ข่าวประชาสัมพันธ์

อัยการสูงสุด มอบเป็นเกียรติเพื่อแสดงว่าสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมหาสารคามได้รับรางวัลกิจกรรม 5 ส. ระดับดี
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปี พ.ศ. 2553


12 สิงหาคม 2566 สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมหาสารคามเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ เขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

12 สิงหาคม 2566 สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมหาสารคามเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ วัดมหาชัย พระอารามหลวง ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

7 สิงหาคม 2566 กีฬาวันรพี ณ สนามกีฬากลางจังหวัดมหาสารคาม ต.แวงน่าง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

28 กรกฎาคม 2566 สำนักงานอัยการคดีเยาวชนเเละครอบครัวจังหวัดมหาสารคามร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม ต.แวงน่าง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม โดย นางสาวสุภาภรณ์ ภูมิประเสริฐโชค อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เป็นผู้แทนอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ อัยการจังหวัดมหาสารคาม และอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม

28 กรกฎาคม 2566 สำนักงานอัยการคดีเยาวชนเเละครอบครัวจังหวัดมหาสารคามร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม ต.แวงน่าง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม นำโดย นายอารยะ ธีระภัทรานันท์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม

26 กรกฎาคม 2566 สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ สำนักงานอัยการจังหวัดมหาสารคาม , สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม และสำนักงานอัยการศาลสูงจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกันจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ และลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 1 ถ.ศรีสวัสดิ์ดำเนิน ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

19 กรกฎาคม 2566 นายอารยะ ธีระภัทรานันท์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 กับผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม หน่วยงานราชการ และทุกภาคส่วน ณ บริเวณโรงเรียนบ้านหนองกุง หมู่ที่ 10 ต.หนองกุง อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม

14 มิถุนายน 2566 สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม นำโดย นายอารยะ ธีระภัทรานันท์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม และผู้อำนวยการโีรงเรียนเทศบาลสามัคคี พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนของโรงเรียนเทศบาลสามัคคี ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 ณ บริเวณริมรั้วภายในโรงเรียนเทศบาลสามัคคี ต.ตลอด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

เกี่ยวกับสำนักงาน

ประวัติความเป็นมา

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมหาสารคามเปิดทำการเมื่อวันที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2549
เปิดทำการอยู่ เลขที่ 1 อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 2 ถนนศรีสวัสดิ์ดำเนิน ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000

ตั้งแต่เปิดทำการมีอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม 15 คน คือ

1.  นายสุรศักดิ์     บุญเพิ่ม    พ.ศ. 2549-2550
2.  นางพจนารถ    เหลืองประเสริฐพ.ศ. 2550-2551
3.  นางอัญชลี      สอนสุภาพพ.ศ. 2551-2552
4.  นายธีระวัฒน์    พุฒิบูรณวัฒน์พ.ศ. 2552-2553
5.  นายสมชาย      แสงสว่าง         พ.ศ. 2553-2554 
6.  ร้อยเอกศุภกิจ   นิลพงษ์พ.ศ. 2554-2555
7.  นายนรินทร์      นันทิพานิชย์พ.ศ. 2555-2557
8.  นางชวนชม      อิสสระวิทย์  พ.ศ. 2557-2558
9.  นายรัชดา        จุฬารี  พ.ศ. 2558-2559
10.  นายวีระศักดิ์     สัตยธีรานนท์  พ.ศ. 2559-2561
11.  นายวีระพงษ์     โล่นวรัตน์พ.ศ. 2561-2563
12.  นายเดชชัย       ผานะวงค์พ.ศ. 2563 – 2564
13.  นายสฤษดิ์       มาตย์สุรีย์พ.ศ. 2564 – 2565
14. นายดุลย์ปรีดา วงศ์ศรีอาจพ.ศ. 2565 – 2566
15. นายอารยะ ธีระภัทรานันท์พ.ศ. 2566 – ปัจจุบัน

ปัจจุบันมีเขตพื้นที่รับผิดชอบในการดำเนินคดีในท้องที่จังหวัดมหาสารคาม ประกอบด้วย 25 สถานี คือ

