงพื้นที่ตรวจราชการในเขตท้องที่ภาค 4
ณ จังหวัดมุกดาหาร
วันที่ 7 มีนาคม 2566
อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานภาค 4
และคณะ
ลงพื้นที่ตรวจราชการในเขตท้องที่ภาค 4
ณ จังหวัดหนองคาย
วันที่ 8 มีนาคม 2566
อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานภาค 4
และคณะ
ลงพื้นที่ตรวจราชการในเขตท้องที่ภาค 4
ณ จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 21 มีนาคม 2566
อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานภาค 4
และคณะ
ลงพื้นที่ตรวจราชการในเขตท้องที่ภาค 4
ณ จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 22 มีนาคม 2566
อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานภาค 4
และคณะ
ลงพื้นที่ตรวจราชการในเขตท้องที่ภาค 4
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.00 นาฬิกา นางอัจจิมา สุรสินธุ์ อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานคดีแรงงานภาค 4
ได้เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ณ วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี


วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 07.00 นาฬิกา นายเธียรไท วานิชชยุตพงศ์ อัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค 4
พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ ได้เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
และพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
ประจำปีพุทธศักราช 2566
ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี


วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 07.00 นาฬิกา นายเธียรไท วานิชชยุตพงศ์ อัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค 4
พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ ได้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566
ณ ห้องประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี


วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566 เวลา 07.00 นาฬิกา นายเธียรไท วานิชชยุตพงศ์ อัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค 4
พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช) ประจำปีพุทธศักราช 2566
ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี


วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 07.00 นาฬิกา นายเธียรไท วานิชชยุตพงศ์ อัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค 4
พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566
ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลางกลางจังหวัดอุดรธานี


วันที่ 9 ตุลาคม 2566 เวลา 16.00 นาฬิกา นายเธียรไท วานิชชยุตพงศ์ อัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค 4
ได้เข้าร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล
แด่พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ณ วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี


นายเธียรไท วานิชชยุตพงศ์ อัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค 4
เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีรับ – ส่ง หน้าที่ผู้บังคับการกองบิน 23


วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2566 เวลา 07.30 นาฬิกา นายเธียรไท วานิชชยุตพงศ์ อัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค 4
พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2566
ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี


วันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 16.00 นาฬิกา นายเธียรไท วานิชชยุตพงศ์ อัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค 4
ได้เข้าร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล
แด่พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ณ วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี


วันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 16.00 นาฬิกา นายเธียรไท วานิชชยุตพงศ์ อัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค 4
ได้เข้าร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล
แด่พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ณ วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี


กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566
วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

เวลา 07.00 นาฬิกา นายเธียรไท วานิชชยุตพงศ์ อัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค 4 พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี


เวลา 17.30 นาฬิกา นายเธียรไท วานิชชยุตพงศ์ อัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค 4 พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม
และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี


วันที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 16.00 นาฬิกา นางอัจจิมา สุรสินธุ์ อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานคดีแรงงานภาค 4
ได้เข้าร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล
แด่พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ณ วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี


วันที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 07.00 นาฬิกา นายเธียรไท วานิชชยุตพงศ์ อัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค 4
พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันรพี ประจำปี 2566
ณ บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี


กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566
ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

เวลา 06.30 นาฬิกา นายเจริญ ขาวสะอาด อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานคดีแรงงานภาค 4 พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ
เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2566
ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

เวลา 17.30 นาฬิกา นางอัจจิมา สุรสินธุ์ อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานคดีแรงงานภาค 4 พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ
เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี


วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 นาฬิกา นายสมศักดิ์ ชินอรุณชัย อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานภาค 4
พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานคดีแรงงานภาค 4 เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ณ อาคารสำนักงานคดีปกครองอุดรธานี ชั้น 1


วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 16.00 นาฬิกา นายเธียรไท วานิชชยุตพงศ์ อัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค 4
ได้เข้าร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล
แด่พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ณ วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี


วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 16.00 นาฬิกา นางอัจจิมา สุรสินธุ์ อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานคดีแรงงานภาค 4
เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2566
ณ วัดโพธิสมภรณ์ (พระอารามหลวง) ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี


วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 07.00 นาฬิกา นายเธียรไท วานิชชยุตพงศ์ อัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค 4
พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ เข้าร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566
ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง
ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี


วันที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 16.00 นาฬิกา นางอัจจิมา สุรสินธุ์ อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานคดีแรงงานภาค 4
ได้เข้าร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล
แด่พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ณ วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี


วันที่ 12 มิถุนายน 2566 เวลา 16.00 นาฬิกา นายเธียรไท วานิชชยุตพงศ์ อัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค 4
ได้เข้าร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล
แด่พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ณ วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี


วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 นายเธียรไท วานิชชยุตพงศ์ อัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค 4
พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี


วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 นายเธียรไท วานิชชยุตพงศ์ อัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค 4
พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566
จังหวัดอุดรธานี

เวลา 07.00 นาฬิกา พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ ศาลาพิธีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี

เวลา 17.30 นาฬิกา พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี


วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 07.15 นาฬิกา นายเธียรไท วานิชชยุตพงศ์ อัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค 4
พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี


วันที่ 28 พฤษภาคม 2566 เวลา 16.00 นาฬิกา นายเธียรไท วานิชชยุตพงศ์ อัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค 4
พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ณ วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี


วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 16.00 – 16.15 นาฬิกา นายเธียรไท วานิชชยุตพงศ์ อัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค 4
และ นางอัจจิมา สุรสินธุ์ อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานคดีแรงงานภาค 4 ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 เพื่อแสดงความจงรักภักดี
และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอนแก่น ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น


วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 16.00 นาฬิกา นายเจริญ ขาวสะอาด อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานคดีแรงงานภาค 4
เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ณ ศาลาบุญสิงห์ วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี


วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 16.00 นาฬิกา นายเธียรไท วานิชชยุตพงศ์ อัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค 4
ได้เข้าร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล
แด่พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ณ วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี


วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 16.00 นาฬิกา นายเธียรไท วานิชชยุตพงศ์ อัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค 4
เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ณ ศาลาบุญสิงห์ วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี


วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 16.00 นาฬิกา นางอัจจิมา สุรสินธุ์ อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานคดีแรงงานภาค 4
เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ณ ศาลาบุญสิงห์ วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี


วันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 16.00 นาฬิกา นายเธียรไท วานิชชยุตพงศ์ อัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค 4
พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2566
ณ วัดโพธิสมภรณ์ (พระอารามหลวง) ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี


วันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 07.15 นาฬิกา นายเธียรไท วานิชชยุตพงศ์ อัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค 4
พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2566
ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี


วันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 16.00 นาฬิกา นายเธียรไท วานิชชยุตพงศ์ อัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค 4
เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ณ ศาลาบุญสิงห์ วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี


วันที่ 20 เมษายน 2566 นายเธียรไท วานิชชยุตพงศ์ อัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค 4
บรรยาย พ.ร.บ.ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท พ.ศ.2562 และ พ.ร.บ.คุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2546
ณ โรงแรมนภาลัย


วันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 16.00 นาฬิกา นายเธียรไท วานิชชยุตพงศ์ อัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค 4
ได้เข้าร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล
แด่พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ณ วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี


วันที่ 3 เมษายน 2566 นายสมศักดิ์ ชินอรุณชัย อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานภาค 4
นายสมชาย แสงสว่าง รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานภาค 4
พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานคดีแรงงานภาค 4 ได้ร่วมกันทำบุญ
เนื่องในวันสถาปนาองค์กรอัยการ ครบรอบ 130 ปี (1 เมษายน 2566)
ณ วัดป่าบ้านตาด ตำบลบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี


วันที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 16.00 นาฬิกา นายเธียรไท วานิชชยุตพงศ์ อัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค 4
เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ณ ศาลาบุญสิงห์ วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี


