ข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการจังหวัดมุกดาหาร  ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศุล เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ในเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร 

ข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการจังหวัดมุกดาหาร  ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายสักการะเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 07.00 น. ณ ณ หอประชุม 250 ปี มุกดาหาร  อำเภอเมืองมุกดาหาร 

ข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการจังหวัดมุกดาหาร  ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566 เวลา 07.00 น. ณ  บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ราชกาลที่ 5 ) หน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

ข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการจังหวัดมุกดาหาร  ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2566 ณ  อุทยานสมเด็จย่า (ฐานวรพัฒน์) บ้านนาม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

ข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการจังหวัดมุกดาหาร  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม  ณ หอประชุม 250 ปี มุกดาหาร  อำเภอเมืองมุกดาหาร

ข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการจังหวัดมุกดาหาร  ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2566  ณ หอประชุม 250 ปี มุกดาหาร  อำเภอเมืองมุกดาหาร

 วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พิธีวางพานพุ่มทอง – พุ่มเงิน และพิธีจุดเทียน ถวายพระพรชัยมงคล  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ณ หอประชุม 250 ปี มุกดาหาร  อำเภอเมืองมุกดาหาร

สำนักงานอัยการจังหวัดมุกดาหาร จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ สำนักงานอัยการจังหวัดม

ข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ หอประชุม 250 ปี มุกดาหาร  อำเภอเมืองมุกดาหาร

ข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในวันอังคารที่ 25 เมษายน  2566 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุม 250 ปี มุกดาหาร  อำเภอเมืองมุกดาหาร

นาวาอากาศตรี นครธรรม คล่องเชิงสาร อัยการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยข้าราชการธุรการสำนักงานอัยการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีรดน้ำขอพรผุู้ว่าราชการจังหวัด
ในวันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 10.15 น. . ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ตำบลบางทรายใหญ่  อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานอัยการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯจังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 10.30 น. ณ อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดมุกดาหาร

ข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกิจกรรม ผ้าไทย ใส่บาตร ปูสาด ริมโขง @มุกดาหาร
ในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน  2566 เวลา 06.00 น. ณ ริมแม่น้ำโขงหน้าวัดศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

ข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเนื่องใน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
ในวันพฤหัสที่ 6 เมษายน  2566 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุม 250 ปี มุกดาหาร  อำเภอเมืองมุกดาหาร

ข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”  และงาน “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ” ประจำปี 2566
ในวันพฤหัสที่ 2 มีนาคม  2566 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุม 250 ปี มุกดาหาร  อำเภอเมืองมุกดาหาร

ข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกิจกรรม ผ้าไทย ใส่บาตร ปูสาด ริมโขง @มุกดาหาร
ในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์  2566 เวลา 06.00 น. ณ ริมแม่น้ำโขงหน้าวัดศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานอัยการภาค 4 ตรวจราชการสำนักงานอัยการในเขตท้องที่สำนักงานอัยการภาค 4 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อประโยชน์แก่การควบคุม แนะนำ ชี้แจง และปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย คำสั่งและระเบียบแบบแผนของทางราชการ ในวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. ณ สำนักงานอัยการจังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 19 มกราคม 2566 (เวลา 09.00 น.) ข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักงานอัยการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ  เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนรเรศวรมหาราช
ในวันพุธที่ 18 มกราคม  2565 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุม 250 ปี มุกดาหาร  อำเภอเมืองมุกดาหาร

ข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ในวันอังคารที่ 17 มกราคม  2566 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุม 250 ปี มุกดาหาร  อำเภอเมืองมุกดาหาร

ข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ในวันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 07.00 น. ณ หอประชุม 250 ปี มุกดาหาร อ.เมืองฯ จ.มุกดาหาร

ข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ในวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุม 250 ปี มุกดาหาร  อำเภอเมืองมุกดาหาร

วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม  2565 เวลา 07.00 น. นายสุรัตติพงษ์ กองทองนอก อัยการจังหวัดผู้ช่วย พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ สำนักงานอัยการจังหวัดมุกดาหาร  ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ข้าราชการฝ่ายอัยการ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ อุทยานสมเด็จย่า หมู่ที่ ๖ บ้านนาม่วง ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 

ข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม  ณ หอประชุม 250 ปี มุกดาหาร  อำเภอเมืองมุกดาหาร

ข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม  2565 เวลา 07.00 น. ณ หอประชุม 250 ปี มุกดาหาร  อำเภอเมืองมุกดาหาร

ข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีวางพานพุ่มทอง – พุ่มเงิน และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  
ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม  2565 เวลา 18.00 น. ณ หอประชุม 250 ปี มุกดาหาร  อำเภอเมืองมุกดาหาร

สำนักงานอัยการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯจังหวัดมุกดาหาร จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีลงนามถาายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ในวันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดมุกดาหาร

เกี่ยวกับสำนักงาน

ประวัติสำนักงานอัยการจังหวัดมุกดาหาร

ประวัติองค์กรอัยการ
กรม อัยการ จัดตั้งขึ้นเป็นกรม เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ร.ศ ๑๑๒ (พ.ศ.๒๔๓๖) โดยสังกัดกระทรวงยุติธรรม ต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๖๕ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระบรมราชโองการให้โอนกรมอัยการจากกระทรวงยุติธรรมไปสังกัดกระทรวง มหาดไทย ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๔๖๕ ตามประกาศรวมการปกครองท้องที่ และแบ่งหน้าที่ราชการระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงยุติธรรม จนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔ กรมอัยการ จึงได้แยกออกจากระทรวงมหาดไทยไปเป็นหน่วยงานไม่สังกัดกระทรวง ทบวงใด โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี และได้เปลี่ยนชื่อจาก ” กรมอัยการ ” มาเป็น ” สำนักงานอัยการสูงสุด ” ปัจจุบันสำนักงานอัยการสูงสุดเป็นหน่วยงานอิสระ ไม่สังกัดกระทรวง ทบวง กรม โดยเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน(พ.ศ.๒๕๕๐) หมวด ๑๑ ส่วนที่ ๒ มาตรา ๒๕๕ ได้บัญญัติไว้