สถานีตำรวจภูธรเมืองมหาสารคาม สถานีตำรวจภูธรกู่ทอง
สถานีตำรวจภูธรกันทรวิชัย สถานีตำรวจภูธรเหล่า
สถานีตำรวจภูธรบรบือ สถานีตำรวจภูธรปอพาน
สถานีตำรวจภูธรโกสุมพิสัย สถานีตำรวจภูธรดอนหว่าน
สถานีตำรวจภูธรนาดูน สถานีตำรวจภูธรราษฎร์เจริญ
สถานีตำรวจภูธรนาเชือก สถานีตำรวจภูธรหนองซอน
สถานีตำรวจภูธรเชียงยืน สถานีตำรวจภูธรเขวาใหญ่
สถานีตำรวจภูธรพยัคฆภูมิพิสัย สถานีตำรวจภูธรท่าตูม
สถานีตำรวจภูธรแกดำ สถานีตำรวจภูธรกำพี้
สถานีตำรวจภูธรยางสีสุราช สถานีตำรวจภูธรนาข่า
สถานีตำรวจภูธรวาปีปทุม สถานีตำรวจภูธรนาสีนวน
สถานีตำรวจภูธรชื่นชม สถานีตำรวจภูธรมะค่า
สถานีตำรวจภูธรกุดรัง 

อำนาจหน้าที่

อำนาจและหน้าที่ของอัยการคดีเยาวชนและครอบครัว

1. ดำเนินคดีอาญาที่มีข้อหาว่าเด็กหรือเยาวชนกระทำความผิดและจะต้องฟ้องต่อศาลเยาวชนและครอบครัว ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553

2.  ดำเนินคดีอาญาแก่บุคคลที่กระทำผิดในข้อหาที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดให้อำนาจพิจารณาพิพากษาอยู่ในอำนาจของศาลเยาวชนและครอบครัว ได้แก่

          2.1  ความผิดอาญาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

          2.2  ความผิดอาญาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 (มาตรา 8 วรรคสอง) เฉพาะกรณีเป็นความผิดฐานกระทำความรุนแรงในครอบครัว  เป็นกรรมเดียวกับความผิดตามกฎหมายอื่นที่มีอัตราโทษไม่สูงกว่าความผิดฐานกระทำความรุนแรงในครอบครัว เช่น  ความผิดฐานกระทำความรุนแรงในครอบครัวเป็นกรรมเดียวกับฐานทำร้ายผู้อื่นโดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา  391

3.  ดำเนินคดีคุ้มครองสวัสดิภาพแทนผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว

          กรณีผู้ถุกกระทำความรุนแรงไม่อยู่ในสภาพหรือวิสัยที่จะร้องขอได้เอง  เพื่อขอให้ศาลเยาวชนและครอบครัวออกคำสั่งกำหนดมาตรการ หรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวแก่ผู้ถูกกระทำฯ ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 มาตรา  172

4.  ยื่นคำร้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก  พ.ศ.2546  ต่อศาลเยาวชนและครอบครัว

          4.1  เพื่อมีคำสั่งกำหนดมาตรการคุมประพฤติบุคคลซึ่งเป็นผู้ปกครองหรือญาติของเด็กกรณีมีพฤติการณ์น่าเชื่อว่าผู้ปกครองหรือญาติของเด็กจะกระทำทารุณกรรมแก่เด็กอีกไม่ว่าจะได้มีการฟ้องคดีอาญานั้นแล้วหรือไม่ ตามมาตรา 43

          4.2  เพื่อมีคำสั่งขยายเวลาการสืบเสาะและพินิจเพื่อหาวิธีการคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กที่เหมาะสมระหว่างการส่งตัวเด็กไปยังสถานแรกรับ  สถานพัฒนาและฟื้นฟู ตามมาตรา 42

5.  ดำเนินคดีแพ่งเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชน ตามที่ประมวณกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ปพพ.) กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของอัยการ  และมีลักษณะเป็นคดีครอบครัว  อันอยู่ในอำนาจของศาลเยาวชนและครอบครัว  ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553  เช่น  การร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งให้มีการอนุญาตให้มีการรับบุตรบุญธรรม  การร้องขอให้ศาลตั้งผู้ปกครอง  การร้องขอให้ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ  เป็นต้น  (ปัจจุบัน  อำนาจและหน้าที่ในข้อ  5  นี้  เป็นอำนาจและหน้าที่ของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด  ตามประกาศคณะกรรมการอัยการ  เรื่อง การแบ่งหน่วยงานและการกำหนดอำนาจและหน้าที่ของหน่วยงานภายในของสำนักงานอัยการสูงสุด (ฉบับที่  12) พ.ศ.2557 ข้อ 6)

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร

ผังกระบวนงาน

บุคลากร

บุคลากร
ข้าราชการอัยการ

นายอารยะ ธีระภัทรานันท์
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม
นางสาวสุภาภรณ์ ภูมิประเสริฐโชค
อัยการจังหวัด
ประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
นายสุดเขต  สหนันทรายุทธ
รองอัยการจังหวัด

ข้าราชการธุรการ

นางสาวนาฏนภา นุชนิยม
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม
นายถาวร  แห่กลาง
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวอนงค์ ลีชาคำ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

จ้างเหมาบริการ

นายวิจัย  ผิวนวล
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวคำผาย  บุญเหลือ
นักการภารโรง

เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำ สอย.มค.