วันที่ 6 เมษายน 2566 เวลา 07.20 นาฬิกา นายเธียรไท วานิชชยุตพงศ์ อัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค 4
พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2566
ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี


วันพุธที่ 5 เมษายน 2566 ข้าราชการฝ่ายอัยการพร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานคดีแรงงานภาค 4 จัดพิธีรดน้ำดำหัว
ขอพรผู้บริหารสำนักงานคดีแรงงานภาค 4 สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2566


วันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 16.00 นาฬิกา นายเธียรไท วานิชชยุตพงศ์ อัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค 4
เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ณ ศาลาบุญสิงห์ วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี


วันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 07.00 นาฬิกา นายเธียรไท วานิชชยุตพงศ์ อัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค 4
พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระมหาเจษฎาราชเจ้า และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2566
ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี


วันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 16.00 นาฬิกา นายเธียรไท วานิชชยุตพงศ์ อัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค 4
ได้เข้าร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล
แด่พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ณ วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี


วันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 16.00 นาฬิกา นายเธียรไท วานิชชยุตพงศ์ อัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค 4
ได้เข้าร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล
แด่พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ณ วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี


วันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 16.00 นาฬิกา นายเธียรไท วานิชชยุตพงศ์ อัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค 4
เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ณ ศาลาบุญสิงห์ วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี


วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 นาฬิกา
พ.ต.อ.ทศพร ปทุมยา ผู้กำกับการ 4 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
มาปรึกษาข้อราชการ ณ สำนักงานคดีแรงงานภาค 4


วันที่ 6 มีนาคม 2566 เวลา 16.00 นาฬิกา นายเธียรไท วานิชชยุตพงศ์ อัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค 4
เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ณ ศาลาบุญสิงห์ วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี


วันที่ 5 มีนาคม 2566 เวลา 06.30 นาฬิกา นายเธียรไท วานิชชยุตพงศ์ อัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค 4
เข้าร่วมงานบวงสรวงศาลเทพารักษ์ ประจำปี 2566
ณ บริเวณศาลเทพารักษ์ ถนนเพาะนิยม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี


วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.00 นาฬิกา นายเธียรไท วานิชชยุตพงศ์ อัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค 4
ได้เข้าร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง โดยเร็ววัน
ณ ศาลาบุญสิงห์ วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี


วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.20 นาฬิกา นางอัจจิมา สุรสินธุ์ อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานคดีแรงงานภาค 4
พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึก “พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย”
ประจำปีพุทธศักราช 2566 ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี


วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.00 นาฬิกา นางอัจจิมา สุรสินธุ์ อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานคดีแรงงานภาค 4
พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ ได้เข้าร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล
แด่พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ณ วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี


วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.00 นาฬิกา นายเธียรไท วานิชชยุตพงศ์ อัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค 4
ได้เข้าร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง โดยเร็ววัน
ณ ศาลาบุญสิงห์ วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี


วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 นาฬิกา นางอัจจิมา สุรสินธุ์ อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานคดีแรงงานภาค 4
เข้าร่วมพิธีถวายภัตตาหารพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุ สามเณร
ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ปี พ.ศ. 2566
ณ สนามสอบวัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง ตำบลหมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี


วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 นาฬิกา นางอัจจิมา สุรสินธุ์ อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานคดีแรงงานภาค 4
เข้าร่วมพิธีถวายภัตตาหารพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุ สามเณร
ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ปี พ.ศ. 2566
ณ สนามสอบวัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง ตำบลหมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี


วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.00 นาฬิกา นายเธียรไท วานิชชยุตพงศ์ อัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค 4
พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ ได้เข้าร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล
แด่พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง โดยเร็ววัน
ณ ศาลาบุญสิงห์ วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี


วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.00 นาฬิกา นายเธียรไท วานิชชยุตพงศ์ อัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค 4
พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ ได้เข้าร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล
แด่พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง โดยเร็ววัน
ณ วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานีเกี่ยวกับสำนักงาน