อำนาจหน้าที่

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร

เขตพื้นที่รับผิดชอบ

1.   สภ.เมืองมุกดาหาร
 2.   สภ.ดอนตาล
 3.   สภ.นิคมคำสร้อย
 4.   สภ.คำชะอี
 5.   สภ.ดงหลวง
 6.   สภ.หว้านใหญ่
 7.   สภ.หนองสูง
 8.   สภ.ผึ่งแดด
 9.   สภ.บ้านค้อ
10.  สภ.ป่าไร่
11.  สภ.กกตูม
12.  สภ.คำป่าหลาย
13.  สภ.ดงเย็น
14.  สภ.นาอุดม
15.  สภ.หนองสูงใต้

บุคลากร

ทำเนียบผู้บริหาร

ลำดับที่รายนามระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1นายคมจักร                    แห่งปัจจัยการพ.ศ.2523 – พ.ศ.2525
2นายระวี                        หงษาคำพ.ศ.2525 – พ.ศ.2527
3นายเสนอ                      บุญประสาทพ.ศ.2527 – พ.ศ.2528
4นายสุเมธ                      ชัยช่วงโชคพ.ศ.2528 – พ.ศ.2529
5นายธงชัย                      เจริญผลพ.ศ.2529 – พ.ศ.2530
6นายชัยพร                     สว่างวรชาติพ.ศ.2530 – พ.ศ.2531
7นายชุษณะ                    อำพันแสงพ.ศ.2531 – พ.ศ.2533
8นายวีระชัย                    คล้ายทองพ.ศ.2533 – พ.ศ.2534
9ร้อยตรีสุทิน                   สุขสุเดชพ.ศ.2534 – พ.ศ.2535
10นายดำริห์                     เศรษฐสวัสดิ์พ.ศ.2535 – พ.ศ.2536
11นายชูชัย                       อักขระพ.ศ.2536 – พ.ศ.2537
12นายชยาวุธ                    ศิริยุทธ์วัฒนาพ.ศ.2537 – พ.ศ.2538
13นายยงยุทธ                    สิทธิธัญกิจพ.ศ.2538 – พ.ศ.2539
14นายสุรินทร์                   พันธ์ทวีพ.ศ.2539 – พ.ศ.2541
15นายอรรถพันธ์               ยาวะประภาษพ.ศ.2541 – พ.ศ.2542
16นายอนันต์                    ฟ้ารุ่งสางพ.ศ.2542 – พ.ศ.2543
17ร้อยโทไชยา                  เปรมประเสริฐพ.ศ.2543 – พ.ศ.2544
18นายณรงค์                    สกุลช่างสัจจะทัย1 พ.ค.2544 – 6 พ.ค.2545
19นายสนทรรศ                 สิงหพัศ7 พ.ค.2545 – 27 เม.ย.2546
20นายวิศิษฏ์                    สุขยุคล28 เม.ย.2546 – 2 พ.ค.2547
21นายเจริญเดช                ศัลยพงษ์3 พ.ค.2547 – 3 เม.ย.2548
22นายอุดม                      คำจันทร์4 เม.ย.2548 – 1 เม.ย.2550
23นายรมย์                      บุญมี2 เม.ย.2550 – 30 ก.ย.2551
24นายอารมณ์                  ปัสสาสิงห์ (รักษาการ)1 ต.ค.2551 – 31 มี.ค.2552
25นายประวุฒิ                  แพร่ชินวงศ์1 เม.ย.2552 – 31 มี.ค.2554
26นายเผดิม                     แสงอุไร1 เม.ย.2554 – 31 มี.ค.2555
27นายเอกคม                   ด้วงชะเอม2 เม.ย.2555 – 31 มี.ค.2556
28นางสาวรัชณีวรรณ         เสวกพิบูลย์1 เม.ย.2556 – 31 มี.ค.2559
29นายคมกริช                  สุวัตถี1 เม.ย.2559 – 31 ต.ค.2559
30ร้อยตำรวจเอกพิชิต       อวนพล (รักษาการ)1 พ.ย.2559 – 2 เม.ย.2560
31ร้อยตำรวจเอกพิชิต       อวนพล3 เม.ย.2560 – 31 มี.ค.2562
32นายสำเร็จ                   หงษ์พันธ์1 เม.ย.2562 – 31 มี.ค.2563
33นายธีระศักดิ์                พลอยเพชร 1 เม.ย.2563 – 31 มี.ค.2564
34พันตำรวจโทนิเวศ       เด่นนินนาท 1 เม.ย.2564 – 30 ก.ย.2565
35นางสุพร สุขใจ (รักษาการ) 1 ต.ค.2564 – 30 เม.ย.2565
36นาวาอากาศตรี นครธรรม คล่องเชิงสาร 1 เม.ย.2566- ปัจจุบัน

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการจังหวัดมุกดาหาร
ถนนสองนางสถิตย์  ตำบลมุกดาหาร  อำเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร  49000ท
โทรศัพท์/แฟกซ์ : 042-611355 , 042-613722
E-mail : mukdahan@ago.go.th 

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำให้บุคคลสูญหายจังหวัดมุกดาหาร
โทรศัพท์ 042-612227
E-mail : ptd.mukdahan@ago.go.th