ด.ต. สุภชัย ศรีชมชื่น
ผบ.หมู่ (ปราบปราม)
สถานีตำรวจภูธรเมืองมหาสารคาม 

ทำเนียบผู้บริหาร

1.  นายสุรศักดิ์     บุญเพิ่ม    พ.ศ. 2549-2550
2.  นางพจนารถ    เหลืองประเสริฐพ.ศ. 2550-2551
3.  นางอัญชลี      สอนสุภาพ พ.ศ. 2551-2552
4.  นายธีระวัฒน์    พุฒิบูรณวัฒน์ พ.ศ. 2552-2553
5.  นายสมชาย      แสงสว่าง          พ.ศ. 2553-2554 
6.  ร้อยเอกศุภกิจ   นิลพงษ์พ.ศ. 2554-2555
7.  นายนรินทร์      นันทิพานิชย์ พ.ศ. 2555-2557
8.  นางชวนชม      อิสสระวิทย์   พ.ศ. 2557-2558
9.  นายรัชดา        จุฬารี   พ.ศ. 2558-2559
10.  นายวีระศักดิ์     สัตยธีรานนท์   พ.ศ. 2559-2561
11.  นายวีระพงษ์     โล่นวรัตน์ พ.ศ. 2561-2563
12.  นายเดชชัย       ผานะวงค์ พ.ศ. 2563 – 2564
13.  นายสฤษดิ์       มาตย์สุรีย์พ.ศ. 2564 – 2565
14. นายดุลย์ปรีดา วงศ์ศรีอาจพ.ศ. 2565 – 2566
15. นายอารยะ ธีระภัทรานันท์พ.ศ. 2566 – ปัจจุบัน

สถิติคดี

ประเภทสำนวน ปี 2555
(เรื่อง)
ปี 2556
(เรื่อง)
ปี 2557
(เรื่อง)
ปี 2558
(เรื่อง)
ปี 2559
(เรื่อง)
ปี 2560
(เรื่อง)
 ปี 2561
(เรื่อง) 
ปี 2562
(เรื่อง)
ปี
2563

(เรื่อง)
ปี
2564

(เรื่อง)
ปี
2565

(เรื่อง)
ส.1 (ความอาญาปรากฏตัวผู้ต้องหาที่ส่งตัวมา)274273255280265257229 231 210211156
ส.2 (ความอาญาปรากฏตัวผู้ต้องหาที่ไม่ได้ส่งตัวมา)221610 2622013 810569
ส.2 ก (เปรียบเทียบปรับ)7462611110
ส.4 (ฟ้องความอาญา)224 243 237 275263243213210190203117
ส.4 (ฟ้องความอาญาด้วยวาจา)614122083 –1111
ส.1 (ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด)265325208 9651516467577019
ส.5 ก (คดีแพ่ง)1395 – –
ส.6 (อุทธรณ์)342369 422
ส.7 (ฎีกา)2321 1
คดีมาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญา6229318 2020301740

เอกสารดาวน์โหลด

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม
เลขที่ 1 อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 2 ถนนศรีสวัสดิ์ดำเนิน ตำบลตลาด
อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ : 0 4371 3735 อีเมล์ : srk-ju@ago.go.th
IP Phone : 433432

 
หมายเลข 1 สภ.เมืองมหาสารคาม       หมายเลข 9 ศาลจังหวัดมหาสารคาม
หมายเลข 2 โรงเรียนผดุงนารี       หมายเลข 10 สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
หมายเลข 3 ตลาดสดเทศบาลเมือง       หมายเลข 11 บ้านพักราชการ “คุ้มอัยการ”
หมายเลข 4 ไปรษณีย์       หมายเลข 12 จวนผู้ว่าราชการจังหวัด
หมายเลข 5 หอนาฬิกา       หมายเลข 13 สวนสุขภาพ
หมายเลข 6 ที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม       หมายเลข 14 โรงเรียนสารคามพิทยาคม
หมายเลข 7 ศาลเยาวชนและครอบครัว       หมายเลข 15 สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม
หมายเลข 8 อุทยานการเรียนรู้ (Mk Park)