ประวัติสำนักงานคดีแรงงานภาค 4

 ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจความหมายของคำว่าประวัตินั้น ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง เรื่องราวว่าด้วยความเป็นไปของคน สถานที่ หรือสิ่งใด สิ่งหนึ่ง  จึงเป็นเรื่องราวที่เป็นมาแล้วแต่ก่อนตามลำดับสมัย  ดังนั้น ข้อเขียนชิ้นนี้จึงมุ่งที่จะเขียนบอกเล่าเรื่องราวในอดีต มิได้มุ่งเรื่องราวในปัจจุบัน  เว้นแต่เรื่องราว ข้อเท็จจริงในปัจจุบัน แตกต่างกับข้อเท็จจริงในอดีต ซึ่งเป็นข้อเปรียบเทียบความแตกต่าง เพื่อให้เห็นการพัฒนาการ ด้วยเหตุผลดังกล่าว เรื่องราวที่จะบอกเล่าต่อไป จึงเป็นเรื่องราวในอดีต เพื่อเป็นประโยชน์    องค์ความรู้ (KM) แก่อัยการรุ่นหลัง หรือประชาชนผู้สนใจ จะได้รับรู้เรื่องราวในอดีตที่ต่อไป  จะถูกหลงลืม หากไม่มีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  ก่อนหน้าที่จะเขียนบทความชิ้นนี้  ได้ตรวจค้นหนังสือที่เปิดที่ทำการสำนักงานอัยการอื่น หรือค้นดูตามประวัติสำนักงานอัยการ อื่นแล้ว เห็นว่า ส่วนใหญ่จะเพียงบอกเล่าถึงอำนาจหน้าที่  อาจจะด้วยสาเหตุที่แต่ละสำนักงานมีการโยกย้ายอัยการ และข้าราชการบ่อย จึงขาดผู้รู้เรื่องราวในอดีตของสำนักงานแห่งนั้น                ที่จะบันทึกบอกเล่าเรื่องราวให้ชนรุ่นหลังได้รับทราบ  ผู้เขียนจึงเห็นว่าเรื่องราว ประวัติสำนักงานแห่งนี้ มีความน่าสนใจ และมีคุณค่าที่ควรจะถูกบันทึกไว้ ข้อเขียนชิ้นนี้จึงแตกต่างกับประวัติสำนักงานแห่งอื่น ๆ เพราะจะเน้นรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริงในอดีตมารวบรวมไว้

          ประวัติเรื่องราวสำนักงานคดีแรงงาน ภาค 4 นี้จะแบ่งเป็นสองส่วน  ส่วนแรกจะเป็นเรื่องราวของประวัติที่ตั้งสำนักงาน  ส่วนหลังจะเป็นเรื่องราวของประวัติสำนักงาน  บางท่านอาจโต้แย้งว่า ประวัติที่ตั้งสำนักงานเกี่ยวข้องอย่างไร กับประวัติสำนักงานตรงไหน  จึงขอเรียนให้ทราบว่า ที่ตั้ง และสำนักงานทางหลักกฎหมายแล้วมีความสัมพันธ์กัน เป็นส่วนควบซึ่งกัน

