สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
มีนโยบาย งดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy)
“ข้าราชการฝ่ายอัยการและเจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสกลนคร งดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด ทุกโอกาสและทุกเทศกาล ทั้งก่อน/ขณะ/หลังปฏิบัติหน้าที่


บรรยายกฎหมายโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อ เด็ก สตรี และการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบในพื้นที่จังหวัดสกลนคร

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 นายประดิษฐ์ รักกิจ รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดสกลนคร ได้รับมอบหมายจาก นายวิโรจน์  หล่าสกุล อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายกฎหมายโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อ เด็ก สตรี และการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ณ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ ชุมชนเทศบาลตำบลท่าแร่ จังหวัดสกลนคร

ประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดสกลนคร

วันพุธที่ 13 กันยาน 2566  นายวิโรจน์  หล่าสกุล อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดสกลนคร และร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุมสำนักงานอัยการจังหวัดสกลนคร ชั้น ๒ สำนักงานอัยการจังหวัดสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

บรรยายโครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่นสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไป

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566  นายสรณ์  สงวนวงศ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดสกลนคร(สาขาสว่างแดนดิน)  ได้รับมอบหมายจาก นายวิโรจน์  หล่าสกุล อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายโครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่นสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ประชุมไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคประจำจังหวัดสกลนคร

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 นายวิโรจน์  หล่าสกุล อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสกลนคร ในฐานะประธานอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคประจำจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประชุมไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค กรณีติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ที่ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าใช้งานได้จริงตามที่ตกลงซื้อขายกันไว้ ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดสกลนคร ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังใหม่)

อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลืออดีตนายตำรวจที่ตกอับ

วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566 นายวิโรจน์  หล่าสกุล อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จังหวัดสกลนคร ได้ลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหา และมอบเงินช่วยเหลือแก่อดีตนายตำรวจยศ พ.ต.ท. นรต. รุ่น 30 ที่พิการมีชีวิตที่ตกอับไปไหนมาไหนลำบากต้องใช้รถโยก และอาศัยคนเดียวอยู่ในป่า

กิจกรรมทำความดีเพื่อบูชาคุณพระพุทธเจ้าและแทนคุณแผ่นดิน

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 นายวิโรจน์  หล่าสกุล อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสกลนคร ร่วมกิจกรรมทำความดีเพื่อบูชาคุณพระพุทธเจ้าและแทนคุณแผ่นดิน เพื่อร่วมบริจาคสิ่งของ เงิน แก่เด็กนักเรียนประชาชนที่ยากจน ณ โรงเรียนบ้านกวนบุ่น ตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

วันสถาปนาครบรอบ 27 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 นายวิโรจน์  หล่าสกุล อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสกลนคร ร่วมแสดงความยินดีในงาน “วันสถาปนาครบรอบ 27 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร” ณ หอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์ อาคารวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ(อาคาร 14) ทั้งนี้ในงานได้มีการแสดงของนักศึกษาและจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังกล่าวด้วย

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสกลนครร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 06.30 น. นายวิโรจน์ หล่าสกุล อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากร สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัย ณ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ และพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมวิโรจน์อิ่มพิทัษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

เลขาธิการสำนักงานอัยการสูงสุด ตรวจติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานอัยการในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 นายสราวุธ ปิตุเตชะ เลขาธิการสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบรายงานการเงินประจำปี ตรวจสอบงบทดลอง เอกสารประสอบเบิกจ่ายเงินงบกลางรายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ระบบงานค่าธรรมเนียมแพ่ง และตรวจเยี่ยมอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสกลนคร สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวังหวัดสกลนคร สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสกลนคร

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสกลนคร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน และวางพวงมาลาถวายสักการะ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 นายวิโรจน์ หล่าสกุล อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากร สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน และวางพวงมาลาถวายสักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันระพี ณ ศาลจังหวัดสกลนคร

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสกลนครร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 06.30 น. นายวิโรจน์ หล่าสกุล อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากร สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัย ณ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ และพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

โครงการฝึกอบรม “บทบาทพนักงานอัยการในกระบวนการยุติธรรม”

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสกลนคร และสาขาสว่างแดนดิน ร่วมกับราชภัฏสกลนคร จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “บทบาทพนักงานอัยการในกระบวนการยุติธรรม” โดยผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ หรือคณะที่มีการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับทางด้านกฎหมาย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำนวนทั้งสิ้น 320 คน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทและหน้าที่ของพนักงานอัยการในกระบวนการยุติธรรม อันเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาในการศึกษาเล่าเรียนความรู้ทางด้านกฎหมาย และในวันดังกล่าวได้มีการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ทางด้านวิชาการ ระหว่าง สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสกลนครเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 06.30 น. นายวิโรจน์ หล่าสกุล อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากร สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัย ณ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ และพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสกลนครเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายจิตติพัฒ์ หนูรอด รองอัยการจังหวัด สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากร สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ หอประชุมคุรุสดุดี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสกลนครเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2566 เวลา 07.30 น. นายจิตติพัฒ์ หนูรอด รองอัยการจังหวัด สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากร สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสกลนครเข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เมื่อว วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 07.30 น. นายประดิษฐ์ รักกิจ รองอัยการจังหวัด พร้อมด้วยข้าราชการอัยการและบุคลากร สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดสกลนคร ร่วมงานรัฐพิธี”วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2566 ณ หอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชวันจักรี ประจำปี 2566

เมื่อ วันพุธที่ 6 เมษายน 2566 เวลา 08.00 น. นายวิโรจน์ หล่าสกุล อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยข้าราชการอัยการและบุคลากร สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะเนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2566 เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ หอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

เกี่ยวกับสำนักงาน

ประวัติความเป็นมา

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร

ทำเนียบรายชื่ออัยการจังหวัด

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสกลนคร

๑.นายสุนทร ธรรมเสมอ๑ เม.ย.๒๕๕๗๓๑ มี.ค.๒๕๕๘
๒.นายรัตนะเครือรัตน์๑ เม.ย.๒๕๕๘๓๑ มี.ค.๒๕๕๙
๓.ร้อยตำรวจเอกชาญธรรมเสมอ๑ เม.ย.๒๕๕๙๒  เม.ย.๒๕๖๐
๔.นางเกษรินทร์รักษา๓ เม.ย.๒๕๖๐๑  เม.ย.๒๕๖๑
๕.นายวรเทพสกุลพิชัยรัตน์๒ เม.ย.๒๕๖๑๓๑ มี.ค.๒๕๖๒
๖.นางสาวกานต์พิชชาสูริประเสริฐ๑ เม.ย.๒๕๖๒๓๑ มี.ค.๒๕๖๓
๗.นางยุวดีเยี่ยงยุกดิ์สากล๑ เม.ย.๒๕๖๓๓๑ มี.ค.๒๕๖๔
พันตำรวจโทประภาสจุลรัตน์๑ เม.ย.๒๕๖๔๓๐ ก.ย.๒๕๖๕
นายบวรเกียรติ ก้องเวหา๓ ต.ค.๒๕๖๕๓๑ มี.ค.๒๕๖๖
๑๐นายวิโรจน์หล่าสกุล๑ เม.ย.๒๕๖๖ปัจจุบัน

เอกสารดาวน์โหลด