ประวัติที่ตั้งสำนักงาน 

           ที่ตั้งสำนักงานแรงงาน ภาค 4 เดิมเป็น  คุ้มอัยการ เลขที่ 93  ถนนศรีสุข  ตำบล              หมากแข้ง  อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี (เลขบ้านที่ 93 นั้น ระบุตามป้ายคุ้มอัยการ และมีเอกสารอ้างอิง ทะเบียนบ้านรุ่นเก่า รวมทั้งรายชื่อ หนังสือ โทรศัพท์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) แต่ปัจจุบันหลังรื้อถอนคุ้มอัยการ และตั้งเป็นที่ทำการ สำนักงานอัยการ ถูกเปลี่ยนเลขบ้านเป็น 89 ถนนศรีสุข  ตำบลหมากแข้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  เดิมคุ้มอัยการมีเนื้อที่ดินมากกว่าปัจจุบันนี้ จากการสืบค้น หนังสือประวัติโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ระบุว่า  ในปี พ.ศ.2518 (ซึ่งจากการตรวจค้นเป็นสมัยอธิบดี กรมอัยการ  นายโปร่ง  เปล่งศรีงาม  1 ตุลาคม 2515 – 4 สิงหาคม 2518 คาบเกี่ยวกับ อธิบดี กรมอัยการ  นายอุทัย  กัปปิยบุตร  1 ตุลาคม 2518 – 30 กันยายน 2519  อ้างอิงจากหนังสือ ชีวิต ผลงาน และคุณธรรม ของบรรพอัยการของ นายยืนหยัด  ใจสมุทร) โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลได้รับความกรุณา จากกระทรวงมหาดไทย (เดิม กรมอัยการขึ้นกับกระทรวงมหาดไทย) ยกที่ดิน บริเวณบ้านพักอัยการพิเศษประจำเขต 4  เนื้อที่ 6 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา  ด้านทิศตะวันตกของของโรงเรียน  เพื่อขยายบริเวณที่จะปรับปรุงเป็นสนามกีฬา ระดับมาตรฐาน ในระยะเวลาใกล้เคียงนี้ก็ได้มีการปรับปรุง และสร้างสนามกีฬาบาสเกตบอล อัฒจันทร์เชียร์ และสร้างหลังคา สำหรับทางเดินเชื่อมระหว่าง อาคารเรียน ตามลำดับ อัยการบางท่าน อาจสงสัยว่า ที่จังหวัดอุดรธานี ทำไมมีบ้านพักอัยการพิเศษประจำเขต 4  ขอเรียนให้ทราบว่า  รัฐบาลในสมัยนั้นมีแนวนโยบายที่จะใช้จังหวัดอุดรธานี เป็นที่ตั้งส่วนราชการระดับเขต ทำให้มีส่วนราชการระดับเขตหลายส่วนราชการที่ตั้งอยู่จังหวัดอุดรธานี เช่น  การประปาเขต อุดรธานี,  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต,  สรรพสามิต เขต,  สรรพกร เขต, ปศุสัตว์ เขต, ป่าไม้ เขต ซึ่งต่อมาส่วนราชการดังกล่าวได้เปลี่ยนจากเขตเป็นภาค และเหตุผลที่จังหวัดอุดรธานี ไม่ได้เป็นที่ตั้งสำนักงานระดับเขต อาจเนื่องจาก ปัญหาเรื่องงบประมาณของรัฐบาล ในสมัยนั้นที่จะต้องใช้เงินจำนวนมากที่จะต้องย้ายส่วนราชการ

ระดับเขต  จากขอนแก่นมาจังหวัดอุดรธานี  อีกทั้ง อีกเหตุผลหนึ่ง อาจจากทางศาลเอง ไม่โยกย้ายจากขอนแก่น ทำให้ที่ทำการอัยการเขต  คงอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น  จากข้อมูลบันทึกประวัติโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล  แม้จะเพียงระบุว่า  ได้รับความกรุณาจากกระทรวงมหาดไทย

ที่ยกที่ดินของอัยการให้โรงเรียนเพื่อประโยชน์ต่อการศึกษา นั้น ข้อเท็จจริง น่าจะได้รับความยินยอมจากอธิบดี กรมอัยการ ในขณะนั้นด้วย จึงเห็นได้ว่า บรรพอัยการในสมัยนั้นมีความ                  ใจกว้าง ไม่หวงแหนที่ดินที่มิได้ใช้สอย กลับได้สละที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 

          ในช่วงปี พ.ศ. 2526 ที่ผู้เขียนมาเป็นอัยการผู้ช่วย อยู่จังหวัดอุดรธานี  คุ้มอัยการมีบ้านพักอัยการอยู่ประมาณ 10 หลัง  เป็นบ้านพักของอัยการจังหวัด  อัยการจังหวัดประจำ ศาลแขวง  รองอัยการจังหวัด  และอัยการจังหวัดผู้ช่วย  บ้านพักของอัยการจังหวัด และ อัยการจังหวัดประจำศาลแขวง เป็นบ้านทรงสเปน ตั้งคู่กัน เป็นบ้านรูปทรงสวยงามมาก แตกต่างจากบ้านพักข้าราชการทั่วไป  แต่ภายในออกจะคับแคบ  ส่วนคำว่า คุ้ม จากการ            ตรวจค้นพจนานุกรม  หมายความถึง บ้านเจ้านายฝ่ายเหนือ  เข้าใจว่าคนที่ตั้งชื่อคุ้มอัยการ  น่าจะเป็นคนเหนือ นอกจากคุ้มอัยการแล้วก็ไม่มีข้าราชการอื่น ตั้งชื่อคุ้ม คงมีเพียง จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  ต่อมาภายหลังตำรวจก็ตั้งชื่อ บ้านพักข้าราชการของตนว่า คุ้มตำรวจ ตาม คุ้มอัยการ น่าเสียดายที่ปัจจุบัน คำว่าคุ้มอัยการ ต้องสูญหายไป  แม้แต่ป้ายชื่อคุ้มอัยการก็ไม่ได้เก็บรักษาไว้ ปัจจุบันคงมีแต่ บ้านพักอัยการระดับผู้บริหาร และอาคารชุด ตามยุคสมัย

ประวัติสำนักงาน

          ในปีพุทธศักราช 2522 ได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีในศาลแรงงาน พ.ศ.2522 ใช้บังคับเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2522 ศาลยุติธรรมได้จัดตั้งศาลแรงงานกลางขึ้น ในขณะนั้นยังไม่ได้จัดตั้งศาลแรงงาน ภาค 4 เนื่องจากคดีความแรงงานยังมีไม่มากในจังหวัดอุดรธานี คงเปิดเป็นเพียงศาลแรงงานกลาง สาขา (อุดรธานี) เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2541 ในส่วนของอัยการได้มีคำสั่ง สำนักงานอัยการสูงสุด ที่ 261/2545 มอบอำนาจให้อัยการจังหวัดดำเนินคดีแรงงานแทน  ดังนั้นบรรดาคดีแรงงานในเขตอำนาจของศาลแรงงานกลาง สาขา (อุดรธานี) อัยการจังหวัดอุดรธานี จึงเป็นผู้รับผิดชอบ ตามคำสั่งดังกล่าว 

ต่อมาสำนักงานอัยการสูงสุดได้มีคำสั่งที่ 590/2545  เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ ภายในสำนักงานอัยการสูงสุด (เพิ่มเติม) โดยให้แบ่งอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และแบ่งส่วนราชการของสำนักงานคดีแรงงาน เพิ่มเติม โดยจัดตั้ง สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดี 

แรงงาน สาขาอุดรธานี เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2545  หลังจากที่มีการจัดตั้งสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแรงงาน สาขาอุดรธานี ขึ้น  ได้มีคำสั่งสำนักงานอัยการสูงสุด ที่ 42/2546 เรื่อง การมอบอำนาจให้พนักงานอัยการดำเนินคดีแรงงาน (เพิ่มเติม) ได้มีคำสั่งโอนคดีแรงงานที่สำนักงานอัยการจังหวัดรับไว้ก่อนล่วงหน้านั้น ให้ส่งมอบแก่สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแรงงาน สาขา เป็นผู้ดำเนินคดีเอง 

ในปี พ.ศ.2546 สำนักงานอัยการสูงสุด ได้มีคำสั่งที่ 71/2546 เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ ภายในสำนักงานอัยการสูงสุด (เพิ่มเติม) โดยแบ่งส่วนราชการ ภายในสำนักงานอัยการสูงสุด ให้เพิ่ม สำนักงานคดีแรงงานเขต ขึ้น ซึ่งมีหน่วยงานประกอบด้วย 

(ก)   สำนักงานบริหารทั่วไป 

(ข)   สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแรงานเขต 

ซึ่งในขณะนั้นสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแรงงาน สาขาอุดรธานี ได้อาศัยอยู่ร่วมกับสำนักงานอัยการเขต 4 ซึ่งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น  โดยมีอธิบดี และอัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครอง ขอนแก่น ช่วยราชการ สำนักงานคดีแรงงานเขต 4 (อุดรธานี) ปฏิบัติราชการในหน้าที่ อธิบดีคดีแรงงานเขต 4 (อุดรธานี) และอัยการพิเศษฝ่ายคดีแรงงาน เขต 4 ซึ่งในขณะนั้นยังไม่รับเอาคดีแพ่งมาอยู่สำนักงานคดีแรงงานเขต คดีแพ่งต่าง ๆ ยังคงอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานอัยการเขต 4 

ต่อมา เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2547  ศาลแรงงาน ภาค 4 ได้เปิดทำการตั้งอยู่จังหวัดอุดรธานี เป็นผลให้ สำนักงานคดีแรงงานเขต 4 (อุดรธานี) ย้ายมาตั้งอยู่ที่จังหวัดอุดรธานี โดยอาศัยพื้นที่ภายในสำนักงานอัยการจังหวัดอุดรธานี 

ในปี พ.ศ. 2549 ได้มีกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการ สำนักงานอัยการสูงสุด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2549 ให้แบ่งส่วนราชการ สำนักงานอัยการสูงสุด โดยระบุสำนักงานคดีแรงงานเขต ประกอบด้วย ส่วนราชการ 

(ก) ฝ่ายกิจการทั่วไป 

(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งเขต 

(ค) สำนักงานอัยการพิเศษคดีแรงงานเขต 

 โดยได้รวมเอาคดีแพ่ง  ซึ่งเดิมอยู่ในความดูแลของสำนักงานอัยการเขต มารวมอยู่ สำนักงานคดีแรงงานเขต 

ภายหลังต่อมาในปี พ.ศ.2554 ได้มีการเปลี่ยนแปลง ชื่อ จาก “เขต” เป็น “ภาค” ตามประกาศคณะกรรมการ เรื่อง แบ่งหน่วยงาน และการกำหนด อำนาจ และหน้าที่ ของหน่วยงานภายใน ของสำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.2554 โดยกำหนดให้สำนักงานคดีแรงงานภาค ประกอบด้วย ส่วนราชการ 

 (ก) สำนักงานอำนวยการ 

 (ข) สำนักงานพิเศษฝ่ายคดีแรงงาน ภาค 

 (ค) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค 

เดิมทีสำนักงานคดีแรงงานภาค 4  อยู่ชั้นสองของสำนักงานอัยการจังหวัดอุดรธานี เลขที่ตั้ง 72 ถนนศรีสุข ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

โดยในปี พ.ศ. 2549 สำนักงานอัยการสูงสุดได้จัดสรรงบประมาณให้ปรับปรุงชั้นสองของอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดอุดรธานี ทางมุขด้านซ้ายเพื่อใช้เป็นที่ทำการสำนักงานอัยการคดีแรงงานเขต 4 (อุดรธานี) ชั่วคราว 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 ได้มีการปรับปรุงอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดอุดรธานีชั้นสอง บางส่วน ที่เป็นพื้นที่สำนักงานคดีแรงงานเขต 4 (อุดรธานี) เพื่อใช้เป็นที่ประทับทรงงานพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา สำนักงานคดีแรงงานเขต 4 (อุดรธานี) สมัยนั้นจึงติดที่ประทับพระองค์ท่าน 

ในช่วงปี พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ. 2551 เนื่องจากสถานที่ทำงานของสำนักงานคดีแรงงานเขต 4 (อุดรธานี) คับแคบ หน่วยงานที่อยู่ที่ทำงานจังหวัดอุดรธานี คงมีแต่อธิบดี, รองอธิบดี, อัยการพิเศษฝ่ายคดีแรงงานเขต เนื่องจากเป็นที่ตั้งศาลแรงงานภาค 4 จึงคงมีแต่อัยการพิเศษฝ่ายคดีแรงงานเขต และส่วนของฝ่ายกิจการทั่วไป ส่วนอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่ง, อัยการผู้เชี่ยวชาญ และเจ้าหน้าที่บางส่วนคงอยู่ที่สำนักงานเขต 4 (ขณะนั้น) จังหวัดขอนแก่น 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 ได้มีการปรับปรุงบริเวณใต้อาคารที่พักข้าราชการอัยการจังหวัดอุดรธานี เพื่อใช้เป็นที่ทำการชั่วคราว พนักงานอัยการผู้เชี่ยวชาญคดีแรงงานและอัยการผู้เชี่ยวชาญคดีแพ่ง อัยการอาวุโสและเจ้าหน้าที่ จึงได้มีการย้ายส่วนของอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่ง อัยการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการที่อยู่ขอนแก่นให้มาประจำที่สำนักงานคดีแรงงานเขต 4 (อุดรธานี) รวมเป็นที่ทำการเดี่ยวกัน 

             ภายหลังได้มีการสร้างอาคารสำนักงานใหม่  และเมื่อต้นปีมกราคม 2556 ได้ย้ายสำนักงานใหม่มาอยู่ที่ 89 (ชั้น 3) ถนนศรีสุข ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นที่ตั้งปัจจุบันนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร
ขั้นตอนการดำเนินงานคดีแรงงาน
ขั้นตอนการดำเนินงานคดีแพ่ง

บุคลากร

ข้าราชการอัยการ

นายฐาพล ชวลิตอุไร
อธิบดีอัยการ
สำนักงานคดีแรงงานภาค 4

นายสมชาย แสงสว่าง
รองอธิบดีอัยการ
สำนักงานคดีแรงงานภาค 4

นายเชาวลิต วงศานรเศรษฐ์
อัยการอาวุโส

นายเธียรไท วานิชชยุตพงศ์
อัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค 4

นายเนติวิทย์ โง่นคำ
อัยการผู้เชี่ยวชาญ

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ นายไช้พงษ์-อัศวบุญญาเลิศ.jpg

นายไช้พงษ์ อัศวบุญญาเลิศ
อัยการอาวุโส

นายอรุณ เคยสนิท
อัยการอาวุโส

นายพรชัย กำริสุ
อัยการพิเศษฝ่ายคดีแรงงานภาค 4

นายเจริญ ขาวสะอาด
อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

นายอัครวัฒน์ อัครเศรษฐ์โกศล
อัยการอาวุโส

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 11-1.jpg

นางอัจจิมา สุรสินธุ์
อัยการผู้เชี่ยวชาญ

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ นายสุทธิ-ผ่องอ่อน.jpg

นายสุทธิ ผ่องอ่อน
อัยการอาวุโส

ข้าราชการธุรการ

นายอนุรักษ์ ชิงพยัคฆ์มัณฑ์
นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานคดีแรงงานภาค 4

นางรัตนา แสนศึก
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาววรรณภา ฉายะวงษ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวอโนทัย ศรีดาวเรือง
นิติกรชำนาญการ

นายอนุชา ขันตี
นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวนาริณ ศรุตทัพพ์
นิติกรปฏิบัติการ

นายกฤตภาส พาเทียม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวเสาวลักษณ์ เสียงเลิศ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวพรสวรรค์ พิลาดษฐ
พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

ทำเนียบผู้บริหาร

นายประศาสน์ชัย   ตัณฑพาณิช    2549-2550

นายกมล         ธรรมเสรีกุล     2550-2551

นายชุติชัย        สาขากร       2551-2552

นายพิทักษ์        ฉันทประยูร     2552-2554

นายศิริศักดิ์       อัครปรีดา      2551-2556

นางสาวนพมาศ    นวลเพชร      2556-2558

นายเกษม        สุกิจบริหาร     2558-2560

นายไช้พงษ์      อัศวบุญญาเลิศ   2560-2562

นายภควัต       สุวรรณวงศ์      2562- 2563

น.ส.บุศยา      ณ ระนอง       2563 – 2564

นายทินกร       วิเศษสุข        2564 – 2565

นายสมศักดิ์       ชิณอรุณชัย        2565 – 2566

นายฐาพล ชวลิตอุไร 2566 – ปัจจุบัน

สถิติคดี

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานคดีแรงงานภาค 4
89 ถนนศรีสุข อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทร/โทรสาร.042-245028
E-mail. udon-labor@ago.go.th